Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Tüm Yönleriyle
İhracat
Konu Anlatımlı – Uygulama Örnekli Mevzuat Temelli
Ekim 2020 / 1. Baskı / 744 Syf.
Fiyatı: 110.00 TL
Stoktan hemen gönderilir.
 
Sepete Ekle
   

Kitapta mal ihracının en bilinen ve uygulamada en çok karşılaşılan kaynağı olan mal satım sözleşmelerine ve bununla bağlantılı işlemlere, teslim, ödeme hususlarında uygulamaya yönelik açıklamalara ve yol gösterici örneklere yer verilmiş; uluslararası ticari satım, satım türleri ve bu konulardaki istisnai mevzuat hükümlerine özel yer ayrılmıştır.

Ayrıca ihracatın her aşaması ana hatları ile ele alınmış, okuyucu ayrıntılarda boğmadan ama özellikli durumları da vurgulamak koşuluyla, anlaşılır bir dille aktarılmasına özen gösterilmiştir.

Kitap, ihracat konusunda temel bilgiye ihtiyacı olan herkes için bir el kitabı niteliğinde olduğu gibi, özellikle ihracatçıya, ihracat sürecinde karşılaştığı sorunları, ihracatla ilgili en temel kavramlardan başlayarak mevzuat hükümlerinin çizdiği çerçeveye uygun olarak, kolay, anlaşılabilir ve ulaşılabilir bir mantık silsilesiyle anlatılmıştır.

Konu Başlıkları
İhracat Kavramı
İhracatçı
İhracat Yöntemleri
İhracatta Teslim ve Ödeme Şekilleri
Dahilde İşleme Rejimi
İhracatta Kullanılan Belgeler
Hariçte İşleme Rejimi
Sigorta Sözleşmesi ve Sigorta Belgeleri
Gümrük İşlemleri
Uluslararası Satım Sözleşmeleri
Uluslararası Taşımacılık Sözleşmeleri
İhracatta KDV
ÖTV İadesi
Mikro İhracat
İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi
İhracat Bedellerinin Tahsil şekilleri
İhracat Bedellerinin Transferi
Barkod: 9789750259937
Yayın Tarihi: Ekim 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 744
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  39
I. İHRACAT KAVRAMI
A. Genel Açıklama  41
B. İhracat Yönetmeliği Uyarınca İhracat  43
1. Bir Malın Yürürlükteki İhracat Mevzuatı Uyarınca Türkiye Gümrük Bölgesi Dışına veya Serbest Bölgelere Çıkarılması  44
a. Özellik Arz Etmeyen İhracat  45
b. Özellik Arz Eden İhracat  45
(1) Ön İzne Bağlı İhracat  45
(2) Kayda Bağlı İhracat  47
(3) Konsinye İhracat  49
(4) Yurt Dışı Fuar ve Sergilere Katılım  49
(5) İthal Edilmiş Malın İhracı  50
(6) Serbest Bölgelere Yapılacak İhracat  51
(7) Takas veya Bağlı Muamele Yoluyla Yapılan İhracat  52
(8) Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracat  53
9) Savunma Sanayii Dışındaki Alanlarda Offset Kapsamında Yapılacak İhracat  53
(10) Bedelsiz İhracat  54
(11) Transit Ticaret  56
(12) E–ticaret Kapsamındaki Yapılan İhracat (Mikro ihracat)  56
(a) E–ticaret  56
(b) E–İhracat  58
(i) Kavram  58
(ii) Amaç ve Tanımlar  60
(iii) Başvuru Koşulları, Başvuru Şekli ve Başvurunun Değerlendirilmesi  61
(iv) Yetkilendirme ve Yetkinin Kapsamı  62
(v) Gönderilerin Tasnifi  62
(vi) Gönderilerin Miktar ve Değeri  63
(vii) Gönderilerin Beyanı  64
(viii) Gönderilerin Kontrol ve Muayenesi  65
(ix) Vergilerin Ödenmesi  65
(x) Geri Gelen Eşya ve Mahrece İade Edilen Eşya  65
(xi) İhracatçıdan İstenen Belgeler  66
(xii) KDV İadesi  66
2. Müsteşarlıkça İhracat Olarak Kabul Edilecek Sair Çıkış ve İşlemler  67
a. Müracaatların Değerlendirilmesi ve Belge Düzenlenmesi  69
b. Gümrük Muafiyeti  70
c. İhracat Taahhüdünün Kapatılması  71
C. Geri Gelen Eşyaya İlişkin Düzenlemeler  72
1. Alıcısı Tarafından Kabul Edilmeyen Mallar  72
2. Alıcısına Teslim Edilemeyen Mallar ve Malların Terk Edilmesi  73
II. İHRACATÇI
A. Genel Açıklama  75
B. İhracatçı Kimliğine Sahip Kişiler  75
1. Gerçek Kişiler  76
a. Gerçek Kişi Tacirler  76
b. Esnaf ve Sanatkârlar  77
2. Tüzel Kişiler  78
a. Ticaret Kanunu’nda Düzenlenen Şirketler  79
(1) Sermaye Şirketleri  79
(2) Şahıs Şirketleri  79
(3) Kooperatifler  80
(4) Vakıflar  81
(5) Dernekler  82
(6) Kamu Tüzel Kişilerine Ait Kurum ve Kuruluşlar  82
(7) Holdingler  83
(8) Umumi Mağazalar  83
b. Özel Kanunlarda Düzenlenen Tüzel Kişiliğe Sahip Şirketler  83
c. Tüzel Kişilik Statüsüne Sahip Olmamakla Birlikte Yürürlükteki Mevzuat Hükümlerine İstinaden Hukuki Tasarruf Yapma Yetkisi Tanınan Ortaklıklar  84
(1) Adi Ortaklıklar  84
(2) Donatma İştiraki  85
(3) Ortak Girişimler  85
C. İhracatçı Birliklerine Üye Olma  87
III. İHRACAT YÖNTEMLERİ
(ULUSLARARASI PAZARA GİRİŞ ŞEKİLLERİ)
A. Doğrudan İhracat  89
B. Dolaylı İhracat  89
1. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri  90
2. Sektörel Dış Ticaret Şirketleri  91
C. Ortak Yatırım  92
D. Lisans Anlaşmaları  92
E. Off–Shore (Yerinde Üretim)  93
IV. İHRACATTA TESLİM ŞEKİLLERİ
A. Tüm Taşıma Modlarında Kullanılan Teslim Şekilleri  95
1. EXW (Ex Works – Ticari İşletmede Teslim)  95
2. FCA (Free Carrier – Taşımacıya Masrafsız Teslim)  96
3. CPT "Carriage Paid To–Taşıma ücreti Ödenmiş Olarak Teslim  96
4. CIP ("Carriage And Insurance Paid To – Sigorta ve Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim)  97
5. DAP (Delivered At Place – Belirtilen Noktada Teslim)  97
6. DAT (Delivered At Terminal – Terminalde Teslim)  98
7. DDP (Delivered Duty Paid – Vergileri Ödenmiş Teslim)  99
B. Sadece Deniz ve İç Suyolu ile Yapılan Taşımalarına Özgü Teslim Şekilleri  99
1. FAS (Free Alongside Ship – Gemi Doğrultusunda Teslim)  99
2. FOB (Free On Board – Gemi Bordasında Teslim)  100
3. CFR (Cost And Freight – Mal Bedeli ve Taşıma)  100
4. CIF (Cost, Insurence And Freight – Mal Bedeli, Sigorta ve Taşıma)  101
V. İHRACATTA ÖDEME ŞEKİLLERİ
A. Peşin Ödeme (Cash İn Advance– Cash Before Delivery)  103
B. Mal Mukabili Ödeme (Cash Against Goods)/ Açık Hesap Yöntemi (Open Account)  104
C. Konsinyasyon ve Müşterek Hesap (Consignments – Joint Account)  104
D. Belge Karşılığı (Vesaik Mukabili) Ödeme (Cash Against Documents– Documentary Collection)  105
E. Kabul Kredili Ödeme / (Acceptance Credit)  106
F. Akreditif (Letter of Credit–L/C)  107
1. Akreditifli İşlemlerde Yer Alan Tanımlar  108
2. Akreditif İşlemleri  109
3. Akreditif Mektubunda Yer Alan Zorunlu Kayıtlar  109
4. Akreditifte Ödeme Şekilleri  110
5. Akreditif Türleri  111
G. Takas Yoluyla Ödeme  112
1. Takas İşlemlerinin Yürütülmesi  112
2. Teminat İşlemleri  113
VI. KAMBİYO İŞLEMLERİ VE
KAMBİYO TAAHHÜTLERİNİN KAPATILMASI
A. Türk Parasına ve Dövize İlişkin Düzenlemeler  115
B. Efektif ve Dövizi Natık Çekler  116
C. Kıymetli Maden ve Taşlar  117
D. Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler  119
E. Yurt Dışından Menkul Kıymet ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının Alım Satımı  123
F. Yurt Dışına Sermaye İhracı  124
G. Krediler  124
H. Kişisel Sermaye Hareketleri  126
I. İhracat Bedellerinin Tahsili  126
1. İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi  126
2. Peşin Döviz  127
3. Özelliği Olan İhracat  129
4. İhracat Bedelinin Tahsili ve Kabulü  129
5. Türk Lirası İhracat  132
6. İhracat Bedelinin Tespiti  132
7. İhracat Bedellerinin Transferi  132
8. Efektif Olarak Getirilen İhracat Bedelleri  133
8. İhracat Bedelinin Diğer Yöntemlerle Tahsili  134
9.İhracatçı Dışındaki Firmalara Gelen İhracat Bedelleri  135
10. İhracat Fiyatının Değişmesi  135
11. Fiili İhraçtan Sonra Alıcısı Tarafından Kabul Edilmeyen Mallar  135
12. Döviz Tevdiat Hesabından İhracat Bedeli Kabulü  135
13. İhracat Alacağının İskontosu  136
14. Faktoring İşlemleri  136
15. İndirim ve Mahsup İşlemleri  137
16. İhracatçının Serbest Kullanımına Bırakılan Dövizler  139
17. İhracat Hesabının Kapatılması  140
18. İhracat Hesabının Kapatılacağı Aracı Banka  140
19. İhracat Hesabının Kapatılmasında İbrazı Zorunlu Belgeler  141
20. Terkin  141
21. İhracat Bedellerine İlişkin Çeşitli Hususlar  142
22. Vergi Dairesi Başkanlıkları veya Vergi Dairesi Müdürlüklerine bildirim  143
23. İhracat Bedeli Kabul Belgesi  143
24. İhracat Bedelinin Tahsilinde Ve İhracat Hesabının Kapatılmasında Sorumluluk  144
25. Ek Süre  144
VII. İHRACATTA KULLANILAN BELGELER
A. Ticari Belgeler  145
1. Sevk İrsaliyesi  145
2. Fatura  147
3. İrsaliyeli Fatura  148
4. Proforma Fatura  149
5. Yerli Fatura (Domestik Invoice/Internal Invoice)  151
6. Ticari Fatura (Originial Invoice–Commercial Invoice)  151
7. Navlun Faturası  152
8. Konsolosluk Faturası (Consular Invoice)  152
9. Onaylı Fatura (Certified Invoice)  153
10. Özel Fatura  153
11. Koli– Ambalaj Listesi (Packing List)  154
12. Çeki Listesi (Weight List)  154
B. Resmi Belgeler  155
1. Standardizasyon Sertifikaları (Certificate of Inspection)  155
a. Onaylanmış Kuruluş  156
b. Akreditasyon  157
c. Türkiye’de Avrupa Birliği Standardizasyon Mevzuatı ile Uyum Çalışmaları  159
d. Türk Akreditasyon Kurumu (Türkak)  161
e. CEN/CENELEC Tarafından Hazırlanan Standartlar  163
(1) TSE’nin CEN/CENELEC ile Olan İlişkileri  164
(2) CE İşareti  164
(3) Türk Hukukunda CE İşaretinin Önemi  166
2. İhracatta Zorunlu Standart Denetimi ve Kontrol Belgesi  169
3. Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi  170
4. TSE Belgesi  170
5. E.TSE–EN–ISO 9000  170
6. İmalat Yeterlilik Belgesi  170
7. Bitki Sağlık Sertifikası (Health/Sanitary Phytosanitary Certificate)  171
8. Veteriner Sertifikası (Veterinary Certificate)  171
9. Helal Belgesi (Halal Certificate)  172
10. AQAP Belgesi  172
11. Araç Takip Sertifikaları: E /E–MARK  172
12. Tip Onayı Belgesi  172
13. Borsa Tescil Belgesi  173
14. Kota Belgesi  173
a. Kota Dağıtım Yöntemleri  174
b. Kota Tahsis Başvurusu  175
c. Kota Uygunluk Belgesinin Aranması  175
15. Boykot (Boycott List Certficate)  176
C. Zorunlu Olmayan Uygunluk Belgeleri  176
1. İmalatçının Analiz Belgesi (Manufacturer’s Analiysis Certificate)  177
2. İmalatçının veya Satıcının Kalite veya Kontrol Belgesi (Manufacturer’sSupplier’s QualityInspection Certificate)  177
3. Gemi Ölçümü Raporu (Ship’s Ullage Report)  177
4. Ekspertiz Raporu (Expert Report)  177
5. Radyasyon Belgesi (Radiation Certificate)  177
VIII. DOLAŞIM VE MENŞE BELGELERİ
A. A.TR Dolaşım Belgesi (Movement Certificate A.TR)  179
1. A.TR Dolaşım Belgesinin Düzenleneceği Haller  179
2. A.TR Dolaşım Belgesinin Doldurulması  180
3. A.TR Dolaşım Sertifikasının Doldurulmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  182
4. A.TR Dolaşım Belgelerinin Gümrük İdarelerince Vizesi  183
5. A.TR Dolaşım Belgelerinin Değiştirilmesi  183
6. Oda Tarafından Tasdik Edilen Bir A.TR Belgesinin Değiştirilmesi veya Belgenin İptali  184
7. A.TR Dolaşım Belgelerinin Eşyanın İhracından Sonra Verilmesi  184
8. İkinci Nüsha A.TR Dolaşım Belgesi Düzenlenmesi  185
9. A.TR Dolaşım Belgelerinin İbraz Süreleri  185
B. EUR–1 Dolaşım Sertifikası (Movement Certificate EUR–1)  186
1. Genel Açıklama  186
2. EUR.1 Dolaşım Belgesinin Düzenlenmesi  187
3. EUR.1 Dolaşım Belgesi Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  187
4. EUR.1 Dolaşım Belgesinin Gümrük İdarelerince İncelenmesi  188
5. EUR.1 Dolaşım Belgelerinin Vize Edilmesi  188
C. EUR–MED Dolaşım Sertifikası  189
1. Genel Açıklama  189
2. EUR–MED Dolaşım Belgesi Başvurusu  192
3. EUR–MED Dolaşım Belgesinin Doldurulması  192
D. Menşe Şehadetnamesi (Certificate of Origin)  193
1. Menşe Şahadetnamesi Aranılacak Haller  194
2. Menşe Şahadetnamelerinin İncelenmesi ve Sonradan Kontrolü  196
3. Türkiye’den İhracatta Düzenlenecek Menşe Şahadetnameleri  196
E. Özel Menşe Şahadetnamesi (Form A Belgesi)  197
F. Tedarikçi Beyanı (Suppliers' Declaration)  198
1. Tedarikçi Beyanının Düzenlenmesi  198
2. Tedarikçi Beyanının Şekli  199
3. Tedarikçinin Sorumluluğu  199
4. Destekleyici Belge Olarak Tedarikçi Beyanı  199
5. Uzun Dönem Tedarikçi Beyanı  200
6. Gümrük İdarelerince INF4 Bilgi Formu Aranması  200
7. Gümrük İdarelerince INF4 Formunun Onaylanması  200
G. ATA Karnesi (A.T.A. Carnet)  201
1. Genel Açıklama  201
2. Rejimin İşleyişi  202
3. Rejimin Sona Ermesi ve Karne Kaydının Kapatılması  203
4. Süre ve Süre Değişimi  204
5. Karnenin Yeni Bir Karne ile Değiştirilmesi  205
6. Rejim Şartları  206
7. Rejim Şartlarının İhlali ve Ceza Uygulaması  206
8. Çıkış Sayılan Haller  207
9. ATA Karnesi Kayıtlarının Kapatılması  208
IX. DÂHİLDE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA İHRACAT
A. Genel Açıklama  209
B. Dâhilde İşleme Rejiminin Uygulama Esasları  211
1. Dâhilde İşleme Sistemleri  211
a. Şartlı Muafiyet Sistemi  211
(1) Kapsam  211
(2) Eşdeğer Eşya Kullanımı  211
(3) Yurt İçi Alımlar  212
(4) Teminat  213
(5) Türkiye Gümrük Bölgesi Dışında veya Serbest Bölgelerde Yapılacak İşleme Faaliyeti  215
b. Geri Ödeme Sistemi  215
(1) Geri Ödemenin Kapsamı  215
(a) Geri Ödeme Sistemi Uygulanmayacak Haller  216
(2) Ödenen Verginin Geri Verilmesi  218
C. Dâhilde İşleme Rejiminin Çalıştırılmasının Şartları  218
1. Dâhilde İşleme İzni Verilecek Haller  218
a. Dâhilde İşleme İzni ve Dâhilde İşleme İzin Belgesi  219
b. Müracaat  220
(1) Dâhilde İşleme İzin Belgesi İçin Elektronik Ortamda Müracaat  220
(2) Firma Tanımlaması ve Kullanıcı Yetkilendirmesi  220
(3) Elektronik Ortamda Belge Müracaatı  222
(4) Elektronik Ortamda Düzenlenen Belgenin Kullanılması  222
(5) Firmanın Sorumluluğu  223
(6) Dâhilde İşleme İzni Başvurusu  224
(7) Müracaatın Değerlendirilmesi  225
(8) Dâhilde İşleme Belge/ İzin Düzenlemesi  225
(9) Belgenin/İznin Revizesi  227
D. Takip ve Değerlendirme  227
1. İhracatın Gerçekleştirilmesi  227
a. Aracı İhracatçı ile İhracat  228
b. Temsilci Aracılığı ile İthalat  229
c. Gümrük İdaresince Yapılacak İşlemler  230
E. Gözetim ve Korunma Önlemlerine Tabi Eşya  233
F. Telafi Edici Verginin Ödenmesi  233
G. Verginin Geri Verilmesi  235
H. Kısmi Teminat İadesi Müracaatı  235
İ. İhracat Taahhüdünün Kapatılması  237
1. Kapatma Başvurusu  237
2. Kapatma Başvurusunun Değerlendirilmesi  238
J. Süreler  240
1. Belge/İzin Süresi  240
2. Ek Süre Müracaatı  241
3. Haklı Sebep Hallerine İlişkin Müracaat  242
4. Mücbir Sebep ile Fevkalade Haller  242
a. Mücbir Sebep ile Fevkalade Hallere İlişkin Müracaat  243
b. Mücbir Sebep ile Fevkalade Hallerin Değerlendirilmesi  243
K. Genel Hükümler  244
1. Belgenin Kaybedilmesi  244
2. İhraç Edilen İşlem Görmüş Ürünün Geri Getirilmesi  244
3. İhracatın Gerçekleştirilmemesi  245
4. Belgenin/İznin İptali  247
5. Dâhilde İşleme Tedbirlerine Uyulmaması  247
6. Dâhilde İşleme Rejiminde Sağlanan Hakların Kötüye Kullanımı  249
X. TARIM ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN DÂHİLDE İŞLEME TEDBİRLERİ
A. Genel Esaslar  251
B. DİİB ile İlgili İthalat Listesine İlişkin Hükümler  253
C. DİR Kapsamında Özel Düzenlemeye Tabi Eşyalar  253
D. DİİB Süreleri  259
E. Fire ve Kullanım Oranları  261
F. Verimlilik ve İkincil İşlem Görmüş Ürün Oranları  263
XI. 2015/2 SAYILI TEKSTİL, KONFEKSİYON, DERİ VE
DERİ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN DÂHİLDE İŞLEME REJİMİ GENELGESİ
KAPSAMINDA İŞLEMLER
A. Genel Esaslar  265
B. Belge Süreleri  267
C. Birim Kullanım Miktarları  267
D. Fire Oranları  268
E. İkincil İşlem Görmüş Ürün Oranları  268
XII. HARİÇTE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA İHRACAT
A. Kapsam  270
B. Hariçte İşleme Rejimi Sistemleri  270
1. İşleme Amaçlı Hariçte İşleme Rejimi  270
2. Tamir Amaçlı Hariçte İşleme  271
3. Standart Değişim Sistemi ve İkame Ürün  272
4. Hariçte İşlemede Üçgen Trafik Uygulaması  273
C. Hariçte İşleme Rejiminin Çalıştırılmasının Şartları  275
1. Müracaatların Değerlendirilmesi  275
2. Hariçte İşleme Rejiminde Belge/İzin Şartları  276
3. Belgenin/İznin Gönderileceği Merciler  276
4. Belge/İzin Süresi ve Ek Süreler  276
5. Ek Sürelere İlişkin Müracaat  277
6. Yeni Belge/İzin Verilmesi  278
7. Belge/İzin Revizesi  278
D. Vergilendirme  278
E. Gümrük İdarelerince Yapılacak İşlemler  279
F. İhraç Edilen Eşyanın Geri Getirilmesi  279
G. İthalatın Gerçekleştirilmesi  279
H. Taahhüdün Kapatılması  280
İ. İthalatın Gerçekleşmemesi  281
J. İptal  281
K. Hariçte İşleme Tedbirlerine Uyulmaması  282
L. Usulsüzlük  283
M. Denetim  283
XIII. KDV UYGULAMASINDA İHRACAT
A. Mal İhracı  285
1. Gümrük Beyannameli Mal İhracı  286
a. İstisnanın Kapsamı  286
b. İstisnanın Beyanı  288
c. İstisnanın Belgelendirilmesi  289
d. İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi  290
2. Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti)  292
3. Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye’de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar)  293
4. İhraç Kayıtlı Teslimler  295
a. Kapsam  295
b. Tecil–Terkin Uygulanacak Teslimler  297
c. Tecil–Terkin Uygulamasından Yararlanacak Satıcılar  297
d. Uygulama Kapsamına Giren Mallar  298
e. Tecil Edilecek Verginin Hesabı ve Terkini  300
f. İhracat İçin Ek Süre Verilmesi  301
g. İhracatın Gerçekleşmemesi Hali  303
h. İmalatçı Lehine Matrahta Meydana Gelen Değişiklik  303
i. İmalatçı Aleyhine Matrahta Meydana Gelen Değişiklik  304
j. Bedelsiz İhracatta Tecil–Terkin Uygulaması  304
k. İhraç Kaydıyla Teslim Edilerek İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi  304
5. Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılan Girdilerin Temininde Tecil–Terkin Uygulaması  305
a. Kapsam  305
b. Uygulamadan Yararlanacak Mükellefler  306
c. Uygulama Kapsamında Teslimde Bulunabilecek Satıcılar  306
d. Uygulama Kapsamında Teslim Edilebilecek Mallar  306
e. Tecil–Terkin Uygulaması  308
f. İhracatın Belgede Öngörülen Süre ve Şartlara Uygun Olarak Yapılmaması  310
B. Hizmet İhracı  310
1. Roaming Hizmetleri  314
2. Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler  315
3. Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetler ile Bu Bölgelere İlişkin Yük Taşıma İşleri  315
4. Boru Hattı ile Yapılan Akaryakıt Taşımaları  316
5. Türkiye’de İkamet Etmeyen Taşımacılar ile Fuar, Sergi, Panayır Katılımcılarına Yapılan Teslim ve Hizmetler  317
C. Yabancı Sinema Yapımcılarına Tanınan İstisna  317
D. Konut veya İş Yeri Teslimlerinde İstisna  318
1. İstisna Kapsamına Giren Taşınmazlar  318
2. İstisnadan Yararlanacak Alıcılar  320
a. Türk Vatandaşları  320
b. Yabancı Uyruklu Gerçek Kişiler  321
c. Tüzel Kişiler  322
d. Bedelin Döviz Olarak Türkiye'ye Getirilmesi  322
(1) Bedelin Türkiye'ye Getirilme Zamanı  322
(2) Bedelin Türkiye'ye Getirildiğinin Tevsiki  323
(3) Konut veya İş Yerinin Bir Yıl İçerisinde Elden Çıkarılması  323
(4) İstisnanın Usulüne Uygun Olarak Gerçekleşmemesi  324
XIV. ÖTV UYGULAMASINDA İHRACAT
A. İstisnanın Kapsamı  325
B. İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi  326
1. Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Kapsamında İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi  326
2. Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Kapsamında İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi  326
a. Kayıt ve Tescile Tabi Olan Taşıtların İhracat Teslimleri  326
b. Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Taşıtların İhracat Teslimleri  326
3. Özel Tüketim Vergisi (III ve IV) Sayılı Uygulama Genel Tebliğleri Kapsamında İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi  327
C. Serbest Bölgelere Yapılan Teslimler  328
D. Yetkili Gümrük Antreposu İşleticisine Yapılan Teslimler  329
E. Türkiye’de İkamet Etmeyen Yolculara Yapılan Teslimler  329
F. İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi  330
G. İhracat İstisnasının Beyanı ve Tevsiki  332
H. İthalat İstisnaları Uygulaması  333
1. Özel Tüketim Vergisi Kanunundaki İthalat İstisnalarının (I) Sayılı Liste Bakımından Durumu  333
2. Özel Tüketim Vergisi Kanunundaki İthalat İstisnalarının (II) Sayılı Liste Bakımından Durumu  334
3. Özel Tüketim Vergisi Kanunundaki İthalat İstisnalarının (III ve IV) Sayılı Liste Bakımından Durumu  335
I. Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimler ile Bu Mağazalar Tarafından Yapılan Teslimler  336
XV. SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA BELGELERİ
A. Sigorta Sözleşmesi  339
B. Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Genel Düzenlemeler  339
1. Tanım  339
2. Sigortacının Borç ve Yükümlülükleri  340
a. Rizikoyu Taşıma Yükümlülüğü  340
b. Aydınlatma Yükümlülüğü  340
c. Sigorta Poliçesi Verme Yükümlülüğü  340
d. Giderleri Ödeme Borcu  341
e. Tazminat Ödeme Borcu  341
3. Sigorta ettirenin borç ve yükümlülükleri  342
a. Prim Ödeme Borcu  342
b. Beyan Yükümlülüğü  343
(1) Sözleşmenin Yapılması Sırasında Beyan Yükümlülüğü  343
(2) Sözleşme Süresi İçinde Beyan Yükümlülüğü  344
(3) Riziko Gerçekleştiğinde Beyan Yükümlülüğü  345
(4) Bilgi Verme ve Araştırma Yapılmasına İzin Verme Yükümlülüğü  346
(5) Zararı Önleme, Azaltma ve Sigortacının Rücu Haklarını Koruma Yükümlülüğü  346
(6) Sözleşmede Öngörülen Yükümlülüklerin İhlali  346
C. Mal Sigortalarına İlişkin Özel Hükümler  347
1. Kapsam  347
2. Başkası Lehine Sigorta  347
3. Müşterek Menfaatlerin Sigortası  347
4. Menfaat Üzerinde Sınırlamalar  348
a. Sınırlı Ayni Hak  348
b. Haciz  348
c. Geçmişe Etkili Sigorta  349
5. Tazminat  349
a. Eksik Sigorta  349
b. Aşkın Sigorta  349
c. Takseli Sigorta  350
d. Birden Çok Sigorta  350
e. Müşterek Sigorta  350
f. Çifte Sigorta  350
g. Kısmi Sigorta  351
6. Zarar Gören Mal ve Zararın Gerçekleştiği Yerde Değişiklik Yapmama  351
7. Halefiyet  351
8. Riskin Kapsamı ve Teminat  351
a. Tam Ziya Teminatı (Total Loss)  352
b. Dar Teminat  352
c. Geniş Teminat  353
D. Sigorta Sözleşmelerinin Sona Erme Nedenleri  354
1. Sigorta Sözleşmelerinde Belirtilen Sürenin Bitmesi  354
2. Rizikonun Gerçekleşmesi  354
3. Fesih ve Cayma  355
4. Sigorta Priminin Artırılmasında Fesih  355
5. Kısmi Fesih ve Cayma  355
6. Tarafların Aczi, Takibin Semeresiz Kalması  355
7. Sigortacının İflası  355
8. Zamanaşımı  356
E. Geçici Sigorta Sözleşmeleri  356
F. Abonman Sözleşmeleri (Open – Cover Agrement)  356
G. CMR Sigortası (Uluslararası Karayolu Mal Taşımacılığı Sigortası)  357
H. Navlun Sigortası  357
İ. Sigorta Belgeleri  357
1. Sigorta Poliçesi  357
2. Flotan Poliçe (Geçici Poliçe)  359
3. Abonman Poliçesi  359
XVI. GÜMRÜK İŞLEMLERİ
A. Tanım ve Kavramlar  361
1. Gümrük Bölgesi  361
2. Gümrük Statüsü  362
3. Eşyanın Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem veya Kullanıma Tabi Tutulması  363
4. Gümrük Rejimi  364
5. Fiili İhracat  364
6. Gümrük Tarifesi ve Eşyanın Tarife Pozisyonlarına Ayrılması  365
a. G.T.İ.P. Numarasının Tespiti  365
b. Bağlayıcı Tarife Bilgisi  366
c. Tarife Bilgisi  366
B. Eşyanın Menşei  366
C. Eşyanın Gümrük Kıymeti  368
D. Özet Beyan  369
1. Genel Açıklama  369
2. Özet Beyan Aranmayacak Haller  370
3. Özet Beyanın Verilmesi  371
a. Özet Beyan Yerine Kullanılan Bilgiler  373
b. Kombine Taşımacılıkta Özet Beyan Verme Yükümlülüğü  373
c. Taşıma Sözleşmelerinde Özet Beyan Verme Yükümlülüğü  373
d. Özet Beyan Verme Süreleri  373
e. Sürelerin Uygulanmayacağı Haller  374
f. Risk Analizi  374
g. Birden Fazla Limana Uğrayan Deniz veya Hava Taşıtlarına İlişkin Özet Beyan Verilmesi ve Risk Analizi  375
E. Varış Bildirimi  376
F. Çıkış Bildirimi  376
G. Eşyanın Ağırlığı ve Kapları  377
H. Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine Giriş /Çıkışı ve Kontrolü  377
İ. Eşyanın Gümrüğe Sunulması  378
1. Gümrüğe Sunulan Eşyanın Boşaltılması  378
a. Eşyanın Boşaltılması  378
b. Özet Beyan ile Boşaltma Listesinin Karşılaştırılması ve Özet Beyan Takibatı  379
2. Gümrüğe Sunulan Eşyaya Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem veya Kullanım Belirlenmesi Zorunluluğu  380
3. Eşyanın Geçici Depolanması  381
4. Özel Tertip ve Düzenek Gerektiren Eşya ve Geçici Depolama Yerlerine Alınmayacak Eşya  382
5. Kokar Eşya  383
6. Sahipsiz Eşya  383
7. Rezerveli Eşya  383
8. Kaçak Zannı ile El Konulan Eşya  384
J. Eşyanın İncelenmesi ve Numune Alınması  384
K. Eşyanın Muayene Edilmesi  385
L. Sigorta Uzmanlarınca Ekspertiz Yapılması  385
M. Elleçleme Faaliyetleri  385
N. Geçici Çıkış İşlemleri  386
O. Kesin Çıkış İşlemleri  387
P. Eşyanın Başka Bir Geçici Depolama Yeri veya Antrepoya Nakli ve Geçici Depolama Yerindeki Eşyanın Başkasına Devri  387
Q. Geçici Depolama Yerlerinin Bulunmadığı Yerler  388
E. Eşyanın Re’sen İmhası  389
S. Cebri İcra Yoluyla Satış  389
T. Fikri ve Sınai Hakların Korunması  389
1. Gümrük İdarelerine Başvuru  390
2. Gümrük İdarelerince Yapılacak İşlemler  392
a. Gümrük İşlemlerinin Durdurulması ve Eşyanın Alıkonması  392
b. Kolaylaştırılmış İmha  393
c. Eşyaya İlişkin Bilginin Gizliliği  393
d. Eşyanın Gümrük İşlemlerinin Durdurulması veya Alıkonulması Kararından Sonra Yapılacak İşlemler  394
e. Gümrük İşlemleri Durdurulan Eşyaya İlişkin Teminat  394
f. İşlemleri Durdurulan veya Alıkonulan Eşyanın Depolanması  395
g. İzin Verilmeyecek İşlemler  395
h. Fikri ve Sınai Hakları İhlal Ettiği Kesinleşen Eşyaya İlişkin İşlemler  395
U. İhracatta Gümrük İşlemleri  396
1. İhracatın Beyanı (Gümrük Beyanı)  396
a. Gümrük Beyannamesine Eklenmesi Zorunlu Olan Belgeler  397
b. Türkçe Orijinal Fatura  398
c. Ayrıntılı Fatura  398
d. Türkçe Orijinal Çeki Listesi  399
e. Taşıma Belgeleri  399
f. İşlenmiş Tarım Ürünleri Beyan Formu/Analiz Sonuç Raporu  399
g. Dolaşım Belgeleri  399
h. Diğer belgeler  399
2. Beyannamede Düzeltme  400
3. Bölünmüş Beyanname  401
4. Beyannamenin İptali  401
a. Eşyanın Tesliminden Önce Beyannamenin İptali  402
b. Başka Eşyanın Beyan Edilmesi Nedeniyle Eşyanın Tesliminden Sonra Beyannamenin İptali  403
c. Geriye Dönük İzin Verilmesi Halinde Eşyanın Tesliminden Sonra Beyannamenin İptali  403
d. İhracat veya Hariçte İşleme Rejimine Tabi Tutulan Eşyaya İlişkin Beyannamenin İptali  404
e. Antrepo Rejimine Tabi Tutulan Serbest Dolaşımdaki Eşyaya İlişkin Beyannamenin İptali  404
f. Posta veya Hızlı Kargo Taşımacılığı Yoluyla Gelen Eşyanın Tesliminden Sonra Beyannamenin İptali  405
g. Beyanname Yerine Kullanılan Belgeler  405
5. Basitleştirilmiş Usulde Beyan  405
a. Serbest Dolaşıma Giriş Rejiminde Basit Usulde Beyan (Eksik Beyan)  407
(1) Serbest Dolaşıma Giriş Rejiminde Eksik Beyanda Bulunması Zorunlu Hususlar  407
(2) Serbest Dolaşıma Giriş Rejiminde Eksik Beyanların Tamamlanması  408
(3) Eksik Beyan Halinde Eşyanın Serbest Dolaşıma Girişi  409
(4) Serbest Dolaşıma Giriş Rejiminde Eksik Beyanın Tamamlanması ya da Değiştirilmesi  409
(5) Serbest Dolaşıma Giriş Rejiminde Beyanname Yerine Ticari veya İdari Belge  409
(6) Serbest Dolaşıma Giriş Rejiminde Tamamlayıcı Beyan  410
b. Özelliği Olan Eşyanın Tesliminde Basitleştirilmiş Usul  411
c. Ekonomik Etkili Bir Gümrük Rejimine Tabi Tutulmuş Eşyanın Basitleştirilmiş Usulde Serbest Dolaşıma Girişi  412
d. İhracat Rejiminde Basitleştirilmiş Usuller İçin Aranan Koşullar  412
(1) İhracat Rejiminde Eksik Beyan  413
(2) İhracat Rejiminde Eksik Beyanda Bulunması Gereken Hususlar  413
(3) İhracat Rejiminde Eksik Beyanın Tamamlanması  413
e. İhracat Rejiminde Beyanname Yerine Ticari veya İdari Belge  414
f. İhracat Rejim Beyanının Kayıt Yoluyla Yapılması/İhracat Rejiminde Tamamlayıcı Beyan  414
g. Ekonomik Etkili Gümrük Rejimlerinde Basitleştirilmiş Usuller İçin Ortak Hükümler  415
h. Ekonomik Etkili Bir Gümrük Rejimine Tabi Tutulmuş Eşyanın İhracat Rejimine Girişi  415
i. Gümrük Antrepo Rejiminde Basitleştirilmiş Usuller İçin Aranacak Koşullar  415
(1) Gümrük Antrepo Rejiminde Eksik Beyan  416
(2) Gümrük Antrepo Rejiminde Eksik Beyanda Bulunması Zorunlu Hususlar  416
(3) Gümrük Antrepo Rejiminde Eksik Beyanın Tamamlanması  416
(4) Beyanname Yerine Ticari veya İdari Belge  416
(5) Gümrük Antrepo Rejim Beyanının Kayıt Yoluyla Yapılması  417
j. Hariçte İşleme Rejiminde Basitleştirilmiş Usuller  417
6. Beyanın Kontrolü  417
a. Gümrük İdaresince Yapılan Kontrol  417
b. Diğer Kurumlarca Yapılacak Kontroller  418
c. İlgili Kurumlarca Yapılacak İthalat Kontrollerinin Türkiye Gümrük Bölgesine Girişinde Yapılması  419
d. İlgili Kurumlarca Yapılacak Kontrollerin Gümrük Yükümlülüğünün Sona Ermesinden Sonra Yapılması  420
7. Belge Kontrolü  421
8. Eşyanın Muayenesi  422
9. Ayniyet Tespiti  424
a. Laboratuvar Tahliline Tabi Tutulacak Eşya  424
b. Numune Almaya İlişkin Kurallar  427
c. Numunelerin Miktarı, Etiketlenmesi ve Mühürlenmesi  427
d. Numunelerin Laboratuvara Gönderilmesi  428
e. Tahlillerin Yapılması ile İlgili Hususlar  429
10. Gümrük Beyannamesinin Doldurulması  430
XVII. ULUSLARARASI MAL SATIM SÖZLEŞMELERİ
A. Genel Açıklama  433
B. Konvansiyonun Uygulanabilirlik Şartları  434
1. Bir Satım Sözleşmesinin Varlığı  435
2. Mal Satım Sözleşmesinin İşyerleri Farklı Devletlerde Bulunan Taraflar Arasında Yapılması  436
3. Satım Sözleşmesinin Taraflarının İşyerlerinin Bulunduğu Devletlerin Akit Devletlerden Olması ya da Milletlerarası Özel Hukuk Kurallarının Akit Bir Devletin Hukukuna Atıf Yapması  437
4. Satım Sözleşmenin Kurulması ve Sona Erdirilmesi  437
C. Satıcının Yükümlülükleri  440
1. Malların Teslimi ve Belgelerin Verilmesi  440
2. Malların Sözleşmeye Uygun Bir Şekilde Teslim Edilmesi  441
D. Üçüncü Kişilerin Hak veya Talepleri  444
E. Sözleşmenin Satıcı Tarafından İhlâli Halinde Alıcının Sahip Olduğu Hukukî İmkânlar  445
1. İfaya Yönelik Tedbirler  445
a. Aynen İfa  446
b. Sözleşmeye Uygun Olmayan Malın Değiştirilmesi Talebi  447
(1) Malların Sözleşmeye Uygun olmaması  448
(2) Sözleşmeye Esaslı Aykırılık  449
(3) Makul Süre İçinde Değişim Talebinin Yapılmış Olması  449
c. Sözleşmeye Aykırı Malın Onarımının Talep Edilmesi  450
d. Satış Bedelinde İndirim Talep Edilmesi  450
e. Sözleşmeden Dönme (Sözleşmenin Feshi)  451
(1) Fesih Halleri  451
(a) Sözleşmeye Esaslı Aykırılık  452
(b) Malın Teslim Edilmemesi  452
(c) Fesih Sınırlamaları  453
(d) Fesih Bildirimi ve Feshin Sonuçları  454
f. Tazminat  455
g. Tarafların Sorumluluktan Kurtulması  456
XVIII. ULUSLARARASI TAŞIMACILIK SÖZLEŞMELERİ
A. Taşıma Sözleşmelerinin Çeşitleri  459
B. Taşıma Sözleşmelerinin Kapsamı  460
C. Araç Kapasiteleri  460
D. Yükleme Araçları  461
1. Konteyner  461
a. Konteyner Çeşitleri  461
b. Konteyner Standartları  462
c. Zorunlu Tanımlama Bilgileri  463
d. Tanımlama İşaretleri  464
e. İşletme İşaretleri  464
2. Palet  464
3. Paketleme  465
4. Treyler  465
E. Kara Yolu ile Taşımacılık Sözleşmeleri  466
1. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (Unece)  467
2. Güneydoğu Avrupa Ortak Girişimi (SECI)  467
3. Avrupa Ulaştırma Bakanları Konferansı (CEMT–UBAK)  467
4. Uluslararası Kara Yolu Taşıma Birliği (IRU)  469
F. Karayolu ile Uluslararası Taşıma Sözleşmeleri Hakkında Konvansiyon (CMR)  470
1. CMR’nin Uygulama Alanı  471
a. Taşıma Sözleşmesinin Varlığı  471
b. Taşıma Sözleşmesi Uyarınca Yükleme Yeri ve Teslim İçin Belirlenen Yerin En Az Biri Akit Ülke Olan İki Ayrı Ülkede Olması  472
c. Taşıma Konusunun Eşya Olması  472
d. Taşımanın Ücret Karşılığı Yapılması  473
e. Eşyanın Taşıt Aracılığıyla Taşınması  473
f. Eşyanın Kara Yoluyla Taşınması  473
2. Karayolu Taşıma Senedi–Karayolu Hamule Senedi (CMR Belgesi)  474
a. CMR Belgesinin Düzenlenmesi  474
b. CMR Belgesinde Bulunması Gereken Kayıtlar  475
3. Eşya Üzerinde Tasarrufta Bulunma Hakkı  476
4. Teslim Engelleri  477
5. Gönderenin Sorumluluğu  478
6. Taşıyanın Sorumluluğu  479
a. Ziya, Hasar ve Gecikmeden Kaynaklanan Sorumluluk  479
b. Çalışanların ve Hizmetlerinden Yararlandığı Diğer Kimselerin Fiil ve İhmallerinden Kaynaklanan Sorumluluk  480
7. Tazminat  481
a. Eşyanın Hasar veya Ziyaı Halinde Tazminat  481
b. Gecikmeden Kaynaklanan Tazminat  482
c. Ortak Hükümler  482
8. Sorumluluğu Kaldıran Haller  483
9. İstem ve Davalar  485
a. Davanın Tarafları  485
b. Yetkili Mahkeme  485
c. İstem ve Dava Haklarının Düşme Nedenleri  486
d. Zamanaşımı  486
G. TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi (TIR Sözleşmesi)  487
1. Tanım ve Kavramlar  488
2. TIR Karnesi  489
3. İlkeler  489
4. TIR Sistemine Kabul  491
5. TIR Karnesi Kullanma Hakkının İptali ve TIR Sisteminden İhraç  492
H. Tehlikeli Maddelerin Kara Yoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR)  493
1. Amaç  493
2. Önemli Kavram ve Tanımlamalar  493
3. Tehlikeli Madde Taşımacılık Faaliyetlerine İlişkin Genel Kurallar  494
a. Taşımacılık Faaliyetlerinde Genel Kurallar  494
b. Yetki Belgesi Sahibi Olma Zorunluluğu  495
c. Taşıt Uygunluk Belgesi ve İzin Alma Zorunluluğu  495
d. Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası Alma Zorunluluğu  496
e. Tehlikeli Madde Taşıyan Araçlarda Bulundurulması Gerekli Olan Belgeler  496
4. Denetim  497
a. Denetim Yetkisi ve Kullanımı  497
b. Denetimle Görevli ve Yetkili Kurum ve Kuruluşlar  497
5. Yetkilendirme, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı, Eğitim ve Uygulamadan Sorumlu Kurumlar  497
İ. Denizyolu ile Taşımacılık Sözleşmeleri  498
1. Denizyoluyla Taşımacılık Türleri  498
a. Liner (Düzenli Hat) Taşımacılığı  498
b. Tramp Taşımacılığı  499
2. Denizyoluyla Taşımacılık Modları  500
a. Tek Modlu Taşıma (Unimodal Transport)  500
b. Modlar Arası Taşıma (Intermodal Transport)  500
c. Çoklu Taşımacılık (Multimodal Transport)  500
d. Kombine Taşımacılık (Combined Transport)  501
3. Denizyolu ile Taşınan Yükler  501
a. Dökme Yük Parsiyelleri (Bulk Carriers)  502
b. Hususi Yük Parsiyelleri  502
c. Genel Yük Parsiyelleri  502
4. Denizyoluyla Taşıma Araçları  502
a. Dökme Yük Gemileri  502
b. Hususi Yük Taşıyan Gemiler  503
c. Genel Yük Taşıyan Gemiler  503
(1) Konteyner Gemileri  503
(2) Ro–Ro Gemileri  503
J. Navlun (Denizde Eşya Taşıma) Sözleşmesi  504
1. Genel Açıklama  504
2. Navlun Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve Uygulanacak Hukuk  505
3. Navlun Sözleşmesinin Şartları  506
a. Eşya Taşınmasının Taahhüt Edilmesi  506
b. Taşımanın Gemi Vasıtasıyla Yapılması  507
c. Eşya Taşımasının Deniz Yoluyla Yapılması  507
d. Eşyanın Taşınması Karşılığında Navlun (Ücret) 5. Ödenmesinin Taahhüt Edilmiş Olması  507
K. Navlun Sözleşmesinin Tarafları  508
1. Taşıyan  508
2. Taşıtan (Gönderen)  509
3. Yükleten  509
4. Gönderilen  510
5. Taşıma İşleri Organizatörü  510
6. Gemi Acentaları  510
L. Navlun Sözleşmesinin Türleri  511
1. Yolculuk Çarteri Sözleşmesi  511
2. Kırkambar Sözleşmesi  513
M. Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Navlun Sözleşmesinde Taşıyanın Sorumluluğu  513
1. Taşıyanın Gemiyi Denize, Yola ve Yüke Elverişli Bulundurma Yükümlülüğü  514
2. Taşıyanın Eşyanın Ziyaı, Hasarı ve Geç Tesliminden Doğan Yükümlülüğü  514
a. Kapsam  514
b. Taşıyanın Sorumluluk Sınırları  517
c. Taşıyanın Sorumluluktan Kurtulma Halleri  519
(1) Taşıyana Yüklenemeyecek Sebeplerden Kaynaklanan Sorumsuzluk Hali  519
(2) Teknik Kusur ve Yangından Kaynaklanan Sorumsuzluk  519
(3) Denizde Kurtarma Faaliyetinden Sorumsuzluk  519
(4) Taşıyanın Kusursuzluk ve Uygun İlliyet Bağı Karinelerinden Yararlandığı Hâller  520
(5) Sebeplerin Birleşmesi Hali  520
(6) Yükletenin Eşyayı Eşyanın Cinsini veya Değerini Kasten Gerçeğe Aykırı Bildirmesi Hali  520
(7) Sorumsuzluk Şartı  521
(8) İnceleme, Bildirim ve İhbar  521
(a) İnceleme  521
(b) Bildirim  522
(c) Tazminat İstemi İçin Süre  522
d. Taşıyanın Konişmento Düzenleme Yükümlülüğü  523
(1) Tanım ve İşlev  523
(2) Konşimentonun Tarafları  523
(3) Konşimento Türleri ve Düzenlenmesi  523
(a) Malların Teslimi ve Yüklenmesi Açısından Konşimento Türleri  523
(i) Tesellüm Konşimentosu (Received For Shipment B/L)  523
(ii) Yükleme Konşimentosu (On Board Bill Of Lading–B/L)  524
(b) Özellikli Konşimentolar  524
(i) Temiz Konşimento (Clean B/L)  524
(ii) Kirli Konşimento (Dirty–B/L)  524
(iii) Bayat Konşimento (Stale B–L)  525
(iv) Kısa Konşimento (Short Form Bill Of Lading)  525
(v) Tanker Konşimentosu  525
(4) Konşimentonun Düzenlenmesi  525
(5) Konşimentonun İçeriği  526
(6) Konşimentonun İşlevleri  527
(a) Konşimentonun Hukuki İlişkiyi İspat İşlevi  527
(b) Konşimentonun Taşıyanı İspat İşlevi  527
(c) Eşyanın Genel Olarak Cinsini, İşaretlerini, Koli veya Parça Adedini, Ağırlık ve Miktarını İspat İşlevi  528
(d) Navlunu İspat İşlevi  529
(e) Yükleten Tarafından Verilen Garantiler  529
3. Diğer Denizde Taşıma Senetleri  529
4. Taşıyanın Sapmadan Doğan Sorumluluğu  530
5. Başka Gemiye Yükleme ve Aktarmaya İlişkin Sorumluluklar  530
6. Güverteye Konacak Eşyaya İlişkin Sorumluluklar  530
7. Tehlikeli Eşya  531
N. Türk Ticaret Hukukunda Navlun Sözleşmesinde Taşıtanın Taşıyana Karşı Olan Yükümlülükleri  532
1. Eşyanın Yüklenmesi  532
a. Yükleme Yeri  532
b. Yükleme Zamanı  533
c. Yükleme Süresi  534
2. Kararlaştırılandan Başka Eşyanın Yüklenmesi  534
3. Yükleme Giderleri  534
4. Sürastarya Süresi ve Sürastarya Parası  535
5. Hızlandırma Primi  536
6. Doğru Bildirimde Bulunma Yükümlülüğü  536
7. Caiz Olmayan Eşya ve Yükleme  536
8. Gizlice Yüklenen Eşya  536
9. Tehlikeli Eşya  537
10. Yolculuk Başlamadan Önce Sözleşmenin Feshi  537
11. Yüklemenin Hiç veya Süresinde Yapılmaması  538
a. Yüklemenin Hiç Yapılmaması  538
b. Eksik Yükleme  538
12. Birden Çok Yükleten veya Taşıtanın Bulunması  539
a. Birden Çok Yükleten  539
b. Birden Çok Taşıtan  539
13. Belgeleri Verme Yükümlülüğü  540
14. Eşyanın Boşaltılması  540
a. Boşaltma Yeri  540
b. Boşaltma Zamanı  541
c. Boşaltma Süresi  542
d. Boşaltma Giderleri  542
e. Sürastarya Parası  542
f. Boşaltma Süresi  542
g. Boşaltma ve Sürastarya Sürelerinin Hesabı  543
(1) Hızlandırma Primi  543
(2) Boşaltmanın Hiç veya Süresinde Yapılmaması  544
15. Taşıtanın Navlun Ödeme Yükümlülüğü  545
O. Sözleşmenin Sona Ermesi  547
1. Yolculuğun Başlamasına veya Devamına Engel Olan Sebepler Yüzünden Sözleşmenin Sona Ermesi  547
2. Sözleşmenin Hükümden Düşmesi  547
P. Sözleşmenin Feshi  548
1. Taraflara Fesih Hakkı Veren Hâl  548
2. Tarafların Fesih Hakkına Sahip Olmadığı Hâller  549
a. Eşyanın Sadece Bir Kısmına İlişkin Engeller  549
b. Kaptanın Haklı Bir Sebeple Rotadan Sapması  549
c. Geminin Yolculuk Sırasında Tamirinin Gerekmesi  550
d. Diğer Sebeplerin Etkisi  550
3. Eşya Üzerinde Tasarruf Yetkisi Olan Kişinin Fesih Hakkı  550
a. Feshin Bildirimi  550
b. Hüküm ve Sonuçları  550
Q. Uluslararası Sözleşmelerde Taşıyanın Yükümlülüğü  551
1. Yüklerin Taşınması ve Teslim Edilmesi  551
2. Taşıyanın Gemiyi Denize, Yola ve Yüke Elverişli Bulundurma Yükümlülüğü  551
a. Lahey–Visby Kuralları  551
b. Hamburg Kuralları  552
c. Rotterdam Kuralları  552
3. Taşıyanın Ziya, Hasar ve Gecikme Sorumluluğu  553
a. Lahey–Visby Kuralları  553
b. Hamburg Kuralları  554
c. Rotterdam Kuralları  555
4. Tazminatın Hesaplanması ve Sorumluluk Sınırları  559
a. Lahey ve Lahey/Visby Kuralları  559
b. Hamburg Kuralları  559
c. Rotterdam Kuralları  559
5. Taşıyanın Sapmadan Kaynaklanan Sorumluluğu  561
6. Tehlikeli Eşyadan Kaynaklanan Sorumluluk  561
7. Güverteye Konacak Eşyaya İlişkin H. Sorumluluklar  562
8. Taşıma Belgesi Düzenleme Yükümlülüğü  563
R. Uluslararası Sözleşmelerde Taşıtanın Yükümlükleri  564
1. Eşyanın Teslim Edilmesi  564
2. Taşıtan veya Taşıyanın Bilgi ve Talimat Verme Sürecindeki İşbirliği  565
3. Taşıtanın Bilgi, Talimat ve Belge Sağlama Yükümlülüğü  565
4. Sözleşme Detaylarının Derlenmesine İlişkin Bilgiler  565
5. Tehlikeli Yüklerle İlgili Özel Kurallar  566
6. Taşıtanın Diğer Kişilere İlişkin Sorumluluğu  566
S. Yüklerin Teslim Edilmesine İlişkin Düzenlemeler  566
T. İdare Eden Tarafa İlişkin Düzenlemeler  567
1. İdare Hakkının İcrası ve Kapsamı  567
2. İdare Eden Tarafın Kimliği ve İdare Hakkının Devri  568
XIX. HAVA YOLU TAŞIMACILIĞI
A. Uluslararası Hava Yolu Taşımacılığı Birliği (IATA)  569
B. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO)  570
C. Havayolu ile Taşımacılıkta Kullanılan Uçak Çeşitleri  570
D. Kargo Çeşitleri  571
1. Uçağa Yükleme Şekline Göre Kargolar  571
a. Dökme (Bulk) Kargolar  571
b. Uld Kargolar  571
2. Yükün Özelliğine Göre Kargolar  571
a. Genel Kargolar  571
b. Özel Kargolar  571
(1) Canlı Hayvanlar  572
(2) Bozulabilir Bitki ve Gıda Maddeleri  572
(3) Islak Kargolar  572
(4) Ağır Kargolar  572
(5) Kıymetli Kargolar  573
c. Tehlikeli Madde Kargoları  573
XX. HAVAYOLUYLA ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞA İLİŞKİN
BELİRLİ KURALLARIN BİRLEŞTİRİLMESİNE DAİR SÖZLEŞME
(MONTREAL KONVANSİYONU)
1. Kapsam  576
2. Tarafların Hak ve Sorumlulukları  576
a. Hava Sevk Fişi veya Kargo Makbuzu  576
b. Kargoyu Nizam Hakkı  578
c. Kargonun Teslimatı  579
d. Gümrük, Polis ve Diğer Kamu Otoritelerinin Formaliteleri  579
3. Taşıyanın Sorumluluğu ve Hasar İçin Tazminatın Kapsamı  579
a. Kargonun Hasara Uğraması  580
b. Gecikme  581
c. Beraat  581
d. Gecikme, Bagaj ve Kargoyla Bağlantılı Olarak Sorumluluk Sınırları  581
4. Sözleşmeye İlişkin Koşullar  583
5. Şikâyetlerin Zamanına Uygun Olarak Yapılması  583
6. Yetkili Mahkeme  583
7. Tahkim  584
B. Anlaşmalı Taşıyandan Farklı Bir Kişi Tarafından Gerçekleştirilen Hava Yoluyla Taşıma  584
1. Anlaşmalı Taşıyan – Gerçek Taşıyan  584
2. Taleplerin Muhatabı  585
3. İlave Yargılama Yetkisi  586
4. Zorunlu Uygulamalar  586
5. Sigorta  586
C. Hava Yolu Konşimentosu (A WAYBILL – AWB)  586
1. Genel Açıklama  586
2. Hava Yolu Konşimentosu (A Waybill – AWB)’nin Özellikleri  587
3. Hava Yolu Konşimentosunun İçeriği  588
XXI. ULUSLARARASI DEMİR YOLU İLE EŞYA TAŞIMACILIĞI
A. Demiryolu ile Uluslararası Eşya Tasıma Sözleşmesi (CIM)’ın Uygulama Alanı  589
B. Taşıma Zorunluluğu  589
C. Taşımaya Kabul Edilmeyen Eşya  590
D. Koşullu Olarak Taşımaya Kabul Edilen Eşya  590
E. Tarifeler – Özel Anlaşmalar  591
F. Taşıma Sözleşmesinin Yapılması  591
G. Uluslararası Demir Yolu Eşya Taşımacılığında Taraflar  592
1. Gönderici  592
2. Taşıyıcı  592
3. Alıcı  592
H. Demiryolu Taşıma Araçları  592
1. Blok Tren ile Yük Taşımacılığı  593
2. Münferit Vagon Talebi  593
3. Demir Yoluyla Konteyner Sevkiyatı  593
İ. Konteyner Tren Taşımacılında Kullanılan Belgeler  593
J. Taşıma Belgesi  594
1. Genel Açıklama  594
2. Taşıma Belgesinin Kapsamı  594
K. Gönderici ve Alıcının Sorumlulukları  595
1. Göndericinin Sorumlulukları  595
2. Alıcının Sorumlulukları  596
3. Masrafların Ödenmesi  597
L. Demiryolunun (Taşıyıcının) Sorumlulukları ve Sorumluluktan Kurtulma Halleri  597
1. Taşıyıcının Sorumlulukları  597
2. Taşıyıcının Sorumluluktan Kurtulma Halleri  598
a. Tekrar Sevk Durumunda Karine  599
b. Eşyanın Kayıp Olduğuna Dair Karine  599
3. Tazminat  600
a. Eşyanın Kaybı Durumunda Tazminat  600
b. Yolda Fire Durumunda Sorumluluk  600
c. Hasar Durumunda Tazminat  601
d. Geç Teslimden Kaynaklanan Tazminat  601
e. Hile ya da Ağır Kusur Durumunda Tazminat  601
f. Bazı Tarifelerce Tazminatın Sınırlandırılması  602
g. Teslimde Kıymet Beyanı Durumunda Tazminat  602
4. Başvurular ve Dava Hakkı  602
a. Davanın Tarafları  602
b. Demiryoluna Karşı Açılan Davanın Düşmesi  603
5. Zamanaşımı  604
XXII. İHRACATTA KDV İADESİ
A. Tarımsal Ürünlerin İhracatı  605
1. Genel Açıklama  605
2. Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesinin Genel Esasları  606
3. Tarımsal Ürünlerin İhracat İadesinin Belirlenmesine İlişkin Esaslar  609
a. Hak Ediş Tutarının Hesaplanması  609
b. İhracat İadesi Tutarlarının Hesaplanması  610
c. Hak Ediş Tutarının Hesaplanmasına Esas Teşkil Eden Ağırlık  610
d. İhracat İadesi Miktarı  610
4. Düşümlü İhracat Uygulaması  611
5. Hak Ediş Başvuruları  613
6. İhracat İadesine Konu Ürünün Sözleşmeli Tarımsal Üretimin Desteklenmesi Uygulaması Kapsamında Temin Edilmesi  613
7. İhracat İadesine Konu Ürünlerin Organik Tarım Yöntemleri ile Üretilmeleri  616
8. İhracat İadesinden Faydalandırılan Bazı Ürünlere İlişkin Özel Düzenlemeler  617
9. Başvuru ve İbraz Edilecek Belgelere İlişkin Esaslar  618
10. Hak Edişlerin Devri  621
11. Çeşitli Hükümler  623
B. İhracatta KDV İadesi  623
1. Genel Açıklama  623
2. Mal İhracatında KDV İadesi  623
a. Gümrük Beyannameli Mal İhracında KDV İadesi  623
b. Mahsuben İade  625
(1) Beyan Döneminin Tespiti  625
(2) İade Talep Süreci  626
(3) İade Talebinde Aranan Belgeler  627
(4) İade Talebinin Değerlendirilmesi  628
(5) Mahsup Talep Edilebilecek Borçlar  628
c. Nakten İade  629
(1) Beyan Döneminin Tespiti  629
(2) İade Talep Süreci  629
(3) İade Talebinde Aranan Belgeler  630
(4) İade Talebinin Değerlendirilmesi  631
(a) Teminat Karşılığı İade  631
(b) YMM Raporuna Dayalı İade  632
(c) Vergi İnceleme Raporu ile İade  633
(d) HİS Sertifikası Sahibi Mükelleflere İade  633
3. Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlarda (Bavul Ticareti) KDV İadesi  633
a. İadede Aranan Belgeler  634
b. Mahsuben İade  634
4. Türkiye’de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlarda (Yolcu Beraberi Eşya) KDV İadesi  634
a. Genel Açıklama  634
b. Verginin Alıcıya İade Edilmesi  635
(1) İadenin Gümrükten Çıkarken Banka Şubesinden Alınması  635
(2) İadenin Gümrük Çıkışından Sonra Alınması  636
(3) Verginin Elden İadesi  636
(4) İadenin Avans Olarak Ödenmesi  636
(5) Yetki Belgesine Sahip Aracılar Tarafından İade  637
(a) Aracı Firmalar ve Yetkilendirilmeleri  637
(i) Yetki Belgesi İçin Aranacak Şartlar  637
(ii) Başvuru Dilekçesine Eklenecek Belgeler  637
(iii) Yetki Belgesinin Verilmesi  638
(b) Belge Düzeni  638
(c) Alıcıya İadenin Yapılması  640
c. Satıcının Yükümlülükleri  641
d. İstisnanın Beyanı  642
e. İstisnanın Tevsiki  642
f. İade  642
(1) Mahsuben İade  643
(2) Nakten İade  643
5. İhraç Kayıtlı Teslimlerde KDV İadesi  643
a. Genel Açıklama  643
b. Tecil–Terkin Uygulanacak Teslimler  644
c. Tecil Edilecek Verginin Hesabı ve Terkini  646
d. İhraç Kaydıyla Teslimin Beyanı  648
e. İade  652
(1) Mahsuben İade  652
(a) Beyan Döneminin Tespiti  652
(b) İade Talep Süreci  652
(c) İade Talebinin Değerlendirilmesi  655
(d) Mahsup Talep Edilebilecek Borçlar  656
(2) Nakden İade  656
(a) Beyan Döneminin Tespiti  657
(b) İade Talep Süreci  657
(c) İade Talebinin Değerlendirilmesi  659
(i) Teminat Karşılığı İade  659
(ii) YMM Raporuna Dayalı İade  660
(iii) Vergi İnceleme Raporu (VİR) ile İade  660
(iv) HİS Sertifikası Sahibi Mükelleflere İade  660
6. Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında İhracatta KDV İadesi  660
a. Kapsam  660
b. Uygulamadan Yararlanacak Mükellefler  661
c. Uygulama Kapsamında Teslimde Bulunabilecek Satıcılar  662
d. Uygulama Kapsamında Teslim Edilebilecek Mallar  662
e. Tecil–Terkin Uygulaması  663
f. Satıcıların KDV Beyanı  665
g. İade  665
(1) Mahsuben İade  665
(a) Beyan Döneminin Tespiti  665
(b) İade Talep Süreci  665
(c) İade Talebinin Değerlendirilmesi  668
(d) Mahsup Talep Edilebilecek Borçlar  669
(2) Nakden İade  669
(a) 5.000 TL’yi Aşmayan Nakden İade Talepleri  669
(i) Beyan Döneminin Tespiti  669
(ii) İade Talebinde Aranan Belgeler  670
(iii) İade Talep Süreci  670
(iv) İade Talebinin Değerlendirilmesi  673
(b) 5.000,00 TL’yi Aşan İade Talepleri  673
(i) Beyan Döneminin Tespiti  673
(ii) İade Talebinde Aranan Belgeler  673
(iii) İade Talep Süreci  674
(iv) İade Talebinin Değerlendirilmesi  676
(a) Teminat Karşılığı İade  677
(b) YMM Raporuna Dayalı İade  677
(c) Vergi İnceleme Raporu ile İade  677
(d) HİS Sertifikası Sahibi Mükelleflere İade  677
7. Hizmet İhracında KDV İadesi  678
a. Genel Hizmet İhracında KDV İadesi  678
(1) İstisnanın Kapsamı  678
(2) İstisnanın Tevsiki ve Beyanı  679
(3) İade  679
(a) İade İçin Aranan Belgeler  679
(b) Mahsuben İade  679
(c) Nakden İade  680
b. Roaming Hizmetleri  680
(1) Kapsam  680
(2) İstisnanın Beyanı  680
(3) İstisnanın Tevsiki  681
(4) İade  681
(a) İade İçin Aranan Belgeler  681
(b) Mahsuben İade  681
(c) Nakden İade  681
c. Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler  681
(1) İstisnanın Kapsamı  681
(2) İstisnanın Beyanı  682
(3) İstisnanın Tevsiki  683
(4) İade  683
(a) Mahsuben İade  683
(b) Nakden İade  684
d. Mal/Hizmet İhracında KDV İadesi  684
(1) Türkiye’de İkamet Etmeyen Taşımacılar ile Fuar, Sergi, Panayır Katılımcılarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde KDV İadesi  684
(a) İstisnanın Kapsamı  684
(b) İade  685
(i) İade Talebinde Aranılacak Belgeler  685
(ii) İade Uygulaması  686
(2) Yabancı Sinema Yapımcılarına Tanınan İstisna  686
(a) İstisnanın Kapsamı  686
(b) İade  687
8. KDV İadesinde Ortak Hususlar  688
a. İade Tutarının Hesabı ve İadeye Dayanak İşlem ve Belgeler  688
(1) İadesi Talep Edilebilecek KDV  688
(a) İşlemin Bünyesine Giren Verginin Hesabına Dâhil Edilebilecek Unsurlar  689
(b) Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerde İade Uygulaması  689
(c) YMM KDV İadesi Tasdik Raporu Hazırlanması Hizmetine Ait KDV  690
(d) DİİB Sahibi Mükellefin İhraç Kaydıyla Tesliminde İade Edilecek KDV  690
(e) İstisna Kapsamındaki İşlemin Gerçekleşmesinden Sonra İşlemle İlgili Yüklenilen Kur Farkları  691
(f) Mahsup Yoluyla İade  691
(i) Mahsup Edilebilecek Borçlar  691
(ii) Mahsuben İade Talebi  692
(iii) Mahsup Sonrası Alacağın Nakden İadesi  693
(g) Maliye Bakanlığınca Belirlenen Sınırı Aşmayan Nakden İadeler  694
(h) YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna Dayalı Nakden İadeler  694
(i) Teminat Karşılığı İade  696
(i) Teminat Türleri ve Miktarları  697
(ii) Teminat Mektuplarının Teyidi ve İadesi  697
(j) Vergi İnceleme Raporu ile İade  697
b. İade Talebinde Aranan Belgeler  698
(1) İade Talep Dilekçesi  699
(2) İade Hakkı Doğuran İşlemin Beyan Edildiği Döneme Ait İndirilecek KDV Listesi  700
(3) İade Hakkı Doğuran İşleme Ait Yüklenilen KDV Listesi ve Satış Faturaları Listesi  701
(4) İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu  701
c. İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS)  702
(1) İTUS Sertifikası Kapsamına Giren Mükellefler  702
(a) Genel Şartlar  702
(b) Özel Şartlar  703
(i) İhracat İstisnası Kapsamındaki İade Talepleri Bakımından  703
(ii) Diğer İhracatçılar (Hizmet İhracatı Yapanlar Hariç)  704
(iii) Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler Bakımından  704
(2) İTUS Sertifikası Uygulamasına Göre İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi  704
(3) İTUS Sertifikasının İptal Edilmesi  705
9. Hızlandırılmış İade Sistemi (HİS)  706
a. HİS Uygulaması Kapsamına Girecek Mükellefler  706
b. HİS Uygulamasına Göre İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi  707
c. HİS Sertifikasının İptal Edilmesi  708
10. Diğer Hususlar  710
a. İade Hakkının İndirim Yoluyla Kullanılması  710
b. Defter ve Belgelerin Zayi Olması (Yangın, Su Baskını, Çalınma Gibi) Durumunda İade  710
c. Kamuya Ait Kuruluşlara İade  711
d. İstisna Kapsamında Yapılan Teslim ve/veya Hizmetin Matrahının Değişmesi ve Düzeltme İşlemleri  711
e. İstisna Kapsamındaki İşlemin Gerçekleştiği Dönemden Sonra Ortaya Çıkan Ödemeler  712
XXIII. İHRACATTA ÖTV İADESİ
A. Genel Açıklama  713
B. ÖTV Kanunu’na Ekli (I) Sayılı Liste İtibariyle İhracattan Kaynaklanan
ÖTV İadesi  715
1. Kapsam  715
2. İade  717
3. İade İçin Gerekli Belgeler  718
C. ÖTV Kanunu’na Ekli (II) Sayılı Liste İtibariyle İhracattan Kaynaklanan
ÖTV İadesi  719
1. Kapsam  719
2. İade  720
3. İade İçin Gerekli Belgeler  722
D. ÖTV Kanunu’na Ekli (III) Sayılı Liste İtibariyle İhracattan Kaynaklanan
ÖTV İadesi  723
1. Kapsam  723
2. İade  725
3. İade İçin Gerekli Belgeler  726
E. ÖTV Kanunu’na Ekli (IV) Sayılı Liste İtibariyle İhracattan Kaynaklanan
ÖTV İadesi  727
1. Kapsam  727
2. İade  730
3. İade İçin Gerekli Belgeler  731
F. KDV ve ÖTV İadesine İlişkin Karşılaştırmalı Açıklamalar  732
Kaynakça  735
Kavramlar Dizini  737
 


Mustafa Özbay ...
Eylül 2020
54.00 TL
İndirimli: 48.60 TL (%10)
Sepete Ekle
Fatma Demirağ ...
Mart 2020
15.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Sağlam
Aralık 2019
39.50 TL
İndirimli: 36.74 TL (%7)
Sepete Ekle
Ahmet Songur
Eylül 2019
40.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  39
I. İHRACAT KAVRAMI
A. Genel Açıklama  41
B. İhracat Yönetmeliği Uyarınca İhracat  43
1. Bir Malın Yürürlükteki İhracat Mevzuatı Uyarınca Türkiye Gümrük Bölgesi Dışına veya Serbest Bölgelere Çıkarılması  44
a. Özellik Arz Etmeyen İhracat  45
b. Özellik Arz Eden İhracat  45
(1) Ön İzne Bağlı İhracat  45
(2) Kayda Bağlı İhracat  47
(3) Konsinye İhracat  49
(4) Yurt Dışı Fuar ve Sergilere Katılım  49
(5) İthal Edilmiş Malın İhracı  50
(6) Serbest Bölgelere Yapılacak İhracat  51
(7) Takas veya Bağlı Muamele Yoluyla Yapılan İhracat  52
(8) Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracat  53
9) Savunma Sanayii Dışındaki Alanlarda Offset Kapsamında Yapılacak İhracat  53
(10) Bedelsiz İhracat  54
(11) Transit Ticaret  56
(12) E–ticaret Kapsamındaki Yapılan İhracat (Mikro ihracat)  56
(a) E–ticaret  56
(b) E–İhracat  58
(i) Kavram  58
(ii) Amaç ve Tanımlar  60
(iii) Başvuru Koşulları, Başvuru Şekli ve Başvurunun Değerlendirilmesi  61
(iv) Yetkilendirme ve Yetkinin Kapsamı  62
(v) Gönderilerin Tasnifi  62
(vi) Gönderilerin Miktar ve Değeri  63
(vii) Gönderilerin Beyanı  64
(viii) Gönderilerin Kontrol ve Muayenesi  65
(ix) Vergilerin Ödenmesi  65
(x) Geri Gelen Eşya ve Mahrece İade Edilen Eşya  65
(xi) İhracatçıdan İstenen Belgeler  66
(xii) KDV İadesi  66
2. Müsteşarlıkça İhracat Olarak Kabul Edilecek Sair Çıkış ve İşlemler  67
a. Müracaatların Değerlendirilmesi ve Belge Düzenlenmesi  69
b. Gümrük Muafiyeti  70
c. İhracat Taahhüdünün Kapatılması  71
C. Geri Gelen Eşyaya İlişkin Düzenlemeler  72
1. Alıcısı Tarafından Kabul Edilmeyen Mallar  72
2. Alıcısına Teslim Edilemeyen Mallar ve Malların Terk Edilmesi  73
II. İHRACATÇI
A. Genel Açıklama  75
B. İhracatçı Kimliğine Sahip Kişiler  75
1. Gerçek Kişiler  76
a. Gerçek Kişi Tacirler  76
b. Esnaf ve Sanatkârlar  77
2. Tüzel Kişiler  78
a. Ticaret Kanunu’nda Düzenlenen Şirketler  79
(1) Sermaye Şirketleri  79
(2) Şahıs Şirketleri  79
(3) Kooperatifler  80
(4) Vakıflar  81
(5) Dernekler  82
(6) Kamu Tüzel Kişilerine Ait Kurum ve Kuruluşlar  82
(7) Holdingler  83
(8) Umumi Mağazalar  83
b. Özel Kanunlarda Düzenlenen Tüzel Kişiliğe Sahip Şirketler  83
c. Tüzel Kişilik Statüsüne Sahip Olmamakla Birlikte Yürürlükteki Mevzuat Hükümlerine İstinaden Hukuki Tasarruf Yapma Yetkisi Tanınan Ortaklıklar  84
(1) Adi Ortaklıklar  84
(2) Donatma İştiraki  85
(3) Ortak Girişimler  85
C. İhracatçı Birliklerine Üye Olma  87
III. İHRACAT YÖNTEMLERİ
(ULUSLARARASI PAZARA GİRİŞ ŞEKİLLERİ)
A. Doğrudan İhracat  89
B. Dolaylı İhracat  89
1. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri  90
2. Sektörel Dış Ticaret Şirketleri  91
C. Ortak Yatırım  92
D. Lisans Anlaşmaları  92
E. Off–Shore (Yerinde Üretim)  93
IV. İHRACATTA TESLİM ŞEKİLLERİ
A. Tüm Taşıma Modlarında Kullanılan Teslim Şekilleri  95
1. EXW (Ex Works – Ticari İşletmede Teslim)  95
2. FCA (Free Carrier – Taşımacıya Masrafsız Teslim)  96
3. CPT "Carriage Paid To–Taşıma ücreti Ödenmiş Olarak Teslim  96
4. CIP ("Carriage And Insurance Paid To – Sigorta ve Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim)  97
5. DAP (Delivered At Place – Belirtilen Noktada Teslim)  97
6. DAT (Delivered At Terminal – Terminalde Teslim)  98
7. DDP (Delivered Duty Paid – Vergileri Ödenmiş Teslim)  99
B. Sadece Deniz ve İç Suyolu ile Yapılan Taşımalarına Özgü Teslim Şekilleri  99
1. FAS (Free Alongside Ship – Gemi Doğrultusunda Teslim)  99
2. FOB (Free On Board – Gemi Bordasında Teslim)  100
3. CFR (Cost And Freight – Mal Bedeli ve Taşıma)  100
4. CIF (Cost, Insurence And Freight – Mal Bedeli, Sigorta ve Taşıma)  101
V. İHRACATTA ÖDEME ŞEKİLLERİ
A. Peşin Ödeme (Cash İn Advance– Cash Before Delivery)  103
B. Mal Mukabili Ödeme (Cash Against Goods)/ Açık Hesap Yöntemi (Open Account)  104
C. Konsinyasyon ve Müşterek Hesap (Consignments – Joint Account)  104
D. Belge Karşılığı (Vesaik Mukabili) Ödeme (Cash Against Documents– Documentary Collection)  105
E. Kabul Kredili Ödeme / (Acceptance Credit)  106
F. Akreditif (Letter of Credit–L/C)  107
1. Akreditifli İşlemlerde Yer Alan Tanımlar  108
2. Akreditif İşlemleri  109
3. Akreditif Mektubunda Yer Alan Zorunlu Kayıtlar  109
4. Akreditifte Ödeme Şekilleri  110
5. Akreditif Türleri  111
G. Takas Yoluyla Ödeme  112
1. Takas İşlemlerinin Yürütülmesi  112
2. Teminat İşlemleri  113
VI. KAMBİYO İŞLEMLERİ VE
KAMBİYO TAAHHÜTLERİNİN KAPATILMASI
A. Türk Parasına ve Dövize İlişkin Düzenlemeler  115
B. Efektif ve Dövizi Natık Çekler  116
C. Kıymetli Maden ve Taşlar  117
D. Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler  119
E. Yurt Dışından Menkul Kıymet ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının Alım Satımı  123
F. Yurt Dışına Sermaye İhracı  124
G. Krediler  124
H. Kişisel Sermaye Hareketleri  126
I. İhracat Bedellerinin Tahsili  126
1. İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi  126
2. Peşin Döviz  127
3. Özelliği Olan İhracat  129
4. İhracat Bedelinin Tahsili ve Kabulü  129
5. Türk Lirası İhracat  132
6. İhracat Bedelinin Tespiti  132
7. İhracat Bedellerinin Transferi  132
8. Efektif Olarak Getirilen İhracat Bedelleri  133
8. İhracat Bedelinin Diğer Yöntemlerle Tahsili  134
9.İhracatçı Dışındaki Firmalara Gelen İhracat Bedelleri  135
10. İhracat Fiyatının Değişmesi  135
11. Fiili İhraçtan Sonra Alıcısı Tarafından Kabul Edilmeyen Mallar  135
12. Döviz Tevdiat Hesabından İhracat Bedeli Kabulü  135
13. İhracat Alacağının İskontosu  136
14. Faktoring İşlemleri  136
15. İndirim ve Mahsup İşlemleri  137
16. İhracatçının Serbest Kullanımına Bırakılan Dövizler  139
17. İhracat Hesabının Kapatılması  140
18. İhracat Hesabının Kapatılacağı Aracı Banka  140
19. İhracat Hesabının Kapatılmasında İbrazı Zorunlu Belgeler  141
20. Terkin  141
21. İhracat Bedellerine İlişkin Çeşitli Hususlar  142
22. Vergi Dairesi Başkanlıkları veya Vergi Dairesi Müdürlüklerine bildirim  143
23. İhracat Bedeli Kabul Belgesi  143
24. İhracat Bedelinin Tahsilinde Ve İhracat Hesabının Kapatılmasında Sorumluluk  144
25. Ek Süre  144
VII. İHRACATTA KULLANILAN BELGELER
A. Ticari Belgeler  145
1. Sevk İrsaliyesi  145
2. Fatura  147
3. İrsaliyeli Fatura  148
4. Proforma Fatura  149
5. Yerli Fatura (Domestik Invoice/Internal Invoice)  151
6. Ticari Fatura (Originial Invoice–Commercial Invoice)  151
7. Navlun Faturası  152
8. Konsolosluk Faturası (Consular Invoice)  152
9. Onaylı Fatura (Certified Invoice)  153
10. Özel Fatura  153
11. Koli– Ambalaj Listesi (Packing List)  154
12. Çeki Listesi (Weight List)  154
B. Resmi Belgeler  155
1. Standardizasyon Sertifikaları (Certificate of Inspection)  155
a. Onaylanmış Kuruluş  156
b. Akreditasyon  157
c. Türkiye’de Avrupa Birliği Standardizasyon Mevzuatı ile Uyum Çalışmaları  159
d. Türk Akreditasyon Kurumu (Türkak)  161
e. CEN/CENELEC Tarafından Hazırlanan Standartlar  163
(1) TSE’nin CEN/CENELEC ile Olan İlişkileri  164
(2) CE İşareti  164
(3) Türk Hukukunda CE İşaretinin Önemi  166
2. İhracatta Zorunlu Standart Denetimi ve Kontrol Belgesi  169
3. Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi  170
4. TSE Belgesi  170
5. E.TSE–EN–ISO 9000  170
6. İmalat Yeterlilik Belgesi  170
7. Bitki Sağlık Sertifikası (Health/Sanitary Phytosanitary Certificate)  171
8. Veteriner Sertifikası (Veterinary Certificate)  171
9. Helal Belgesi (Halal Certificate)  172
10. AQAP Belgesi  172
11. Araç Takip Sertifikaları: E /E–MARK  172
12. Tip Onayı Belgesi  172
13. Borsa Tescil Belgesi  173
14. Kota Belgesi  173
a. Kota Dağıtım Yöntemleri  174
b. Kota Tahsis Başvurusu  175
c. Kota Uygunluk Belgesinin Aranması  175
15. Boykot (Boycott List Certficate)  176
C. Zorunlu Olmayan Uygunluk Belgeleri  176
1. İmalatçının Analiz Belgesi (Manufacturer’s Analiysis Certificate)  177
2. İmalatçının veya Satıcının Kalite veya Kontrol Belgesi (Manufacturer’sSupplier’s QualityInspection Certificate)  177
3. Gemi Ölçümü Raporu (Ship’s Ullage Report)  177
4. Ekspertiz Raporu (Expert Report)  177
5. Radyasyon Belgesi (Radiation Certificate)  177
VIII. DOLAŞIM VE MENŞE BELGELERİ
A. A.TR Dolaşım Belgesi (Movement Certificate A.TR)  179
1. A.TR Dolaşım Belgesinin Düzenleneceği Haller  179
2. A.TR Dolaşım Belgesinin Doldurulması  180
3. A.TR Dolaşım Sertifikasının Doldurulmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  182
4. A.TR Dolaşım Belgelerinin Gümrük İdarelerince Vizesi  183
5. A.TR Dolaşım Belgelerinin Değiştirilmesi  183
6. Oda Tarafından Tasdik Edilen Bir A.TR Belgesinin Değiştirilmesi veya Belgenin İptali  184
7. A.TR Dolaşım Belgelerinin Eşyanın İhracından Sonra Verilmesi  184
8. İkinci Nüsha A.TR Dolaşım Belgesi Düzenlenmesi  185
9. A.TR Dolaşım Belgelerinin İbraz Süreleri  185
B. EUR–1 Dolaşım Sertifikası (Movement Certificate EUR–1)  186
1. Genel Açıklama  186
2. EUR.1 Dolaşım Belgesinin Düzenlenmesi  187
3. EUR.1 Dolaşım Belgesi Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  187
4. EUR.1 Dolaşım Belgesinin Gümrük İdarelerince İncelenmesi  188
5. EUR.1 Dolaşım Belgelerinin Vize Edilmesi  188
C. EUR–MED Dolaşım Sertifikası  189
1. Genel Açıklama  189
2. EUR–MED Dolaşım Belgesi Başvurusu  192
3. EUR–MED Dolaşım Belgesinin Doldurulması  192
D. Menşe Şehadetnamesi (Certificate of Origin)  193
1. Menşe Şahadetnamesi Aranılacak Haller  194
2. Menşe Şahadetnamelerinin İncelenmesi ve Sonradan Kontrolü  196
3. Türkiye’den İhracatta Düzenlenecek Menşe Şahadetnameleri  196
E. Özel Menşe Şahadetnamesi (Form A Belgesi)  197
F. Tedarikçi Beyanı (Suppliers' Declaration)  198
1. Tedarikçi Beyanının Düzenlenmesi  198
2. Tedarikçi Beyanının Şekli  199
3. Tedarikçinin Sorumluluğu  199
4. Destekleyici Belge Olarak Tedarikçi Beyanı  199
5. Uzun Dönem Tedarikçi Beyanı  200
6. Gümrük İdarelerince INF4 Bilgi Formu Aranması  200
7. Gümrük İdarelerince INF4 Formunun Onaylanması  200
G. ATA Karnesi (A.T.A. Carnet)  201
1. Genel Açıklama  201
2. Rejimin İşleyişi  202
3. Rejimin Sona Ermesi ve Karne Kaydının Kapatılması  203
4. Süre ve Süre Değişimi  204
5. Karnenin Yeni Bir Karne ile Değiştirilmesi  205
6. Rejim Şartları  206
7. Rejim Şartlarının İhlali ve Ceza Uygulaması  206
8. Çıkış Sayılan Haller  207
9. ATA Karnesi Kayıtlarının Kapatılması  208
IX. DÂHİLDE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA İHRACAT
A. Genel Açıklama  209
B. Dâhilde İşleme Rejiminin Uygulama Esasları  211
1. Dâhilde İşleme Sistemleri  211
a. Şartlı Muafiyet Sistemi  211
(1) Kapsam  211
(2) Eşdeğer Eşya Kullanımı  211
(3) Yurt İçi Alımlar  212
(4) Teminat  213
(5) Türkiye Gümrük Bölgesi Dışında veya Serbest Bölgelerde Yapılacak İşleme Faaliyeti  215
b. Geri Ödeme Sistemi  215
(1) Geri Ödemenin Kapsamı  215
(a) Geri Ödeme Sistemi Uygulanmayacak Haller  216
(2) Ödenen Verginin Geri Verilmesi  218
C. Dâhilde İşleme Rejiminin Çalıştırılmasının Şartları  218
1. Dâhilde İşleme İzni Verilecek Haller  218
a. Dâhilde İşleme İzni ve Dâhilde İşleme İzin Belgesi  219
b. Müracaat  220
(1) Dâhilde İşleme İzin Belgesi İçin Elektronik Ortamda Müracaat  220
(2) Firma Tanımlaması ve Kullanıcı Yetkilendirmesi  220
(3) Elektronik Ortamda Belge Müracaatı  222
(4) Elektronik Ortamda Düzenlenen Belgenin Kullanılması  222
(5) Firmanın Sorumluluğu  223
(6) Dâhilde İşleme İzni Başvurusu  224
(7) Müracaatın Değerlendirilmesi  225
(8) Dâhilde İşleme Belge/ İzin Düzenlemesi  225
(9) Belgenin/İznin Revizesi  227
D. Takip ve Değerlendirme  227
1. İhracatın Gerçekleştirilmesi  227
a. Aracı İhracatçı ile İhracat  228
b. Temsilci Aracılığı ile İthalat  229
c. Gümrük İdaresince Yapılacak İşlemler  230
E. Gözetim ve Korunma Önlemlerine Tabi Eşya  233
F. Telafi Edici Verginin Ödenmesi  233
G. Verginin Geri Verilmesi  235
H. Kısmi Teminat İadesi Müracaatı  235
İ. İhracat Taahhüdünün Kapatılması  237
1. Kapatma Başvurusu  237
2. Kapatma Başvurusunun Değerlendirilmesi  238
J. Süreler  240
1. Belge/İzin Süresi  240
2. Ek Süre Müracaatı  241
3. Haklı Sebep Hallerine İlişkin Müracaat  242
4. Mücbir Sebep ile Fevkalade Haller  242
a. Mücbir Sebep ile Fevkalade Hallere İlişkin Müracaat  243
b. Mücbir Sebep ile Fevkalade Hallerin Değerlendirilmesi  243
K. Genel Hükümler  244
1. Belgenin Kaybedilmesi  244
2. İhraç Edilen İşlem Görmüş Ürünün Geri Getirilmesi  244
3. İhracatın Gerçekleştirilmemesi  245
4. Belgenin/İznin İptali  247
5. Dâhilde İşleme Tedbirlerine Uyulmaması  247
6. Dâhilde İşleme Rejiminde Sağlanan Hakların Kötüye Kullanımı  249
X. TARIM ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN DÂHİLDE İŞLEME TEDBİRLERİ
A. Genel Esaslar  251
B. DİİB ile İlgili İthalat Listesine İlişkin Hükümler  253
C. DİR Kapsamında Özel Düzenlemeye Tabi Eşyalar  253
D. DİİB Süreleri  259
E. Fire ve Kullanım Oranları  261
F. Verimlilik ve İkincil İşlem Görmüş Ürün Oranları  263
XI. 2015/2 SAYILI TEKSTİL, KONFEKSİYON, DERİ VE
DERİ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN DÂHİLDE İŞLEME REJİMİ GENELGESİ
KAPSAMINDA İŞLEMLER
A. Genel Esaslar  265
B. Belge Süreleri  267
C. Birim Kullanım Miktarları  267
D. Fire Oranları  268
E. İkincil İşlem Görmüş Ürün Oranları  268
XII. HARİÇTE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA İHRACAT
A. Kapsam  270
B. Hariçte İşleme Rejimi Sistemleri  270
1. İşleme Amaçlı Hariçte İşleme Rejimi  270
2. Tamir Amaçlı Hariçte İşleme  271
3. Standart Değişim Sistemi ve İkame Ürün  272
4. Hariçte İşlemede Üçgen Trafik Uygulaması  273
C. Hariçte İşleme Rejiminin Çalıştırılmasının Şartları  275
1. Müracaatların Değerlendirilmesi  275
2. Hariçte İşleme Rejiminde Belge/İzin Şartları  276
3. Belgenin/İznin Gönderileceği Merciler  276
4. Belge/İzin Süresi ve Ek Süreler  276
5. Ek Sürelere İlişkin Müracaat  277
6. Yeni Belge/İzin Verilmesi  278
7. Belge/İzin Revizesi  278
D. Vergilendirme  278
E. Gümrük İdarelerince Yapılacak İşlemler  279
F. İhraç Edilen Eşyanın Geri Getirilmesi  279
G. İthalatın Gerçekleştirilmesi  279
H. Taahhüdün Kapatılması  280
İ. İthalatın Gerçekleşmemesi  281
J. İptal  281
K. Hariçte İşleme Tedbirlerine Uyulmaması  282
L. Usulsüzlük  283
M. Denetim  283
XIII. KDV UYGULAMASINDA İHRACAT
A. Mal İhracı  285
1. Gümrük Beyannameli Mal İhracı  286
a. İstisnanın Kapsamı  286
b. İstisnanın Beyanı  288
c. İstisnanın Belgelendirilmesi  289
d. İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi  290
2. Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti)  292
3. Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye’de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar)  293
4. İhraç Kayıtlı Teslimler  295
a. Kapsam  295
b. Tecil–Terkin Uygulanacak Teslimler  297
c. Tecil–Terkin Uygulamasından Yararlanacak Satıcılar  297
d. Uygulama Kapsamına Giren Mallar  298
e. Tecil Edilecek Verginin Hesabı ve Terkini  300
f. İhracat İçin Ek Süre Verilmesi  301
g. İhracatın Gerçekleşmemesi Hali  303
h. İmalatçı Lehine Matrahta Meydana Gelen Değişiklik  303
i. İmalatçı Aleyhine Matrahta Meydana Gelen Değişiklik  304
j. Bedelsiz İhracatta Tecil–Terkin Uygulaması  304
k. İhraç Kaydıyla Teslim Edilerek İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi  304
5. Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılan Girdilerin Temininde Tecil–Terkin Uygulaması  305
a. Kapsam  305
b. Uygulamadan Yararlanacak Mükellefler  306
c. Uygulama Kapsamında Teslimde Bulunabilecek Satıcılar  306
d. Uygulama Kapsamında Teslim Edilebilecek Mallar  306
e. Tecil–Terkin Uygulaması  308
f. İhracatın Belgede Öngörülen Süre ve Şartlara Uygun Olarak Yapılmaması  310
B. Hizmet İhracı  310
1. Roaming Hizmetleri  314
2. Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler  315
3. Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetler ile Bu Bölgelere İlişkin Yük Taşıma İşleri  315
4. Boru Hattı ile Yapılan Akaryakıt Taşımaları  316
5. Türkiye’de İkamet Etmeyen Taşımacılar ile Fuar, Sergi, Panayır Katılımcılarına Yapılan Teslim ve Hizmetler  317
C. Yabancı Sinema Yapımcılarına Tanınan İstisna  317
D. Konut veya İş Yeri Teslimlerinde İstisna  318
1. İstisna Kapsamına Giren Taşınmazlar  318
2. İstisnadan Yararlanacak Alıcılar  320
a. Türk Vatandaşları  320
b. Yabancı Uyruklu Gerçek Kişiler  321
c. Tüzel Kişiler  322
d. Bedelin Döviz Olarak Türkiye'ye Getirilmesi  322
(1) Bedelin Türkiye'ye Getirilme Zamanı  322
(2) Bedelin Türkiye'ye Getirildiğinin Tevsiki  323
(3) Konut veya İş Yerinin Bir Yıl İçerisinde Elden Çıkarılması  323
(4) İstisnanın Usulüne Uygun Olarak Gerçekleşmemesi  324
XIV. ÖTV UYGULAMASINDA İHRACAT
A. İstisnanın Kapsamı  325
B. İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi  326
1. Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Kapsamında İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi  326
2. Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Kapsamında İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi  326
a. Kayıt ve Tescile Tabi Olan Taşıtların İhracat Teslimleri  326
b. Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Taşıtların İhracat Teslimleri  326
3. Özel Tüketim Vergisi (III ve IV) Sayılı Uygulama Genel Tebliğleri Kapsamında İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi  327
C. Serbest Bölgelere Yapılan Teslimler  328
D. Yetkili Gümrük Antreposu İşleticisine Yapılan Teslimler  329
E. Türkiye’de İkamet Etmeyen Yolculara Yapılan Teslimler  329
F. İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi  330
G. İhracat İstisnasının Beyanı ve Tevsiki  332
H. İthalat İstisnaları Uygulaması  333
1. Özel Tüketim Vergisi Kanunundaki İthalat İstisnalarının (I) Sayılı Liste Bakımından Durumu  333
2. Özel Tüketim Vergisi Kanunundaki İthalat İstisnalarının (II) Sayılı Liste Bakımından Durumu  334
3. Özel Tüketim Vergisi Kanunundaki İthalat İstisnalarının (III ve IV) Sayılı Liste Bakımından Durumu  335
I. Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimler ile Bu Mağazalar Tarafından Yapılan Teslimler  336
XV. SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA BELGELERİ
A. Sigorta Sözleşmesi  339
B. Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Genel Düzenlemeler  339
1. Tanım  339
2. Sigortacının Borç ve Yükümlülükleri  340
a. Rizikoyu Taşıma Yükümlülüğü  340
b. Aydınlatma Yükümlülüğü  340
c. Sigorta Poliçesi Verme Yükümlülüğü  340
d. Giderleri Ödeme Borcu  341
e. Tazminat Ödeme Borcu  341
3. Sigorta ettirenin borç ve yükümlülükleri  342
a. Prim Ödeme Borcu  342
b. Beyan Yükümlülüğü  343
(1) Sözleşmenin Yapılması Sırasında Beyan Yükümlülüğü  343
(2) Sözleşme Süresi İçinde Beyan Yükümlülüğü  344
(3) Riziko Gerçekleştiğinde Beyan Yükümlülüğü  345
(4) Bilgi Verme ve Araştırma Yapılmasına İzin Verme Yükümlülüğü  346
(5) Zararı Önleme, Azaltma ve Sigortacının Rücu Haklarını Koruma Yükümlülüğü  346
(6) Sözleşmede Öngörülen Yükümlülüklerin İhlali  346
C. Mal Sigortalarına İlişkin Özel Hükümler  347
1. Kapsam  347
2. Başkası Lehine Sigorta  347
3. Müşterek Menfaatlerin Sigortası  347
4. Menfaat Üzerinde Sınırlamalar  348
a. Sınırlı Ayni Hak  348
b. Haciz  348
c. Geçmişe Etkili Sigorta  349
5. Tazminat  349
a. Eksik Sigorta  349
b. Aşkın Sigorta  349
c. Takseli Sigorta  350
d. Birden Çok Sigorta  350
e. Müşterek Sigorta  350
f. Çifte Sigorta  350
g. Kısmi Sigorta  351
6. Zarar Gören Mal ve Zararın Gerçekleştiği Yerde Değişiklik Yapmama  351
7. Halefiyet  351
8. Riskin Kapsamı ve Teminat  351
a. Tam Ziya Teminatı (Total Loss)  352
b. Dar Teminat  352
c. Geniş Teminat  353
D. Sigorta Sözleşmelerinin Sona Erme Nedenleri  354
1. Sigorta Sözleşmelerinde Belirtilen Sürenin Bitmesi  354
2. Rizikonun Gerçekleşmesi  354
3. Fesih ve Cayma  355
4. Sigorta Priminin Artırılmasında Fesih  355
5. Kısmi Fesih ve Cayma  355
6. Tarafların Aczi, Takibin Semeresiz Kalması  355
7. Sigortacının İflası  355
8. Zamanaşımı  356
E. Geçici Sigorta Sözleşmeleri  356
F. Abonman Sözleşmeleri (Open – Cover Agrement)  356
G. CMR Sigortası (Uluslararası Karayolu Mal Taşımacılığı Sigortası)  357
H. Navlun Sigortası  357
İ. Sigorta Belgeleri  357
1. Sigorta Poliçesi  357
2. Flotan Poliçe (Geçici Poliçe)  359
3. Abonman Poliçesi  359
XVI. GÜMRÜK İŞLEMLERİ
A. Tanım ve Kavramlar  361
1. Gümrük Bölgesi  361
2. Gümrük Statüsü  362
3. Eşyanın Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem veya Kullanıma Tabi Tutulması  363
4. Gümrük Rejimi  364
5. Fiili İhracat  364
6. Gümrük Tarifesi ve Eşyanın Tarife Pozisyonlarına Ayrılması  365
a. G.T.İ.P. Numarasının Tespiti  365
b. Bağlayıcı Tarife Bilgisi  366
c. Tarife Bilgisi  366
B. Eşyanın Menşei  366
C. Eşyanın Gümrük Kıymeti  368
D. Özet Beyan  369
1. Genel Açıklama  369
2. Özet Beyan Aranmayacak Haller  370
3. Özet Beyanın Verilmesi  371
a. Özet Beyan Yerine Kullanılan Bilgiler  373
b. Kombine Taşımacılıkta Özet Beyan Verme Yükümlülüğü  373
c. Taşıma Sözleşmelerinde Özet Beyan Verme Yükümlülüğü  373
d. Özet Beyan Verme Süreleri  373
e. Sürelerin Uygulanmayacağı Haller  374
f. Risk Analizi  374
g. Birden Fazla Limana Uğrayan Deniz veya Hava Taşıtlarına İlişkin Özet Beyan Verilmesi ve Risk Analizi  375
E. Varış Bildirimi  376
F. Çıkış Bildirimi  376
G. Eşyanın Ağırlığı ve Kapları  377
H. Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine Giriş /Çıkışı ve Kontrolü  377
İ. Eşyanın Gümrüğe Sunulması  378
1. Gümrüğe Sunulan Eşyanın Boşaltılması  378
a. Eşyanın Boşaltılması  378
b. Özet Beyan ile Boşaltma Listesinin Karşılaştırılması ve Özet Beyan Takibatı  379
2. Gümrüğe Sunulan Eşyaya Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem veya Kullanım Belirlenmesi Zorunluluğu  380
3. Eşyanın Geçici Depolanması  381
4. Özel Tertip ve Düzenek Gerektiren Eşya ve Geçici Depolama Yerlerine Alınmayacak Eşya  382
5. Kokar Eşya  383
6. Sahipsiz Eşya  383
7. Rezerveli Eşya  383
8. Kaçak Zannı ile El Konulan Eşya  384
J. Eşyanın İncelenmesi ve Numune Alınması  384
K. Eşyanın Muayene Edilmesi  385
L. Sigorta Uzmanlarınca Ekspertiz Yapılması  385
M. Elleçleme Faaliyetleri  385
N. Geçici Çıkış İşlemleri  386
O. Kesin Çıkış İşlemleri  387
P. Eşyanın Başka Bir Geçici Depolama Yeri veya Antrepoya Nakli ve Geçici Depolama Yerindeki Eşyanın Başkasına Devri  387
Q. Geçici Depolama Yerlerinin Bulunmadığı Yerler  388
E. Eşyanın Re’sen İmhası  389
S. Cebri İcra Yoluyla Satış  389
T. Fikri ve Sınai Hakların Korunması  389
1. Gümrük İdarelerine Başvuru  390
2. Gümrük İdarelerince Yapılacak İşlemler  392
a. Gümrük İşlemlerinin Durdurulması ve Eşyanın Alıkonması  392
b. Kolaylaştırılmış İmha  393
c. Eşyaya İlişkin Bilginin Gizliliği  393
d. Eşyanın Gümrük İşlemlerinin Durdurulması veya Alıkonulması Kararından Sonra Yapılacak İşlemler  394
e. Gümrük İşlemleri Durdurulan Eşyaya İlişkin Teminat  394
f. İşlemleri Durdurulan veya Alıkonulan Eşyanın Depolanması  395
g. İzin Verilmeyecek İşlemler  395
h. Fikri ve Sınai Hakları İhlal Ettiği Kesinleşen Eşyaya İlişkin İşlemler  395
U. İhracatta Gümrük İşlemleri  396
1. İhracatın Beyanı (Gümrük Beyanı)  396
a. Gümrük Beyannamesine Eklenmesi Zorunlu Olan Belgeler  397
b. Türkçe Orijinal Fatura  398
c. Ayrıntılı Fatura  398
d. Türkçe Orijinal Çeki Listesi  399
e. Taşıma Belgeleri  399
f. İşlenmiş Tarım Ürünleri Beyan Formu/Analiz Sonuç Raporu  399
g. Dolaşım Belgeleri  399
h. Diğer belgeler  399
2. Beyannamede Düzeltme  400
3. Bölünmüş Beyanname  401
4. Beyannamenin İptali  401
a. Eşyanın Tesliminden Önce Beyannamenin İptali  402
b. Başka Eşyanın Beyan Edilmesi Nedeniyle Eşyanın Tesliminden Sonra Beyannamenin İptali  403
c. Geriye Dönük İzin Verilmesi Halinde Eşyanın Tesliminden Sonra Beyannamenin İptali  403
d. İhracat veya Hariçte İşleme Rejimine Tabi Tutulan Eşyaya İlişkin Beyannamenin İptali  404
e. Antrepo Rejimine Tabi Tutulan Serbest Dolaşımdaki Eşyaya İlişkin Beyannamenin İptali  404
f. Posta veya Hızlı Kargo Taşımacılığı Yoluyla Gelen Eşyanın Tesliminden Sonra Beyannamenin İptali  405
g. Beyanname Yerine Kullanılan Belgeler  405
5. Basitleştirilmiş Usulde Beyan  405
a. Serbest Dolaşıma Giriş Rejiminde Basit Usulde Beyan (Eksik Beyan)  407
(1) Serbest Dolaşıma Giriş Rejiminde Eksik Beyanda Bulunması Zorunlu Hususlar  407
(2) Serbest Dolaşıma Giriş Rejiminde Eksik Beyanların Tamamlanması  408
(3) Eksik Beyan Halinde Eşyanın Serbest Dolaşıma Girişi  409
(4) Serbest Dolaşıma Giriş Rejiminde Eksik Beyanın Tamamlanması ya da Değiştirilmesi  409
(5) Serbest Dolaşıma Giriş Rejiminde Beyanname Yerine Ticari veya İdari Belge  409
(6) Serbest Dolaşıma Giriş Rejiminde Tamamlayıcı Beyan  410
b. Özelliği Olan Eşyanın Tesliminde Basitleştirilmiş Usul  411
c. Ekonomik Etkili Bir Gümrük Rejimine Tabi Tutulmuş Eşyanın Basitleştirilmiş Usulde Serbest Dolaşıma Girişi  412
d. İhracat Rejiminde Basitleştirilmiş Usuller İçin Aranan Koşullar  412
(1) İhracat Rejiminde Eksik Beyan  413
(2) İhracat Rejiminde Eksik Beyanda Bulunması Gereken Hususlar  413
(3) İhracat Rejiminde Eksik Beyanın Tamamlanması  413
e. İhracat Rejiminde Beyanname Yerine Ticari veya İdari Belge  414
f. İhracat Rejim Beyanının Kayıt Yoluyla Yapılması/İhracat Rejiminde Tamamlayıcı Beyan  414
g. Ekonomik Etkili Gümrük Rejimlerinde Basitleştirilmiş Usuller İçin Ortak Hükümler  415
h. Ekonomik Etkili Bir Gümrük Rejimine Tabi Tutulmuş Eşyanın İhracat Rejimine Girişi  415
i. Gümrük Antrepo Rejiminde Basitleştirilmiş Usuller İçin Aranacak Koşullar  415
(1) Gümrük Antrepo Rejiminde Eksik Beyan  416
(2) Gümrük Antrepo Rejiminde Eksik Beyanda Bulunması Zorunlu Hususlar  416
(3) Gümrük Antrepo Rejiminde Eksik Beyanın Tamamlanması  416
(4) Beyanname Yerine Ticari veya İdari Belge  416
(5) Gümrük Antrepo Rejim Beyanının Kayıt Yoluyla Yapılması  417
j. Hariçte İşleme Rejiminde Basitleştirilmiş Usuller  417
6. Beyanın Kontrolü  417
a. Gümrük İdaresince Yapılan Kontrol  417
b. Diğer Kurumlarca Yapılacak Kontroller  418
c. İlgili Kurumlarca Yapılacak İthalat Kontrollerinin Türkiye Gümrük Bölgesine Girişinde Yapılması  419
d. İlgili Kurumlarca Yapılacak Kontrollerin Gümrük Yükümlülüğünün Sona Ermesinden Sonra Yapılması  420
7. Belge Kontrolü  421
8. Eşyanın Muayenesi  422
9. Ayniyet Tespiti  424
a. Laboratuvar Tahliline Tabi Tutulacak Eşya  424
b. Numune Almaya İlişkin Kurallar  427
c. Numunelerin Miktarı, Etiketlenmesi ve Mühürlenmesi  427
d. Numunelerin Laboratuvara Gönderilmesi  428
e. Tahlillerin Yapılması ile İlgili Hususlar  429
10. Gümrük Beyannamesinin Doldurulması  430
XVII. ULUSLARARASI MAL SATIM SÖZLEŞMELERİ
A. Genel Açıklama  433
B. Konvansiyonun Uygulanabilirlik Şartları  434
1. Bir Satım Sözleşmesinin Varlığı  435
2. Mal Satım Sözleşmesinin İşyerleri Farklı Devletlerde Bulunan Taraflar Arasında Yapılması  436
3. Satım Sözleşmesinin Taraflarının İşyerlerinin Bulunduğu Devletlerin Akit Devletlerden Olması ya da Milletlerarası Özel Hukuk Kurallarının Akit Bir Devletin Hukukuna Atıf Yapması  437
4. Satım Sözleşmenin Kurulması ve Sona Erdirilmesi  437
C. Satıcının Yükümlülükleri  440
1. Malların Teslimi ve Belgelerin Verilmesi  440
2. Malların Sözleşmeye Uygun Bir Şekilde Teslim Edilmesi  441
D. Üçüncü Kişilerin Hak veya Talepleri  444
E. Sözleşmenin Satıcı Tarafından İhlâli Halinde Alıcının Sahip Olduğu Hukukî İmkânlar  445
1. İfaya Yönelik Tedbirler  445
a. Aynen İfa  446
b. Sözleşmeye Uygun Olmayan Malın Değiştirilmesi Talebi  447
(1) Malların Sözleşmeye Uygun olmaması  448
(2) Sözleşmeye Esaslı Aykırılık  449
(3) Makul Süre İçinde Değişim Talebinin Yapılmış Olması  449
c. Sözleşmeye Aykırı Malın Onarımının Talep Edilmesi  450
d. Satış Bedelinde İndirim Talep Edilmesi  450
e. Sözleşmeden Dönme (Sözleşmenin Feshi)  451
(1) Fesih Halleri  451
(a) Sözleşmeye Esaslı Aykırılık  452
(b) Malın Teslim Edilmemesi  452
(c) Fesih Sınırlamaları  453
(d) Fesih Bildirimi ve Feshin Sonuçları  454
f. Tazminat  455
g. Tarafların Sorumluluktan Kurtulması  456
XVIII. ULUSLARARASI TAŞIMACILIK SÖZLEŞMELERİ
A. Taşıma Sözleşmelerinin Çeşitleri  459
B. Taşıma Sözleşmelerinin Kapsamı  460
C. Araç Kapasiteleri  460
D. Yükleme Araçları  461
1. Konteyner  461
a. Konteyner Çeşitleri  461
b. Konteyner Standartları  462
c. Zorunlu Tanımlama Bilgileri  463
d. Tanımlama İşaretleri  464
e. İşletme İşaretleri  464
2. Palet  464
3. Paketleme  465
4. Treyler  465
E. Kara Yolu ile Taşımacılık Sözleşmeleri  466
1. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (Unece)  467
2. Güneydoğu Avrupa Ortak Girişimi (SECI)  467
3. Avrupa Ulaştırma Bakanları Konferansı (CEMT–UBAK)  467
4. Uluslararası Kara Yolu Taşıma Birliği (IRU)  469
F. Karayolu ile Uluslararası Taşıma Sözleşmeleri Hakkında Konvansiyon (CMR)  470
1. CMR’nin Uygulama Alanı  471
a. Taşıma Sözleşmesinin Varlığı  471
b. Taşıma Sözleşmesi Uyarınca Yükleme Yeri ve Teslim İçin Belirlenen Yerin En Az Biri Akit Ülke Olan İki Ayrı Ülkede Olması  472
c. Taşıma Konusunun Eşya Olması  472
d. Taşımanın Ücret Karşılığı Yapılması  473
e. Eşyanın Taşıt Aracılığıyla Taşınması  473
f. Eşyanın Kara Yoluyla Taşınması  473
2. Karayolu Taşıma Senedi–Karayolu Hamule Senedi (CMR Belgesi)  474
a. CMR Belgesinin Düzenlenmesi  474
b. CMR Belgesinde Bulunması Gereken Kayıtlar  475
3. Eşya Üzerinde Tasarrufta Bulunma Hakkı  476
4. Teslim Engelleri  477
5. Gönderenin Sorumluluğu  478
6. Taşıyanın Sorumluluğu  479
a. Ziya, Hasar ve Gecikmeden Kaynaklanan Sorumluluk  479
b. Çalışanların ve Hizmetlerinden Yararlandığı Diğer Kimselerin Fiil ve İhmallerinden Kaynaklanan Sorumluluk  480
7. Tazminat  481
a. Eşyanın Hasar veya Ziyaı Halinde Tazminat  481
b. Gecikmeden Kaynaklanan Tazminat  482
c. Ortak Hükümler  482
8. Sorumluluğu Kaldıran Haller  483
9. İstem ve Davalar  485
a. Davanın Tarafları  485
b. Yetkili Mahkeme  485
c. İstem ve Dava Haklarının Düşme Nedenleri  486
d. Zamanaşımı  486
G. TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi (TIR Sözleşmesi)  487
1. Tanım ve Kavramlar  488
2. TIR Karnesi  489
3. İlkeler  489
4. TIR Sistemine Kabul  491
5. TIR Karnesi Kullanma Hakkının İptali ve TIR Sisteminden İhraç  492
H. Tehlikeli Maddelerin Kara Yoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR)  493
1. Amaç  493
2. Önemli Kavram ve Tanımlamalar  493
3. Tehlikeli Madde Taşımacılık Faaliyetlerine İlişkin Genel Kurallar  494
a. Taşımacılık Faaliyetlerinde Genel Kurallar  494
b. Yetki Belgesi Sahibi Olma Zorunluluğu  495
c. Taşıt Uygunluk Belgesi ve İzin Alma Zorunluluğu  495
d. Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası Alma Zorunluluğu  496
e. Tehlikeli Madde Taşıyan Araçlarda Bulundurulması Gerekli Olan Belgeler  496
4. Denetim  497
a. Denetim Yetkisi ve Kullanımı  497
b. Denetimle Görevli ve Yetkili Kurum ve Kuruluşlar  497
5. Yetkilendirme, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı, Eğitim ve Uygulamadan Sorumlu Kurumlar  497
İ. Denizyolu ile Taşımacılık Sözleşmeleri  498
1. Denizyoluyla Taşımacılık Türleri  498
a. Liner (Düzenli Hat) Taşımacılığı  498
b. Tramp Taşımacılığı  499
2. Denizyoluyla Taşımacılık Modları  500
a. Tek Modlu Taşıma (Unimodal Transport)  500
b. Modlar Arası Taşıma (Intermodal Transport)  500
c. Çoklu Taşımacılık (Multimodal Transport)  500
d. Kombine Taşımacılık (Combined Transport)  501
3. Denizyolu ile Taşınan Yükler  501
a. Dökme Yük Parsiyelleri (Bulk Carriers)  502
b. Hususi Yük Parsiyelleri  502
c. Genel Yük Parsiyelleri  502
4. Denizyoluyla Taşıma Araçları  502
a. Dökme Yük Gemileri  502
b. Hususi Yük Taşıyan Gemiler  503
c. Genel Yük Taşıyan Gemiler  503
(1) Konteyner Gemileri  503
(2) Ro–Ro Gemileri  503
J. Navlun (Denizde Eşya Taşıma) Sözleşmesi  504
1. Genel Açıklama  504
2. Navlun Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve Uygulanacak Hukuk  505
3. Navlun Sözleşmesinin Şartları  506
a. Eşya Taşınmasının Taahhüt Edilmesi  506
b. Taşımanın Gemi Vasıtasıyla Yapılması  507
c. Eşya Taşımasının Deniz Yoluyla Yapılması  507
d. Eşyanın Taşınması Karşılığında Navlun (Ücret) 5. Ödenmesinin Taahhüt Edilmiş Olması  507
K. Navlun Sözleşmesinin Tarafları  508
1. Taşıyan  508
2. Taşıtan (Gönderen)  509
3. Yükleten  509
4. Gönderilen  510
5. Taşıma İşleri Organizatörü  510
6. Gemi Acentaları  510
L. Navlun Sözleşmesinin Türleri  511
1. Yolculuk Çarteri Sözleşmesi  511
2. Kırkambar Sözleşmesi  513
M. Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Navlun Sözleşmesinde Taşıyanın Sorumluluğu  513
1. Taşıyanın Gemiyi Denize, Yola ve Yüke Elverişli Bulundurma Yükümlülüğü  514
2. Taşıyanın Eşyanın Ziyaı, Hasarı ve Geç Tesliminden Doğan Yükümlülüğü  514
a. Kapsam  514
b. Taşıyanın Sorumluluk Sınırları  517
c. Taşıyanın Sorumluluktan Kurtulma Halleri  519
(1) Taşıyana Yüklenemeyecek Sebeplerden Kaynaklanan Sorumsuzluk Hali  519
(2) Teknik Kusur ve Yangından Kaynaklanan Sorumsuzluk  519
(3) Denizde Kurtarma Faaliyetinden Sorumsuzluk  519
(4) Taşıyanın Kusursuzluk ve Uygun İlliyet Bağı Karinelerinden Yararlandığı Hâller  520
(5) Sebeplerin Birleşmesi Hali  520
(6) Yükletenin Eşyayı Eşyanın Cinsini veya Değerini Kasten Gerçeğe Aykırı Bildirmesi Hali  520
(7) Sorumsuzluk Şartı  521
(8) İnceleme, Bildirim ve İhbar  521
(a) İnceleme  521
(b) Bildirim  522
(c) Tazminat İstemi İçin Süre  522
d. Taşıyanın Konişmento Düzenleme Yükümlülüğü  523
(1) Tanım ve İşlev  523
(2) Konşimentonun Tarafları  523
(3) Konşimento Türleri ve Düzenlenmesi  523
(a) Malların Teslimi ve Yüklenmesi Açısından Konşimento Türleri  523
(i) Tesellüm Konşimentosu (Received For Shipment B/L)  523
(ii) Yükleme Konşimentosu (On Board Bill Of Lading–B/L)  524
(b) Özellikli Konşimentolar  524
(i) Temiz Konşimento (Clean B/L)  524
(ii) Kirli Konşimento (Dirty–B/L)  524
(iii) Bayat Konşimento (Stale B–L)  525
(iv) Kısa Konşimento (Short Form Bill Of Lading)  525
(v) Tanker Konşimentosu  525
(4) Konşimentonun Düzenlenmesi  525
(5) Konşimentonun İçeriği  526
(6) Konşimentonun İşlevleri  527
(a) Konşimentonun Hukuki İlişkiyi İspat İşlevi  527
(b) Konşimentonun Taşıyanı İspat İşlevi  527
(c) Eşyanın Genel Olarak Cinsini, İşaretlerini, Koli veya Parça Adedini, Ağırlık ve Miktarını İspat İşlevi  528
(d) Navlunu İspat İşlevi  529
(e) Yükleten Tarafından Verilen Garantiler  529
3. Diğer Denizde Taşıma Senetleri  529
4. Taşıyanın Sapmadan Doğan Sorumluluğu  530
5. Başka Gemiye Yükleme ve Aktarmaya İlişkin Sorumluluklar  530
6. Güverteye Konacak Eşyaya İlişkin Sorumluluklar  530
7. Tehlikeli Eşya  531
N. Türk Ticaret Hukukunda Navlun Sözleşmesinde Taşıtanın Taşıyana Karşı Olan Yükümlülükleri  532
1. Eşyanın Yüklenmesi  532
a. Yükleme Yeri  532
b. Yükleme Zamanı  533
c. Yükleme Süresi  534
2. Kararlaştırılandan Başka Eşyanın Yüklenmesi  534
3. Yükleme Giderleri  534
4. Sürastarya Süresi ve Sürastarya Parası  535
5. Hızlandırma Primi  536
6. Doğru Bildirimde Bulunma Yükümlülüğü  536
7. Caiz Olmayan Eşya ve Yükleme  536
8. Gizlice Yüklenen Eşya  536
9. Tehlikeli Eşya  537
10. Yolculuk Başlamadan Önce Sözleşmenin Feshi  537
11. Yüklemenin Hiç veya Süresinde Yapılmaması  538
a. Yüklemenin Hiç Yapılmaması  538
b. Eksik Yükleme  538
12. Birden Çok Yükleten veya Taşıtanın Bulunması  539
a. Birden Çok Yükleten  539
b. Birden Çok Taşıtan  539
13. Belgeleri Verme Yükümlülüğü  540
14. Eşyanın Boşaltılması  540
a. Boşaltma Yeri  540
b. Boşaltma Zamanı  541
c. Boşaltma Süresi  542
d. Boşaltma Giderleri  542
e. Sürastarya Parası  542
f. Boşaltma Süresi  542
g. Boşaltma ve Sürastarya Sürelerinin Hesabı  543
(1) Hızlandırma Primi  543
(2) Boşaltmanın Hiç veya Süresinde Yapılmaması  544
15. Taşıtanın Navlun Ödeme Yükümlülüğü  545
O. Sözleşmenin Sona Ermesi  547
1. Yolculuğun Başlamasına veya Devamına Engel Olan Sebepler Yüzünden Sözleşmenin Sona Ermesi  547
2. Sözleşmenin Hükümden Düşmesi  547
P. Sözleşmenin Feshi  548
1. Taraflara Fesih Hakkı Veren Hâl  548
2. Tarafların Fesih Hakkına Sahip Olmadığı Hâller  549
a. Eşyanın Sadece Bir Kısmına İlişkin Engeller  549
b. Kaptanın Haklı Bir Sebeple Rotadan Sapması  549
c. Geminin Yolculuk Sırasında Tamirinin Gerekmesi  550
d. Diğer Sebeplerin Etkisi  550
3. Eşya Üzerinde Tasarruf Yetkisi Olan Kişinin Fesih Hakkı  550
a. Feshin Bildirimi  550
b. Hüküm ve Sonuçları  550
Q. Uluslararası Sözleşmelerde Taşıyanın Yükümlülüğü  551
1. Yüklerin Taşınması ve Teslim Edilmesi  551
2. Taşıyanın Gemiyi Denize, Yola ve Yüke Elverişli Bulundurma Yükümlülüğü  551
a. Lahey–Visby Kuralları  551
b. Hamburg Kuralları  552
c. Rotterdam Kuralları  552
3. Taşıyanın Ziya, Hasar ve Gecikme Sorumluluğu  553
a. Lahey–Visby Kuralları  553
b. Hamburg Kuralları  554
c. Rotterdam Kuralları  555
4. Tazminatın Hesaplanması ve Sorumluluk Sınırları  559
a. Lahey ve Lahey/Visby Kuralları  559
b. Hamburg Kuralları  559
c. Rotterdam Kuralları  559
5. Taşıyanın Sapmadan Kaynaklanan Sorumluluğu  561
6. Tehlikeli Eşyadan Kaynaklanan Sorumluluk  561
7. Güverteye Konacak Eşyaya İlişkin H. Sorumluluklar  562
8. Taşıma Belgesi Düzenleme Yükümlülüğü  563
R. Uluslararası Sözleşmelerde Taşıtanın Yükümlükleri  564
1. Eşyanın Teslim Edilmesi  564
2. Taşıtan veya Taşıyanın Bilgi ve Talimat Verme Sürecindeki İşbirliği  565
3. Taşıtanın Bilgi, Talimat ve Belge Sağlama Yükümlülüğü  565
4. Sözleşme Detaylarının Derlenmesine İlişkin Bilgiler  565
5. Tehlikeli Yüklerle İlgili Özel Kurallar  566
6. Taşıtanın Diğer Kişilere İlişkin Sorumluluğu  566
S. Yüklerin Teslim Edilmesine İlişkin Düzenlemeler  566
T. İdare Eden Tarafa İlişkin Düzenlemeler  567
1. İdare Hakkının İcrası ve Kapsamı  567
2. İdare Eden Tarafın Kimliği ve İdare Hakkının Devri  568
XIX. HAVA YOLU TAŞIMACILIĞI
A. Uluslararası Hava Yolu Taşımacılığı Birliği (IATA)  569
B. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO)  570
C. Havayolu ile Taşımacılıkta Kullanılan Uçak Çeşitleri  570
D. Kargo Çeşitleri  571
1. Uçağa Yükleme Şekline Göre Kargolar  571
a. Dökme (Bulk) Kargolar  571
b. Uld Kargolar  571
2. Yükün Özelliğine Göre Kargolar  571
a. Genel Kargolar  571
b. Özel Kargolar  571
(1) Canlı Hayvanlar  572
(2) Bozulabilir Bitki ve Gıda Maddeleri  572
(3) Islak Kargolar  572
(4) Ağır Kargolar  572
(5) Kıymetli Kargolar  573
c. Tehlikeli Madde Kargoları  573
XX. HAVAYOLUYLA ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞA İLİŞKİN
BELİRLİ KURALLARIN BİRLEŞTİRİLMESİNE DAİR SÖZLEŞME
(MONTREAL KONVANSİYONU)
1. Kapsam  576
2. Tarafların Hak ve Sorumlulukları  576
a. Hava Sevk Fişi veya Kargo Makbuzu  576
b. Kargoyu Nizam Hakkı  578
c. Kargonun Teslimatı  579
d. Gümrük, Polis ve Diğer Kamu Otoritelerinin Formaliteleri  579
3. Taşıyanın Sorumluluğu ve Hasar İçin Tazminatın Kapsamı  579
a. Kargonun Hasara Uğraması  580
b. Gecikme  581
c. Beraat  581
d. Gecikme, Bagaj ve Kargoyla Bağlantılı Olarak Sorumluluk Sınırları  581
4. Sözleşmeye İlişkin Koşullar  583
5. Şikâyetlerin Zamanına Uygun Olarak Yapılması  583
6. Yetkili Mahkeme  583
7. Tahkim  584
B. Anlaşmalı Taşıyandan Farklı Bir Kişi Tarafından Gerçekleştirilen Hava Yoluyla Taşıma  584
1. Anlaşmalı Taşıyan – Gerçek Taşıyan  584
2. Taleplerin Muhatabı  585
3. İlave Yargılama Yetkisi  586
4. Zorunlu Uygulamalar  586
5. Sigorta  586
C. Hava Yolu Konşimentosu (A WAYBILL – AWB)  586
1. Genel Açıklama  586
2. Hava Yolu Konşimentosu (A Waybill – AWB)’nin Özellikleri  587
3. Hava Yolu Konşimentosunun İçeriği  588
XXI. ULUSLARARASI DEMİR YOLU İLE EŞYA TAŞIMACILIĞI
A. Demiryolu ile Uluslararası Eşya Tasıma Sözleşmesi (CIM)’ın Uygulama Alanı  589
B. Taşıma Zorunluluğu  589
C. Taşımaya Kabul Edilmeyen Eşya  590
D. Koşullu Olarak Taşımaya Kabul Edilen Eşya  590
E. Tarifeler – Özel Anlaşmalar  591
F. Taşıma Sözleşmesinin Yapılması  591
G. Uluslararası Demir Yolu Eşya Taşımacılığında Taraflar  592
1. Gönderici  592
2. Taşıyıcı  592
3. Alıcı  592
H. Demiryolu Taşıma Araçları  592
1. Blok Tren ile Yük Taşımacılığı  593
2. Münferit Vagon Talebi  593
3. Demir Yoluyla Konteyner Sevkiyatı  593
İ. Konteyner Tren Taşımacılında Kullanılan Belgeler  593
J. Taşıma Belgesi  594
1. Genel Açıklama  594
2. Taşıma Belgesinin Kapsamı  594
K. Gönderici ve Alıcının Sorumlulukları  595
1. Göndericinin Sorumlulukları  595
2. Alıcının Sorumlulukları  596
3. Masrafların Ödenmesi  597
L. Demiryolunun (Taşıyıcının) Sorumlulukları ve Sorumluluktan Kurtulma Halleri  597
1. Taşıyıcının Sorumlulukları  597
2. Taşıyıcının Sorumluluktan Kurtulma Halleri  598
a. Tekrar Sevk Durumunda Karine  599
b. Eşyanın Kayıp Olduğuna Dair Karine  599
3. Tazminat  600
a. Eşyanın Kaybı Durumunda Tazminat  600
b. Yolda Fire Durumunda Sorumluluk  600
c. Hasar Durumunda Tazminat  601
d. Geç Teslimden Kaynaklanan Tazminat  601
e. Hile ya da Ağır Kusur Durumunda Tazminat  601
f. Bazı Tarifelerce Tazminatın Sınırlandırılması  602
g. Teslimde Kıymet Beyanı Durumunda Tazminat  602
4. Başvurular ve Dava Hakkı  602
a. Davanın Tarafları  602
b. Demiryoluna Karşı Açılan Davanın Düşmesi  603
5. Zamanaşımı  604
XXII. İHRACATTA KDV İADESİ
A. Tarımsal Ürünlerin İhracatı  605
1. Genel Açıklama  605
2. Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesinin Genel Esasları  606
3. Tarımsal Ürünlerin İhracat İadesinin Belirlenmesine İlişkin Esaslar  609
a. Hak Ediş Tutarının Hesaplanması  609
b. İhracat İadesi Tutarlarının Hesaplanması  610
c. Hak Ediş Tutarının Hesaplanmasına Esas Teşkil Eden Ağırlık  610
d. İhracat İadesi Miktarı  610
4. Düşümlü İhracat Uygulaması  611
5. Hak Ediş Başvuruları  613
6. İhracat İadesine Konu Ürünün Sözleşmeli Tarımsal Üretimin Desteklenmesi Uygulaması Kapsamında Temin Edilmesi  613
7. İhracat İadesine Konu Ürünlerin Organik Tarım Yöntemleri ile Üretilmeleri  616
8. İhracat İadesinden Faydalandırılan Bazı Ürünlere İlişkin Özel Düzenlemeler  617
9. Başvuru ve İbraz Edilecek Belgelere İlişkin Esaslar  618
10. Hak Edişlerin Devri  621
11. Çeşitli Hükümler  623
B. İhracatta KDV İadesi  623
1. Genel Açıklama  623
2. Mal İhracatında KDV İadesi  623
a. Gümrük Beyannameli Mal İhracında KDV İadesi  623
b. Mahsuben İade  625
(1) Beyan Döneminin Tespiti  625
(2) İade Talep Süreci  626
(3) İade Talebinde Aranan Belgeler  627
(4) İade Talebinin Değerlendirilmesi  628
(5) Mahsup Talep Edilebilecek Borçlar  628
c. Nakten İade  629
(1) Beyan Döneminin Tespiti  629
(2) İade Talep Süreci  629
(3) İade Talebinde Aranan Belgeler  630
(4) İade Talebinin Değerlendirilmesi  631
(a) Teminat Karşılığı İade  631
(b) YMM Raporuna Dayalı İade  632
(c) Vergi İnceleme Raporu ile İade  633
(d) HİS Sertifikası Sahibi Mükelleflere İade  633
3. Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlarda (Bavul Ticareti) KDV İadesi  633
a. İadede Aranan Belgeler  634
b. Mahsuben İade  634
4. Türkiye’de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlarda (Yolcu Beraberi Eşya) KDV İadesi  634
a. Genel Açıklama  634
b. Verginin Alıcıya İade Edilmesi  635
(1) İadenin Gümrükten Çıkarken Banka Şubesinden Alınması  635
(2) İadenin Gümrük Çıkışından Sonra Alınması  636
(3) Verginin Elden İadesi  636
(4) İadenin Avans Olarak Ödenmesi  636
(5) Yetki Belgesine Sahip Aracılar Tarafından İade  637
(a) Aracı Firmalar ve Yetkilendirilmeleri  637
(i) Yetki Belgesi İçin Aranacak Şartlar  637
(ii) Başvuru Dilekçesine Eklenecek Belgeler  637
(iii) Yetki Belgesinin Verilmesi  638
(b) Belge Düzeni  638
(c) Alıcıya İadenin Yapılması  640
c. Satıcının Yükümlülükleri  641
d. İstisnanın Beyanı  642
e. İstisnanın Tevsiki  642
f. İade  642
(1) Mahsuben İade  643
(2) Nakten İade  643
5. İhraç Kayıtlı Teslimlerde KDV İadesi  643
a. Genel Açıklama  643
b. Tecil–Terkin Uygulanacak Teslimler  644
c. Tecil Edilecek Verginin Hesabı ve Terkini  646
d. İhraç Kaydıyla Teslimin Beyanı  648
e. İade  652
(1) Mahsuben İade  652
(a) Beyan Döneminin Tespiti  652
(b) İade Talep Süreci  652
(c) İade Talebinin Değerlendirilmesi  655
(d) Mahsup Talep Edilebilecek Borçlar  656
(2) Nakden İade  656
(a) Beyan Döneminin Tespiti  657
(b) İade Talep Süreci  657
(c) İade Talebinin Değerlendirilmesi  659
(i) Teminat Karşılığı İade  659
(ii) YMM Raporuna Dayalı İade  660
(iii) Vergi İnceleme Raporu (VİR) ile İade  660
(iv) HİS Sertifikası Sahibi Mükelleflere İade  660
6. Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında İhracatta KDV İadesi  660
a. Kapsam  660
b. Uygulamadan Yararlanacak Mükellefler  661
c. Uygulama Kapsamında Teslimde Bulunabilecek Satıcılar  662
d. Uygulama Kapsamında Teslim Edilebilecek Mallar  662
e. Tecil–Terkin Uygulaması  663
f. Satıcıların KDV Beyanı  665
g. İade  665
(1) Mahsuben İade  665
(a) Beyan Döneminin Tespiti  665
(b) İade Talep Süreci  665
(c) İade Talebinin Değerlendirilmesi  668
(d) Mahsup Talep Edilebilecek Borçlar  669
(2) Nakden İade  669
(a) 5.000 TL’yi Aşmayan Nakden İade Talepleri  669
(i) Beyan Döneminin Tespiti  669
(ii) İade Talebinde Aranan Belgeler  670
(iii) İade Talep Süreci  670
(iv) İade Talebinin Değerlendirilmesi  673
(b) 5.000,00 TL’yi Aşan İade Talepleri  673
(i) Beyan Döneminin Tespiti  673
(ii) İade Talebinde Aranan Belgeler  673
(iii) İade Talep Süreci  674
(iv) İade Talebinin Değerlendirilmesi  676
(a) Teminat Karşılığı İade  677
(b) YMM Raporuna Dayalı İade  677
(c) Vergi İnceleme Raporu ile İade  677
(d) HİS Sertifikası Sahibi Mükelleflere İade  677
7. Hizmet İhracında KDV İadesi  678
a. Genel Hizmet İhracında KDV İadesi  678
(1) İstisnanın Kapsamı  678
(2) İstisnanın Tevsiki ve Beyanı  679
(3) İade  679
(a) İade İçin Aranan Belgeler  679
(b) Mahsuben İade  679
(c) Nakden İade  680
b. Roaming Hizmetleri  680
(1) Kapsam  680
(2) İstisnanın Beyanı  680
(3) İstisnanın Tevsiki  681
(4) İade  681
(a) İade İçin Aranan Belgeler  681
(b) Mahsuben İade  681
(c) Nakden İade  681
c. Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler  681
(1) İstisnanın Kapsamı  681
(2) İstisnanın Beyanı  682
(3) İstisnanın Tevsiki  683
(4) İade  683
(a) Mahsuben İade  683
(b) Nakden İade  684
d. Mal/Hizmet İhracında KDV İadesi  684
(1) Türkiye’de İkamet Etmeyen Taşımacılar ile Fuar, Sergi, Panayır Katılımcılarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde KDV İadesi  684
(a) İstisnanın Kapsamı  684
(b) İade  685
(i) İade Talebinde Aranılacak Belgeler  685
(ii) İade Uygulaması  686
(2) Yabancı Sinema Yapımcılarına Tanınan İstisna  686
(a) İstisnanın Kapsamı  686
(b) İade  687
8. KDV İadesinde Ortak Hususlar  688
a. İade Tutarının Hesabı ve İadeye Dayanak İşlem ve Belgeler  688
(1) İadesi Talep Edilebilecek KDV  688
(a) İşlemin Bünyesine Giren Verginin Hesabına Dâhil Edilebilecek Unsurlar  689
(b) Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerde İade Uygulaması  689
(c) YMM KDV İadesi Tasdik Raporu Hazırlanması Hizmetine Ait KDV  690
(d) DİİB Sahibi Mükellefin İhraç Kaydıyla Tesliminde İade Edilecek KDV  690
(e) İstisna Kapsamındaki İşlemin Gerçekleşmesinden Sonra İşlemle İlgili Yüklenilen Kur Farkları  691
(f) Mahsup Yoluyla İade  691
(i) Mahsup Edilebilecek Borçlar  691
(ii) Mahsuben İade Talebi  692
(iii) Mahsup Sonrası Alacağın Nakden İadesi  693
(g) Maliye Bakanlığınca Belirlenen Sınırı Aşmayan Nakden İadeler  694
(h) YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna Dayalı Nakden İadeler  694
(i) Teminat Karşılığı İade  696
(i) Teminat Türleri ve Miktarları  697
(ii) Teminat Mektuplarının Teyidi ve İadesi  697
(j) Vergi İnceleme Raporu ile İade  697
b. İade Talebinde Aranan Belgeler  698
(1) İade Talep Dilekçesi  699
(2) İade Hakkı Doğuran İşlemin Beyan Edildiği Döneme Ait İndirilecek KDV Listesi  700
(3) İade Hakkı Doğuran İşleme Ait Yüklenilen KDV Listesi ve Satış Faturaları Listesi  701
(4) İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu  701
c. İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS)  702
(1) İTUS Sertifikası Kapsamına Giren Mükellefler  702
(a) Genel Şartlar  702
(b) Özel Şartlar  703
(i) İhracat İstisnası Kapsamındaki İade Talepleri Bakımından  703
(ii) Diğer İhracatçılar (Hizmet İhracatı Yapanlar Hariç)  704
(iii) Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler Bakımından  704
(2) İTUS Sertifikası Uygulamasına Göre İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi  704
(3) İTUS Sertifikasının İptal Edilmesi  705
9. Hızlandırılmış İade Sistemi (HİS)  706
a. HİS Uygulaması Kapsamına Girecek Mükellefler  706
b. HİS Uygulamasına Göre İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi  707
c. HİS Sertifikasının İptal Edilmesi  708
10. Diğer Hususlar  710
a. İade Hakkının İndirim Yoluyla Kullanılması  710
b. Defter ve Belgelerin Zayi Olması (Yangın, Su Baskını, Çalınma Gibi) Durumunda İade  710
c. Kamuya Ait Kuruluşlara İade  711
d. İstisna Kapsamında Yapılan Teslim ve/veya Hizmetin Matrahının Değişmesi ve Düzeltme İşlemleri  711
e. İstisna Kapsamındaki İşlemin Gerçekleştiği Dönemden Sonra Ortaya Çıkan Ödemeler  712
XXIII. İHRACATTA ÖTV İADESİ
A. Genel Açıklama  713
B. ÖTV Kanunu’na Ekli (I) Sayılı Liste İtibariyle İhracattan Kaynaklanan
ÖTV İadesi  715
1. Kapsam  715
2. İade  717
3. İade İçin Gerekli Belgeler  718
C. ÖTV Kanunu’na Ekli (II) Sayılı Liste İtibariyle İhracattan Kaynaklanan
ÖTV İadesi  719
1. Kapsam  719
2. İade  720
3. İade İçin Gerekli Belgeler  722
D. ÖTV Kanunu’na Ekli (III) Sayılı Liste İtibariyle İhracattan Kaynaklanan
ÖTV İadesi  723
1. Kapsam  723
2. İade  725
3. İade İçin Gerekli Belgeler  726
E. ÖTV Kanunu’na Ekli (IV) Sayılı Liste İtibariyle İhracattan Kaynaklanan
ÖTV İadesi  727
1. Kapsam  727
2. İade  730
3. İade İçin Gerekli Belgeler  731
F. KDV ve ÖTV İadesine İlişkin Karşılaştırmalı Açıklamalar  732
Kaynakça  735
Kavramlar Dizini  737
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021