Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları
Eylül 2016 / 16. Baskı / 439 Syf.
Fiyatı: 27.90 TL
İndirimli: 13.90 TL (%51)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 17. Eylül 2017 24.90 TL -     Sepete Ekle
 15. Ekim 2015 23.50 TL 8.90 TL (%63)Sepete Ekle
   

Gözden geçirilmiş ve son değişiklikler ışığında güncellenmiş 16. baskısını yapan kitap, çıktığı ilk günden beri, Temel Hukuk, Hukuka Giriş, Hukukun Temel Kavramları ya da Hukuk Başlangıcı vb.. isimli dersler için binlerce öğrenciye temel ders kitabı olmuştur. Kitap, her yeni baskısında bir yandan mevzuatta yapılan değişiklikleri işlemekte diğer yandan akademisyenlerden ve öğrenci-lerden gelen istek/öneri/eleştirileri dikkate alarak okuyucuyla buluşmaktadır.

Yükseköğrenime henüz adımını atmış bireylere hukuk gibi kendine özgü dili, üslubu, kavram ve kurumları olan alanı anlaşılabilir biçimde sunmak, ister istemez farklı anlatım yöntemleri kullanmayı gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda konular şekil ve karşılaştırmalı tablolar ve gündelik yaşam kesitlerinden belirlenmiş yüzlerce örnek eşliğinde açıklanmıştır.

Ayrıca, öğrenilenlerin sınanması ve pekiştirilmesi amacıyla her konuyla ilgili değişik düzeyde (kolay, orta ve zor) sorular cevaplarıyla birlikte kitaba konulmuştur. Sorulara yer verilirken de pedagojik kaygılar ve ölçme değerlendirme verileri göz önünde bulundurulmuş ve öğrenciyi ikilemde bırakacak veya kafa karışıklığına yol açabilecek sorulardan ve şıklardan kaçınılmıştır.

Konu Başlıkları
Hukuk Kavramı
Hukukun Belli Başlı Alanları
Pozitif Hukukun Kaynakları
Hak Kavramı
Hukukta Sorumluluk ve Sorumluluğun İşletilmesi
Barkod: 9789750239120
Yayın Tarihi: Eylül 2016
Baskı Sayısı:  16
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 439
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Onaltıncı Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  25
Birinci Bölüm  
HUKUK KAVRAMI  
I. TOPLUMSAL DÜZEN GEREĞİ  27
II. TOPLUM DÜZENİNİN KURALLARI  28
A. Ahlâk Kuralları  28
B. Din Kuralları  29
C. Örf ve Âdet Kuralları (Gelenek Kuralları, Teamüller)  30
D. Görgü Kuralları  31
E. Hukuk Kuralları  31
III. HUKUKUN DİĞER SOSYAL DÜZEN KURALLARINDAN AYIRIMI VE ARALARINDAKİ İLİŞKİLER  32
A. Hukuk Kurallarının Belirgin Özellikleri  33
B. Hukuk Kuralları İle Diğer Toplumsal Düzen Kuralları Arasındaki İlişkiler  36
1. Hukukun Diğer Sosyal Düzen Kuralları İle Kesişmesi  36
2. Hukukun Diğer Sosyal Düzen Kurallarıyla Çatışması  38
IV. HUKUKUN ÇEŞİTLİ AÇILARDAN ANLAMLANDIRILMASI  39
A. Günlük Dilde Hukuk Kavramı  39
B. Hukuk Terminolojisinde Hukuk Sözcüğünün Çeşitli Açılardan Anlamı  40
1. Pozitif Hukuk (Olan Hukuk–De Lege Lata)  41
2. Doğal Hukuk (İdeal Hukuk – Tabiî Hukuk–De Lege Ferenda)  41
3. Maddî Hukuk–Şeklî (Usulî) Hukuk  43
4. Objektif Hukuk–Sübjektif Hukuk  43
V. HUKUKUN BAŞLICA AMAÇ VE İŞLEVLERİ  44
A. Güvenlik Sağlama  44
B. Toplumsal Düzen ve Barış Sağlama  45
C. Özgürlük Sağlama  45
D. Toplumsal Gereksinimleri Karşılama  46
E. Eşitlik Sağlama  46
F. Adalet Sağlama  48
1. Denkleştirici Adalet  48
2. Dağıtıcı (Paylaştırıcı) Adalet  49
3. Hakkaniyet  50
VI. HUKUKUN TEMELLENDİRİLMESİ: HUKUKUN DAYANAĞINI AÇIKLAYAN GÖRÜŞLER  52
A. Hukuku Bilinçli İradenin Ürünü Sayan Görüşler  53
1. İlahî İrade Teorisi  53
2. Beşerî İrade Teorisi  53
3. Toplumsal Sözleşme Teorisi  53
B. Hukuku İrade Dışı Bir Oluşumun Ürünü Olduğunu Açıklayan Görüşler  54
1. Doğal Hukuk Teorisi  54
2. Tarihsel Hukuk Teorisi  54
3. Sosyolojik Pozitivizm  54
VII. BAŞLICA HUKUK SİSTEMLERİ  55
A. Kara Avrupası Hukuk Sistemi (Roma–Germen Hukuk Sistemi–Kontinental Hukuk Sistemi)  55
B. Anglo–Sakson Hukuk Sistemi  55
C. İslâm Hukuku Sistemi  57
D. Sosyalist Hukuk Sistemi  59
VIII. HUKUKUN DERLENMESİ (KODİFİKASYON – KANUNLAŞTIRMA – TEDVİN)  60
A. Tanım  60
B. Derleme Nedenleri  60
C. Derleme Yöntemleri ya da Hukuk Yazım Yöntemleri  61
1. Somut Kural Koyma Yöntemi (Kazuistik, Hadiseci, Meseleci Yöntem)  61
2. Soyut Kural Koyma Yöntemi  62
D. Türkiye’de Hukuku Derleme Çabaları  62
IX. HUKUKUN TEMEL KOLLARI  65
A. Genel Olarak  65
B. Özel Hukuk–Kamu Hukuku Ayırımında Kullanılan Ölçütler  66
1. İrade Serbestisi Ölçütü  66
2. Egemenlik Ölçütü  67
3. Çıkar Ölçütü  67
4. İlişkinin Tarafları Ölçütü  68
C. Ölçütlerin Değerlendirilmesi  68
D. Ayırımın Şematik Görünümü  71
X. HUKUKTA YAPTIRIM (MÜEYYİDE)  72
A. Tanım  72
B. Yaptırımın Tarihsel Gelişimi  75
1. Kişisel Öç Aşaması  75
2. Kısas Aşaması  75
3. Hakem–Uzlaşma Aşaması  76
4. Modern Yargılama Yöntemi  76
C. Yaptırım Türleri  76
1. Kamu Hukuku Yaptırımları  77
a. İdare Hukukunda  77
aa. İdarî Yaptırımlar  77
bb. İdareye Uygulanacak Yaptırımlar  78
b. Ceza Hukukunda  78
c. Anayasa Hukukunda  80
d. Uluslararası Hukukta  80
2. Özel Hukuk Yaptırımları  81
a. İşlemin Hükümsüzlüğü  81
aa. Yokluk  82
bb. Kesin Hükümsüzlük (Mutlak Butlan)  84
cc. İptal Edilebilirlik (İptal Kabiliyeti–Nispî Butlan)  85
b. Zorla Yerine Getirme (Cebrî İcra)  87
c. Tazminat  88
BİRİNCİ BÖLÜM DEĞERLENDİRME VE PEKİŞTİRME SORULARI  90
Hafta 1– Hukuk Kavramı  90
Hafta 2– Hukukun Amaç ve İşlevleri, Başlıca Hukuk Sistemleri ve Hukukta Derleme  92
Hafta 3– Hukukun Temel Kollara Ayırımı ve Hukukta Yaptırım  94
İkinci Bölüm  
HUKUKUN BELLİ BAŞLI ALANLARI  
Birinci Kısım  
Özel Hukuk Bilgisi  
I. MEDENÎ HUKUK  98
A. Kişiler Hukuku  98
1. Kişiliğin Başlangıcı ve Sona Ermesi  99
a. Gerçek Kişiliğin Başlangıcı  99
b. Gerçek Kişiliğin Sona Ermesi  100
aa. Ölüm Karinesi  100
bb. Gaiplik Karinesi (Kayıplık)  100
c. Tüzel Kişiler Açısından Kişiliğin Başlangıcı ve Sona Ermesi  102
2. Hısımlık (Hukuksal Yakınlık)  102
3. Yerleşim Yeri (İkametgâh–Konut)  104
a. Serbest Yerleşim Yeri  105
b. Kanunî (Yasal) Yerleşim Yeri  105
c. Varsayımsal Yerleşim Yeri  106
B. Aile Hukuku (TMK, m. 118–494)  106
1. Nişanlanma  106
2. Evlenme  106
3. Kanunî (Yasal) Mal Rejimi  107
4. Soybağı (Nesep)  108
5. Velâyet – Vesayet Kurumu  108
C. Miras Hukuku (TMK, m. 495–682)  109
D. Eşya Hukuku (TMK, m. 683–1027)  110
1. Mülkiyet  110
a. Paylı Mülkiyet  111
b. Elbirliği Mülkiyeti  112
2. Sınırlı Aynî Haklar  112
3. Zilyetlik  113
4. Tapu Sicili  114
II. BORÇLAR HUKUKU  115
A. Borcun Kaynakları  115
1. Sözleşmeler  115
2. Haksız Eylemler  117
3. Sebepsiz Zenginleşme  118
B. Borcun Sona Ermesi Yolları  118
III. TİCARET HUKUKU  120
A. Ticarî İşletme Hukuku  120
B. Şirketler Hukuku  122
C. Kıymetli Evrak Hukuku  125
D. Deniz Ticareti Hukuku  126
E. Sigorta Hukuku  127
IV. DEVLETLER ÖZEL HUKUKU  127
A. Vatandaşlık Hukuku (Uyrukluk, Tabiiyet, Yurttaşlık Hukuku)  128
1. Vatandaşlık Tanımı ve Anayasal Güvenceler  128
2. Vatandaşlığın Kazanımı ve İspat Araçları  128
3. Vatandaşlığın Sona Ermesi  129
B. Yabancılar Hukuku  130
C. Kanunlar Çatışması (Bağlama Kuralları)  131
V. MEDENÎ USUL HUKUKU (MEDENÎ MUHAKEME – MEDENÎ YARGILAMA HUKUKU)  132
A. Görev  133
B. Yetki  133
C. Davanın Açılması ve Yürütülmesi  134
D. Hüküm  134
VI. İCRA VE İFLÂS HUKUKU (TAKİP HUKUKU – CEBRÎ İCRA HUKUKU)  135
A. Genel olarak  135
B. İcra ve İflâs Yolları  136
1. İcra Yolları  136
2. İflâs Yolları  136
İkinci Kısım  
Kamu Hukuku Bilgisi  
I. ANAYASA HUKUKU  140
A. Genel Olarak  140
B. 1982 Anayasası  141
1. Temel Özellikleri  141
2. Devletin Nitelikleri  142
a. İnsan Haklarına Saygılı Devlet  142
b. Atatürk Milliyetçiliğine Bağlılık  143
c. Demokratik Devlet Anlayışı  143
d. Hukuk Devleti  144
e. Sosyal Devlet  144
f. Lâik Devlet  145
3. Devletin Temel Organları  146
a. Genel Olarak  146
b. Türkiye’de Durum  147
aa. Yasama  147
bb. Yürütme  148
cc. Yargı  149
II. İDARE HUKUKU  150
A. Genel Olarak  150
B. Türkiye’nin İdarî (Yönetimsel) Yapısı  151
C. İdarî İşleyiş Esasları  153
III. CEZA HUKUKU  154
A. Genel Olarak  154
B. Ceza Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar  154
1. Suç ve Cezanın Tanımı  154
2. Suçun Unsurları  155
3. Müsadere (Suçta Zoralım)  155
4. Güvenlik Önlemleri  156
5. Ceza Hukukunda Af  156
6. Dava ve Ceza Zamanaşımı  156
IV. DEVLETLER GENEL (UMUMÎ) HUKUKU – ULUSLARARASI HUKUK  157
V. DİSİPLİN (CEZA) HUKUKU  159
VI. MALÎ HUKUK (MALİYE HUKUKU)  161
VII. CEZA USÛL HUKUKU (CEZA YARGILAMASI – CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU).  162
VIII. GENEL KAMU HUKUKU  166
IX. İNSAN HAKLARI HUKUKU  167
X. SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU  168
Üçüncü Kısım  
Karma Hukuk Dalları  
I. HUKUKUN GELENEKSEL AYIRIMININ YETERSİZLİĞİ  169
II. KARMA HUKUK DALLARI  170
A. Çevre Hukuku  170
B. İş Hukuku  172
C. Fikrî Hukuk (Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku)  173
D. Sermaye Piyasası Hukuku  174
E. Rekabet Hukuku  175
F. Tüketici Hukuku  176
G. Bilişim Hukuku  177
H. Banka Hukuku  178
İKİNCİ BÖLÜM DEĞERLENDİRME VE PEKİŞTİRME SORULARI  180
Hafta 4– Özel Hukuk Bilgisi (Birinci Kısım)  180
Hafta 5– Kamu Hukuku Bilgisi ve Karma Hukuk Alanları (İkinci ve Üçüncü Kısım)  185
Üçüncü Bölüm  
POZİTİF HUKUKUN KAYNAKLARI  
I. HUKUKTA KAYNAK KAVRAMI  189
II. ANA KAYNAKLAR  191
A. Yazılı Kaynaklar  191
1. Anayasa  191
a. Genel Olarak  191
b. Türkiye’de  192
2. Kanunlar (Yasalar)  193
a. Kanunların Yapılışı Süreci  194
b. Kanunların Yürürlüğe Girişi  195
c. Denetimi  196
d. Yürürlüğün Durdurulması  197
3. Kanunlara Eşdeğer Yazılı Hukuk Kuralları  197
4. Uluslararası Sözleşmeler  198
a. İmza ve Onaylanması  198
b. Yürürlüğe Girmesi ve İç Hukuktaki Etkisi  199
5. Kanun Hükmünde (Gücünde) Kararnameler (KHK)  200
a. Genel Olarak  200
b. Yürürlüğe Girişi  201
c. Karşılaştırma  201
6. TBMM İçtüzükleri (Ay, m. 95)  202
7. Tüzükler (Ay, m. 115)  203
8. Yönetmelikler (Ay, m. 124)  204
9. Yönetmelik Statüsündeki Düzenleyici İşlemler (Adsız düzenleyici işlemler)  206
B. Yazılı Olmayan Kaynaklar  207
1. Örf ve Âdet Hukukunun Oluşumu  207
a. Maddî Unsur (Süreklilik–Objektiflik)  207
b. Psikolojik Unsur (Genel İnanç–Sübjektif Unsur)  207
c. Hukuksal Unsur  208
2. Örf ve Âdet Çeşitleri  209
3. Örf ve Âdetin Saptanması  209
4. Örf ve Âdet Hukukunun İşlevi  210
a. Boşlukları Doldurma İşlevi  210
b. Belirleyici Rolü  211
c. Yorumlayıcı Rolü  211
d. İlga Edici Rolü  211
C. Hukukun Genel İlkeleri  212
III. HUKUKUN YARDIMCI KAYNAKLARI  212
A. Mahkeme Kararları  212
B. Öğreti (Bilimsel İçtihatlar–Doktrin)  214
IV. TÜRK POZİTİF HUKUKUNUN BELLİ BAŞLI SORUNLARI  215
A. Hukuk Yapım–Yazım Tekniğine İlişkin  215
B. İçeriğe İlişkin Sorunlar  217
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DEĞERLENDİRME VE PEKİŞTİRME SORULARI  219
Hafta 6– Pozitif Hukukun Kaynakları  219
Dördüncü Bölüm  
HUKUKUN UYGULANMASI  
I. HUKUKUN NİTELİKLERİ BAKIMINDAN UYGULANMASI  223
A. Emredici Hukuk Kuralları  224
B. Tamamlayıcı Hukuk Kuralları (Yedek Hukuk Kuralları)  224
C. Yorumlayıcı Hukuk Kuralları  225
D. Tanımlayıcı Hukuk Kuralları  227
E. Yetki Verici Hukuk Kuralları  227
F. İlga Edici Hukuk Kuralları  227
II. HUKUK KURALLARININ YER BAKIMINDAN UYGULANMASI  228
A. Yersellik İlkesi (Ülkesellik –Mülkîlik)  228
B. Kişisellik İlkesi (Şahsîlik)  229
C. Karma Yol  229
III. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI  230
A. Hukuk Kurallarının Yürürlüğe Girişi (Derhal Uygulanma İlkesi)  231
B. Hukuk Kurallarının Yürürlükten Kalkması  233
1. Kendiliğinden Kalkma  233
2. İlga Yolu ile Kalkma  233
a. Açık İlga (Yetkili Makam Tarafından Kaldırma)  233
b. Örtülü İlga (Üstü Kapalı–Zımnî İlga)  234
aa. İki Kuralın Eşdeğer Oluşunda  234
bb. İki Kural Arasında Hiyerarşi Varsa  235
3. İptal Yoluyla Kalkma  235
C. Hukuk Kurallarının Geriye Yürümezliği Sorunu  235
1. Genel Olarak  235
2. İlkenin İstisnaları  239
a. Ceza Hukukunda  239
b. Yargılama Hukuklarında  239
c. Özel Hukukta  240
IV. ANLAM BAKIMINDAN UYGULANMASI  240
A. Genel Olarak  240
B. Yorum Çeşitleri  241
1. Yapan Organ veya Makama Göre  241
2. Yorumun İçerik ve Sınırı Bakımından  242
C. Yorum Yöntemleri  243
1. Sözel (Lafzî–metne dayalı, literal) Yorum Yöntemi  243
2. Tarihsel Yorum Yöntemi  244
3. Amaçsal Yorum Yöntemi (Teleolojik Yorum–Gai Yorum)  244
4. Diğer Yöntemler  246
5. Değerlendirme  246
D. Yorumda Başvurulan Mantık Araçları  247
1. Kıyas (Örnekseme–Benzetme–Anoloji–Argumentum a Simili)  248
2. Evleviyet (Yeğlik Yolu–Haydi Haydi–a Fortiori)  250
3. Karşıt anlamdan Sonuç Çıkarma Yolu (Aksi ile Kanıt– Mefhumu Muhalif Yolu–Argumentum a Contrario)  251
E. Yargıcın Kural Koyma Yetkisi (Yargıç Hukuku)  252
1. Kural Koyma Yetkisinin Koşulları  253
a. Kanunda Boşluk Bulunması  253
aa. Açık Boşluk (Gerçek Boşluk–Kural Dışında Boşluk)  254
bb. Örtülü Boşluk (Gerçek Olmayan Boşluk)  255
b. Örf ve Âdet Kuralının Olmaması  256
2. Yargıcın Kural Koyma Yetkisinin Sınırı ve Yetkinin Kullanımında Uyulması Gereken Kurallar  256
3. Yargıcın Koyduğu Kuralın Yasama İşlevinden Farkı  257
F. Yargıcın Takdir Yetkisi  257
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DEĞERLENDİRME VE PEKİŞTİRME SORULARI  260
Hafta 7– Hukukun Uygulanması  260
Beşinci Bölüm  
HAK KAVRAMI  
Birinci Kısım  
Hakkın Niteliği ve Sınıflandırılması  
I. HAK KAVRAMINI AÇIKLAYAN GÖRÜŞLER  263
A. İrade Teorisi  263
B. Çıkar–Menfaat Teorisi  264
C. Karma Teori  264
II. HAK SAHİPLİĞİ  265
A. Kişilik Kavramı  265
1. Gerçek Kişiler  265
2. Tüzel Kişiler  266
a. Tâbi Tutuldukları Hukuk Açısından  266
b. Yapıları (Bünyeleri) Bakımından  267
B. Kişinin Ehliyetleri  267
1. Hak Ehliyeti  268
2. Eylem Ehliyeti–Fiil Ehliyeti (Medenî Hakları Kullanma Ehliyeti)  269
a. Tanım  269
b. Eylem Ehliyetinin Koşulları  270
aa. Erginlik (Rüşt)  270
bb. Ayırt etme Gücü (Sezginlik–Temyiz Gücü)  271
cc. Kısıtlı Olmamak (Mahcur Olmamak)  272
c. Eylem Ehliyeti Bakımından Kişilerin Sınıflandırılması  274
aa. Tam Ehliyetliler  274
bb. Tam Ehliyetsizler  274
cc. Sınırlı Ehliyetsizler  275
dd. Sınırlı Ehliyetliler  276
III. HAKLARIN ÇEŞİTLİ AÇILARDAN SINIFLANDIRILMASI  278
A. Kamu Hakları  279
1. Kamu Haklarının Sınıflandırılması  280
a. Kişi Hakları (Negatif Statü Hakları)  280
b. Sosyal ve Ekonomik Haklar (Pozitif Statü Hakları)  281
c. Siyasal Haklar (Aktif Statü Hakları)  281
2. Kamu Haklarının Düzenlenmesi–Sınırlandırılması ve Durdurulması  282
a. Sınırlama  282
b. Durdurma  283
c. Kamu Haklarının Kötüye Kullanılması  283
3. Kamu Haklarının Korunması  283
B. Özel Haklar ve Çeşitli Açılardan Sınıflandırılması  285
1. Konularına Göre Haklar  286
a. Şahısvarlığı Hakları (Kişilik Hakları)  286
b. Malvarlığı Hakları  288
2. Niteliklerine Göre Haklar (İleri Sürülebilirlik Çevresi Bakımından)  288
a. Mutlak Haklar  288
aa. Mallar Üzerindeki Mutlak Haklar  288
bb. Şahıslar Üzerindeki Mutlak Haklar  289
b. Nispî Haklar  290
3. Devir Kabiliyetlerine Göre  292
4. Amaçları Yönünden Haklar (Hukuksal Sonuç ve Etkilerine Göre)  292
a. Yenilik Doğuran Haklar (İnşaî Haklar)  292
aa. Kurucu Yenilik Doğuran Haklar  292
bb. Bozucu Yenilik Doğuran Haklar  293
cc. Değiştirici Yenilik Doğuran Haklar  293
b. Yenilik Doğurmayan Haklar (Alelâde–Yalın Haklar)  294
İkinci Kısım  
Hakların Kazanılması, Kaybı ve Korunması  
I. HUKUKSAL OLAY  295
II. HUKUKSAL EYLEMLER  296
III. HUKUKSAL İŞLEMLER  297
A. Hukuksal İşlemin Unsurları  297
1. Unsurları  297
2. Hukuksal İşlemlerde Şekil  298
a. Geçerlilik Koşulu Olarak Şekil  298
b. İspat Koşulu Olarak Şekil  299
B. Hukuksal İşlemlerin Çeşitli Açılardan Sınıflandırılması  299
1. Katılanların Sayısına Göre  299
a. Tek Yanlı İşlemler  299
b. Çok yanlı işlemler  300
aa. Sözleşme  300
bb. Kararlar  300
2. İrade Açıklamasının Sonuçlarını Doğuracağı Zaman Bakımından  300
3. Karşılıklı–Karşılıksız (İvazlı–İvazsız) İşlemler  301
4. Malvarlığına Etkisi Bakımından  301
a. Tasarruf İşlemleri  301
b. Borçlandırıcı İşlemler  302
5. Sebebe Bağlılık Bakımından  302
C. Hukuksal İşlemlerde İradeyi Sakatlayan Durumlar  303
1. İsteyerek Ortaya Çıkan İrade Sakatlıkları  303
a. Gizli Kayıt  303
b. Şaka (lâtife beyanı)  304
c. Danışıklı İşlem (Muvazaa–Göstermelik işlem)  305
2. İstenmeyerek Ortaya Çıkan İrade Sakatlıkları  306
a. Yanılma (Hata)  306
b. Aldatma (Hile)  307
c. Korkutma (Tehdit–İkrah)  307
D. Kamu Hukuku İşlemleri  308
1. Yasama İşlemleri  308
2. Yürütme İşlemleri  309
a. Siyasal Yürütme İşlemleri  309
b. Teknik Anlamda Yürütme (İdare) İşlemleri  310
aa. İdarî İşlemler  311
bb. İdarî Sözleşmeler  312
3. Yargı İşlemleri  312
IV. HAKLARIN KAZANILMASI VE KAYBI YOLLARI  313
A. Hakların Kazanılması Yolları  313
1. Aslen (ilk elden) Kazanma  313
2. Devir Yoluyla Kazanma  313
3. Tesisen (Kurma Yoluyla) Kazanma  313
4. Zamanaşımı Yoluyla Kazanma  314
B. Hakların Kaybedilmesi Yolları  314
1. Genel Olarak  314
2. Hakların Kaybında Zamanın Rolü  315
a. Zamanaşımı Süresi  315
b. Hak Düşürücü Süre  315
c. Sürenin Niteliğinin Belirlenmesi ve Aralarındaki Farklar  316
V. HAKLARIN KORUNMASI  316
A. İstem (Talep) Hakkı  317
B. Dava Hakkı  317
1. Tanım  317
2. İspat (Kanıt) Yükü  317
3. Dava Türleri  319
a. Eda Davası  319
b. Tespit Davası  319
c. İnşaî Dava (Yenilik Doğurucu Dava)  320
d. Belirsiz Alacak ve Tespit Davası  320
e. Terditli Dava  320
f. Topluluk Davası  320
C. Hakkın Bizzat Korunması Yolları  321
1. Haklı Savunma (Meşru Müdafaa)  321
2. Zorda Kalma (Izdırar Hali)  321
4. Kuvvet Kullanma Yolu  322
VI. HAKLARIN KAZANILMASI, KULLANILMASI VE KAYBINDA DÜRÜST DAVRANMA VE İYİNİYET KURALI  323
A. Dürüst Davranma Kuralı (Objektif İyiniyet–Objektif Özen Yükümlülüğü)  323
B. Hakkın Kötüye Kullanılması  325
1. Tanım  325
2. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Koşulları  326
a. Bir Hakkın Varlığı  326
b. Hakkın Dürüst Davranma Kuralına Aykırı Olarak Kullanılmış Olması  326
c. Hakkın Kötüye Kullanımının Başkasını Zarara Uğratmış Olması  327
3. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Sonucu  327
4. Hakkın Kötüye Kullanılması ile “Kanuna Karşı Hile” İlişkisi  327
C. İyiniyet  329
1. Tanım  329
2. İyiniyetin Hukuken Geçerli Olabilmesi İçin Gerekli Koşullar  329
a. Hakkı Kazanmayı Engelleyen Bir Eksikliğin Varlığı  329
b. Hakkın Kazanılması İçin Kanunun İyiniyeti Araması  329
c. Kişinin İyiniyetli Olması  330
3. İyiniyet Karinesi  330
4. İyiniyetin Korunduğu Durumlar  330
a. Aile Hukukunda  331
b. Taşınır Malın Mülkiyetinin Kazanılmasında  331
aa. Sahibinin Elinden Rızası ile Çıkan Mallarda  331
bb. Sahibinin Elinden Rızası Dışında Çıkan Mallarda  331
c. Taşınmaz Malın Mülkiyetinin Kazanılmasında  332
BEŞİNCİ BÖLÜM DEĞERLENDİRME VE PEKİŞTİRME SORULARI  334
Hafta 8– Hak Kavramı, Hak Sahipliği  334
Hafta 9– Hakların Çeşitli Açılardan Sınıflandırılması  337
Hafta 10– Hakların Kazanılması ve Kaybı  340
Hafta 11– Hakların Korunması  343
Altıncı Bölüm  
HUKUKTA SORUMLULUK VE  
SORUMLULUĞUN İŞLETİLMESİ  
I. MEDENÎ HUKUKTA SORUMLULUK (MEDENÎ SORUMLULUK)  348
A. Hukuksal İşlemlerden  348
B. Haksız Eylemlerden Doğan Sorumluluk  348
1. Kusurlu Sorumluluk (BK, m. 49)  349
2. Kusursuz Sorumluluk  351
C. Sorumluluğu Ortadan Kaldıran ya da Azaltan Durumlar  352
II. CEZA HUKUKUNDA SORUMLULUK (CEZAÎ SORUMLULUK)  353
III. İDARE HUKUKUNDA SORUMLULUK (İDARÎ SORUMLULUK)  354
A. Kusura Dayalı Sorumluluk  355
B. Kusursuz Sorumluluk  356
C. İdarenin Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran veya Azaltan Durumlar  357
IV. ANAYASA HUKUKUNDA SORUMLULUK (SİYASAL SORUMLULUK)  358
A. Bakanların Sorumluluğu  358
B. Cumhurbaşkanının Siyasal Sorumluluğu  359
V. TÜRK HUKUKUNDA YARGI DÜZENİNİN GENEL ESASLARI: SORUMLULUĞUN İŞLETİLMESİ  361
A. Adlî Yargı  364
1. İlk Derece Mahkemeleri  364
a. Hukuk Mahkemeleri (Hukuk Yargısı)  364
b. Ceza Mahkemeleri (Ceza Yargısı)  365
2. İkinci Derece Mahkemeler  367
3. Denetim Yolları  368
a. İstinaf  368
b. Temyiz  369
c. Yargılamanın Yenilenmesi  370
B. Askerî Yargı (Askeri Ceza Yargısı)  370
1. İlk Derece Yargı Yerleri  371
2. Temyiz Yeri  371
C. İdarî Yargı  372
1. İlk Derece Mahkemeleri  372
2. Denetim Yolları  373
a. Bölge İdare Mahkemeleri (İstinaf)  373
b. Temyiz Yolu (Danıştay)  374
D. Askerî İdarî Yargı  375
E. Anayasa Yargısı  376
1. Mahkemenin Oluşumu (Ay. m. 146)  376
2. Mahkemenin Görevleri (Ay. m. 148)  377
3. Bireysel Başvuru  377
4. Anayasa Mahkemesi Kararlarının Sonuçları  378
F. Uyuşmazlık Yargısı  378
G. Hesap Yargısı (Sayıştay)  380
H. Seçim Yargısı  381
ALTINCI BÖLÜM DEĞERLENDİRME VE PEKİŞTİRME SORULARI  383
Hafta 12– Hukukta Sorumluluk  383
Hafta 13– Türk Yargı Düzeni  386
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK OLAYLAR  389
TEST SORU ÖRNEKLERİ  395
Kaynakça  417
Kavramlar Dizini  431
 


Prof. Dr. Ömer Anayurt
10.02.1963’te Ankara’da doğdu. 1982 yılında lise (Ankara Esenevler Lisesi), 1986’da lisans (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi), 1989 yılında yüksek lisans (Gazi Üniversitesi), 1996 yılında doktora (İstanbul Üniversitesi) eğitimini tamamladı.
02.03.1987 yılında Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde araştırma görevliliğine atandı. 1992–1;1;1996 yılları arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesinde bu görevini sürdürdü. 1987 yılında Sakarya Üniversitesi İİBF’de yardımcı doçentliğe atandı. 2005 tarihinde Anayasa Hukuku Bilim Dalı doçenti oldu. 2010 yılında aynı Üniversite’de profesörlüğe atandı.
Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı başta olmak üzere Üniversitenin değişik akademik birimlerinde idari görevlerde bulundu. Çeşitli dönemlerde Sakarya İl İnsan Hakları Kurulu Üyeliği ve Adalet Bakanlığı Sakarya Ceza ve Tutukevleri İzleme Kurulu üyeliğinde de bulunan Anayurt 08.03.2011–30.11.2016 tarihleri arasında Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyeliği ve kısa bir süre de denetleme kurulu başkanlığını yaptı. 22.07.2016 günü başkanlık görevinden istifa ederek kurul üyesi olarak çalışmalarını sürdürdü. Kurul üyeliği görev süresinin sona ermesini müteakip Üniversitedeki asli görevine döndü. Halen Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
Anayurt, evli ve üç çocuk sahibi olup basılı üç kitabı ve kamu hukuku alanında çeşitli kategoride mesleki dergilerde ve armağanlarda yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.
 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Ömer Anayurt
Eylül 2017
24.90 TL
Sepete Ekle
Yılmaz Aslan ...
Ekim 2017
18.50 TL
Sepete Ekle
Tekin Akıllıoğlu
Ekim 2017
30.00 TL
Sepete Ekle
Ender Ethem Atay
Ekim 2017
35.00 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017