Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Marka Hukuku'nda Önceye Dayalı Haklar ve Ayırt Edici İşaretler
Ocak 2015 / 2. Baskı / 304 Syf.
Fiyatı: 51.00 TL
İndirimli: 39.90 TL (%22)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 1. Ocak 2013 34.00 TL 19.90 TL (%42)Sepete Ekle
   

Marka Hukukunun en sık rastlanan çekişmeleri üzerine hazırlanmış olan kitap, ayırt edici işaretleri, yeni TTK hükümleri çerçevesinde ele alıyor ve birbirleri ile ilişkilerini irdeliyor. Gerçekten de marka hakkı ile etrafında yer alan ticaret unvanı, işletme adı gibi komşu hakların, kavramların son derece iç içe, kompleks ilişkiler arz etmesi, çözümü zor çekişmeler doğurabilmektedir. Marka hakkının önceliği konusu yasa, Yargıtay içtihatları, Avrupa Adalet Divanı kararları ve ihtisas mahkemesi kararları ile birlikte çeşitli yönleri ile incelenmektedir. Kitap, uygulamacıların ve araştırma heveslilerinin başvurusu için açık ve sade bir dille, bilimsel esaslara sadık kalınarak hazırlandı.

İlk bölümde ayırt edici işaretler; marka, unvan, işletme adı, coğrafi işaret ve alan adları ile bunların işlevleri ve tarihçesi, daha sonra, uygulamada sıkça karşılaşılan işaretlerin markasal biçimde kullanılması, markasal kullanma ile ayırt edicilik ve öncelik kazanma konusu inceleniyor ve ardından işaretler arasında doğabilecek öncelik ilişkileri ele alınıyor.

Konu Başlıkları
Ayırt Edici İşaretlerin Ekonomik İşlevleri
Ayırt Edici İşaretlerin Hukuken Korunan İşlevleri
Tescil ve Rüçhan Hakkı
Marka ve Ticaret Unvanı
Marka ve İşletme Adı
Marka ve Coğrafi İşaret
Marka ve İnternet Alan Adı
Marka ve Telif Hakkı
Barkod: 9789750231261
Yayın Tarihi: Ocak 2015
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 304
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Sunuş  
Önsöz  
Yargıtay Kararları Dizini  
Kısaltmalar  
Giriş  
Birinci Bölüm
AYIRT EDİCİ İŞARETLERİN TÜRLERİ, TARİHÇESİ VE HUKUKEN KORUNAN İŞLEVLERİ
I. AYIRT EDİCİ İŞARET KAVRAMI VE TÜRLERİ  
A. Ayırt Edici İşaret Kavramı  
B. Ayırt Edici İşaretler  
1. Marka Hakkı  
a. Tanım ve Unsurları  
b. Markanın İşlevleri  
aa. İşletme Açısından  
bb. Tüketiciler Açısından  
cc. Ülke Açısından  
c. Marka Olabilecek İşaretler  
aa. Kişi Adları  
bb. Sözcük veya Sözcükler, Sloganlar  
cc. Harfler ve Sayılar  
dd. Şekiller  
ee. Üç Boyutlu Biçimler  
ff. Renkler  
gg. Sesler, Melodiler ve Kokular  
d. Marka Türleri  
aa. Ticaret Markası  
bb. Hizmet Markaları  
cc. Bireysel Marka  
dd. Garanti Markası  
ee. Ortak Markalar  
ff. Tanınmış Markalar  
gg. Spekülasyon veya Engelleme Markaları  
2. Ticaret Ünvanı  
a. Genel Olarak  
b. Gerçek Kişi Tacirlerin Unvanları  
c. Tüzel Kişi Tacirlerin Unvanları  
3. İşletme Adı  
4. Coğrafi İşaret  
a. Menşe Adı  
b. Mahreç Adı  
c. Coğrafi İşaret Korumasının Kapsamı  
5. İnternet Alan Adı  
II. MARKA VE DİĞER AYIRT EDİCİ İŞARETLERİN TARİHÇESİ  
A. Antik Çağda Ayırt Edici İşaretler  
B. Orta Çağda Ayırt Edici İşaretler  
C. Liberal Ekonomik Düzende Ayırt Edici İşaretler  
III. AYIRT EDİCİ İŞARETLERİN EKONOMİK İŞLEVLERİ  
A. Ayırt Etme İşlevi ve Ekonomik Etkileri  
B. Kaliteyi Garanti Etme İşlevi  
C. Reklam ve Tanıtım İşlevi  
D. İmaj Sağlama İşlevi  
E. Seçici Dağıtım Sisteminde Kodlama İşlevi  
IV. AYIRT EDİCİ İŞARETLERİN HUKUKEN KORUNAN İŞLEVLERİ  
A. Marka Hakkının Hukuken Korunan İşlevleri  
1. Köken Bildirme İşlevi  
2. Ayırt Edicilik İşlevi  
B. Ticaret Unvanının Hukuken Korunan İşlevleri  
C. İşletme Adının Hukuken Korunan İşlevleri  
D. Coğrafi İşaretin Hukuken Korunan İşlevleri  
E. İnternet Alan Adının Hukuken Korunan İşlevleri  
İkinci Bölüm
MARKA HUKUKUNDA ÖNCELİK İLKESİNİN ANLAMI
I. 556 SAYILI KHK’YA GÖRE MARKA HAKKINDA ÖNCELİK ELDE EDİLMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU İLE KARŞILAŞTIRMA  
A. Tescil ve Rüçhan Hakkı  
1. Marka Hakkının Kazanılmasında Kabul Edilen Sistemler ve Tescil İlkesi  
2. Rüçhan Hakkı  
B. Paris Sözleşmesi Anlamında Tanınmış Marka Niteliğini Kazanma  
C. ‘Markasal’ Kullanma  
1. Markasal Kullanma Kavramı  
2. Tescilsiz İşaretlerin Markasal Kullanımı  
a. Genel Olarak  
b. Marka Başvurusu veya Rüçhan Hakkının Tarihinden Önce Bu İşaret İçin Bir Hak Elde Edilmesi  
c. Bu İşaretin Sahibine Bir Markanın Kullanımını Engelleme Hakkı Vermesi  
3. Tescilli Ticaret Unvanı ve İşletme Adının Markasal Kullanımı  
II. MARKASAL KULLANMA İLE ÖNCELİK HAKKI ELDE EDİLMESİNİN KOŞULLARI  
A. Avrupa Birliği Hukuku  
B. 556 Sayılı KHK’ya Göre Değerlendirme  
1. 556 sayılı KHK m. 8/III Anlamında Öncelik İlkesinden Yararlanacak İşaretler  
2. Marka Hakkında Öncelik Sağlayan ‘Kullanma’ nın Koşulları  
a. Markasal Kullanma  
b. Kullanım Alanı  
c. Kullanma İle Markanın Marufiyet (Bilinirlik) Kazanması Gerekip Gerekmediği Sorunu  
Üçüncü Bölüm
MARKA VE DİĞER AYIRT EDİCİ İŞARETLER ARASINDA
ÖNCELİK İLİŞKİSİ
I. DİĞER AYIRT EDİCİ İŞARETLERDE ÖNCELİK İLKESİNİN ANLAMI  
II. MARKA VE TİCARET UNVANI ARASINDA ÖNCELİK İLİŞKİSİ  
A. Önceden Elde Edilen Marka Hakkı ve Aynı İşareti İçeren Sonraki Ticaret Unvanının Hukuki Durumu  
B. Önceden Tescil Edilen veya Kullanılan Ticaret Unvanı ve Aynı İşareti İçeren Markanın Hukuki Durumu  
C. Yargıtay ve Adalet Divanı Kararları  
III. MARKA VE İŞLETME ADI ARASINDAKİ ÖNCELİK İLİŞKİSİ  
A. Önceden Elde Edilen Marka Hakkı ve Aynı İşareti İçeren Sonraki İşletme Adının Hukuki Durumu  
B. Önceden Tescil Edilen veya Kullanılan İşletme Adı ve Aynı İşareti İçeren Sonraki Markanın Hukuki Durumu  
C. Yargıtay ve Adalet Divanı Kararları  
IV. MARKA VE COĞRAFİ İŞARET ARASINDA ÖNCELİK İLİŞKİSİ  
A. Önceden Elde Edilen Marka Hakkı ve Aynı İşareti İçeren Sonraki Coğrafi İşaretin Hukuki Durumu  
B. Önceden Tescil Edilen veya Kullanılan Coğrafi İşaret ve Aynı İşareti İçeren Sonraki Markanın Hukuki Durumu  
C. Yargıtay ve Adalet Divanı Kararları  
V. MARKA VE İNTERNET ALAN ADI ARASINDA ÖNCELİK İLİŞKİSİ  
A. Önceden Elde Edilen Marka Hakkı ve Aynı İşareti İçeren Sonraki Alan Adı İşaretinin Hukuki Durumu  
B. Önceden Alınan İnternet Alan Adı ve Aynı İşareti İçeren Sonraki Markanın Hukuki Durumu  
C. Yargıtay ve Adalet Divanı Kararları  
VI. MARKA VE TELİF HAKKI ARASINDAKİ ÖNCELİK İLİŞKİSİ  
A. Önceye Dayalı Telif Hakkı İle Sonraki Marka Arasındaki İlişki  
B. Önceye Dayalı Marka İle Sonraki Telif Hakkı Arasındaki İlişki  
C. İlgili Yargıtay Kararları  
Sonuç  
EK BÖLÜM
HUKUK DAİRESİNİN ÖNCELİK HAKKI VE MARKASAL KULLANMA KONUSUNDAKİ İÇTİHATLARI  
Kaynakça  
Kavram Dizini  
 


İlhami Güneş
1963 Erzincan doğumluyum. Kırklareli Atatürk Lisesi'nden 1979'da, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1984'de mezun oldum. İzmir Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi'nde Avrupa Birliği Hukuku alanında yüksek lisans yaptım. 1989'dan beri Hakim olarak hizmet vermekteyim. 2002–1;1;1;1; 2003 yıllarında Avrupa Birliği ile Türkiye Adalet Bakanlığı'nın ortak projesi kapsamında Avrupa'nın önde gelen kurumlarında yoğun Fikri Mülkiyet Hukuku eğitimi aldım.
2007 yılından beri İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Hakimi olarak görevliyim.
Çok sayıda makalem ve Fikri Mülkiyet Hukuku alanında yazdığım yayınlanmış dört kitabım bulunmaktadır. Değerli bir meslektaşımla evli ve iki çocukluyum. İyi derecede İngilizce biliyorum.
Hazal Mintaş
Eylül 2019
55.00 TL
Sepete Ekle
Ekrem Çetintürk
Mayıs 2019
230.00 TL
Sepete Ekle
Ümit Erdem ...
Nisan 2019
25.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Sunuş  
Önsöz  
Yargıtay Kararları Dizini  
Kısaltmalar  
Giriş  
Birinci Bölüm
AYIRT EDİCİ İŞARETLERİN TÜRLERİ, TARİHÇESİ VE HUKUKEN KORUNAN İŞLEVLERİ
I. AYIRT EDİCİ İŞARET KAVRAMI VE TÜRLERİ  
A. Ayırt Edici İşaret Kavramı  
B. Ayırt Edici İşaretler  
1. Marka Hakkı  
a. Tanım ve Unsurları  
b. Markanın İşlevleri  
aa. İşletme Açısından  
bb. Tüketiciler Açısından  
cc. Ülke Açısından  
c. Marka Olabilecek İşaretler  
aa. Kişi Adları  
bb. Sözcük veya Sözcükler, Sloganlar  
cc. Harfler ve Sayılar  
dd. Şekiller  
ee. Üç Boyutlu Biçimler  
ff. Renkler  
gg. Sesler, Melodiler ve Kokular  
d. Marka Türleri  
aa. Ticaret Markası  
bb. Hizmet Markaları  
cc. Bireysel Marka  
dd. Garanti Markası  
ee. Ortak Markalar  
ff. Tanınmış Markalar  
gg. Spekülasyon veya Engelleme Markaları  
2. Ticaret Ünvanı  
a. Genel Olarak  
b. Gerçek Kişi Tacirlerin Unvanları  
c. Tüzel Kişi Tacirlerin Unvanları  
3. İşletme Adı  
4. Coğrafi İşaret  
a. Menşe Adı  
b. Mahreç Adı  
c. Coğrafi İşaret Korumasının Kapsamı  
5. İnternet Alan Adı  
II. MARKA VE DİĞER AYIRT EDİCİ İŞARETLERİN TARİHÇESİ  
A. Antik Çağda Ayırt Edici İşaretler  
B. Orta Çağda Ayırt Edici İşaretler  
C. Liberal Ekonomik Düzende Ayırt Edici İşaretler  
III. AYIRT EDİCİ İŞARETLERİN EKONOMİK İŞLEVLERİ  
A. Ayırt Etme İşlevi ve Ekonomik Etkileri  
B. Kaliteyi Garanti Etme İşlevi  
C. Reklam ve Tanıtım İşlevi  
D. İmaj Sağlama İşlevi  
E. Seçici Dağıtım Sisteminde Kodlama İşlevi  
IV. AYIRT EDİCİ İŞARETLERİN HUKUKEN KORUNAN İŞLEVLERİ  
A. Marka Hakkının Hukuken Korunan İşlevleri  
1. Köken Bildirme İşlevi  
2. Ayırt Edicilik İşlevi  
B. Ticaret Unvanının Hukuken Korunan İşlevleri  
C. İşletme Adının Hukuken Korunan İşlevleri  
D. Coğrafi İşaretin Hukuken Korunan İşlevleri  
E. İnternet Alan Adının Hukuken Korunan İşlevleri  
İkinci Bölüm
MARKA HUKUKUNDA ÖNCELİK İLKESİNİN ANLAMI
I. 556 SAYILI KHK’YA GÖRE MARKA HAKKINDA ÖNCELİK ELDE EDİLMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU İLE KARŞILAŞTIRMA  
A. Tescil ve Rüçhan Hakkı  
1. Marka Hakkının Kazanılmasında Kabul Edilen Sistemler ve Tescil İlkesi  
2. Rüçhan Hakkı  
B. Paris Sözleşmesi Anlamında Tanınmış Marka Niteliğini Kazanma  
C. ‘Markasal’ Kullanma  
1. Markasal Kullanma Kavramı  
2. Tescilsiz İşaretlerin Markasal Kullanımı  
a. Genel Olarak  
b. Marka Başvurusu veya Rüçhan Hakkının Tarihinden Önce Bu İşaret İçin Bir Hak Elde Edilmesi  
c. Bu İşaretin Sahibine Bir Markanın Kullanımını Engelleme Hakkı Vermesi  
3. Tescilli Ticaret Unvanı ve İşletme Adının Markasal Kullanımı  
II. MARKASAL KULLANMA İLE ÖNCELİK HAKKI ELDE EDİLMESİNİN KOŞULLARI  
A. Avrupa Birliği Hukuku  
B. 556 Sayılı KHK’ya Göre Değerlendirme  
1. 556 sayılı KHK m. 8/III Anlamında Öncelik İlkesinden Yararlanacak İşaretler  
2. Marka Hakkında Öncelik Sağlayan ‘Kullanma’ nın Koşulları  
a. Markasal Kullanma  
b. Kullanım Alanı  
c. Kullanma İle Markanın Marufiyet (Bilinirlik) Kazanması Gerekip Gerekmediği Sorunu  
Üçüncü Bölüm
MARKA VE DİĞER AYIRT EDİCİ İŞARETLER ARASINDA
ÖNCELİK İLİŞKİSİ
I. DİĞER AYIRT EDİCİ İŞARETLERDE ÖNCELİK İLKESİNİN ANLAMI  
II. MARKA VE TİCARET UNVANI ARASINDA ÖNCELİK İLİŞKİSİ  
A. Önceden Elde Edilen Marka Hakkı ve Aynı İşareti İçeren Sonraki Ticaret Unvanının Hukuki Durumu  
B. Önceden Tescil Edilen veya Kullanılan Ticaret Unvanı ve Aynı İşareti İçeren Markanın Hukuki Durumu  
C. Yargıtay ve Adalet Divanı Kararları  
III. MARKA VE İŞLETME ADI ARASINDAKİ ÖNCELİK İLİŞKİSİ  
A. Önceden Elde Edilen Marka Hakkı ve Aynı İşareti İçeren Sonraki İşletme Adının Hukuki Durumu  
B. Önceden Tescil Edilen veya Kullanılan İşletme Adı ve Aynı İşareti İçeren Sonraki Markanın Hukuki Durumu  
C. Yargıtay ve Adalet Divanı Kararları  
IV. MARKA VE COĞRAFİ İŞARET ARASINDA ÖNCELİK İLİŞKİSİ  
A. Önceden Elde Edilen Marka Hakkı ve Aynı İşareti İçeren Sonraki Coğrafi İşaretin Hukuki Durumu  
B. Önceden Tescil Edilen veya Kullanılan Coğrafi İşaret ve Aynı İşareti İçeren Sonraki Markanın Hukuki Durumu  
C. Yargıtay ve Adalet Divanı Kararları  
V. MARKA VE İNTERNET ALAN ADI ARASINDA ÖNCELİK İLİŞKİSİ  
A. Önceden Elde Edilen Marka Hakkı ve Aynı İşareti İçeren Sonraki Alan Adı İşaretinin Hukuki Durumu  
B. Önceden Alınan İnternet Alan Adı ve Aynı İşareti İçeren Sonraki Markanın Hukuki Durumu  
C. Yargıtay ve Adalet Divanı Kararları  
VI. MARKA VE TELİF HAKKI ARASINDAKİ ÖNCELİK İLİŞKİSİ  
A. Önceye Dayalı Telif Hakkı İle Sonraki Marka Arasındaki İlişki  
B. Önceye Dayalı Marka İle Sonraki Telif Hakkı Arasındaki İlişki  
C. İlgili Yargıtay Kararları  
Sonuç  
EK BÖLÜM
HUKUK DAİRESİNİN ÖNCELİK HAKKI VE MARKASAL KULLANMA KONUSUNDAKİ İÇTİHATLARI  
Kaynakça  
Kavram Dizini  
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019