Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Mevzuat ve Teknik Yönleri ile
İhracat ve İthalat İşlemleri
Ocak 2017 / 1. Baskı / 456 Syf.
Fiyatı: 63.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

İhracat ve ithalat işlemleri'nin yürütülmesinde uygulamacıların karşılaşabileceği sorunların önemli ölçüde giderebilmesini teminen ulusal mevzuata göre hazırlanan ve "Mevzuat ve Teknik Yönleri ile Dış Ticaret" isimli kitabın devamı ve tamamlayıcısı olan bu çalışmanın konusunu: dış ticaret, gümrük, kambiyo ve vergi mevzuatı'nın usul ve esasları oluşturmaktadır.

Konu Başlıkları
Gümrük Tarifeleri ve Mal Sınıflandırmaları ve Türk Gümrük Tarife Cetveli
Dış Ticaret Mevzuatı
Uluslararası Gözetme Şirketleri
Gümrük Mevzuatı
Kambiyo Mevzuatı
Dış Ticaret İşlemleri'nin Vergilendirilmesi
Barkod: 9789750240508
Yayın Tarihi: Ocak 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 456
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  5
Yazarın Özgeçmişi  7
Kısaltmalar  35
BİRİNCİ KISIM
GÜMRÜK TARİFELERİ VE MAL SINIFLANDIRMALARI VE TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ
GÜMRÜK TARİFELERİ VE MAL SINIFLANDIRMALARI  41
BİRİNCİ BÖLÜM
GÜMRÜK TARİFELERİ
I. EŞYANIN TANIMI  43
II. MALIN VERGİ ORANI VEYA MİKTARI  43
III. TARİFE SİSTEMLERİ  44
A. Tek Sütunlu Gümrük Tarifesi (Single column tariff)  44
B. Genel / Anlaşmalı Tarife (General / conventional tariff)  45
C. Tercihli Tarife (Preferential tariff)  45
İKİNCİ BÖLÜM
MAL SINIFLANDIRMALARI
I. SITC Standart Uluslararası Ticaret Sınıflandırması (Standart International Trade Classification)  47
II. BTN Brüksel Tarife Nomenklatürü (Brussels Tariff Nomenclature)  49
III. HS Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi (Harmonized Commodity Deseription and Coding System)  52
IV. TARIC Avrupa Topluluğu Entegre Edilmiş Tarifesi (Integrated Tariff of European Communities)  54
V. CN Avrupa Topluluğu Birleşik Nomenklatürü (Combined Nomenclature of European Communities)  55
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ
I. TARİFE CETVELİ, SÜTUNLARI KAPSAMI  58
A. 1 Nolu Sütun Pozisyon numarası (KOD)  58
B. 2 Nolu Sütun Eşyanın Tanımı  59
C. 3 Nolu Sütun Ölçü Birimi  59
D. 4 nolu Sütun Kanuni Vergi Haddi  59
İKİNCİ KISIM
DIŞ TİCARET MEVZUATI
BİRİNCİ BÖLÜM
İHRACAT REJİMİ
I. İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  69
II. İHRACATÇI BİRLİKLERİ  70
A. Birliklerin Kuruluşu ve Feshedilmesi  71
B. Birliklerin Uğraşı Alanları  72
C. Birliklerin Görevleri  72
D. Üyelik  73
E. Birliklerin Gelirleri  73
1. Giriş Aidatı  73
2. Yıllık Aidat  74
3. Nispi Ödeme  74
4. Diğer Gelirler  74
F. Birliklerin Verdiği Hizmetler  75
III. İHRACAT MEVZUATI’NIN HUKUKİ ÇERCEVESİ  76
A. Kanunlar  76
B. Kararnameler  76
C. Yönetmelikler, Tebliğler ve Genelgeler  76
IV. İHRACAT REJİMİ KARARI VE YÖNETMELİĞİ’NİN GENEL HÜKÜMLERİ  77
A. Amaç ve Yetki  77
B. İhracat Serbestisi  78
C. İhracı Yasak Mallar  79
D. İhracatçı  79
E. İhracatın Koordinasyonu  79
V. İHRACAT ŞEKİLLERİ VE ESASLARI  79
A. Özellik Arzetmeyen İhracat  80
B. Özellik Arzeden İhracat Şekilleri  80
1. Ön İzne Bağlı İhracat  80
2. Kayda Bağlı İhracat  80
3. Konsinye İhracat  81
a. Başvuru ve Süre  81
b. Süre Uzatımı  81
c. Fatura Düzenlemesi  81
4. Yurt Dışı Fuar ve Sergilere Katılım ve İhracat  82
a. Gümrüklerce Yapılacak İşlemler  82
b. Özel Organizatör Kuruluşlar  82
5. Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalat  83
a. Geçici İhracat Başvurusu  83
b. Geçici İhracatta Ek Süre Talepleri  84
c. Geçici İhracat’ta Aktarma İşlemleri  84
d. Geçici İhracat’ta Satış İşlemleri  84
e. Kesin İthalat Başvurusu  84
f. Mücbir Sebeb ile Zorunlu Haller  84
g. Makina, Teçhizat ve Ekipmanın Zarar Görmesi Veya Kamulaştırılması  84
h. Aykırılık Halleri  85
ı. Kambiyo  85
i. İhracatcı Birlikleri’ne Üyelik  85
6. Off–Set Uygulaması  85
a. Off–Set Listesi  85
b. Kredilendirme  86
c. Teminat ve Cezai Müeyyideler  86
7. Bedelsiz İhracat  86
8. İthal Edilmiş Malların İhracı  88
9. Serbest Bölgelere Yapılacak İhracat  88
10. Yurt Dışına E–Ticaret  88
VI. MÜŞTEREK HÜKÜMLER  89
A. Alıcı Tarafından Kabul Edilmeyen Mallar  89
B. Alıcısına Teslim Edilemeyen Mallar ve Malların Terk Edilmesi  89
C. İhracatçı Birlikleri’nce Yapılacak İşlemler  89
D. Gümrük İdareleri’nce Yapılacak İşlemler  90
E. İhracat Bedelleri’nin Yurda Getirilmesi  90
F. Diğer Durumlar  90
VII. MEVZUATI YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN İHRACAT ŞEKİLLERİ  91
A. Takas veya Bağlı Muamele  91
B. Kredili İhracat  92
C. Transit Ticaret  93
D. Ticari Kiralama  93
1. Ticari Kiralama Kapsamında Geçici İhracı Yapılacak Eşya  93
2. Ticari Kiralamaya Konu Eşya’nın Yurt Dışında Satılması  94
İKİNCİ BÖLÜM
İTHALAT MEVZUATI
I. İTHALAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  95
II. TİCARET POLİTİKASI ÖNLEMLERİ  97
A. Gözetim Uygulaması  99
B. Korunma Önlemleri  99
III. İTHALAT MEVZUATI’NIN HUKUKİ ÇERÇEVESİ  100
A. Kanunlar  100
B. Kararnameler  100
C. Yönetmelikler, Tebliğler ve Genelgeler  101
IV. İTHALAT’IN ÇEŞİTLERİ  102
A. Döviz Transferi Yapılıp Yapılmamasına Göre  102
1. Bedelli İthalat  102
2. Bedelsiz İthalat  102
B. Ödeme Yöntemlerine Göre  102
C. Gümrük İşlemlerine Göre  102
V. İTHALAT REJİMİ KARARI, YÖNETMELİĞİ VE TEBLİĞİ’NİN GENEL VE ÖZEL HÜKÜMLERİ  102
A. Genel Hükümler  103
1. İthalat Serbestisi  103
2. İthali Yasak Mallar  103
3. Belirli Maddelerin İthalatı  103
4. İthali Belirli Kuruluşların Denetimine Tabi Ürünler  103
5. İthalatçı  104
6. Dış Ülkelerden Sağlanan Krediler ile Yapılacak İthalat  104
7. İthal Şahadetnamesi  104
8. İthalat Bedellerinin Ödenmesi  104
9. Navlun, Sigorta Bedelleri ve Farklar  104
10. Değer ve Miktar Farkları  105
11. Gümrük Vergisi’nden Muafiyet veya İndirim  105
12. Yetkili Kuruluşlardan Alınan Belgelerin Süreleri  105
13. Türk Müteahhitlik Firmalarının “Geçici” veya “Kesin” İthalatı  105
14. Geçici İthalatın Kesin İthalata Dönüştürülmesi  105
15. Özel Anlaşmalara Dayanan İthalat  106
16. Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlarda Sergilenecek Eşya’nın İthali  106
17. Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde Değişiklikler  106
18. Toplu Konut Fonu  106
B. Özel Hükümler  107
1. Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Eşya  107
2. İthalinde Belirli Kurumların İzni Aranacak Muhtelif Eşya  107
3. Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthali  108
4. Gübre İthalatı  108
5. Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthali  109
6. Milletlerarası Anlaşmalar Uyarınca İthalatı Özel Koşullara Tabi Eşya  110
a. Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilerin İthalatı  110
b. Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthalatı  110
c. “Kimyasal Silahlar Sözleşmesi” Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthalatı  110
VI. İTHALAT REJİMİ KARARI’NA İLİŞKİN LİSTELER  111
A. I sayılı Liste  112
B. II Sayılı Liste  112
C. III Sayılı Liste  113
D. IV Sayılı Liste  114
E. V Sayılı Liste  115
1. Askıya Alma Sistemi  115
a. Ürün Kapsamı  115
b. Başvuru Usul ve Esasları  115
2. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi  115
F. VI Sayılı Liste  116
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TEKNİK DÜZENLEMELER MEVZUATI
I. STANDARDİZASYON  117
A. Yapı Karakterlerine Göre Standartlar  119
1. Madde Standartları  119
2. Mamul Standartları  119
3. Metod (Yöntem) Standartları  119
4. Kullanma (Hizmet) Standartları  119
B. Uygulama Şekillerine Göre Standartlar  119
1. Zorunlu Standartlar  119
2. İsteğe Bağlı Standartlar  120
C. Uygulama Alanlarına Göre Standartlar  120
1. İşletme Standartları  120
2. Endüstriyel Standartlar  120
3. Ulusal Standartlar  120
4. Bölgesel Standartlar  120
5. Uluslararası Standartlar  120
D. Standartlaştırmanın Faydaları  120
1. Üretici Yönünden  120
2. Satıcı Yönünden  121
3. Tüketici Yönünden  121
4. Ulusal Ekonomi Yönünden  121
E. Kalite  121
1. Kalibrasyon Hizmetleri  122
2. Standartların Kullanılması  123
3. Kalite Yönetimi  123
a. TS–EN–ISO–9001  123
b. TS–EN–ISO–9002  123
c. TS–EN–ISO–9003  124
II. ULUSLARARASI STANDARDİZASYON KURULUŞLARI  124
A. Uluslararası Standardizasyon Örgütü  124
1. Standardın Kapsamı  125
2. ISO’nun Faaliyet Alanı  126
3. ISO'nun Faaliyetleri  126
4. ISO Katalogu  127
5. ISO'nun Çalışmalarının Finansmanı  127
6. Bilgi Temini  127
7. ISO'nun Danışma ve Eğitim Servisleri  127
B. Uluslararası Elektro–Teknik Komisyonu  127
C. Diğer Uluslararası Standardizasyon Kuruluşları  128
III. TÜRK AKREDİTASYON KURUMU  128
IV. TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ  128
A. Kuruluş ve Gaye  129
B. Standartların Hazırlanması  130
1. Yeni Standartlar  130
2. Yeniden Düzenleme Çalışmaları  130
3. Değişikler (Tadiller)  130
C. Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük  131
1. Denetleme  132
2. İç Piyasada Denetleme  132
3. İhracatta Denetleme  133
4. İthalatta Denetleme  135
5. Son Hükümler  136
V. “CE” UYGUNLUK İŞARETİ  136
A. “CE” İşareti Gerektirmeyen Ürünler  136
B. “CE” İşareti Gerektiren Ürünler  136
C. “CE” Uygunluk İşareti Nasıl Olmalıdır?  137
D. “CE” Uygunluk İşareti İçin Ürünü Kim “Test” Eder?  137
1. Düşük Risk Taşıyan Ürünler  137
2. Yüksek Risk Taşınan Ürünler  137
E. Onaylanmış Kuruluş (notified body) Nedir?  138
F. “CE” Uygunluk İşareti Nasıl Denetlenir?  138
G. Ürüne “CE” Uygunluk İşareti Koymanın Sorumluluğu Nedir?  138
H. Türkiye’nin Teknik Mevzuata Uyum Çalışmaları  139
VI. TEKNİK DÜZENLEMELER MEVZUATI’NIN HUKUKİ ÇERÇEVESİ  141
VII. ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  141
VIII. TEKNİK DÜZENLEMELER REJİMİ KARARI VE YÖNETMELİĞİ’NİN GENEL HÜKÜMLERİ  142
A. İthalat Denetimi  143
B. İthalatçı’nın Sorumluluğu  143
C. İhracat Denetimi  143
D. İhracatçı’nın Sorumluluğu  143
E. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Malların Serbest Dolaşımı  144
F. Alınacak Önlemler  144
G. Uygulanacak Müeyyideler  144
IX. İHRACAT’TA ZORUNLU STANDART DENETİMİ  145
A. İhracat’ta Denetleme  145
1. Hayvansal Ürünler  146
2. Yaş Sebzeler  146
3. Kuru Sebzeler  146
4. Yaş Meyveler  146
5. Kuru Meyveler  147
6. Bitkisel Yağlar  147
a. Bitki ve Bitkisel Ürünlerin İhracı  147
b. Canlı Hayvan ve Hayvan Ürünleri’nin İhracı  148
c. Gıda Maddelerinin İhracı  148
B. İhracatın Ticari Kalite Yönünden Denetlenmesi  148
1. Denetim Başvurusu  149
2. Numune Alımı  149
3. İhracatta Denetim  149
4. İhraç Partisinin Geri Çevrilmesi  149
5. Denetim Bilgilerinin Gümrüklere Beyanı  149
6. İhracatta Uygunluk Belgesi  149
C. Kontrol Belgesi’nin Aranmadığı Durumlar  149
D. İstisnalar  150
E. Gümrük İdareleri’nin Sorumluluğu  150
X. İTHALAT’TA ZORUNLU STANDART DENETİMİ  150
A. İthalatta Denetleme  151
B. İstisnalar  151
C. Gümrük İdareleri’nin Sorumluluğu  152
XI. İTHALAT’TA DENETİM İLE İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR  152
A. Ekonomi Bakanlığı  152
1. Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Ticari Kalite Denetimi  152
a. Denetim Başvurusu  152
b. Numune Alımı  152
c. Fiili Denetim  153
d. İthalatta Denetim  153
e. İthal Ürünün Reddedilmesi  153
f. İkinci Denetim  153
g. Etiket ve İşaretleme  153
h. Denetim Bilgilerinin Gümrüklere Beyanı  154
2. Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Zorunlu Standart Denetimleri  154
a. Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi  154
b. Oyuncakların İthalat Denetimi  155
c. Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi  155
d. Yapı Malzemeleri İthalat Denetimi  156
e. Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi  156
f. Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi  157
g. Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi  158
B. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  158
1. Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünler (Liste: 1/A)  158
2. Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünler (Liste: 1/B)  159
3. Zirai Karantina Kontrolüne Tabi Bitki ve Bitkisel Ürünler (Liste: 7)  160
4. Gıda ve Yem Sanayiinde Kullanılan Bitkisel Ürünler ve Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeler (Liste: 2)  160
5. Tohum, Fide, Fidan ve Çiçek Soğanları Gibi Çoğaltım Materyalleri (Liste:3).  161
6. Veteriner Biyolojik Ürünler (Liste: 4):  161
7. Veteriner Tıbbı Ürünler ve Veteriner Tıbbı Ürün İmalatında Kullanılan Ham Maddeler (Liste:5)  161
8. Bitki Koruma Ürünü ve Bitki Koruma Ürünü İmalinde Kullanılan Ham Maddeler (Liste:6)  162
C. Sağlık Bakanlığı  162
1. Özel İzne Tabi Bazı Maddelerin İthalat Denetimi  162
2. Denetime Tabi Bazı Ürünler  162
D. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  163
1. Kontrol Altında Tutulan Atıklar  163
a. Atıklar  163
b. İthali Yasak Atıklar  163
c. İthali Yasak Diğer Atıklar  163
2. Kontrol Altında Tutulan Kimyasallar  164
3. Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtlar  164
4. Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaları  164
a. İthali Kontrole Tabi Metal Hurdaları  164
b. İthali Yasak Metal Hurdaları  164
E. Orman ve Su İşleri Bakanlığı  164
F. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  165
G. Türk Standartları Enstitüsü  165
1. Standardı Belirlenmiş Ürünlerin İthalat Denetimi  166
a. Başvuru  167
b. Risk Analizi  167
c. Uygunluk Değerlendirilmesi  167
d. Muafiyet ve İstisnalar  168
e. Fiili Denetim  169
f. Standarda Aykırılık Tespit Edilmesi  169
g. İthalatçının Sorumluluğu  170
h. Tareks Referans Numarası’nın Gümrüklere Beyânı  170
ı. Yaptırımlar  170
2. “CE İşareti” Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi  170
a. Başvuru  171
b. Risk Analizi  171
c. Muafiyet ve İstisnalar  171
d. TAREKS Referans Numarası’nın Gümrüklere Beyanı  172
H. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu  172
I. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu  172
1. Uygunluk Belgesine Tabi Ürünler (Liste: 1)  173
2. Bildirime Tabi Ürünler (Liste: 2)  173
3. İthal Edilemeyecek Ürünler (Liste: 3)  174
ÜÇÜNCÜ KISIM
ULUSLARARASI GÖZETME ŞİRKETLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
GÖZETME HİZMETLERİ
I. GÖZETME ŞİRKETLERİNİN VERDİĞİ SERVİSLER  179
A. Dökme Ürün ve Mamullere İlişkin Hizmetler  179
B. Mühendislik, Tesisat ve Yatırım Projelerine İlişkin Hizmetler  180
C. Tüketim Malzemelerinin Kontrolüne İlişkin Hizmetler  180
1. Fabrika Gözetimi  180
2. Sevkden Önce Gözetim  180
3. Yükleme Denetimi  180
D. Sigorta ve Finansman Konularına İlişkin Hizmetler  181
E. Diğer Hizmetler  181
II. GÖZETİM RAPORU  181
III. GÖZETME ŞİRKETLERİNİN MÜŞTERİLERİNE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR  182
İKİNCİ BÖLÜM
YURT DIŞINDAKİ GÖZETME ŞİRKETLERİ
I. MAL DENETİMİ VE KONTROL ŞUBESİ  185
II. MADENLER VE KİMYEVİ MADDELER ŞUBESİ  185
III. PETROL VE PETRO–KİMYA ŞUBESİ  186
IV. TEKNİK ŞUBE  186
V. TEKSTİL ŞUBESİ  186
VI. DENİZCİLİK ŞUBESİ  186
VII. ULUSLARARASI SEVKİYAT, ULAŞTIRMA VE GÜMRÜK HİZMETLERİ ŞUBESİ  186
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÜLKEMİZDEKİ GÖZETME ŞİRKETLERİ
I. GÖZETİM ŞİRKETİ STATÜSÜ  188
A. Başvuru  188
B. Taşeron  189
II. GÖZETİM ŞİRKETLERİ’NİN SORUMLULUĞU  189
A. Laboratuvar Analizi  189
B. Faaliyet Alanı ve Sorumluluk  189
C. Müeyyideler  190
III. GÖZETME ŞİRKETLERİNİN SEÇİMİ  190
DÖRDÜNCÜ KISIM
GÜMRÜK MEVZUATI
I. GÜMRÜK MEVZUATI’NIN GELİŞİMİ  195
A. 11 Nisan 1918 tarihli Kanun  195
B. 1 Haziran 1929 tarih ve 1499 sayılı Kanun  196
C. 2 Mayıs 1949 tarih ve 5383 sayılı Kanun  196
D. 19 Temmuz 1972 tarih ve 1615 sayılı Kanun  196
E. 27 Ekim 1999 tarih ve 4458 sayılı Kanun  196
II. GÜMRÜK MEVZUATI’NIN HUKUKİ ÇERÇEVESİ  197
III. DIŞ TİCARET KISITLAMALARI  198
IV. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI  199
A. Gümrükler Genel Müdürlüğü  200
B. Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü  201
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL TANIMLAR VE GÜMRÜK REJİMLERİ İÇİN ORTAK KURALLAR
I. GENEL TANIMLAR  203
II. GÜMRÜĞE SUNULAN EŞYAYA GÜMRÜKÇE ONAYLANMIŞ BİR İŞLEM VEYA KULLANIM BELİRLENMESİ ZORUNLULUĞU  207
III. EŞYA’NIN AĞIRLIĞI  207
A. Brüt Ağırlık  207
B. Net Ağırlık  207
C. Özel Ambalajlar  208
D. Gümrük Muayenesi  208
IV. EŞYA’NIN MENŞEİ  208
A. Menşe Şahadetnamesi Aranmayacak Haller  210
B. Menşe Şahadetnamesi Aranılacak Haller  211
C. Menşe Şahadetnamesi’nin İbrazının İsteğe Bağlı Olduğu Durumlar  211
D. Tercihli Menşe Kuralları  211
1. Anlaşmaya Dayalı Tercihli Tarife Uygulamaları  212
a. Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA)  212
b. Avrupa Birliği ile Tarım Ürünleri Ticareti  212
c. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Ürünleri Ticareti  213
2. Anlaşma’ya dayanmayan tercihli tarife uygulamaları  213
E. Menşe Şahadetnamelerinin İncelenmesi  213
V. EŞYA’NIN GEÇİCİ DEPOLANMASI  214
VI. GÜMRÜK KIYMETİ  215
VII. GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ  215
A. İthalatta Gümrük Yükümlülüğü  215
B. İhracatta Gümrük Yükümlülüğü  217
C. İthali ve İhracı Yasaklama veya Kısıtlamaya Tabi Eşya’da Gümrük Yükümlülüğü  217
D. Eşya’ya Uygulanacak İthalat Veya İhracat Vergileri Tutarı  217
E. Gümrük Yükümlülüğünün Sona Ermesi  218
VIII. GÜMRÜK REJİMLERİ  218
A. Gümrük Rejimleri  218
B. Eşya’nın Rejime Girişi  219
C. Gümrükce Onaylanmış İşlem ve Kullanımlar  219
IX. BEYAN  220
A. Yazılı Beyan  221
1. Normal Usul  221
a. Beyan’da Bulunacaklar  222
b. Beyan’ın Bağlayıcılığı  222
c. Beyanname’de Kalem  222
d. Beyanname’nin Tescil ve Onayı  223
e. Beyan’ın Kontrolü  223
f. Beyanname’de Düzeltme  223
g. Beyanname’nin İptali  224
h. Bölünmüş Beyanname  224
2. Basitleştirilmiş Usul  224
a. Eksik Beyan  225
(1) Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü  225
(2) Onaylanmış Kişi Ünvanı  225
b. Ticari veya İdari Belge  226
c. İhracat ve İthalat’ta Yerinde Gümrükleme  226
3. Diğer Beyanlar  227
B. Bilgisayar Veri İşleme Tekniği ile Beyan (BİLGE) (Elektronik Beyan)  227
C. Sözlü Beyan  228
D. Başka Bir Tasarruf Yoluyla Beyan Uygulaması  229
X. BEYAN’IN KONTROLÜ VE MUAYENE  229
A. Bilgisayar Sistemi’ne Dahil Olmayan Gümrük İdareleri’nce Beyanın Kontrolü  230
B. Bilgisayar Sistemi’ne Dahil Olan Gümrük İdareleri”nce Beyanın Kontrolü  230
C. Eşyanın Muayenesi  231
D. Belge Kontrolü  231
E. Muayene Edilmeyecek Eşya  232
F. Görevlilerin Sorumluluğu  232
G. Muayene Yeri  232
H. Muayenede Bulunacaklar  233
I. Muayene Giderleri  233
İ. Eksik Muayenenin Tamamlanması  233
J. İkinci Muayene  233
K. Tespit Edilen Farklılıklara Uygulanacak İşlemler  233
L. Ayniyet Tespiti  234
M. Laboratuvar Tahliline Tabi Tutulacak Eşya  234
N. Tahlilin Yapılacağı Yerler  234
O. Tahlil Raporu  235
Ö. Tahlil Sonuçlarının Eşya Sahibine Duyurulması  235
XI. EŞYA’NIN TÜRKİYE GÜMRÜK BÖLGESİ İÇİNDE TAŞINMASI  235
A. Taşıma İşlemi  236
B. Transite İlişkin Yükümlülük  237
C. Transit Rejimi Beyanı  237
D. Hareket İdaresi’nde Eşya’nın Taşıma Aracına Yüklenmesi  237
E. Teminat Türleri  237
F. Hareket İdaresi’nce Teminatın Kabul Edilmesi  238
G. Hareket İdaresi’nde Süre Sınırı  238
H. Hareket İdaresinde İbra  238
I. Hareket İdaresince Teminatın Serbest Bırakılması  238
XII. TAŞITLAR’IN KONTROLÜ  238
A. Karayolu Taşıtları  238
B. Denizyolu Taşıtları  239
C. Havayolu Taşıtları  239
D. Araçların Giriş ve Çıkış Zamanları  239
İKİNCİ BÖLÜM
İHRACAT REJİMİ
I. İHRACAT’A İLİŞKİN İŞLEMLER  242
A. Doğrudan İhracat  243
B. Sundurma veya Antrepoya Alındıktan Sonra İhracat  243
C. Posta Kolileri’nin Çıkışı  243
1. Posta Kolilerinin İhracat İşlemleri  243
2. Posta Yolu ile Gidecek Eşyanın Konulacağı Yerler  244
3. Yurt Dışına Gönderilen Posta Kolilerinin Muayenesi  244
4. İhracat’ta Ceza  244
D. Bedelsiz İhracat  244
E. Yakıt, Kumanya, İşletme ve Donatım Eşyası Teslimi  244
F. Mahrece İade  245
II. ÇIKIŞ EŞYASI’NIN GÜMRÜK KIYMETİ  245
III. BEYAN  246
A. Yazılı Beyan  246
1. Normal Usul  246
a. Beyanname Yerine Kullanılan Belgeler  247
b. Çok Sayıda İhraç Eşyası’nın Tek Kalemde Beyanı  247
2. Basitleştirilmiş Usul  247
a. İhracat Rejiminde Eksik Beyan  247
(1) İhracat Rejiminde Eksik Beyanda Bulunması Gereken Hususlar  248
(2) İhracat Rejiminde Eksik Beyanın Tamamlanması  248
(3) İhracat Rejiminde Tamamlayıcı Beyan  248
(4) Akaryakıt ve Kumanya İle İlgili Hükümler  248
b. Ticari veya İdari Bir Belge İle İhracat Beyanı  249
c. İhracat’ta Yerinde Gümrükleme  249
(1) İhracatta Yerinde Gümrükleme İzninin Kapsamı  250
(2) İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni Kapsamında İhracatı Yapılmayacak Eşya  250
(3) İhracat Beyannamesi’nin Tescili  250
(4) Eşya’ya İlişkin Muayene İşlemleri  250
B. Bilgisayar Veri İşleme Tekniği İle Beyan  250
C. Sözlü Beyan  251
1. İhracatta Sözlü Beyan Edilecek Eşya  251
2. Sözlü Beyan Formu  251
3. Yazılı Beyan İsteme Hakkı  252
D. Başka Bir Tasarruf Yoluyla Beyan  252
IV. TÜRKİYE GÜMRÜK BÖLGESİ’NDEN ÇIKAN EŞYA – ÖZET BEYAN –  252
A. Özet Beyan  253
1. Genel Bilgiler  253
2. Eşya’ya İlişkin Bilgiler  253
B. Kombine Taşımacılıkta ve Taşıma Sözleşmelerinde Özet Beyan Verme Yükümlülüğü  254
C. Farklı Taşıma Türlerinde veya Kombine Taşımacılıkta Özet Beyan Verme Süresi  254
D. Risk Analizi  254
E. Çıkış Bildirimi  255
F. Özet Beyan’ın Değiştirilmesi  255
G. Eşya’nın Yurt Dışına Çıkışı  255
V. GÜMRÜK İDARELERİ’NCE YAPILACAK İŞLEMLER  256
V. ÇIKIŞ EŞYASI’NIN MUAYENESİ  256
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ
I. İTHALAT’A İLİŞKİN İŞLEMLER  258
A. Doğrudan İthalat  258
B. Taşıt Üstü/Supalan Yoluyla İthalat  258
C. Sundurma Veya Antrepolara Alındıktan Sonra İthalat  258
D. Ödeme Yöntemleri’ne Göre İthalata Şekilleri  259
1. Bedelli İthalat  259
2. Bedelsiz İthalat  259
E. Posta Kolileri’nin Girişi  260
1. Posta Kolileri’nin İthalat İşlemleri  260
2. Kolilerin Ayrımı  260
3. Ticari Nitelikteki Eşyanın Beyanı  260
4. Ticari Nitelikte Olmayan Eşyanın Beyanı  260
5. Posta Yolu ile Gelen Eşyanın Konulacağı Yerler  261
6. Yurt Dışından Gelen Posta Kolileri’nin Muayenesi  261
7. Posta İdaresince Tahsil Olunacak Vergiler  261
8. Gümrük İşlemlerinin Tamamlanması ve Kolinin Teslimi  261
F. Geri Gelen Eşya’nın İthalatı  261
1. Eşya’ya Ait Parçaların Geri Gelmesi  262
2. Geri Gelen Eşyanın Beyanı  262
3. Sürelerin Başlangıcı ve Süre Uzatımı  262
II. İTHAL EŞYASI’NIN GÜMRÜK KIYMETİ  263
A. Gümrük Kıymetine Dahil Edilecek Giderler  263
B. Gümrük Kıymetine Dahil Edilmeyecek Giderler  264
C. Gümrük Kıymeti’nin Tespit Yöntemleri  265
1. Satış Bedeli Yöntemi  265
2. Satış Bedeli Yöntemi Dışındaki Kıymet Tespit Yöntemleri  265
a. Ayni Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi  266
b. Benzer Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi  266
c. İndirgeme Yöntemi  266
d. Hesaplanmış Kıymet Yöntemi  266
e. Son Yöntem  267
3. Fiilen Ödenen veya Ödenecek Olan Fiyata İlave Edilecek Unsurlar  267
D. İstisnai Kıymet ile Beyan  267
E. Hasarlı Gelen Eşyada Gümrük Kıymeti  268
F. Kıymet Tespitinde Kullanılacak Döviz Kuru  268
III. BEYAN  269
A. Yazılı Beyan  269
1. Normal Usul  269
a. Birden Fazla Tarife’deki Eşya’nın Tek Bir Tarifeden Beyanı  269
b. İstisnai Yazılı Beyan  270
c. Beyanname Yerine Kabul Edilecek Belgeler  270
2. Basitleştirilmiş Usul  271
a. Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi’nde Eksik Beyan  271
(1) Serbest Dolaşıma Giriş Rejiminde Eksik Beyanda Bulunması Zorunlu Hususlar  271
(2) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi’nde Eksik Beyanın Tamamlanması  272
(3) Eksik Beyan Halinde Eşyanın Serbest Dolaşıma Girişi  272
(4) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi’nde Eksik Beyanın Tamamlanması veya Değiştirilmesi  272
(5) Ekonomik Etkili Bir Gümrük Rejimine Tabi Tutulmuş Eşyanın “Basitleştirilmiş Usulde” Serbest Dolaşıma Girişi  273
b. Özelliği Olan Eşya’nın Tesliminde Basitleştirilmiş Usul  273
c. Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usul (supalan – taşıt üstü gümrük işlemleri)  274
(1) Başvuru  275
(2) Muayene ve Tartı İşlemleri  275
(3) İthalat Vergileri  275
(4) İthalat Vergileri’nin Nakit Olarak Teminata Bağlanması ve Mahsup İşlemleri  275
(5) Taşıtların Boşaltılması ve Eşyanın Teslimi  276
(6) Eşyanın Geçici Teslimi  276
d. Beyanname Yerine “Ticari veya İdari Belge”  276
e. İthalat’ta Yerinde Gümrükleme  277
(1) İzinli Alıcı Yetkisinin Kapsamı  278
(2) İzinli Alıcı Yetkisi Kapsamında Kullanılacak Teminat  278
(3) İzinli Alıcı Yetkisi Kapsamında Kullanılabilecek Araçlar ve Diğer Taşıyıcılar  278
(4) İzinli Alıcı Yetkisi Kapsamında Transit Taşımacılığı Yapılamayacak Eşya  278
(5) İthalat Beyannamesi’nin Tescili  279
(6) Eşya’ya İlişkin Muayene İşlemleri  279
f. Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi’nde Tamamlayıcı Beyan  280
B. Bilgisayar Veri İşleme Tekniği ile Beyan  280
C. Sözlü Beyan  280
1. Ticari Nitelikte Olmayan Eşya  280
2. Ticari Nitelikteki Eşya  281
3. Geçici İthalatta Sözlü Beyana Tabi Eşya  281
4. Sözlü Beyan Formu  281
a. İthalat İşlemlerinde bu “Form”un,  281
b. Sözlü Beyan Formu’nun Doldurulması  282
5. Sözlü Beyan Formu Düzenlenmeyecek Durumlar (GY, 170)  282
6. Yazılı Beyan İsteme Hakkı  282
D. Başka Bir Tasarruf Yoluyla Beyan  282
IV. TÜRKİYE GÜMRÜK BÖLGESİ’NE GETİRİLEN EŞYA –ÖZET BEYAN–  282
A. Özet Beyan Aranmayacak Haller  282
B. Özet Beyan  283
1. Genel Bilgiler  283
2. Eşya’ya İlişkin Bilgiler  283
C. Süre Sınırları  284
1. Denizyolu Taşımacılığı  284
2. Havayolu Taşımacılığı  284
3. Demiryolu Taşımacılığı  284
4. Karayolu Taşımacılığı  285
D. Sürelerin Uygulanmayacağı Durumlar  285
E. Kombine Taşımacılıkta Özet Beyan Verme Yükümlülüğü  285
F. Taşıma Sözleşmelerinde Özet Beyan Verme Yükümlülüğü  285
G. Varış Bildirimi  285
H. Birden Fazla Limana Uğrayan Deniz veya Hava Taşıtlarına İlişkin Özet Beyan Verilmesi ve Risk Analizi  285
I. Özet Beyan’da Değişiklik Yapılması  286
V. GÜMRÜK BEYANNAMESİ’NE EKLENMESİ GEREKEN BELGELER  286
A. Orijinal Fatura  287
B. Ayrıntılı Fatura  287
C. Çeki Listesi  287
D. Taşıma Belgeleri  287
E. İşlenmiş Tarım Ürünleri Beyan Formu/Analiz Sonuç Raporu  287
F. İthal Eşyasına Ait Kıymet Bildirim Formu  288
VI. GİRİŞ EŞYASI’NIN MUAYENESİ  288
VII. EŞYA’NIN TESLİMİ  288
A. Kesin Çıkış İşlemleri  289
B. Tamamı Bir Günde Çekilemeyen Eşya  290
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
EKONOMİK ETKİLİ GÜMRÜK REJİMLERİ
I. TRANSİT REJİMİ  291
II. GÜMRÜK ANTREPO REJİMİ  293
III. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ  294
A. Dahilde İşleme Rejimi ile İlgili Temel Kavramlar  295
1. Geri Ödeme Sistemi  296
2. Şartlı Muafiyet Sistemi  298
a. Eşdeğer Eşya Kullanımı  299
b. Yurtiçi Alım  300
c. Teminat  300
3. Gümrük İdarelerince Verilen Dahilde İşleme İzni  301
B. Belge / İzin  302
C. Süre ve Ek Süre  302
D. İhracatın Gerçekleşmesi  302
E. İhracatın Gerçekleştirilememesi  302
F. Belge’nin İptali  302
G. Müeyyide  303
IV. GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME REJİMİ  303
V. GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ  303
A. Süre  304
B. Vergilendirme  304
VI. HARİÇTE İŞLEME REJİMİ  304
A. Ticaret Politikası Önlemlerinin Uygulanması  305
B. Hariçte İşleme İzni  306
1. “Hariçte İşleme Rejimi Kararı” ve “Gümrük Mevzuatı” Kapsamında Geçici İhracat  306
a. Ekonomi Bakanlığı  306
b. Maden İhracatçı Birlikleri  306
c. “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı”  306
2. Hariçte İşleme İzninin Verilmesi  306
3. İzin Belgesi ve İşleme İzninin Süresi  306
4. İthalatın Gerçekleştirilmesi  307
5. Taahhüdün Kapatılması  307
6. İthalatın Gerçekleşmemesi  307
7. Usulsüzlük  307
C. Gümrük Mevzuatı Kapsamında Geçici İhracat  307
1. Tamir Amacıyla Geçici İhraç Edilen Eşya  307
2. Standart Değişim Sistemine Dayalı Hariçte İşleme  308
3. Muafiyet  308
4. Vergilendirme  308
BEŞİNCİ KISIM
KAMBİYO MEVZUATI
BİRİNCİ BÖLÜM
DÖVİZ VE KAMBİYO
I. KAMBİYO MEVZUATI’NIN GELİŞİMİ  317
A. 1447 Sayılı Kanun  317
B. 1567 Sayılı Kanun  318
C. 1726 Sayılı Kanun  320
D. 1715, 1211 ve 4651 sayılı Kanunlar  321
II. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI  322
İKİNCİ BÖLÜM
KAMBİYO MEVZUATI’NIN HUKUKİ ÇERÇEVESİ
I. TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN (1567)  326
II. 1567 SAYILI KANUN’DA DEĞİŞİKLİKLER YAPAN KANUNLAR  326
A. 4328 Sayılı Kanun  326
B. 6258 Sayılı Kanun  327
C. 3196 Sayılı Kanun  328
D. 3521 Sayılı Kanun  329
E. 4961 Sayılı Kanun  330
F. 5827 Sayılı Kanun  331
1. Şekle Yönelik Suçlara Yönelik Müeyyideler  331
2. Kaste İlişkin Suçlara Yönelik Müeyyideler (1)  331
3. Kaste İlişkin Suçlara Yönelik Müeyyideler (2)  332
4. Muvazaalı İşlemlere Yönelik Müeyyideler  332
5. Uygulama  332
6. İhbar Edenlere Verilecek İkramiye  332
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR
I. GENEL ESASLAR  335
A. Amaç ve Kapsam  335
B. Tanımlar  335
1. Türkiye'de Yerleşik Kişiler  335
2. Dışarıda Yerleşik Kişiler  335
3. Yolcu  336
4. Türk Parası  336
5. Türk Parası İle Ödemeyi Sağlayan Belgeler  336
6. Efektif  336
7. Döviz (Kambiyo)  336
8. Menkul Kıymetler  336
9. Kıymetli Madenler  336
10. Kıymetli Taşlar  336
11. Kıymetli Eşya  336
12. Merkez Bankası  336
13. Banka  337
14. Yetkili Müesseseler  337
15. Diğer Sermaye Piyasası Araçları  337
16. Kıymetli Maden Aracı Kuruluşları  337
17. Aracı Kurum  337
18. Transfer  337
II. KAMBİYO İŞLEMLERİ  338
A. Türk Parası  338
B. Döviz  338
C. Efektif ve Dövizi Natik Çekler  339
D. Döviz Kurları  339
1. Cari veya Gerçek Kur  340
a. Serten (Belirli Kur)  340
b. Enserten (Belirsiz Kur)  340
2. Alış ve Satış Kuru  340
3. Esas Kur  340
4. Katlı Kur  340
5. Çapraz Kur  341
E. Dövize İlişkin İşlemler  341
F. Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri  342
G. Kıymetli Madenler, Taşlar ve Kıymetli Eşyanın İthal ve İhracı ve Yurt İçinde Alım – Satımı  342
H. Ham Elmas İthalı ve İhracı’na İlişkin “Kımberley Süreci Sertifika Sistemi”  343
1. Ham Elmas İthali  344
2. Ham Elmas İhracı  344
3. Transit Geçiş  344
4. Tescil  344
III. DIŞ TİCARET  344
A. İhracat  344
1. Döviz Alım ve Satım Belgeleri  345
2. İhracat Bedellerinin Tasarrufu  345
3. İhracat Bedelinin Tahsili  346
4. İhracat Bedelinin Efektif Olarak Tahsili  346
5. İmalatçı/Tedarikçi Adına “DAB” Düzenlenmesi  347
6. İhracat Alacağının İskonto Edilmesi  347
7. Mahsup  347
B. İthalat  347
1. İthalat Bedellerinin Ödenmesi  348
2. Üçüncü Ülkelerdeki Bankalar Nezdinde Akreditif Açılması  348
IV. GÖRÜNMEYEN İŞLEMLER  348
A. Döviz Ödemesini Gerektiren İşlemler  349
1. Tamir ve Montaj  349
2. Dış Ticaret  349
3. Taşımacılık  349
4. Sigorta  350
5. Film, Video Kaset ve Benzeri Maddi Ortam Üzerine Kaydedilmiş (Görüntülü ve Sesli) Eserler  350
6. Sermaye Gelirleri  350
7. Seyahat ve Turizm  350
8. Kişisel Gelir ve Harcamalar  350
9. Kamu Gelir ve Giderleri  351
10. Genel Karakterli İşlemler  351
B. Döviz Kazandırıcı İşlemler  351
V. SERMAYE HAREKETLERİ  351
A. Türkiye'ye Gelecek Yabancı Sermaye  351
B. Türkiye'den Gidecek Yerli Sermaye  352
C. Kişisel Sermaye Hareketleri  352
D. Menkul Kıymetler  352
E. Gayrimenkul Kıymetler  352
F. Krediler  353
G. Gayri Nakdi Krediler, Garanti ve Kefaletler  353
H. Döviz Tevdiat Hesabı  353
I. Altın, Gümüş ve Platin Depo Hesapları ve Kredi Kullandırılması  354
1. Altın, Gümüş ve Platin Depo Hesapları  354
a. Fiyat  354
b. Faiz Ödemeleri  354
c. Geri Ödeme  354
2. Altın, Gümüş ve Platin Kredisi Açılması  354
3. Yurt Dışından Kredi Alınması  355
VI. USUL VE MÜŞTEREK HÜKÜMLER  355
A. Denetim  355
B. Döviz Alım ve Satım Belgeleri ile Türk Parası Transfer Belgesi  355
ALTINCI KISIM
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ’NİN
VERGİLENDİRİLMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
GÜMRÜK VERGİSİ ÇEŞİTLERİ
I. AD – VALOREM VERGİLER  361
A. Gümrük Vergisi Oranları  362
B. Ad–valorem Vergilere İlişkin Esaslar  363
II. SPESİFİK VERGİLER  363
A. İthalat Rejimi Kararı Eki (II) Sayılı Liste  364
B. İthalat Rejimi Kararı Eki (III) Sayılı Liste  365
C. İthalat Rejimi Kararı Eki (IV) Sayılı Liste  366
III. ALTERNATİF VERGİLER  366
IV. ANTİ–DAMPİNG VERGİLERİ VE TELAFİ EDİCİ VERGİLER  368
A. Anti –Damping Vergileri  369
B. Katma Gümrük Vergileri  370
V. MEVSİMLİK VERGİLER  370
VI. KARMA VEYA BİRLEŞİK VERGİLER  370
VII. DEĞİŞKEN İTHAL VERGİLERİ  371
VIII. GEÇİCİ İTHAL SÜRŞARJI  371
İKİNCİ BÖLÜM
GÜMRÜK VERGİLERİ, EŞ ETKİLİ VERGİLER VE
DİĞER MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER
I. İHRACAT VERGİLERİ  373
A. İhracat’ta Vergi İstisnaları  375
1. Katma Değer Vergisi İstisnası  375
2. Özel Tüketim Vergisi İstisnası  375
3. Damga Vergisi İstisnası  376
B. Usulsüzlüklere Uygulanacak Müeyyideler  376
1. Usulsüzlüklere İlişkin Cezalar  376
2. Eşya’nın Cins, Tür, Miktar Veya Kıymeti’nin Yanlış Beyan Edilmesi  377
II. İTHALAT VERGİLERİ  378
A. Gümrük Vergisi  379
B. Toplu Konut Fonu  380
C. Katma Değer Vergisi  380
D. Özel Tüketim Vergisi  383
1. ÖTV İstisnaları  384
2. ÖTV’nin KDV’si  385
E. Damga Vergisi  386
F. Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu  386
G. Tütün Fonu  387
H. Bandrol  387
I. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kesintisi  387
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖZEL DÜZENLEMELER
I. NİHAİ KULLANIM  389
II. GÜMRÜK VERGİLERİ’NİN ASKIYA ALINMASI  390
III. GERİ GELEN EŞYA  391
A. Süre  391
B. Yararlanılan Menfaatlerin İadesi  391
C. Süresini Aşarak Geri Getirilen Veya Getirilmeyen Eşya  391
IV. TEK VE MAKTU VERGİ  392
V. GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ  392
VI. ÖDENMİŞ GÜMRÜK VERGİLERİNİN GERİ VERİLMESİ VE ÖDENMEMİŞ GÜMRÜK VERGİLERİ’NİN KALDIRILMASI  395
A. Yanlışlıkla Ödenen Vergilerin İadesi  395
B. Beyanname’nin İptali Nedeniyle Ödenmiş Vergilerin İadesi  396
C. Sözleşme Hükümlerine Aykırılık Nedeniyle Ödenmiş Vergilerin İadesi  396
VII. VERGİ KAYBINA NEDEN OLAN İŞLEMLERE VE USULSÜZLÜKLERE UYGULANACAK CEZALAR  397
A. Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanacak Cezalar  397
B. Usulsüzlüklere İlişkin Cezalar  399
VIII. MADDİ HESAP HATALARI VE UYGULANACAK CEZALAR  400
YEDİNCİ KISIM
EKLER LİSTESİ
İKİNCİ KISIM'A İLİŞKİN EKLER  405
EK 1: İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİKLERİ  407
EK 2: İHRACI YASAK MALLAR  409
EK 3: İHRACI ÖN İZNE BAĞLI MALLAR  410
EK 4: İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR  413
EK 5: BEDELSİZ İHRAÇ İZİN FORMU  415
EK 6: İTHALI YASAK MADDELER  416
EK 7: İTHALİ BELLİ KURUM VE KURULUŞLARA BIRAKILAN MADDELER  417
EK 8: İTHALI BELİRLİ KURUM VE KURULUŞLARIN DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLER  418
EK 9: EKONOMİ BAKANLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ  421
EK 10: UYGUNLUK BELGESİ  423
EK 11: KONTROL BELGESİ  424
EK 12: KONTROL BELGESİ  425
EK 13: UYGUNLUK YAZISI  426
ÜÇÜNCÜ KISIM'A İLİŞKİN EKLER  427
EK 1: GÖZETME ŞİRKETİ RAPORU  429
EK 2: ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ BAŞVURU RAPORU  430
DÖRDÜNCÜ KISIM’A İLİŞKİN EKLER  431
EK 1: MENŞE ŞAHÂDETNAMESİ  433
EK 2: FORM A – ÖZEL MENŞE ŞAHÂDETNAMESİ (GPS)  434
EK 3: GÜMRÜK BEYÂNNAMESİ  435
EK 4: GÜMRÜK BEYÂNNAMESİ (AB – FORMU)  436
EK 5: GÜMRÜK BEYÂNI (Déclaration en Douane – CN – 22)  438
EK 6: ELÇİLİK MEKTUBU  439
EK 7: KURYE MEKTUBU  440
EK 8: SÖZLÜ BEYÂN FORMU  441
EK 9: ÖZET BEYÂN FORMU  442
EK 10: ANALİZ SONUÇ RAPORU  443
EK 11: İTHAL EŞYASINA AİT GÜMRÜK KIYMET BİLDİRİMİ  444
BEŞİNCİ KISIM'A İLİŞKİN EKLER  447
EK 1: DÖVİZ ALIM BELGESİ  449
EK 2: DÖVİZ SATIM BELGESİ  450
EK 3: TÜRK PARASI TRANSFER BELGESİ  451
Kaynakça  453
I. Kitaplar  453
II. Makale ve Araştırmalar  454
Kavramlar Dizini  455
 


Nuray Ekşi
Kasım 2005
32.50 TL
İndirimli: 17.90 TL (%44)
Sepete Ekle
Müslüm Turan ...
Ekim 2020
110.00 TL
Sepete Ekle





 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  5
Yazarın Özgeçmişi  7
Kısaltmalar  35
BİRİNCİ KISIM
GÜMRÜK TARİFELERİ VE MAL SINIFLANDIRMALARI VE TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ
GÜMRÜK TARİFELERİ VE MAL SINIFLANDIRMALARI  41
BİRİNCİ BÖLÜM
GÜMRÜK TARİFELERİ
I. EŞYANIN TANIMI  43
II. MALIN VERGİ ORANI VEYA MİKTARI  43
III. TARİFE SİSTEMLERİ  44
A. Tek Sütunlu Gümrük Tarifesi (Single column tariff)  44
B. Genel / Anlaşmalı Tarife (General / conventional tariff)  45
C. Tercihli Tarife (Preferential tariff)  45
İKİNCİ BÖLÜM
MAL SINIFLANDIRMALARI
I. SITC Standart Uluslararası Ticaret Sınıflandırması (Standart International Trade Classification)  47
II. BTN Brüksel Tarife Nomenklatürü (Brussels Tariff Nomenclature)  49
III. HS Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi (Harmonized Commodity Deseription and Coding System)  52
IV. TARIC Avrupa Topluluğu Entegre Edilmiş Tarifesi (Integrated Tariff of European Communities)  54
V. CN Avrupa Topluluğu Birleşik Nomenklatürü (Combined Nomenclature of European Communities)  55
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ
I. TARİFE CETVELİ, SÜTUNLARI KAPSAMI  58
A. 1 Nolu Sütun Pozisyon numarası (KOD)  58
B. 2 Nolu Sütun Eşyanın Tanımı  59
C. 3 Nolu Sütun Ölçü Birimi  59
D. 4 nolu Sütun Kanuni Vergi Haddi  59
İKİNCİ KISIM
DIŞ TİCARET MEVZUATI
BİRİNCİ BÖLÜM
İHRACAT REJİMİ
I. İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  69
II. İHRACATÇI BİRLİKLERİ  70
A. Birliklerin Kuruluşu ve Feshedilmesi  71
B. Birliklerin Uğraşı Alanları  72
C. Birliklerin Görevleri  72
D. Üyelik  73
E. Birliklerin Gelirleri  73
1. Giriş Aidatı  73
2. Yıllık Aidat  74
3. Nispi Ödeme  74
4. Diğer Gelirler  74
F. Birliklerin Verdiği Hizmetler  75
III. İHRACAT MEVZUATI’NIN HUKUKİ ÇERCEVESİ  76
A. Kanunlar  76
B. Kararnameler  76
C. Yönetmelikler, Tebliğler ve Genelgeler  76
IV. İHRACAT REJİMİ KARARI VE YÖNETMELİĞİ’NİN GENEL HÜKÜMLERİ  77
A. Amaç ve Yetki  77
B. İhracat Serbestisi  78
C. İhracı Yasak Mallar  79
D. İhracatçı  79
E. İhracatın Koordinasyonu  79
V. İHRACAT ŞEKİLLERİ VE ESASLARI  79
A. Özellik Arzetmeyen İhracat  80
B. Özellik Arzeden İhracat Şekilleri  80
1. Ön İzne Bağlı İhracat  80
2. Kayda Bağlı İhracat  80
3. Konsinye İhracat  81
a. Başvuru ve Süre  81
b. Süre Uzatımı  81
c. Fatura Düzenlemesi  81
4. Yurt Dışı Fuar ve Sergilere Katılım ve İhracat  82
a. Gümrüklerce Yapılacak İşlemler  82
b. Özel Organizatör Kuruluşlar  82
5. Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalat  83
a. Geçici İhracat Başvurusu  83
b. Geçici İhracatta Ek Süre Talepleri  84
c. Geçici İhracat’ta Aktarma İşlemleri  84
d. Geçici İhracat’ta Satış İşlemleri  84
e. Kesin İthalat Başvurusu  84
f. Mücbir Sebeb ile Zorunlu Haller  84
g. Makina, Teçhizat ve Ekipmanın Zarar Görmesi Veya Kamulaştırılması  84
h. Aykırılık Halleri  85
ı. Kambiyo  85
i. İhracatcı Birlikleri’ne Üyelik  85
6. Off–Set Uygulaması  85
a. Off–Set Listesi  85
b. Kredilendirme  86
c. Teminat ve Cezai Müeyyideler  86
7. Bedelsiz İhracat  86
8. İthal Edilmiş Malların İhracı  88
9. Serbest Bölgelere Yapılacak İhracat  88
10. Yurt Dışına E–Ticaret  88
VI. MÜŞTEREK HÜKÜMLER  89
A. Alıcı Tarafından Kabul Edilmeyen Mallar  89
B. Alıcısına Teslim Edilemeyen Mallar ve Malların Terk Edilmesi  89
C. İhracatçı Birlikleri’nce Yapılacak İşlemler  89
D. Gümrük İdareleri’nce Yapılacak İşlemler  90
E. İhracat Bedelleri’nin Yurda Getirilmesi  90
F. Diğer Durumlar  90
VII. MEVZUATI YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN İHRACAT ŞEKİLLERİ  91
A. Takas veya Bağlı Muamele  91
B. Kredili İhracat  92
C. Transit Ticaret  93
D. Ticari Kiralama  93
1. Ticari Kiralama Kapsamında Geçici İhracı Yapılacak Eşya  93
2. Ticari Kiralamaya Konu Eşya’nın Yurt Dışında Satılması  94
İKİNCİ BÖLÜM
İTHALAT MEVZUATI
I. İTHALAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  95
II. TİCARET POLİTİKASI ÖNLEMLERİ  97
A. Gözetim Uygulaması  99
B. Korunma Önlemleri  99
III. İTHALAT MEVZUATI’NIN HUKUKİ ÇERÇEVESİ  100
A. Kanunlar  100
B. Kararnameler  100
C. Yönetmelikler, Tebliğler ve Genelgeler  101
IV. İTHALAT’IN ÇEŞİTLERİ  102
A. Döviz Transferi Yapılıp Yapılmamasına Göre  102
1. Bedelli İthalat  102
2. Bedelsiz İthalat  102
B. Ödeme Yöntemlerine Göre  102
C. Gümrük İşlemlerine Göre  102
V. İTHALAT REJİMİ KARARI, YÖNETMELİĞİ VE TEBLİĞİ’NİN GENEL VE ÖZEL HÜKÜMLERİ  102
A. Genel Hükümler  103
1. İthalat Serbestisi  103
2. İthali Yasak Mallar  103
3. Belirli Maddelerin İthalatı  103
4. İthali Belirli Kuruluşların Denetimine Tabi Ürünler  103
5. İthalatçı  104
6. Dış Ülkelerden Sağlanan Krediler ile Yapılacak İthalat  104
7. İthal Şahadetnamesi  104
8. İthalat Bedellerinin Ödenmesi  104
9. Navlun, Sigorta Bedelleri ve Farklar  104
10. Değer ve Miktar Farkları  105
11. Gümrük Vergisi’nden Muafiyet veya İndirim  105
12. Yetkili Kuruluşlardan Alınan Belgelerin Süreleri  105
13. Türk Müteahhitlik Firmalarının “Geçici” veya “Kesin” İthalatı  105
14. Geçici İthalatın Kesin İthalata Dönüştürülmesi  105
15. Özel Anlaşmalara Dayanan İthalat  106
16. Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlarda Sergilenecek Eşya’nın İthali  106
17. Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde Değişiklikler  106
18. Toplu Konut Fonu  106
B. Özel Hükümler  107
1. Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Eşya  107
2. İthalinde Belirli Kurumların İzni Aranacak Muhtelif Eşya  107
3. Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthali  108
4. Gübre İthalatı  108
5. Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthali  109
6. Milletlerarası Anlaşmalar Uyarınca İthalatı Özel Koşullara Tabi Eşya  110
a. Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilerin İthalatı  110
b. Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthalatı  110
c. “Kimyasal Silahlar Sözleşmesi” Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthalatı  110
VI. İTHALAT REJİMİ KARARI’NA İLİŞKİN LİSTELER  111
A. I sayılı Liste  112
B. II Sayılı Liste  112
C. III Sayılı Liste  113
D. IV Sayılı Liste  114
E. V Sayılı Liste  115
1. Askıya Alma Sistemi  115
a. Ürün Kapsamı  115
b. Başvuru Usul ve Esasları  115
2. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi  115
F. VI Sayılı Liste  116
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TEKNİK DÜZENLEMELER MEVZUATI
I. STANDARDİZASYON  117
A. Yapı Karakterlerine Göre Standartlar  119
1. Madde Standartları  119
2. Mamul Standartları  119
3. Metod (Yöntem) Standartları  119
4. Kullanma (Hizmet) Standartları  119
B. Uygulama Şekillerine Göre Standartlar  119
1. Zorunlu Standartlar  119
2. İsteğe Bağlı Standartlar  120
C. Uygulama Alanlarına Göre Standartlar  120
1. İşletme Standartları  120
2. Endüstriyel Standartlar  120
3. Ulusal Standartlar  120
4. Bölgesel Standartlar  120
5. Uluslararası Standartlar  120
D. Standartlaştırmanın Faydaları  120
1. Üretici Yönünden  120
2. Satıcı Yönünden  121
3. Tüketici Yönünden  121
4. Ulusal Ekonomi Yönünden  121
E. Kalite  121
1. Kalibrasyon Hizmetleri  122
2. Standartların Kullanılması  123
3. Kalite Yönetimi  123
a. TS–EN–ISO–9001  123
b. TS–EN–ISO–9002  123
c. TS–EN–ISO–9003  124
II. ULUSLARARASI STANDARDİZASYON KURULUŞLARI  124
A. Uluslararası Standardizasyon Örgütü  124
1. Standardın Kapsamı  125
2. ISO’nun Faaliyet Alanı  126
3. ISO'nun Faaliyetleri  126
4. ISO Katalogu  127
5. ISO'nun Çalışmalarının Finansmanı  127
6. Bilgi Temini  127
7. ISO'nun Danışma ve Eğitim Servisleri  127
B. Uluslararası Elektro–Teknik Komisyonu  127
C. Diğer Uluslararası Standardizasyon Kuruluşları  128
III. TÜRK AKREDİTASYON KURUMU  128
IV. TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ  128
A. Kuruluş ve Gaye  129
B. Standartların Hazırlanması  130
1. Yeni Standartlar  130
2. Yeniden Düzenleme Çalışmaları  130
3. Değişikler (Tadiller)  130
C. Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük  131
1. Denetleme  132
2. İç Piyasada Denetleme  132
3. İhracatta Denetleme  133
4. İthalatta Denetleme  135
5. Son Hükümler  136
V. “CE” UYGUNLUK İŞARETİ  136
A. “CE” İşareti Gerektirmeyen Ürünler  136
B. “CE” İşareti Gerektiren Ürünler  136
C. “CE” Uygunluk İşareti Nasıl Olmalıdır?  137
D. “CE” Uygunluk İşareti İçin Ürünü Kim “Test” Eder?  137
1. Düşük Risk Taşıyan Ürünler  137
2. Yüksek Risk Taşınan Ürünler  137
E. Onaylanmış Kuruluş (notified body) Nedir?  138
F. “CE” Uygunluk İşareti Nasıl Denetlenir?  138
G. Ürüne “CE” Uygunluk İşareti Koymanın Sorumluluğu Nedir?  138
H. Türkiye’nin Teknik Mevzuata Uyum Çalışmaları  139
VI. TEKNİK DÜZENLEMELER MEVZUATI’NIN HUKUKİ ÇERÇEVESİ  141
VII. ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  141
VIII. TEKNİK DÜZENLEMELER REJİMİ KARARI VE YÖNETMELİĞİ’NİN GENEL HÜKÜMLERİ  142
A. İthalat Denetimi  143
B. İthalatçı’nın Sorumluluğu  143
C. İhracat Denetimi  143
D. İhracatçı’nın Sorumluluğu  143
E. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Malların Serbest Dolaşımı  144
F. Alınacak Önlemler  144
G. Uygulanacak Müeyyideler  144
IX. İHRACAT’TA ZORUNLU STANDART DENETİMİ  145
A. İhracat’ta Denetleme  145
1. Hayvansal Ürünler  146
2. Yaş Sebzeler  146
3. Kuru Sebzeler  146
4. Yaş Meyveler  146
5. Kuru Meyveler  147
6. Bitkisel Yağlar  147
a. Bitki ve Bitkisel Ürünlerin İhracı  147
b. Canlı Hayvan ve Hayvan Ürünleri’nin İhracı  148
c. Gıda Maddelerinin İhracı  148
B. İhracatın Ticari Kalite Yönünden Denetlenmesi  148
1. Denetim Başvurusu  149
2. Numune Alımı  149
3. İhracatta Denetim  149
4. İhraç Partisinin Geri Çevrilmesi  149
5. Denetim Bilgilerinin Gümrüklere Beyanı  149
6. İhracatta Uygunluk Belgesi  149
C. Kontrol Belgesi’nin Aranmadığı Durumlar  149
D. İstisnalar  150
E. Gümrük İdareleri’nin Sorumluluğu  150
X. İTHALAT’TA ZORUNLU STANDART DENETİMİ  150
A. İthalatta Denetleme  151
B. İstisnalar  151
C. Gümrük İdareleri’nin Sorumluluğu  152
XI. İTHALAT’TA DENETİM İLE İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR  152
A. Ekonomi Bakanlığı  152
1. Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Ticari Kalite Denetimi  152
a. Denetim Başvurusu  152
b. Numune Alımı  152
c. Fiili Denetim  153
d. İthalatta Denetim  153
e. İthal Ürünün Reddedilmesi  153
f. İkinci Denetim  153
g. Etiket ve İşaretleme  153
h. Denetim Bilgilerinin Gümrüklere Beyanı  154
2. Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Zorunlu Standart Denetimleri  154
a. Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi  154
b. Oyuncakların İthalat Denetimi  155
c. Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi  155
d. Yapı Malzemeleri İthalat Denetimi  156
e. Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi  156
f. Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi  157
g. Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi  158
B. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  158
1. Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünler (Liste: 1/A)  158
2. Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünler (Liste: 1/B)  159
3. Zirai Karantina Kontrolüne Tabi Bitki ve Bitkisel Ürünler (Liste: 7)  160
4. Gıda ve Yem Sanayiinde Kullanılan Bitkisel Ürünler ve Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeler (Liste: 2)  160
5. Tohum, Fide, Fidan ve Çiçek Soğanları Gibi Çoğaltım Materyalleri (Liste:3).  161
6. Veteriner Biyolojik Ürünler (Liste: 4):  161
7. Veteriner Tıbbı Ürünler ve Veteriner Tıbbı Ürün İmalatında Kullanılan Ham Maddeler (Liste:5)  161
8. Bitki Koruma Ürünü ve Bitki Koruma Ürünü İmalinde Kullanılan Ham Maddeler (Liste:6)  162
C. Sağlık Bakanlığı  162
1. Özel İzne Tabi Bazı Maddelerin İthalat Denetimi  162
2. Denetime Tabi Bazı Ürünler  162
D. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  163
1. Kontrol Altında Tutulan Atıklar  163
a. Atıklar  163
b. İthali Yasak Atıklar  163
c. İthali Yasak Diğer Atıklar  163
2. Kontrol Altında Tutulan Kimyasallar  164
3. Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtlar  164
4. Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaları  164
a. İthali Kontrole Tabi Metal Hurdaları  164
b. İthali Yasak Metal Hurdaları  164
E. Orman ve Su İşleri Bakanlığı  164
F. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  165
G. Türk Standartları Enstitüsü  165
1. Standardı Belirlenmiş Ürünlerin İthalat Denetimi  166
a. Başvuru  167
b. Risk Analizi  167
c. Uygunluk Değerlendirilmesi  167
d. Muafiyet ve İstisnalar  168
e. Fiili Denetim  169
f. Standarda Aykırılık Tespit Edilmesi  169
g. İthalatçının Sorumluluğu  170
h. Tareks Referans Numarası’nın Gümrüklere Beyânı  170
ı. Yaptırımlar  170
2. “CE İşareti” Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi  170
a. Başvuru  171
b. Risk Analizi  171
c. Muafiyet ve İstisnalar  171
d. TAREKS Referans Numarası’nın Gümrüklere Beyanı  172
H. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu  172
I. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu  172
1. Uygunluk Belgesine Tabi Ürünler (Liste: 1)  173
2. Bildirime Tabi Ürünler (Liste: 2)  173
3. İthal Edilemeyecek Ürünler (Liste: 3)  174
ÜÇÜNCÜ KISIM
ULUSLARARASI GÖZETME ŞİRKETLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
GÖZETME HİZMETLERİ
I. GÖZETME ŞİRKETLERİNİN VERDİĞİ SERVİSLER  179
A. Dökme Ürün ve Mamullere İlişkin Hizmetler  179
B. Mühendislik, Tesisat ve Yatırım Projelerine İlişkin Hizmetler  180
C. Tüketim Malzemelerinin Kontrolüne İlişkin Hizmetler  180
1. Fabrika Gözetimi  180
2. Sevkden Önce Gözetim  180
3. Yükleme Denetimi  180
D. Sigorta ve Finansman Konularına İlişkin Hizmetler  181
E. Diğer Hizmetler  181
II. GÖZETİM RAPORU  181
III. GÖZETME ŞİRKETLERİNİN MÜŞTERİLERİNE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR  182
İKİNCİ BÖLÜM
YURT DIŞINDAKİ GÖZETME ŞİRKETLERİ
I. MAL DENETİMİ VE KONTROL ŞUBESİ  185
II. MADENLER VE KİMYEVİ MADDELER ŞUBESİ  185
III. PETROL VE PETRO–KİMYA ŞUBESİ  186
IV. TEKNİK ŞUBE  186
V. TEKSTİL ŞUBESİ  186
VI. DENİZCİLİK ŞUBESİ  186
VII. ULUSLARARASI SEVKİYAT, ULAŞTIRMA VE GÜMRÜK HİZMETLERİ ŞUBESİ  186
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÜLKEMİZDEKİ GÖZETME ŞİRKETLERİ
I. GÖZETİM ŞİRKETİ STATÜSÜ  188
A. Başvuru  188
B. Taşeron  189
II. GÖZETİM ŞİRKETLERİ’NİN SORUMLULUĞU  189
A. Laboratuvar Analizi  189
B. Faaliyet Alanı ve Sorumluluk  189
C. Müeyyideler  190
III. GÖZETME ŞİRKETLERİNİN SEÇİMİ  190
DÖRDÜNCÜ KISIM
GÜMRÜK MEVZUATI
I. GÜMRÜK MEVZUATI’NIN GELİŞİMİ  195
A. 11 Nisan 1918 tarihli Kanun  195
B. 1 Haziran 1929 tarih ve 1499 sayılı Kanun  196
C. 2 Mayıs 1949 tarih ve 5383 sayılı Kanun  196
D. 19 Temmuz 1972 tarih ve 1615 sayılı Kanun  196
E. 27 Ekim 1999 tarih ve 4458 sayılı Kanun  196
II. GÜMRÜK MEVZUATI’NIN HUKUKİ ÇERÇEVESİ  197
III. DIŞ TİCARET KISITLAMALARI  198
IV. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI  199
A. Gümrükler Genel Müdürlüğü  200
B. Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü  201
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL TANIMLAR VE GÜMRÜK REJİMLERİ İÇİN ORTAK KURALLAR
I. GENEL TANIMLAR  203
II. GÜMRÜĞE SUNULAN EŞYAYA GÜMRÜKÇE ONAYLANMIŞ BİR İŞLEM VEYA KULLANIM BELİRLENMESİ ZORUNLULUĞU  207
III. EŞYA’NIN AĞIRLIĞI  207
A. Brüt Ağırlık  207
B. Net Ağırlık  207
C. Özel Ambalajlar  208
D. Gümrük Muayenesi  208
IV. EŞYA’NIN MENŞEİ  208
A. Menşe Şahadetnamesi Aranmayacak Haller  210
B. Menşe Şahadetnamesi Aranılacak Haller  211
C. Menşe Şahadetnamesi’nin İbrazının İsteğe Bağlı Olduğu Durumlar  211
D. Tercihli Menşe Kuralları  211
1. Anlaşmaya Dayalı Tercihli Tarife Uygulamaları  212
a. Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA)  212
b. Avrupa Birliği ile Tarım Ürünleri Ticareti  212
c. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Ürünleri Ticareti  213
2. Anlaşma’ya dayanmayan tercihli tarife uygulamaları  213
E. Menşe Şahadetnamelerinin İncelenmesi  213
V. EŞYA’NIN GEÇİCİ DEPOLANMASI  214
VI. GÜMRÜK KIYMETİ  215
VII. GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ  215
A. İthalatta Gümrük Yükümlülüğü  215
B. İhracatta Gümrük Yükümlülüğü  217
C. İthali ve İhracı Yasaklama veya Kısıtlamaya Tabi Eşya’da Gümrük Yükümlülüğü  217
D. Eşya’ya Uygulanacak İthalat Veya İhracat Vergileri Tutarı  217
E. Gümrük Yükümlülüğünün Sona Ermesi  218
VIII. GÜMRÜK REJİMLERİ  218
A. Gümrük Rejimleri  218
B. Eşya’nın Rejime Girişi  219
C. Gümrükce Onaylanmış İşlem ve Kullanımlar  219
IX. BEYAN  220
A. Yazılı Beyan  221
1. Normal Usul  221
a. Beyan’da Bulunacaklar  222
b. Beyan’ın Bağlayıcılığı  222
c. Beyanname’de Kalem  222
d. Beyanname’nin Tescil ve Onayı  223
e. Beyan’ın Kontrolü  223
f. Beyanname’de Düzeltme  223
g. Beyanname’nin İptali  224
h. Bölünmüş Beyanname  224
2. Basitleştirilmiş Usul  224
a. Eksik Beyan  225
(1) Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü  225
(2) Onaylanmış Kişi Ünvanı  225
b. Ticari veya İdari Belge  226
c. İhracat ve İthalat’ta Yerinde Gümrükleme  226
3. Diğer Beyanlar  227
B. Bilgisayar Veri İşleme Tekniği ile Beyan (BİLGE) (Elektronik Beyan)  227
C. Sözlü Beyan  228
D. Başka Bir Tasarruf Yoluyla Beyan Uygulaması  229
X. BEYAN’IN KONTROLÜ VE MUAYENE  229
A. Bilgisayar Sistemi’ne Dahil Olmayan Gümrük İdareleri’nce Beyanın Kontrolü  230
B. Bilgisayar Sistemi’ne Dahil Olan Gümrük İdareleri”nce Beyanın Kontrolü  230
C. Eşyanın Muayenesi  231
D. Belge Kontrolü  231
E. Muayene Edilmeyecek Eşya  232
F. Görevlilerin Sorumluluğu  232
G. Muayene Yeri  232
H. Muayenede Bulunacaklar  233
I. Muayene Giderleri  233
İ. Eksik Muayenenin Tamamlanması  233
J. İkinci Muayene  233
K. Tespit Edilen Farklılıklara Uygulanacak İşlemler  233
L. Ayniyet Tespiti  234
M. Laboratuvar Tahliline Tabi Tutulacak Eşya  234
N. Tahlilin Yapılacağı Yerler  234
O. Tahlil Raporu  235
Ö. Tahlil Sonuçlarının Eşya Sahibine Duyurulması  235
XI. EŞYA’NIN TÜRKİYE GÜMRÜK BÖLGESİ İÇİNDE TAŞINMASI  235
A. Taşıma İşlemi  236
B. Transite İlişkin Yükümlülük  237
C. Transit Rejimi Beyanı  237
D. Hareket İdaresi’nde Eşya’nın Taşıma Aracına Yüklenmesi  237
E. Teminat Türleri  237
F. Hareket İdaresi’nce Teminatın Kabul Edilmesi  238
G. Hareket İdaresi’nde Süre Sınırı  238
H. Hareket İdaresinde İbra  238
I. Hareket İdaresince Teminatın Serbest Bırakılması  238
XII. TAŞITLAR’IN KONTROLÜ  238
A. Karayolu Taşıtları  238
B. Denizyolu Taşıtları  239
C. Havayolu Taşıtları  239
D. Araçların Giriş ve Çıkış Zamanları  239
İKİNCİ BÖLÜM
İHRACAT REJİMİ
I. İHRACAT’A İLİŞKİN İŞLEMLER  242
A. Doğrudan İhracat  243
B. Sundurma veya Antrepoya Alındıktan Sonra İhracat  243
C. Posta Kolileri’nin Çıkışı  243
1. Posta Kolilerinin İhracat İşlemleri  243
2. Posta Yolu ile Gidecek Eşyanın Konulacağı Yerler  244
3. Yurt Dışına Gönderilen Posta Kolilerinin Muayenesi  244
4. İhracat’ta Ceza  244
D. Bedelsiz İhracat  244
E. Yakıt, Kumanya, İşletme ve Donatım Eşyası Teslimi  244
F. Mahrece İade  245
II. ÇIKIŞ EŞYASI’NIN GÜMRÜK KIYMETİ  245
III. BEYAN  246
A. Yazılı Beyan  246
1. Normal Usul  246
a. Beyanname Yerine Kullanılan Belgeler  247
b. Çok Sayıda İhraç Eşyası’nın Tek Kalemde Beyanı  247
2. Basitleştirilmiş Usul  247
a. İhracat Rejiminde Eksik Beyan  247
(1) İhracat Rejiminde Eksik Beyanda Bulunması Gereken Hususlar  248
(2) İhracat Rejiminde Eksik Beyanın Tamamlanması  248
(3) İhracat Rejiminde Tamamlayıcı Beyan  248
(4) Akaryakıt ve Kumanya İle İlgili Hükümler  248
b. Ticari veya İdari Bir Belge İle İhracat Beyanı  249
c. İhracat’ta Yerinde Gümrükleme  249
(1) İhracatta Yerinde Gümrükleme İzninin Kapsamı  250
(2) İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni Kapsamında İhracatı Yapılmayacak Eşya  250
(3) İhracat Beyannamesi’nin Tescili  250
(4) Eşya’ya İlişkin Muayene İşlemleri  250
B. Bilgisayar Veri İşleme Tekniği İle Beyan  250
C. Sözlü Beyan  251
1. İhracatta Sözlü Beyan Edilecek Eşya  251
2. Sözlü Beyan Formu  251
3. Yazılı Beyan İsteme Hakkı  252
D. Başka Bir Tasarruf Yoluyla Beyan  252
IV. TÜRKİYE GÜMRÜK BÖLGESİ’NDEN ÇIKAN EŞYA – ÖZET BEYAN –  252
A. Özet Beyan  253
1. Genel Bilgiler  253
2. Eşya’ya İlişkin Bilgiler  253
B. Kombine Taşımacılıkta ve Taşıma Sözleşmelerinde Özet Beyan Verme Yükümlülüğü  254
C. Farklı Taşıma Türlerinde veya Kombine Taşımacılıkta Özet Beyan Verme Süresi  254
D. Risk Analizi  254
E. Çıkış Bildirimi  255
F. Özet Beyan’ın Değiştirilmesi  255
G. Eşya’nın Yurt Dışına Çıkışı  255
V. GÜMRÜK İDARELERİ’NCE YAPILACAK İŞLEMLER  256
V. ÇIKIŞ EŞYASI’NIN MUAYENESİ  256
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ
I. İTHALAT’A İLİŞKİN İŞLEMLER  258
A. Doğrudan İthalat  258
B. Taşıt Üstü/Supalan Yoluyla İthalat  258
C. Sundurma Veya Antrepolara Alındıktan Sonra İthalat  258
D. Ödeme Yöntemleri’ne Göre İthalata Şekilleri  259
1. Bedelli İthalat  259
2. Bedelsiz İthalat  259
E. Posta Kolileri’nin Girişi  260
1. Posta Kolileri’nin İthalat İşlemleri  260
2. Kolilerin Ayrımı  260
3. Ticari Nitelikteki Eşyanın Beyanı  260
4. Ticari Nitelikte Olmayan Eşyanın Beyanı  260
5. Posta Yolu ile Gelen Eşyanın Konulacağı Yerler  261
6. Yurt Dışından Gelen Posta Kolileri’nin Muayenesi  261
7. Posta İdaresince Tahsil Olunacak Vergiler  261
8. Gümrük İşlemlerinin Tamamlanması ve Kolinin Teslimi  261
F. Geri Gelen Eşya’nın İthalatı  261
1. Eşya’ya Ait Parçaların Geri Gelmesi  262
2. Geri Gelen Eşyanın Beyanı  262
3. Sürelerin Başlangıcı ve Süre Uzatımı  262
II. İTHAL EŞYASI’NIN GÜMRÜK KIYMETİ  263
A. Gümrük Kıymetine Dahil Edilecek Giderler  263
B. Gümrük Kıymetine Dahil Edilmeyecek Giderler  264
C. Gümrük Kıymeti’nin Tespit Yöntemleri  265
1. Satış Bedeli Yöntemi  265
2. Satış Bedeli Yöntemi Dışındaki Kıymet Tespit Yöntemleri  265
a. Ayni Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi  266
b. Benzer Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi  266
c. İndirgeme Yöntemi  266
d. Hesaplanmış Kıymet Yöntemi  266
e. Son Yöntem  267
3. Fiilen Ödenen veya Ödenecek Olan Fiyata İlave Edilecek Unsurlar  267
D. İstisnai Kıymet ile Beyan  267
E. Hasarlı Gelen Eşyada Gümrük Kıymeti  268
F. Kıymet Tespitinde Kullanılacak Döviz Kuru  268
III. BEYAN  269
A. Yazılı Beyan  269
1. Normal Usul  269
a. Birden Fazla Tarife’deki Eşya’nın Tek Bir Tarifeden Beyanı  269
b. İstisnai Yazılı Beyan  270
c. Beyanname Yerine Kabul Edilecek Belgeler  270
2. Basitleştirilmiş Usul  271
a. Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi’nde Eksik Beyan  271
(1) Serbest Dolaşıma Giriş Rejiminde Eksik Beyanda Bulunması Zorunlu Hususlar  271
(2) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi’nde Eksik Beyanın Tamamlanması  272
(3) Eksik Beyan Halinde Eşyanın Serbest Dolaşıma Girişi  272
(4) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi’nde Eksik Beyanın Tamamlanması veya Değiştirilmesi  272
(5) Ekonomik Etkili Bir Gümrük Rejimine Tabi Tutulmuş Eşyanın “Basitleştirilmiş Usulde” Serbest Dolaşıma Girişi  273
b. Özelliği Olan Eşya’nın Tesliminde Basitleştirilmiş Usul  273
c. Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usul (supalan – taşıt üstü gümrük işlemleri)  274
(1) Başvuru  275
(2) Muayene ve Tartı İşlemleri  275
(3) İthalat Vergileri  275
(4) İthalat Vergileri’nin Nakit Olarak Teminata Bağlanması ve Mahsup İşlemleri  275
(5) Taşıtların Boşaltılması ve Eşyanın Teslimi  276
(6) Eşyanın Geçici Teslimi  276
d. Beyanname Yerine “Ticari veya İdari Belge”  276
e. İthalat’ta Yerinde Gümrükleme  277
(1) İzinli Alıcı Yetkisinin Kapsamı  278
(2) İzinli Alıcı Yetkisi Kapsamında Kullanılacak Teminat  278
(3) İzinli Alıcı Yetkisi Kapsamında Kullanılabilecek Araçlar ve Diğer Taşıyıcılar  278
(4) İzinli Alıcı Yetkisi Kapsamında Transit Taşımacılığı Yapılamayacak Eşya  278
(5) İthalat Beyannamesi’nin Tescili  279
(6) Eşya’ya İlişkin Muayene İşlemleri  279
f. Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi’nde Tamamlayıcı Beyan  280
B. Bilgisayar Veri İşleme Tekniği ile Beyan  280
C. Sözlü Beyan  280
1. Ticari Nitelikte Olmayan Eşya  280
2. Ticari Nitelikteki Eşya  281
3. Geçici İthalatta Sözlü Beyana Tabi Eşya  281
4. Sözlü Beyan Formu  281
a. İthalat İşlemlerinde bu “Form”un,  281
b. Sözlü Beyan Formu’nun Doldurulması  282
5. Sözlü Beyan Formu Düzenlenmeyecek Durumlar (GY, 170)  282
6. Yazılı Beyan İsteme Hakkı  282
D. Başka Bir Tasarruf Yoluyla Beyan  282
IV. TÜRKİYE GÜMRÜK BÖLGESİ’NE GETİRİLEN EŞYA –ÖZET BEYAN–  282
A. Özet Beyan Aranmayacak Haller  282
B. Özet Beyan  283
1. Genel Bilgiler  283
2. Eşya’ya İlişkin Bilgiler  283
C. Süre Sınırları  284
1. Denizyolu Taşımacılığı  284
2. Havayolu Taşımacılığı  284
3. Demiryolu Taşımacılığı  284
4. Karayolu Taşımacılığı  285
D. Sürelerin Uygulanmayacağı Durumlar  285
E. Kombine Taşımacılıkta Özet Beyan Verme Yükümlülüğü  285
F. Taşıma Sözleşmelerinde Özet Beyan Verme Yükümlülüğü  285
G. Varış Bildirimi  285
H. Birden Fazla Limana Uğrayan Deniz veya Hava Taşıtlarına İlişkin Özet Beyan Verilmesi ve Risk Analizi  285
I. Özet Beyan’da Değişiklik Yapılması  286
V. GÜMRÜK BEYANNAMESİ’NE EKLENMESİ GEREKEN BELGELER  286
A. Orijinal Fatura  287
B. Ayrıntılı Fatura  287
C. Çeki Listesi  287
D. Taşıma Belgeleri  287
E. İşlenmiş Tarım Ürünleri Beyan Formu/Analiz Sonuç Raporu  287
F. İthal Eşyasına Ait Kıymet Bildirim Formu  288
VI. GİRİŞ EŞYASI’NIN MUAYENESİ  288
VII. EŞYA’NIN TESLİMİ  288
A. Kesin Çıkış İşlemleri  289
B. Tamamı Bir Günde Çekilemeyen Eşya  290
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
EKONOMİK ETKİLİ GÜMRÜK REJİMLERİ
I. TRANSİT REJİMİ  291
II. GÜMRÜK ANTREPO REJİMİ  293
III. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ  294
A. Dahilde İşleme Rejimi ile İlgili Temel Kavramlar  295
1. Geri Ödeme Sistemi  296
2. Şartlı Muafiyet Sistemi  298
a. Eşdeğer Eşya Kullanımı  299
b. Yurtiçi Alım  300
c. Teminat  300
3. Gümrük İdarelerince Verilen Dahilde İşleme İzni  301
B. Belge / İzin  302
C. Süre ve Ek Süre  302
D. İhracatın Gerçekleşmesi  302
E. İhracatın Gerçekleştirilememesi  302
F. Belge’nin İptali  302
G. Müeyyide  303
IV. GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME REJİMİ  303
V. GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ  303
A. Süre  304
B. Vergilendirme  304
VI. HARİÇTE İŞLEME REJİMİ  304
A. Ticaret Politikası Önlemlerinin Uygulanması  305
B. Hariçte İşleme İzni  306
1. “Hariçte İşleme Rejimi Kararı” ve “Gümrük Mevzuatı” Kapsamında Geçici İhracat  306
a. Ekonomi Bakanlığı  306
b. Maden İhracatçı Birlikleri  306
c. “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı”  306
2. Hariçte İşleme İzninin Verilmesi  306
3. İzin Belgesi ve İşleme İzninin Süresi  306
4. İthalatın Gerçekleştirilmesi  307
5. Taahhüdün Kapatılması  307
6. İthalatın Gerçekleşmemesi  307
7. Usulsüzlük  307
C. Gümrük Mevzuatı Kapsamında Geçici İhracat  307
1. Tamir Amacıyla Geçici İhraç Edilen Eşya  307
2. Standart Değişim Sistemine Dayalı Hariçte İşleme  308
3. Muafiyet  308
4. Vergilendirme  308
BEŞİNCİ KISIM
KAMBİYO MEVZUATI
BİRİNCİ BÖLÜM
DÖVİZ VE KAMBİYO
I. KAMBİYO MEVZUATI’NIN GELİŞİMİ  317
A. 1447 Sayılı Kanun  317
B. 1567 Sayılı Kanun  318
C. 1726 Sayılı Kanun  320
D. 1715, 1211 ve 4651 sayılı Kanunlar  321
II. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI  322
İKİNCİ BÖLÜM
KAMBİYO MEVZUATI’NIN HUKUKİ ÇERÇEVESİ
I. TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN (1567)  326
II. 1567 SAYILI KANUN’DA DEĞİŞİKLİKLER YAPAN KANUNLAR  326
A. 4328 Sayılı Kanun  326
B. 6258 Sayılı Kanun  327
C. 3196 Sayılı Kanun  328
D. 3521 Sayılı Kanun  329
E. 4961 Sayılı Kanun  330
F. 5827 Sayılı Kanun  331
1. Şekle Yönelik Suçlara Yönelik Müeyyideler  331
2. Kaste İlişkin Suçlara Yönelik Müeyyideler (1)  331
3. Kaste İlişkin Suçlara Yönelik Müeyyideler (2)  332
4. Muvazaalı İşlemlere Yönelik Müeyyideler  332
5. Uygulama  332
6. İhbar Edenlere Verilecek İkramiye  332
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR
I. GENEL ESASLAR  335
A. Amaç ve Kapsam  335
B. Tanımlar  335
1. Türkiye'de Yerleşik Kişiler  335
2. Dışarıda Yerleşik Kişiler  335
3. Yolcu  336
4. Türk Parası  336
5. Türk Parası İle Ödemeyi Sağlayan Belgeler  336
6. Efektif  336
7. Döviz (Kambiyo)  336
8. Menkul Kıymetler  336
9. Kıymetli Madenler  336
10. Kıymetli Taşlar  336
11. Kıymetli Eşya  336
12. Merkez Bankası  336
13. Banka  337
14. Yetkili Müesseseler  337
15. Diğer Sermaye Piyasası Araçları  337
16. Kıymetli Maden Aracı Kuruluşları  337
17. Aracı Kurum  337
18. Transfer  337
II. KAMBİYO İŞLEMLERİ  338
A. Türk Parası  338
B. Döviz  338
C. Efektif ve Dövizi Natik Çekler  339
D. Döviz Kurları  339
1. Cari veya Gerçek Kur  340
a. Serten (Belirli Kur)  340
b. Enserten (Belirsiz Kur)  340
2. Alış ve Satış Kuru  340
3. Esas Kur  340
4. Katlı Kur  340
5. Çapraz Kur  341
E. Dövize İlişkin İşlemler  341
F. Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri  342
G. Kıymetli Madenler, Taşlar ve Kıymetli Eşyanın İthal ve İhracı ve Yurt İçinde Alım – Satımı  342
H. Ham Elmas İthalı ve İhracı’na İlişkin “Kımberley Süreci Sertifika Sistemi”  343
1. Ham Elmas İthali  344
2. Ham Elmas İhracı  344
3. Transit Geçiş  344
4. Tescil  344
III. DIŞ TİCARET  344
A. İhracat  344
1. Döviz Alım ve Satım Belgeleri  345
2. İhracat Bedellerinin Tasarrufu  345
3. İhracat Bedelinin Tahsili  346
4. İhracat Bedelinin Efektif Olarak Tahsili  346
5. İmalatçı/Tedarikçi Adına “DAB” Düzenlenmesi  347
6. İhracat Alacağının İskonto Edilmesi  347
7. Mahsup  347
B. İthalat  347
1. İthalat Bedellerinin Ödenmesi  348
2. Üçüncü Ülkelerdeki Bankalar Nezdinde Akreditif Açılması  348
IV. GÖRÜNMEYEN İŞLEMLER  348
A. Döviz Ödemesini Gerektiren İşlemler  349
1. Tamir ve Montaj  349
2. Dış Ticaret  349
3. Taşımacılık  349
4. Sigorta  350
5. Film, Video Kaset ve Benzeri Maddi Ortam Üzerine Kaydedilmiş (Görüntülü ve Sesli) Eserler  350
6. Sermaye Gelirleri  350
7. Seyahat ve Turizm  350
8. Kişisel Gelir ve Harcamalar  350
9. Kamu Gelir ve Giderleri  351
10. Genel Karakterli İşlemler  351
B. Döviz Kazandırıcı İşlemler  351
V. SERMAYE HAREKETLERİ  351
A. Türkiye'ye Gelecek Yabancı Sermaye  351
B. Türkiye'den Gidecek Yerli Sermaye  352
C. Kişisel Sermaye Hareketleri  352
D. Menkul Kıymetler  352
E. Gayrimenkul Kıymetler  352
F. Krediler  353
G. Gayri Nakdi Krediler, Garanti ve Kefaletler  353
H. Döviz Tevdiat Hesabı  353
I. Altın, Gümüş ve Platin Depo Hesapları ve Kredi Kullandırılması  354
1. Altın, Gümüş ve Platin Depo Hesapları  354
a. Fiyat  354
b. Faiz Ödemeleri  354
c. Geri Ödeme  354
2. Altın, Gümüş ve Platin Kredisi Açılması  354
3. Yurt Dışından Kredi Alınması  355
VI. USUL VE MÜŞTEREK HÜKÜMLER  355
A. Denetim  355
B. Döviz Alım ve Satım Belgeleri ile Türk Parası Transfer Belgesi  355
ALTINCI KISIM
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ’NİN
VERGİLENDİRİLMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
GÜMRÜK VERGİSİ ÇEŞİTLERİ
I. AD – VALOREM VERGİLER  361
A. Gümrük Vergisi Oranları  362
B. Ad–valorem Vergilere İlişkin Esaslar  363
II. SPESİFİK VERGİLER  363
A. İthalat Rejimi Kararı Eki (II) Sayılı Liste  364
B. İthalat Rejimi Kararı Eki (III) Sayılı Liste  365
C. İthalat Rejimi Kararı Eki (IV) Sayılı Liste  366
III. ALTERNATİF VERGİLER  366
IV. ANTİ–DAMPİNG VERGİLERİ VE TELAFİ EDİCİ VERGİLER  368
A. Anti –Damping Vergileri  369
B. Katma Gümrük Vergileri  370
V. MEVSİMLİK VERGİLER  370
VI. KARMA VEYA BİRLEŞİK VERGİLER  370
VII. DEĞİŞKEN İTHAL VERGİLERİ  371
VIII. GEÇİCİ İTHAL SÜRŞARJI  371
İKİNCİ BÖLÜM
GÜMRÜK VERGİLERİ, EŞ ETKİLİ VERGİLER VE
DİĞER MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER
I. İHRACAT VERGİLERİ  373
A. İhracat’ta Vergi İstisnaları  375
1. Katma Değer Vergisi İstisnası  375
2. Özel Tüketim Vergisi İstisnası  375
3. Damga Vergisi İstisnası  376
B. Usulsüzlüklere Uygulanacak Müeyyideler  376
1. Usulsüzlüklere İlişkin Cezalar  376
2. Eşya’nın Cins, Tür, Miktar Veya Kıymeti’nin Yanlış Beyan Edilmesi  377
II. İTHALAT VERGİLERİ  378
A. Gümrük Vergisi  379
B. Toplu Konut Fonu  380
C. Katma Değer Vergisi  380
D. Özel Tüketim Vergisi  383
1. ÖTV İstisnaları  384
2. ÖTV’nin KDV’si  385
E. Damga Vergisi  386
F. Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu  386
G. Tütün Fonu  387
H. Bandrol  387
I. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kesintisi  387
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖZEL DÜZENLEMELER
I. NİHAİ KULLANIM  389
II. GÜMRÜK VERGİLERİ’NİN ASKIYA ALINMASI  390
III. GERİ GELEN EŞYA  391
A. Süre  391
B. Yararlanılan Menfaatlerin İadesi  391
C. Süresini Aşarak Geri Getirilen Veya Getirilmeyen Eşya  391
IV. TEK VE MAKTU VERGİ  392
V. GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ  392
VI. ÖDENMİŞ GÜMRÜK VERGİLERİNİN GERİ VERİLMESİ VE ÖDENMEMİŞ GÜMRÜK VERGİLERİ’NİN KALDIRILMASI  395
A. Yanlışlıkla Ödenen Vergilerin İadesi  395
B. Beyanname’nin İptali Nedeniyle Ödenmiş Vergilerin İadesi  396
C. Sözleşme Hükümlerine Aykırılık Nedeniyle Ödenmiş Vergilerin İadesi  396
VII. VERGİ KAYBINA NEDEN OLAN İŞLEMLERE VE USULSÜZLÜKLERE UYGULANACAK CEZALAR  397
A. Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanacak Cezalar  397
B. Usulsüzlüklere İlişkin Cezalar  399
VIII. MADDİ HESAP HATALARI VE UYGULANACAK CEZALAR  400
YEDİNCİ KISIM
EKLER LİSTESİ
İKİNCİ KISIM'A İLİŞKİN EKLER  405
EK 1: İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİKLERİ  407
EK 2: İHRACI YASAK MALLAR  409
EK 3: İHRACI ÖN İZNE BAĞLI MALLAR  410
EK 4: İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR  413
EK 5: BEDELSİZ İHRAÇ İZİN FORMU  415
EK 6: İTHALI YASAK MADDELER  416
EK 7: İTHALİ BELLİ KURUM VE KURULUŞLARA BIRAKILAN MADDELER  417
EK 8: İTHALI BELİRLİ KURUM VE KURULUŞLARIN DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLER  418
EK 9: EKONOMİ BAKANLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ  421
EK 10: UYGUNLUK BELGESİ  423
EK 11: KONTROL BELGESİ  424
EK 12: KONTROL BELGESİ  425
EK 13: UYGUNLUK YAZISI  426
ÜÇÜNCÜ KISIM'A İLİŞKİN EKLER  427
EK 1: GÖZETME ŞİRKETİ RAPORU  429
EK 2: ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ BAŞVURU RAPORU  430
DÖRDÜNCÜ KISIM’A İLİŞKİN EKLER  431
EK 1: MENŞE ŞAHÂDETNAMESİ  433
EK 2: FORM A – ÖZEL MENŞE ŞAHÂDETNAMESİ (GPS)  434
EK 3: GÜMRÜK BEYÂNNAMESİ  435
EK 4: GÜMRÜK BEYÂNNAMESİ (AB – FORMU)  436
EK 5: GÜMRÜK BEYÂNI (Déclaration en Douane – CN – 22)  438
EK 6: ELÇİLİK MEKTUBU  439
EK 7: KURYE MEKTUBU  440
EK 8: SÖZLÜ BEYÂN FORMU  441
EK 9: ÖZET BEYÂN FORMU  442
EK 10: ANALİZ SONUÇ RAPORU  443
EK 11: İTHAL EŞYASINA AİT GÜMRÜK KIYMET BİLDİRİMİ  444
BEŞİNCİ KISIM'A İLİŞKİN EKLER  447
EK 1: DÖVİZ ALIM BELGESİ  449
EK 2: DÖVİZ SATIM BELGESİ  450
EK 3: TÜRK PARASI TRANSFER BELGESİ  451
Kaynakça  453
I. Kitaplar  453
II. Makale ve Araştırmalar  454
Kavramlar Dizini  455
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021