Full Stack Programlamaya Giriş Yapay Zeka Özel Bölümü İle Doç. Dr. Özel Sebetci  - Kitap

Full Stack Programlamaya Giriş

Yapay Zeka Özel Bölümü İle

1. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
202
Barkod:
9789750290411
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
195,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Bu kitap, yazılım dünyasına giriş yapmak ya da bilgi ve becerisini ileriye taşımak isteyen herkese hitap etmektedir.
Kitap, üniversitelerde, ilgili bölümlerde yazılım, yazılım geliştirme ve programlama konusunda dersler veren Doç. Dr. Özel Sebetci tarafından hazırlanmıştır.
Kitap, yazılım geliştirme temellerinden başlayarak, frontend ve backend geliştirme, veritabanı yönetimi, yapay zeka modellerinin oluşturulması ve uygulanması gibi konuları ele alır. Hem yeni başlayanlar hem de deneyimli geliştiriciler için faydalı olan bu kaynak, adım adım uygulama örnekleri ve rehberlerle doludur.
Teknoloji trendlerini takip edenler için önemli bir referans olan bu kitap, yazılım dünyasındaki bilgiyi ve becerileri artırmak isteyen herkes için bir rehberdir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Yazılımın Temel Taşları
.
Frontend Geliştirme: Kullanıcının Gözünden Web
.
Backend Geliştirme: Sunucu Tarafının Gücü
.
Full Stack Araçları ve Teknikleri
.
Yenilikçi Full Stack Teknikleri
.
Full Stack ve Yapay Zekâ
.
Bilgi Yönetimi ve Yapay Zekâ'nın Entegrasyonu
.
Full Stack Geliştirici Olarak Profesyonel Gelişim
.
Örnek Projeler ve Uygulama Rehberleri
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Yazar Hakkında 
7
Birinci Bölüm
TEMEL YAKLAŞIMLAR VE KAVRAMLAR
I. GİRİŞ 
15
A. Full Stack Programlamacının Tanımı ve Gelişim Süreci 
16
B. Full stack’in Avantajları ve Zorlukları 
17
C. Endüstride Full Stack Rolünün Yeri 
19
II. YAZILIMIN TEMEL TAŞLARI 
22
A. Programlamanın Temel Kavramları 
22
1. Değişkenler, Operatörler, Fonksiyonlar 
23
2. Kontrol Yapıları: Döngüler, Şart Blokları 
24
B. Algoritmalar ve Veri Yapılarına Giriş 
26
C. Yazılım Geliştirme Paradigmaları: Nesne Yönelimli, Fonksiyonel vs. 
27
İkinci Bölüm
FRONTEND VE BACKEND GELİŞTİRME
I. FRONTEND GELİŞTİRME: KULLANICININ GÖZÜNDEN WEB 
31
A. Web’in Anatomisi 
32
1. DOM manipülasyonu ve Olaylar 
34
2. CSS’in Rolü ve Önemi 
37
B. Modern Java Kütüphaneleri ve Frameworkleri 
39
1. React: State, Effect Hook, Context API, Redux 
41
2. Vue.js: Directive, Component Lifecycle, Vuex 
42
3. Angular: Two–way Binding, Dependency Injection, NgRx 
44
C. CSS’de Derin Dalış: Flexbox, Grid, Animations 
46
D. Performans ve Erişilebilirlik: Lighthouse, Web Vitals 
48
II. BACKEND GELİŞTİRME: SUNUCU TARAFININ GÜCÜ 
51
A. Backend’in Temelleri 
53
1. Protokolü ve RESTful Servisler 
53
2. Middleware ve Routing 
56
B. Popüler Backend Teknolojileri 
58
1. Node.js: Event LOOP, Buffer, Stream 
59
2. Django: Signal, Generic Views, Middleware 
61
3. Ruby on Rails: Active Job, Concerns, Action Cable 
63
4. ASP.NET Core: Middleware, Dependency Injection, Entity Framework Core 
65
C. Veritabanı Derinlemesine 
67
1. SQL: Join Operasyonları, Stored Procedure, Trigger 
68
2. NoSQL: CAP Teoremi, Sharding, Replication 
71
Üçüncü Bölüm
FULL STACK GELİŞTİRME, YAPAY ZEKÂ YAKLAŞIMLARI
I. FULL STACK ARAÇLARI VE TEKNİKLERİ 
75
A. Geliştirme Ortamları: IDE’ler, Debugging 
76
B. Modern DevOps Uygulamaları: CI/CD, Cloud Deployments 
78
C. Test Stratejileri: Unit Test, Integration Test, E2E Test 
80
D. Konteynerleştirme ve Orkestrasyon: Docker, Kubernetes, Helm 
83
II. YENİLİKÇİ FULL STACK TEKNİKLERİ 
86
A. Real–time Uygulamalar: WebSockets, SSE 
87
B. Serverless Mimariler ve Cloud Functions 
88
C. API Tasarım Stratejileri: REST, GraphQL, gRPC 
90
III. FULL STACK VE YAPAY ZEK 
92
A. Full stack Geliştiricinin Yapay zekâ ile İlişkisi 
93
1. Yapay zekâ Temelleri 
93
2. Yapay zekâ ve Full stack Geliştirme 
94
3. Yapay zekâ Araçları ve Kaynakları 
94
4. Projelerde Yapay zekâ Kullanımı 
95
5. Yapay zekâ Eğitimi ve Kaynaklar 
97
B. Yapay zekâ ve Full stack Projeleri 
97
1. Yapay zekâ İle Güçlendirilmiş Kullanıcı Deneyimi 
98
2. Veri Analitiği ve Tahmin Modelleri 
99
3. Otomatik Makine öğrenimi Entegrasyonu 
101
4. Yapay zekâ Destekli Güvenlik 
101
5. Örnek Full stack ve Yapay zekâ Projeleri 
102
C. Yapay zekâ Araçları ve Kütüphaneleri 
103
1. Scikit–learn: Makine öğrenimi İçin Temel Araç Kiti 
104
2. TensorFlow: Derin Öğrenme Modelleri için Esneklik 
105
3. Keras: Hızlı Prototipleme ve Modüler Yapı 
106
4. Otomatik Makine öğrenimi (AutoML) ve Web Entegrasyonları 
107
D. Yapay zekâ ve Full stack Uygulamalarının Geleceği 
108
2. Yapay zekâ ve Full stack İş İlanları 
110
3. İleriye Dönük Trendler ve Beklentiler 
111
E. Örnek Bir Proje: Full stack ve Yapay zekâ Entegrasyonu 
112
1. Proje Hedefleri ve Amaçları 
112
2. Proje Planlama ve Gereksinimler Analizi 
113
3. Frontend ve Backend Geliştirme Aşamaları 
114
4. Yapay zekâ Modelinin Entegrasyonu 
115
5. Proje Sonuçları ve Kullanıcı Geri Bildirimi 
116
IV. BİLGİ YÖNETİMİ VE YAPAY ZEKÂ’NIN ENTEGRASYONU 
117
A. Knowledge Management Systems’ın Önemi 
118
1. Bilgi Yönetim Sistemlerinin Temel Bileşenleri 
119
2. Organizasyonlarda Bilgi Yönetiminin Rolü 
120
3. Bilgi Yönetim Sistemlerinin Sürekli Evrimi 
121
B. Yapay zekâ Modelleri ve Web uygulamaları Arasında Köprü Kurma 
122
1. AI Modelinin Eğitimi ve İmplementasyonu 
124
2. Uygulama İçi AI Entegrasyonu: API’ler ve Microservices 
126
3. Yapay zekâ Destekli Kişiselleştirme ve Öneri Sistemleri 
129
C. ML ve AI Toolkits: Scikit–learn, TensorFlow, Keras 
131
1. Scikit–learn: Makine öğrenimi İçin Temel Araç Kiti 
133
2. TensorFlow: Derin Öğrenme Modelleri için Esneklik 
133
3. Keras: Hızlı Prototipleme ve Modüler Yapı 
134
4. Otomatik Makine öğrenimi (AutoML) ve Web Entegrasyonları 
135
D. Etik ve Gizlilik: AI’ın Bilgi Yönetimine Etkisi 
138
1. Algoritma Tarafsızlığı ve Adalet Sorunları 
139
2. Veri Gizliliği ve Yapay zekâ Uygulamaları 
140
3. Bilgi Yönetimi Sistemlerinde Kullanıcı Verisinin Sorumluluğu 
141
Dördüncü Bölüm
SEKTÖR, UYGULAMA YAKLAŞIMLARI VE GELECEK
I. FULL STACK GELİŞTİRİCİ OLARAK PROFESYONEL GELİŞİM 
143
A. Sürekli Öğrenme ve Teknolojik Trendleri Takip Etme 
143
B. Ağ Oluşturma, Mentorluk ve Topluluk Katılımı 
144
C. Portföy Oluşturma ve Kişisel Markalaşma 
145
II. ÖRNEK PROJELER VE UYGULAMA REHBERLERİ 
146
A. E–ticaret Sitesi Yapımı 
146
1. E–ticaret Sitelerinin Önemi ve Popülerliği 
146
2. Proje Planlaması ve Gereksinimler Analizi 
147
3. Frontend Geliştirme: Kullanıcı Arayüzü Tasarımı, Alışveriş Sepeti ve Ödeme İşlemleri 
148
4. Backend Geliştirme: Ürün Yönetimi, Sipariş İşleme ve Kullanıcı Hesapları 
149
5. Veritabanı Tasarımı ve Yönetimi 
151
6. Güvenlik Önlemleri: Kimlik Doğrulama, Şifreleme ve Güvenlik En İyi Uygulamaları 
151
7. Web uygulamasının Test Edilmesi ve Hata Ayıklanması 
152
8. Canlıya Alma ve Sunucu Tarafı Konfigürasyonu 
153
9. Performans İzleme ve Optimizasyon 
153
10. E–ticaret Sitesinin Yayınlanması ve Kullanıcı Geri Bildirimi 
154
11. Gelecekteki Geliştirmeler İçin Öneriler ve Yol Haritası 
155
B. Blog Platformu Oluşturma 
156
1. Bloglama ve İçerik Oluşturmanın Önemi 
156
2. Proje Planlaması ve Gereksinimler Analizi 
157
3. Kullanıcıların Kaydolması ve Oturum Açması 
158
4. Blog Gönderilerini Oluşturma, Düzenleme ve Silme 
159
5. Kategori ve Etiket Sistemleri Oluşturma 
160
6. Görsel Medya ve Dosya Yüklemesi 
161
7. Arama ve Filtreleme Seçenekleri Eklemek 
162
8. Yorumlar ve Geri Bildirimler Yönetimi 
163
9. SEO En İyi Uygulamaları 
164
10. Güvenlik Önlemleri: Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme 
165
11. Web uygulamasının Test Edilmesi ve Hata Ayıklanması 
166
12. Canlıya Alma ve Sunucu Tarafı Konfigürasyonu 
167
13. Blog Platformunun Yayınlanması ve Kullanıcı Geri Bildirimi 
168
14. Gelecekteki Geliştirmeler İçin Öneriler ve Yol Haritası 
169
C. Real–time Chat Uygulaması Geliştirme 
170
1. Gerçek Zamanlı İletişim ve Kullanım Senaryoları 
171
2. Proje Planlaması ve Gereksinimler Analizi 
172
3. Kullanıcıların Kaydolması ve Oturum Açması 
173
4. Sohbet Odaları ve Kullanıcılar Arasında İletişim 
173
5. Websocket Protokolü ve Sunucu Tarafı Uygulaması 
174
6. Mesajların Gönderilmesi ve Alınması 
176
7. Kullanıcılar Arasında Özel Mesajlar 
177
8. Görsel Arayüz Tasarımı ve Kullanılabilirlik 
178
9. Mesajları Saklama ve Geçmişi Görüntüleme 
179
10. Kullanıcılar İçin Online Durumu Gösterme 
180
11. Güvenlik Önlemleri: Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme 
181
12. Web uygulamasının Test Edilmesi ve Hata Ayıklanması 
182
13. Canlıya Alma ve Sunucu Tarafı Konfigürasyonu 
183
14. Sohbet Uygulamasının Kullanıcı Testi ve Geri Bildirim 
184
15. Gelecekteki Geliştirmeler İçin Öneriler ve Yol Haritası 
185
Sonuç ve Geleceğin Perspektifi 
187
EKLER 
191
A. Kaynakça ve Okuma Önerileri 
191
B. Kavramlar Sözlüğü 
193
C. Çevrimiçi Eğitim Materyalleri ve Platformlar 
195
Kavram Dizini 
199