Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Bankacılık Kanunu Şerhi
(5411 Sayılı Kanun ve Açıklaması)
Temmuz 2007 / 2. Baskı / 472 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Ülkemizde yerli, yabancı, kar payı dağıtan, faiz veren, finansal işletme adı ile çalışan pek çok finans kuruluşu mevcut. Bbu kuruluşların hepsi aslında ortak bir mevzuata tabi. Gerçek ya da tüzel kişi para ile ilgisi olan herkesi ilgilendiren "Bankacılık Kanunu Şerhi" bu konudaki tüm düzenlemeyi eksiksiz olarak okuyucuya sunmaktadır.

Konu Başlıkları
Genel Hükümler
İzne Tabi İşlemler
Kuramsal Yönetim, Koruyucu Hükümler
Mevduata ve Katılım Fonu Toplamaya İlişkin Hükümler
Kanuni Yükümlülükler
Kalkınma ve Yatırım Bankaları ve Finansal Holding Şirketi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna İlişkin Hükümler
Faaliyet İzni Kaldırılan ve Fona Devredilen Bankalara İlişkin Hükümler
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna İlişkin Hükümler
Yaptırımlar, Soruşturma ve Kovuşturma Hükümleri
Son Hükümler
Barkod: 9789750205361
Yayın Tarihi: Temmuz 2007
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 472
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İkinci Baskıya Önsöz  V
Bibliyografya  XXV
Kısaltmalar  XXXI
19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı
BANKACILIK KANUNU BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
MADDE 1.- Amaç  33
(1) Bankacılık sektörüne ilişkin kanuni düzenlemelerin tarihçesi  33
(2) Bankacılık Kanununun temel yaklaşımları  34
(3) Bankacılık Kanununun amaçları  39
MADDE 2.- Kapsam  42
(1) Bankacılık Kanununun ele aldığı konular  42
(2) Bankacılık Kanununun uygulanacağı “kişiler” ve “kurumlar”  43
(3) Özel kanunla kurulmuş bankaların bu Kanun karşısındaki konumu  44
(4) T.C. Merkez Bankasının Bankacılık Kanunu açısından konumu  45
(5) Bankalara uygulanacak genel hükümlerin anlamı ve kapsamı  45
MADDE 3.- Tanımlar ve kısaltmalar  47
(1) İlişkili Bakan kavramının anlamı  49
(2) Fon başkanının ayrıca tanımlanmış olmasının sebebi  50
(3) Kredi kuruluşu kavramının anlamı  50
(4) Bankacılık Kanunu anlamında “banka”nın tanımı  51
(5) Bankaların sınıflandırılması  52
(6) Mevduat bankalarının özellikleri  54
(7) Katılım bankalarının gelişimi ve sistem içindeki yeri  54
(8) Katılım bankalarının temel özellikleri  56
(9) Kalkınma ve yatırım bankalarının özellikleri  58
(10) Finansal holding şirketlerinin özellikleri  58
(11) Banka şubesinin tanımlanmasının sebebi  60
(13) Fon bankasının özellikleri  61
(14) Finansal kuruluşun özellikleri  62
(15) Kontrol kavramının anlamı  63
(16) Ana ortaklık kavramının anlamı  64
(17) Nitelikli payın anlamı  65
(18) Hakim ortağın özelliği  65
(19) Yöneticinin tanımlanmış olmasının sebebi  65
(20) Mevduat kavramının anlamı  66
(21) Tasarruf mevduatının özellikleri  68
(22) Mevduat hesabının ticari işlemlere konu olması  68
(23) Bir hesaba çek keşide edilebilmesinin bu hesabın mevduat hesabı niteliği üzerindeki etkisi  69
(24) Destek hizmeti kuruluşlarının özellikleri  7 0
(25) Kıyı bankalarının özellikleri  70
MADDE 4.- Faaliyet konuları  72
(1) Bankaların faaliyet konularının Kanunda sayılmasının sebebi  73
(2) Bankaların faaliyet konuları için diğer kanunların saklı tutulmuş olmasının sebebi  74
(3) Bankaların türleri itibariyle faaliyetlerinin sınırları  74
MADDE 5.- Dolaylı pay sahipliği  77
(1) Dolaylı pay sahipliğinin tanımlanmasının sebebi  77
İKİNCİ KISIM
İzne Tâbi İşlemler BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Faaliyet İzinleri
MADDE 6.- Kuruluş veya Türkiye'de şube ve temsilcilik açma izni  79
(1) Bir bankanın kuruluş ve faaliyete geçme aşamaları  79
(2) Alelade bir anonim şirketin sonradan banka haline dönüşmesi  80
(3) Yabancı bankaların Türkiye şubeleri için izin  81
(4) Kuruluş izni verme yetkisi  81
(5) Kuruluş şartlarının takdire açık olup olmadığı  82
(6) Kuruluş izni vermenin süresi  82
(7) Başvuru eksikliklerinin giderilmemesinin sonucu  83
(8) Kıyı bankası kurma veya şubesini açma şartları  83
(9) Temsilcilik açmanın anlamı  83
MADDE 7.- Kuruluş şartları  86
(1) Bankaların anonim şirket şeklinde kurulmasının sebepleri ve sonuçları  86
(2) Bankaların hisse senedi çıkarmaları  88
(3) Sermayenin nakit olarak getirilmesi zorunluluğu  89
(4) Hisse senetlerinin nama yazılı olması zorunluluğu  89
(5) İlk yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri  90
(6) Kuruluş sermayesinin muvazaadan ari olması  9 1
(7) Ana sözleşmenin Kanuna uygun olması zorunluluğu  91
(8) Bankanın şeffaf ve açık bir ortaklık yapısına sahip olması  92
(9) Bankanın şeffaf ve açık bir organizasyon şemasına sahip olması  93
MADDE 8.- Kurucularda aranan şartlar  94
(1) Banka kurucularında aranacak nitelikler  95
(3) Banka batırmamış olma şartı  97
(4) Mali sektör kuruluşu batırmamış olma şartı  97
(5) Ceza Hukuku anlamında sabıkalı olmama şartı  97
(6) Mali güç ve itibar şartı  98
(7) İşin gerektirdiği dürüstlük ve yeterlilik şartı  98
(8) Tüzel kişi kurucuların ortaklık yapısı  99
(9) Tüzel kişi banka kurucularının kurucularda aranan şartlar yönünden değerlendirilmesi  100
(10) Anlaşmalarla kurulmuş olan finansal kuruluş türünden kurucularla ilgili istisna  102
(1) Yabancı bankaların şube açma (kuruluş) şartları  102
(2) Bir yabancı kuruluşun Türkiye açısından banka olmasının anlamı  103
(3) Türkiye’de şube açmak isteyen yabancı bankanın sermayesini kullanma yöntemi  103
(4) Yabancı bankanın dahil olduğu grubun denetlenmesi  104
(5) Yabancı bankanın yasaklı olmaması şartı  104
MADDE 10.- Faaliyet izni  105
(1) Kuruluş izninden ayrı bir faaliyet izninin sebebi ve niteliği  105
(2) Faaliyet izni için verilecek ek süre  106
(3) Faaliyet izni talebinin reddedilmesinin sonucu  107
(4) Sermayenin nakit olarak hazır bulundurulmasının anlamı  107
(5) Sermayenin faaliyetler için yeterli olması şartı  108
(6) Sisteme (sektöre) giriş payının niteliği  108
(7) Sisteme giriş payının sistemden çıkış sırasındaki durumu  1 09
(8) Faaliyet izninin reddi halinde ödenen payın durumu  110
(9) Faaliyet izninin takdire açık olup olmadığı  110
(10) Sisteme giriş payının sorumluları  110
MADDE 11.- Kuruluş izninin iptali  111
(1) Kuruluş izninin iptalinin sonucu  111
MADDE 12.- Faaliyet izninin iptali veya sınırlandırılması  113
(1) Faaliyet izninin iptalinin sonucu  113
(2) Sisteme giriş payının tahsil edilememesinin sonucu  114
(3) Faaliyet izninin sınırlandırılmasının sonucu  114
MADDE 13.- Yurt içinde şube açma  116
(1) Bankaların şube açmasının şartları  116
MADDE 14.- Sınır ötesi faaliyetler  118
(1) Yurt dışında şube açmanın ve iştirak edinmenin şartları  118
(2) Kıyı bankacılığı bölgelerinde şube ve iştirak sınırı  119
MADDE 15.- Bağımsız denetim, değerleme, derecelendirme ve destek hizmeti
kuruluşlarının yetkilendirme izni 
 120
(1) Sektörel destek kuruluşlarının ruhsatlandırılmasının sebebi ve kapsamı  120
İKİNCİ BÖLÜM
Ana Sözleşmeye İlişkin Hükümler
MADDE 16.- Ana sözleşme değişiklikleri  121
(1) Ana sözleşme değişikliklerinde Kurumun uygun görüşünün zorunlu olmasının sebebi  121
(2) Ana sözleşmenin ve değişikliklerin kamuya duyurulması  122
MADDE 17.- Sermaye artırımları  123
(1) Sermayenin artırılmasında usul ve uymamanın müeyyidesi  123
MADDE 18.- Pay edinim ve devirleri  124
(1) Pay devri işlemlerinin izne tabi tutulmasının sebebi ve izne tabi devirlerin kapsamı  125
(2) Payın hesaplanmasında dolaylı pay sahipliği  126
(3) Pay devrine izin verilebilmesi için gerekli ölçütler  126
(4) İzne tabi “devir”ler ve “edinim”ler  127
(5) İmtiyazlı paylar için izin zorunluluğu  127
(6) Pay devralmanın sisteme giriş niteliği taşıması ve sonucu  127
(7) Ortak sayısının asgari beş ile sınırlanmış olması  128
(8) İzinsiz pay devrinin deftere kaydının sonucu  129
(9) Oy hakkı edinilmesinin pay sahibi sayılma sonucu doğurması  130
(10) Nitelikli ortağın kanuni nitelikleri kaybetmesinin sonucu  131
(11) Pay sahipliği niteliklerinin kaybı halinde ortaklık haklarının bölünme biçimi  131
(12) Tüzel kişi ortakların yönetiminin değişmesi ve sonucu  132
(13) Payın izinsiz devrinin sonucu  132
(14) Ortakların yönetimsel haklarının Fon tarafından kullanılmasının ölçüsü  134
(15) Banka paylarının borsa vasıtasıyla ya da cebri icra satışı ile elde edilmesi  134
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Birleşme, Bölünme, Hisse Değişimi ve İradi Tasfiye
MADDE 19.- Birleşme, bölünme ve hisse değişimi  137
(1) Bankaların birleşmesi ve devri konusundaki özel kurallar  137
MADDE 20.- İradi tasfiye  139
(1) Banka anonim şirketinin iradi sona ermesinde tasfiye kuralları  139
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İzin Başvurularının Reddi
MADDE 21.- İzin başvurularının reddi  141
(1) Kurumun izin başvurularını değerlendirme kriterleri  141
ÜÇÜNCÜ KISIM
Kurumsal Yönetim BİRİNCİ BÖLÜM
Yönetim
MADDE 22.- Kurumsal yönetim ilkeleri  143
(1) Kurumsal yönetime ilişkin ilkeler  143
(2) Kurumsal yönetim yapısının ana hatları  143
MADDE 23.- Yönetim kurulu  145
(1) Banka yönetim kurulunun özellikleri  145
(2) Yönetim kurulu üyelerinde aranacak özellikler  146
(3) Yeni yönetim kurulu üyelerinin Kuruma bildirilmesi  147
(4) Genel müdürün yönetim kuruluna başkanlık edememesi  14 7
(5) Yönetim kurulunun görevleri ve sorumlulukları  147
MADDE 24.- Denetim komitesi  149
(1) Denetim kurulu yerine denetim komitesi öngörülmüş olmasının sebepleri  150
(2) Denetim komitesinin ana görevi ve pozisyonu  150
(3) Denetim komitesinin oluşumu  150
(4) Denetim komitesinin nitelikleri  151
(5) Ana ortaklığın denetim komitesi kurması  152
(6) Denetim komitesinin görevleri  152
(7) Denetim komitesinin muhatapları ve sınırlı temsil yetkisi  153
MADDE 25.- Genel müdür ve yardımcıları  154
(1) Üst yönetimin temel nitelikleri  154
(2) Genel müdür yardımcıları ve benzerleri  155
(3) Genel müdürün ve yardımcıların atanmasında Kurumun uygun görüşü  156
(4) Genel müdür ve yardımcılarının görevden ayrılma nedenini Kuruma bildirme zorunluluğu  157
(5) Genel müdür ve yardımcılarının tam gün mesai zorunluluğunun sebebi ve sınırı  157
MADDE 26.- Çalışma ve imza yetkisi yasağı  159
(1) İmza yetkisine sahip görevliler  159
(2) İmza yetkisi kaldırılacak kişiler listesi  160
(3) İmza yetkisinin kaldırılmasını gerektiren haller  160
MADDE 27.- Yemin ve mal beyanı  162
(1) Yemin yükümlülüğü  162
(2) Mal beyanı yükümlülüğü  162
(3) Eksik ya da yanlış mal beyanının sonucu  162
MADDE 28.- Karar defteri  164
(1) Bankalar için kanunen zorunlu karar defterleri  164
İKİNCİ BÖLÜM
İç Sistemler
MADDE 29.- İç sistemlere ilişkin yükümlülükler  167
(1) İç sistemlerin amacı ve kapsamı  167
MADDE 30.- İç kontrol sistemi  168
(1) İç kontrol sistemi  168
MADDE 31.- Risk yönetimi sistemi  169
(1) Risk yönetimi sistemi  169
MADDE 32.- İç denetim sistemi  170
(1) İç denetim sistemi  170
(2) Müfettişlerin çalışma biçimi  171
(3) Müfettişlerin statüsü  172
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yetkili Kuruluşlar
MADDE 33.- Bağımsız denetim kuruluşları  173
(1) Bağımsız denetim kuruluşlarının denetiminin amacı  173
(2) Bağımsız denetim kuruluşlarının denetimden doğan sorumluluğunun sınırı  174
(3) Kuruma bildirim yükümlülüğü  175
MADDE 34.- Değerleme ve derecelendirme kuruluşları  176
(1) Değerleme ve derecelendirme kuruluşlarının seçimi  176
MADDE 35.- Destek hizmeti kuruluşları  177
(1) Destek hizmeti kuruluşlarının bankacılık sistemi içindeki yeri  177
MADDE 36.- Sorumluluk sigortası  178
(1) Bankacılık sektörü yardımcı kuruluşlarının sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu  178
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Finansal Raporlama
MADDE 37.- Muhasebe ve raporlama sistemi  181
(1) Bankaların muhasebe yöntemlerinin özellikleri  181
(2) Hesap mutabakatı zorunluluğu  182
(3) Yanıltıcı bilgilere karşı tedbirler  182
MADDE 38.- Konsolide finansal raporlar  183
(1) Finansal raporların konsolide esasa göre hazırlanması  183
MADDE 39.- Finansal raporların imzalanması, sunulması, ilânı ve denetimi  185
(1) Finansal raporların gerçeğe uygunluğundan sorumluluk  185
(2) Genel kurulun denetim için bilgilenme hakkı  186
(3) Finansal raporların ilanı  186
MADDE 40.- Yıllık faaliyet raporu  187
(1) Yıllık faaliyet raporunun amacı  187
MADDE 41.- Sorumluluk  18 8
(1) Yönetim kurulunun finansal raporlama konusundaki özel görevi  188
MADDE 42.- Belgelerin saklanması  189
(1) Bankaların belgelerini ve kayıtlarını saklama zorunluluğunun sebebi  189
(2) Saklama yeri ve süresi  189
DÖRDÜNCÜ KISIM
Koruyucu Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM
Özkaynaklar ve Standart Oranlar
MADDE 43.- Koruyucu düzenlemeler  191
(1) Koruyucu düzenlemeler ve standart oranların amacı  191
(2) Standart oranların genelliği ve istisnaları  192
MADDE 44.- Ödenmiş sermaye, yedek akçeler ve özkaynak  193
(1) Ödenmiş sermaye, öz kaynak, yedek akçe gibi kavramların tanımlanma sebebi  193
(2) Ödenmiş sermaye  194
(3) Yedek akçeler  195
(4) Özkaynak  195
MADDE 45.- Sermaye yeterliliği  196
(1) Sermaye yeterliliği standart oranının amacı  196
(2) Katılım bankalarının sermaye yeterliliğinin özellikleri  196
MADDE 46.- Likidite yeterliliği  198
(1) Bankaların likidite düzeylerini belirleme yöntemi  198
MADDE 47.- Aşımların giderilmesi  199
(1) Standart oranların aşılması halinde alınacak tedbirler  201
(1) Kredi kavramı  201
(2) Nakdî kredi  202
(3) Gayrı nakdi kredi  204
(4) Katılım bankalarına özgü krediler  205
MADDE 49.- Risk grubu  206
(1) Risk grubunun tanımlanmasının sebebi  206
MADDE 50.- Dâhil olunan risk grubu ve mensuplara kredi kullandırma koşulları  209
(1) Bankanın kendi risk grubuna kullandıracağı kredilerle ilgili sınırlamalar  211
(2) Büyük ortak durumundaki banka yönetim kurulu üyelerinin kredi yasağından
istisna edilmesi 
 211
(3) Risk grubuna verilebilecek kredinin özel şartları  212
(4) Sonradan Kanuna aykırı hale gelen kredilerin tasfiyesi  214
MADDE 51.- Kredi açma  215
(1) Kredi komitesine yetki devrinin yönetim kurulunun sorumluluğuna etkisi  215
(2) Kredi açma yetkisinin genel müdürlüğe devrinin kapsamı ve sonucu  216
MADDE 52.- Kredilerin izlenmesi  217
(1) Kredilerin izlenmesinin sebebi  217
MADDE 53.- Karşılıklar ve teminatlar  219
(1) Bankaların krediler ve diğer alacakları için teminat alma zorunluluğunun ölçüsü  219
(2) Bankaların muhtemel zararlar için karşılık ayırma zorunluluğunun sebebi  219
(3) Karşılık ayırılacak risklerden biri olarak iştirakler  220
(4) Ayrılan karşılıkların kurumlar vergisi açısından sonucu  221
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınırlamalar
MADDE 54.- Kredi sınırları  223
(1) Kredi sınırlarının aşılmasının sonucu  224
(2) Genel kredi sınırı  225
(3) Adi ortaklığa verilen kredi  225
(4) Ortaklara kredi  226
(5) Büyük kredi  227
(6) Kredi teminatlarının grup için kredi oluşturmaması  227
(7) Dış kredi sınırları  228
MADDE 55.- Kredi sınırlamalarına tâbi olmayan işlemler  229
(1) Kredi sınırlarının hesaplanmasında nazara alınmayan kredilerin genel niteliği  229
(2) Karşılığı nakit ve benzeri olan işlemler  230
(3) Karşılığı Devlet tarafından “teminatlandırılan” kredi  230
(4) Merkez Bankası nezdindeki piyasalarda ve bankalar arasındaki işlemler  230
(5) Bankaların halka arz amacıyla hisse edinmeleri  231
(6) Kurulca belirlenecek işlemler  231
MADDE 56.- Ortaklık paylarına ilişkin sınırlamalar  232
(1) İştirak serbestisinin sınırı  232
(2) İştirak sınırlarının aşılmasının sermaye hesabı yönünden sonucu  233
(3) Geriye iştirak yasağının sebebi  234
MADDE 57.- Gayrimenkul ve emtia üzerine işlemler  235
(1) Bankaların gayrimenkul ticareti yasağının sınırları  235
(2) Bankaların ticaret yasağının sebebi ve istisnası  236
(3) Katılım bankalarının emtia ticareti ve gayrimenkul işlemleri  238
MADDE 58.- Sandık ve vakıflara ilişkin işlemler  239
(1) Sandık ve vakıflara bağış yasağı  239
MADDE 59.- Bağış sınırları  240
(1) Bağış sınırlamasının sebebi  240
BEŞİNCİ KISIM
Mevduata ve Katılım Fonu Toplamaya İlişkin Hükümler
MADDE 60.- Mevduat ve katılım fonu kabulü  243
(1) Mevduat ve katılım fonu ile ilgili inhisarın amacı  244
(2) Mevduata ilişkin belgelerin düzenlenme biçimi  245
MADDE 61.- Mevduatın ve katılım fonunun çekilmesi  247
(1) Talep halinde bankanın mevduatı iade etme yükümlülüğünün kapsamı ve anlamı  247
(2) Mevduatın iadesi yönünden rehnin ve alacağın temlikinin sonuçları  248
MADDE 62.- Zamanaşımı  249
(1) Zamanaşımına uğrayan alacakların banka tarafından Fona aktarılmasının sebebi  249
MADDE 63.- Mevduatın ve katılım fonunun sigortalanması  251
(1) Tasarruf mevduatının sigortalanması  251
(2) Katılım fonunun sigortalanması  252
(3) Zorunlu sigortanın hukuki mahiyeti  254
(4) Sigorta priminin hesaplanma yöntemi  255
(5) Sigortanın kapsamı konusunda Fon Kurulunun yetkisi  255
(6) Risk esaslı prim sistemi  256
(7) Mevduat ve fon sahiplerinin kanunen imtiyazlı alacaklı olmaları  257
(8) Sigorta primlerinin bankalarca gider yazılmasının anlamı  258
(9) Fondan istenecek alacakların ispatı  258
MADDE 64.- Sigorta kapsamı dışında kalan mevduat ve katılım fonu  259
(1) Sigorta kapsamı dışında kalan tasarruf mevduatı ve katılım fonları  259
(2) Suç yoluyla elde edilen malvarlığından oluşan mevduat ve fon  259
(3) Kurulun belirleyeceği diğer mevduat türleri  260
ALTINCI KISIM
Denetim ve Alınacak Önlemler
MADDE 65.- Denetim  261
(1) Bankaların denetlenmesinin sebebi  261
(2) Bankaların denetimi yöntemleri  262
(3) Bankaların genel kurullarına gönderilecek Kurum temsilcisinin görevi  263
MADDE 66.- Konsolide denetim  265
(1) Konsolide denetimin amacı ve kapsamı  265
MADDE 67.- Önlem alınmasını gerektiren hâller  266
(1) Bankalar hakkında tedbir alınmasını gerektiren haller ve tedbirlerin genel nitelikleri  266
(2) Tedbirlerin ilgililerin cezai sorumluluğu ile ilgisi  267
(3) Katılım bankalarının mali durumunun bozulmasının anlamı ve sonucu  267
MADDE 68.- Düzeltici önlemler  269
(1) Düzeltici önlemlerin nitelikleri  269
MADDE 69.- İyileştirici önlemler  270
(1) İyileştirici önlemlerin nitelikleri  27 1
MADDE 70.- Kısıtlayıcı önlemler  272
(1) Kısıtlayıcı önlemlerin nitelikleri  272
MADDE 71.- Faaliyet izninin kaldırılması veya Fona devir  274
(1) Bankaların faaliyet izninin kaldırılmasının ya da Fona devrinin sonucu  275
(2) Yönetim yetkisinin kötüye kullanılması halinde tedbirler  276
MADDE 72.- Sistemik riske karşı alınacak önlemler  277
(1) Sistemik risk ve olağanüstü tedbirler  277
YEDİNCİ KISIM
Kanunî Yükümlülükler
MADDE 73.- Sırların saklanması  281
(1) Sır saklama yükümünü ihlalin sonuçları  282
(2) Bilgi paylaşma ve sır saklamanın istisnası  283
MADDE 74.- İtibarın korunması  285
(1) Bankaların itibarını korumanın sebebi  285
MADDE 75.- Etik ilkeler  286
MADDE 76.- Müşteri hakları  287
(1) Müşteri haklarının korunmasının amacı ve kapsamı  287
(2) Müşterilerin bilgi ihtiyacının giderilmesi  288
(3) Kredi sözleşmelerinin örneğinin müşterilere verilmesi zorunluluğu  288
(4) Talep halinde müşteriye verilecek belgeler  2 90
(5) Bankaların tip sözleşme yükümlülüğüne tabi tutulmasının amacı ve kapsamı  290
(6) Müşterinin korunması kapsamında saklı tutulan hükümler  292
(7) Bankaların, müşterilerinin kimliklerini tesbit etmek zorunluluğunun amacı  292
SEKİZİNCİ KISIM
Kalkınma ve Yatırım Bankaları ve Finansal Holding Şirketi
MADDE 77.- Kalkınma ve yatırım bankalarına ilişkin hükümler  295
(1) Kalkınma ve yatırım bankalarının özellikleri  295
MADDE 78.- Finansal holding şirketi  296
DOKUZUNCU KISIM
Kuruluş Birlikleri
MADDE 79.- Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği  297
(1) Birliklerin hukuki statüsü  297
(2) Katılım Bankaları Birliği ile Bankalar Birliğinin farkı  297
MADDE 80.- Birliklerin görev ve yetkileri  299
(1) Birliklerin yetkileri ve görevleri  300
MADDE 81.- Organlar ve statü  301
ONUNCU KISIM
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna
İlişkin Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
MADDE 82.- Kuruluş ve bağımsızlık  303
(1) BDDK’nın kuruluş gerekçesi  304
(2) Kurumun teşkilatlanma biçimi  308
(3) BDDK’nın karar ve işlemlerinin yerindelik denetimine tabi olmaması  308
(4) Kurum mallarının devlet malı hükmünde olmasının anlamı  310
İKİNCİ BÖLÜM
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
MADDE 83.- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu  311
(1) BDDK’nın karar organı  311
MADDE 84.- Üyelerin atanması  312
MADDE 85.- Başkan ve üyelerin görev süreleri  313
(1) Kurul üyelerinin yenilenmesinde uygulanan parçalı sistemin sebebi  313
(2) Kurumun özerkliğinin Kurul üyelerinin statüsü üzerindeki etkisi  314
MADDE 86.- Yasaklar  316
(1) Kurul üyelerinin görev yasağının sebebi  317
MADDE 87.- Kurulun çalışma esasları  318
MADDE 88.- Kurulun görev ve yetkileri  321
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başkanlık Teşkilatı
MADDE 89.- Başkan  323
MADDE 90.- Başkan yardımcıları  324
MADDE 91.- Kurumun hizmet birimleri  324
MADDE 92.- Kurum personeli  325
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk
MADDE 93.- Kurumun görev ve yetkileri  329
(1) Bankacılık mevzuatının oluşturulması  330
(2) Bankacılık mevzuatının denetlenmesi  331
MADDE 94.- Sektörün geliştirilmesi  332
(1) Kurumun strateji belirleme yetkisi  332
MADDE 95.- Yerinde denetim ve gözetim  333
MADDE 96.- Bilgi ve belge isteme  335
MADDE 97.- Şeffaflık ve hesap verebilirlik  337
MADDE 98.- Kurumlararası işbirliği  337
MADDE 99.- Finansal Sektör Komisyonu  339
(1) Finansal sektör komisyonunun kurulma sebebi  339
MADDE 100.- Eşgüdüm Komitesi  341
(1) Eşgüdüm komitesinin kurulma sebebi  341
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
MADDE 101.- Kurumun bütçesi, hesap ve harcamaların denetimi  343
MADDE 102.- Ücretler, malî ve diğer sosyal haklar  344
MADDE 103.- Kurul üyelerinin görevden ayrılması  346
MADDE 104.- Kurul üyeleri ile Kurum personelinin cezaî ve hukukî sorumluluğu  347
MADDE 105.- Kurul kararlarına karşı yargı yolu  349
ONBİRİNCİ KISIM
Faaliyet İzni Kaldırılan ve Fona Devredilen Bankalara
İlişkin Hükümler
MADDE 106.- Faaliyet izninin kaldırılması  351
(1) Bankanın faaliyet izninin kaldırılmasının sonucu  353
MADDE 107.- Fona devredilen bankalar ile ilgili hükümler  356
(1) Bankanın Fona devrinin anlamı ve sebebi  358
(2) Bankanın alacak ve borçlarının devrinde iznin gerekli görülmemesinin sebebi  359
MADDE 108.- Banka kaynaklarının istismarı  360
(1) Banka kaynaklarının istismarı halinde Fonun yetkileri  361
MADDE 109.- Faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankalara ilişkin ortak
hükümler 
 362
(1) Fonun devraldığı banka ile ilgili genel yetkileri  363
MADDE 110.- Şahsi sorumluluk  365
(1) Şahsi sorumluluğun şartları  365
(2) Şahsi sorumluluk kurallarının genel sorumluluk kuralları ile karşılaştırılması  366
ONİKİNCİ KISIM
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna İlişkin Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
MADDE 111.- Fonun kuruluş ve bağımsızlığı  369
(1) Fonun tarihçesi, amacı ve temel nitelikleri  369
İKİNCİ BÖLÜM
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu
MADDE 112.- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu  371
MADDE 113.- Fon Kurulu üyelerinin atanması  371
MADDE 114.- Fon Kurulu Başkan ve üyelerinin görev süreleri  372
MADDE 115.- Fon Kurulu Başkan ve üyeleri ile Fon personeline ilişkin yasaklar  372
MADDE 116.- Fon Kurulunun çalışma esasları  373
MADDE 117.- Fon Kurulunun görev ve yetkileri  374
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başkanlık Teşkilatı
MADDE 118.- Fon Başkanı  375
MADDE 119.- Fon başkan yardımcıları  376
MADDE 120.- Fonun hizmet birimleri  376
MADDE 121.- Fon personeli  377
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk
MADDE 122.- Fonun görev ve yetkileri  379
MADDE 123.- Fonun bilgi ve belge isteme yetkisi  380
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
MADDE 124.- Fonun hesap ve harcamalarının denetimi  381
MADDE 125.- Fon Kurulu Başkan ve üyeleri ile Fon personelinin ücretleri, malî ve
diğer sosyal hakları 
 381
MADDE 126.- Fon Kurulu üyelerinin görevden ayrılması  383
MADDE 127.- Fon Kurulu üyeleri, Fon personeli, Fonun atadığı veya Fonu temsilen
seçilen yöneticilerin, iflas idare memurlarının ve Fon personelinin
sorumlulukları 
 386
MADDE 128.- Fon Kurulu kararlarına karşı yargı yolu  387
MADDE 129.- Fonun bütçesi  387
MADDE 130.- Fonun gelirleri  388
MADDE 131.- Fonun borçlanma ve avans yetkisi  388
(1) Fonun ek kaynak bulma ve borçlanma yetkisi  389
ALTINCI BÖLÜM
Takip ve Tahsil Usûlleri
MADDE 132.- Fon alacaklarının takip ve tahsiline ilişkin yetki ve usûller  393
MADDE 133.- Sorumluluk davalarına ilişkin istisnai yetkiler  395
MADDE 134.- Fonun alacaklarının tahsiline ilişkin diğer yetkiler  396
(1) Fon bankalarının iştirakleri ve tüzel kişi ortakları üzerinde Fonun yönetim yetkisinin sebebi  403
MADDE 135.- Sigortaya tâbi mevduat ve katılım fonu tutarının eksik beyanı hâlinde
uygulanacak takip ve tahsil usûlleri 
 404
(1) Tasfiyeye tabi tutulan bankalardaki mevduat miktarının tesbiti  406
MADDE 136.- Fon alacaklarının yasal teminatı  408
(1) Fon lehine konulan ihtiyati tedbirlerin Fonun alacaklarının teminatını oluşturması  408
MADDE 137.- İspat külfeti  409
(1) Şahsi sorumluluk davalarında ispat külfetinin yer değiştirmesi  409
MADDE 138.-Fon alacaklarının takip ve tahsiline ilişkin istisnalar  411
MADDE 139.- Fonun iştirakleri ile ilgili yetkileri  412
(1) Fonun elindeki iştirakleri biçimlendirme yetkisi  413
MADDE 141.- Zamanaşımı  415
(1) Fonun banka tasfiyelerinden doğan alacaklarında zamanaşımı süresi  415
MADDE 142.- Görevli ve yetkili mahkeme  416
(1) Mali durumu bozuk bankalarla ilgili davalar için mahkemeler arasında işbölümü yapılmış
olmasının sebebi 
 416
MADDE 143.- Varlık yönetim şirketi  418
ONÜÇÜNCÜ KISIM
Diğer Hükümler
MADDE 144.- Faiz oranları ile diğer menfaatler  421
(1) Bakanlar Kurulunun bankacılık sektörüne ilişkin yetkileri  422
ONDÖRDÜNCÜ KISIM
Yaptırımlar, Soruşturma ve Kovuşturma Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM
İdarî Para Cezaları
MADDE 146.- Kuruluşlara ilişkin idarî para cezaları  423
(1) Bankalar hakkında uygulanacak idari para cezalarının özellikleri  425
MADDE 147.- İlgili kişilere ilişkin idarî para cezaları  426
MADDE 148.- Sınırlamalara, kararlara ve düzenlemelere aykırı hareketler
dolayısıyla idarî para cezaları 
 426
MADDE 149.- Savunma hakkı ve kapatma kararı  426
İKİNCİ BÖLÜM
Suçlar
MADDE 150.- İzinsiz faaliyette bulunmak  429
(1) Bankacılık alanındaki adli suçların ve cezaların temel özellikleri  429
(2) Bankacılık faaliyetlerinin inhisarî niteliğine aykırı davranışın cezaî müeyyidesi  430
MADDE 151.- Mevduat ve katılım fonu sahiplerinin haklarını engellemek  431
(1) Mevduat sahiplerinin mevduatlarını geri almalarını engellemek suçunun nitelikleri  431
MADDE 152.- Düzeltici, iyileştirici ve kısıtlayıcı önlemleri almamak  432
MADDE 153.- Yetkili merciler ile denetim görevlilerince istenen bilgi ve belgeleri
vermemek ve görevlerini yapmalarını engellemek 
 433
MADDE 154.- Belgelerin saklanması yükümlülüğüne aykırı davranmak  433
MADDE 155.- Gerçeğe aykırı beyanda bulunmak  434
MADDE 156.- İşlemlerin kayıt dışı bırakılması ve gerçeğe aykırı muhasebeleştirme  434
MADDE 157.- Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme  435
MADDE 158.- İtibarın zedelenmesi  435
(1) Bankaların itibarını kırma fiilinin suç sayılmasının sebebi  435
MADDE 159.- Sırların açıklanması  437
MADDE 160.- Zimmet  437
(1) Banka ilgilileri için zimmet suçunun anlamı ve kapsamı  439
MADDE 161.- Diğer kanunlara aykırılıklar  440
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kovuşturma Usûlü
MADDE 162.- Yazılı başvuru ve müdahale  441
(1) Bankacılık suçlarında Cumhuriyet savcılarının kendiliğinden soruşturma
başlatamamasının sebebi 
 442
MADDE 163.- İtiraz ve bildirim  443
MADDE 164.- Özel görev  444
(1) Ceza yargılamasında ihtisas mahkemelerinin görevlendirilme sebebi  444
MADDE 165.- Bilirkişi incelemesi  445
(1) Bankalarla ilgili davalarda bilirkişilerin çalışma şeklinin özel kurallara bağlanmasının sebebi  445
MADDE 166.- Özel soruşturma ve kovuşturma  446
(1) Cumhuriyet savcılarının özel soruşturma yönteminin özellikleri  447
MADDE 167.- İnfaz  448
ONBEŞİNCİ KISIM
Son Hükümler
MADDE 168.- Kaldırılan ve değiştirilen hükümler  449
MADDE 169.- Mülga kanunlara yapılan atıflar  452
GEÇİCİ MADDE 1.-  452
GEÇİCİ MADDE 2.-  452
GEÇİCİ MADDE 3.-  453
GEÇİCİ MADDE 4.-  453
GEÇİCİ MADDE 5.-  453
GEÇİCİ MADDE 6.-  453
GEÇİCİ MADDE 7.-  454
GEÇİCİ MADDE 8.-  454
GEÇİCİ MADDE 9.-  454
GEÇİCİ MADDE 10.-  455
GEÇİCİ MADDE 11.-  455
GEÇİCİ MADDE 12.-  456
GEÇİCİ MADDE 13.-  456
GEÇİCİ MADDE 14.-  457
GEÇİCİ MADDE 15.-  457
GEÇİCİ MADDE 16.-  457
GEÇİCİ MADDE 17.-  457
GEÇİCİ MADDE 18.-  457
GEÇİCİ MADDE 19.-  457
GEÇİCİ MADDE 20.-  457
GEÇİCİ MADDE 21.-  458
GEÇİCİ MADDE 22.-  459
GEÇİCİ MADDE 23.-  45 9
MADDE 170.- Yürürlük  461
MADDE 171.- Yürütme  461
Alfabetik Dizin  463
 


Seza Reisoğlu
Temmuz 2015
203.70 TL
Sepete Ekle
Arif Saldanlı ...
Ekim 2019
35.00 TL
Sepete Ekle
Abuzer Pınar ...
Eylül 2019
43.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İkinci Baskıya Önsöz  V
Bibliyografya  XXV
Kısaltmalar  XXXI
19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı
BANKACILIK KANUNU BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
MADDE 1.- Amaç  33
(1) Bankacılık sektörüne ilişkin kanuni düzenlemelerin tarihçesi  33
(2) Bankacılık Kanununun temel yaklaşımları  34
(3) Bankacılık Kanununun amaçları  39
MADDE 2.- Kapsam  42
(1) Bankacılık Kanununun ele aldığı konular  42
(2) Bankacılık Kanununun uygulanacağı “kişiler” ve “kurumlar”  43
(3) Özel kanunla kurulmuş bankaların bu Kanun karşısındaki konumu  44
(4) T.C. Merkez Bankasının Bankacılık Kanunu açısından konumu  45
(5) Bankalara uygulanacak genel hükümlerin anlamı ve kapsamı  45
MADDE 3.- Tanımlar ve kısaltmalar  47
(1) İlişkili Bakan kavramının anlamı  49
(2) Fon başkanının ayrıca tanımlanmış olmasının sebebi  50
(3) Kredi kuruluşu kavramının anlamı  50
(4) Bankacılık Kanunu anlamında “banka”nın tanımı  51
(5) Bankaların sınıflandırılması  52
(6) Mevduat bankalarının özellikleri  54
(7) Katılım bankalarının gelişimi ve sistem içindeki yeri  54
(8) Katılım bankalarının temel özellikleri  56
(9) Kalkınma ve yatırım bankalarının özellikleri  58
(10) Finansal holding şirketlerinin özellikleri  58
(11) Banka şubesinin tanımlanmasının sebebi  60
(13) Fon bankasının özellikleri  61
(14) Finansal kuruluşun özellikleri  62
(15) Kontrol kavramının anlamı  63
(16) Ana ortaklık kavramının anlamı  64
(17) Nitelikli payın anlamı  65
(18) Hakim ortağın özelliği  65
(19) Yöneticinin tanımlanmış olmasının sebebi  65
(20) Mevduat kavramının anlamı  66
(21) Tasarruf mevduatının özellikleri  68
(22) Mevduat hesabının ticari işlemlere konu olması  68
(23) Bir hesaba çek keşide edilebilmesinin bu hesabın mevduat hesabı niteliği üzerindeki etkisi  69
(24) Destek hizmeti kuruluşlarının özellikleri  7 0
(25) Kıyı bankalarının özellikleri  70
MADDE 4.- Faaliyet konuları  72
(1) Bankaların faaliyet konularının Kanunda sayılmasının sebebi  73
(2) Bankaların faaliyet konuları için diğer kanunların saklı tutulmuş olmasının sebebi  74
(3) Bankaların türleri itibariyle faaliyetlerinin sınırları  74
MADDE 5.- Dolaylı pay sahipliği  77
(1) Dolaylı pay sahipliğinin tanımlanmasının sebebi  77
İKİNCİ KISIM
İzne Tâbi İşlemler BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Faaliyet İzinleri
MADDE 6.- Kuruluş veya Türkiye'de şube ve temsilcilik açma izni  79
(1) Bir bankanın kuruluş ve faaliyete geçme aşamaları  79
(2) Alelade bir anonim şirketin sonradan banka haline dönüşmesi  80
(3) Yabancı bankaların Türkiye şubeleri için izin  81
(4) Kuruluş izni verme yetkisi  81
(5) Kuruluş şartlarının takdire açık olup olmadığı  82
(6) Kuruluş izni vermenin süresi  82
(7) Başvuru eksikliklerinin giderilmemesinin sonucu  83
(8) Kıyı bankası kurma veya şubesini açma şartları  83
(9) Temsilcilik açmanın anlamı  83
MADDE 7.- Kuruluş şartları  86
(1) Bankaların anonim şirket şeklinde kurulmasının sebepleri ve sonuçları  86
(2) Bankaların hisse senedi çıkarmaları  88
(3) Sermayenin nakit olarak getirilmesi zorunluluğu  89
(4) Hisse senetlerinin nama yazılı olması zorunluluğu  89
(5) İlk yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri  90
(6) Kuruluş sermayesinin muvazaadan ari olması  9 1
(7) Ana sözleşmenin Kanuna uygun olması zorunluluğu  91
(8) Bankanın şeffaf ve açık bir ortaklık yapısına sahip olması  92
(9) Bankanın şeffaf ve açık bir organizasyon şemasına sahip olması  93
MADDE 8.- Kurucularda aranan şartlar  94
(1) Banka kurucularında aranacak nitelikler  95
(3) Banka batırmamış olma şartı  97
(4) Mali sektör kuruluşu batırmamış olma şartı  97
(5) Ceza Hukuku anlamında sabıkalı olmama şartı  97
(6) Mali güç ve itibar şartı  98
(7) İşin gerektirdiği dürüstlük ve yeterlilik şartı  98
(8) Tüzel kişi kurucuların ortaklık yapısı  99
(9) Tüzel kişi banka kurucularının kurucularda aranan şartlar yönünden değerlendirilmesi  100
(10) Anlaşmalarla kurulmuş olan finansal kuruluş türünden kurucularla ilgili istisna  102
(1) Yabancı bankaların şube açma (kuruluş) şartları  102
(2) Bir yabancı kuruluşun Türkiye açısından banka olmasının anlamı  103
(3) Türkiye’de şube açmak isteyen yabancı bankanın sermayesini kullanma yöntemi  103
(4) Yabancı bankanın dahil olduğu grubun denetlenmesi  104
(5) Yabancı bankanın yasaklı olmaması şartı  104
MADDE 10.- Faaliyet izni  105
(1) Kuruluş izninden ayrı bir faaliyet izninin sebebi ve niteliği  105
(2) Faaliyet izni için verilecek ek süre  106
(3) Faaliyet izni talebinin reddedilmesinin sonucu  107
(4) Sermayenin nakit olarak hazır bulundurulmasının anlamı  107
(5) Sermayenin faaliyetler için yeterli olması şartı  108
(6) Sisteme (sektöre) giriş payının niteliği  108
(7) Sisteme giriş payının sistemden çıkış sırasındaki durumu  1 09
(8) Faaliyet izninin reddi halinde ödenen payın durumu  110
(9) Faaliyet izninin takdire açık olup olmadığı  110
(10) Sisteme giriş payının sorumluları  110
MADDE 11.- Kuruluş izninin iptali  111
(1) Kuruluş izninin iptalinin sonucu  111
MADDE 12.- Faaliyet izninin iptali veya sınırlandırılması  113
(1) Faaliyet izninin iptalinin sonucu  113
(2) Sisteme giriş payının tahsil edilememesinin sonucu  114
(3) Faaliyet izninin sınırlandırılmasının sonucu  114
MADDE 13.- Yurt içinde şube açma  116
(1) Bankaların şube açmasının şartları  116
MADDE 14.- Sınır ötesi faaliyetler  118
(1) Yurt dışında şube açmanın ve iştirak edinmenin şartları  118
(2) Kıyı bankacılığı bölgelerinde şube ve iştirak sınırı  119
MADDE 15.- Bağımsız denetim, değerleme, derecelendirme ve destek hizmeti
kuruluşlarının yetkilendirme izni 
 120
(1) Sektörel destek kuruluşlarının ruhsatlandırılmasının sebebi ve kapsamı  120
İKİNCİ BÖLÜM
Ana Sözleşmeye İlişkin Hükümler
MADDE 16.- Ana sözleşme değişiklikleri  121
(1) Ana sözleşme değişikliklerinde Kurumun uygun görüşünün zorunlu olmasının sebebi  121
(2) Ana sözleşmenin ve değişikliklerin kamuya duyurulması  122
MADDE 17.- Sermaye artırımları  123
(1) Sermayenin artırılmasında usul ve uymamanın müeyyidesi  123
MADDE 18.- Pay edinim ve devirleri  124
(1) Pay devri işlemlerinin izne tabi tutulmasının sebebi ve izne tabi devirlerin kapsamı  125
(2) Payın hesaplanmasında dolaylı pay sahipliği  126
(3) Pay devrine izin verilebilmesi için gerekli ölçütler  126
(4) İzne tabi “devir”ler ve “edinim”ler  127
(5) İmtiyazlı paylar için izin zorunluluğu  127
(6) Pay devralmanın sisteme giriş niteliği taşıması ve sonucu  127
(7) Ortak sayısının asgari beş ile sınırlanmış olması  128
(8) İzinsiz pay devrinin deftere kaydının sonucu  129
(9) Oy hakkı edinilmesinin pay sahibi sayılma sonucu doğurması  130
(10) Nitelikli ortağın kanuni nitelikleri kaybetmesinin sonucu  131
(11) Pay sahipliği niteliklerinin kaybı halinde ortaklık haklarının bölünme biçimi  131
(12) Tüzel kişi ortakların yönetiminin değişmesi ve sonucu  132
(13) Payın izinsiz devrinin sonucu  132
(14) Ortakların yönetimsel haklarının Fon tarafından kullanılmasının ölçüsü  134
(15) Banka paylarının borsa vasıtasıyla ya da cebri icra satışı ile elde edilmesi  134
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Birleşme, Bölünme, Hisse Değişimi ve İradi Tasfiye
MADDE 19.- Birleşme, bölünme ve hisse değişimi  137
(1) Bankaların birleşmesi ve devri konusundaki özel kurallar  137
MADDE 20.- İradi tasfiye  139
(1) Banka anonim şirketinin iradi sona ermesinde tasfiye kuralları  139
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İzin Başvurularının Reddi
MADDE 21.- İzin başvurularının reddi  141
(1) Kurumun izin başvurularını değerlendirme kriterleri  141
ÜÇÜNCÜ KISIM
Kurumsal Yönetim BİRİNCİ BÖLÜM
Yönetim
MADDE 22.- Kurumsal yönetim ilkeleri  143
(1) Kurumsal yönetime ilişkin ilkeler  143
(2) Kurumsal yönetim yapısının ana hatları  143
MADDE 23.- Yönetim kurulu  145
(1) Banka yönetim kurulunun özellikleri  145
(2) Yönetim kurulu üyelerinde aranacak özellikler  146
(3) Yeni yönetim kurulu üyelerinin Kuruma bildirilmesi  147
(4) Genel müdürün yönetim kuruluna başkanlık edememesi  14 7
(5) Yönetim kurulunun görevleri ve sorumlulukları  147
MADDE 24.- Denetim komitesi  149
(1) Denetim kurulu yerine denetim komitesi öngörülmüş olmasının sebepleri  150
(2) Denetim komitesinin ana görevi ve pozisyonu  150
(3) Denetim komitesinin oluşumu  150
(4) Denetim komitesinin nitelikleri  151
(5) Ana ortaklığın denetim komitesi kurması  152
(6) Denetim komitesinin görevleri  152
(7) Denetim komitesinin muhatapları ve sınırlı temsil yetkisi  153
MADDE 25.- Genel müdür ve yardımcıları  154
(1) Üst yönetimin temel nitelikleri  154
(2) Genel müdür yardımcıları ve benzerleri  155
(3) Genel müdürün ve yardımcıların atanmasında Kurumun uygun görüşü  156
(4) Genel müdür ve yardımcılarının görevden ayrılma nedenini Kuruma bildirme zorunluluğu  157
(5) Genel müdür ve yardımcılarının tam gün mesai zorunluluğunun sebebi ve sınırı  157
MADDE 26.- Çalışma ve imza yetkisi yasağı  159
(1) İmza yetkisine sahip görevliler  159
(2) İmza yetkisi kaldırılacak kişiler listesi  160
(3) İmza yetkisinin kaldırılmasını gerektiren haller  160
MADDE 27.- Yemin ve mal beyanı  162
(1) Yemin yükümlülüğü  162
(2) Mal beyanı yükümlülüğü  162
(3) Eksik ya da yanlış mal beyanının sonucu  162
MADDE 28.- Karar defteri  164
(1) Bankalar için kanunen zorunlu karar defterleri  164
İKİNCİ BÖLÜM
İç Sistemler
MADDE 29.- İç sistemlere ilişkin yükümlülükler  167
(1) İç sistemlerin amacı ve kapsamı  167
MADDE 30.- İç kontrol sistemi  168
(1) İç kontrol sistemi  168
MADDE 31.- Risk yönetimi sistemi  169
(1) Risk yönetimi sistemi  169
MADDE 32.- İç denetim sistemi  170
(1) İç denetim sistemi  170
(2) Müfettişlerin çalışma biçimi  171
(3) Müfettişlerin statüsü  172
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yetkili Kuruluşlar
MADDE 33.- Bağımsız denetim kuruluşları  173
(1) Bağımsız denetim kuruluşlarının denetiminin amacı  173
(2) Bağımsız denetim kuruluşlarının denetimden doğan sorumluluğunun sınırı  174
(3) Kuruma bildirim yükümlülüğü  175
MADDE 34.- Değerleme ve derecelendirme kuruluşları  176
(1) Değerleme ve derecelendirme kuruluşlarının seçimi  176
MADDE 35.- Destek hizmeti kuruluşları  177
(1) Destek hizmeti kuruluşlarının bankacılık sistemi içindeki yeri  177
MADDE 36.- Sorumluluk sigortası  178
(1) Bankacılık sektörü yardımcı kuruluşlarının sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu  178
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Finansal Raporlama
MADDE 37.- Muhasebe ve raporlama sistemi  181
(1) Bankaların muhasebe yöntemlerinin özellikleri  181
(2) Hesap mutabakatı zorunluluğu  182
(3) Yanıltıcı bilgilere karşı tedbirler  182
MADDE 38.- Konsolide finansal raporlar  183
(1) Finansal raporların konsolide esasa göre hazırlanması  183
MADDE 39.- Finansal raporların imzalanması, sunulması, ilânı ve denetimi  185
(1) Finansal raporların gerçeğe uygunluğundan sorumluluk  185
(2) Genel kurulun denetim için bilgilenme hakkı  186
(3) Finansal raporların ilanı  186
MADDE 40.- Yıllık faaliyet raporu  187
(1) Yıllık faaliyet raporunun amacı  187
MADDE 41.- Sorumluluk  18 8
(1) Yönetim kurulunun finansal raporlama konusundaki özel görevi  188
MADDE 42.- Belgelerin saklanması  189
(1) Bankaların belgelerini ve kayıtlarını saklama zorunluluğunun sebebi  189
(2) Saklama yeri ve süresi  189
DÖRDÜNCÜ KISIM
Koruyucu Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM
Özkaynaklar ve Standart Oranlar
MADDE 43.- Koruyucu düzenlemeler  191
(1) Koruyucu düzenlemeler ve standart oranların amacı  191
(2) Standart oranların genelliği ve istisnaları  192
MADDE 44.- Ödenmiş sermaye, yedek akçeler ve özkaynak  193
(1) Ödenmiş sermaye, öz kaynak, yedek akçe gibi kavramların tanımlanma sebebi  193
(2) Ödenmiş sermaye  194
(3) Yedek akçeler  195
(4) Özkaynak  195
MADDE 45.- Sermaye yeterliliği  196
(1) Sermaye yeterliliği standart oranının amacı  196
(2) Katılım bankalarının sermaye yeterliliğinin özellikleri  196
MADDE 46.- Likidite yeterliliği  198
(1) Bankaların likidite düzeylerini belirleme yöntemi  198
MADDE 47.- Aşımların giderilmesi  199
(1) Standart oranların aşılması halinde alınacak tedbirler  201
(1) Kredi kavramı  201
(2) Nakdî kredi  202
(3) Gayrı nakdi kredi  204
(4) Katılım bankalarına özgü krediler  205
MADDE 49.- Risk grubu  206
(1) Risk grubunun tanımlanmasının sebebi  206
MADDE 50.- Dâhil olunan risk grubu ve mensuplara kredi kullandırma koşulları  209
(1) Bankanın kendi risk grubuna kullandıracağı kredilerle ilgili sınırlamalar  211
(2) Büyük ortak durumundaki banka yönetim kurulu üyelerinin kredi yasağından
istisna edilmesi 
 211
(3) Risk grubuna verilebilecek kredinin özel şartları  212
(4) Sonradan Kanuna aykırı hale gelen kredilerin tasfiyesi  214
MADDE 51.- Kredi açma  215
(1) Kredi komitesine yetki devrinin yönetim kurulunun sorumluluğuna etkisi  215
(2) Kredi açma yetkisinin genel müdürlüğe devrinin kapsamı ve sonucu  216
MADDE 52.- Kredilerin izlenmesi  217
(1) Kredilerin izlenmesinin sebebi  217
MADDE 53.- Karşılıklar ve teminatlar  219
(1) Bankaların krediler ve diğer alacakları için teminat alma zorunluluğunun ölçüsü  219
(2) Bankaların muhtemel zararlar için karşılık ayırma zorunluluğunun sebebi  219
(3) Karşılık ayırılacak risklerden biri olarak iştirakler  220
(4) Ayrılan karşılıkların kurumlar vergisi açısından sonucu  221
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınırlamalar
MADDE 54.- Kredi sınırları  223
(1) Kredi sınırlarının aşılmasının sonucu  224
(2) Genel kredi sınırı  225
(3) Adi ortaklığa verilen kredi  225
(4) Ortaklara kredi  226
(5) Büyük kredi  227
(6) Kredi teminatlarının grup için kredi oluşturmaması  227
(7) Dış kredi sınırları  228
MADDE 55.- Kredi sınırlamalarına tâbi olmayan işlemler  229
(1) Kredi sınırlarının hesaplanmasında nazara alınmayan kredilerin genel niteliği  229
(2) Karşılığı nakit ve benzeri olan işlemler  230
(3) Karşılığı Devlet tarafından “teminatlandırılan” kredi  230
(4) Merkez Bankası nezdindeki piyasalarda ve bankalar arasındaki işlemler  230
(5) Bankaların halka arz amacıyla hisse edinmeleri  231
(6) Kurulca belirlenecek işlemler  231
MADDE 56.- Ortaklık paylarına ilişkin sınırlamalar  232
(1) İştirak serbestisinin sınırı  232
(2) İştirak sınırlarının aşılmasının sermaye hesabı yönünden sonucu  233
(3) Geriye iştirak yasağının sebebi  234
MADDE 57.- Gayrimenkul ve emtia üzerine işlemler  235
(1) Bankaların gayrimenkul ticareti yasağının sınırları  235
(2) Bankaların ticaret yasağının sebebi ve istisnası  236
(3) Katılım bankalarının emtia ticareti ve gayrimenkul işlemleri  238
MADDE 58.- Sandık ve vakıflara ilişkin işlemler  239
(1) Sandık ve vakıflara bağış yasağı  239
MADDE 59.- Bağış sınırları  240
(1) Bağış sınırlamasının sebebi  240
BEŞİNCİ KISIM
Mevduata ve Katılım Fonu Toplamaya İlişkin Hükümler
MADDE 60.- Mevduat ve katılım fonu kabulü  243
(1) Mevduat ve katılım fonu ile ilgili inhisarın amacı  244
(2) Mevduata ilişkin belgelerin düzenlenme biçimi  245
MADDE 61.- Mevduatın ve katılım fonunun çekilmesi  247
(1) Talep halinde bankanın mevduatı iade etme yükümlülüğünün kapsamı ve anlamı  247
(2) Mevduatın iadesi yönünden rehnin ve alacağın temlikinin sonuçları  248
MADDE 62.- Zamanaşımı  249
(1) Zamanaşımına uğrayan alacakların banka tarafından Fona aktarılmasının sebebi  249
MADDE 63.- Mevduatın ve katılım fonunun sigortalanması  251
(1) Tasarruf mevduatının sigortalanması  251
(2) Katılım fonunun sigortalanması  252
(3) Zorunlu sigortanın hukuki mahiyeti  254
(4) Sigorta priminin hesaplanma yöntemi  255
(5) Sigortanın kapsamı konusunda Fon Kurulunun yetkisi  255
(6) Risk esaslı prim sistemi  256
(7) Mevduat ve fon sahiplerinin kanunen imtiyazlı alacaklı olmaları  257
(8) Sigorta primlerinin bankalarca gider yazılmasının anlamı  258
(9) Fondan istenecek alacakların ispatı  258
MADDE 64.- Sigorta kapsamı dışında kalan mevduat ve katılım fonu  259
(1) Sigorta kapsamı dışında kalan tasarruf mevduatı ve katılım fonları  259
(2) Suç yoluyla elde edilen malvarlığından oluşan mevduat ve fon  259
(3) Kurulun belirleyeceği diğer mevduat türleri  260
ALTINCI KISIM
Denetim ve Alınacak Önlemler
MADDE 65.- Denetim  261
(1) Bankaların denetlenmesinin sebebi  261
(2) Bankaların denetimi yöntemleri  262
(3) Bankaların genel kurullarına gönderilecek Kurum temsilcisinin görevi  263
MADDE 66.- Konsolide denetim  265
(1) Konsolide denetimin amacı ve kapsamı  265
MADDE 67.- Önlem alınmasını gerektiren hâller  266
(1) Bankalar hakkında tedbir alınmasını gerektiren haller ve tedbirlerin genel nitelikleri  266
(2) Tedbirlerin ilgililerin cezai sorumluluğu ile ilgisi  267
(3) Katılım bankalarının mali durumunun bozulmasının anlamı ve sonucu  267
MADDE 68.- Düzeltici önlemler  269
(1) Düzeltici önlemlerin nitelikleri  269
MADDE 69.- İyileştirici önlemler  270
(1) İyileştirici önlemlerin nitelikleri  27 1
MADDE 70.- Kısıtlayıcı önlemler  272
(1) Kısıtlayıcı önlemlerin nitelikleri  272
MADDE 71.- Faaliyet izninin kaldırılması veya Fona devir  274
(1) Bankaların faaliyet izninin kaldırılmasının ya da Fona devrinin sonucu  275
(2) Yönetim yetkisinin kötüye kullanılması halinde tedbirler  276
MADDE 72.- Sistemik riske karşı alınacak önlemler  277
(1) Sistemik risk ve olağanüstü tedbirler  277
YEDİNCİ KISIM
Kanunî Yükümlülükler
MADDE 73.- Sırların saklanması  281
(1) Sır saklama yükümünü ihlalin sonuçları  282
(2) Bilgi paylaşma ve sır saklamanın istisnası  283
MADDE 74.- İtibarın korunması  285
(1) Bankaların itibarını korumanın sebebi  285
MADDE 75.- Etik ilkeler  286
MADDE 76.- Müşteri hakları  287
(1) Müşteri haklarının korunmasının amacı ve kapsamı  287
(2) Müşterilerin bilgi ihtiyacının giderilmesi  288
(3) Kredi sözleşmelerinin örneğinin müşterilere verilmesi zorunluluğu  288
(4) Talep halinde müşteriye verilecek belgeler  2 90
(5) Bankaların tip sözleşme yükümlülüğüne tabi tutulmasının amacı ve kapsamı  290
(6) Müşterinin korunması kapsamında saklı tutulan hükümler  292
(7) Bankaların, müşterilerinin kimliklerini tesbit etmek zorunluluğunun amacı  292
SEKİZİNCİ KISIM
Kalkınma ve Yatırım Bankaları ve Finansal Holding Şirketi
MADDE 77.- Kalkınma ve yatırım bankalarına ilişkin hükümler  295
(1) Kalkınma ve yatırım bankalarının özellikleri  295
MADDE 78.- Finansal holding şirketi  296
DOKUZUNCU KISIM
Kuruluş Birlikleri
MADDE 79.- Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği  297
(1) Birliklerin hukuki statüsü  297
(2) Katılım Bankaları Birliği ile Bankalar Birliğinin farkı  297
MADDE 80.- Birliklerin görev ve yetkileri  299
(1) Birliklerin yetkileri ve görevleri  300
MADDE 81.- Organlar ve statü  301
ONUNCU KISIM
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna
İlişkin Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
MADDE 82.- Kuruluş ve bağımsızlık  303
(1) BDDK’nın kuruluş gerekçesi  304
(2) Kurumun teşkilatlanma biçimi  308
(3) BDDK’nın karar ve işlemlerinin yerindelik denetimine tabi olmaması  308
(4) Kurum mallarının devlet malı hükmünde olmasının anlamı  310
İKİNCİ BÖLÜM
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
MADDE 83.- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu  311
(1) BDDK’nın karar organı  311
MADDE 84.- Üyelerin atanması  312
MADDE 85.- Başkan ve üyelerin görev süreleri  313
(1) Kurul üyelerinin yenilenmesinde uygulanan parçalı sistemin sebebi  313
(2) Kurumun özerkliğinin Kurul üyelerinin statüsü üzerindeki etkisi  314
MADDE 86.- Yasaklar  316
(1) Kurul üyelerinin görev yasağının sebebi  317
MADDE 87.- Kurulun çalışma esasları  318
MADDE 88.- Kurulun görev ve yetkileri  321
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başkanlık Teşkilatı
MADDE 89.- Başkan  323
MADDE 90.- Başkan yardımcıları  324
MADDE 91.- Kurumun hizmet birimleri  324
MADDE 92.- Kurum personeli  325
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk
MADDE 93.- Kurumun görev ve yetkileri  329
(1) Bankacılık mevzuatının oluşturulması  330
(2) Bankacılık mevzuatının denetlenmesi  331
MADDE 94.- Sektörün geliştirilmesi  332
(1) Kurumun strateji belirleme yetkisi  332
MADDE 95.- Yerinde denetim ve gözetim  333
MADDE 96.- Bilgi ve belge isteme  335
MADDE 97.- Şeffaflık ve hesap verebilirlik  337
MADDE 98.- Kurumlararası işbirliği  337
MADDE 99.- Finansal Sektör Komisyonu  339
(1) Finansal sektör komisyonunun kurulma sebebi  339
MADDE 100.- Eşgüdüm Komitesi  341
(1) Eşgüdüm komitesinin kurulma sebebi  341
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
MADDE 101.- Kurumun bütçesi, hesap ve harcamaların denetimi  343
MADDE 102.- Ücretler, malî ve diğer sosyal haklar  344
MADDE 103.- Kurul üyelerinin görevden ayrılması  346
MADDE 104.- Kurul üyeleri ile Kurum personelinin cezaî ve hukukî sorumluluğu  347
MADDE 105.- Kurul kararlarına karşı yargı yolu  349
ONBİRİNCİ KISIM
Faaliyet İzni Kaldırılan ve Fona Devredilen Bankalara
İlişkin Hükümler
MADDE 106.- Faaliyet izninin kaldırılması  351
(1) Bankanın faaliyet izninin kaldırılmasının sonucu  353
MADDE 107.- Fona devredilen bankalar ile ilgili hükümler  356
(1) Bankanın Fona devrinin anlamı ve sebebi  358
(2) Bankanın alacak ve borçlarının devrinde iznin gerekli görülmemesinin sebebi  359
MADDE 108.- Banka kaynaklarının istismarı  360
(1) Banka kaynaklarının istismarı halinde Fonun yetkileri  361
MADDE 109.- Faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankalara ilişkin ortak
hükümler 
 362
(1) Fonun devraldığı banka ile ilgili genel yetkileri  363
MADDE 110.- Şahsi sorumluluk  365
(1) Şahsi sorumluluğun şartları  365
(2) Şahsi sorumluluk kurallarının genel sorumluluk kuralları ile karşılaştırılması  366
ONİKİNCİ KISIM
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna İlişkin Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
MADDE 111.- Fonun kuruluş ve bağımsızlığı  369
(1) Fonun tarihçesi, amacı ve temel nitelikleri  369
İKİNCİ BÖLÜM
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu
MADDE 112.- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu  371
MADDE 113.- Fon Kurulu üyelerinin atanması  371
MADDE 114.- Fon Kurulu Başkan ve üyelerinin görev süreleri  372
MADDE 115.- Fon Kurulu Başkan ve üyeleri ile Fon personeline ilişkin yasaklar  372
MADDE 116.- Fon Kurulunun çalışma esasları  373
MADDE 117.- Fon Kurulunun görev ve yetkileri  374
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başkanlık Teşkilatı
MADDE 118.- Fon Başkanı  375
MADDE 119.- Fon başkan yardımcıları  376
MADDE 120.- Fonun hizmet birimleri  376
MADDE 121.- Fon personeli  377
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk
MADDE 122.- Fonun görev ve yetkileri  379
MADDE 123.- Fonun bilgi ve belge isteme yetkisi  380
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
MADDE 124.- Fonun hesap ve harcamalarının denetimi  381
MADDE 125.- Fon Kurulu Başkan ve üyeleri ile Fon personelinin ücretleri, malî ve
diğer sosyal hakları 
 381
MADDE 126.- Fon Kurulu üyelerinin görevden ayrılması  383
MADDE 127.- Fon Kurulu üyeleri, Fon personeli, Fonun atadığı veya Fonu temsilen
seçilen yöneticilerin, iflas idare memurlarının ve Fon personelinin
sorumlulukları 
 386
MADDE 128.- Fon Kurulu kararlarına karşı yargı yolu  387
MADDE 129.- Fonun bütçesi  387
MADDE 130.- Fonun gelirleri  388
MADDE 131.- Fonun borçlanma ve avans yetkisi  388
(1) Fonun ek kaynak bulma ve borçlanma yetkisi  389
ALTINCI BÖLÜM
Takip ve Tahsil Usûlleri
MADDE 132.- Fon alacaklarının takip ve tahsiline ilişkin yetki ve usûller  393
MADDE 133.- Sorumluluk davalarına ilişkin istisnai yetkiler  395
MADDE 134.- Fonun alacaklarının tahsiline ilişkin diğer yetkiler  396
(1) Fon bankalarının iştirakleri ve tüzel kişi ortakları üzerinde Fonun yönetim yetkisinin sebebi  403
MADDE 135.- Sigortaya tâbi mevduat ve katılım fonu tutarının eksik beyanı hâlinde
uygulanacak takip ve tahsil usûlleri 
 404
(1) Tasfiyeye tabi tutulan bankalardaki mevduat miktarının tesbiti  406
MADDE 136.- Fon alacaklarının yasal teminatı  408
(1) Fon lehine konulan ihtiyati tedbirlerin Fonun alacaklarının teminatını oluşturması  408
MADDE 137.- İspat külfeti  409
(1) Şahsi sorumluluk davalarında ispat külfetinin yer değiştirmesi  409
MADDE 138.-Fon alacaklarının takip ve tahsiline ilişkin istisnalar  411
MADDE 139.- Fonun iştirakleri ile ilgili yetkileri  412
(1) Fonun elindeki iştirakleri biçimlendirme yetkisi  413
MADDE 141.- Zamanaşımı  415
(1) Fonun banka tasfiyelerinden doğan alacaklarında zamanaşımı süresi  415
MADDE 142.- Görevli ve yetkili mahkeme  416
(1) Mali durumu bozuk bankalarla ilgili davalar için mahkemeler arasında işbölümü yapılmış
olmasının sebebi 
 416
MADDE 143.- Varlık yönetim şirketi  418
ONÜÇÜNCÜ KISIM
Diğer Hükümler
MADDE 144.- Faiz oranları ile diğer menfaatler  421
(1) Bakanlar Kurulunun bankacılık sektörüne ilişkin yetkileri  422
ONDÖRDÜNCÜ KISIM
Yaptırımlar, Soruşturma ve Kovuşturma Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM
İdarî Para Cezaları
MADDE 146.- Kuruluşlara ilişkin idarî para cezaları  423
(1) Bankalar hakkında uygulanacak idari para cezalarının özellikleri  425
MADDE 147.- İlgili kişilere ilişkin idarî para cezaları  426
MADDE 148.- Sınırlamalara, kararlara ve düzenlemelere aykırı hareketler
dolayısıyla idarî para cezaları 
 426
MADDE 149.- Savunma hakkı ve kapatma kararı  426
İKİNCİ BÖLÜM
Suçlar
MADDE 150.- İzinsiz faaliyette bulunmak  429
(1) Bankacılık alanındaki adli suçların ve cezaların temel özellikleri  429
(2) Bankacılık faaliyetlerinin inhisarî niteliğine aykırı davranışın cezaî müeyyidesi  430
MADDE 151.- Mevduat ve katılım fonu sahiplerinin haklarını engellemek  431
(1) Mevduat sahiplerinin mevduatlarını geri almalarını engellemek suçunun nitelikleri  431
MADDE 152.- Düzeltici, iyileştirici ve kısıtlayıcı önlemleri almamak  432
MADDE 153.- Yetkili merciler ile denetim görevlilerince istenen bilgi ve belgeleri
vermemek ve görevlerini yapmalarını engellemek 
 433
MADDE 154.- Belgelerin saklanması yükümlülüğüne aykırı davranmak  433
MADDE 155.- Gerçeğe aykırı beyanda bulunmak  434
MADDE 156.- İşlemlerin kayıt dışı bırakılması ve gerçeğe aykırı muhasebeleştirme  434
MADDE 157.- Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme  435
MADDE 158.- İtibarın zedelenmesi  435
(1) Bankaların itibarını kırma fiilinin suç sayılmasının sebebi  435
MADDE 159.- Sırların açıklanması  437
MADDE 160.- Zimmet  437
(1) Banka ilgilileri için zimmet suçunun anlamı ve kapsamı  439
MADDE 161.- Diğer kanunlara aykırılıklar  440
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kovuşturma Usûlü
MADDE 162.- Yazılı başvuru ve müdahale  441
(1) Bankacılık suçlarında Cumhuriyet savcılarının kendiliğinden soruşturma
başlatamamasının sebebi 
 442
MADDE 163.- İtiraz ve bildirim  443
MADDE 164.- Özel görev  444
(1) Ceza yargılamasında ihtisas mahkemelerinin görevlendirilme sebebi  444
MADDE 165.- Bilirkişi incelemesi  445
(1) Bankalarla ilgili davalarda bilirkişilerin çalışma şeklinin özel kurallara bağlanmasının sebebi  445
MADDE 166.- Özel soruşturma ve kovuşturma  446
(1) Cumhuriyet savcılarının özel soruşturma yönteminin özellikleri  447
MADDE 167.- İnfaz  448
ONBEŞİNCİ KISIM
Son Hükümler
MADDE 168.- Kaldırılan ve değiştirilen hükümler  449
MADDE 169.- Mülga kanunlara yapılan atıflar  452
GEÇİCİ MADDE 1.-  452
GEÇİCİ MADDE 2.-  452
GEÇİCİ MADDE 3.-  453
GEÇİCİ MADDE 4.-  453
GEÇİCİ MADDE 5.-  453
GEÇİCİ MADDE 6.-  453
GEÇİCİ MADDE 7.-  454
GEÇİCİ MADDE 8.-  454
GEÇİCİ MADDE 9.-  454
GEÇİCİ MADDE 10.-  455
GEÇİCİ MADDE 11.-  455
GEÇİCİ MADDE 12.-  456
GEÇİCİ MADDE 13.-  456
GEÇİCİ MADDE 14.-  457
GEÇİCİ MADDE 15.-  457
GEÇİCİ MADDE 16.-  457
GEÇİCİ MADDE 17.-  457
GEÇİCİ MADDE 18.-  457
GEÇİCİ MADDE 19.-  457
GEÇİCİ MADDE 20.-  457
GEÇİCİ MADDE 21.-  458
GEÇİCİ MADDE 22.-  459
GEÇİCİ MADDE 23.-  45 9
MADDE 170.- Yürürlük  461
MADDE 171.- Yürütme  461
Alfabetik Dizin  463
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020