Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Sermaye Piyasası Hukuku
Kasım 2020 / 5. Baskı / 248 Syf.
Fiyatı: 35.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 4. Şubat2019 29.50 TL 24.90 TL (%16) Sepete Ekle
 3. Şubat2017 29.50 TL 17.90 TL (%40) Sepete Ekle
 2. Mart2016 19.50 TL 9.90 TL (%50) Sepete Ekle
   

24 Ocak 1980 kararları ile serbest piyasa düzenine geçilmesi ve faizlerin serbest bırakılması, 1980'li yıllara doğru yükselen enflasyon oranı karşısında bankaların mevduata verdikleri faiz oranının düşük kalması, hatta negatife düşmesi, karşılarında alternatif kredi kurumlarının yokluğu, boşluğun bankerlerce doldurulması, bankerlerin halktan para toplayabilmek için yüksek faiz ve kısa vade içeren birçok aracı geliştirmesi, ancak arkasından 1982 başlarında küçük bankerlerin iflasıyla başlayıp büyük bankerlere ve bazı bankalara da sıçrayan iflaslarla tarihimize "Bankerler Krizi" olarak geçen olaylar, sermaye piyasası hukukunun da dönüm noktalarıdır. Bu olaylar ve krizler sonrasında 2499 sayılı (eski) Sermaye Piyasası Kanunu hazırlanmış ve 1982 yılında yürürlüğe konulmuştur.

2499 sayılı Kanun, 2012 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. 06.12.2012 tarihinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) kabul edilmiş, bu kanunla piyasanın işleyişi ile ilgili kural ve düzenlemeler baştan aşağı yenilenmiş ve 2499 sayılı Kanun zamanındaki tecrübeler de yeni kanuna aktarılmıştır. Ayrıca SPK'nın 30.12.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası özelleştirilmiş ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi adını almıştır.

Bu kitap, sermaye piyasası hukukunun bu gelişimi ile temellerini bütünlük içinde okuyucuya sunmayı amaçlamaktadır. Sermaye piyasası hukukunun temel ilkeleri, belirli bir tasnif içinde ele alınmıştır. Sadece Sermaye Piyasası Kanunu değil aynı zamanda Türk Ticaret Kanunu'nun sermaye piyasasını etkileyen düzenlemeleri de kitap içinde incelenmiştir.

Konu Başlıkları
İhraç
Halka Arz – Halka Açık Ortaklıklar
Sermaye Piyasası Araçları
Sermaye Piyasası Kurumları
Sermaye Piyasası Kurulu
Yatırımcının Korunması
Barkod: 9789750264245
Yayın Tarihi: Kasım 2020
Baskı Sayısı:  5
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 248
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  15
§.1. SERMAYE PİYASASININ TARİHÇESİ  19
I. GENEL OLARAK  19
II. ÜLKEMİZDE SERMAYE PİYASASININ TARİHSEL GELİŞİMİ  22
§.2. GENEL OLARAK PİYASALAR İÇİNDE SERMAYE
PİYASASININ YERİ VE ÖZELLİKLERİ  27
I. PİYASANIN TANIMI VE TÜRLERİ  27
II. SERMAYE PİYASASININ ÖZELLİKLERİ  29
A. Doğrudan Finansman Özelliği  29
B. Hem Özsermaye Hem Borçlanma Yoluyla Finansman Sağlanabilmesi  30
C. Yatırım Araçlarının Çeşitliliği  30
§.3. SERMAYE PİYASASI HUKUKUNUN KAPSAMI,
KAYNAKLARI VE ESASLARI  31
I. KAPSAMI, AMACI VE NİTELİĞİ  31
II. SERMAYE PİYASASI HUKUKUNUN KAYNAKLARI  32
A. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası  32
B. Sermaye Piyasası Kanunu  32
C. Türk Ticaret Kanunu  33
D. Yönetmelikler  33
E. Tebliğler  33
F. Kurul İlke Kararları  33
G. İçtihatlar  34
III. NEDEN SERMAYE PİYASASI KANUNU?  34
§.4. SERMAYE PİYASASI HUKUKUNUN İLKELERİ  37
I. KAMUYU AYDINLATMA/ŞEFFAFLIK  37
II. PİYASANIN DENETİM VE DÜZENLEMEYE TABİ OLMASI  40
III. SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİNİN İZNE TABİ OLMASI  41
IV. YATIRIMCININ TAZMİNİ  41
§.5. SERMAYE PİYASASININ İŞLEYİŞİ  45
§.6. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRAÇ VE
HALKA ARZI  51
I. İHRAÇ  51
II. HALKA ARZ  53
III. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI  59
A. Menkul Kıymet ve Çeşitleri  60
B. Diğer Sermaye Piyasası Araçları  66
§.7. İZAHNAME  69
I. İZAHNAMENİN TANIMI VE İZAHNAME HAZIRLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  69
II. İZAHNAMENİN HAZIRLANMASI  70
A. İzahnamenin İçeriği  71
1. Özet  71
2. Asıl Metin  72
3. Atıflar  72
B. İzahnamede Yer Alması Gereken Unsurlar  72
1. İzahnamede Sorumluların Gösterilmesi  72
2. İzahnamenin İmzalanması  73
3. Denetime İlişkin Bilgilerin Gösterilmesi  73
4. Kaynakların Gösterilmesi  74
III. İZAHNAME İÇİN ONAY ALINMASI ZORUNLULUĞU  74
IV. İZAHNAMENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ  76
V. İZAHNAMENİN YAYIMLANMASI VE REKLAMLAR  78
VI. İZAHNAMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN İŞLENMESİ  79
VII. İZAHNAMEDEN SORUMLULUK  80
SORULAR  84
§.8. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SATIŞI  87
I. NAKDEN ÖDEME VE TESLİM  87
II. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SATIM USULLERİ  87
A. Halka Arz Yoluyla Satış ve Yöntemleri  87
1. Talep Toplama Yoluyla Satış Yöntemi  88
2. Talep Toplanmaksızın Satış Yöntemi  89
3. Borsada Satış  89
B. Halka Arz Edilmeksizin Gerçekleştirilen Satış  89
1. Tahsisli Satışlar  90
2. Nitelikli Yatırımcılara Satış  91
SORULAR  93
§.9. HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIK VE İLGİLİ KAVRAMLAR  95
I. KAVRAMLAR  95
A. Pay Senetleri/Sermaye Piyasası Araçları Borsada veya Teşkilatlanmış Diğer Bir Piyasada İşlem Gören Şirket  96
B. Pay Senetleri Borsaya Kote Edilmiş Şirket  97
II. TÜRK TİCARET KANUNU VE SERMAYE PİYASASI KANUNU ARASINDAKİ KAVRAM FARKLILIKLARI  97
§.10. HALKA AÇIK ORTAKLIKLARIN İŞLEYİŞİ  99
I. GENEL OLARAK  99
II. HALKA AÇIK ORTAKLIKLARDA ESAS SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN FARKLILIKLAR  99
III. HALKA AÇIK ORTAKLIKLARDA ORGANLAR  100
A. Halka Açık Ortaklıklarda Genel Kurul  100
1. Genel Kurul Toplantıları  100
2. Genel Kurul Toplantılarında Nisaplar  102
3. Genel Kurul Toplantılarında Gündem  103
4. Genel Kurul Toplantılarına Katılım ve Oy Kullanma  104
5. Elektronik Ortamda Genel Kurul  107
6. Genel Kurulun Yetkilerinin Yatırımcı Tazmin Merkezine Geçişi  108
B. Halka Açık Ortaklıklarda Yönetim  108
1. Genel Olarak  108
2. Kurumsal Yönetim  110
3. Halka Açık Ortaklıklarda Yönetim Kurulu  112
a. Payları Borsada İşlem Görmeyen Halka Açık Ortaklıklarda Yönetim Kurulunun Oluşumu  112
b. Payları Borsada İşlem Gören Halka Açık Ortaklıklarda Yönetim Kurulunun Oluşumu  113
4. Halka Açık Ortaklıklarda Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerinin Doldurulması  116
5. Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulunun Görevleri  117
6. Yönetim Kurulunun Sorumluluğu  118
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Haklarına İlişkin Düzenlemeler  118
§.11. HALKA AÇIK ORTAKLIKLARDA DENETİM  121
I. GENEL OLARAK  121
II. KURUL’UN DENETİMİ  121
III. BAĞIMSIZ DENETİM  122
§.12. HALKA AÇIK ORTAKLIKLARDA PAY SAHİPLERİNİN KORUNMASI  127
I. İLKELER BAZINDA PAY SAHİPLERİNİN KORUNMASI  127
II. PAY SAHİBİNİN HAKLARINI KORUMAYA YÖNELİK KURUMLAR  127
A. Halka Açık Şirketlerde Şeffaflığın Sağlanması  127
B. Denetim ve Müdahale  127
C. Pay Sahibinin Şirketten Ayrılabilmesine İmkân Sağlayan Düzenlemeler  127
D. Kâr ve Bağışların Düzenleme Altına Alınması  130
1. Kara İlişkin Düzenlemeler  130
2. Bağışlara İlişkin Düzenlemeler  132
E. Yatırımcının Tazmini İmkânı  132
F. Azlık Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması  133
§.13. HALKA AÇIK ORTAKLIKLARDA ÖZEL DÜZENLEMELER  135
I. GENEL OLARAK  135
II. SERMAYE VE SERMAYENİN KORUNMASINA YÖNELİK DÜZENLEMELER  135
A. Kayıtlı Sermaye Sistemi  135
B. Örtülü Kazanç Aktarımına İlişkin Düzenlemeler  137
1. Örtülü Kazanç Aktarım Yasağı  137
2. Yasağa Aykırılığın Yaptırımı  141
C. Ortaklıkların Kendi Paylarını İktisap Etmeleri  144
III. PAYA VE PAY SENETLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER  144
A. İmtiyazlı Paylar  144
B. Halka Açık Ortaklıklarda Bağlam Hükümleri  146
C. Borsaya Kote Nama Yazılı Payların Devrinde Hakların Geçişi  147
IV. ORTAKLIKTAN AYRILMAYA İLİŞKİN ÖZEL DÜZENLEMELER  147
A. Ortağa Verilen Ayrılma (Çıkma) Hakkı  148
B. Zorunlu Pay Alım Teklifi  149
C. Ortaklıktan Çıkarma Hakkı ve Satma Hakkı  150
V. ŞİRKETİN MALİ DURUMUNUN KORUNMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER  151
A. Borçlanma Aracı Niteliğindeki Sermaye Piyasası Araçlarının İhraç Limiti ve Yetkisi  151
B. Riskin Erken Teşhisi Komitesi  152
VI. İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER  152
SORULAR  156
§.14. SERMAYE PİYASASI KURUMLARI, FAALİYETLERİ VE
KİTLE FONLAMA PLATFORMLARI  157
I. GENEL OLARAK  157
II. YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ  159
III. KOLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI  163
A. Yatırım Fonları  164
B. Yatırım Ortaklıkları  166
IV. PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİ VE PORTFÖY SAKLAMA KURULUŞLARI  168
V. MERKEZİ TAKAS KURULUŞLARI  171
A. Genel Olarak  171
B. Merkezi Karşı Taraf Uygulaması  171
VI. DİĞER SERMAYE PİYASASI KURUMLARI  173
VII. KİTLE FONLAMA PLATFORMLARI  174
SORULAR  177
§.15. SERMAYE PİYASASINDA BORSALAR VE
ÖZDÜZENLEYİCİ KURULUŞLAR  181
I. BORSALAR  181
II. TEZGAHÜSTÜ PİYASALAR  182
III. ÖZDÜZENLEYİCİ KURULUŞLAR  182
SORULAR  184
§.16. SERMAYE PİYASASINDA DENETİM, TEDBİRLER VE YAPTIRIMLAR  185
I. GENEL OLARAK  185
II. TEDBİRLER  186
A. Kanuna Aykırı İhraçlarda Uygulanacak Tedbirler  187
B. İhraççıların Hukuka Aykırı İşlemleri ile Sermayeyi veya Mal Varlığını Azaltıcı İşlemlerinde Uygulanacak Tedbirler  189
C. Kayıtlı Sermaye Sisteminde Uygulanacak Tedbirler  192
D. Örtülü Kazanç Aktarımında Uygulanacak Tedbirler  192
E. Genel Kurul Toplantılarına Gözlemci Gönderilmesi  193
F. Sermaye Piyasası Kurumlarının Hukuka Aykırı Faaliyet veya İşlemlerinde Uygulanacak Tedbirler  194
G. Mali Durumun Bozulması Halinde Uygulanacak Tedbirler  195
H. Tedrici Tasfiye ve İflas Durumlarında Uygulanacak Tedbirler  198
İ. İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyetinde Uygulanacak Tedbirler  199
J. Kanuna Aykırı İlan, Reklam ve Açıklamalarda Uygulanacak Tedbirler  200
K. Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler  200
III. KABAHATLER VE SUÇLAR  202
A. Kabahatler  202
1. İdari Para Cezalarına İlişkin Genel Esaslar  202
2. İdari Para Cezası Miktarının Özel Olarak Düzenlendiği Haller  204
a. Pay Alım Teklifi Zorunluluğunun Yerine Getirilmemesi  204
b. Yöneticilerin İhraççıya Vermekle Yükümlü Oldukları Kazancı Vermemeleri  205
c. Üyelerinin Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin Verdiği Kararlara Uymaması  207
d. Belli Nitelikteki Örtülü Kazanç Aktarımları  207
e. Piyasa Bozucu Eylemler  209
3. İdari Para Cezalarının Uygulanması ve Kanun Yolu  211
a. Savunma Alınması Koşulu  211
b. Tekerrür  211
c. Kanun yolu  212
B. Suçlar  212
1. Genel Olarak  212
2. Bilgi Suistimali Suçu  214
3. Piyasa Dolandırıcılığı Suçu  217
a. Bilgiye Dayalı Piyasa Dolandırıcılığı  217
b. İşleme Dayalı Piyasa Dolandırıcılığı  219
4. Usulsüz Halka Arz ve İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyeti Suçları  220
5. Güveni Kötüye Kullanma Suçu  221
a. Müşteri Varlıkları Üzerinde İzinsiz Tasarruf  222
b. Örtülü Kazanç Aktarımı  222
c. Kayıtları Bozma, Yok Etme, Değiştirme  228
SORULAR  230
§.17. SERMAYE PİYASASI KURULU  235
I. GENEL OLARAK  235
II. KURUL’UN İDARİ YAPISI VE İŞLEYİŞİ  236
A. Kurul Karar Organı  236
B. Başkanlık Teşkilatı  237
III. KURULUN YETKİLERİ  238
Seçilmiş Literatür  239
Kavramlar Dizini  245
 


Gülşah İslamoğlu
Mayıs 2019
49.90 TL
İndirimli: 39.90 TL (%20)
Sepete Ekle
Zeki Aksoy
Eylül 2018
71.00 TL
Sepete Ekle
Şenol Kocaer
Ocak 2018
171.50 TL
İndirimli: 135.00 TL (%21)
Sepete Ekle
Meltem Kutlu Gürsel
Şubat 2016
92.50 TL
İndirimli: 39.90 TL (%56)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  15
§.1. SERMAYE PİYASASININ TARİHÇESİ  19
I. GENEL OLARAK  19
II. ÜLKEMİZDE SERMAYE PİYASASININ TARİHSEL GELİŞİMİ  22
§.2. GENEL OLARAK PİYASALAR İÇİNDE SERMAYE
PİYASASININ YERİ VE ÖZELLİKLERİ  27
I. PİYASANIN TANIMI VE TÜRLERİ  27
II. SERMAYE PİYASASININ ÖZELLİKLERİ  29
A. Doğrudan Finansman Özelliği  29
B. Hem Özsermaye Hem Borçlanma Yoluyla Finansman Sağlanabilmesi  30
C. Yatırım Araçlarının Çeşitliliği  30
§.3. SERMAYE PİYASASI HUKUKUNUN KAPSAMI,
KAYNAKLARI VE ESASLARI  31
I. KAPSAMI, AMACI VE NİTELİĞİ  31
II. SERMAYE PİYASASI HUKUKUNUN KAYNAKLARI  32
A. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası  32
B. Sermaye Piyasası Kanunu  32
C. Türk Ticaret Kanunu  33
D. Yönetmelikler  33
E. Tebliğler  33
F. Kurul İlke Kararları  33
G. İçtihatlar  34
III. NEDEN SERMAYE PİYASASI KANUNU?  34
§.4. SERMAYE PİYASASI HUKUKUNUN İLKELERİ  37
I. KAMUYU AYDINLATMA/ŞEFFAFLIK  37
II. PİYASANIN DENETİM VE DÜZENLEMEYE TABİ OLMASI  40
III. SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİNİN İZNE TABİ OLMASI  41
IV. YATIRIMCININ TAZMİNİ  41
§.5. SERMAYE PİYASASININ İŞLEYİŞİ  45
§.6. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRAÇ VE
HALKA ARZI  51
I. İHRAÇ  51
II. HALKA ARZ  53
III. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI  59
A. Menkul Kıymet ve Çeşitleri  60
B. Diğer Sermaye Piyasası Araçları  66
§.7. İZAHNAME  69
I. İZAHNAMENİN TANIMI VE İZAHNAME HAZIRLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  69
II. İZAHNAMENİN HAZIRLANMASI  70
A. İzahnamenin İçeriği  71
1. Özet  71
2. Asıl Metin  72
3. Atıflar  72
B. İzahnamede Yer Alması Gereken Unsurlar  72
1. İzahnamede Sorumluların Gösterilmesi  72
2. İzahnamenin İmzalanması  73
3. Denetime İlişkin Bilgilerin Gösterilmesi  73
4. Kaynakların Gösterilmesi  74
III. İZAHNAME İÇİN ONAY ALINMASI ZORUNLULUĞU  74
IV. İZAHNAMENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ  76
V. İZAHNAMENİN YAYIMLANMASI VE REKLAMLAR  78
VI. İZAHNAMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN İŞLENMESİ  79
VII. İZAHNAMEDEN SORUMLULUK  80
SORULAR  84
§.8. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SATIŞI  87
I. NAKDEN ÖDEME VE TESLİM  87
II. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SATIM USULLERİ  87
A. Halka Arz Yoluyla Satış ve Yöntemleri  87
1. Talep Toplama Yoluyla Satış Yöntemi  88
2. Talep Toplanmaksızın Satış Yöntemi  89
3. Borsada Satış  89
B. Halka Arz Edilmeksizin Gerçekleştirilen Satış  89
1. Tahsisli Satışlar  90
2. Nitelikli Yatırımcılara Satış  91
SORULAR  93
§.9. HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIK VE İLGİLİ KAVRAMLAR  95
I. KAVRAMLAR  95
A. Pay Senetleri/Sermaye Piyasası Araçları Borsada veya Teşkilatlanmış Diğer Bir Piyasada İşlem Gören Şirket  96
B. Pay Senetleri Borsaya Kote Edilmiş Şirket  97
II. TÜRK TİCARET KANUNU VE SERMAYE PİYASASI KANUNU ARASINDAKİ KAVRAM FARKLILIKLARI  97
§.10. HALKA AÇIK ORTAKLIKLARIN İŞLEYİŞİ  99
I. GENEL OLARAK  99
II. HALKA AÇIK ORTAKLIKLARDA ESAS SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN FARKLILIKLAR  99
III. HALKA AÇIK ORTAKLIKLARDA ORGANLAR  100
A. Halka Açık Ortaklıklarda Genel Kurul  100
1. Genel Kurul Toplantıları  100
2. Genel Kurul Toplantılarında Nisaplar  102
3. Genel Kurul Toplantılarında Gündem  103
4. Genel Kurul Toplantılarına Katılım ve Oy Kullanma  104
5. Elektronik Ortamda Genel Kurul  107
6. Genel Kurulun Yetkilerinin Yatırımcı Tazmin Merkezine Geçişi  108
B. Halka Açık Ortaklıklarda Yönetim  108
1. Genel Olarak  108
2. Kurumsal Yönetim  110
3. Halka Açık Ortaklıklarda Yönetim Kurulu  112
a. Payları Borsada İşlem Görmeyen Halka Açık Ortaklıklarda Yönetim Kurulunun Oluşumu  112
b. Payları Borsada İşlem Gören Halka Açık Ortaklıklarda Yönetim Kurulunun Oluşumu  113
4. Halka Açık Ortaklıklarda Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerinin Doldurulması  116
5. Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulunun Görevleri  117
6. Yönetim Kurulunun Sorumluluğu  118
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Haklarına İlişkin Düzenlemeler  118
§.11. HALKA AÇIK ORTAKLIKLARDA DENETİM  121
I. GENEL OLARAK  121
II. KURUL’UN DENETİMİ  121
III. BAĞIMSIZ DENETİM  122
§.12. HALKA AÇIK ORTAKLIKLARDA PAY SAHİPLERİNİN KORUNMASI  127
I. İLKELER BAZINDA PAY SAHİPLERİNİN KORUNMASI  127
II. PAY SAHİBİNİN HAKLARINI KORUMAYA YÖNELİK KURUMLAR  127
A. Halka Açık Şirketlerde Şeffaflığın Sağlanması  127
B. Denetim ve Müdahale  127
C. Pay Sahibinin Şirketten Ayrılabilmesine İmkân Sağlayan Düzenlemeler  127
D. Kâr ve Bağışların Düzenleme Altına Alınması  130
1. Kara İlişkin Düzenlemeler  130
2. Bağışlara İlişkin Düzenlemeler  132
E. Yatırımcının Tazmini İmkânı  132
F. Azlık Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması  133
§.13. HALKA AÇIK ORTAKLIKLARDA ÖZEL DÜZENLEMELER  135
I. GENEL OLARAK  135
II. SERMAYE VE SERMAYENİN KORUNMASINA YÖNELİK DÜZENLEMELER  135
A. Kayıtlı Sermaye Sistemi  135
B. Örtülü Kazanç Aktarımına İlişkin Düzenlemeler  137
1. Örtülü Kazanç Aktarım Yasağı  137
2. Yasağa Aykırılığın Yaptırımı  141
C. Ortaklıkların Kendi Paylarını İktisap Etmeleri  144
III. PAYA VE PAY SENETLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER  144
A. İmtiyazlı Paylar  144
B. Halka Açık Ortaklıklarda Bağlam Hükümleri  146
C. Borsaya Kote Nama Yazılı Payların Devrinde Hakların Geçişi  147
IV. ORTAKLIKTAN AYRILMAYA İLİŞKİN ÖZEL DÜZENLEMELER  147
A. Ortağa Verilen Ayrılma (Çıkma) Hakkı  148
B. Zorunlu Pay Alım Teklifi  149
C. Ortaklıktan Çıkarma Hakkı ve Satma Hakkı  150
V. ŞİRKETİN MALİ DURUMUNUN KORUNMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER  151
A. Borçlanma Aracı Niteliğindeki Sermaye Piyasası Araçlarının İhraç Limiti ve Yetkisi  151
B. Riskin Erken Teşhisi Komitesi  152
VI. İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER  152
SORULAR  156
§.14. SERMAYE PİYASASI KURUMLARI, FAALİYETLERİ VE
KİTLE FONLAMA PLATFORMLARI  157
I. GENEL OLARAK  157
II. YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ  159
III. KOLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI  163
A. Yatırım Fonları  164
B. Yatırım Ortaklıkları  166
IV. PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİ VE PORTFÖY SAKLAMA KURULUŞLARI  168
V. MERKEZİ TAKAS KURULUŞLARI  171
A. Genel Olarak  171
B. Merkezi Karşı Taraf Uygulaması  171
VI. DİĞER SERMAYE PİYASASI KURUMLARI  173
VII. KİTLE FONLAMA PLATFORMLARI  174
SORULAR  177
§.15. SERMAYE PİYASASINDA BORSALAR VE
ÖZDÜZENLEYİCİ KURULUŞLAR  181
I. BORSALAR  181
II. TEZGAHÜSTÜ PİYASALAR  182
III. ÖZDÜZENLEYİCİ KURULUŞLAR  182
SORULAR  184
§.16. SERMAYE PİYASASINDA DENETİM, TEDBİRLER VE YAPTIRIMLAR  185
I. GENEL OLARAK  185
II. TEDBİRLER  186
A. Kanuna Aykırı İhraçlarda Uygulanacak Tedbirler  187
B. İhraççıların Hukuka Aykırı İşlemleri ile Sermayeyi veya Mal Varlığını Azaltıcı İşlemlerinde Uygulanacak Tedbirler  189
C. Kayıtlı Sermaye Sisteminde Uygulanacak Tedbirler  192
D. Örtülü Kazanç Aktarımında Uygulanacak Tedbirler  192
E. Genel Kurul Toplantılarına Gözlemci Gönderilmesi  193
F. Sermaye Piyasası Kurumlarının Hukuka Aykırı Faaliyet veya İşlemlerinde Uygulanacak Tedbirler  194
G. Mali Durumun Bozulması Halinde Uygulanacak Tedbirler  195
H. Tedrici Tasfiye ve İflas Durumlarında Uygulanacak Tedbirler  198
İ. İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyetinde Uygulanacak Tedbirler  199
J. Kanuna Aykırı İlan, Reklam ve Açıklamalarda Uygulanacak Tedbirler  200
K. Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler  200
III. KABAHATLER VE SUÇLAR  202
A. Kabahatler  202
1. İdari Para Cezalarına İlişkin Genel Esaslar  202
2. İdari Para Cezası Miktarının Özel Olarak Düzenlendiği Haller  204
a. Pay Alım Teklifi Zorunluluğunun Yerine Getirilmemesi  204
b. Yöneticilerin İhraççıya Vermekle Yükümlü Oldukları Kazancı Vermemeleri  205
c. Üyelerinin Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin Verdiği Kararlara Uymaması  207
d. Belli Nitelikteki Örtülü Kazanç Aktarımları  207
e. Piyasa Bozucu Eylemler  209
3. İdari Para Cezalarının Uygulanması ve Kanun Yolu  211
a. Savunma Alınması Koşulu  211
b. Tekerrür  211
c. Kanun yolu  212
B. Suçlar  212
1. Genel Olarak  212
2. Bilgi Suistimali Suçu  214
3. Piyasa Dolandırıcılığı Suçu  217
a. Bilgiye Dayalı Piyasa Dolandırıcılığı  217
b. İşleme Dayalı Piyasa Dolandırıcılığı  219
4. Usulsüz Halka Arz ve İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyeti Suçları  220
5. Güveni Kötüye Kullanma Suçu  221
a. Müşteri Varlıkları Üzerinde İzinsiz Tasarruf  222
b. Örtülü Kazanç Aktarımı  222
c. Kayıtları Bozma, Yok Etme, Değiştirme  228
SORULAR  230
§.17. SERMAYE PİYASASI KURULU  235
I. GENEL OLARAK  235
II. KURUL’UN İDARİ YAPISI VE İŞLEYİŞİ  236
A. Kurul Karar Organı  236
B. Başkanlık Teşkilatı  237
III. KURULUN YETKİLERİ  238
Seçilmiş Literatür  239
Kavramlar Dizini  245
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021