İlkokulda Karar Verme Problem Çözme Becerisi ve Akademik Başarı Dr. Serap Cimşir  - Kitap

İlkokulda Karar Verme Problem Çözme Becerisi ve Akademik Başarı

1. Baskı, 
Aralık 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
14x21
Sayfa:
143
Barkod:
9786256965096
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
150,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Kitabın İçindekileri
Bölüm 1 
Giriş 
1.1. Problem 
1.2. Amaç 
1.3. Önem 
1.4. Sınırlılıklar 
1.5. Sayıltılar 
1.6. Tanımlar 
Bölüm 2 
İlgili Literatür 
2.1. Temel Eğitim 
2.1.1. Temel Eğitim ile İlgili Genel Açıklamalar 
2.1.2. Temel Eğitim Öğrencilerinin Gelişim Özellikleri 
2.1.2.1. Fiziksel Gelişim Özellikleri 
2.1.2.2. Bilişsel Gelişim Özellikleri 
2.1.2.3. Duygusal ve Sosyal Gelişim Özellikleri 
2.1.3. Temel Eğitim Döneminde Kritik Yaş: On Yaş 
2.1.4. Temel Eğitimde Sosyal Bilgiler Dersi 
2.2. Temel Eğitimde Beceriler 
2.2.1. Beceriler ile İlgili Genel Açıklanmalar 
2.2.2. Düşünme Becerileri 
2.2.3. Karar Verme Becerisi 
2.2.3.1. Karar Verme ile İlgili Genel Açıklamalar 
2.2.3.2. Karar Verme Sürecinin Aşamaları 
2.2.3.3. Karar Verirken Uyulması Gereken İlkeler 
2.2.3.4. Karar Verme Yaklaşımları 
2.2.3.4.1. Geleneksel Yaklaşım 
2.2.3.4.2. Rasyonel Karar Verme 
2.2.3.4.3. Beyin Fırtınası (Brain Storming) 
2.2.3.4.4. Karar Ağacı 
2.2.3.5. Karar Verme Modelleri 
2.2.3.5.1. Gelatt’ın Karar Verme Modeli 
2.2.3.5.2. Hilton’un Karar Modeli 
2.2.3.5.3. Klasik Model 
2.2.3.5.4. Yönetsel Model 
2.2.3.5.5. Politik Model 
2.2.3.6. Karar Stil ve Stratejileri 
2.2.3.6.1. Karar Stilleri 
2.2.3.6.2. Karar Stratejileri 
2.2.4. Problem Çözme Becerisi 
2.2.4.1. Problem Çözme ile İlgili Genel Açıklamalar 
2.2.4.2. Problem Çözme Sürecinin Aşamaları 
2.2.4.3. Problem Çözme Yaklaşımları 
2.2.5. Problem Çözme ve Karar Verme Süreçlerinde Öğretmenin Rolü 
2.2.6. Karar Verme ve Problem Çözme Süreçlerinin Benzerlik ve Farklılıkları 
2.3. Akademik Başarı 
2.3.1. Akademik Başarı ile İlgili Genel Açıklamalar 
2.3.2. Akademik Başarıyı Etkileyen Faktörler 
2.3.2.1. Bireysel Faktörler 
2.3.2.2. Eğitim Sistemi Faktörü 
2.3.2.3. Yakın Çevre Faktörü 
2.3.2.3.1. Aile Faktörü 
2.3.2.3.2. Okul Faktörü 
2.3.2.3.3. Öğretmen Faktörü 
2.3.2.3.4. Akran Faktörü 
2.4. Marmara Üç Aşamalı Bilişsel Karar Verme Becerilerini Geliştirme Modeli 
2.5. İlgili Araştırmalar 
2.5.1. Yurt İçi Araştırmalar 
2.5.2. Yurt Dışı Araştırmalar 
Bölüm 3 
Yöntem 
3.1. Araştırma Modeli 
3.2. Çalışma Grubu 
3.3. Veri Toplama Araçları 
3.3.1. Kişisel Bilgiler Formu 
3.3.2. İlkokul Öğrencileri için Marmara Karar Verme Beceri Algısı Ölçeği 
3.3.4. Sosyal Bilgiler Akademik Başarı Testi 
3.3.4.1. “Sosyal Bilgiler Akademik Başarı Testi”nin Kapsam Geçerliği 
3.3.4.2. “Sosyal Bilgiler Akademik Başarı Testi”nin Güvenilirlik Analizi 
3.3.4.3. “Sosyal Bilgiler Akademik Başarı Testi”nin Geçerlik Analizi 
3.4. Verilerin Toplanması 
3.4.1. “Marmara Üç Aşamalı Bilişsel Karar Verme Becerilerini Geliştirme Modeli” için Temaların ve Problem Konularının Belirlenmesi 
3.4.2. Modelin İşleyişi 
3.4.2.1. Uygulama Öncesi 
3.4.2.2. Uygulama Sırası 
5.4.2.3. Uygulama Sonrası 
3.5. Verilerin Analizi 
Bölüm 4 
Bulgular 
4.1. Karar Verme Becerisi ile İlgili Bulgular 
4.2. Problem Çözme Becerisi ile İlgili Bulgular 
4.3. Akademik Başarı ile İlgili Bulgular 
Bölüm 5 
Sonuç, Tartışma ve Öneriler 
5.1. Sonuç 
5.1.1. Karar Verme Beceri Algısı ile İlgili Sonuçlar 
5.1.2. Problem Çözme Becerisi ile İlgili Sonuçlar 
5.1.3. Akademik Başarı ile İlgili Sonuçlar 
5.2. Tartışma 
5.3. Öneriler 
5.3.1. Uygulayıcılara Yönelik Öneriler 
5.3.2. MEB’e Yönelik Öneriler 
5.3.3. Araştırmacılara Yönelik Öneriler 
Kaynaklar