Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Mali Durumun Bozulan Sermaye Şirketlerinin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması
Aralık 2006 / 1. Baskı / 130 Syf.
Fiyatı: 40.00 TL
İndirimli: 29.90 TL (%26)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Kitapta; uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma hukuku başlığı altında genel olarak yeniden yapılandırma usulüne değinilmiş, bir iyileştirme türü olan uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın hukuki niteliği, iyileştirme kavramı ve benzer kurumlarla karşılaştırmalı olarak açıklanmış, yeniden yapılandırma hukukunun Amerika, Kıta Avrupası, İngiltere ve Türkiye'deki tarihçesi ve gelişimi aktarılmıştır.

Ayrıca, uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmada görevli organlar ve uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmaya başvuru koşulları yani uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmaya başvurabilecekler incelenmiştir.

Konu Başlıkları
Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma
Yeniden Yapılandırma Projesi, Projenin Müzakeresi ve Oylanması
Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma Başvurusu
Yeniden Yapılandırma Projesinin Mahkemece İncelenmesi, Tasdiki ve Tasdikin Sonuçları
Barkod: 9789750203602
Yayın Tarihi: Aralık 2006
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 130
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Sunuş ve Teşekkür  7
Önsöz  9
Kısaltmalar Listesi  15
Giriş  17
I. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA  23
A. Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırmanın Hukuki Niteliği  23
1. Genel Olarak  23
2. İyileştirme (Sanierung) Kavramı ve İyileştirmenin Bir Türü Olarak Yeniden Yapılandırma  24
3. Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırmanın Benzer Takip Hukuku Kurumları İle Karşılaştırılması  29
a. Adi Konkordato (İflas Dışı Konkordato)  29
b. İflasın Ertelenmesi  30
c. Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato  31
4. Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırmanın Hukuki Niteliği  32
B. Yeniden Yapılandırma Hukukunun Tarihçesi ve Gelişimi  33
1. Amerika Birleşik Devletleri  34
2. Kıta Avrupası  36
3. İngiltere  42
4. Türkiye  43
a. 3332 Sayılı Kanun (Şirket Kurtarma Kanunu)  44
b. 4743 sayılı Kanun (Finansal Yeniden Yapılandırma Usulü)  46
c. 5092 sayılı İİK'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma)  48
C. Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırmada Görevli Organlar  48
D. Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırmaya Başvurabilecekler  51
1. Genel Olarak  51
2. Sermaye Şirketi Olma Koşulu  51
3. Mali Durumun Bozulmasına Yönelik Koşullar  52
a. Muaccel Para Borçlarını Ödeyemeyecek Durumda Olmak  53
b. Mevcut ve Alacakları Borçlarını Karşılamaya Yetmemek  54
c. Muaccel Para Borçlarını Ödeyemeyecek Durumda Olmak veya Mevcut ve Alacakları Borçlarını Karşılamaya Yetmemek Tehlikesiyle Karşı Karşıya Kalmak  54
II. YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİ, PROJENİN MÜZAKERESİ VE OYLANMASI  57
A. Yeniden Yapılandırma Projesinin Hukuki Niteliği  57
1. Genel Olarak  57
2. Amerikan Doktrininde Yeniden Yapılandırma Planının Hukuki Niteliğine İlişkin Genel Yaklaşım  58
3. Alman Doktrininde Külli Takip Planının Hukuki Niteliğine İlişkin Görüşler  58
4. Konkordatonun Hukuki Niteliğine İlişkin Türk Doktrinindeki Görüşler  61
5. Yeniden Yapılandırma Projesinin Hukuki Niteliğine İlişkin Görüşümüz  63
B. Projeden Etkilenen Alacaklıların Belirlenmesi ve Gruplandırılması  66
1. Projeden Etkilenen Alacaklıların Belirlenmesi  66
2. Alacaklıların Gruplandırılması (Gruppenbildung, Classification)  68
a. Genel Olarak Gruplandırma  68
b. Gruplandırma İlkeleri (YYY m.6)  72
C. Projenin İçeriği  74
1. Projeden Etkilenen Alacaklıların Tabi Olacağı Koşullar ve Benzer Alacaklara Sahip Olan Alacaklılar Arasında Eşitliğin Nasıl Sağlanacağı (İİK 309/n, f.1, b.1)  75
2. Projenin Borçlunun Taraf Olduğu Sözleşmelere Etkisi (İİK 309/n, f.1, b.2)  76
3. Projenin Borçlunun Mal Varlığı Üzerindeki Tasarruf Yetkisine Etkisi (İİK 309/n, f.1, b.3)  77
4. Borçlunun Kredi Gibi Finansman Kaynaklarına Başvurup Başvurmayacağı (İİK 309/n, f.1, b.4)  79
5. Projenin Uygulanabilirliğini Sağlayacak Yöntemler (İİK 309/n, f.1, b.5)  81
6. Proje Denetçisi (İİK 309/n, f.1, b.6)  81
7. Eşit Muamele (İİK 309/n, f.1, b.7)  82
D. Projenin Müzakeresi  82
1. Genel Olarak Alacaklıların Bilgilendirilmesi  83
2. Bilgilendirme Usulü  84
3. Projeden Etkilenen Alacaklıları Bilgilendirmeye Yönelik Belgeler  85
E. Projenin Oylanması  88
1. Oylamaya Davet Usulü (YYY m.10)  90
2. Oylamaya Davetiyesi (YYY m.11) ve Davetiyeye Eklenecek Belgeler (YYY m.12)  91
3. Oylama Usulü  92
4. Projenin Projeden Etkilenen Alacaklılar Tarafından Oylanması ve Oylama Nisapları  94
III. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA BAŞVURUSU  97
A. Başvuru  97
1. Başvuru Koşulları  98
2. Başvuruya Eklenecek Belgeler  99
a. Yeniden Yapılandırma Projesi (İİK 309/o, 1)  99
b. Borçlunun Mali Durumunu Açıklayıcı Belgeler (İİK 309/o, 2, 3, 9)  99
c. Projeye İlişkin Açıklayıcı Belgeler (İİK 309/o, 4, 5, 6, 7, 8)  100
B. Başvuru Üzerine ve Ara Dönemde Mahkemece Yapılacak İşlem ve Alınacak Tedbirler  101
1. Duruşmanın Belirlenmesi ve Başvurunun İlanı (İİK 309/ö, f.1)  101
2. Ara Dönem  102
a. Ara Dönemde Mahkemece Alınacak Tedbirler  102
b. Ara Dönem Denetçisinin Tayini  103
c. Ara Dönemde Projeden Etkilenen Alacaklıların Borçluya Karşı Başlattıkları Takip ve Bu Takiplerle İlgili Davaların Durması  104
d. Ara Dönemde Borçlunun Finansman Araçlarına Başvurması  105
IV. YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİNİN MAHKEMECE İNCELENMESİ, TASDİKİ VE TASDİKİN SONUÇLARI  107
A. Projeyi Tasdik Duruşması ve İtirazların Değerlendirilmesi  107
1. Ön Duruşma  107
2. İtirazlar ve İtirazların Değerlendirilmesi  108
B. Tasdik Koşulları  110
C. Kanun Yolları  112
D. Tasdik Kararının Hüküm ve Sonuçları  113
E. Yeniden Yapılandırma Projesinin Feshi  115
F. Yeniden Yapılandırma Projesinin Tadili  116
G. Yeniden Yapılandırma Projesinin İhlali  117
Sonuç  119
Kaynakça  121
 


Mutlu Dinç ...
Ekim 2020
219.00 TL
İndirimli: 153.90 TL (%29)
Sepete Ekle
Murat Atalı ...
Ekim 2020
95.00 TL
Sepete Ekle
Ömer Faruk Demir
Ekim 2020
78.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Sunuş ve Teşekkür  7
Önsöz  9
Kısaltmalar Listesi  15
Giriş  17
I. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA  23
A. Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırmanın Hukuki Niteliği  23
1. Genel Olarak  23
2. İyileştirme (Sanierung) Kavramı ve İyileştirmenin Bir Türü Olarak Yeniden Yapılandırma  24
3. Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırmanın Benzer Takip Hukuku Kurumları İle Karşılaştırılması  29
a. Adi Konkordato (İflas Dışı Konkordato)  29
b. İflasın Ertelenmesi  30
c. Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato  31
4. Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırmanın Hukuki Niteliği  32
B. Yeniden Yapılandırma Hukukunun Tarihçesi ve Gelişimi  33
1. Amerika Birleşik Devletleri  34
2. Kıta Avrupası  36
3. İngiltere  42
4. Türkiye  43
a. 3332 Sayılı Kanun (Şirket Kurtarma Kanunu)  44
b. 4743 sayılı Kanun (Finansal Yeniden Yapılandırma Usulü)  46
c. 5092 sayılı İİK'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma)  48
C. Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırmada Görevli Organlar  48
D. Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırmaya Başvurabilecekler  51
1. Genel Olarak  51
2. Sermaye Şirketi Olma Koşulu  51
3. Mali Durumun Bozulmasına Yönelik Koşullar  52
a. Muaccel Para Borçlarını Ödeyemeyecek Durumda Olmak  53
b. Mevcut ve Alacakları Borçlarını Karşılamaya Yetmemek  54
c. Muaccel Para Borçlarını Ödeyemeyecek Durumda Olmak veya Mevcut ve Alacakları Borçlarını Karşılamaya Yetmemek Tehlikesiyle Karşı Karşıya Kalmak  54
II. YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİ, PROJENİN MÜZAKERESİ VE OYLANMASI  57
A. Yeniden Yapılandırma Projesinin Hukuki Niteliği  57
1. Genel Olarak  57
2. Amerikan Doktrininde Yeniden Yapılandırma Planının Hukuki Niteliğine İlişkin Genel Yaklaşım  58
3. Alman Doktrininde Külli Takip Planının Hukuki Niteliğine İlişkin Görüşler  58
4. Konkordatonun Hukuki Niteliğine İlişkin Türk Doktrinindeki Görüşler  61
5. Yeniden Yapılandırma Projesinin Hukuki Niteliğine İlişkin Görüşümüz  63
B. Projeden Etkilenen Alacaklıların Belirlenmesi ve Gruplandırılması  66
1. Projeden Etkilenen Alacaklıların Belirlenmesi  66
2. Alacaklıların Gruplandırılması (Gruppenbildung, Classification)  68
a. Genel Olarak Gruplandırma  68
b. Gruplandırma İlkeleri (YYY m.6)  72
C. Projenin İçeriği  74
1. Projeden Etkilenen Alacaklıların Tabi Olacağı Koşullar ve Benzer Alacaklara Sahip Olan Alacaklılar Arasında Eşitliğin Nasıl Sağlanacağı (İİK 309/n, f.1, b.1)  75
2. Projenin Borçlunun Taraf Olduğu Sözleşmelere Etkisi (İİK 309/n, f.1, b.2)  76
3. Projenin Borçlunun Mal Varlığı Üzerindeki Tasarruf Yetkisine Etkisi (İİK 309/n, f.1, b.3)  77
4. Borçlunun Kredi Gibi Finansman Kaynaklarına Başvurup Başvurmayacağı (İİK 309/n, f.1, b.4)  79
5. Projenin Uygulanabilirliğini Sağlayacak Yöntemler (İİK 309/n, f.1, b.5)  81
6. Proje Denetçisi (İİK 309/n, f.1, b.6)  81
7. Eşit Muamele (İİK 309/n, f.1, b.7)  82
D. Projenin Müzakeresi  82
1. Genel Olarak Alacaklıların Bilgilendirilmesi  83
2. Bilgilendirme Usulü  84
3. Projeden Etkilenen Alacaklıları Bilgilendirmeye Yönelik Belgeler  85
E. Projenin Oylanması  88
1. Oylamaya Davet Usulü (YYY m.10)  90
2. Oylamaya Davetiyesi (YYY m.11) ve Davetiyeye Eklenecek Belgeler (YYY m.12)  91
3. Oylama Usulü  92
4. Projenin Projeden Etkilenen Alacaklılar Tarafından Oylanması ve Oylama Nisapları  94
III. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA BAŞVURUSU  97
A. Başvuru  97
1. Başvuru Koşulları  98
2. Başvuruya Eklenecek Belgeler  99
a. Yeniden Yapılandırma Projesi (İİK 309/o, 1)  99
b. Borçlunun Mali Durumunu Açıklayıcı Belgeler (İİK 309/o, 2, 3, 9)  99
c. Projeye İlişkin Açıklayıcı Belgeler (İİK 309/o, 4, 5, 6, 7, 8)  100
B. Başvuru Üzerine ve Ara Dönemde Mahkemece Yapılacak İşlem ve Alınacak Tedbirler  101
1. Duruşmanın Belirlenmesi ve Başvurunun İlanı (İİK 309/ö, f.1)  101
2. Ara Dönem  102
a. Ara Dönemde Mahkemece Alınacak Tedbirler  102
b. Ara Dönem Denetçisinin Tayini  103
c. Ara Dönemde Projeden Etkilenen Alacaklıların Borçluya Karşı Başlattıkları Takip ve Bu Takiplerle İlgili Davaların Durması  104
d. Ara Dönemde Borçlunun Finansman Araçlarına Başvurması  105
IV. YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİNİN MAHKEMECE İNCELENMESİ, TASDİKİ VE TASDİKİN SONUÇLARI  107
A. Projeyi Tasdik Duruşması ve İtirazların Değerlendirilmesi  107
1. Ön Duruşma  107
2. İtirazlar ve İtirazların Değerlendirilmesi  108
B. Tasdik Koşulları  110
C. Kanun Yolları  112
D. Tasdik Kararının Hüküm ve Sonuçları  113
E. Yeniden Yapılandırma Projesinin Feshi  115
F. Yeniden Yapılandırma Projesinin Tadili  116
G. Yeniden Yapılandırma Projesinin İhlali  117
Sonuç  119
Kaynakça  121
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020