Dış Ticarette Korumacılık ve 2008 Krizi Sonrası Değişen Korumacılık Önlemleri Dr. Arzu Polat  - Kitap

Dış Ticarette Korumacılık ve 2008 Krizi Sonrası Değişen Korumacılık Önlemleri

1. Baskı, 
Ekim 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
97
Barkod:
9786256559684
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
85,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Serbest ticaretin iç endüstriye zarar vereceğini savunanlar dış ticarette korumacılığı savunurken, korumacılığın gerek yurtiçi gerekse de uluslararası ekonomide adil ticaret ortamının bozularak haksız rekabet ortamının doğmasına yol açacağını savunanlarda mevcuttur. Bir diğer ifade ile dış ticarette korumacılık, serbest ticaretin hem koruyucusu hem de yok edicisi olabilmektedir.
Bu kapsamda çalışmanın; birinci bölümünde, dış ticaret ve dış ticarette korumacılık kavramından, ikinci bölümünde, dış ticarette klasik ve yeni korumacılık önlemlerinden bahsedilecek, üçüncü bölümünde ise, kriz sonrası özelikle Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde korumacılık ve korumacılık önlemlerinin etkilerinin değerlendirilmesi yapılacaktır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Dış Ticaret ve Dış Ticarette Korumacılık
.
Dış Ticarette Korumacılık Önlemleri
.
2008 Krizi Sonrası Korumacılık ve Korumacılık Önlemlerinin Etkilerinin Değerlendirilmesi
Kitabın İçindekileri
BİRİNCİ BÖLÜM 
DIŞ TİCARET VE DIŞ TİCARETTE KORUMACILIK 
I. DIŞ TİCARET TANIMI VE DIŞ TİCARETTE GELİŞMELER 
A. Dış Ticaret Tanımı 
B. Dış Ticaretin Tarihsel Gelişimi 
II. SERBEST DIŞ TİCARET VE DIŞ TİCARETTE KORUMACILIK 
A. Serbest Dış Ticaret 
B. Dış Ticarette Korumacılık 
III. DIŞ TİCARETTE KORUMACILIK NEDENLERİ 
A. Ulusal Güvenlik–Savunma Tezi 
B. Dış Ticaret Hadlerinin Bozulması 
İKİNCİ BÖLÜM 
DIŞ TİCARETTE KORUMACILIK ÖNLEMLERİ 
I. DIŞ TİCARETTE KORUMACILIK ÖNLEMLERİ 
A. Geleneksel (Klasik) Korumacılık Önlemleri 
B. Yeni Korumacılık Önlemleri 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
2008 KRİZİ SONRASI KORUMACILIK VE KORUMACILIK ÖNLEMLERİNİN ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
I. AB ÜLKELERİNDE KRİZ VE KORUMACILIK 
A. Krizde AB Ülkelerinin Durumu 
B. AB Ülkelerinde Korumacılık Önlemleri 
II. TÜRKİYE’DE KRİZ VE KORUMACILIK 
A. Kriz Öncesi Türkiye’de Dış Ticaretin Gelişimi 
B. Krizde Türkiye’nin Durumu 
III. KORUMACILIK ÖNLEMLERİNİN ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
A. Dünya Arzına Etkisi 
B. Ülkenin Kendi İhracatına ve İhracatçı Ülkenin Ticaret Haddine Etkisi