Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Yaklaşım Dergisi Sayı: 280 Nisan 2016
Nisan 2016 / 1. Baskı / 318 Syf.
Fiyatı: 41.00 TL
2 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Aylık olarak düzenli bir şekilde yayınlanan derginin, bu ay ki sayısında yer alan makaleler şöyledir;

Konu Başlıkları
Veraset ve İntikal Yoluyla (İvazsız Olarak) Edinimlerde 2016 Yılında Uygulanacak İstisna Tutarları, Verginin Hesaplanması ve Beyanı, MEHMET YÜCEL
Borsa İstanbul’da İşlem Gören Otomotiv Şirketlerinin 2000–2014 Yılları Arasında 14 Yıllık Dönemde Finansman Giderlerinin Net Satışlarıyla İlişkisi, OSMAN TURGUT
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının Üçüncü Ülkelere Etkisi, TALİP YILMAZ
Gayrimenkul Sermaye İradından İndirilip İndirilmeyeceği veya Ne Şekilde İndirileceği Konusunda Tereddüt Olan Bazı Giderler Hakkında Açıklamalar, RAMAZAN CENK
Mükellef İstisnadan Vazgeçer mi? AHMET CAN NEFTÇİ
5746 Sayılı Kanun ve Ar–Ge Yenilik Projesi, ALPER DİLER
Nakdi Sermaye Artırımı Teşviği ve Bu Teşvikten Yararlanma Şartları, EMRAH KANDEMİR, MERAL BAKAR
Taşınmaz ve İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnasının Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısı Kapsamında Değerlendirilmesi, MUSTAFA ATİK
Sat–Kirala–Geri Al Sözleşmelerinin Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi, İLHAN ÇETİN
KDV İade Talebine İlişkin Listelerin Düzenlenmesi ve Elektronik Ortamda Gönderilmesi, SÜLEYMAN TURAN
Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısı ve Getirdikleri, MEHMET YILMAZ
Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İthal Edilen Makinelere Uygulanan İstisnalar, UĞUR ÇOLAK
Küreselleşme Boyutunda Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi, MUTLU YORULDU, NİLÜFER ZEYBEK YORULDU
Konut Finansmanında Harç İstisnası, ZAFER ANADOLU
Şirketler Topluluğunda Bağlılık Raporu, ERCAN BODUR
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Bilinmesi Gerekenler UMUT ÖZER
Vergi İncelemesi Sürecinde Mükelleflerin Hak ve Yükümlülükleri, EDA KAYA
Sigortalının Lise veya Dengi İle Yüksek ldari Mezun Olan Çocuklarının Gelir Testine Tabi Tutulmaları ve Sağlık Hizmetlerinden Yararlanmaları, CELAL TOZAN
Ülkemizde Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinleri ve İşveren Yükümlülükleri, MAHMUT ÇOLAK
Sosyal Güvenlik Kurumu İle Türk Eczacıları Birliği Arasında Akdedilen Eczane Protokolünün 2016 Yılı Değişiklikleri–II, FAZIL KARA
Silikozis, İLKNUR ŞAHAN USTA
Avukatların Sigortalılığı, EKREM TAŞBAŞI
Hastalardan Alınan İlave Ücret İle İlgili Bilinmesi Gerekenler ve Bir Uygulama Önerisi, AHMET ARAS
Özel İstihdam Bürolarına Geçici İş İlişkisi Kurma Yetkisi Geliyor, RAŞİT ULUBEY
Doğum ve Evlat Edinmede (Kısmi Süreli Çalışma) ve Yarım Çalışma Ödeneği, RAMAZAN GÜÇLÜ
Fiili Hizmet Süresi Kapsamında Çalışmakta İken Bakıma Muhtaç Derecede Malûl Çocuğu Bulunan Kadın Sigortalıların Emeklilik Durumu, CENGİZ TÜRKCAN
Aylık Bağlanması Talebinde Bulunan 4–1(b) Sigortalıları Açısından Geçici 63. Madde Uygulaması, SEVGİ ÜVEDİ
Hiç Tescil Edilmemiş veya Tescil Edilmiş Olmakla Birlikte Hiç Bildirimde Bulunulmayan Özel Bina İnşaatı İşyerlerinde Asgari İşçilik Uygulamasında Ne Değişti?, HAKAN HASTÜRK
Malûl Çocuğu Bulunan Kadın Sigortalının Fiili Hizmet Süresi Zammı Kapsamındaki Çalışmaları Kendisine Erken Emeklilik Hakkı Sağlar mı? MUZAFFER ŞEKEROĞLU
Teşvik Değil Destek! MEHMET DEMİRCİ
Genç Girişimciye Vergi Teşvikinin Şartları, ERTUĞRUL GEZEN
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan Yetim Aylığı Alan Sigortalı, İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanır mı? GÖKHAN BEDİR
Teknokent–Teknopark Alanında Faaliyet Gösteren İşverenleri Kapsayan Sigorta Primi Teşviki, AHMET ÖZCAN
SGDP’ye Tabi Olarak Çalışan İşçiler İstirahat Parası Alabilir mi? SERDAR ADAY
İşyerini Kapatan Sigortalıların 4–b (Bağ–Kur) Primlerini Ödemeye Devam Etmeleri Durumunda Ödenen Primlerin İsteğe Bağlı Değerlendirilmesi, SAMİ ÖNER
Sigorta Prim Teşvikinde Önemli Değişme, MURAT ARAZ
Aynı İşçi İle Birden Fazla Deneme Süreli Sözleşme Yapılabilir mi? EROL GÜNER
Aktif İşgücü Hizmetlerinden Sağlanan Cep Harçlığının Vergisel Durumu, MERT EKŞİ, FIRAT İNSEL
İş Kanunu’na Göre Yeni İş Arama İzni Kullandırılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir? MEHMET KARAKOÇ
İş Kazasına Uğrayan Her Sigortalı İş Göremezlik Ödeneği Alabilir mi? S. MEHMET KELEŞ
İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Değerlendirmesinin Yeri, MEHMET UĞUR
Anonim Şirketlerin Sona Erme Halleri ve Tasfiye İşleri, UFUK ÜNLÜ
Türkiye’nin 2014 Yılı Ekonomik Görünüm Raporu (Rauf GONENC, Oliver ROEHN, Fethi ÖĞÜNÇ, Evren Erdoğan COŞAR: Çeviri), ÖZNUR GÖKÇE ALTINBAŞ
Denetimin Performansla İmtihanı, SELİM GÖKÇE
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım İhalelerinde Asgari Ücretteki Artışın Mücbir Sebep İle Fiyat Farkı Ödemeleri Bağlamında Değerlendirilmesi, CEVDET BOZKURT
Rekabet Hukukunda Ticari Sırların Belirlenmesi ve Gizli Tutulması, MURAT ÖZEYRANOĞLU
Sermaye Şirketinin Şahıs İşletmesine Dönüştürülmesi, CEM ŞAHİN
6663 Sayılı Torba Kanun’un Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Alanında Getirdikleri, ŞEVKET TEZEL
Fazla Mesai Onayı Her Yıl Gerekli mi? VEDAT İLKİ
Şirkete Ait SGK İdari Para Cezasının Şirket Ortağından Alınamayacağı Yargı Kararıyla Kesinleşti, DERDA AKCAN
Kendileri Hakkında Herhangi Bir Olumsuzluk Bulunmamasına Rağmen Özel Esaslara Alınmış Mükelleflerden Mal ve Hizmet Satın Alınması Nedeniyle Yüklenilen KDV’nin İadesi Konusunda Karşılaşılan Sorunların Giderilmesi, NURİ DEĞER
Kamu Alımlarında Eşit Teklifte Vergi Performansından Puanlama Ölçütüne Geçiş ve Ekonomiye Yansıması, MUSTAFA ÇOLAK
Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası, TAHİR ERDEM
Devlet Katkısının BES’e Giren Katılımcı Sayısına Olan Etkisi, İMDAT TÜRKAY
e–Tebligat Tüm Kamuya Yönelik Olup Gelir İdaresince 01.04.2016 Tarihinde Uygulamaya Başlanacaktır, NADİR ÖZTÜRK
Kurumlar Vergisi Matrahı ve Ödenecek Verginin Hesaplanması, MEHMET EMİN AKYOL
Yurt Dışında Ortak Olunan Şirketten Tam Mükellef Gerçek Kişilere Yapılan ve Uzun Süre Geri Ödenmeyen Para Transferleri Kâr Payı Mıdır, Borç mudur? AHMET NACİ ARIKAN
Vergi İhbar ve Şikâyetlerine İlişkin Değerlendirmeler–II (Vergi İhbarının Maddi ve Şekli Şartları, İşleme Alınma Prosedürü), SADIK ÖKÇÜN
Eğitim Kurumlarına Yapılan Bağışların Vergisel Durumu: l İnşaası Örneği–I, EROL ACER
Dijital Ekonomide Transfer Fiyatlandırması, CEYHUN DENİZ
Kurumlar Vergisi Açısından Eğitim–Öğretim Kazanç İstisnası, MEHMET FATİH GÜR, ŞEYDA DİŞÇEKEN
Transfer Fiyatlandırmasında KDV Reddedilmeli midir?–II, FUAT USTA
Promosyon Ürünleri, Eşantiyon ve Numunelerde KDV ve ÖTV Uygulaması–II, TARIK SELCİK
Tapu Harcının Cezalı Tarhiyatında Vergi Ziyaı Cezası Üç Kat Kesilebilir mi? YASİN ÖZYOLCU
Mahkeme Tarafından Emsal Bedel Tespiti Yapılmışken Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Eleştirisi Yapılabilir mi? CİHAN DELİGÖZ
Örtülü Sermaye Müessesesinde Düzeltme İşlemlerinin Zamanı, İLYAS MERİÇ
Serbest Meslek Kazancı–II, ÖVÜL ÇÖLGEZEN BATUN
Vazgeçilen Alacakların Değerleme Esasları ve Zararla İtfasının Oluşturduğu Özellikli Hususlar: Geçmiş Yıl Zararlarının Durumu, A. ÖZKAN BUYRUK
Vergisel Açıdan Temettü İkramiyesi, ALTAR ÖMER ARPACI
2015 Hesap Döneminde Kurum Kazancının Tespiti Açısından Temsil ve Ağırlama Giderleri ve Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar, LEVENT BAŞAK
Hak Arama Hürriyeti; Sahte Belge Kullanma–Düzenleme Konulu Vergi Tekniği Raporlarının Mükellefe Tebliği, ARİF BAYRAM
Tekâfül Sigorta Sisteminin Türk Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu–II, METE AKÇAKIN, HAYRUNNİSA ŞEN DOĞRUYOL
Yurt Dışında Taahhüt Edilen Müteahhitlik İşlerinin Şirket Kurarak Yahut Şube Olarak İfa Edilmesi Alternatiflerinin Vergisel Olarak Değerlendirilmesi, ŞENOL TURUT
Ferdi İşletmelerde Taşınmazların Envantere Alınması, FERHAT FAHRAN
2016 Yılında Ödenecek Emlak Vergisi ve Bu Vergiye Ek Olarak Ödenecek Katkı Payı, HALİL COŞKUN
Turizmde KDV Uygulamaları, YILMAZ SEZER
Vergi Hatası ve Hukuksal Uyuşmazlık Kavramları, Bu Kavramların Ayrımının Önemi, MEHMET EZHAN DOĞRUSÖZ
“Evlenelim – Çoğalalım” Düzenlemeleri! MÜJDAT ŞAKAR
Prim Borcunun Aylık Başlangıç Tarihine Etkisi, ERDOĞAN ÜVEDİ
Analık Halinde Kadın İşçinin Hakları ve Yarım Çalışma Ödeneği, SERDAR GÜNAY
Yeni Mezun Gencin Genel Sağlık Sigortası Priminde Gelinen Son Nokta!, VAKKAS DEMİR
SSK (4–a) ve Bağ–Kur (4–b) Hizmetlerinin Çakışması Halinde Prim Aktarma İşlemlerinde Yeni Düzenleme, FARUK YÜKSEL
İş Akdinin Hak Düşürücü Süre İçinde Sona Erdirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, UMUT TOPCU
Doğum Sonrasında Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı, DAVUT ULUÖZ
Evlat Edinen İşçilere 6663 Sayılı Kanun İle Getirilen Analık Hali ve Doğum İzni Hakkı, CÜNEYT ÖZEN
İşçi Tarafından Çalışma Taahhüdüne Uyulmaması ve Cezai Şart, CUMHUR SİNAN ÖZDEMİR
İş Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasını Öngören Tasarı, Geçici İş İlişkisi – Geçici İşçi Çalıştırma Konusunda Neler Getiriyor? ARİF TEMİR
Hangi Niteliklere Sahip Olan İşverenler İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini Kendileri Yerine Getirebilir? ABDURRAHMAN AKMAN
Kısmi Süreli (Part–Time) Çalışanların Genel Sağlık Sigortalılığı, SÜLEYMAN UZUNOĞLU
İşçiye Fazla Çalışma Karşılığı Ücret Ödenmesi ve İzin Kullandırılması, AKIN ŞİMŞEK
Asgari Ücret Desteğinden Faydalanacak İşverenler Kimlerdir? KEMAL AKYOL
Geçici İş Göremezlik Ödemelerinde Mahsuplaşma Nasıl Yapılır? COŞKUN BİLGİN
Sürekli İş Göremezlik Gelirinin Bağlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Güncel Hususlar, REŞAT MERTTİR
İşyerlerinde Mülteci Çalıştıranlar Nelere Dikkat Etmelidir? OSMAN ÖZBOLAT
Konut Hesaplarına Devlet Katkısı Nasıl İşleyecek? BÜNYAMİN ESEN
İhaleli İşlerde İş Güvencesi ve İşe İade MEHMET FATİH GELERİ
Ortakların Alacaklarının Sermaye Artırımında Kullanılması İçin Bilirkişi Raporu Gerekir mi? SONER ALTAŞ
Limited Şirketlerde Ortakların Genel Kurul Toplantısına Katılma Hakkı, MUSTAFA YAVUZ
Anonim Şirketlerin Hangi Genel Kurul Toplantılarında Bakanlık Temsilcisi Bulunması Zorunludur? SERBAY MORAY
Anonim Şirkete Ait Arsanın Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Elden Çıkarılması, SALİH ÇALAL
Türk Ticaret Kanunu’nda Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararları Aleyhine Dava Açılmasına İlişkin Düzenlemeler, ÖZDEM SATICI TOPRAK
Dava Konusu Edilen Cezalı Tarhiyatlarda, Rızaen Yapılan Ödemeler, MUSTAFA ALPASLAN
İdari Yargılama Usulünde Tek Dilekçe İle Dava Açılabilecek Durumlar, NAZLI GAYE ALPASLAN
Barkod: 9781111165833
Yayın Tarihi: Nisan 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 318
Yayınevi: Yaklaşım Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için İstanbul Şişli ve Ankara Strazburg Cad. Şubelerimiz Salı ve Perşembe günleri saat 9:00 – 17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.