Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Açıklamalı – İçtihatlı – Uygulamalı
Çek Hukuku
Haziran 2004 / 5. Baskı / 955 Syf.
Fiyatı: 120.00 TL
İndirimli: 100.00 TL (%17)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Kitabın güncellenmiş ve genişletilmiş bu beşinci baskısında 3"7 Sayılı Çek Yasasında yapılan değişiklikler işlenerek tüm hukukçulara ve ilgililere sunulmuştur. 3"7 sayılı Çek Yasasındaki değişiklik ve eklemelerle oluşturulan yeni düzenleme, çok kısa bir zaman önce yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle, henüz emsal kararlar oluşmamıştır. Ancak, değişiklikten önce emsal niteliğini kazanmış ve son değişiklikte de uygulanabilecek nitelikteki Yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Çeklerin Keşidesi ve Şekli
Devir
Ödeme ve Ödemeden İmtina
Çeşitli Hükümler
Kanunlar İhtilafı
Kambiyo Senetleri (Çek, Poliçe ve Emre Muharrer Senet) Hakkındaki Hususi Takip Usulleri
Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun
Barkod: 9789753478014
Yayın Tarihi: Haziran 2004
Baskı Sayısı:  5
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 955
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Beşinci Basıya Önsöz  7
Dördüncü Basıya Önsöz  9
Kısaltmalar  19
BİRİNCİ KISIM
TİCARET HUKUKU ÇEK Birinci Ayrım
ÇEKLERİN KEŞİDESİ VE ŞEKLİ
Madde 692: A. Şekil  23
I. Unsurlar  23
AÇIKLAMALAR  23
KARARLAR  37
Madde 693:II. Unsurların Bulunmaması  108
AÇIKLAMALAR  108
KARARLAR  108
Madde 694: B. Münferit Unsurlar  111
I. Muhatap  111
1. Muhatap Olma Ehliyeti  111
AÇIKLAMALAR  111
KARARLAR  112
Madde 695:2. Karşılık  113
AÇIKLAMALAR  113
KARARLAR  116
Madde 696:II. Kabul Yasağı  124
AÇIKLAMALAR  124
KARARLAR  134
AÇIKLAMALAR  134
KARARLAR  135
Madde 698:IV. Faiz Şartı  140
AÇIKLAMALAR  140
KARARLAR  140
Madde 699:V. Adresli ve İkametgahlı Çek  141
AÇIKLAMALAR  141
İkinci Ayrım
DEVİR
Madde 700:A. Devir Kabiliyeti  142
KARARLAR  144
Madde 701:B. Ciro  149
I. Umumi Olarak  149
AÇIKLAMALAR  149
KARARLAR  150
Madde 702:II. Hak Sahipliğini İspat Vazifesi  162
AÇIKLAMALAR  163
KARARLAR  164
Madde 703:III. Hamile Yazılı Çek Üzerine Yapılan Ciro  182
AÇIKLAMALAR  182
KARARLAR  183
Madde 704:C. Kaybedilen Çek  188
AÇIKLAMALAR  188
KARARLAR  190
Madde 705:D. Protestodan ve Vadeden Sonraki Ciro  200
AÇIKLAMALAR  200
KARARLAR  201
Üçüncü Ayırım
ÖDEME VE ÖDEMEDEN İMTİNA
Madde 706:A. Ödeme  205
I. Aval  205
AÇIKLAMALAR  205
KARARLAR  208
Madde 707:II. Vade  211
AÇIKLAMALAR  211
KARARLAR  212
Madde 708:III. Ödeme İçin İbraz  215
1. Umumi Olarak  215
AÇIKLAMALAR  216
KARARLAR  219
Madde 709:2. Takvim İhtilafı  230
AÇIKLAMALAR  230
Madde 710:3. Takas Odası  230
AÇIKLAMALAR  230
KARARLAR  233
Madde 711:IV. Çekten Cayma  236
1. Umumi Olarak  236
AÇIKLAMALAR  236
KARARLAR  242
Madde 712:2. Hususi Haller  249
AÇIKLAMALAR  250
KARARLAR  251
Madde 713:V. Ciroların Tahkiki  252
AÇIKLAMALAR  252
KARARLAR  254
Madde 714:VI. Yabancı Memleket Parasıyla Ödenecek Çek  256
AÇIKLAMALAR  256
KARARLAR  259
Madde 715:VII. Çizgili Çek  264
1. Şekil ve Şartları  264
AÇIKLAMALAR  264
Madde 716:2. Hükümleri  265
AÇIKLAMALAR  265
Madde 717:VIII. Hesaba Geçirilmek Üzere Çekilen Çek  266
1. Umumi Olarak  266
AÇIKLAMALAR  266
KARARLAR  267
Madde 718:2. Hâmilin Hakları  267
a. İflas Halinde  267
AÇIKLAMALAR  267
Madde 719:b. Hesaba Geçirilmeden İmtina Halinde  268
AÇIKLAMALAR  268
Madde 720:B. Ödemeden İmtina  269
I. Hâmilin Müracaat Hakları  269
AÇIKLAMALAR  270
KARARLAR  271
Madde 721:II. Protesto  289
KARARLAR  290
Madde 722:III. Müracaat Hakkının Şümulü  291
AÇIKLAMALAR  291
KARARLAR  297
Madde 723:VI. Mücbir Sebepler  318
AÇIKLAMALAR  318
KARARLAR  320
Dördüncü Ayırım
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 724:I. Sahte veya Tahrif Edilmiş Çek  320
KARARLAR  322
Madde 725:II. Çekin Birden Fazla Nüsha Olarak Tanzim Edilmesi  329
AÇIKLAMALAR  329
Madde 726:III. Müruruzaman  330
AÇIKLAMALAR  330
KARARLAR  332
Madde 727:IV. “Banka“nın Tarifi  350
AÇIKLAMALAR  350
Madde 728:V. Müddetler  351
1. Tatil Günleri  351
AÇIKLAMALAR  351
KARARLAR  351
Madde 729:2. Müddetlerin Hesabı  352
AÇIKLAMALAR  352
KARARLAR  353
Madde 730:VI. Tatbik Olunacak Hükümler  353
AÇIKLAMALAR  354
KARARLAR  355
Beşinci Ayırım
KANUNLAR İHTİLAFI
Madde 731:I. Muhatap Olma Ehliyeti  455
AÇIKLAMALAR  456
KARARLAR  459
AÇIKLAMALAR  459
KARARLAR  459
Madde 733:III. Taahhütlerin Hükümleri  461
1. Keşide Yeri Kanunu  461
AÇIKLAMALAR  461
KARARLAR  461
Madde 734:2. Ödeme Yeri Kanunu  463
AÇIKLAMALAR  463
Madde 735:3. İkametgah Kanunu  464
AÇIKLAMALAR  464
İKİNCİ KISIM
İCRA HUKUKU KAMBİYO SENETLERİ (ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER SENET) HAKKINDAKİ HUSUSİ TAKİP USULLERİ
Madde 167:Takibin Kabulü Şartları  467
KARARLAR  470
Madde 168:A. Haciz Yolu ile Takip  553
Ödeme Emri  553
AÇIKLAMALAR  554
KARARLAR  559
Madde 169:a. Borca İtiraz  585
AÇIKLAMALAR  585
KARARLAR  587
Madde 169/a:İtirazın İncelenmesi  602
AÇIKLAMALAR  604
KARARLAR  607
Madde 170:b. İmzaya İtiraz  638
AÇIKLAMALAR  639
KARARLAR  641
Madde 170/a:Borçlunun Kambiyo Hukuku Bakımından Şikayeti  666
AÇIKLAMALAR  667
KARARLAR  669
Madde 170/b:Uygulanacak Diğer Hükümler  692
AÇIKLAMALAR  692
KARARLAR  693
Madde 171:B. İflas Yolu ile Takip  699
Ödeme Emri  699
AÇIKLAMALAR  699
KARARLAR  700
Madde 172:İtiraz ve Şikayet  702
AÇIKLAMALAR  703
KARARLAR  704
Madde 173:İflas Davası  706
a. İtiraz veya Şikayet Olunmaması  706
AÇIKLAMALAR  706
KARARLAR  709
Madde 174:b. İtiraz veya Şikayet Olunması  716
AÇIKLAMALAR  716
KARARLAR  717
Madde 175:c. İstirdat Davası  718
KARARLAR  719
Madde 176:d. Uygulanacak Hükümler  719
AÇIKLAMALAR  719
KARARLAR  720
Madde 176/a:e. Müşterek Hükümler  721
Alacaklı veya Borçluya Verilecek Belgeler  721
Madde 176/b:Birden Fazla Borçlu Bulunması  722
ÜÇÜNCÜ KISIM
CEZA HUKUKU ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE
ÇEK HAMİLLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
Madde 1:Kapsam  725
AÇIKLAMALAR  729
KARARLAR  735
Madde 2:Sorumluluk  736
AÇIKLAMALAR  738
Madde 3:Çek Defterleri  749
AÇIKLAMALAR  750
KARARLAR  754
Madde 4:İbraz ve Ödeme  762
AÇIKLAMALAR  763
KARARLAR  765
Madde 5:Çek Karşılığının Ödenmemesi  770
AÇIKLAMALAR  770
KARARLAR  77 3
Madde 6:Hesaben Tesviye  774
AÇIKLAMALAR  775
KARARLAR  777
Madde 7:İhtar  778
AÇIKLAMALAR  778
KARARLAR  787
AÇIKLAMALAR  787
KARARLAR  790
Madde 9:Bildirme ve Duyuru  794
AÇIKLAMALAR  795
Madde 10:Bankanın sorumlu olduğu miktar  796
AÇIKLAMALAR  797
KARARLAR  799
Madde 11:Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca İlân Edilecek Hususlar  801
Madde 12:Tebligat Adresi  801
AÇIKLAMALAR  801
KARARLAR  803
Madde 13:İhtara ve Yasaklamaya Uymayanlar  809
AÇIKLAMALAR  809
KARARLAR  811
Madde 14:Yetkili Olmadığı Halde Çek Defteri Basanlar ve Bastıranlar  826
AÇIKLAMALAR  826
Madde 15:Bankalara Uygulanacak Cezalar  828
AÇIKLAMALAR  828
KARARLAR  831
Madde 16:Karşılıksız Çek  833
AÇIKLAMALAR  843
Madde 16a:Karşılıksız Çekte Gecikme Faizi  903
AÇIKLAMALAR  903
KARARLAR  906
Madde 16b:Soruşturma ve Kovuşturma Usulü, Görevli ve
Yetkili Mahkeme 
 907
AÇIKLAMALAR  908
KARARLAR  914
Madde 16c:Davanın Açılmasına Engel Olan, Davayı Düşüren ve
Cezayı Ortadan Kaldıran Nedenler 
 920
AÇIKLAMALAR  921
KARARLAR  922
Geçici Madde 1  923
AÇIKLAMALAR  924
KARARLAR  92 6
Geçici Madde 2  931
AÇIKLAMALAR  931
KARARLAR  933
Geçici Madde 3  935
AÇIKLAMALAR  935
KARARLAR  935
Geçici Madde 4  936
AÇIKLAMALAR  936
Geçici Madde 5  936
AÇIKLAMALAR  937
Madde 18  938
Madde 19  938
AÇIKLAMALAR  938
Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması
Hakkında Kanuna İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2003/1) 
 939
3167 Sayılı Yasanın 13/1’inci Maddesine Göre Savcılığa Suç İhbarı Örneği  943
Kaynakça  945
Kavramlar Dizini  947
Yazarın Daha Önce Yayınlanmış Eserleri  957
  

İÇİNDEKİLER
Beşinci Basıya Önsöz  7
Dördüncü Basıya Önsöz  9
Kısaltmalar  19
BİRİNCİ KISIM
TİCARET HUKUKU ÇEK Birinci Ayrım
ÇEKLERİN KEŞİDESİ VE ŞEKLİ
Madde 692: A. Şekil  23
I. Unsurlar  23
AÇIKLAMALAR  23
KARARLAR  37
Madde 693:II. Unsurların Bulunmaması  108
AÇIKLAMALAR  108
KARARLAR  108
Madde 694: B. Münferit Unsurlar  111
I. Muhatap  111
1. Muhatap Olma Ehliyeti  111
AÇIKLAMALAR  111
KARARLAR  112
Madde 695:2. Karşılık  113
AÇIKLAMALAR  113
KARARLAR  116
Madde 696:II. Kabul Yasağı  124
AÇIKLAMALAR  124
KARARLAR  134
AÇIKLAMALAR  134
KARARLAR  135
Madde 698:IV. Faiz Şartı  140
AÇIKLAMALAR  140
KARARLAR  140
Madde 699:V. Adresli ve İkametgahlı Çek  141
AÇIKLAMALAR  141
İkinci Ayrım
DEVİR
Madde 700:A. Devir Kabiliyeti  142
KARARLAR  144
Madde 701:B. Ciro  149
I. Umumi Olarak  149
AÇIKLAMALAR  149
KARARLAR  150
Madde 702:II. Hak Sahipliğini İspat Vazifesi  162
AÇIKLAMALAR  163
KARARLAR  164
Madde 703:III. Hamile Yazılı Çek Üzerine Yapılan Ciro  182
AÇIKLAMALAR  182
KARARLAR  183
Madde 704:C. Kaybedilen Çek  188
AÇIKLAMALAR  188
KARARLAR  190
Madde 705:D. Protestodan ve Vadeden Sonraki Ciro  200
AÇIKLAMALAR  200
KARARLAR  201
Üçüncü Ayırım
ÖDEME VE ÖDEMEDEN İMTİNA
Madde 706:A. Ödeme  205
I. Aval  205
AÇIKLAMALAR  205
KARARLAR  208
Madde 707:II. Vade  211
AÇIKLAMALAR  211
KARARLAR  212
Madde 708:III. Ödeme İçin İbraz  215
1. Umumi Olarak  215
AÇIKLAMALAR  216
KARARLAR  219
Madde 709:2. Takvim İhtilafı  230
AÇIKLAMALAR  230
Madde 710:3. Takas Odası  230
AÇIKLAMALAR  230
KARARLAR  233
Madde 711:IV. Çekten Cayma  236
1. Umumi Olarak  236
AÇIKLAMALAR  236
KARARLAR  242
Madde 712:2. Hususi Haller  249
AÇIKLAMALAR  250
KARARLAR  251
Madde 713:V. Ciroların Tahkiki  252
AÇIKLAMALAR  252
KARARLAR  254
Madde 714:VI. Yabancı Memleket Parasıyla Ödenecek Çek  256
AÇIKLAMALAR  256
KARARLAR  259
Madde 715:VII. Çizgili Çek  264
1. Şekil ve Şartları  264
AÇIKLAMALAR  264
Madde 716:2. Hükümleri  265
AÇIKLAMALAR  265
Madde 717:VIII. Hesaba Geçirilmek Üzere Çekilen Çek  266
1. Umumi Olarak  266
AÇIKLAMALAR  266
KARARLAR  267
Madde 718:2. Hâmilin Hakları  267
a. İflas Halinde  267
AÇIKLAMALAR  267
Madde 719:b. Hesaba Geçirilmeden İmtina Halinde  268
AÇIKLAMALAR  268
Madde 720:B. Ödemeden İmtina  269
I. Hâmilin Müracaat Hakları  269
AÇIKLAMALAR  270
KARARLAR  271
Madde 721:II. Protesto  289
KARARLAR  290
Madde 722:III. Müracaat Hakkının Şümulü  291
AÇIKLAMALAR  291
KARARLAR  297
Madde 723:VI. Mücbir Sebepler  318
AÇIKLAMALAR  318
KARARLAR  320
Dördüncü Ayırım
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 724:I. Sahte veya Tahrif Edilmiş Çek  320
KARARLAR  322
Madde 725:II. Çekin Birden Fazla Nüsha Olarak Tanzim Edilmesi  329
AÇIKLAMALAR  329
Madde 726:III. Müruruzaman  330
AÇIKLAMALAR  330
KARARLAR  332
Madde 727:IV. “Banka“nın Tarifi  350
AÇIKLAMALAR  350
Madde 728:V. Müddetler  351
1. Tatil Günleri  351
AÇIKLAMALAR  351
KARARLAR  351
Madde 729:2. Müddetlerin Hesabı  352
AÇIKLAMALAR  352
KARARLAR  353
Madde 730:VI. Tatbik Olunacak Hükümler  353
AÇIKLAMALAR  354
KARARLAR  355
Beşinci Ayırım
KANUNLAR İHTİLAFI
Madde 731:I. Muhatap Olma Ehliyeti  455
AÇIKLAMALAR  456
KARARLAR  459
AÇIKLAMALAR  459
KARARLAR  459
Madde 733:III. Taahhütlerin Hükümleri  461
1. Keşide Yeri Kanunu  461
AÇIKLAMALAR  461
KARARLAR  461
Madde 734:2. Ödeme Yeri Kanunu  463
AÇIKLAMALAR  463
Madde 735:3. İkametgah Kanunu  464
AÇIKLAMALAR  464
İKİNCİ KISIM
İCRA HUKUKU KAMBİYO SENETLERİ (ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER SENET) HAKKINDAKİ HUSUSİ TAKİP USULLERİ
Madde 167:Takibin Kabulü Şartları  467
KARARLAR  470
Madde 168:A. Haciz Yolu ile Takip  553
Ödeme Emri  553
AÇIKLAMALAR  554
KARARLAR  559
Madde 169:a. Borca İtiraz  585
AÇIKLAMALAR  585
KARARLAR  587
Madde 169/a:İtirazın İncelenmesi  602
AÇIKLAMALAR  604
KARARLAR  607
Madde 170:b. İmzaya İtiraz  638
AÇIKLAMALAR  639
KARARLAR  641
Madde 170/a:Borçlunun Kambiyo Hukuku Bakımından Şikayeti  666
AÇIKLAMALAR  667
KARARLAR  669
Madde 170/b:Uygulanacak Diğer Hükümler  692
AÇIKLAMALAR  692
KARARLAR  693
Madde 171:B. İflas Yolu ile Takip  699
Ödeme Emri  699
AÇIKLAMALAR  699
KARARLAR  700
Madde 172:İtiraz ve Şikayet  702
AÇIKLAMALAR  703
KARARLAR  704
Madde 173:İflas Davası  706
a. İtiraz veya Şikayet Olunmaması  706
AÇIKLAMALAR  706
KARARLAR  709
Madde 174:b. İtiraz veya Şikayet Olunması  716
AÇIKLAMALAR  716
KARARLAR  717
Madde 175:c. İstirdat Davası  718
KARARLAR  719
Madde 176:d. Uygulanacak Hükümler  719
AÇIKLAMALAR  719
KARARLAR  720
Madde 176/a:e. Müşterek Hükümler  721
Alacaklı veya Borçluya Verilecek Belgeler  721
Madde 176/b:Birden Fazla Borçlu Bulunması  722
ÜÇÜNCÜ KISIM
CEZA HUKUKU ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE
ÇEK HAMİLLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
Madde 1:Kapsam  725
AÇIKLAMALAR  729
KARARLAR  735
Madde 2:Sorumluluk  736
AÇIKLAMALAR  738
Madde 3:Çek Defterleri  749
AÇIKLAMALAR  750
KARARLAR  754
Madde 4:İbraz ve Ödeme  762
AÇIKLAMALAR  763
KARARLAR  765
Madde 5:Çek Karşılığının Ödenmemesi  770
AÇIKLAMALAR  770
KARARLAR  77 3
Madde 6:Hesaben Tesviye  774
AÇIKLAMALAR  775
KARARLAR  777
Madde 7:İhtar  778
AÇIKLAMALAR  778
KARARLAR  787
AÇIKLAMALAR  787
KARARLAR  790
Madde 9:Bildirme ve Duyuru  794
AÇIKLAMALAR  795
Madde 10:Bankanın sorumlu olduğu miktar  796
AÇIKLAMALAR  797
KARARLAR  799
Madde 11:Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca İlân Edilecek Hususlar  801
Madde 12:Tebligat Adresi  801
AÇIKLAMALAR  801
KARARLAR  803
Madde 13:İhtara ve Yasaklamaya Uymayanlar  809
AÇIKLAMALAR  809
KARARLAR  811
Madde 14:Yetkili Olmadığı Halde Çek Defteri Basanlar ve Bastıranlar  826
AÇIKLAMALAR  826
Madde 15:Bankalara Uygulanacak Cezalar  828
AÇIKLAMALAR  828
KARARLAR  831
Madde 16:Karşılıksız Çek  833
AÇIKLAMALAR  843
Madde 16a:Karşılıksız Çekte Gecikme Faizi  903
AÇIKLAMALAR  903
KARARLAR  906
Madde 16b:Soruşturma ve Kovuşturma Usulü, Görevli ve
Yetkili Mahkeme 
 907
AÇIKLAMALAR  908
KARARLAR  914
Madde 16c:Davanın Açılmasına Engel Olan, Davayı Düşüren ve
Cezayı Ortadan Kaldıran Nedenler 
 920
AÇIKLAMALAR  921
KARARLAR  922
Geçici Madde 1  923
AÇIKLAMALAR  924
KARARLAR  92 6
Geçici Madde 2  931
AÇIKLAMALAR  931
KARARLAR  933
Geçici Madde 3  935
AÇIKLAMALAR  935
KARARLAR  935
Geçici Madde 4  936
AÇIKLAMALAR  936
Geçici Madde 5  936
AÇIKLAMALAR  937
Madde 18  938
Madde 19  938
AÇIKLAMALAR  938
Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması
Hakkında Kanuna İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2003/1) 
 939
3167 Sayılı Yasanın 13/1’inci Maddesine Göre Savcılığa Suç İhbarı Örneği  943
Kaynakça  945
Kavramlar Dizini  947
Yazarın Daha Önce Yayınlanmış Eserleri  957
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için İstanbul Şişli ve Ankara Strazburg Cad. Şubelerimiz Salı ve Perşembe günleri saat 9:00 – 17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.