Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Türk Hukukundaki Yeri
Temmuz 2010 / 1. Baskı / 384 Syf.
Fiyatı: 64.50 TL
İndirimli: 39.90 TL (%39)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Çalışmanın amacı, Türk spor tarihinde yer edinmiş ve daha sonra hukuksal yaşamlarına son verilen spor örgütleri ile günümüz Türk futbol yönetiminin hukuksal yapısının incelenmesine yöneliktir. Bu amaçla, günümüz Türk spor yönetimine gelinceye kadar geçen süreçte yer alan spor örgütlerini hukuksal açıdan ve kurumsal yönden inceleyerek, Türk spor yönetiminin gelişiminin nasıl bir süreç izlediğini ortaya koymak, günümüzde ise Türk spor yönetiminde yer edinen kuruluşları özellikle Türkiye Futbol Federasyonu’nu hukuksal açıdan ayrıntılı biçimde incelemeye çalışılmıştır.

Öte yandan, "Türkiye Futbol Federasyonu"nun hukuksal statüsünün saptanması amacıyla, öğreti ve yargı kararları ışığında, Federasyon’un "tüzelkişiliği" ile "özerkliği" konuları ele alındıktan sonra, "Türkiye Futbol Federasyonu", "Bağımsız İdari Otoriteler" ve "Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları" ile karşılaştırılacaktır. Son olarak "Türkiye Futbol Federasyonu"nun idari ve mali yapısı incelenmiştir.

Konu Başlıkları
Spor ve Hukuk
Türk Spor Yönetiminin Tarihsel Gelişimi
Bir Spor Dalı Olarak Futbol
Fulbolda Özerklik
TFF'nin Hukuki Yapısı
TFF Hukuk Kurulları
TFF Tahkim Kurulu
Futbol Disiplin Hukuku
TFF'nin Denetimi
İlgili Mevzuat
Barkod: 9789750212888
Yayın Tarihi: Temmuz 2010
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 384
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
GİRİŞ  17
BİRİNCİ BÖLÜM
SPOR VE HUKUK
I. SPORUN TANIMI  19
II. SPOR-HUKUK İLİŞKİSİ VE SPOR HUKUKU  21
III. SOSYAL BİR HAK OLARAK SPOR HAKKI’NIN ANAYASALARIMIZDAKİ YERİ VE 1982 ANAYASASI DÜZENLEMESİ  24
A. Genel Olarak Sosyal Haklar  24
B. Spor Hakkının Anayasalarımızdaki Yeri ve 1982 Anayasası Düzenlemesi  26
IV. BİR SPOR DALI OLARAK FUTBOL  30
İKİNCİ BÖLÜM
TÜRKİYE’DE SPORUN ÖRGÜTLENMESİ
I. TÜRKİYE İDMAN CEMİYETLERİ İTTİFAKI’NIN (TİCİ) KURULUŞUNDAN ÖNCEKİ DÖNEM  35
A. Genel Olarak  35
B. İstanbul Futbol Birliği (İFB)  36
1. Hukuksal Statüsü  36
2. Kuruluş Amaçları  38
3. Görevleri  38
4. Örgütün İdari Yapısı  39
a. Merkez Örgütü  39
aa. Yürütme Kurulu  39
bb. Yargıçlar Kurulu  40
cc. Kulüpler  41
b. Taşra Örgütü  41
C. İstanbul Futbol Kulüpleri Ligi (İFKL)  41
1. Hukuksal Statüsü  41
2. Kuruluş Amaçları  42
3. Görevleri  42
4. Örgütün İdari Yapısı  43
a. Merkez Örgütü  43
aa. Yürütme Kurulu  43
bb. Kulüpler  44
b. Taşra Örgütü  45
D. Cuma Futbol Ligi (CFL)  45
1. Hukuksal Statüsü  45
2. Kuruluş Amaçları  45
3. Görevleri  46
4. Örgütün İdari Yapısı  47
a. Merkez Örgütü  47
aa. Genel Kurul  47
bb. Yönetim Kurulu  47
cc. Genel Denetçi  47
dd. Kulüpler  48
b. Taşra Örgütü  48
II. TÜRKİYE İDMAN CEMİYETLERİ İTTİFAKI (TİCİ)  48
A. Hukuksal Statüsü  48
B. Kuruluş Amaçları  48
C. Görevleri  49
D. Örgütün İdari Yapısı  50
1. Merkez Örgütü  50
a. Genel Merkez  50
b. Genel Kongre  51
c. Federasyonlar  51
2. Taşra Örgütü  52
a. Bölge Merkezi (Mıntıka Merkezi)  52
b. Bölge Spor Kurulları (Mıntıka İdman Heyetleri)  53
c. Bölge Kongresi  53
d. Spor Kulüpleri  54
E. Genel Değerlendirme  54
III. TÜRK SPOR KURUMU (TSK)  55
A. Hukuksal Statüsü  55
B. Kuruluş Amaçları  55
C. Görevleri  56
D. Örgütün İdari Yapısı  56
1. Merkez Örgütü  56
a. Büyük Kongre  56
b. Genel Başkan ve Genel Merkez Kurulu  57
c. Federasyonlar  58
2. Taşra Örgütü  58
a. Spor Bölgeleri  58
b. Bölge Kongresi  59
c. Lig Kurulları  59
d. Spor Çevreleri  59
e. Spor Kulüpleri  59
f. Spor Yuvaları  60
E. Genel Değerlendirme  60
IV. BEDEN TERBİYESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (BTGM)  62
A. Hukuksal Statüsü  62
B. Kuruluş Amaçları  63
C. Görevleri  63
D. Örgütün İdari Yapısı  65
1. Merkez Örgütü ve Merkez Danışma Kurulu  65
2. İl Örgütü ve İl Danışma Kurulu  66
V. GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (GSGM)  66
A. Hukuksal Statüsü  66
B. Kuruluş Amaçları  67
C. Görevleri  68
D. Örgütün İdari Yapısı  69
1. Merkez Örgütü  69
2. Taşra Örgütü  70
3. Sürekli Kurullar  70
4. Spor Federasyonları  70
a. Federasyonların Kurulması  70
b. Federasyonların Görevleri  70
c. Federasyonların Örgütlenmesi  71
d. Özerk Spor Federasyonları  71
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRK SPOR YÖNETİMİNDE KENDİNE ÖZGÜ BİR YAPILANMA: TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
I. TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU’NUN HUKUKSAL STATÜSÜ  77
A. Kanunla Örgütlenme Süreci ve Yapısal Değişim  77
B. (5894) sayılı Kanun’un Hazırlanış Süreciyle İlgili Genel Bir Değerlendirme  81
C. (TFF)’nin Tüzelkişilik Sorunu  82
1. Genel Olarak Tüzelkişilik Kavramı  82
2. Tüzelkişilerin Türleri  83
a. Özel Hukuk Tüzelkişiliği  83
b. Kamu Hukuku Tüzelkişiliği  86
c. Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Tüzelkişileri Arasındaki Temel Ayrımlar  88
d. Öğreti ve Yargı Kararlarına Göre (TFF)’nin Tüzelkişiliği ve Görüşümüz  93
aa. Öğretiye Göre (TFF)’nin Tüzelkişiliği  93
bb. Yargı Kararlarına Göre (TFF)’un Tüzelkişiliği  95
cc. Tüzelkişilik Konusunda Görüşümüz  97
D. (TFF)’nin Özerkliği  98
1. Özerkliğin Anlamı ve Kapsamı  98
2. (TFF)’nin Özerk Yapısı ve Sonuçları  102
E. (TFF)’nin Hukuksal Statüsünün Saptanması Açısından İki Karşılaştırma  104
1. Bağımsız İdari Otoritelerle Karşılaştırma  104
a. Genel Olarak Bağımsız İdari Otorite Kavramı ve Bağımsız İdari Otoritelerin Ortaya Çıkış Nedenleri  104
b. Bağımsız İdari Otoritelerinin Özellikleri  106
c. Türkiye’deki Bağımsız İdari Otoriteler ve Bunların Türk İdari Örgütü İçindeki Yeri  108
d. Türkiye Futbol Federasyonu Bağımsız İdari Otorite midir?  111
2. Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları (Kamu Kurumları) İle Karşılaştırma  112
a. Genel Olarak Hizmet Yerinden Yönetim Kavramı  112
b. Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşlarının (Kamu Kurumlarının) Türleri ve Özellikleri  114
c. Türkiye Futbol Federasyonu, Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşu Olarak Kabul Edilebilir mi?  115
II. TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU’NUN ÖRGÜT YAPISI  119
A. (TFF)’nin Merkez Örgütü  119
1. Genel Kurul  119
a. Genel Kurulun Yapısı ve Oluşumu  119
b. Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri  121
c. Genel Kurul Kararlarının Yürürlüğe Girişi ve Kararlara Karşı Başvuru Yolları  122
2. Yönetim Kurulu  122
a. Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu (Statü, m.33)  122
b. Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri (Statü, m.35)  123
c. Yönetim Kurulu Kararlarının Yürürlüğe Girişi ve Kararlara Karşı Başvuru Yolları  127
3. (TFF) Başkanı  127
a. Adaylık ve Seçilme Koşulları  127
b. Başkanın Görev ve Yetkileri  129
4. İcra Kurulu  130
5. Hukuk Kurulları  131
a. İlk Derece Hukuk Kurulları  131
aa. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu  131
aaa. Uyuşmazlık Çözüm Kurulun Yapısı ve Oluşumu  131
bbb. (UÇK)’nın Yargılama Yetkisi ve Yöntemi  132
ccc. (UÇK) Kararlarının Hukuki Niteliği ve Kararlara Karşı İtiraz Yolu  134
bb. Disiplin Kurulları  134
aaa. Futbol Disiplin Hukukunda Genel İlkeler ve Kurallar  134
bbb. Disiplin Kurullarının Oluşumu, Görevleri ve Çalışma Yöntemleri  138
aaaa. İl Disiplin Kurulları  138
bbbb. Amatör Futbol Disiplin Kurulu  139
cccc. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu  140
ccc. Disiplin İhlalleri  140
ddd. Disiplin Cezaları  143
eee. Kanun Yolları  144
cc. Kulüp Lisans Kurulu  145
aaa. Kulüp Lisans Sistemi Hakkında Genel Bilgiler  145
bbb. Kulüp Lisans Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu  147
dd. Etik Kurulu  147
ee. Tahkim Kurulu  148
aaa. Tahkim Kurulu’nun Yapısı ve İşlevi  148
bbb. Tahkim Kurulu’nun Yargılama Yöntemi  152
ccc. Tahkim Kurulu Kararlarının Hukuksal Niteliği ve Sonuçları  154
6. (TFF)’nin Denetimi  161
a. İç Denetim (Denetleme Kurulu)  161
b. Dış Denetim  162
7. Genel Sekreterlik ve İdari Birimler  163
8. Yan Kurullar  164
a. Merkez Hakem Kurulu (MHK)  164
aa. (MHK)’nın Yapısı ve Oluşumu  164
bb. (MHK)’nın Görev ve Yetkileri  165
b. Temsilciler Kurulu  167
c. Sağlık Kurulu  168
d. Dış İlişkiler Kurulu  169
e. Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu  169
f. Öteki Yan Kurullar (Geçici Kurullar)  170
B. (TFF)’nin Yurtiçi Örgütü  170
C. (TFF)’nin Yurtdışı Örgütü  170
III. TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU’NUN GELİR VE GİDERLERİ  170
SONUÇ  172
MEVZUAT
1982 Anayasası  177
5894 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun  178
3289 Sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun  185
5149 Sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun  204
5253 Sayılı Dernekler Kanunu (İlgili Maddeleri)  213
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliği  217
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü  222
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Federasyonlarının Teşkilatı Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği  233
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliği  242
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği  247
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Talimatı  301
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı  306
Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Talimatı  312
Etik Kurulu Talimatı  336
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Teşkilatlanma, Çalışma Prensipleri ve Görevleri İle İlgili Talimat  343
Futbol Disiplin Talimatı  350
Kaynaklar  375
Kavram Dizini  383
 


Talat Emre Koçak
Eylül 2007
34.00 TL
İndirimli: 29.90 TL (%12)
Sepete Ekle
Canan Ruhi ...
Mart 2020
270.00 TL
Sepete Ekle
Müjdat Şakar
Şubat 2020
37.50 TL
Sepete Ekle
Pınar Özdemir Karaca
Şubat 2020
32.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
GİRİŞ  17
BİRİNCİ BÖLÜM
SPOR VE HUKUK
I. SPORUN TANIMI  19
II. SPOR-HUKUK İLİŞKİSİ VE SPOR HUKUKU  21
III. SOSYAL BİR HAK OLARAK SPOR HAKKI’NIN ANAYASALARIMIZDAKİ YERİ VE 1982 ANAYASASI DÜZENLEMESİ  24
A. Genel Olarak Sosyal Haklar  24
B. Spor Hakkının Anayasalarımızdaki Yeri ve 1982 Anayasası Düzenlemesi  26
IV. BİR SPOR DALI OLARAK FUTBOL  30
İKİNCİ BÖLÜM
TÜRKİYE’DE SPORUN ÖRGÜTLENMESİ
I. TÜRKİYE İDMAN CEMİYETLERİ İTTİFAKI’NIN (TİCİ) KURULUŞUNDAN ÖNCEKİ DÖNEM  35
A. Genel Olarak  35
B. İstanbul Futbol Birliği (İFB)  36
1. Hukuksal Statüsü  36
2. Kuruluş Amaçları  38
3. Görevleri  38
4. Örgütün İdari Yapısı  39
a. Merkez Örgütü  39
aa. Yürütme Kurulu  39
bb. Yargıçlar Kurulu  40
cc. Kulüpler  41
b. Taşra Örgütü  41
C. İstanbul Futbol Kulüpleri Ligi (İFKL)  41
1. Hukuksal Statüsü  41
2. Kuruluş Amaçları  42
3. Görevleri  42
4. Örgütün İdari Yapısı  43
a. Merkez Örgütü  43
aa. Yürütme Kurulu  43
bb. Kulüpler  44
b. Taşra Örgütü  45
D. Cuma Futbol Ligi (CFL)  45
1. Hukuksal Statüsü  45
2. Kuruluş Amaçları  45
3. Görevleri  46
4. Örgütün İdari Yapısı  47
a. Merkez Örgütü  47
aa. Genel Kurul  47
bb. Yönetim Kurulu  47
cc. Genel Denetçi  47
dd. Kulüpler  48
b. Taşra Örgütü  48
II. TÜRKİYE İDMAN CEMİYETLERİ İTTİFAKI (TİCİ)  48
A. Hukuksal Statüsü  48
B. Kuruluş Amaçları  48
C. Görevleri  49
D. Örgütün İdari Yapısı  50
1. Merkez Örgütü  50
a. Genel Merkez  50
b. Genel Kongre  51
c. Federasyonlar  51
2. Taşra Örgütü  52
a. Bölge Merkezi (Mıntıka Merkezi)  52
b. Bölge Spor Kurulları (Mıntıka İdman Heyetleri)  53
c. Bölge Kongresi  53
d. Spor Kulüpleri  54
E. Genel Değerlendirme  54
III. TÜRK SPOR KURUMU (TSK)  55
A. Hukuksal Statüsü  55
B. Kuruluş Amaçları  55
C. Görevleri  56
D. Örgütün İdari Yapısı  56
1. Merkez Örgütü  56
a. Büyük Kongre  56
b. Genel Başkan ve Genel Merkez Kurulu  57
c. Federasyonlar  58
2. Taşra Örgütü  58
a. Spor Bölgeleri  58
b. Bölge Kongresi  59
c. Lig Kurulları  59
d. Spor Çevreleri  59
e. Spor Kulüpleri  59
f. Spor Yuvaları  60
E. Genel Değerlendirme  60
IV. BEDEN TERBİYESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (BTGM)  62
A. Hukuksal Statüsü  62
B. Kuruluş Amaçları  63
C. Görevleri  63
D. Örgütün İdari Yapısı  65
1. Merkez Örgütü ve Merkez Danışma Kurulu  65
2. İl Örgütü ve İl Danışma Kurulu  66
V. GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (GSGM)  66
A. Hukuksal Statüsü  66
B. Kuruluş Amaçları  67
C. Görevleri  68
D. Örgütün İdari Yapısı  69
1. Merkez Örgütü  69
2. Taşra Örgütü  70
3. Sürekli Kurullar  70
4. Spor Federasyonları  70
a. Federasyonların Kurulması  70
b. Federasyonların Görevleri  70
c. Federasyonların Örgütlenmesi  71
d. Özerk Spor Federasyonları  71
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRK SPOR YÖNETİMİNDE KENDİNE ÖZGÜ BİR YAPILANMA: TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
I. TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU’NUN HUKUKSAL STATÜSÜ  77
A. Kanunla Örgütlenme Süreci ve Yapısal Değişim  77
B. (5894) sayılı Kanun’un Hazırlanış Süreciyle İlgili Genel Bir Değerlendirme  81
C. (TFF)’nin Tüzelkişilik Sorunu  82
1. Genel Olarak Tüzelkişilik Kavramı  82
2. Tüzelkişilerin Türleri  83
a. Özel Hukuk Tüzelkişiliği  83
b. Kamu Hukuku Tüzelkişiliği  86
c. Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Tüzelkişileri Arasındaki Temel Ayrımlar  88
d. Öğreti ve Yargı Kararlarına Göre (TFF)’nin Tüzelkişiliği ve Görüşümüz  93
aa. Öğretiye Göre (TFF)’nin Tüzelkişiliği  93
bb. Yargı Kararlarına Göre (TFF)’un Tüzelkişiliği  95
cc. Tüzelkişilik Konusunda Görüşümüz  97
D. (TFF)’nin Özerkliği  98
1. Özerkliğin Anlamı ve Kapsamı  98
2. (TFF)’nin Özerk Yapısı ve Sonuçları  102
E. (TFF)’nin Hukuksal Statüsünün Saptanması Açısından İki Karşılaştırma  104
1. Bağımsız İdari Otoritelerle Karşılaştırma  104
a. Genel Olarak Bağımsız İdari Otorite Kavramı ve Bağımsız İdari Otoritelerin Ortaya Çıkış Nedenleri  104
b. Bağımsız İdari Otoritelerinin Özellikleri  106
c. Türkiye’deki Bağımsız İdari Otoriteler ve Bunların Türk İdari Örgütü İçindeki Yeri  108
d. Türkiye Futbol Federasyonu Bağımsız İdari Otorite midir?  111
2. Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları (Kamu Kurumları) İle Karşılaştırma  112
a. Genel Olarak Hizmet Yerinden Yönetim Kavramı  112
b. Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşlarının (Kamu Kurumlarının) Türleri ve Özellikleri  114
c. Türkiye Futbol Federasyonu, Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşu Olarak Kabul Edilebilir mi?  115
II. TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU’NUN ÖRGÜT YAPISI  119
A. (TFF)’nin Merkez Örgütü  119
1. Genel Kurul  119
a. Genel Kurulun Yapısı ve Oluşumu  119
b. Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri  121
c. Genel Kurul Kararlarının Yürürlüğe Girişi ve Kararlara Karşı Başvuru Yolları  122
2. Yönetim Kurulu  122
a. Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu (Statü, m.33)  122
b. Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri (Statü, m.35)  123
c. Yönetim Kurulu Kararlarının Yürürlüğe Girişi ve Kararlara Karşı Başvuru Yolları  127
3. (TFF) Başkanı  127
a. Adaylık ve Seçilme Koşulları  127
b. Başkanın Görev ve Yetkileri  129
4. İcra Kurulu  130
5. Hukuk Kurulları  131
a. İlk Derece Hukuk Kurulları  131
aa. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu  131
aaa. Uyuşmazlık Çözüm Kurulun Yapısı ve Oluşumu  131
bbb. (UÇK)’nın Yargılama Yetkisi ve Yöntemi  132
ccc. (UÇK) Kararlarının Hukuki Niteliği ve Kararlara Karşı İtiraz Yolu  134
bb. Disiplin Kurulları  134
aaa. Futbol Disiplin Hukukunda Genel İlkeler ve Kurallar  134
bbb. Disiplin Kurullarının Oluşumu, Görevleri ve Çalışma Yöntemleri  138
aaaa. İl Disiplin Kurulları  138
bbbb. Amatör Futbol Disiplin Kurulu  139
cccc. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu  140
ccc. Disiplin İhlalleri  140
ddd. Disiplin Cezaları  143
eee. Kanun Yolları  144
cc. Kulüp Lisans Kurulu  145
aaa. Kulüp Lisans Sistemi Hakkında Genel Bilgiler  145
bbb. Kulüp Lisans Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu  147
dd. Etik Kurulu  147
ee. Tahkim Kurulu  148
aaa. Tahkim Kurulu’nun Yapısı ve İşlevi  148
bbb. Tahkim Kurulu’nun Yargılama Yöntemi  152
ccc. Tahkim Kurulu Kararlarının Hukuksal Niteliği ve Sonuçları  154
6. (TFF)’nin Denetimi  161
a. İç Denetim (Denetleme Kurulu)  161
b. Dış Denetim  162
7. Genel Sekreterlik ve İdari Birimler  163
8. Yan Kurullar  164
a. Merkez Hakem Kurulu (MHK)  164
aa. (MHK)’nın Yapısı ve Oluşumu  164
bb. (MHK)’nın Görev ve Yetkileri  165
b. Temsilciler Kurulu  167
c. Sağlık Kurulu  168
d. Dış İlişkiler Kurulu  169
e. Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu  169
f. Öteki Yan Kurullar (Geçici Kurullar)  170
B. (TFF)’nin Yurtiçi Örgütü  170
C. (TFF)’nin Yurtdışı Örgütü  170
III. TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU’NUN GELİR VE GİDERLERİ  170
SONUÇ  172
MEVZUAT
1982 Anayasası  177
5894 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun  178
3289 Sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun  185
5149 Sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun  204
5253 Sayılı Dernekler Kanunu (İlgili Maddeleri)  213
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliği  217
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü  222
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Federasyonlarının Teşkilatı Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği  233
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliği  242
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği  247
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Talimatı  301
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı  306
Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Talimatı  312
Etik Kurulu Talimatı  336
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Teşkilatlanma, Çalışma Prensipleri ve Görevleri İle İlgili Talimat  343
Futbol Disiplin Talimatı  350
Kaynaklar  375
Kavram Dizini  383
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için İstanbul Şişli ve Ankara Strazburg Cad. Şubelerimiz Salı ve Perşembe günleri saat 9:00 – 17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.