Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Limited Şirketlerde Müdürlerin Yetkilerinin Sınırlandırılması ve Görevden Alınması
Ocak 2021 / 1. Baskı / 132 Syf.
Fiyatı: 49.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Ülkemizde en çok tercih edilen ortaklık türü limited şirket ortaklığıdır. Limited ortaklıkların sayısının her geçen gün artması, uygulamada sorunlarında oluşmasına sebebiyet vermiştir. Özellikle limited şirket müdürlerinin azli konusu karmaşık hale gelmiş ve bu konuda bir çok uyumsuzluk ortaya çıkmıştır.

Kitabımızda Limited şirketler açısından genel anlamda limited şirketin organları, limited şirketin yönetimi, temsili ve müdürler gibi temel kavramlar tanımlanmış, daha sonrasında ise asıl konumuz olan müdürlerin yetkilerinin sınırlandırılması ve görevden alınması ayrıntılı şekilde incelenmiştir. Uygulamada gün geçtikçe limited şirket müdürlerine ilişkin davaların artması ve bu davalarda haklı sebep varlıklarının neler olacağına davanın nasıl ve ne şekilde yürütüleceğine Yargıtay kararları ile birlikte yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Müdürlerin Haksız Fillerinden Şirketin Sorumluluğu
Tescil ve İlanın Üçüncü Kişilere Etkisi
Barkod: 9789750264450
Yayın Tarihi: Ocak 2021
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 132
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Özet  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
LİMİTED ŞİRKETİN ORGANLARI
I. GENEL KURUL  19
A. Organ Niteliği  20
B. Yetkileri  21
C. Genel Kurulun Devredilemez Yetkileri  22
D. Genel Kurul Toplantısı  23
1. Olağan Genel Kurul  23
2. Olağanüstü Genel Kurul  24
3. Çağrısız Genel Kurul Toplantısı  25
E. Genel Kurulu Toplantıya Çağırabilecekler  27
1. Genel Olarak  27
2. Müdürler  29
3. Tasfiye Memurları Tarafından Çağrı Yapılması  30
4. Azınlık Pay Sahipleri  31
5. Tek Pay Sahibi  32
II. MÜDÜRLER  33
İkinci Bölüm
LİMİTED ŞİRKETİN YÖNETİMİ, TEMSİLİ VE MÜDÜRLER
I. LİMİTED ŞİRKETİN YÖNETİMİ  37
II. LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİN SEÇİMİ VE SAYISI  38
III. MÜDÜRLÜK SIFATININ KAZANILMASI  39
A. Şirket Sözleşmesi ile Kazanma  39
B. Genel Kurul Kararı ile Kazanma  40
IV. TÜZEL KİŞİLERİN LİMİTED ŞİRKETTE MÜDÜR OLMASI  41
V. MÜDÜRLERİN GÖREV SÜRESİ  43
VI. MÜDÜRLERİN TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI  44
VII. MÜDÜRLERİN GÖREV DAĞILIMI  45
VIII. YÖNETİM VE TEMSİL HAKKI  47
IX. YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI VEYA KALDIRILMASI  49
X. TİCARİ VEKİL VE MÜMESSİL  51
XI. ÖZEN VE BAĞIMLILIK YÜKÜMÜ  53
XII. EŞİT İŞLEM İLKESİ  56
XIII. REKABET YASAĞI  59
XIV. MÜDÜRLERİN HAKSIZ FİİLLERİNDEN ŞİRKETİN SORUMLULUĞU  62
XV. MÜDÜRLER KURULU  65
XVI. ELEKTRONİK ORTAMDA MÜDÜRLER KURULU TOPLANTISI  66
XVII. BATIL KARARLAR  67
XVIII. MÜDÜRLERİN ŞİRKET SERMAYESİNİN KAYBI VE BORCA BATIK OLMA İLE RİSKİN ERKEN SAPTANMASI HALİNDEKİ GÖREVLERİ VE YETKİLERİ  69
XIX. MÜDÜRLERİN TESCİL VE İLANA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ, LİMİTED ORTAKLIĞIN TEK ORTAĞA DÜŞMESİ DURUMU  74
XX. LİMİTED ŞİRKETLER AÇISINDAN ELEKTRONİK TEBLİGAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE MÜDÜRLERİN ELEKTRONİK TEBLİGATA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  78
Üçüncü Bölüm
LİMİTED ŞİRKETTE MÜDÜRLERİN TEMSİL YETKİLERİNİN KAPSAMI, KISITLANMASI VE GÖREVDEN ALINMASI
I. İŞLEVLER AYRILIĞI İLKESİ  83
II. LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİNİN TEMSİL YETKİSİ TAYİNİNDE ULTRA VİRES İLKESİ  84
III. TESCİL VE İLANININ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER YÖNÜNDEN ETKİSİ  85
IV. LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİNİN TEMSİL YETKİLERİNİN SINIRLANDIRILMASI  88
V. MÜDÜRLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE HAKLI NEDENLE AZİL KAVRAMINA GENEL BİR DEĞERLENDİRME  91
VI. ÖZEN, BAĞLILIK VE SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ HALİNDE MÜDÜRLÜK SIFATININ SONA ERMESİ  94
VII. MÜDÜRÜNÜN İSTİFASI HALİNDE GÖREVİNİN SONA ERMESİ  100
VIII. KESİNLEŞEN MAHKEME KARARI İLE ORTAKLIKLARDA MÜDÜRLÜK GÖREVİNİN SONA ERMESİ  101
IX. MÜDÜRLÜK GÖREVİNİN ESAS SÖZLEŞMEYE BELİRLENEN ŞARLARIN ORTADAN KALKMASIYLA SONA ERMESİ  102
X. LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİNİN HAKLI NEDENLE AZLİ VE HUKUKİ SONUÇLARI  103
A. Haklı Sebep Kavramı  103
B. Haklı Sebeple Azil Davası  103
C. Davacı Sıfatı  105
D. Davalı Sıfatı  106
E. Yetkili ve Görevli Mahkeme  108
F. Davanın Niteliği ve Yargılama Usulü  108
G. Delil ve İspat Yükü Açısından İnceleme  110
H. Mahkemece İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesi ve Kayyım Atanması  111
İ. Mahkemece Verilecek Kararlar ve Verilen Kanun Yolları  113
J. Azlin Hukuki Sonuçları  114
1. Azlin Usuli Sonuçları  114
2. Azlin Maddi Sonuçları  116
K. Müdürlük Sıfatına Bağlı Tüm Yükümlülüklerin Sona Ermesi  117
L. Yeni Müdürün Seçimi ve Atanması  118
Sonuç  121
Kaynakça  125
Kavramlar Dizini  131
 


Soner Altaş
Ocak 2021
535.00 TL
İndirimli: 429.90 TL (%19)
Sepete Ekle
Muhammed Furkan Sidim
Ocak 2021
65.00 TL
Sepete Ekle
Soner Altaş
Ocak 2021
295.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Özet  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
LİMİTED ŞİRKETİN ORGANLARI
I. GENEL KURUL  19
A. Organ Niteliği  20
B. Yetkileri  21
C. Genel Kurulun Devredilemez Yetkileri  22
D. Genel Kurul Toplantısı  23
1. Olağan Genel Kurul  23
2. Olağanüstü Genel Kurul  24
3. Çağrısız Genel Kurul Toplantısı  25
E. Genel Kurulu Toplantıya Çağırabilecekler  27
1. Genel Olarak  27
2. Müdürler  29
3. Tasfiye Memurları Tarafından Çağrı Yapılması  30
4. Azınlık Pay Sahipleri  31
5. Tek Pay Sahibi  32
II. MÜDÜRLER  33
İkinci Bölüm
LİMİTED ŞİRKETİN YÖNETİMİ, TEMSİLİ VE MÜDÜRLER
I. LİMİTED ŞİRKETİN YÖNETİMİ  37
II. LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİN SEÇİMİ VE SAYISI  38
III. MÜDÜRLÜK SIFATININ KAZANILMASI  39
A. Şirket Sözleşmesi ile Kazanma  39
B. Genel Kurul Kararı ile Kazanma  40
IV. TÜZEL KİŞİLERİN LİMİTED ŞİRKETTE MÜDÜR OLMASI  41
V. MÜDÜRLERİN GÖREV SÜRESİ  43
VI. MÜDÜRLERİN TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI  44
VII. MÜDÜRLERİN GÖREV DAĞILIMI  45
VIII. YÖNETİM VE TEMSİL HAKKI  47
IX. YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI VEYA KALDIRILMASI  49
X. TİCARİ VEKİL VE MÜMESSİL  51
XI. ÖZEN VE BAĞIMLILIK YÜKÜMÜ  53
XII. EŞİT İŞLEM İLKESİ  56
XIII. REKABET YASAĞI  59
XIV. MÜDÜRLERİN HAKSIZ FİİLLERİNDEN ŞİRKETİN SORUMLULUĞU  62
XV. MÜDÜRLER KURULU  65
XVI. ELEKTRONİK ORTAMDA MÜDÜRLER KURULU TOPLANTISI  66
XVII. BATIL KARARLAR  67
XVIII. MÜDÜRLERİN ŞİRKET SERMAYESİNİN KAYBI VE BORCA BATIK OLMA İLE RİSKİN ERKEN SAPTANMASI HALİNDEKİ GÖREVLERİ VE YETKİLERİ  69
XIX. MÜDÜRLERİN TESCİL VE İLANA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ, LİMİTED ORTAKLIĞIN TEK ORTAĞA DÜŞMESİ DURUMU  74
XX. LİMİTED ŞİRKETLER AÇISINDAN ELEKTRONİK TEBLİGAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE MÜDÜRLERİN ELEKTRONİK TEBLİGATA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  78
Üçüncü Bölüm
LİMİTED ŞİRKETTE MÜDÜRLERİN TEMSİL YETKİLERİNİN KAPSAMI, KISITLANMASI VE GÖREVDEN ALINMASI
I. İŞLEVLER AYRILIĞI İLKESİ  83
II. LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİNİN TEMSİL YETKİSİ TAYİNİNDE ULTRA VİRES İLKESİ  84
III. TESCİL VE İLANININ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER YÖNÜNDEN ETKİSİ  85
IV. LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİNİN TEMSİL YETKİLERİNİN SINIRLANDIRILMASI  88
V. MÜDÜRLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE HAKLI NEDENLE AZİL KAVRAMINA GENEL BİR DEĞERLENDİRME  91
VI. ÖZEN, BAĞLILIK VE SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ HALİNDE MÜDÜRLÜK SIFATININ SONA ERMESİ  94
VII. MÜDÜRÜNÜN İSTİFASI HALİNDE GÖREVİNİN SONA ERMESİ  100
VIII. KESİNLEŞEN MAHKEME KARARI İLE ORTAKLIKLARDA MÜDÜRLÜK GÖREVİNİN SONA ERMESİ  101
IX. MÜDÜRLÜK GÖREVİNİN ESAS SÖZLEŞMEYE BELİRLENEN ŞARLARIN ORTADAN KALKMASIYLA SONA ERMESİ  102
X. LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİNİN HAKLI NEDENLE AZLİ VE HUKUKİ SONUÇLARI  103
A. Haklı Sebep Kavramı  103
B. Haklı Sebeple Azil Davası  103
C. Davacı Sıfatı  105
D. Davalı Sıfatı  106
E. Yetkili ve Görevli Mahkeme  108
F. Davanın Niteliği ve Yargılama Usulü  108
G. Delil ve İspat Yükü Açısından İnceleme  110
H. Mahkemece İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesi ve Kayyım Atanması  111
İ. Mahkemece Verilecek Kararlar ve Verilen Kanun Yolları  113
J. Azlin Hukuki Sonuçları  114
1. Azlin Usuli Sonuçları  114
2. Azlin Maddi Sonuçları  116
K. Müdürlük Sıfatına Bağlı Tüm Yükümlülüklerin Sona Ermesi  117
L. Yeni Müdürün Seçimi ve Atanması  118
Sonuç  121
Kaynakça  125
Kavramlar Dizini  131
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021