Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Marka ve Ticaret Unvanı Arasında Karıştırılma Tehlikesi
Fikri Mülkiyet Hukuku Monografileri
Eylül 2020 / 1. Baskı / 184 Syf.
Fiyatı: 59.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Kişiler işletmelerinde, hitap ettikleri müşteri kitlesinin dikkatini çekmek, onlarla bağlantı kurmak ve işletmelerini benzer işletmelerden ayırt etmek için marka ve ticaret unvanı gibi ayırt edici ad ve işaretler kullanırlar. Ayrıca işletmenin, mevcut ticari varlığının korunması ve karlılığının artırılmasında da marka ve ticaret unvanından faydalanılır.

Ticari hayatta sahip oldukları bu önemli işlevler sebebiyle marka ve ticaret unvanı birçok ihlal ve ihtilafa konu olmaktadır. Bu ihlallerin önemli bir kısmı, ticaret unvanının ayırt edici kısmının marka içerisinde, markanın ise ticaret unvanı içerisinde kullanılması ve tescilinden kaynaklanır.

İhlaller sonucunda, taciri ve doğal olarak işletmeyi ayırt eden ticaret unvanı ile işletmenin mal ve hizmetlerini ayırt eden marka arasında karıştırılma tehlikesi oluşur. Marka hukukunda en fazla uyuşmazlık konusu olan karıştırılma tehlikesine karşı marka ve unvan sahibine, işaret üzerindeki menfaatlerini güvence altına almak adına birtakım haklar tanınmıştır. Bu hakların kullanılmasıyla, hem işaret üzerinde yatırım ve emeği bulunan hak sahibinin kişisel menfaati, hem de yanılması engellenen müşterilerin toplumsal menfaati korunur.

Kitapta, marka ve ticaret unvanı arasında karıştırılma tehlikesinin hangi durumlarda ortaya çıkacağı, karıştırılma tehlikesine ilişkin hukuki çözüm yolları ile mevzuattaki eksiklikler ve bunlara ilişkin çözüm önerileri ayrıntılı şekilde incelenmiştir. İnceleme sırasında, konu hakkında yazılmış yerli ve yabancı eserler, makaleler, tezler, güncel mahkeme ve hakem kararları esas alınmıştır.

Konu Başlıkları
Karıştırılma Tehlikesinin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler
Kullanım Aşamasında Karıştırılma Tehlikesi
Tescil Aşamasında Karıştırılma Tehlikesi
Markasal ya da Unvansal Kullanıma Sessiz Kalınması
Ticaret Unvanı Tesciline İtiraz Hususunda Çözüm Önerileri
Barkod: 9789750262487
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 184
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
GİRİŞ  17
BİRİNCİ BÖLÜM
MARKA, TİCARET UNVANI VE KARIŞTIRILMA TEHLİKESİ
1. MARKA, UNSURLARI VE İŞLEVLERİ  21
1.1. Tanımı  21
1.2. Unsurları  22
1.2.1. İşaret  22
1.2.2. Ayırt Edicilik  22
1.2.3. Açıklık ve Kesinlik  23
1.3. İşlevleri  23
1.3.1. Mal ve Hizmetlerin Kökenini Gösterme İşlevi  23
1.3.2. Mal ve Hizmetlerin Ayırt Edilmesi İşlevi  25
1.3.3. Reklam İşlevi  25
1.3.4. Garanti İşlevi  26
1.4. Markanın SMK ile Korunan İşlevleri  26
2. TİCARET UNVANI, UNSURLARI VE İŞLEVLERİ  27
2.1. Tanımı  27
2.2. Unsurları  28
2.2.1. Çekirdek  28
2.2.1.1. Gerçek Kişi Tacirlerde  28
2.2.1.2. Adi Şirketlerde  29
2.2.1.3. Kollektif Şirketlerde  29
2.2.1.4. Komandit Şirketlerde  30
2.2.1.5. Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerde  30
2.2.1.6. Diğer Tüzel Kişi Tacirlerde  31
2.2.1.7. Donatma İştirakinde  32
2.2.2. Ek  33
2.2.2.1. Kural: Ek Yapılmasının İhtiyari Olması  33
2.2.2.2. İstisna: Ek Yapılamasının Zorunlu Olması  34
2.3. Ticaret Unvanını Seçme ve Kullanma Yükümlülüğü  35
2.4. İşlevleri  36
2.4.1. Tacirin Tanıtılması İşlevi  36
2.4.2. Mal ve Hizmetlerin Kökenini Gösterme İşlevi  37
2.4.3. Tacirin Ayırt Edilmesi İşlevi  38
2.4.4. Reklam İşlevi  38
2.4.5. Garanti İşlevi  39
2.5. Ticaret Unvanının TTK ile Korunan İşlevleri  39
3. KARIŞTIRILMA TEHLİKESİ  40
3.1. Tanım ve Genel Bilgi  40
3.1.1. Doğrudan (Dar Anlamda) Karıştırılma Tehlikesi  42
3.1.2. Dolaylı (Geniş Anlamda) Karıştırılma Tehlikesi  43
3.2. Markada Karıştırılma Tehlikesi  45
3.3. Ticaret Unvanında Karıştırılma Tehlikesi  47
3.4. Karıştırılma Tehlikesinin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler  49
3.4.1. İşaretler Arasındaki Benzerlik  49
3.4.1.1. Markalar Arasındaki Benzerlik  49
3.4.1.2. Unvanlar Arasındaki Benzerlik  51
3.4.2. Mal/Hizmet Benzerliği veya Sektörlerin Yakınlığı  52
3.4.2.1. Markada Mal/Hizmet Benzerliği veya Sektörlerin Yakınlığı  52
3.4.2.2. Unvanda Mal/Hizmet Benzerliği veya Sektörlerin Yakınlığı  54
3.4.3. Hedef Tüketici Kitlesi  57
3.4.3.1. Markada Hedef Tüketici Kitlesi  57
3.4.3.2. Unvanda Hedef Tüketici Kitlesi  59
3.4.4. Tanınmışlık  60
3.4.4.1. Markada Tanınmışlık  60
3.4.4.2. Unvanda Tanınmışlık  65
3.4.5. Önceki İşaretin Ayırt Edici Gücü  67
3.4.5.1. Markada Önceki İşaretin Ayırt Edici Gücü  67
3.4.5.2. Unvanda Önceki İşaretin Ayırt Edici Gücü  68
3.4.6. Aynı Ada Sahip Olma  70
3.4.7. Diğer Kriterler  72
3.5. Haksız Rekabet Hükümlerine Göre Karıştırılma Tehlikesi  73
İKİNCİ BÖLÜM
KULLANIM AŞAMASINDA KARIŞTIRILMA TEHLİKESİ
1. KULLANIM ŞEKİLLERİ  77
1.1. Markasal Kullanım  77
1.2. Unvansal Kullanım  79
1.3. Hizmet Markalarında Durum  79
2. ÖNCELİK HAKKINA SAHİP MARKA İLE SONRAKİ TARİHLİ UNVAN ARASINDA KARIŞTIRILMA TEHLİKESİ  81
2.1. Genel Olarak  81
2.2. Marka Sahibinin SMK’ya Dayanan İhlal İddiası  82
2.2.1. Karıştırılma Tehlikesi için Gerekli Olan Koşullar  86
2.2.1.1. Markanın Mal/Hizmetleri ile Unvanın Faaliyet Konuları Arasında Benzerlik  87
2.2.1.2. Kullanımın Ticaret Sırasında Olması  88
2.2.1.3. Kullanımın Markanın İşlevlerine Zarar Vermesi veya Zarar Verme İhtimali  89
2.2.2. Karıştırılma Tehlikesine Sebep Olan Kullanım Şekilleri  92
2.2.2.1. Unvanın Ürünler veya Ambalaj Üzerinde Kullanılması  92
2.2.2.2. Unvanın Ürün Kataloğu, İlan ve Reklamda Kullanılması  92
2.2.2.3. Unvanın Belirli Kısımlarının Öne Çıkarılarak Kullanılması  93
2.2.2.4. Unvanın İnternet Sitesinde Markanın İşlevlerini İhlal Edecek Şekilde Kullanılması  94
2.2.2.5. Unvanın Tabela Olarak Kullanılması  95
2.2.3. Unvanın SMK md. 7/5 Kapsamında Kullanımı  96
2.3. Marka Sahibinin TTK md. 54’e Dayanan İhlal İddiası  99
3. ÖNCELİK HAKKINA SAHİP TİCARET UNVANI İLE SONRAKİ TARİHLİ MARKA ARASINDA KARIŞTIRILMA TEHLİKESİ  101
3.1. Genel Olarak  101
3.2. Unvan Sahibinin SMK’ya Dayanan İhlal İddiası  101
3.2.1. Ticaret Unvanının Tescilsiz Olması  102
3.2.2. Ticaret Unvanının Tescilli Olması  105
3.3. Unvan Sahibinin TTK md. 52’ye Dayanan İhlal İddiası  106
3.4. Unvan Sahibinin TTK md. 54’e Dayanan İhlal İddiası  110
3.5. Unvan Hakkının İhlalinin, Markanın Unvansal Kullanımına Bağlı Olmaması  112
4. MARKASAL YA DA UNVANSAL KULLANIMA SESSİZ KALINMASI  113
4.1. Marka Açısından  113
4.2. Ticaret Unvanı Açısından  116
4.3. Marka ve Ticaret Unvanı Arasında Karıştırılma Tehlikesi Açısından  118
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TESCİL AŞAMASINDA KARIŞTIRILMA TEHLİKESİ
1. MARKA TESCİL BAŞVURULARINA TİCARET UNVANINA DAYALI İTİRAZ VE KARIŞTIRILMA TEHLİKESİ  121
1.1. Genel Olarak  121
1.2. Tescilsiz Ticaret Unvanına Dayalı İtiraz  122
1.2.1. Şartları  124
1.2.1.1. Ticari Yaşamda Kullanım  124
1.2.1.2. Hak Elde Etmiş Olma  125
1.3. Tescilli Ticaret Unvanına Dayalı İtiraz  127
2. TİCARET UNVANI TESCİLİNDE MARKA HAKKINA DAYALI İTİRAZ VE KARIŞTIRILMA TEHLİKESİ  130
2.1. Genel Olarak  130
2.2. Mevcut Hukuki Durum  133
2.3. Unvanın Haksız Tesciline Karşı SMK md. 155’in Rolü  137
2.4. Öğretide Üzerinde Durulan Çözüm Önerileri  139
2.5. Ticaret Unvanı Tesciline İtiraz Hususunda Çözüm Önerimiz  144
2.5.1. Genel Olarak  144
2.5.2. Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcıları (UÇHS) Sistemi  145
2.5.3. Ticaret Unvanı Hakemleri Sistemi  148
2.5.4. Çözüm Önerimiz  153
2.5.4.1. Genel Olarak  153
2.5.4.2. Önceki Tarihli Ticaret Unvanına Dayalı İtiraz  155
2.5.4.3. Önceki Tarihli Markaya Dayalı İtiraz  157
SONUÇ  161
Kaynaklar  167
Kavram Dizini  177
 


Muhammet İkbal Karadaş
KİŞİSEL BİLGİLER:

Adı, Soyadı : Muhammet İkbal KARADAŞ
E–mail : m.i.karadas@gmail.com
Telefon : 05515512807

EĞİTİM BİLGİLERİ:

Lisans : Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2017)
Yüksek Lisans : Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Özel Hukuk Anabilim Dalı (2020)
Doktora : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Özel Hukuk Anabilim Dalı (Devam ediyor)

İŞ DENEYİMİ :

Stajyer Avukat : YGY Avukatlık Bürosu (2017–2018)
Avukat : H&K Avukatlık Bürosu (2018–2019)
Avukat : Köse Hukuk Bürosu (2019–….)
Remzi Özmen
Ocak 2021
9.90 TL
Sepete Ekle
Onur Sarı
Kasım 2020
140.00 TL
Sepete Ekle
İbrahim Yarar
Ekim 2020
145.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
GİRİŞ  17
BİRİNCİ BÖLÜM
MARKA, TİCARET UNVANI VE KARIŞTIRILMA TEHLİKESİ
1. MARKA, UNSURLARI VE İŞLEVLERİ  21
1.1. Tanımı  21
1.2. Unsurları  22
1.2.1. İşaret  22
1.2.2. Ayırt Edicilik  22
1.2.3. Açıklık ve Kesinlik  23
1.3. İşlevleri  23
1.3.1. Mal ve Hizmetlerin Kökenini Gösterme İşlevi  23
1.3.2. Mal ve Hizmetlerin Ayırt Edilmesi İşlevi  25
1.3.3. Reklam İşlevi  25
1.3.4. Garanti İşlevi  26
1.4. Markanın SMK ile Korunan İşlevleri  26
2. TİCARET UNVANI, UNSURLARI VE İŞLEVLERİ  27
2.1. Tanımı  27
2.2. Unsurları  28
2.2.1. Çekirdek  28
2.2.1.1. Gerçek Kişi Tacirlerde  28
2.2.1.2. Adi Şirketlerde  29
2.2.1.3. Kollektif Şirketlerde  29
2.2.1.4. Komandit Şirketlerde  30
2.2.1.5. Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerde  30
2.2.1.6. Diğer Tüzel Kişi Tacirlerde  31
2.2.1.7. Donatma İştirakinde  32
2.2.2. Ek  33
2.2.2.1. Kural: Ek Yapılmasının İhtiyari Olması  33
2.2.2.2. İstisna: Ek Yapılamasının Zorunlu Olması  34
2.3. Ticaret Unvanını Seçme ve Kullanma Yükümlülüğü  35
2.4. İşlevleri  36
2.4.1. Tacirin Tanıtılması İşlevi  36
2.4.2. Mal ve Hizmetlerin Kökenini Gösterme İşlevi  37
2.4.3. Tacirin Ayırt Edilmesi İşlevi  38
2.4.4. Reklam İşlevi  38
2.4.5. Garanti İşlevi  39
2.5. Ticaret Unvanının TTK ile Korunan İşlevleri  39
3. KARIŞTIRILMA TEHLİKESİ  40
3.1. Tanım ve Genel Bilgi  40
3.1.1. Doğrudan (Dar Anlamda) Karıştırılma Tehlikesi  42
3.1.2. Dolaylı (Geniş Anlamda) Karıştırılma Tehlikesi  43
3.2. Markada Karıştırılma Tehlikesi  45
3.3. Ticaret Unvanında Karıştırılma Tehlikesi  47
3.4. Karıştırılma Tehlikesinin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler  49
3.4.1. İşaretler Arasındaki Benzerlik  49
3.4.1.1. Markalar Arasındaki Benzerlik  49
3.4.1.2. Unvanlar Arasındaki Benzerlik  51
3.4.2. Mal/Hizmet Benzerliği veya Sektörlerin Yakınlığı  52
3.4.2.1. Markada Mal/Hizmet Benzerliği veya Sektörlerin Yakınlığı  52
3.4.2.2. Unvanda Mal/Hizmet Benzerliği veya Sektörlerin Yakınlığı  54
3.4.3. Hedef Tüketici Kitlesi  57
3.4.3.1. Markada Hedef Tüketici Kitlesi  57
3.4.3.2. Unvanda Hedef Tüketici Kitlesi  59
3.4.4. Tanınmışlık  60
3.4.4.1. Markada Tanınmışlık  60
3.4.4.2. Unvanda Tanınmışlık  65
3.4.5. Önceki İşaretin Ayırt Edici Gücü  67
3.4.5.1. Markada Önceki İşaretin Ayırt Edici Gücü  67
3.4.5.2. Unvanda Önceki İşaretin Ayırt Edici Gücü  68
3.4.6. Aynı Ada Sahip Olma  70
3.4.7. Diğer Kriterler  72
3.5. Haksız Rekabet Hükümlerine Göre Karıştırılma Tehlikesi  73
İKİNCİ BÖLÜM
KULLANIM AŞAMASINDA KARIŞTIRILMA TEHLİKESİ
1. KULLANIM ŞEKİLLERİ  77
1.1. Markasal Kullanım  77
1.2. Unvansal Kullanım  79
1.3. Hizmet Markalarında Durum  79
2. ÖNCELİK HAKKINA SAHİP MARKA İLE SONRAKİ TARİHLİ UNVAN ARASINDA KARIŞTIRILMA TEHLİKESİ  81
2.1. Genel Olarak  81
2.2. Marka Sahibinin SMK’ya Dayanan İhlal İddiası  82
2.2.1. Karıştırılma Tehlikesi için Gerekli Olan Koşullar  86
2.2.1.1. Markanın Mal/Hizmetleri ile Unvanın Faaliyet Konuları Arasında Benzerlik  87
2.2.1.2. Kullanımın Ticaret Sırasında Olması  88
2.2.1.3. Kullanımın Markanın İşlevlerine Zarar Vermesi veya Zarar Verme İhtimali  89
2.2.2. Karıştırılma Tehlikesine Sebep Olan Kullanım Şekilleri  92
2.2.2.1. Unvanın Ürünler veya Ambalaj Üzerinde Kullanılması  92
2.2.2.2. Unvanın Ürün Kataloğu, İlan ve Reklamda Kullanılması  92
2.2.2.3. Unvanın Belirli Kısımlarının Öne Çıkarılarak Kullanılması  93
2.2.2.4. Unvanın İnternet Sitesinde Markanın İşlevlerini İhlal Edecek Şekilde Kullanılması  94
2.2.2.5. Unvanın Tabela Olarak Kullanılması  95
2.2.3. Unvanın SMK md. 7/5 Kapsamında Kullanımı  96
2.3. Marka Sahibinin TTK md. 54’e Dayanan İhlal İddiası  99
3. ÖNCELİK HAKKINA SAHİP TİCARET UNVANI İLE SONRAKİ TARİHLİ MARKA ARASINDA KARIŞTIRILMA TEHLİKESİ  101
3.1. Genel Olarak  101
3.2. Unvan Sahibinin SMK’ya Dayanan İhlal İddiası  101
3.2.1. Ticaret Unvanının Tescilsiz Olması  102
3.2.2. Ticaret Unvanının Tescilli Olması  105
3.3. Unvan Sahibinin TTK md. 52’ye Dayanan İhlal İddiası  106
3.4. Unvan Sahibinin TTK md. 54’e Dayanan İhlal İddiası  110
3.5. Unvan Hakkının İhlalinin, Markanın Unvansal Kullanımına Bağlı Olmaması  112
4. MARKASAL YA DA UNVANSAL KULLANIMA SESSİZ KALINMASI  113
4.1. Marka Açısından  113
4.2. Ticaret Unvanı Açısından  116
4.3. Marka ve Ticaret Unvanı Arasında Karıştırılma Tehlikesi Açısından  118
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TESCİL AŞAMASINDA KARIŞTIRILMA TEHLİKESİ
1. MARKA TESCİL BAŞVURULARINA TİCARET UNVANINA DAYALI İTİRAZ VE KARIŞTIRILMA TEHLİKESİ  121
1.1. Genel Olarak  121
1.2. Tescilsiz Ticaret Unvanına Dayalı İtiraz  122
1.2.1. Şartları  124
1.2.1.1. Ticari Yaşamda Kullanım  124
1.2.1.2. Hak Elde Etmiş Olma  125
1.3. Tescilli Ticaret Unvanına Dayalı İtiraz  127
2. TİCARET UNVANI TESCİLİNDE MARKA HAKKINA DAYALI İTİRAZ VE KARIŞTIRILMA TEHLİKESİ  130
2.1. Genel Olarak  130
2.2. Mevcut Hukuki Durum  133
2.3. Unvanın Haksız Tesciline Karşı SMK md. 155’in Rolü  137
2.4. Öğretide Üzerinde Durulan Çözüm Önerileri  139
2.5. Ticaret Unvanı Tesciline İtiraz Hususunda Çözüm Önerimiz  144
2.5.1. Genel Olarak  144
2.5.2. Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcıları (UÇHS) Sistemi  145
2.5.3. Ticaret Unvanı Hakemleri Sistemi  148
2.5.4. Çözüm Önerimiz  153
2.5.4.1. Genel Olarak  153
2.5.4.2. Önceki Tarihli Ticaret Unvanına Dayalı İtiraz  155
2.5.4.3. Önceki Tarihli Markaya Dayalı İtiraz  157
SONUÇ  161
Kaynaklar  167
Kavram Dizini  177
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020