Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İşletme
Kavramlar – İlkeler – İşlevler
Eylül 2020 / 4. Baskı / 264 Syf.
Fiyatı: 35.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 3. Eylül2013 29.50 TL 17.90 TL (%40) Sepete Ekle
   

Meslek Yüksek Okullarda okutulmakta olan "İşletme" veya "Genel İşletme" derslerinde okutulabilecek olan bu kitap, yazarların bu konuda verdiği derslerin notlarından, ders anlatımı esnasında öğrencilerinden gelen sorulardan ve mesleki tecrübelerinin sağladığı birikimle kaleme alınmıştır.

Kitapta konular, sade ve anlaşılır bir dille anlatılmış; işletme biliminde yaygın olarak kullanılan temel kavramlara açıklık getirildikten sonra, işletmenin temel ilkeleri ve temel işlevleri, bu kavramlar ışığında örneklerle açıklanmıştır. Kitap, ders kitabı olmasının yanı sıra konu ile ilgili olarak bilgi sahibi olmak isteyenlere de hitap etmektedir.

Konu Başlıkları
İşletmenin Temel Kavramları
İşletmenin Amaçları ve İşletmenin Ekonomik Yapı İçindeki Yeri
Yönetim ve Yönetim Yaklaşımları
İşletmelerin Sınıflandırılması
İşletmenin Yönetim İşlevlerinden Planlama İşlevi
İşletmenin Yönetim İşlevlerinden Örgütleme İşlevi
İşletmenin Üretim İşlevi
İşletmenin Pazarlama İşlevi
İnsan Kaynakları Yönetimi
Finansman Yönetimi
Muhasebe ve Araştırma Geliştirme İşlevi
Barkod: 9789750261596
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 264
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
1. Bölüm
İşletmenin Temel Kavramları
1.1. Temel Kavramlar  15
1.1.1. İnsan Gereksinimleri  15
1.1.2. İnsan ve Toplum  17
1.1.3. Ekonomi ve Üretim İlişkisi  18
1.1.4. Üretim  19
1.1.5. Üretim Etmenleri  19
1.1.6. Üretim Etmenlerinin Getirileri  24
1.1.7. Strateji  27
1.1.8. Taktik  27
1.1.9. Plân  28
1.1.10. Politika  28
1.1.11. Yöntem  30
1.1.12. Program  30
2. BÖLÜM
İŞLETMENİN AMAÇLARI VE İŞLETMENİN
EKONOMİK YAPI İÇİNDEKİ YERİ
2.1. İşletmenin Amaçları  31
2.1.1. İşletmeye Kâr Sağlamak  31
2.1.2. Topluma Hizmet Etmek  32
2.1.3. Toplumsal Kâr Sağlamak  32
2.1.4. Tüketiciye Hizmet Etmek  33
2.1.5. İşletmenin Varlığını Sürdürmek  33
2.1.6. İşletmenin Ekonomik Yapı İçindeki Yeri ve Çevreyle İlişkileri  33
2.1.6.1. İşletmenin Yakın Çevresiyle İlişkiler  34
2.1.6.2. İşletmenin Ulusal Çevresiyle İlişkiler  36
2.1.6.3. İşletmenin Bilimsel Çevreyle İlişkileri  38
2.1.6.4. İşletmenin Uluslararası Çevreyle İlişkisi  40
3. BÖLÜM
YÖNETİM VE YÖNETİM YAKLAŞIMLARI
3.1. Yönetim  43
3.2. Yönetim Yaklaşımları  48
3.2.1. Geleneksel Yönetim Yaklaşımları  49
3.2.2. Davranışsal Yönetim Yaklaşımları  54
3.2.3. Modern Yönetim Yaklaşımları  57
3.2.4. Çağdaş Yönetim Yaklaşımları  65
4. BÖLÜM
İŞLETMELERİN SINIFLANDIRILMASI
4.1. İşletmelerin Sınıflandırılmasında Kullanılan Ölçütler  75
4.1.1. İşletmelerin Ekonomik Etkinliklerine Göre Sınıflandırılması  75
4.1.2. İşletmelerin Çalışma Konularına Göre Sınıflandırılması  76
4.1.3. İşletmelerin Sermaye Sahipliğine Göre Sınıflandırılması  78
4.1.4. İşletmelerin Yasalara Göre Sınıflandırılması  80
4.1.5. İşletmelerin Ekonomik Birleşmelere Göre Sınıflandırılması  83
4.1.6. İşletmelerin Dünya Ekonomisi Açısından Sınıflandırılması  85
4.1.7. İşletmelerin Büyüklüklerine Göre Sınıflandırılması  85
5. BÖLÜM
İŞLETMELERİN KURULUŞ AŞAMALARI
BÜYÜKLÜĞÜ VE KAPASİTESİ
5.1. İşletmenin Kuruluş Aşamaları  87
5.1.1. İşletme Kurma Kavramının Ortaya Çıkması  87
5.1.2. Ekonomik Araştırmanın Yapılması  88
5.1.3. Yasal Araştırmanın Yapılması  91
5.1.4. Finansal Araştırmanın Yapılması  93
5.1.5. Teknik Araştırmanın Yapılması  93
5.1.6. Yatırım Kararının Verilmesi ve Yatırımın Yapılması  93
5.2. İşletmenin Büyüklüğü ve Kapasitesi  94
5.2.1. Büyüklüğüne Göre İşletmeler  94
5.2.2. Büyük ve Küçük İşletmelerin Olumlu ve Olumsuz Yanları  96
5.2.3. İşletmelerin Büyümesi  97
5.2.4. Kıvamlı Büyüklükte İşletme  98
6. BÖLÜM
İŞLETMENİN YÖNETİM İŞLEVLERİ VE PLANLAMA İŞLEVİ
6.1. Yönetim İşlevleri  101
6.1.1. Plânlama İşlevi  102
6.1.2. Plân Türleri  102
7. BÖLÜM
İŞLETMENİN YÖNETİM İŞLEVLERİNDEN
ÖRGÜTLEME İŞLEVİ
7.1. Bölümlere Ayırma  117
7.2. Yetki ve Sorumluluk Verme  121
7.3. Örgüt Yapılarının Belirlenmesi  123
7.4. Örgüt Şemalarının Düzenlenmesi  126
7.5. İşgören Gereksiniminin Belirlenmesi  128
7.6. İşgören Seçiminin Yapılması ve İş Görenlerin Eğitilmesi  131
8. BÖLÜM
İŞLETMENİN YÖNETİM İŞLEVLERİNDEN YÜRÜTME VE
UYUMLAŞTIRMA (KOORDİNASYON) İŞLEVİ
8.1. Yönetimde İletişim  137
8.2. Yönetimde Önderlik  141
8.3. Yönetimde Güdüleme  143
8.4. Uyumlaştırma  147
9. BÖLÜM
İŞLETMENİN YÖNETİM İŞLEVLERİNDEN
DENETLEME VE KARAR VERME İŞLEVİ
9.1. Denetleme Modelleri  151
9.2. Denetleme Türleri  152
9.3. Proje Denetleme Sürecinin Aşamaları  154
9.4. Karar Verme  156
9.4.1. Karar Türleri  158
9.4.2. Karar Alma Süreci  160
10. BÖLÜM
İŞLETMENİN ÜRETİM İŞLEVİ
10.1. Üretim  167
10.2. Üretim Bölümünün Diğer Bölümlerle İlişkisi  168
10.3. Üretim Türleri  169
10.4. Üretim Sistemleri  169
10.5. Ürün Tasarımı  170
10.6. Üretim Etkinlikleri  171
10.7. Kalite Kontrolü  176
11. BÖLÜM
PAZARLAMA İŞLEVİ
11.1. Pazarlamanın İşlevleri  179
11.2. Stratejik Pazarlama Plânı  182
12. BÖLÜM
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
12.1. İnsan Kaynakları Yönetiminin İşlevleri  197
12.2. İnsan Gücünün Plânlanması  198
12.3. İş Analizinin Yapılması  198
12.4. İşe Alma  203
12.5. İşgörenlerin İşe Alıştırılması ve Eğitilmesi  206
12.6. İşgören Değerlemesi  208
12.7. Ücret Belirlemesi  212
13. BÖLÜM
FİNANSMAN YÖNETİMİ
13.1. Finans Yöneticisinin Görevleri  219
13.1.1. Finansal Plânlama ve Denetim Görevi  219
13.1.2. Fon Sağlama Görevi  220
13.1.3. Finansal Analiz  224
13.1.3.1. Finansal Analizde Oranların Kullanılması  225
13.2. Finansal Piyasalar  232
14. BÖLÜM
MUHASEBE VE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME İŞLEVİ
14.1. Muhasebenin İşletmeye Katkıları  237
14.2. Muhasebe Kayıtlarını Etkileyen İlkeler  237
14.3. Muhasebe Türleri  239
14.4. Bilânço Kâr Zarar Hesabı ve Bütçeler  241
14.5. Araştırma ve Geliştirme İşlevi  248
14.5.1. Araştırma Çeşitleri  251
14.5.2. Geliştirme Çeşitleri  252
14.5.3. Yenilik Yaratma  253
Kaynaklar  257
Kavram Dizin  259
 


Zafer Buzcu
Temmuz 2020
25.00 TL
Sepete Ekle
B. Aykut Arıkan
Haziran 2020
30.00 TL
Sepete Ekle
Ali Argun Karacabey ...
Ekim 2019
40.00 TL
Sepete Ekle
S. Kadri Mirze
Eylül 2019
89.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
1. Bölüm
İşletmenin Temel Kavramları
1.1. Temel Kavramlar  15
1.1.1. İnsan Gereksinimleri  15
1.1.2. İnsan ve Toplum  17
1.1.3. Ekonomi ve Üretim İlişkisi  18
1.1.4. Üretim  19
1.1.5. Üretim Etmenleri  19
1.1.6. Üretim Etmenlerinin Getirileri  24
1.1.7. Strateji  27
1.1.8. Taktik  27
1.1.9. Plân  28
1.1.10. Politika  28
1.1.11. Yöntem  30
1.1.12. Program  30
2. BÖLÜM
İŞLETMENİN AMAÇLARI VE İŞLETMENİN
EKONOMİK YAPI İÇİNDEKİ YERİ
2.1. İşletmenin Amaçları  31
2.1.1. İşletmeye Kâr Sağlamak  31
2.1.2. Topluma Hizmet Etmek  32
2.1.3. Toplumsal Kâr Sağlamak  32
2.1.4. Tüketiciye Hizmet Etmek  33
2.1.5. İşletmenin Varlığını Sürdürmek  33
2.1.6. İşletmenin Ekonomik Yapı İçindeki Yeri ve Çevreyle İlişkileri  33
2.1.6.1. İşletmenin Yakın Çevresiyle İlişkiler  34
2.1.6.2. İşletmenin Ulusal Çevresiyle İlişkiler  36
2.1.6.3. İşletmenin Bilimsel Çevreyle İlişkileri  38
2.1.6.4. İşletmenin Uluslararası Çevreyle İlişkisi  40
3. BÖLÜM
YÖNETİM VE YÖNETİM YAKLAŞIMLARI
3.1. Yönetim  43
3.2. Yönetim Yaklaşımları  48
3.2.1. Geleneksel Yönetim Yaklaşımları  49
3.2.2. Davranışsal Yönetim Yaklaşımları  54
3.2.3. Modern Yönetim Yaklaşımları  57
3.2.4. Çağdaş Yönetim Yaklaşımları  65
4. BÖLÜM
İŞLETMELERİN SINIFLANDIRILMASI
4.1. İşletmelerin Sınıflandırılmasında Kullanılan Ölçütler  75
4.1.1. İşletmelerin Ekonomik Etkinliklerine Göre Sınıflandırılması  75
4.1.2. İşletmelerin Çalışma Konularına Göre Sınıflandırılması  76
4.1.3. İşletmelerin Sermaye Sahipliğine Göre Sınıflandırılması  78
4.1.4. İşletmelerin Yasalara Göre Sınıflandırılması  80
4.1.5. İşletmelerin Ekonomik Birleşmelere Göre Sınıflandırılması  83
4.1.6. İşletmelerin Dünya Ekonomisi Açısından Sınıflandırılması  85
4.1.7. İşletmelerin Büyüklüklerine Göre Sınıflandırılması  85
5. BÖLÜM
İŞLETMELERİN KURULUŞ AŞAMALARI
BÜYÜKLÜĞÜ VE KAPASİTESİ
5.1. İşletmenin Kuruluş Aşamaları  87
5.1.1. İşletme Kurma Kavramının Ortaya Çıkması  87
5.1.2. Ekonomik Araştırmanın Yapılması  88
5.1.3. Yasal Araştırmanın Yapılması  91
5.1.4. Finansal Araştırmanın Yapılması  93
5.1.5. Teknik Araştırmanın Yapılması  93
5.1.6. Yatırım Kararının Verilmesi ve Yatırımın Yapılması  93
5.2. İşletmenin Büyüklüğü ve Kapasitesi  94
5.2.1. Büyüklüğüne Göre İşletmeler  94
5.2.2. Büyük ve Küçük İşletmelerin Olumlu ve Olumsuz Yanları  96
5.2.3. İşletmelerin Büyümesi  97
5.2.4. Kıvamlı Büyüklükte İşletme  98
6. BÖLÜM
İŞLETMENİN YÖNETİM İŞLEVLERİ VE PLANLAMA İŞLEVİ
6.1. Yönetim İşlevleri  101
6.1.1. Plânlama İşlevi  102
6.1.2. Plân Türleri  102
7. BÖLÜM
İŞLETMENİN YÖNETİM İŞLEVLERİNDEN
ÖRGÜTLEME İŞLEVİ
7.1. Bölümlere Ayırma  117
7.2. Yetki ve Sorumluluk Verme  121
7.3. Örgüt Yapılarının Belirlenmesi  123
7.4. Örgüt Şemalarının Düzenlenmesi  126
7.5. İşgören Gereksiniminin Belirlenmesi  128
7.6. İşgören Seçiminin Yapılması ve İş Görenlerin Eğitilmesi  131
8. BÖLÜM
İŞLETMENİN YÖNETİM İŞLEVLERİNDEN YÜRÜTME VE
UYUMLAŞTIRMA (KOORDİNASYON) İŞLEVİ
8.1. Yönetimde İletişim  137
8.2. Yönetimde Önderlik  141
8.3. Yönetimde Güdüleme  143
8.4. Uyumlaştırma  147
9. BÖLÜM
İŞLETMENİN YÖNETİM İŞLEVLERİNDEN
DENETLEME VE KARAR VERME İŞLEVİ
9.1. Denetleme Modelleri  151
9.2. Denetleme Türleri  152
9.3. Proje Denetleme Sürecinin Aşamaları  154
9.4. Karar Verme  156
9.4.1. Karar Türleri  158
9.4.2. Karar Alma Süreci  160
10. BÖLÜM
İŞLETMENİN ÜRETİM İŞLEVİ
10.1. Üretim  167
10.2. Üretim Bölümünün Diğer Bölümlerle İlişkisi  168
10.3. Üretim Türleri  169
10.4. Üretim Sistemleri  169
10.5. Ürün Tasarımı  170
10.6. Üretim Etkinlikleri  171
10.7. Kalite Kontrolü  176
11. BÖLÜM
PAZARLAMA İŞLEVİ
11.1. Pazarlamanın İşlevleri  179
11.2. Stratejik Pazarlama Plânı  182
12. BÖLÜM
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
12.1. İnsan Kaynakları Yönetiminin İşlevleri  197
12.2. İnsan Gücünün Plânlanması  198
12.3. İş Analizinin Yapılması  198
12.4. İşe Alma  203
12.5. İşgörenlerin İşe Alıştırılması ve Eğitilmesi  206
12.6. İşgören Değerlemesi  208
12.7. Ücret Belirlemesi  212
13. BÖLÜM
FİNANSMAN YÖNETİMİ
13.1. Finans Yöneticisinin Görevleri  219
13.1.1. Finansal Plânlama ve Denetim Görevi  219
13.1.2. Fon Sağlama Görevi  220
13.1.3. Finansal Analiz  224
13.1.3.1. Finansal Analizde Oranların Kullanılması  225
13.2. Finansal Piyasalar  232
14. BÖLÜM
MUHASEBE VE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME İŞLEVİ
14.1. Muhasebenin İşletmeye Katkıları  237
14.2. Muhasebe Kayıtlarını Etkileyen İlkeler  237
14.3. Muhasebe Türleri  239
14.4. Bilânço Kâr Zarar Hesabı ve Bütçeler  241
14.5. Araştırma ve Geliştirme İşlevi  248
14.5.1. Araştırma Çeşitleri  251
14.5.2. Geliştirme Çeşitleri  252
14.5.3. Yenilik Yaratma  253
Kaynaklar  257
Kavram Dizin  259
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021