Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Trafik Kazalarından Kaynaklanan Davalar
Kasım 2016 / 1. Baskı / 351 Syf.
Fiyatı: 73.50 TL
24 saatte kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Bu kitapta; kazaların neden olduğu zararların giderilmesi, sorumluların ceza ve özellikle hukuk yönünden sorumluluklarının kapsam ve niteliğini belirlemeye çalıştık. Kitabın içeriğinden de görüleceği üzere özellikle Yargıtay kararlarından yararlandık; konu ve örnek sorunların seçim ve çözümünde yalın bir anlatım biçimine bağlı kaldık.

Konu Başlıkları
Bazı Kavramların Anlamı
Maddi Hasarlı Trafik Kazalarında Sorumluluk
Yaralamalı Trafik Kazasından Sorumluluk
Ölümlü Trafik Kazalarından Sorumluluk
Manevi Tazminat Davaları
Trafik Kazalarında Rücu Davası
Trafik Kazalarında Sigortacıya Karşı Açılacak Dava
Trafik Kazalarında Çekişmeler ve Çözümler
ATK Trafik İhtisas Dairesi'nce Verilmiş Kusur Raporları
Yargıtay HGK, 17. HD, CGK, 12. CD Kararları
Barkod: 9789750240348
Yayın Tarihi: Kasım 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 351
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Birinci Bölüm
BAZI KAVRAMLARIN ANLAMI
I. SORUMLULUK  15
A. Sorumluluk ve Türleri  15
1. Kusur Sorumluluğu  15
2. Olağan Sebep Sorumluluğu  16
3. Tehlike Sorumluluğu  17
II. İŞLETEN  18
A. İşletenin Araştırılması  18
B. İşletenin Sorumluluğu  20
1. İşleten Kimdir?  20
2. İşletenin Kazadaki Sorumluluğunda Kural Nedir?  21
3. Trafik Kazasından Kimler Sorumludur?  22
4. İşletenin Hareket Halinde Olmayan Aracın Verdiği Zarardan Dolayı Sorumluluk Türü  24
5. İşletenin Kazadan Sonra Yardım Edenlere Karşı Sorumluluğu  24
6. İşletenin, Sürücü ve Aracın Kullanılmasına Yardımcı Kişilerin Kusurlarından Dolayı Sorumluluğu  24
7. İşletenin Sorumluktan Kurtulma veya Sorumluluğun Azaltılması  24
III. TRAFİK SİGORTACISININ SORUMLULUĞU  26
IV. KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI  27
Yargıtay Kararları  28
V. TRAFİK KAZALARINDA ZAMANAŞIMI  35
A. Hukuki Süre  37
B. Uzamış Ceza Zamanaşımının Etkisi  38
C. Uygulamalı Sorunlar ve Yanıtlar (Yargıtay Kararları Eşliğinde)  40
1. Ceza Davası Sürerken, Zamanaşımı Dolsa da Hukuk Davası Açılabilir mi?  40
2. Ceza Zamanaşımı İşleten Hakkında da Uygulanacak mıdır?  41
3. Maddi Hasar ve Bedeni Yaralanma Nedeniyle Zamanaşımı Süreleri Farklı mıdır?  42
4. Ek Dava Ceza Zamanaşımı Süresi İçinde mi Açılmalıdır?  44
5. Ceza Davasının Açılmaması veya Davanın Ortadan Kaldırılması, Ceza Zamanaşımının Tazminat Davasında Uygulanmasını Engel Oluşturur mu?  46
6. Trafik Kazası Nedeniyle Suç Oluşturan Fiilden Dolayı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısı Aleyhine Açılacak Maddi Tazminat Davasında Uzamış (Ceza) Zamanaşımı mı Uygulanmalıdır?  47
7. Sigorta Tazminatını Ödeyen Sigortacının Zarara Sebebiyet Veren Aleyhinde Açtığı Davada Zamanaşımı, Sigorta Ettirenin Aynı Şahıs Hakkında Açabileceği Davanın Zamanaşımına mı Tabidir?  49
8. Açıkça Zamanaşımı Definde Bulunmadan, Davanın Uzun Süre Sonra Açıldığından Söz Etmek Zamanaşımı İradesini Göstermek Anlamına Gelir mi?  50
9. Haksız Fiillerle İlgili Olarak Kaç Türlü Zamanaşımı Öngörülmüştür? Asıl Dava ile Saklı Tutulan Miktar Yönünden Zamanaşımını Keser mi?  55
10. Zarar Görenin Tüzel Kişi Olması Halinde Zamanaşımı Ne Zaman İşlemeye Başlar?  57
11. Karayolları Taşıma Sigortasında Zamanaşımı Süreleri Ne Kadardır?  59
12. Küçüğün Sebebiyet Verdiği Ölümlü Trafik Kazasında, Küçüğün Babasına Karşı Açılan Tazminat Davasında Ceza Zamanaşımı mı Uygulanmalıdır?  60
13. Suç Oluşturan Fiil Nedeniyle Açılacak Manevi Tazminat Davasında Ceza Zamanaşımı mı Uygulanmalıdır?  60
14. Tam ya da Eksik Teselsülde Zamanaşımının Borçlulardan Birine Karşı Kesilmesinde Diğerine Karşı da Kesilmiş Olur mu?  61
15. Zamanaşımını İleri Sürmeyene Sirayet Eder mi?  62
Yargıtay Kararları  63
VI. TAZMİNAT HESABI  80
A. Tazminat İndiriminde Sıra  80
B. Beden Gücü Kaybı Nedeniyle Maddi Tazminatta Zarar Hesabı  81
C. Gerçek Zararın Belirlenmesi  83
D. Pasif Devre Zararının Hesaplanışı  84
E. Destekten Yoksun Kalma Zararının Hesabı  84
VII. USUL HÜKÜMLERİ  85
A. Hukuk Davalarında İzlenmesi Gereken Yöntem  85
B. Dava Şartlarının İncelenmesi  86
C. Trafik Kazalarında Görevli Mahkeme  89
D. Trafik Kazalarında Yetkili Mahkeme  93
E. Fazlaya İlişkin İstek Kapsamının Saklı Tutulması ve Islah  95
F. Faiz Talebi  99
G. Ceza–Hukuk Davası İlişkisi  100
Ğ. Davacının Ölümü ve Taraf Değişikliği  104
H. Tarafların Davayı Takip Etmemeleri  106
VIII. TRAFİK KAZALARINDA KUSUR  107
A. Kusurdan Amaç  107
B. Kazada Hangi Hareketler “Kusurlu” Sayılmaktadır?  108
1. Asli Kusur Sayılan Hareketler  108
2. Hız Kurallarını İhlal Eden Kusurlu Haller  109
3. Usulsüz Sollamadan Dolayı Kusurlu Haller  109
4. Yayaların Kusurlu Hareketleri  110
5. Sürücülerin Diğer Kusurlu Hareketleri  110
6. Sürücülerin Kusursuz Sayıldığı Haller  111
C. Ceza ve Hukuk Davaları Yönüyle Kusur Oranı  111
D. Kusurluğu Belirten Bilirkişi Raporları Bağlayıcı Nitelikte midir?  112
E. Uygulamalı Kusur Belirlemesi (Ceza Yönüyle Kural İhlali) Örnekleri  114
Yargıtay Kararları  117
İkinci Bölüm
MADDİ HASARLI TRAFİK KAZALARINDA SORUMLULUK
I. İLGİLİ MADDE  133
A. Giriş ve Davada Taraflar  133
B. Sorumluluk Türü  135
C. Maddi Zararın Tespiti  136
1. Araç Tamamen Yok Olmuşsa  136
2. Araç Kısmen Hasarlı ise  137
3. Araç Yoksunluk Tazminatı  138
D. Uygulamalı Yargılama Süreci  139
1. Mahkemenin Göz Önüne Alacağı Hususlar  139
Yargıtay Kararları  142
Üçüncü Bölüm
YARALAMALI TRAFİK KAZALARINDA SORUMLULUK
I. İLGİLİ MADDE  149
A. Giriş ve Zararın Tespiti  149
1. Tedavi Giderleri  149
2. Kazanç Kaybı  151
3. Çalışma Gücünün Azalması veya Yitirilmesinden Doğan Kayıplar  152
4. Yaralının Manevi Tazminat İstemi  155
5. Dava Açma Süresi  157
Yargıtay Kararları  160
Dördüncü Bölüm
ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARINDA SORUMLULUK
(Destekten Yonsun Kalma Tazminatı Davası)
I. İLGİLİ MADDE  177
A. Tanımı–Konusu ve Amacı  177
B. Belirlenmesi  178
C. Destek Türü  179
1. Gerçek Destek  179
2. Farazi Destek  179
D. Bazı Kavramların Anlamı  180
1. Destek İlişkisi  180
2. Destek Niteliği  181
3. Bakım İhtiyacı  182
4. Bakım Gücü  182
E. Yargılamada Araştırılacak Hususlar  182
1. Nüfus Kaydı  182
2. Kusur ve Müterafik Kusur Sorunu  182
3. Ölenin Mesleği, Tahsili v.s.  184
4. Ölenin Geliri, Kazancı, Muhtemel Artma Miktarı  184
5. Yardım Süresi  185
6. Hesaplama Biçimi  187
7. Yargılamada İspat Sorunu  191
8. Bilirkişi Raporu  192
9. Taleple Bağlılık Kuralının Gözetilmesi Gereği  192
10. Müteselsil Ödetme Şekli  193
11. Uygulamadan Örnekler  193
12. Bakiye Ömür Tablosu (PMF: Population Masculine et Feminine) Ölüm Tablosu  195
Yargıtay Kararları  196
Beşinci Bölüm
MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI
I. İLGİLİ MADDE  237
A. Hangi Nedenle Manevi Tazminata Hükmedilir?  237
B. Kimler Manevi Tazminat İsteyebilir?  238
C. Kusurun Manevi Tazminata Etkisi Nedir?  239
D. Manevi Tazminatın Takdir Ölçütü Nedir?  239
E. Usul Hukuku Yönüyle Manevi Tazminatın Talep Şekli Nasıldır?  241
F. Manevi Tazminatta Faize Hükmedilebilir mi?  242
G. Manevi Tazminat Davası, Ceza Mahkemesi Hükmünün Kesinleşmesine Kadar Beklemeli midir?  243
Ğ. Uygulamalı Örnekler  246
Yargıtay Kararları  249
Altıncı Bölüm
TRAFİK KAZALARINDA RÜCU DAVASI
I. ARAÇ SAHİBİNİN SÜRÜCÜYE RÜCU ETMESİ  259
A. Sürücünün Tam Kusurlu ya da Kısmi Kusurlu Olması  259
B. Bilinmeyen Teknik Kusurun Varlığı  259
C. Uygun Bir İndirim Yapılması  259
D. Rücuda Zarar Verenler Birbirlerine Karşı Kusurları Oranında Sorumludurlar  259
II. SİGORTACININ RÜCU DAVASI AÇMASI  260
A. Sigortacı, Rücuen Tazminat Davasını Kime Karşı Açabilir?  260
B. Sigortacı Ne Zaman ve Hangi Oranda Talep Edebilir?  261
C. Sertifika, Sürücü Belgesi Yerine Geçer mi?  261
III. İŞLETENİN (ARAÇ SAHİBİ) KENDİ SÜRÜCÜSÜ DIŞINDA OLAYDA KUSURLU OLAN DİĞER KİŞİLERE RÜCU ETMESİ  263
IV. SÜRÜCÜ DIŞINDAKİ KUSURLU KİŞİNİN İŞLETENE RÜCU ETMESİ  263
V. İŞLETENLER ARASINDAKİ RÜCU  263
A. İşletenler Kusurlu ise  263
B. İşletenler Kusursuz ise  264
C. İşletenlerin Birisi Kusurlu Diğeri Kusursuz ise  264
D. İşletenin Birinin Aracıyla Zarar Görenin Hatır Taşıması Halinde ise  264
Yargıtay Kararları  264
Yedinci Bölüm
TRAFİK KAZASINDA SİGORTACIYA KARŞI AÇILACAK DAVA
I. İLGİLİ YASA MADDELERİ  275
II. TRAFİK VE KASKO VE DİĞER SİGORTALARA İLİŞKİN PRATİK BİLGİLER  276
A. Sigorta Sözleşmesinin Tanımı  276
B. Sigorta Sözleşmesiyle Ne Teminat Altına Alınmış Olur?  277
C. Özel Sigorta Türleri  277
D. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası  277
E. Sigortacıların Sıralı Sorumluluğu  277
F. Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası  278
G. Kasko Sigortası Hangi Tür Sigorta Grubundadır?  279
Ğ. ZMSS İMSS ve Kasko Sigortası Farklı mıdır?  279
H. Kasko Sigortasından Kaynaklanan Davalarda Zamanaşımı  280
I. Kaskoda İhbar Yükümlülüğü–Sigorta Haklarının Zayii  280
J. Kasko Sigortacının Hasar ve Tazminatı Sigortalıya Bildirmesi  280
K. Trafik Sigortacısının Sorumluluğunun Sınırları  280
1. Sigorta Miktarı Yönüyle  280
2. Zarar Görenler Yönüyle  281
3. Zararın Niteliği Yönüyle  281
Yargıtay Kararları  281
Sekizinci Bölüm
TRAFİK KAZALARINDA ÇEKİŞMELER VE ÇÖZÜMLER
(Yargıtay İçtihatları Eşliğinde)
• Kontrolsüz Kavşakta Çarpışma –Ana Yol Tali Yoldan Kavşağa Girme– Kusurun Kimde Olduğu  295
• Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasından Ölen Sürücünün Tam Kusurlu Olduğu Durumda Desteğinden Yoksun Kalanların Tazminat İsteyip İstemeyeceği  295
• Hatır Taşımasında Zararın Paylaştırılması –Müteselsil Sorumluluk– Kusur Oranına Göre Hesaplama  297
• Hatır Taşımasında Sorumluluk Miktarının Hesaplanması  298
• İşletenliğin 3. Kişide Olması Halinde Araç Malikinin Sorumluluğu  299
• Firmaya Katılan Aracın Neden Olduğu Kazadan Dolayı Sorumluluk  301
• Trafik Kazasında “Farazi” İşletenin Sorumluluğu (Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunanlar)  302
• İşletenin Aracın Kullanılmasına Katılan Yardımcı Kişinin Fiilinden Sorumluluğu  304
• Çalınan veya Gasp Edilen Araçların Neden Olduğu Zarardan Sorumluluk  305
• Sorumluluğa İlişkin Anlaşmaların Geçersizliği –Tazminat Miktarının Yetersiz veya Fahiş Olduğu Açıkça Anlaşılan Anlaşma ve Uzlaşmaların İptali İstemi–  307
Ek Bölüm
I. ATK TRAFİK İHTİSAS DAİRESİNİN “KUSUR”A İLİŞKİN RAPOR ÖRNEĞİ  309
II. TRAFİK KAZALARINA İLİŞKİN CEZA KANUNUNDAKİ HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR  316
• Taksir  316
– Açıklama (Yargıtay Kararları Eşliğinde)  317
1. Taksir/Bilinçli Taksir  317
2. Taksirin Unsurları  319
3. Olası Kast/Bilinçli Taksir  322
4. Cezayı Ortadan Kaldıran Şahsi Sebep  323
• Taksirle Öldürme  323
– Açıklama (Yargıtay Kararları Eşliğinde)  324
1. Görev  324
2. Suçun Faili  324
3. Taksirli Suçu Birden Fazla Kişinin İşlemesi  327
4. Temel Cezanın Belirlenmesinde Ölçüt  328
5. Sürücü Belgesinin Geri Alınması  328
6. Sürücü Belgesinin Geri Alınmasının Uygulanması  329
• Taksirle Yaralama  330
– Açıklama (Yargıtay Kararları Eşliğinde)  331
1. Görev  331
2. Şikayet Şartı  331
3. Temel Cezanın Belirlenmesi ve Cezanın Artırılması  332
III. TRAFİK KAZALARINDA CEZA KEŞFİ  334
1. Keşif Zorunluluğu  334
2. Keşif Yerinde Araştırma  335
3. Bazı Kavramların Anlamı  335
4. Tablolar ve Hesaplamalar  335
Kaynakça  341
Yazarın Yayımlanmış Eserleri  343
Kavram Dizini  349
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Ünal Somuncuoğlu
Eylül 2017
29.90 TL
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Eylül 2017
169.70 TL
İndirimli: 118.90 TL (%29)
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Eylül 2017
209.60 TL
İndirimli: 146.90 TL (%29)
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Eylül 2017
284.40 TL
İndirimli: 198.90 TL (%30)
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017