Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Uygulamalı
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçları ve İlgili Mevzuat
Haziran 2007 / 4. Baskı / 353 Syf.
Fiyatı: 45.00 TL
İndirimli: 19.90 TL (%56)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Uyuşturucu ile ilgili konular 5237 s. TCK'da yeniden düzenlenmiş, özellikle uyuşturucu madde kullananların tedavi ettirildikten sonra izlenmeleri yönünde yenilikler getirilmiştir. Yargıtay Özel Dairesinin 765 s. TCK'nın yürürlüğü zamanında vermiş bulunduğu içtihatlar yeni Yasa yönünden de uygun olanları seçilerek değerlendirilmiştir. Anlaşılabilirliği sağlamak düşüncesiyle sadece yasal maddelerin açıklamasıyla yetinilmemiş, özellikle 6. Bölümdeki uyuşturucu pratiği ile uygulayıcının kitaptan daha fazla yararlanması amaçlanmıştır.

Konu Başlıkları
5237 Sayılı TCK'ya göre Hazırlanmış
Davalarda Usul Hükümleri
Uyuşturucu Madde Türleri
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme, Bulundurma
2313 Sayılı Kanun Kapsamındaki Suçlar
3298 Sayılı Kanun Kapsamındaki Suçlar
Uyuşturucu Pratiği
Barkod: 9789750205125
Yayın Tarihi: Haziran 2007
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 353
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Birinci Bölüm
UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SUÇLARINA İLİŞKİN DAVALARDA USUL HÜKÜMLERİ
I. GÖREV  19
1. İlgili Maddeler (5235 s. K., m.10, 11, 12)  19
2. Ceza Muhakemesi Kanunu (5271 s. K, m.250)  19
3. TCK. Kapsamındaki Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçlarında Görev  20
a. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu  20
b. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu  21
c. Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak Suçu  21
II. YÜKSEK DERECELİ MAHKEMENİN GÖREVİ  22
III. DAVAYA KATILMA  24
IV. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SUÇLARINA İLİŞKİN DAVADA EK SAVUNMA  24
V. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SUÇLARININ YURT DIŞINDA İŞLENMESİ HALİNDE TÜRK YARGISININ YETKİSİ  25
1. Türk Vatandaşının Yurt Dışında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçunu İşlemesi  25
2. Yurt Dışında Ele Geçen Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddenin Türkiye’den İhraç Edildiğinin Anlaşılması Halinde  25
VI. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDENİN NİTELİK VE MİKTARINA GÖRE FAİLDEKİ KASTIN TESPİTİ İLE SUÇ NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİ  26
VII. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İLE İFTİRA ATILMASI VE ATFI CÜRÜM  29
1. İftira  29
2. Atfı Cürüm  29
VIII. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SUÇLARINA İLİŞKİN
DAVALARDA KANITLAR 
 31
2. Yabancı Ülkede Yakalanıp da Türkiye’den İhraç Edildiği Anlaşılan Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddelere İlişkin Davalarda Toplanacak Kanıtlar  32
IX. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SUÇLARINDA İŞTİRAK  33
1. Teşekkül Oluşturma veya Suçun Teşekkül Halinde İşlenmesi  33
2. İştirak  34
X. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İLE SUÇA TAHSİS EDİLMİŞ
ARACIN MÜSADERESİ 
 40
1. Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddenin Müsaderesi  40
2. Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddenin Taşınmasına Tahsis Edilmiş Nakil Aracının Müsaderesi  41
a. Nakil Aracının Faile Ait Bulunması  41
b. Nakil Aracının Üçüncü Kişiye Ait Olması  41
3. Kazanç ve Kaim Değer Müsaderesi  42
XI. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SUÇLARINA İLİŞKİN DAVALARIN DİĞER DAVALARLA BİRLEŞTİRİLİP BİRLİKTE YARGILAMASININ YAPILAMAMASI  43
1. 1918, 4926, 5607 s. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunları Yönüyle Birleştirme Engeli  43
2. Bağlantısız Uyuşturucu Davalarının Birlikte Görülememesi  44
XII. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SUÇLARINDA ZİNCİRLEME SUÇ HÜKMÜNÜN UYGULAMASI  45
XIII. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SUÇLARINDA CEZA BELİRLEME YÖNTEMİ  51
İkinci Bölüm
TÜRK CEZA KANUNUNDA YER ALAN SUÇLARDAN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ
I. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL, İTHAL VEYA İHRACI
SUÇLARI 
 55
1. İlgili Madde Fıkrası (5237 s. TCK. m. 188/1)  55
2. Birinci Fıkra Gerekçesi  55
3. m. 188/1. Fıkranın Kapsamı  55
a. Giriş  55
b. aa. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmali  56
bb. Uyuşturucu Madde İmaline Teşebbüs  57
cc. İmalde Rapor İçeriği  58
dd. İmalatı Söz Konusu Olmayan Uyuşturucu Maddenin Varlığı  58
ee. Yurt İçinde İmal Edilen Uyuşturucunun İhracı  58
c. aa. Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddenin Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Şekilde İthali  58
bb. Transit Geçişler  59
cc. İthal Edilen Uyuşturucunun Yurt İçinde Satışı  59
dd. İthal Edilen Uyuşturucunun Miktar ve Türünün Etkisi  60
ee. İthalden Sonra İhraç  60
d. aa. Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddeyi Ruhsatsız ya da Ruhsata Aykırı Olarak İhraç
Etmek 
 61
bb. Sınıra Doğru Yönelmek  61
cc. Uyuşturucunun Miktarı  62
e. İlgili Yargıtay Kararları (TCK. m. 188/1)  62
II. YABANCI ÜLKEDE UYUŞTURUCUDAN VERİLEN CEZANIN MAHSUBU  65
1. İlgili Madde Fıkrası (m. 188/2)  65
2. İkinci Fıkranın Gerekçesi  65
3. m. 188/2. Fıkranın Kapsamı  66
a. Giriş  66
b. aa Türk Vatandaşının Yabancı Ülkede Uyuşturucu Suçunu İşlemesi  66
bb. Yurt Dışında Yakalanan Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddenin Türkiye’den İhraç
Edildiğinin Anlaşılması 
 67
cc. Mahsup Miktarı  67
c. İlgili Yargıtay Kararları (TCK. M 188/2)  71
1. İlgili Madde Fıkrası (m. 188/3)  71
2. Üçüncü Fıkranın Gerekçesi  71
3. m. 188/3. Fıkranın Kapsamı  71
a. Giriş  71
b. aa. Satmak  72
bb. Satışa Arzetmek (Sunmak)  73
cc. Başkalarına Verme  73
çç. Sevketmek  74
dd. Nakletmek  74
ee. Depolamak  75
gg. Kabul Etmek  75
hh. Bulundurmak  76
c. m. 188/3. Sayılan Suçlar Seçimlik Hareketli Suçlardandır  76
d. Müteselsil Suç Durumu  77
e. Fiilin Tamamlanması veya Teşebbüs Halinde Kalması  77
f. Aracılık Etme Durumu  78
aa. 765 s. TCK. m. 403/5’e Göre  78
bb. 5237 s. TCK. m. 188/3 Göre  79
g. İlgili Yargıtay Kararları (TCK. m. 188/3)  79
IV. UYUŞTURUCU MADDELERİN TÜRÜNÜN CEZAYI ARTIRMASI  106
1. İlgili madde Fıkrası (m. 188/4)  106
2. Dördüncü Fıkranın Gerekçesi  106
3. m. 188/4. Fıkrasının Kapsamı  107
a. Giriş  107
b. aa. Uyuşturucu Tanımları  107
bb. Uyuşturucu maddelerin özellikleri ve etkileri  107
V. UYUŞTURUCU SUÇLARININ SUÇ İŞLEMEK İÇİN OLUŞTURULMUŞ
ÖRGÜTÜN FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE İŞLENMESİ 
 122
1. İlgili Madde Fıkrası: (m. 188/5)  122
2. Beşinci Fıkranın Gerekçesi  122
3. m. 188/5 Fıkranın Kapsamı  122
a. Giriş  122
b. aa. Örgüt  123
cc. Yeni TCK’da Yer Alan Örgüt Kurma vs. Suçları  124
dd. İlgili Yargıtala Kararları  124
VI. ÜRETİMİ İZNE, SATIŞI REÇETEYE BAĞLI UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDELER YÖNÜNDEN DE m. 188/1-5 FIKRALARININ UYGULANACAĞI  129
1. İlgili Madde Fıkrası (m. 188/6)  129
2. Altıncı Fıkranın Gerekçesi  129
3. m. 188/6. Fıkranın Kapsamı  130
a. Giriş  130
b. aa. İzin  130
bb. Satış  130
VII. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE ÜRETİMİNDE KULLANILAN VE
İTHAL VEYA İMALİ İZNE BAĞLI MADDEYİ İTHAL, İMAL, SATIŞ, NAKİL, DEPOLAMA VE İHRAÇ ETME SUÇLARI 
 130
1. İlgili Madde Fıkrası (m. 188/7)  130
2. Yedinci Fıkranın Gerekçesi  131
a. Giriş  131
b. aa. Konu Edilen Maddenin Niteliği  131
bb. Seçimlik Hareketler  131
VIII. SUÇLARIN BAZI MESLEKİ FAALİYET GÖSTERENLER TARAFINDAN İŞLENMESİ HALİ  131
1. İlgili Madde Fıkrası (m. 188/8)  131
2. Sekizinci Fıkranın Gerekçesi  131
3. m. 188/8 Fıkranın Kapsamı  132
a. Giriş  132
b. aa. Nedensellik Bağı  132
bb. Suçlar  132
Üçüncü Bölüm
UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE
KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA
I. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI
KOLAYLAŞTIRMA SUÇLARI 
 133
1. İlgili madde Fıkra ve Bentleri: (m. 190/1-a, b, c)  133
2. Birinci Fıkra Gerekçesi  133
3. m. 190/1, a, b, c Fıkra ve Bentlerinin Kapsamı  133
a. Giriş  133
b. aa. Özel Yer, Donanım veya Malzeme Sağlamak  134
bb. Kullananların Yakalanmalarını Zorlaştıracak Önlemler Almak  134
cc. Kullanma Yöntemleri Konusunda Bilgi Vermek  135
II. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDELERİN KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRAN MESLEK MENSUPLARININ SORUMLULUĞU  135
2. İkinci Fıkranın Gerekçesi  135
3. m. 190/2. Fıkranın Kapsamı  135
a. Giriş  135
b. aa. Fail  135
bb. Sorumluluk  136
III. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI ALENEN ÖZENDİRMEK VEYA ALENEN YAYIN YAPMAK  136
1. İlgili Madde Fıkrası (m. 190/3)  136
2. Üçüncü Fıkranın Gerekçesi  136
3. m. 190/3. Fıkranın Kapsamı  136
a. Giriş  136
b. aa. Alenen Özendirme  136
bb. Alenen Yayın Yapma  136
cc. Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddenin Kolaylaştırılması Suçunun Bağımsız Suç Olarak Kabulünün Nedeni  137
dd. İlgili Yargıtay Kararlar  137
Dördüncü Bölüm
KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK
I. KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALAN, KABUL EDEN VEYA BULUNDURAN KİŞİLERİN SUÇLARI  139
1. İlgili Madde Fıkrası: (m.191/1)  139
2. Birinci Fıkranın Kapsamı  139
II. TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE KARAR VERİLMESİ  141
1. İlgili Madde Fıkrası (m.191/2)  141
2. İkinci Fıkranın Kapsamı  141
III. TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNİN GEREKLERİNE UYGUN DAVRANILMASI  142
1. İlgili Madde Fıkrası (m.191/3)  142
2. Üçüncü Fıkranın Kapsamı  142
IV. DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNİN SÜRE BAKIMINDAN UZATILMASI  143
1. İlgili Madde Fıkrası (m.191/4)  143
2. Dördüncü Fıkranın Kapsamı  143
V. TEDBİR GEREKLERİNE UYULMASI YA DA UYULMAMASININ ETKİSİ  144
1. İlgili Madde Fıkrası (m.191/5)  144
2. Beşinci Fıkranın Kapsamı  144
VI. CEZAYA HÜKMEDİLDİKTEN SONRA DA TEDBİRE KARAR VERİLMESİ  144
1. İlgili Madde Fıkrası (m.191/6)  144
2. Altıncı Fıkranın Kapsamı  145
VII. CEZANIN İNFAZ EDİLMİŞ SAYILMASI AKSİ TAKDİRDE İNFAZI  145
1. İlgili Madde Fıkrası (m.191/7)  145
2. Yedinci Fıkranın Kapsamı  145
VI. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  146
Beşinci Bölüm
ETKİN PİŞMANLIK
I. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇLARINDA ETKİN PİŞMANLIK  203
1. İlgili Madde Fıkrası: (m. 192/1)  203
2. Birinci Fıkranın Gerekçesi  203
3. m. 192/1. Fıkranın Kapsamı  203
a. Giriş  203
b. aa. Fiilin Resmi Makamlarca Haber Alınmadan Önce İhbarı  204
bb. Verilen Bilginin Kapsam ve Sonucu  204
II. KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK, BULUNDURMAK SUÇLARINDA ETKİN PİŞMANLIK  204
1. İlgili Madde Fıkrası (m. 192/2)  204
2. İkinci Fıkranın Gerekçesi  205
3. m. 192/2 Fıkranın Kapsamı  205
a. Giriş  205
b. aa. Fiilin Resmi Makamlarca Haber Alınmadan Önce İhbarı  205
bb. Verilen Bilginin Kapsamı ve Sonucu  205
III. SUÇLARIN RESMİ MAKAMLARCA HABER ALINMASINDAN SONRA
ETKİN PİŞMANLIK 
 206
1. İlgili Madde Fıkrası (m. 192/3)  206
2. Üçüncü Fıkranın Gerekçesi  206
3. m. 192/3. Fıkranın Kapsamı  206
a. Giriş  206
b. aa. Failin Hizmet ve Yardımı Belli Sonuçlar Doğurmalı  206
bb. Atfı Cürüm veya İftira Gibi Durumlarda  207
cc. Suç Niteliğinde Değişme Yoksa  208
dd. Yardım ve Hizmet Sayılmayan Hal  208
ee. Failin İkrarı  209
1. İlgili Madde Fıkrası: (m. 192/4)  209
2. Dördüncü Fıkranın Gerekçesi  209
3. m. 192/4. Fıkranın Kapsamı  209
a. Giriş  209
b. aa. 765 s. TCK. m. 404/3 ile Yeni TCK m. 192/4 Arasındaki Benzerlik  210
bb. Fail  210
V. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  210
Altıncı Bölüm
UYUŞTURUCU PRATİĞİ
I. OLAYLAR – UYGUN KANUN MADDELERİ VE DEĞERLENDİRME  217
1 Olay: Uyuşturucu Nakletmek  217
2. Olay: Uyuşturucu Madde Satmak – Satın Almak  218
3. Olay: Fazla Miktarda Kokain Bulundurmak  219
4. Olay: İçicinin Bir Miktar Uyuşturucuyu Teslim Etmesi  220
5. Olay: Suçu Kabullenme Özelliğine Göre Yardım Sayılabilir  221
6. Olay: İhraca Teşebbüs veya Yurt İçinde Nakletme  222
7. Olay: Hizmet ve Yardım  224
9. Olay: Kullanmak İçin Uyuşturucu Satın Almak – Satmak  225
10. Olay: İthal – Satışa Arzetmek ve Yardım  2 26
11. Olay: Kullanılan Uyuşturucunun Bir Miktarının Satışı  227
12. Olay: Uyuşturucu Satmak – Satın Almak  228
13. Olay: Uyuşturucuyu Soruşturmadan Önce Haber Vermek ve Teslim Etmek  229
14. Olay: Suç Vasfının Belirlenmesini Kolaylaştırmak  230
15. Olay: Uyuşturucunun Transit Geçişi  231
16. Olay:: Suça Katılma – Göreneklere Sığınma  2 32
17. Olay: Arta Kalan Uyuşturucuyu Teslim Etmek  233
18. Olay: Nakletme – Suçun Meydana Çıkmasına Yardım  234
19. Olay: TIR ile Uyuşturucu Nakletmek  235
20. Olay: İçimlik Miktarda Uyuşturucu Vermek  236
21. Olay: Kullanmak Amacıyla Uyuşturucu Madda Bulundurmak, Satmak Amacıyla Uyuşturucu Madda Bulundurmak  237
22. Uyuşturucu Satışı, Uyuşturucu ile Ölüme Sebebiyet İlliyet Bağı  238
23. Satmak Amacıyla Uyuşturucu Madde Bulundurmak  241
II. YEREL MAHKEME KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  243
1. Olay: Telefon ve Abonelik Hattının Birlikte Müsaderesi  243
2. Olay: Üçüncü Kişiye Ait Abonelik Hakkı – Müsadere  244
3. Olay: Satışa Teşebbüs – Müsaderede Orantılılık Kuralı  245
4. Olay: Aleyhe Hüküm Doğuracaksa Sanığın Temyiz İstemi Reddedilmelidir  246
5. Olay: Etkin Pişmanlık Belirli Sonuçlar Doğurmaya Elverişli Olmalıdır  247
6. Olay: Atfı Cürüm veya İftirada Ceza İndirilemez  249
7. Olay: Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırma  251
8. Olay: Uyuşturucu Madde ile Ölüme Sebebiyet – İlliyet Bağı  252
Yedinci Bölüm
UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDAKİ KANUNDA YER ALAN SUÇLAR
I. KENEVİR EKİMİ İLE İLGİLİ SUÇLAR  255
1. İlgili Madde Fıkrası (2313 SK. m. 23/4)  255
2. Giriş  255
3. Suçlar  255
4. Cezalar  256
5. Kenevir Bitkisi (Kendir)  256
6. Diğer Suç  257
7. İlgili Yargıtay Kararları (2313 SK. m. 23/4 ile İlgili)  258
II. 2313 SK’NUN EK-1. MADDESİ KAPSAMINDA KALAN SUÇLAR  263
1. İlgili Madde (2313 SK. m. Ek-1)  263
2. Ek-1 Madde Kapsamındaki Suçlar  263
a. Giriş  263
b. Suçlar  264
aa. Ek Madde 1/3. Fıkraya Göre  264
bb. Ek Madde 1/4.. Fıkraya Göre;  264
Sekizinci Bölüm
UYUŞTURUCU MADDELERLE İLGİLİ
KANUN KAPSAMINDA YER ALAN SUÇLAR
I.HAŞHAŞ EKİM BÖLGESİNDE İZİNSİZ EKİM YAPMAK  265
1. İlgili Madde Fıkrası (3298 SK. m. 4/2)  265
2. Haşhaş  265
II. HAŞHAŞ EKİM BÖLGESİ DIŞINDA EKİM YAPMAK  266
1. İlgili Madde Fıkrası: (3298 SK. m. 4/3)  266
III. İZİNSİZ HAM AFYON ÜRETMEK  266
1. İlgili Madde Fıkrası: (3298 SK. m. 4/4)  266
IV. İZİN BELGESİNDE BELİRTİLEN MİKTARDAN AZ HAM AFYON TESLİM ETMEK  267
1. İlgili Madde Fıkrası: (3298 SK. m. 4/5)  267
V. KONTROL GÖREVLERİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ  267
1. İlgili Madde Fıkrası: (3298 SK. m. 4/6)  267
IV. DÖRDÜNCÜ MADDEDEKİ SUÇLARA İŞTİRAK ETMEK  268
1. İlgili Madde Fıkrası: (3298 SK. m. 4/8)  268
VII. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI (3298 SK. m. 4 İLE İLGİLİ)  268
Dokuzuncu Bölüm
İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SOKMAK VEYA BULUNDURMAK
I. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDEYİ İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE SOKMAK VEYA BULUNDURMAK SUÇU  269
2. Birinci Fıkranın Gerekçesi  269
3. m. 297/1. Fıkranın Kapsamı  269
a. Giriş  269
b. aa. Suçun Maddi Unsuru  270
bb. Manevi Unsur  270
cc. Fikri İçtima  270
dd. Cezanın Arttırılması  270
II. ETKİN PİŞMANLIK  270
III. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  271
Onuncu Bölüm
İLGİLİ MEVZUAT
2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA
KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 
 273
UYUŞTURUCU MADDELERE DAİR 1961 TEK SÖZLEŞMESİ  281
KENEVİR EKİMİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK  313
HAŞHAŞIN EKİMİ, KONTROLÜ, TOPLANMASI DEĞERLENDİRİLMESİ,
İMHASI, SATIN ALINMASI, SATILMASI, İHRACI VE İTHALİ
HAKKINDAKİ YÖNETMELİK 
 319
UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP MADDELERİN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ (VİYANA KONVANSİYONU)  327
Kaynakça  3 55
Erhan Günay’ın Yayımlanmış Eserleri  357
 


Handan Yokuş Sevük
Şubat 2007
50.00 TL
İndirimli: 24.90 TL (%50)
Sepete Ekle
Şentürk Çıldır ...
Kasım 2020
275.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Birinci Bölüm
UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SUÇLARINA İLİŞKİN DAVALARDA USUL HÜKÜMLERİ
I. GÖREV  19
1. İlgili Maddeler (5235 s. K., m.10, 11, 12)  19
2. Ceza Muhakemesi Kanunu (5271 s. K, m.250)  19
3. TCK. Kapsamındaki Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçlarında Görev  20
a. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu  20
b. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu  21
c. Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak Suçu  21
II. YÜKSEK DERECELİ MAHKEMENİN GÖREVİ  22
III. DAVAYA KATILMA  24
IV. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SUÇLARINA İLİŞKİN DAVADA EK SAVUNMA  24
V. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SUÇLARININ YURT DIŞINDA İŞLENMESİ HALİNDE TÜRK YARGISININ YETKİSİ  25
1. Türk Vatandaşının Yurt Dışında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçunu İşlemesi  25
2. Yurt Dışında Ele Geçen Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddenin Türkiye’den İhraç Edildiğinin Anlaşılması Halinde  25
VI. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDENİN NİTELİK VE MİKTARINA GÖRE FAİLDEKİ KASTIN TESPİTİ İLE SUÇ NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİ  26
VII. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İLE İFTİRA ATILMASI VE ATFI CÜRÜM  29
1. İftira  29
2. Atfı Cürüm  29
VIII. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SUÇLARINA İLİŞKİN
DAVALARDA KANITLAR 
 31
2. Yabancı Ülkede Yakalanıp da Türkiye’den İhraç Edildiği Anlaşılan Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddelere İlişkin Davalarda Toplanacak Kanıtlar  32
IX. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SUÇLARINDA İŞTİRAK  33
1. Teşekkül Oluşturma veya Suçun Teşekkül Halinde İşlenmesi  33
2. İştirak  34
X. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İLE SUÇA TAHSİS EDİLMİŞ
ARACIN MÜSADERESİ 
 40
1. Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddenin Müsaderesi  40
2. Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddenin Taşınmasına Tahsis Edilmiş Nakil Aracının Müsaderesi  41
a. Nakil Aracının Faile Ait Bulunması  41
b. Nakil Aracının Üçüncü Kişiye Ait Olması  41
3. Kazanç ve Kaim Değer Müsaderesi  42
XI. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SUÇLARINA İLİŞKİN DAVALARIN DİĞER DAVALARLA BİRLEŞTİRİLİP BİRLİKTE YARGILAMASININ YAPILAMAMASI  43
1. 1918, 4926, 5607 s. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunları Yönüyle Birleştirme Engeli  43
2. Bağlantısız Uyuşturucu Davalarının Birlikte Görülememesi  44
XII. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SUÇLARINDA ZİNCİRLEME SUÇ HÜKMÜNÜN UYGULAMASI  45
XIII. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SUÇLARINDA CEZA BELİRLEME YÖNTEMİ  51
İkinci Bölüm
TÜRK CEZA KANUNUNDA YER ALAN SUÇLARDAN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ
I. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL, İTHAL VEYA İHRACI
SUÇLARI 
 55
1. İlgili Madde Fıkrası (5237 s. TCK. m. 188/1)  55
2. Birinci Fıkra Gerekçesi  55
3. m. 188/1. Fıkranın Kapsamı  55
a. Giriş  55
b. aa. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmali  56
bb. Uyuşturucu Madde İmaline Teşebbüs  57
cc. İmalde Rapor İçeriği  58
dd. İmalatı Söz Konusu Olmayan Uyuşturucu Maddenin Varlığı  58
ee. Yurt İçinde İmal Edilen Uyuşturucunun İhracı  58
c. aa. Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddenin Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Şekilde İthali  58
bb. Transit Geçişler  59
cc. İthal Edilen Uyuşturucunun Yurt İçinde Satışı  59
dd. İthal Edilen Uyuşturucunun Miktar ve Türünün Etkisi  60
ee. İthalden Sonra İhraç  60
d. aa. Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddeyi Ruhsatsız ya da Ruhsata Aykırı Olarak İhraç
Etmek 
 61
bb. Sınıra Doğru Yönelmek  61
cc. Uyuşturucunun Miktarı  62
e. İlgili Yargıtay Kararları (TCK. m. 188/1)  62
II. YABANCI ÜLKEDE UYUŞTURUCUDAN VERİLEN CEZANIN MAHSUBU  65
1. İlgili Madde Fıkrası (m. 188/2)  65
2. İkinci Fıkranın Gerekçesi  65
3. m. 188/2. Fıkranın Kapsamı  66
a. Giriş  66
b. aa Türk Vatandaşının Yabancı Ülkede Uyuşturucu Suçunu İşlemesi  66
bb. Yurt Dışında Yakalanan Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddenin Türkiye’den İhraç
Edildiğinin Anlaşılması 
 67
cc. Mahsup Miktarı  67
c. İlgili Yargıtay Kararları (TCK. M 188/2)  71
1. İlgili Madde Fıkrası (m. 188/3)  71
2. Üçüncü Fıkranın Gerekçesi  71
3. m. 188/3. Fıkranın Kapsamı  71
a. Giriş  71
b. aa. Satmak  72
bb. Satışa Arzetmek (Sunmak)  73
cc. Başkalarına Verme  73
çç. Sevketmek  74
dd. Nakletmek  74
ee. Depolamak  75
gg. Kabul Etmek  75
hh. Bulundurmak  76
c. m. 188/3. Sayılan Suçlar Seçimlik Hareketli Suçlardandır  76
d. Müteselsil Suç Durumu  77
e. Fiilin Tamamlanması veya Teşebbüs Halinde Kalması  77
f. Aracılık Etme Durumu  78
aa. 765 s. TCK. m. 403/5’e Göre  78
bb. 5237 s. TCK. m. 188/3 Göre  79
g. İlgili Yargıtay Kararları (TCK. m. 188/3)  79
IV. UYUŞTURUCU MADDELERİN TÜRÜNÜN CEZAYI ARTIRMASI  106
1. İlgili madde Fıkrası (m. 188/4)  106
2. Dördüncü Fıkranın Gerekçesi  106
3. m. 188/4. Fıkrasının Kapsamı  107
a. Giriş  107
b. aa. Uyuşturucu Tanımları  107
bb. Uyuşturucu maddelerin özellikleri ve etkileri  107
V. UYUŞTURUCU SUÇLARININ SUÇ İŞLEMEK İÇİN OLUŞTURULMUŞ
ÖRGÜTÜN FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE İŞLENMESİ 
 122
1. İlgili Madde Fıkrası: (m. 188/5)  122
2. Beşinci Fıkranın Gerekçesi  122
3. m. 188/5 Fıkranın Kapsamı  122
a. Giriş  122
b. aa. Örgüt  123
cc. Yeni TCK’da Yer Alan Örgüt Kurma vs. Suçları  124
dd. İlgili Yargıtala Kararları  124
VI. ÜRETİMİ İZNE, SATIŞI REÇETEYE BAĞLI UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDELER YÖNÜNDEN DE m. 188/1-5 FIKRALARININ UYGULANACAĞI  129
1. İlgili Madde Fıkrası (m. 188/6)  129
2. Altıncı Fıkranın Gerekçesi  129
3. m. 188/6. Fıkranın Kapsamı  130
a. Giriş  130
b. aa. İzin  130
bb. Satış  130
VII. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE ÜRETİMİNDE KULLANILAN VE
İTHAL VEYA İMALİ İZNE BAĞLI MADDEYİ İTHAL, İMAL, SATIŞ, NAKİL, DEPOLAMA VE İHRAÇ ETME SUÇLARI 
 130
1. İlgili Madde Fıkrası (m. 188/7)  130
2. Yedinci Fıkranın Gerekçesi  131
a. Giriş  131
b. aa. Konu Edilen Maddenin Niteliği  131
bb. Seçimlik Hareketler  131
VIII. SUÇLARIN BAZI MESLEKİ FAALİYET GÖSTERENLER TARAFINDAN İŞLENMESİ HALİ  131
1. İlgili Madde Fıkrası (m. 188/8)  131
2. Sekizinci Fıkranın Gerekçesi  131
3. m. 188/8 Fıkranın Kapsamı  132
a. Giriş  132
b. aa. Nedensellik Bağı  132
bb. Suçlar  132
Üçüncü Bölüm
UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE
KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA
I. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI
KOLAYLAŞTIRMA SUÇLARI 
 133
1. İlgili madde Fıkra ve Bentleri: (m. 190/1-a, b, c)  133
2. Birinci Fıkra Gerekçesi  133
3. m. 190/1, a, b, c Fıkra ve Bentlerinin Kapsamı  133
a. Giriş  133
b. aa. Özel Yer, Donanım veya Malzeme Sağlamak  134
bb. Kullananların Yakalanmalarını Zorlaştıracak Önlemler Almak  134
cc. Kullanma Yöntemleri Konusunda Bilgi Vermek  135
II. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDELERİN KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRAN MESLEK MENSUPLARININ SORUMLULUĞU  135
2. İkinci Fıkranın Gerekçesi  135
3. m. 190/2. Fıkranın Kapsamı  135
a. Giriş  135
b. aa. Fail  135
bb. Sorumluluk  136
III. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI ALENEN ÖZENDİRMEK VEYA ALENEN YAYIN YAPMAK  136
1. İlgili Madde Fıkrası (m. 190/3)  136
2. Üçüncü Fıkranın Gerekçesi  136
3. m. 190/3. Fıkranın Kapsamı  136
a. Giriş  136
b. aa. Alenen Özendirme  136
bb. Alenen Yayın Yapma  136
cc. Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddenin Kolaylaştırılması Suçunun Bağımsız Suç Olarak Kabulünün Nedeni  137
dd. İlgili Yargıtay Kararlar  137
Dördüncü Bölüm
KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK
I. KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALAN, KABUL EDEN VEYA BULUNDURAN KİŞİLERİN SUÇLARI  139
1. İlgili Madde Fıkrası: (m.191/1)  139
2. Birinci Fıkranın Kapsamı  139
II. TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE KARAR VERİLMESİ  141
1. İlgili Madde Fıkrası (m.191/2)  141
2. İkinci Fıkranın Kapsamı  141
III. TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNİN GEREKLERİNE UYGUN DAVRANILMASI  142
1. İlgili Madde Fıkrası (m.191/3)  142
2. Üçüncü Fıkranın Kapsamı  142
IV. DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNİN SÜRE BAKIMINDAN UZATILMASI  143
1. İlgili Madde Fıkrası (m.191/4)  143
2. Dördüncü Fıkranın Kapsamı  143
V. TEDBİR GEREKLERİNE UYULMASI YA DA UYULMAMASININ ETKİSİ  144
1. İlgili Madde Fıkrası (m.191/5)  144
2. Beşinci Fıkranın Kapsamı  144
VI. CEZAYA HÜKMEDİLDİKTEN SONRA DA TEDBİRE KARAR VERİLMESİ  144
1. İlgili Madde Fıkrası (m.191/6)  144
2. Altıncı Fıkranın Kapsamı  145
VII. CEZANIN İNFAZ EDİLMİŞ SAYILMASI AKSİ TAKDİRDE İNFAZI  145
1. İlgili Madde Fıkrası (m.191/7)  145
2. Yedinci Fıkranın Kapsamı  145
VI. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  146
Beşinci Bölüm
ETKİN PİŞMANLIK
I. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇLARINDA ETKİN PİŞMANLIK  203
1. İlgili Madde Fıkrası: (m. 192/1)  203
2. Birinci Fıkranın Gerekçesi  203
3. m. 192/1. Fıkranın Kapsamı  203
a. Giriş  203
b. aa. Fiilin Resmi Makamlarca Haber Alınmadan Önce İhbarı  204
bb. Verilen Bilginin Kapsam ve Sonucu  204
II. KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK, BULUNDURMAK SUÇLARINDA ETKİN PİŞMANLIK  204
1. İlgili Madde Fıkrası (m. 192/2)  204
2. İkinci Fıkranın Gerekçesi  205
3. m. 192/2 Fıkranın Kapsamı  205
a. Giriş  205
b. aa. Fiilin Resmi Makamlarca Haber Alınmadan Önce İhbarı  205
bb. Verilen Bilginin Kapsamı ve Sonucu  205
III. SUÇLARIN RESMİ MAKAMLARCA HABER ALINMASINDAN SONRA
ETKİN PİŞMANLIK 
 206
1. İlgili Madde Fıkrası (m. 192/3)  206
2. Üçüncü Fıkranın Gerekçesi  206
3. m. 192/3. Fıkranın Kapsamı  206
a. Giriş  206
b. aa. Failin Hizmet ve Yardımı Belli Sonuçlar Doğurmalı  206
bb. Atfı Cürüm veya İftira Gibi Durumlarda  207
cc. Suç Niteliğinde Değişme Yoksa  208
dd. Yardım ve Hizmet Sayılmayan Hal  208
ee. Failin İkrarı  209
1. İlgili Madde Fıkrası: (m. 192/4)  209
2. Dördüncü Fıkranın Gerekçesi  209
3. m. 192/4. Fıkranın Kapsamı  209
a. Giriş  209
b. aa. 765 s. TCK. m. 404/3 ile Yeni TCK m. 192/4 Arasındaki Benzerlik  210
bb. Fail  210
V. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  210
Altıncı Bölüm
UYUŞTURUCU PRATİĞİ
I. OLAYLAR – UYGUN KANUN MADDELERİ VE DEĞERLENDİRME  217
1 Olay: Uyuşturucu Nakletmek  217
2. Olay: Uyuşturucu Madde Satmak – Satın Almak  218
3. Olay: Fazla Miktarda Kokain Bulundurmak  219
4. Olay: İçicinin Bir Miktar Uyuşturucuyu Teslim Etmesi  220
5. Olay: Suçu Kabullenme Özelliğine Göre Yardım Sayılabilir  221
6. Olay: İhraca Teşebbüs veya Yurt İçinde Nakletme  222
7. Olay: Hizmet ve Yardım  224
9. Olay: Kullanmak İçin Uyuşturucu Satın Almak – Satmak  225
10. Olay: İthal – Satışa Arzetmek ve Yardım  2 26
11. Olay: Kullanılan Uyuşturucunun Bir Miktarının Satışı  227
12. Olay: Uyuşturucu Satmak – Satın Almak  228
13. Olay: Uyuşturucuyu Soruşturmadan Önce Haber Vermek ve Teslim Etmek  229
14. Olay: Suç Vasfının Belirlenmesini Kolaylaştırmak  230
15. Olay: Uyuşturucunun Transit Geçişi  231
16. Olay:: Suça Katılma – Göreneklere Sığınma  2 32
17. Olay: Arta Kalan Uyuşturucuyu Teslim Etmek  233
18. Olay: Nakletme – Suçun Meydana Çıkmasına Yardım  234
19. Olay: TIR ile Uyuşturucu Nakletmek  235
20. Olay: İçimlik Miktarda Uyuşturucu Vermek  236
21. Olay: Kullanmak Amacıyla Uyuşturucu Madda Bulundurmak, Satmak Amacıyla Uyuşturucu Madda Bulundurmak  237
22. Uyuşturucu Satışı, Uyuşturucu ile Ölüme Sebebiyet İlliyet Bağı  238
23. Satmak Amacıyla Uyuşturucu Madde Bulundurmak  241
II. YEREL MAHKEME KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  243
1. Olay: Telefon ve Abonelik Hattının Birlikte Müsaderesi  243
2. Olay: Üçüncü Kişiye Ait Abonelik Hakkı – Müsadere  244
3. Olay: Satışa Teşebbüs – Müsaderede Orantılılık Kuralı  245
4. Olay: Aleyhe Hüküm Doğuracaksa Sanığın Temyiz İstemi Reddedilmelidir  246
5. Olay: Etkin Pişmanlık Belirli Sonuçlar Doğurmaya Elverişli Olmalıdır  247
6. Olay: Atfı Cürüm veya İftirada Ceza İndirilemez  249
7. Olay: Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırma  251
8. Olay: Uyuşturucu Madde ile Ölüme Sebebiyet – İlliyet Bağı  252
Yedinci Bölüm
UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDAKİ KANUNDA YER ALAN SUÇLAR
I. KENEVİR EKİMİ İLE İLGİLİ SUÇLAR  255
1. İlgili Madde Fıkrası (2313 SK. m. 23/4)  255
2. Giriş  255
3. Suçlar  255
4. Cezalar  256
5. Kenevir Bitkisi (Kendir)  256
6. Diğer Suç  257
7. İlgili Yargıtay Kararları (2313 SK. m. 23/4 ile İlgili)  258
II. 2313 SK’NUN EK-1. MADDESİ KAPSAMINDA KALAN SUÇLAR  263
1. İlgili Madde (2313 SK. m. Ek-1)  263
2. Ek-1 Madde Kapsamındaki Suçlar  263
a. Giriş  263
b. Suçlar  264
aa. Ek Madde 1/3. Fıkraya Göre  264
bb. Ek Madde 1/4.. Fıkraya Göre;  264
Sekizinci Bölüm
UYUŞTURUCU MADDELERLE İLGİLİ
KANUN KAPSAMINDA YER ALAN SUÇLAR
I.HAŞHAŞ EKİM BÖLGESİNDE İZİNSİZ EKİM YAPMAK  265
1. İlgili Madde Fıkrası (3298 SK. m. 4/2)  265
2. Haşhaş  265
II. HAŞHAŞ EKİM BÖLGESİ DIŞINDA EKİM YAPMAK  266
1. İlgili Madde Fıkrası: (3298 SK. m. 4/3)  266
III. İZİNSİZ HAM AFYON ÜRETMEK  266
1. İlgili Madde Fıkrası: (3298 SK. m. 4/4)  266
IV. İZİN BELGESİNDE BELİRTİLEN MİKTARDAN AZ HAM AFYON TESLİM ETMEK  267
1. İlgili Madde Fıkrası: (3298 SK. m. 4/5)  267
V. KONTROL GÖREVLERİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ  267
1. İlgili Madde Fıkrası: (3298 SK. m. 4/6)  267
IV. DÖRDÜNCÜ MADDEDEKİ SUÇLARA İŞTİRAK ETMEK  268
1. İlgili Madde Fıkrası: (3298 SK. m. 4/8)  268
VII. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI (3298 SK. m. 4 İLE İLGİLİ)  268
Dokuzuncu Bölüm
İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SOKMAK VEYA BULUNDURMAK
I. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDEYİ İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE SOKMAK VEYA BULUNDURMAK SUÇU  269
2. Birinci Fıkranın Gerekçesi  269
3. m. 297/1. Fıkranın Kapsamı  269
a. Giriş  269
b. aa. Suçun Maddi Unsuru  270
bb. Manevi Unsur  270
cc. Fikri İçtima  270
dd. Cezanın Arttırılması  270
II. ETKİN PİŞMANLIK  270
III. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  271
Onuncu Bölüm
İLGİLİ MEVZUAT
2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA
KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 
 273
UYUŞTURUCU MADDELERE DAİR 1961 TEK SÖZLEŞMESİ  281
KENEVİR EKİMİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK  313
HAŞHAŞIN EKİMİ, KONTROLÜ, TOPLANMASI DEĞERLENDİRİLMESİ,
İMHASI, SATIN ALINMASI, SATILMASI, İHRACI VE İTHALİ
HAKKINDAKİ YÖNETMELİK 
 319
UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP MADDELERİN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ (VİYANA KONVANSİYONU)  327
Kaynakça  3 55
Erhan Günay’ın Yayımlanmış Eserleri  357
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020