Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Kambiyo Senetlerinde Geçersizlik Defileri
Ticaret Hukuku Monografileri
Temmuz 2020 / 1. Baskı / 176 Syf.
Fiyatı: 52.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Kambiyo senetleri, kural olarak kamu güvenini haizdir. Bu yüzden defilerin ileri sürülmesi sınırlandırılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'na göre bu tür senetlerde sadece senedin geçersizliğine ilişkin defiler, senet metninden anlaşılan defiler ve alacaklı her kim ise ona karşı şahsen sahip olunan defiler ileri sürülebilir.

Geçersizlik defileri, kambiyo taahhüdünde bulunan kişinin buna ilişkin bir iradesinin olmadığı veya bir iradesi olmakla birlikte bu iradenin geçersiz olduğunun ileri sürüldüğü defilerdir. Geçersizlik defileri doktrinde farklı şekillerde nitelendirilip sınıflandırılabilmektedir.

Bu çalışmada; birinci bölümde temel kavramlar olan kıymetli evrak, kambiyo senedi ve defilere ilişkin açıklamalar yapılmıştır. İkinci bölüm, Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen geçersizlik defilerine ilişkindir. Bu bölümde ehliyetsizlik, yetkisiz temsil, sahte imza ve tahrifat defileri medeni hukukla ilişkileri ve doktrindeki tartışmalar kapsamında incelenmiştir. Üçüncü bölüm üç kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda hukuki görünüş ilkesi çerçevesinde sorumluluk gerektiren haller olan irade sakatlıkları ve ayırt etme gücünün geçici kaybı açıklanmıştır. İkinci kısım olan kambiyo sözleşmesinin bulunmadığına ilişkin defiler bahsinde verme sözleşmesi çerçevesinde rıza dışı elden çıkma ve senet düzenleme iradesinin olmaması konuları açıklanmıştır. Üçüncü kısımda kambiyo senetlerinde şekil şartları ve kayıtlar açıklandıktan sonra şekil şartlarına aykırılık durumunda ileri sürülecek defiye ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Bu ayrımın temeli isnat edilebilirlik ve hukuki görünüş teorisidir.

Konu Başlıkları
Kambiyo Senetlerinde Defilerin Sınıflandırılması
Türk Ticaret Kanunu'nda Düzenlenen Geçersizlik Defileri
Kambiyo Senetlerinde Ehliyetsiz
Kambiyo Senetlerinde Temsil
Kambiyo Senetlerinde Sahte İmza
Senet Metnindeki Değişiklikler
Kambiyo Sözleşmesinde İrade Sakatlığı
Senedin Rıza Dışında Elden Çıkması
Barkod: 9789750260407
Yayın Tarihi: Temmuz 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 176
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Teşekkür  5
Kısaltmalar Listesi  11
1. GİRİŞ  13
2. KIYMETLİ EVRAK VE KAMBİYO SENEDİ KAVRAMLARI İLE KAMBİYO SENETLERİNDE DEFİLERE İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR  19
2.1. KIYMETLİ EVRAK VE KAMBİYO SENEDİ KAVRAMLARI  19
2.1.1. Kıymetli Evrak  19
2.1.1.1. Kıymetli Evrakın Tanımı, Unsurları ve Özellikleri  19
2.1.1.2. Kıymetli Evrakın Adi Senetten Farkları  27
2.1.2. Kambiyo Senetleri  28
2.1.2.1. Kavram  28
2.1.2.2. Kambiyo Senetlerinde Hakkın Doğumuna İlişkin Teoriler  33
a. Kreasyon Teorisi  34
b. Sözleşme Teorisi  34
c. Hukuki Görünüş Teorisi  35
2.2. KAMBİYO SENETLERİNDE DEFİLERE İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR  37
2.2.1. Defi Kavramı  37
2.2.1.1. Defi ve İtiraz Arasındaki İlişki  37
2.2.1.2. Kıymetli Evrak Hukukunda Defi Kavramı ve Kıymetli Evrakın Türüne Göre İleri Sürülebilecek Defiler  39
a. Kavram  39
b. Kıymetli Evrakın Türüne Göre İleri Sürülebilecek Defiler  39
2.2.1.3. Defilerin İleri Sürülebileceği Kişilerin Genişlemesi  42
a. Külli Halefiyet Halinde  43
b. Tahsil Cirosu ve Rehin Cirosu  43
aa. Genel Olarak  43
ab. Tahsil Cirosu  44
ac. Rehin Cirosu  45
c. Vadeden Sonra Ciro (Gecikmiş Ciro)  48
d. Yazılı Devir Beyanı  49
e. Bilerek Borçlu Zararına Hareket ile Kötüniyet ve Ağır Kusur  50
f. Karşılığın Devri  52
2.2.2. Kambiyo Senetlerinde Defilere İlişkin Çeşitli Ayrımlar  53
2.2.2.1. Etkilerine Göre Defiler  53
a. Mutlak Defi  53
b. Nispi Defi  54
2.2.2.2. Türk Ticaret Kanunu’nda Defilerin Sınıflandırılması  54
a. Senet Metninden Anlaşılan Defiler  55
aa. Senet Metni Kavramı  55
ab. Senet Metninden Anlaşılan Defilerin Kapsamı  55
aaa. Şekil Şartlarında Eksiklik  55
aab. Senet Metninden Anlaşılan Diğer Defiler  56
b. Geçersizlik Defileri  56
c. Şahsi Defiler  59
aa. Temel İlişkiden Kaynaklanan Şahsi Defiler  60
ab. Temel İlişki Dışındaki Bir İlişkiden Kaynaklanan Şahsi Defiler  60
ac. Özel Anlaşmadan Kaynaklanan Şahsi Defileri  61
aaa. Açık Senet ve Eksik Senet  61
aab. Hatır Senedi  64
aac. Teminat Senedi  67
3. TÜRK TİCARET KANUNU’NDA DÜZENLENEN GEÇERSİZLİK DEFİLERİ  69
3.1. EHLİYETSİZLİK  69
3.1.1. Kambiyo Senetlerinde Ehliyet  69
3.1.1.1. Gerçek Kişilerde Ehliyet  71
a. Tam Ehliyetliler  71
b. Sınırlı Ehliyetliler  72
c. Sınırlı Ehliyetsizler  73
d. Tam Ehliyetsizler  76
3.1.1.2. Tüzel Kişilerde Ehliyet  77
3.1.2. Ehliyetsizlik Defisi ve Özellikleri  82
3.2. YETKİSİZ TEMSİL  85
3.2.1. Kambiyo Senetlerinde Temsil  86
3.2.2. Yetkisiz Temsil Halleri, Sonuçları ve Yetkisiz Temsil Defisi  92
3.2.2.1. Yetkisiz Temsil Halleri  92
3.2.2.2. Yetkisiz Temsilde Defiler  93
a. Yetkisiz Temsil Defisi  93
b. Diğer Defiler  93
3.2.2.3. Yetkisiz Temsilin Sonuçları ve Yetkisiz Temsilcinin Borçtan Sorumlu Tutulması  94
a. Temsilcinin Tamamen Yetkisiz Olması Durumunda Sorumluluk  94
b. Temsilcinin Yetkisini Aşması Durumunda Sorumluluk  97
3.3. SAHTE İMZA  99
3.3.1. Sahte İmza Kavramı  99
3.3.2. Sahte İmza Defisi ve Özellikleri  100
3.3.3. Sahte İmzanın Sonuçları  103
3.4. TAHRİFAT  105
3.4.1. Senet Metnindeki Değişikliklerin Sınıflandırılması  106
3.4.2. Tahrifat Defisi ve Özellikleri  109
3.4.3. Tahrifat Halleri  111
3.4.4. Tahrifat Durumunda Sorumluluk  116
3.4.4.1. Tahrifat Durumunda Genel Olarak Kambiyo Senetlerinde Sorumluluk  116
3.4.4.2. Çekte Tahrifat Durumunda Bankanın Sorumluluğu  119
4. İSNAT DEFİLERİ, KAMBİYO SÖZLEŞMESİNİN BULUNMADIĞI VE KAMBİYO SENETLERİNDE ŞEKİL ŞARTLARINA AYKIRILIĞA İLİŞKİN DEFİLER  127
4.1. İSNAT DEFİLERİ  127
4.1.1. İrade Sakatlığı  128
4.1.1.1. Yanılma  128
4.1.1.2. Aldatma  131
4.1.1.3. Korkutma  133
a. Genel Olarak  133
b. Zorla (Vis Absoluta, Maddi Cebir) veya Hipnozla İmza  135
4.1.1.4. Aşırı Yararlanma  136
4.1.1.5. İrade Sakatlığı Hallerinde Defi  138
4.1.2. Ayırt Etme Gücünün Geçici Kaybı  141
4.2. KAMBİYO SÖZLEŞMESİNİN BULUNMADIĞINA İLİŞKİN DEFİLER  141
4.2.1. Rıza Dışı Elden Çıkma  142
4.2.2. Senet Düzenleme İradesinin Olmaması  145
4.3. KAMBİYO SENETLERİNDE ŞEKİL ŞARTLARINA AYKIRILIĞA İLİŞKİN DEFİLER  147
4.3.1. Kambiyo Senetlerine İlişkin Şekil Şartları  147
4.3.1.1. Mutlak Zorunlu Şartlar  147
4.3.1.2. Alternatif Zorunlu Şartlar  152
4.3.1.3. İhtiyari Unsurlar  154
a. Vade ve Faiz  154
b. Diğer İhtiyari Unsurlar  156
4.3.1.4. Kambiyo Senetlerine Konulamayacak Kayıtlar  157
4.3.2. Kambiyo Senetlerinde Şekil Şartlarına Aykırılığa İlişkin Defilerin Özellikleri  158
5. SONUÇ  161
Kaynakça  165
Kavramlar Dizini  171
Yazar Hakkında  175
 


Abuzer Kendigelen ...
Eylül 2020
70.00 TL
Sepete Ekle
Remzi Özmen
Eylül 2020
24.50 TL
Sepete Ekle
Aytekin Çelik
Eylül 2020
53.00 TL
Sepete Ekle
Ali Cem Budak ...
Eylül 2020
30.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Teşekkür  5
Kısaltmalar Listesi  11
1. GİRİŞ  13
2. KIYMETLİ EVRAK VE KAMBİYO SENEDİ KAVRAMLARI İLE KAMBİYO SENETLERİNDE DEFİLERE İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR  19
2.1. KIYMETLİ EVRAK VE KAMBİYO SENEDİ KAVRAMLARI  19
2.1.1. Kıymetli Evrak  19
2.1.1.1. Kıymetli Evrakın Tanımı, Unsurları ve Özellikleri  19
2.1.1.2. Kıymetli Evrakın Adi Senetten Farkları  27
2.1.2. Kambiyo Senetleri  28
2.1.2.1. Kavram  28
2.1.2.2. Kambiyo Senetlerinde Hakkın Doğumuna İlişkin Teoriler  33
a. Kreasyon Teorisi  34
b. Sözleşme Teorisi  34
c. Hukuki Görünüş Teorisi  35
2.2. KAMBİYO SENETLERİNDE DEFİLERE İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR  37
2.2.1. Defi Kavramı  37
2.2.1.1. Defi ve İtiraz Arasındaki İlişki  37
2.2.1.2. Kıymetli Evrak Hukukunda Defi Kavramı ve Kıymetli Evrakın Türüne Göre İleri Sürülebilecek Defiler  39
a. Kavram  39
b. Kıymetli Evrakın Türüne Göre İleri Sürülebilecek Defiler  39
2.2.1.3. Defilerin İleri Sürülebileceği Kişilerin Genişlemesi  42
a. Külli Halefiyet Halinde  43
b. Tahsil Cirosu ve Rehin Cirosu  43
aa. Genel Olarak  43
ab. Tahsil Cirosu  44
ac. Rehin Cirosu  45
c. Vadeden Sonra Ciro (Gecikmiş Ciro)  48
d. Yazılı Devir Beyanı  49
e. Bilerek Borçlu Zararına Hareket ile Kötüniyet ve Ağır Kusur  50
f. Karşılığın Devri  52
2.2.2. Kambiyo Senetlerinde Defilere İlişkin Çeşitli Ayrımlar  53
2.2.2.1. Etkilerine Göre Defiler  53
a. Mutlak Defi  53
b. Nispi Defi  54
2.2.2.2. Türk Ticaret Kanunu’nda Defilerin Sınıflandırılması  54
a. Senet Metninden Anlaşılan Defiler  55
aa. Senet Metni Kavramı  55
ab. Senet Metninden Anlaşılan Defilerin Kapsamı  55
aaa. Şekil Şartlarında Eksiklik  55
aab. Senet Metninden Anlaşılan Diğer Defiler  56
b. Geçersizlik Defileri  56
c. Şahsi Defiler  59
aa. Temel İlişkiden Kaynaklanan Şahsi Defiler  60
ab. Temel İlişki Dışındaki Bir İlişkiden Kaynaklanan Şahsi Defiler  60
ac. Özel Anlaşmadan Kaynaklanan Şahsi Defileri  61
aaa. Açık Senet ve Eksik Senet  61
aab. Hatır Senedi  64
aac. Teminat Senedi  67
3. TÜRK TİCARET KANUNU’NDA DÜZENLENEN GEÇERSİZLİK DEFİLERİ  69
3.1. EHLİYETSİZLİK  69
3.1.1. Kambiyo Senetlerinde Ehliyet  69
3.1.1.1. Gerçek Kişilerde Ehliyet  71
a. Tam Ehliyetliler  71
b. Sınırlı Ehliyetliler  72
c. Sınırlı Ehliyetsizler  73
d. Tam Ehliyetsizler  76
3.1.1.2. Tüzel Kişilerde Ehliyet  77
3.1.2. Ehliyetsizlik Defisi ve Özellikleri  82
3.2. YETKİSİZ TEMSİL  85
3.2.1. Kambiyo Senetlerinde Temsil  86
3.2.2. Yetkisiz Temsil Halleri, Sonuçları ve Yetkisiz Temsil Defisi  92
3.2.2.1. Yetkisiz Temsil Halleri  92
3.2.2.2. Yetkisiz Temsilde Defiler  93
a. Yetkisiz Temsil Defisi  93
b. Diğer Defiler  93
3.2.2.3. Yetkisiz Temsilin Sonuçları ve Yetkisiz Temsilcinin Borçtan Sorumlu Tutulması  94
a. Temsilcinin Tamamen Yetkisiz Olması Durumunda Sorumluluk  94
b. Temsilcinin Yetkisini Aşması Durumunda Sorumluluk  97
3.3. SAHTE İMZA  99
3.3.1. Sahte İmza Kavramı  99
3.3.2. Sahte İmza Defisi ve Özellikleri  100
3.3.3. Sahte İmzanın Sonuçları  103
3.4. TAHRİFAT  105
3.4.1. Senet Metnindeki Değişikliklerin Sınıflandırılması  106
3.4.2. Tahrifat Defisi ve Özellikleri  109
3.4.3. Tahrifat Halleri  111
3.4.4. Tahrifat Durumunda Sorumluluk  116
3.4.4.1. Tahrifat Durumunda Genel Olarak Kambiyo Senetlerinde Sorumluluk  116
3.4.4.2. Çekte Tahrifat Durumunda Bankanın Sorumluluğu  119
4. İSNAT DEFİLERİ, KAMBİYO SÖZLEŞMESİNİN BULUNMADIĞI VE KAMBİYO SENETLERİNDE ŞEKİL ŞARTLARINA AYKIRILIĞA İLİŞKİN DEFİLER  127
4.1. İSNAT DEFİLERİ  127
4.1.1. İrade Sakatlığı  128
4.1.1.1. Yanılma  128
4.1.1.2. Aldatma  131
4.1.1.3. Korkutma  133
a. Genel Olarak  133
b. Zorla (Vis Absoluta, Maddi Cebir) veya Hipnozla İmza  135
4.1.1.4. Aşırı Yararlanma  136
4.1.1.5. İrade Sakatlığı Hallerinde Defi  138
4.1.2. Ayırt Etme Gücünün Geçici Kaybı  141
4.2. KAMBİYO SÖZLEŞMESİNİN BULUNMADIĞINA İLİŞKİN DEFİLER  141
4.2.1. Rıza Dışı Elden Çıkma  142
4.2.2. Senet Düzenleme İradesinin Olmaması  145
4.3. KAMBİYO SENETLERİNDE ŞEKİL ŞARTLARINA AYKIRILIĞA İLİŞKİN DEFİLER  147
4.3.1. Kambiyo Senetlerine İlişkin Şekil Şartları  147
4.3.1.1. Mutlak Zorunlu Şartlar  147
4.3.1.2. Alternatif Zorunlu Şartlar  152
4.3.1.3. İhtiyari Unsurlar  154
a. Vade ve Faiz  154
b. Diğer İhtiyari Unsurlar  156
4.3.1.4. Kambiyo Senetlerine Konulamayacak Kayıtlar  157
4.3.2. Kambiyo Senetlerinde Şekil Şartlarına Aykırılığa İlişkin Defilerin Özellikleri  158
5. SONUÇ  161
Kaynakça  165
Kavramlar Dizini  171
Yazar Hakkında  175
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020