Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Anonim Şirketlerde Yönetim ve İç Yönerge Hazırlanması
Ticaret Hukuku Monografileri
Temmuz 2020 / 1. Baskı / 160 Syf.
Fiyatı: 53.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Türk hukukunda yeni bir düzenleme olan iç yönerge hazırlanması konusu esasen kaynak İsviçre Borçlar Kanunu esas alınmak sureti ile 6102 Sayılı TTK ile Türk hukuk sistemine aktarılmıştır.

Kitapta; yönetim kurulu, yönetim ve temsilin devri konuları, iç yönergenin hazırlanması, iç yönergenin içeriği, iç yönerge hazırlanması için gerekli yasal şartlar ile ilgili olarak detaylı bilgiler bulunmaktadır. TTK m. 367 anlamında geçerli bir iç yönergenin hazırlanması şirketlerin yönetim organizasyonuna önemli katkılar sağlamaktadır. Bu itibarla iç yönergenin hazırlanması neticesinde şirketin yönetim yapısının belirli bir sistem içerisinde bulunmasının sağlanması, şirket içi raporlama düzeni oluşturulması, şirketin yönetim organizasyonunda bulunan kişilerin görev ve yetkilerinin netleştirilmesi ve şirketin ihtiyaç duyması durumunda yönetim ve temsil konularında yetki devri gerçekleştirmesini sağlaması açısından önem arz etmektedir. İç yönergenin düzenlenmesi sonucunda yönetim ve temsil yetkilerinin devredilmesinin en önemli sonuçlarından bir tanesi olan sorumluluğun devri konusu da kitapta değerlendirilmiştir.

Kitapta yer alan ilgili konu başlıkları yorumlanırken, bağlantılı olan güncel Yargıtay kararlarına yer verilmiştir. Kitabın son bölümünde ise taslak iç yönerge örneğine yer verilerek, teorik bilgilere ilaveten iç yönerge uygulamasına yönelik bilgi de sunulmuştur.

Konu Başlıkları
Anonim Şirketin Yönetimi ve Temsili
Yönetimin Devri
Temsil Yetkisinin Devri
İç Yönergenin Dayanağı, Tanımı, Hazırlanması ve İçeriği
İç Yönerge Örneği
Barkod: 9789750260629
Yayın Tarihi: Temmuz 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 160
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  9
Giriş  11
Birinci Bölüm
ANONİM ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE
TEMSİLİ KAVRAMLARI
1.1. KURUMSAL YÖNETİM  15
1.1.1. Türkiye’de ve Uluslararası Anlamda Kurumsal Yönetim İlkeleri  15
1.1.2. Türkiye’de ve Türk Hukuku’nda Kurumsal Yönetim  18
1.1.3. Uluslararası Alanda Kurumsal Yönetim  22
1.2. YÖNETİM KURULU  27
1.2.1. Yönetim Kurulunun Görevleri  36
1.2.2. Yönetim Kurulunun Yapısı  48
1.2.3. Yönetim Kurulu Başkanı  52
1.2.4. Yönetim Kurulunun Toplanma Düzeni ve Karar Nisapları  57
1.3. TEMSİL YETKİSİ  61
1.3.1. TTK Madde 371’in 7. Fıkrası Kapsamında Sınırlı Yetkili Ticari Vekil veya Diğer Tacir Yardımcılarının Atanması  64
1.4. TEMSİL YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI  66
İkinci Bölüm
İÇ YÖNERGE İLE YÖNETİM VE
TEMSİLİN DEVRİ VE BUNUN YÖNETİM KURULUNUN SORUMLULUĞU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
2.1. YÖNETİMİN DEVRİ  71
2.1.1. Yönetimin Devrinin Sağlanması için Yerine Getirilmesi Gerekli Olan Unsurlar  76
2.1.2. Yönetimin Tekrar Devrinin Mümkün Olup Olmadığına Ait Farklı Görüşler  78
2.2. TEMSİL YETKİSİNİN DEVREDİLMESİ  78
2.2.1. Anonim Şirkette Murahhaslık Kavramı  82
2.3. “İÇ YÖNERGE” KANUNİ DAYANAK  84
2.4. İÇ YÖNERGENİN TANIMI  86
2.5. İÇ YÖNERGENİN HAZIRLANMASI  88
2.5.1. İç Yönergenin Hazırlanmasında Yetkili Organ  88
2.5.2. Şirket Esas Sözleşmesine Yönetimin ve Temsil Yetkisinin Devri İle İlgili Hüküm Konulması Zorunluluğu  91
2.6. İÇ YÖNERGENİN İÇERİĞİ  91
2.6.1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplantı Usulüne İlişkin Düzenlemeler  98
2.6.2. İç Yönerge’de Yöneticilerin Görev ve Yetkilerinin Düzenlenmesi  99
2.7. İÇ YÖNERGEDE BELİRLENEN ORGANİZASYON YAPISI  101
2.7.1. Yönetim Kurulu İçerisinde Komiteler Kurulması  101
2.7.2. Türk Ticaret Kanunu’nda Belirlenen Durumlarda Kurulması Zorunlu Olan Komiteler  104
2.7.3. Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Mevzuat Çerçevesinde Kurması Zorunlu Olan veya Kurulması Tavsiye Edilen Komiteler  108
2.8. TTK ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU KAVRAMI, YÖNETİM VE TEMSİLİN DEVRİNİN BU SORUMLULUĞA ETKİSİ  117
2.8.1. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Yöneticilerin Sorumluluğu  117
2.8.2. Farklılaştırılmış Teselsül Kurumu  127
2.8.3. Yetki Devri Durumunda Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu  135
Sonuç  143
EKLER
X ANONİM ŞİRKETİ İÇ YÖNERGESİ  153
Kaynakça  155
Kavramlar Dizin  159
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  9
Giriş  11
Birinci Bölüm
ANONİM ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE
TEMSİLİ KAVRAMLARI
1.1. KURUMSAL YÖNETİM  15
1.1.1. Türkiye’de ve Uluslararası Anlamda Kurumsal Yönetim İlkeleri  15
1.1.2. Türkiye’de ve Türk Hukuku’nda Kurumsal Yönetim  18
1.1.3. Uluslararası Alanda Kurumsal Yönetim  22
1.2. YÖNETİM KURULU  27
1.2.1. Yönetim Kurulunun Görevleri  36
1.2.2. Yönetim Kurulunun Yapısı  48
1.2.3. Yönetim Kurulu Başkanı  52
1.2.4. Yönetim Kurulunun Toplanma Düzeni ve Karar Nisapları  57
1.3. TEMSİL YETKİSİ  61
1.3.1. TTK Madde 371’in 7. Fıkrası Kapsamında Sınırlı Yetkili Ticari Vekil veya Diğer Tacir Yardımcılarının Atanması  64
1.4. TEMSİL YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI  66
İkinci Bölüm
İÇ YÖNERGE İLE YÖNETİM VE
TEMSİLİN DEVRİ VE BUNUN YÖNETİM KURULUNUN SORUMLULUĞU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
2.1. YÖNETİMİN DEVRİ  71
2.1.1. Yönetimin Devrinin Sağlanması için Yerine Getirilmesi Gerekli Olan Unsurlar  76
2.1.2. Yönetimin Tekrar Devrinin Mümkün Olup Olmadığına Ait Farklı Görüşler  78
2.2. TEMSİL YETKİSİNİN DEVREDİLMESİ  78
2.2.1. Anonim Şirkette Murahhaslık Kavramı  82
2.3. “İÇ YÖNERGE” KANUNİ DAYANAK  84
2.4. İÇ YÖNERGENİN TANIMI  86
2.5. İÇ YÖNERGENİN HAZIRLANMASI  88
2.5.1. İç Yönergenin Hazırlanmasında Yetkili Organ  88
2.5.2. Şirket Esas Sözleşmesine Yönetimin ve Temsil Yetkisinin Devri İle İlgili Hüküm Konulması Zorunluluğu  91
2.6. İÇ YÖNERGENİN İÇERİĞİ  91
2.6.1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplantı Usulüne İlişkin Düzenlemeler  98
2.6.2. İç Yönerge’de Yöneticilerin Görev ve Yetkilerinin Düzenlenmesi  99
2.7. İÇ YÖNERGEDE BELİRLENEN ORGANİZASYON YAPISI  101
2.7.1. Yönetim Kurulu İçerisinde Komiteler Kurulması  101
2.7.2. Türk Ticaret Kanunu’nda Belirlenen Durumlarda Kurulması Zorunlu Olan Komiteler  104
2.7.3. Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Mevzuat Çerçevesinde Kurması Zorunlu Olan veya Kurulması Tavsiye Edilen Komiteler  108
2.8. TTK ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU KAVRAMI, YÖNETİM VE TEMSİLİN DEVRİNİN BU SORUMLULUĞA ETKİSİ  117
2.8.1. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Yöneticilerin Sorumluluğu  117
2.8.2. Farklılaştırılmış Teselsül Kurumu  127
2.8.3. Yetki Devri Durumunda Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu  135
Sonuç  143
EKLER
X ANONİM ŞİRKETİ İÇ YÖNERGESİ  153
Kaynakça  155
Kavramlar Dizin  159
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020