Türk Ceza Kanununda Bilişim Sistemine Girme Suçu ve Özel Hukuk Boyutu Doç. Dr. Tayfun Ercan, Öğr. Gör. İrem Erdal  - Kitap
Türk Ceza Kanununda

Bilişim Sistemine Girme Suçu ve Özel Hukuk Boyutu

1. Baskı, 
Nisan 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
135
Barkod:
9786052642351
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
230,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bilişim teknolojisindeki gelişmeler, beraberinde bilgi ve iletişim teknolojilerini, insanların birbiriyle olan ilişkilerini, internet ortamlarında bilgi alışverişlerinin paylaşıldığı sosyal ağ platformları ortaya çıkarmıştır. İnternet ortamında yapılan birçok hizmet, dijital korsanlık, siber zorbalık gibi bilişim suçlarının oluşması bakımından tehdit altındadır. Bilişim sisteminin hukuka aykırı suç teşkil edecek araç olarak kötüye kullanılması, eski suçların bu teknoloji kullanılarak ulusal ve uluslararası boyuta ulaşması karşında, bir takım hukuki düzenlemelerin yapılması zorunlu hale gelmiştir.
Çalışmamıza da adını veren bilişim sistemine girme suçu, bilişim suçları içerisinde en sık rastlanan suçlar arasında yer almaktadır. Bilişim sistemine girme suçu, sistemdeki verilerin güvenliği, verilerin gizli kalması ve beraberinde özel hayatın gizliliğinin ihlaline sebep olabilmektedir. Bu nedenlerle, çalışmamıza konu edilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Genel Olarak Bilişim, Bilişim Sistemi ve Bilişim Suçları
.
Suçun Unsurları, Nitelikli Halleri, Suçun Özel Görünüş Biçimleri
.
Kovuşturma Usulü
.
Zamanaşımı
.
Bilişim Sistemine Girme Suçunun Özel Hukuk Boyutu
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER 
7
KISALTMALAR 
11
GİRİŞ 
13
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK BİLİŞİM, BİLİŞİM SİSTEMİ VE BİLİŞİM SUÇLARI
A. BİLİŞİM KAVRAMI 
17
B. BİLİŞİM SİSTEMİ KAVRAMI 
19
C. BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR AĞI ( NETWORK) 
23
1. Bilgisayar Tarihçesi 
23
2. Bilgisayar Kavramı 
24
a. Anakart 
26
b. Bilgisayar Sistemi ve Bilgisayar Verisi 
26
3. Bilgisayar Ağı(Network) 
28
a. Ip Katmanı. 
29
b Tcp/Ip 
31
c. I–Cann 
32
D. İNTERNET ARAÇLARI 
32
1. Hizmet sağlayıcı 
32
2. E–Posta 
33
3. World Wide Web 
34
4. Dosya İletim Protokolü 
34
E. VERİ 
35
1. Veri kavramı 
35
2. RAM bellek 
36
F. BİLİŞİM SUÇLARI 
36
1. Tanım 
36
2. Bilişim suçu türleri 
37
3. Bilişim Suçlarının İşlenmesinde Ortak Özellikler 
40
G. Bilişim Suçlarının İşlenme Şekilleri 
41
1. Truva Atı (Trojan Horse) 
42
2. Salam Tekniği (Salam Techniques) 
43
3. Ağ Solucanları (Network Worms) 
43
4. Sırtlama (Pıggybacking) 
43
5. Mantık Bombaları (Logic Bombs) 
44
6. Bilgisayar Virüsleri 
44
İKİNCİ BÖLÜM
SUÇUN UNSURLARI, NİTELİKLİ HALLERİ,
SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ
A. BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇUNUN UNSURLARI 
45
1. GENEL OLARAK 
45
2. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 
51
B. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 
54
1. Suçun maddi konusu 
54
2. Fail 
55
3. Mağdur 
57
4. Eylem 
60
a. Bilişim Sisteminde Kalma 
68
c. Bir Bilişim Sisteminin Kendi İçinde veya Bilişim Sistemleri Arasında
Gerçekleşen Veri Nakillerini, Sisteme Girmeksizin Hukuka Aykırı Şekilde
Teknik Araçlarla İzleme 
73
C. NİTELİKLİ HALLER 
76
D. SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 
79
1. Suçun Hukuka Uygun Olması 
81
2. İlgilinin (Mağdurun) Rızası 
83
a. Rızanın Şekli 
84
b. Rızanın verileceği zaman 
84
3. Hakkın Kullanılması 
86
a. Haber Verme Hakkı, 
86
b. Özel Hukuk Sözleşmeleri Bağlamında Hakkın Kullanılması 
87
c. Meşru Savunma 
89
d. Kanun Hükmünü Yerine Getirme 
90
e. Hukuka aykırılık karinesi 
92
D. SUÇUN MANEVİ UNSURU 
93
H. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
94
1. Teşebbüs 
94
2. İştirak 
98
3. İçtima 
99
a. Zincirleme Suç fikri içtima 
102
b. Aynı Neviden Fikri İçtima 
104
c. Farklı Neviden Fikri İçtima 
105
G. YAPTIRIM 
108
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
A. KOVUŞTURMA USULÜ 
111
1. Görev 
111
2. Yetki 
111
B. ZAMANAŞIM 
112
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇUNUN ÖZEL HUKUK BOYUTU
A. BANKALARIN HUKUKİ SORUMLULUĞU 
115
B. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN SORUMLULUK 
118
SONUÇ 
121
KAYNAKÇA 
127