Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
SPSS Uygulamalı
Pazarlamada Araştırma Teknikleri
Veri Toplama Araçları – Metrik ve Metrik Olmayan Analizler – Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler
Ekim 2017 / 4. Baskı / 720 Syf.
Fiyatı: 74.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 3. Mart 2013 62.90 TL 34.90 TL (%45)Sepete Ekle
   

Yüksek lisans ve doktora düzeyinde, Pazarlama Araştırmaları derslerinde okutulabilecek olan ve güncellenmiş, 4. baskını yapan kitapta konuların anlatılışındaki kullanılan dilin; basit, anlaşılır, terminolojiye dayalı ve güncel olmasına dikkat edilmiştir. Ayrıca, pazarlama araştırmalarında çokça kullanılan lojistik regresyon, Yapısal eşitlik modeli konuları kitaba ilave edilmiştir. Ayrıca yeni baskıda bitişme analizinde de bazı ilaveler yapılmıştır.

Pazarlama araştırmalarında kullanılan metrik ve metrik olmayan hipotez testleri, deneysel tertipler, istatistiksel analiz yöntemleri SPSS paket program kullanılarak anlatılmıştır. Bütün bunların yanında genel olarak bir alan araştırmasında kullanılan veri kaynak türleri, veri toplama araçları ve örnekleme gibi konular ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.

Kitap, her ne kadar işletme bölümleri için özellikle lisans üstü düzeyde ders kitabı olarak hazırlansa da, konu ile ilgilenenlere ve araştırmacılara da yardımcı olacak niteliktedir. Ayrıca, kitabın yazarları tarafından ders anlatımını desteklemek amacı ile her bölüm için hazırlanmış sunumlar, kitabı dersinde kullanacak olan akademisyenlere verilecektir.

Konu Başlıkları
Birincil ve İkincil Veri Kaynakları
Nicel ve Nitel Araştırma Türleri
Veri Toplama Araçları
Deneysel Tertipleri
Metrik ve Metrik Olmayan Hipotez Testleri
Çapraz Tablolar ve Ki Kare Analizi
Regresyon ve Korelasyon
Yapısal Eşitlik Modeli
Varyans ve Kovaryans Analizleri
Faktör ve Kümeleme Analizleri
Ayırma (Diskriminant) ve Setlerarası (Kanonik) Korelasyon Analizleri
Çok Boyutlu Ölçekleme ve Bitişme Analizleri
Barkod: 9789750245213
Yayın Tarihi: Ekim 2017
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 18x24
Sayfa Sayısı: 720
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Yazarın Önsözü  9
4. Basıma Önsöz  13
Birinci Bölüm
GİRİŞ
I. PAZARLAMA ARAŞTIRMASININ TANIMI, ÇEVRESİ, TARİHÇESİ VE TÜRLERİ  39
A. Pazarlama Araştırmasının Tanımı ve Kapsamı  39
B. Pazarlama Araştırmasının Makro ve Mikro Çevreyle İlişkisi  40
1. Pazarlama Araştırması ve Makro Çevre  40
2. Pazarlama Araştırması ve Mikro Çevre  41
3. Pazarlama Araştırması ve İşletme Yönetimi  44
C. Pazarlama Araştırmasının Kısa Tarihçesi  47
D. Pazarlama Araştırması Türleri  50
1. Probleme Bakışlarına Göre Pazarlama Araştırması Türleri  50
2. Amaçlarına Göre Pazarlama Araştırması Tasarımı Türleri  51
E. Pazarlama Araştırması Kararlarını Etkileyen Faktörler  54
F. Pazarlama Bilgi Sistemi ve Karar Destekleme Sistemi  55
1. Pazarlama Bilgi Sistemi  55
2. Karar Destekleme Sistemleri ve Bilgi Yönetimi  58
G. Pazarlama Araştırmalarını Kimler Yapar?  63
1. Pazarlama Araştırmasının İşletme İçinde Örgütlenmesi  64
2. İşletme Dışında Oluşan Pazarlama Araştırması Endüstrisi  65
3. Pazarlama Araştırması Firmasının Seçimi  67
4. Pazarlama Araştırmasının ve Firmalarının Geleceği Hakkında Birkaç Söz  68
II. PAZARLAMA ARAŞTIRMASI SÜRECİ VE HATÂLARI  70
A. Pazarlama Araştırmasının Süreci  70
B. Pazarlama Araştırmasında Problem Tanımlama  77
1. Gerekli Ön İşlemler  81
2. Problem Çevresinin İçeriği  82
3. Pazarlama Problemlerini Tanımlamada Hatâlar  84
4. Probleme Yaklaşımın Unsurları  85
C. Pazarlama Araştırması Hatâları  86
D. Araştırma Önerisi  89
BÖLÜM DİPNOTLARI  91
İkinci Bölüm
İKİNCİL KAYNAKLAR VE
BİRİNCİL NİTEL KAYNAKLAR
I. PAZARLAMA ARAŞTIRMASININ İKİNCİL KAYNAKLARI  93
A. Veri Kaynaklarının Karşılaştırılması  93
B. İkincil Kaynakların Türleri  94
1. Kurum İçi Kaynaklar  95
2. Kurum Dışı Kaynaklar  98
a. Yayınlanmış Kaynaklar  98
b. Bilgisayara Dayalı Veri Tabanı  100
C. İkincil Verilerin Üstünlükleri  107
D. İkincil Verilerin Sakıncaları  108
E. İkincil Verilerin Değerlendirilmesi  110
II. PAZARLAMA ARAŞTIRMASININ BİRİNCİL KAYNAKLAR  111
A. Nitel ve Nicel Kaynakların Karşılaştırılması  111
B. Nitel Araştırmaların Teorik Temelleri  115
1. Nitel Araştırmaları Kullanma Gerekçeleri  115
2. Felsefe ve Nitel Araştırmalar  117
3. Etnografik ve Eylemsel Araştırmalar  118
C. Nitel Araştırma Türleri  121
1. Odak Grupları  121
2. Derin Görüşme  127
D. Gösterim (Projeksiyon) Yöntemleri  130
1. Gösterim (Projeksiyon) Türleri  131
2. Gösterim Yöntemlerinin Değerlendirmesi ve Geleceği  135
E. Nitel Yöntemler ve Teknolojik Gelişmeler  135
F. Nitel Araştırmalarda Veri Analizi ve Bilgisayar Kullanımı  136
BÖLÜM DİPNOTLARI  140
Üçüncü Bölüm
BİRİNCİL NİCEL KAYNAKLAR
I. GÖZLEM VE YÖNTEMLERİ  143
A. Gözlem Türlerinin Sınıflandırılması  144
B. Gözlem Yöntemleri  146
C. Gözlem Yöntemlerinin Üstünlükleri ve Sakıncaları  149
II. GÖZATIM (SURVEY) VE YÖNTEMLERİ  150
A. Gözatım Yöntemleri  151
B. Gözatım Yöntemlerinin Seçimini Etkileyen Faktörler  156
C. Gözatım Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi  159
BÖLÜM DİPNOTLARI  161
Dördüncü Bölüm
VERİ TOPLAMA ARAÇLARI
I. ANKET FORMUNUN DÜZENLENMESİ  163
A. Tanım ve Çerçeve  163
B. Anket Düzenleme Kriterleri, Amaçları ve Fonksiyonları  163
C. Anket Düzenleme Süreci  165
1. Amaçları Soruya Dönüştürme  165
2. Anket Yöntemini Belirleme  166
3. Soru İçeriklerinin Belirlenmesi  167
4. Soru Türlerinin Belirlenmesi  168
5. Soruların İfâdelendirilmesi  171
6. Soruların Sıralanışı  173
7. Anket Formunun Fiziksel Özelliklerine Dikkat Etme  175
8. Anket Formunun Denenmesi  175
D. Gözlem Formu  175
II. ÖLÇME VE DERECELEME  176
A. Tanım ve Kavram  176
B. Ölçme Düzeyleri  178
1. Metrik Olmayan (Kategorik) Düzeyler  178
2. Metrik Düzeyler  181
C. Dereceleme Teknikleri  183
1. Karşılaştırmalı Dereceleme  184
2. Karşılaştırmasız Dereceleme  190
D. Güvenirlik ve Geçerlilik  193
1. Güvenirlik  194
2. Genelleştirilebilirlik  200
3. Geçerlilik  200
BÖLÜM EKLERİ  202
BÖLÜM DİPNOTLARI  207
Beşinci Bölüm
DENEYSEL TERTİPLER VE PAZAR DENEMESİ
I. DENEYSEL TERTİPLER  209
A. Giriş  209
B. Bazı Deneysel Kavramlar  210
C. Nedensellik Kavramı ve Şartları  211
D. Tanımlayıcı Araştırmalar ile Deneysel Araştırmaların İlişkisi  214
E. Laboratuar Araştırmaları Karşısında Alan Araştırmaları  216
F. Deneyimlerde Geçerlilik  217
G. Deneysel Tertipte Kullanılan Bazı Simgeler  218
H. Konu Dışı Değişken Türleri  219
I. Konu Dışı Değişkenlerin Denetimi  223
1. Tesadüfîlik  223
2. Eşleştirme  223
3. İstatistiksel Denetim  223
İ. Deneysel Tertip Yöntemlerinin Tasnifi  224
1. Ön Deneysel Tertip Yöntemleri  224
2. Gerçek Deneysel Tertip Yöntemleri  227
3. Benzer Deneysel Tertip Yöntemleri  230
4. İstatistiksel Deney Tertibi  232
J. Deneysel Tertiplerin Kısıtları  238
II. PAZAR DENEMELERİ  239
A. Tanımı, Kapsamı ve Hedefleri  239
B. Pazar Denemesi Türleri  240
1. Standart Pazar Denemesi  240
2. Kontrollü Pazar Denemesi  241
3. Benzetmeli Pazar Denemesi  241
C. Pazar Denemesinin Maliyeti  242
D. Pazar Denemesi Kararları  243
E. Pazar Denemesinin Aşamaları  244
1. Hedeflerin Tanımlanması  244
2. Temel Yaklaşımın Seçilmesi  244
3. Deneme İçin Ayrıntılı Sürecin Belirlenmesi  244
4. Deneme İçin Pazarların Seçimi  244
5. Plânın Uygulanması  246
6. Deneme Sonuçlarının Analizi  246
BÖLÜM DİPNOTLARI  247
Altıncı Bölüm
ÖRNEKLEME
I. ÖRNEKLEME KAVRAMI VE YÖNTEMLERİ  249
A. Neden Örnekleme?  249
B. Örneklemenin Temel Kavramları  250
C. Örnekleme Süreci  252
1. Hedef Ana Kütlenin Tanımlanması  252
2. Veri Toplama Yönteminin Belirlenmesi  253
3. Örnekleme Çerçevesinin Seçimi  253
4. Örnekleme Tekniğinin Seçimi  254
5. Örnek Hacminin Belirlenmesi  255
6. Örnekleme Sürecinin Yerine Getirilmesi  256
D. Örnekleme ve Örnekleme Dışı Hatâlar  256
E. Örnekleme Yöntemlerinin Tasnifi  257
F. İhtimâlsiz Örnekleme Yöntemleri  258
1. Kolayca Örnekleme  259
2. Yargısal Örnekleme  260
3. Kota Örneklemesi  261
4. Kartopu Örneklemesi  263
G. İhtimâlli Örnekleme  263
1. Basit Tesadüfî Örnekleme  264
2. Sistematik Örnekleme  266
4. Küme Örneklemesi  270
5. Alan Örneklemesi  271
H. Alışveriş Merkezlerinde Örnekleme  275
II. ÖRNEK HACMİ SEÇİMİ  276
A. Örnek Hacmi Seçiminin Bazı Meseleleri  276
B. Örnek Seçiminde Kullanılan Bazı Kavramlar ve Simgeler  277
C. Örnekleme Dağılımları ve Özellikleri  278
1. Normal Dağılım  278
2. Standart Normal Dağılım  280
3. Ana Kütle Dağılımı  281
4. Örnek Dağılımı  281
5. Örnek Ortalamalarının Dağılımı  281
6. Ortalamanın Standart Hatâsı  284
7. Ortalamanın Standart Hatâsı ve Ana Kütle Standart Sapması  285
8. Ana Kütle ve Örnek Özellikleri  286
D. Basit Tesadüfi Örneklemede Aralık Tahmini  288
1. Ana Kütlenin Standart Sapması Biliniyorsa  289
2. Ana Kütlenin Standart Sapması Bilinmiyorsa  289
3. Güven Aralığının Oransal İfâdesi  291
E. Basit Tesadüfi Örneklemede Örnek Hacminin Tahmini  292
1. Ortalama Yoluyla Tahmin  292
2. Oranlar Yoluyla Tahmin  295
F. Katmanlı Örneklemede Ortalama ve Standart Sapma Hesaplamaları  296
G. Katmanlı Örneklemede Aralık Tahmini  300
H. Katmanlı Örneklemede Örnek Hacminin Tahmini  301
BÖLÜM DİPNOTLARI  303
Yedinci Bölüm
ALAN ÇALIŞMALARI VE VERİ HAZIRLAMA
I. ALAN ÇALIŞMALARI  305
A. Alan Çalışmasının Özellikleri  305
B. Alan Çalışmalarında Uygulama Süreci  305
1. Alan Çalışanlarının Seçimi  306
2. Alan Çalışanlarının Eğitimi  307
3. Alan Çalışanlarının Denetimi  308
4. Alan Çalışmalarının Geçerliliğinin Ölçülmesi  309
5. Alan Çalışanlarının Değerlendirilmesi  310
II. VERİ HAZIRLAMA TEKNİKLERİ  311
A. Masa Başı Veri Denetimi  311
1. Kodlama  312
2. Verilerin İstatistiksel Yönden Ayarlanması  314
B. Pazarlama Araştırmalarında Kullanılan İstatistiksel Analizlerin Sınıflandırılması  317
C. İstatistiksel Yöntemlerin Sınıflandırılması  318
D. Analiz Öncesi İstatistiksel İşlemler (Vasfî Analizler)  320
1. Sıklık (Frekans) Dağılımı  320
2. Merkezî Eğilim Ölçüleri  322
3. Değişkenlik Ölçüleri  323
4. Biçim Ölçüleri  325
E. Verilerin Grafiklerle Sunumu  326
1. Çizgi Grafiği  326
2. Çubuk Grafiği  327
3. Yuvarlak Grafik  329
BÖLÜM EKLERİ  330
BÖLÜM DİPNOTLARI  341
Sekizinci Bölüm
HİPOTEZ TESTLERİ VE Kİ KARE ANALİZİ
I. HİPOTEZ TESTLERİ  343
A. Hipotez Testlerinin Mantığı  343
B. Hipotez Testinin Uygulama Süreci  343
C. Hipotez Testlerinin Türleri  348
1. Parametrik Testler  348
a. Tek Ana Kütle Ortalamasıyla ilgili Hipotez Testleri  348
b. İki Bağımsız Ana Kütle Ortalamasıyla ilgili Hipotez Testleri  351
c. Tek Ana Kütle Oran Testi  355
d. İki Bağımsız Ana Kütle Oran Testi  356
e. Bağımlı (Eşli) Örnekler Testi  358
2. Parametrik Olmayan Testler  360
a. Kolmogorov–Simirnov (K–S) Testi  360
b. Dizi (Runs) Testi  361
3. Çift Örnekli Testler  363
a. Bağımsız Değişkenli Testler  363
b. Eş (Paired) Değişkenli Testler  368
II. ÇAPRAZ TABLOLAR VE Kİ–KARE ANALİZİ  371
A. Çapraz Tablolar ve Yorumu  371
B. Ki–kare Analizi  374
1. Tek Değişkenli Ki–kare Analizi  374
2. İki Değişkenli Ki–kare Analizi  375
3. Fi Katsayısı  377
4. Ki–kare İlişki Katsayısı (Contingency Coefficient)  378
5. Kramer’in V Oranı (Cramer’s V)  379
BÖLÜM DİPNOTLARI  381
Dokuzuncu Bölüm
REGRESYON, KORELASYON ANALİZLERİ VE
YAPISAL EŞİTLİK MODELİ
I. REGRESYON ANALİZİ  383
A. Nedensellik İlişkisinin Mantığı  383
B. Basit Doğrusal Regresyon Analizi  384
1. Basit Doğrusal Regresyon Modelinin Aşamaları  385
2. Basit Doğrusal Regresyon Modelinin Formülasyonu  386
3. Basit Doğrusal Regresyon Modelinin Uygulanması  388
4. Basit Doğrusal Regresyon Analizinin Hatâ Terimlerinin Hesaplanması  390
5. Determinasyon Katsayısı ve Regresyon Modelinin Testi  392
6. Katsayılarla İlgili Testler  395
7. Aralık Tahmini  396
8. Model Dışı Katsayı Testi ve İkili Model Testi  397
C. Eğrisel Regresyon Analizi  399
1. Y = 0 + 1 lnXi Durumu  400
2. Durumu  401
3. Durumu  403
4. Durumu  404
5. Durumu  405
D. Çoklu Regresyon Analizi  407
1. Çoklu Regresyonun Mantığı ve Formülasyonu  407
2. Çoklu Regresyon Analizinin Uygulanması  410
3. Çoklu Regresyonda Değişken Sayısının Arttırılması  412
4. Kukla Değişken Kullanımı  413
5. Çoklu Eş Doğrusallık Problemi  416
6. Basamaklı (Stepwise) Regresyon  418
E. Lojistik Regresyon Analizi  420
1. Lojistik Regresyonun Mantığı ve Formülasyonu  420
2. Lojistik regresyonla ilgili bazı konular  420
3. Lojistik regresyonda belirlilik katsayısı  422
4. Lojistik regresyon uygulaması  422
II. KORELASYON ANALİZİ  423
A. Korelasyon Analizinin İşleyişi, Formülasyonu ve Testleri  423
B. Korelasyon Analizinin Uygulanması  426
C. Çoklu Korelasyonun Uygulanması  428
D. Kısmî Korelasyon  429
E. Parçalı (Part) Korelasyon  430
F. Sıralı (Biseriyal) Korelasyon  431
G. Oto Korelasyon  434
H. Spearman’nın Sıra Korelasyonu  437
III. YAPISAL EŞİTLİK MODELİ  440
A. Yapısal Eşitlik Modeli Tanımı, Kullanıldığı Yerler  440
B. Yapısal Eşitlik Modeli Geliştirme Stratejileri  442
C. Rota Diyagramı  443
D. Model Tahmini Ve Model Testi  444
E. Modelin İstatistiksel Uygunluğu  445
BÖLÜM EKLERİ  446
BÖLÜM DİPNOTLARI  469
Onuncu Bölüm
VARYANS VE KOVARYANS ANALİZLERİ
I. VARYANS ANALİZİ (ANOVA)  471
A. Varyans Analizinin Kapsamı ve Mantığı  471
B. Tek Yönlü Varyans Analizi  474
1. Tek Yönlü Varyans Analizinin Formülasyonu  474
2. Tek Yönlü Varyans Analizinin Uygulanması  477
3. Varsayımların Geçerliliği  479
C. İki ya da Çok Yönlü Varyans Analizi  485
1. İki Ya da Çok Yönlü Varyans Analizinin Formülasyonu  485
2. İki Ya da Çok Yönlü Varyans Analizinin Uygulanması  487
D. Çokluvaryans Analizi (Manova)  489
1. Tek Faktörlü Çokluvaryans Analizi  489
2. İki Faktörlü Çokluvaryans Analizi  493
II. KOVARYANS ANALİZİ  497
A. Kovaryansın İşleyişi ve Formülasyonu  497
B. Kovaryans Analizinin Uygulanışı  500
BÖLÜM EKLERİ  506
BÖLÜM DİPNOTLARI  528
Onbirinci Bölüm
FAKTÖR VE KÜMELEME ANALİZLERİ
I. FAKTÖR ANALİZİ  529
A. Faktör Analizinin Tanımı, Amacı, Uygulandığı Alanlar  529
B. Faktör Analizi Modeli  531
C. Faktör Analizinin Aşamaları  533
1. Değişkenlerin Standartlaştırılması  535
2. Korelasyon Matrisinin Oluşturulması  535
3. Faktör Modelinin Kurulması  537
4. Faktör Sayısının Belirlenmesi  538
5. Faktörlerin Dönüşümü (Rotasyonu)  540
6. Faktörlerin Adlandırılması  542
7. Faktör Skorları  543
II. KÜMELEME ANALİZİ  545
A. Tanımı, Uygulandığı Alanlar ve Aşamaları  545
B. Benzerlik/Uzaklık Ölçümü  548
C. Kümeleme Sürecinin Seçimi  552
D. Hiyerarşik Kümeleme  554
1. Yığmacı Yöntemlerin Uygulanması  554
2. Küme Sayısının Belirlenmesi  567
E. Hiyerarşik Olmayan Kümeleme  569
1. Tanımlama  569
2. K–Ortalamalar Yönteminin Uygulanması  570
3. Kümelere Ad Verilmesi  573
BÖLÜM EKLERİ  574
BÖLÜM DİPNOTLAR  590
Onikinci Bölüm
AYIRMA (DİSKRİMİNANT) VE
SETLERARASI (KANONİK) KORELASYON ANALİZLERİ
I. AYIRMA ANALİZİ  591
A. Tanımı, Amacı ve Aşamaları  591
B. Ayırma Denkleminin (Fonksiyonunun) Formülasyonu  593
1. Tahmin Denklemi  593
2. Tahmin Denkleminin Hesaplama Yöntemi  595
C. Ayırma Analizinin Testleri ve Geçerliliği  596
1. Tahmin Denkleminin Testi  596
2. Tahmin Denkleminin Geçerliliği  597
3. Kesişim Noktasının (Cutting Score) Belirlenmesi  597
4. Sınıflandırma Matrisinin Yapılandırılması  599
D. İki Gruplu Ayırma Analizi Uygulaması  599
1. Ayırma Denkleminin Doğrudan Yönteme Göre Tahmini  601
2. Sonuçların Geçerliliği  608
3. Ayırma Denkleminin Basamaklı (Stepwise) Yönteme Göre Tahmini  610
E. Üç Gruplu Ayırma Analizi Uygulaması  613
1. Ayırma Denkleminin Doğrudan Yönteme Göre Tahmini  613
2. Sınıflandırma Sonuçlarının Geçerliliği  618
II. SETLERARASI (CANONICAL) KORELASYON ANALİZİ  619
A. Kapsamı, Varsayımları ve Bazı Kavramları  619
B. Setlerarası Fonksiyonların Bulunması ve Çıktıları  621
C. Setlerarası Korelasyonun Uygulaması  622
BÖLÜM EKLERİ  630
BÖLÜM DİPNOTLARI  653
Onüçüncü Bölüm
ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME VE
BİTİŞME ANALİZLERİ
I. ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME  655
A. Tanımı, Türleri, Varsayımları, Kullanıldığı Alanlar ve Uygulama Süreci  655
B. Çok Boyutlu Ölçeklemenin Uygulanması  662
1. Klasik (Metrik) Çok Boyutlu Uygulama  662
2. Metrik Olmayan Uygulama  664
3. İdeal Nokta  667
4. Eksenlerin Adlandırılması  668
5. Çok Gözlemli Tercihli Verilerle Uygulama  669
6. Çok Gözlemli Farklı Ölçekli Verilerle Uygulama  670
II. BİTİŞME (CONJOINT) ANALİZİ  672
A. Tanımı, Kullanıldığı Alanlar ve Uygulama Süreci  672
1. Problemin Formülasyonu  674
2. Nesnelerin Yapılandırılması  674
3. Girdi Verilerinin Şekillendirilmesi  674
4. Bitişim Analizi Sürecinin Seçimi  675
5. Güvenirliğin ve Geçerliliğin Değerlendirilmesi  676
6. Bitişme Analizinin Varsayım ve Sınırlılıkları  676
B. Bitişme Analizinin Uygulanması  676
BÖLÜM EKLERİ  681
BÖLÜM DİPNOTLARI  693
EKLER  695
EK 1: Z Dağılımı Kritik Değerleri  697
EK 2: t Dağılımı Kritik Değerleri  698
EK 3: Kolmogorov–Simirnov Testinde Kritik Değerler  701
EK 4: ² Dağılımında Kritik ² Değerleri  702
EK 5: 0.05 Anlamlılık Düzeyinde Büyük U Değerlerine Ait Önemlilik Sınırları
(n1 => n2)  703
EK 6: F Dağılımı  704
EK 7: Durbin–Watson d İstatistiği Tablosu (=0.05)  706
EK 8: Ortalamadan Z Değerine Kadar Standartlaştırılmış Normal Dağılım Altındaki Bölgeler  707
Kaynakça  709
Kavramlar Dizini  715
 


Koray Odabaşı
Aralık 2018
25.00 TL
Sepete Ekle
Nurhan Şakar
Aralık 2018
78.00 TL
Sepete Ekle
Mara Einstein
Kasım 2018
45.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Yazarın Önsözü  9
4. Basıma Önsöz  13
Birinci Bölüm
GİRİŞ
I. PAZARLAMA ARAŞTIRMASININ TANIMI, ÇEVRESİ, TARİHÇESİ VE TÜRLERİ  39
A. Pazarlama Araştırmasının Tanımı ve Kapsamı  39
B. Pazarlama Araştırmasının Makro ve Mikro Çevreyle İlişkisi  40
1. Pazarlama Araştırması ve Makro Çevre  40
2. Pazarlama Araştırması ve Mikro Çevre  41
3. Pazarlama Araştırması ve İşletme Yönetimi  44
C. Pazarlama Araştırmasının Kısa Tarihçesi  47
D. Pazarlama Araştırması Türleri  50
1. Probleme Bakışlarına Göre Pazarlama Araştırması Türleri  50
2. Amaçlarına Göre Pazarlama Araştırması Tasarımı Türleri  51
E. Pazarlama Araştırması Kararlarını Etkileyen Faktörler  54
F. Pazarlama Bilgi Sistemi ve Karar Destekleme Sistemi  55
1. Pazarlama Bilgi Sistemi  55
2. Karar Destekleme Sistemleri ve Bilgi Yönetimi  58
G. Pazarlama Araştırmalarını Kimler Yapar?  63
1. Pazarlama Araştırmasının İşletme İçinde Örgütlenmesi  64
2. İşletme Dışında Oluşan Pazarlama Araştırması Endüstrisi  65
3. Pazarlama Araştırması Firmasının Seçimi  67
4. Pazarlama Araştırmasının ve Firmalarının Geleceği Hakkında Birkaç Söz  68
II. PAZARLAMA ARAŞTIRMASI SÜRECİ VE HATÂLARI  70
A. Pazarlama Araştırmasının Süreci  70
B. Pazarlama Araştırmasında Problem Tanımlama  77
1. Gerekli Ön İşlemler  81
2. Problem Çevresinin İçeriği  82
3. Pazarlama Problemlerini Tanımlamada Hatâlar  84
4. Probleme Yaklaşımın Unsurları  85
C. Pazarlama Araştırması Hatâları  86
D. Araştırma Önerisi  89
BÖLÜM DİPNOTLARI  91
İkinci Bölüm
İKİNCİL KAYNAKLAR VE
BİRİNCİL NİTEL KAYNAKLAR
I. PAZARLAMA ARAŞTIRMASININ İKİNCİL KAYNAKLARI  93
A. Veri Kaynaklarının Karşılaştırılması  93
B. İkincil Kaynakların Türleri  94
1. Kurum İçi Kaynaklar  95
2. Kurum Dışı Kaynaklar  98
a. Yayınlanmış Kaynaklar  98
b. Bilgisayara Dayalı Veri Tabanı  100
C. İkincil Verilerin Üstünlükleri  107
D. İkincil Verilerin Sakıncaları  108
E. İkincil Verilerin Değerlendirilmesi  110
II. PAZARLAMA ARAŞTIRMASININ BİRİNCİL KAYNAKLAR  111
A. Nitel ve Nicel Kaynakların Karşılaştırılması  111
B. Nitel Araştırmaların Teorik Temelleri  115
1. Nitel Araştırmaları Kullanma Gerekçeleri  115
2. Felsefe ve Nitel Araştırmalar  117
3. Etnografik ve Eylemsel Araştırmalar  118
C. Nitel Araştırma Türleri  121
1. Odak Grupları  121
2. Derin Görüşme  127
D. Gösterim (Projeksiyon) Yöntemleri  130
1. Gösterim (Projeksiyon) Türleri  131
2. Gösterim Yöntemlerinin Değerlendirmesi ve Geleceği  135
E. Nitel Yöntemler ve Teknolojik Gelişmeler  135
F. Nitel Araştırmalarda Veri Analizi ve Bilgisayar Kullanımı  136
BÖLÜM DİPNOTLARI  140
Üçüncü Bölüm
BİRİNCİL NİCEL KAYNAKLAR
I. GÖZLEM VE YÖNTEMLERİ  143
A. Gözlem Türlerinin Sınıflandırılması  144
B. Gözlem Yöntemleri  146
C. Gözlem Yöntemlerinin Üstünlükleri ve Sakıncaları  149
II. GÖZATIM (SURVEY) VE YÖNTEMLERİ  150
A. Gözatım Yöntemleri  151
B. Gözatım Yöntemlerinin Seçimini Etkileyen Faktörler  156
C. Gözatım Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi  159
BÖLÜM DİPNOTLARI  161
Dördüncü Bölüm
VERİ TOPLAMA ARAÇLARI
I. ANKET FORMUNUN DÜZENLENMESİ  163
A. Tanım ve Çerçeve  163
B. Anket Düzenleme Kriterleri, Amaçları ve Fonksiyonları  163
C. Anket Düzenleme Süreci  165
1. Amaçları Soruya Dönüştürme  165
2. Anket Yöntemini Belirleme  166
3. Soru İçeriklerinin Belirlenmesi  167
4. Soru Türlerinin Belirlenmesi  168
5. Soruların İfâdelendirilmesi  171
6. Soruların Sıralanışı  173
7. Anket Formunun Fiziksel Özelliklerine Dikkat Etme  175
8. Anket Formunun Denenmesi  175
D. Gözlem Formu  175
II. ÖLÇME VE DERECELEME  176
A. Tanım ve Kavram  176
B. Ölçme Düzeyleri  178
1. Metrik Olmayan (Kategorik) Düzeyler  178
2. Metrik Düzeyler  181
C. Dereceleme Teknikleri  183
1. Karşılaştırmalı Dereceleme  184
2. Karşılaştırmasız Dereceleme  190
D. Güvenirlik ve Geçerlilik  193
1. Güvenirlik  194
2. Genelleştirilebilirlik  200
3. Geçerlilik  200
BÖLÜM EKLERİ  202
BÖLÜM DİPNOTLARI  207
Beşinci Bölüm
DENEYSEL TERTİPLER VE PAZAR DENEMESİ
I. DENEYSEL TERTİPLER  209
A. Giriş  209
B. Bazı Deneysel Kavramlar  210
C. Nedensellik Kavramı ve Şartları  211
D. Tanımlayıcı Araştırmalar ile Deneysel Araştırmaların İlişkisi  214
E. Laboratuar Araştırmaları Karşısında Alan Araştırmaları  216
F. Deneyimlerde Geçerlilik  217
G. Deneysel Tertipte Kullanılan Bazı Simgeler  218
H. Konu Dışı Değişken Türleri  219
I. Konu Dışı Değişkenlerin Denetimi  223
1. Tesadüfîlik  223
2. Eşleştirme  223
3. İstatistiksel Denetim  223
İ. Deneysel Tertip Yöntemlerinin Tasnifi  224
1. Ön Deneysel Tertip Yöntemleri  224
2. Gerçek Deneysel Tertip Yöntemleri  227
3. Benzer Deneysel Tertip Yöntemleri  230
4. İstatistiksel Deney Tertibi  232
J. Deneysel Tertiplerin Kısıtları  238
II. PAZAR DENEMELERİ  239
A. Tanımı, Kapsamı ve Hedefleri  239
B. Pazar Denemesi Türleri  240
1. Standart Pazar Denemesi  240
2. Kontrollü Pazar Denemesi  241
3. Benzetmeli Pazar Denemesi  241
C. Pazar Denemesinin Maliyeti  242
D. Pazar Denemesi Kararları  243
E. Pazar Denemesinin Aşamaları  244
1. Hedeflerin Tanımlanması  244
2. Temel Yaklaşımın Seçilmesi  244
3. Deneme İçin Ayrıntılı Sürecin Belirlenmesi  244
4. Deneme İçin Pazarların Seçimi  244
5. Plânın Uygulanması  246
6. Deneme Sonuçlarının Analizi  246
BÖLÜM DİPNOTLARI  247
Altıncı Bölüm
ÖRNEKLEME
I. ÖRNEKLEME KAVRAMI VE YÖNTEMLERİ  249
A. Neden Örnekleme?  249
B. Örneklemenin Temel Kavramları  250
C. Örnekleme Süreci  252
1. Hedef Ana Kütlenin Tanımlanması  252
2. Veri Toplama Yönteminin Belirlenmesi  253
3. Örnekleme Çerçevesinin Seçimi  253
4. Örnekleme Tekniğinin Seçimi  254
5. Örnek Hacminin Belirlenmesi  255
6. Örnekleme Sürecinin Yerine Getirilmesi  256
D. Örnekleme ve Örnekleme Dışı Hatâlar  256
E. Örnekleme Yöntemlerinin Tasnifi  257
F. İhtimâlsiz Örnekleme Yöntemleri  258
1. Kolayca Örnekleme  259
2. Yargısal Örnekleme  260
3. Kota Örneklemesi  261
4. Kartopu Örneklemesi  263
G. İhtimâlli Örnekleme  263
1. Basit Tesadüfî Örnekleme  264
2. Sistematik Örnekleme  266
4. Küme Örneklemesi  270
5. Alan Örneklemesi  271
H. Alışveriş Merkezlerinde Örnekleme  275
II. ÖRNEK HACMİ SEÇİMİ  276
A. Örnek Hacmi Seçiminin Bazı Meseleleri  276
B. Örnek Seçiminde Kullanılan Bazı Kavramlar ve Simgeler  277
C. Örnekleme Dağılımları ve Özellikleri  278
1. Normal Dağılım  278
2. Standart Normal Dağılım  280
3. Ana Kütle Dağılımı  281
4. Örnek Dağılımı  281
5. Örnek Ortalamalarının Dağılımı  281
6. Ortalamanın Standart Hatâsı  284
7. Ortalamanın Standart Hatâsı ve Ana Kütle Standart Sapması  285
8. Ana Kütle ve Örnek Özellikleri  286
D. Basit Tesadüfi Örneklemede Aralık Tahmini  288
1. Ana Kütlenin Standart Sapması Biliniyorsa  289
2. Ana Kütlenin Standart Sapması Bilinmiyorsa  289
3. Güven Aralığının Oransal İfâdesi  291
E. Basit Tesadüfi Örneklemede Örnek Hacminin Tahmini  292
1. Ortalama Yoluyla Tahmin  292
2. Oranlar Yoluyla Tahmin  295
F. Katmanlı Örneklemede Ortalama ve Standart Sapma Hesaplamaları  296
G. Katmanlı Örneklemede Aralık Tahmini  300
H. Katmanlı Örneklemede Örnek Hacminin Tahmini  301
BÖLÜM DİPNOTLARI  303
Yedinci Bölüm
ALAN ÇALIŞMALARI VE VERİ HAZIRLAMA
I. ALAN ÇALIŞMALARI  305
A. Alan Çalışmasının Özellikleri  305
B. Alan Çalışmalarında Uygulama Süreci  305
1. Alan Çalışanlarının Seçimi  306
2. Alan Çalışanlarının Eğitimi  307
3. Alan Çalışanlarının Denetimi  308
4. Alan Çalışmalarının Geçerliliğinin Ölçülmesi  309
5. Alan Çalışanlarının Değerlendirilmesi  310
II. VERİ HAZIRLAMA TEKNİKLERİ  311
A. Masa Başı Veri Denetimi  311
1. Kodlama  312
2. Verilerin İstatistiksel Yönden Ayarlanması  314
B. Pazarlama Araştırmalarında Kullanılan İstatistiksel Analizlerin Sınıflandırılması  317
C. İstatistiksel Yöntemlerin Sınıflandırılması  318
D. Analiz Öncesi İstatistiksel İşlemler (Vasfî Analizler)  320
1. Sıklık (Frekans) Dağılımı  320
2. Merkezî Eğilim Ölçüleri  322
3. Değişkenlik Ölçüleri  323
4. Biçim Ölçüleri  325
E. Verilerin Grafiklerle Sunumu  326
1. Çizgi Grafiği  326
2. Çubuk Grafiği  327
3. Yuvarlak Grafik  329
BÖLÜM EKLERİ  330
BÖLÜM DİPNOTLARI  341
Sekizinci Bölüm
HİPOTEZ TESTLERİ VE Kİ KARE ANALİZİ
I. HİPOTEZ TESTLERİ  343
A. Hipotez Testlerinin Mantığı  343
B. Hipotez Testinin Uygulama Süreci  343
C. Hipotez Testlerinin Türleri  348
1. Parametrik Testler  348
a. Tek Ana Kütle Ortalamasıyla ilgili Hipotez Testleri  348
b. İki Bağımsız Ana Kütle Ortalamasıyla ilgili Hipotez Testleri  351
c. Tek Ana Kütle Oran Testi  355
d. İki Bağımsız Ana Kütle Oran Testi  356
e. Bağımlı (Eşli) Örnekler Testi  358
2. Parametrik Olmayan Testler  360
a. Kolmogorov–Simirnov (K–S) Testi  360
b. Dizi (Runs) Testi  361
3. Çift Örnekli Testler  363
a. Bağımsız Değişkenli Testler  363
b. Eş (Paired) Değişkenli Testler  368
II. ÇAPRAZ TABLOLAR VE Kİ–KARE ANALİZİ  371
A. Çapraz Tablolar ve Yorumu  371
B. Ki–kare Analizi  374
1. Tek Değişkenli Ki–kare Analizi  374
2. İki Değişkenli Ki–kare Analizi  375
3. Fi Katsayısı  377
4. Ki–kare İlişki Katsayısı (Contingency Coefficient)  378
5. Kramer’in V Oranı (Cramer’s V)  379
BÖLÜM DİPNOTLARI  381
Dokuzuncu Bölüm
REGRESYON, KORELASYON ANALİZLERİ VE
YAPISAL EŞİTLİK MODELİ
I. REGRESYON ANALİZİ  383
A. Nedensellik İlişkisinin Mantığı  383
B. Basit Doğrusal Regresyon Analizi  384
1. Basit Doğrusal Regresyon Modelinin Aşamaları  385
2. Basit Doğrusal Regresyon Modelinin Formülasyonu  386
3. Basit Doğrusal Regresyon Modelinin Uygulanması  388
4. Basit Doğrusal Regresyon Analizinin Hatâ Terimlerinin Hesaplanması  390
5. Determinasyon Katsayısı ve Regresyon Modelinin Testi  392
6. Katsayılarla İlgili Testler  395
7. Aralık Tahmini  396
8. Model Dışı Katsayı Testi ve İkili Model Testi  397
C. Eğrisel Regresyon Analizi  399
1. Y = 0 + 1 lnXi Durumu  400
2. Durumu  401
3. Durumu  403
4. Durumu  404
5. Durumu  405
D. Çoklu Regresyon Analizi  407
1. Çoklu Regresyonun Mantığı ve Formülasyonu  407
2. Çoklu Regresyon Analizinin Uygulanması  410
3. Çoklu Regresyonda Değişken Sayısının Arttırılması  412
4. Kukla Değişken Kullanımı  413
5. Çoklu Eş Doğrusallık Problemi  416
6. Basamaklı (Stepwise) Regresyon  418
E. Lojistik Regresyon Analizi  420
1. Lojistik Regresyonun Mantığı ve Formülasyonu  420
2. Lojistik regresyonla ilgili bazı konular  420
3. Lojistik regresyonda belirlilik katsayısı  422
4. Lojistik regresyon uygulaması  422
II. KORELASYON ANALİZİ  423
A. Korelasyon Analizinin İşleyişi, Formülasyonu ve Testleri  423
B. Korelasyon Analizinin Uygulanması  426
C. Çoklu Korelasyonun Uygulanması  428
D. Kısmî Korelasyon  429
E. Parçalı (Part) Korelasyon  430
F. Sıralı (Biseriyal) Korelasyon  431
G. Oto Korelasyon  434
H. Spearman’nın Sıra Korelasyonu  437
III. YAPISAL EŞİTLİK MODELİ  440
A. Yapısal Eşitlik Modeli Tanımı, Kullanıldığı Yerler  440
B. Yapısal Eşitlik Modeli Geliştirme Stratejileri  442
C. Rota Diyagramı  443
D. Model Tahmini Ve Model Testi  444
E. Modelin İstatistiksel Uygunluğu  445
BÖLÜM EKLERİ  446
BÖLÜM DİPNOTLARI  469
Onuncu Bölüm
VARYANS VE KOVARYANS ANALİZLERİ
I. VARYANS ANALİZİ (ANOVA)  471
A. Varyans Analizinin Kapsamı ve Mantığı  471
B. Tek Yönlü Varyans Analizi  474
1. Tek Yönlü Varyans Analizinin Formülasyonu  474
2. Tek Yönlü Varyans Analizinin Uygulanması  477
3. Varsayımların Geçerliliği  479
C. İki ya da Çok Yönlü Varyans Analizi  485
1. İki Ya da Çok Yönlü Varyans Analizinin Formülasyonu  485
2. İki Ya da Çok Yönlü Varyans Analizinin Uygulanması  487
D. Çokluvaryans Analizi (Manova)  489
1. Tek Faktörlü Çokluvaryans Analizi  489
2. İki Faktörlü Çokluvaryans Analizi  493
II. KOVARYANS ANALİZİ  497
A. Kovaryansın İşleyişi ve Formülasyonu  497
B. Kovaryans Analizinin Uygulanışı  500
BÖLÜM EKLERİ  506
BÖLÜM DİPNOTLARI  528
Onbirinci Bölüm
FAKTÖR VE KÜMELEME ANALİZLERİ
I. FAKTÖR ANALİZİ  529
A. Faktör Analizinin Tanımı, Amacı, Uygulandığı Alanlar  529
B. Faktör Analizi Modeli  531
C. Faktör Analizinin Aşamaları  533
1. Değişkenlerin Standartlaştırılması  535
2. Korelasyon Matrisinin Oluşturulması  535
3. Faktör Modelinin Kurulması  537
4. Faktör Sayısının Belirlenmesi  538
5. Faktörlerin Dönüşümü (Rotasyonu)  540
6. Faktörlerin Adlandırılması  542
7. Faktör Skorları  543
II. KÜMELEME ANALİZİ  545
A. Tanımı, Uygulandığı Alanlar ve Aşamaları  545
B. Benzerlik/Uzaklık Ölçümü  548
C. Kümeleme Sürecinin Seçimi  552
D. Hiyerarşik Kümeleme  554
1. Yığmacı Yöntemlerin Uygulanması  554
2. Küme Sayısının Belirlenmesi  567
E. Hiyerarşik Olmayan Kümeleme  569
1. Tanımlama  569
2. K–Ortalamalar Yönteminin Uygulanması  570
3. Kümelere Ad Verilmesi  573
BÖLÜM EKLERİ  574
BÖLÜM DİPNOTLAR  590
Onikinci Bölüm
AYIRMA (DİSKRİMİNANT) VE
SETLERARASI (KANONİK) KORELASYON ANALİZLERİ
I. AYIRMA ANALİZİ  591
A. Tanımı, Amacı ve Aşamaları  591
B. Ayırma Denkleminin (Fonksiyonunun) Formülasyonu  593
1. Tahmin Denklemi  593
2. Tahmin Denkleminin Hesaplama Yöntemi  595
C. Ayırma Analizinin Testleri ve Geçerliliği  596
1. Tahmin Denkleminin Testi  596
2. Tahmin Denkleminin Geçerliliği  597
3. Kesişim Noktasının (Cutting Score) Belirlenmesi  597
4. Sınıflandırma Matrisinin Yapılandırılması  599
D. İki Gruplu Ayırma Analizi Uygulaması  599
1. Ayırma Denkleminin Doğrudan Yönteme Göre Tahmini  601
2. Sonuçların Geçerliliği  608
3. Ayırma Denkleminin Basamaklı (Stepwise) Yönteme Göre Tahmini  610
E. Üç Gruplu Ayırma Analizi Uygulaması  613
1. Ayırma Denkleminin Doğrudan Yönteme Göre Tahmini  613
2. Sınıflandırma Sonuçlarının Geçerliliği  618
II. SETLERARASI (CANONICAL) KORELASYON ANALİZİ  619
A. Kapsamı, Varsayımları ve Bazı Kavramları  619
B. Setlerarası Fonksiyonların Bulunması ve Çıktıları  621
C. Setlerarası Korelasyonun Uygulaması  622
BÖLÜM EKLERİ  630
BÖLÜM DİPNOTLARI  653
Onüçüncü Bölüm
ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME VE
BİTİŞME ANALİZLERİ
I. ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME  655
A. Tanımı, Türleri, Varsayımları, Kullanıldığı Alanlar ve Uygulama Süreci  655
B. Çok Boyutlu Ölçeklemenin Uygulanması  662
1. Klasik (Metrik) Çok Boyutlu Uygulama  662
2. Metrik Olmayan Uygulama  664
3. İdeal Nokta  667
4. Eksenlerin Adlandırılması  668
5. Çok Gözlemli Tercihli Verilerle Uygulama  669
6. Çok Gözlemli Farklı Ölçekli Verilerle Uygulama  670
II. BİTİŞME (CONJOINT) ANALİZİ  672
A. Tanımı, Kullanıldığı Alanlar ve Uygulama Süreci  672
1. Problemin Formülasyonu  674
2. Nesnelerin Yapılandırılması  674
3. Girdi Verilerinin Şekillendirilmesi  674
4. Bitişim Analizi Sürecinin Seçimi  675
5. Güvenirliğin ve Geçerliliğin Değerlendirilmesi  676
6. Bitişme Analizinin Varsayım ve Sınırlılıkları  676
B. Bitişme Analizinin Uygulanması  676
BÖLÜM EKLERİ  681
BÖLÜM DİPNOTLARI  693
EKLER  695
EK 1: Z Dağılımı Kritik Değerleri  697
EK 2: t Dağılımı Kritik Değerleri  698
EK 3: Kolmogorov–Simirnov Testinde Kritik Değerler  701
EK 4: ² Dağılımında Kritik ² Değerleri  702
EK 5: 0.05 Anlamlılık Düzeyinde Büyük U Değerlerine Ait Önemlilik Sınırları
(n1 => n2)  703
EK 6: F Dağılımı  704
EK 7: Durbin–Watson d İstatistiği Tablosu (=0.05)  706
EK 8: Ortalamadan Z Değerine Kadar Standartlaştırılmış Normal Dağılım Altındaki Bölgeler  707
Kaynakça  709
Kavramlar Dizini  715
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019