Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Uygulamalı – Örnekli
Dava ve Ceza Zamanaşımı
Kasım 2016 / 5. Baskı / 268 Syf.
Fiyatı: 57.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 4. Nisan 2010 44.90 TL 29.90 TL (%34)Sepete Ekle
   

Davanın esastan incelenmesinin ön koşulu olan zamanaşımı sürelerine dair her ayrıntıyı bulabileceğiniz kitap, dava zamanaşımı süreleri, başlangıcı, kesilmesi, zamanaşımın hesaplanması, ceza zamanaşımın kanundaki süreleri ve ceza zamanaşımına uğramayan cezaları açık ve yalın bir dille açıklamakta, uygulamada karşılaşılan sorun ve çözüm önerilerine yer vererek konunun kolayca anlaşılmasını sağlamaktadır.

Konu Başlıkları
Dava Zamanaşımı Süreleri
Kanundaki Süreler
Dava Zamanaşımının Başlangıcı
Dava Zamanaşımının Kesilmesi
Dava Zamanaşımı Hesaplamaları
Dava Zamanaşımı Süresinin Durması
5237 s. TCK. İle İlgili Yargıtay Kararları
765 s. TCK. İle İlgili Yargıtay Kararları
Ceza Zamanaşımı
Kanundaki Süreler
Ceza Zamanaşımı Başlangıcı
Ceza Zamanaşımının Kesilmesi
Ceza Zamanaşımının Durması
Ceza Zamanaşımının Sonuçları
Ceza Zamanaşımına Uğramayan Cezalar
Fiilin Suç Oluşturmasında Hukuk Zamanaşımı
Maddi ve Manevi Tazminat Davalarında Hukuki Süre
Uzamış Zamanaşımı Etkisi
Uygulamada Sorunlar ve Çözümler
Barkod: 9789750240355
Yayın Tarihi: Kasım 2016
Baskı Sayısı:  5
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 268
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Beşinci Baskıya Önsöz  5
Dördüncü Baskıya Önsöz  7
Birinci Bölüm
DAVA ZAMANAŞIMI
I. DAVA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  17
A. İlgili Yasa Maddesi  17
• 5237 s. TCK md. 66  17
• 765 s. ETCK m. 102  18
• 5326 s. Kabahatler Kanunu m. 20  18
B. Tanım  19
1. Tanım  19
2. Özellikleri  19
3. Hukuki Esası  20
C. Dava Zamanaşımının Hesaplanması  21
1. Genel Kural  21
2. Cezanın Üst Sınırı Belirsizse  23
3. Yasa Maddesinde Hapis ve Adli Para Cezası Birlikte Varsa  23
4. Seçenekli Cezalarda  23
5. Lehe Kanun Belirlemesi ve Dava Zamanaşımı  23
6. Uyarlama Davasında Zamanaşımı  33
7. Özellik Gösteren Suç ve Durumlarda Zamanaşımı  33
a. Suç Vasfının Değişmesi  33
b. Birden Çok Suç  33
c. Gümrük Kaçakçılığı Suçlarında Zamanaşımı  34
d. Özel Ceza Kanunlarda Yer Alan Zamanaşımı  37
e. 5237 s. TCK. Kapsamına Göre Zamanaşımı İşlemeyen Suçlar  37
f. Vergi Hukukunda Sahte Fatura Kullanma Suçunda Zamanaşımı  37
g. Avukatlık Kanununda Disiplin Yönüyle Kovuşturma ve Ceza Zamanaşımı  38
ğ. Devlet Memurları Kanununda Disiplin Zamanaşımı  40
D. Zamanaşımı Sürelerinin Karşılaştırılması  41
II. DAVA ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI  45
A. İlgili Yasa Madde/Fıkrası  45
• 5237 s. TCK m. 66/6  45
• 5237 s. TCK m. 66/5  45
• 5237 s. TCK m. 267/8  45
• 5237 s. TCK m. 230/4  45
• 765 s. TCK m. 103  45
• 5236 s. Kabahatler Kanunu m. 20/4  46
B. Çeşitli Suçlar ile Kabahatlerde Zamanaşımının Başlangıcı  46
1. Zamanaşımının Başlangıcına Esas Alınacak Gün  46
2. Tamamlanmış Suçlarda  46
3. Teşebbüs Halinde Kalmış Suçlarda  47
4. Kesintisiz Suçlarda  47
5. Zincirleme Suçlarda  49
6. Çocuklara Karşı Üstsoy veya Hüküm ve Nüfuzu Olan Kişilerce İşlenen Suçlarda  50
7. İftira Suçunda  50
8. Birden Çok Evlilik, Hileli Evlilik Suçlarında  51
9. Tekrar Yargılamayı Gerektiren Hallerde Zamanaşımı Başlangıcı  51
10. Gümrük Kaçakçılığı Davalarında Suç Tarihinin Zamanaşımı Yönüyle Önemi  53
III. DAVA ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ  54
A. İlgili Yasa Maddesi  54
• 5237 s. TCK m. 67/2, 3, 4  54
• 765 s. TCK m. 104, 106  55
B. Zamanaşımını Kesen Sebepler  55
1. 765 s. TCK Yönüyle  55
• Bir Yıldan Fazla Dava Zamanaşımına Tabi Suçlarda  55
a. Mahkumiyet Hükmü  55
b. Yakalama Müzekkeresi  56
c. Tevkif Müzekkeresi  56
d. İfade veya Sorgu İçin Celp Müzekkeresi  56
e. İhzar Müzekkeresi  57
f. Sanığın Sorgusu  57
g. İddianame, Lüzumu Muhakeme Kararı  58
• Bir Yıldan Aşağı Zamanaşımına Tabi Kabahatlerde  58
2. 5237 s. TCK Yönüyle  59
a. Şüpheli veya Sanıklardan Birinin Savcı Huzurunda İfadesinin Alınması veya Mahkeme Tarafından Sorguya Çekilmesi  59
b. Şüpheli veya Sanıklardan Biri Hakkında Tutuklama Kararının Verilmesi  60
c. Suçla İlgili Olarak İddianame Düzenlenmesi  60
d. Sanıklardan Bir Kısmı Hakkında da Olsa Mahkumiyet Hükmü Verilmesi  61
3. Dava Zamanaşımı Süresinin Kesilmesinin Sonuçları  61
• 5237 s. TCK m. 67/3, 4  61
4. Dava Zamanaşımı Süresinin Dolması Halinde Verilecek Karar  62
5. Dava Dosyasının ve Hükmün Zamanaşımı Yönüyle İncelenmesi  63
a. Suçun Tabi Olduğu Zamanaşımı Yönüyle Lehe Olarak Dava Zamanaşımı Oluşmuş mudur?  63
b. Zamanaşımını Kesen Sebepler Yönüyle Zamanaşımı Süresi Dolmuş mudur?  66
c. Zamanaşımını Kesen/Kesmeyen Nedenler İsabetle Değerlendirilmiş midir?  67
d. Birden Çok Kesme Nedeni Varsa, Uzamış Zamanaşımı Süresinin Suç Tarihinden İtibaren Başlatılmasına Dikkat Edilmiş midir?  68
e. Zamanaşımı Süresinin Başlangıcında Yanılgıya Düşülmüş müdür?  68
f. Zamanaşımı Varken, Beraat Hükmü mü Verilmiştir?  68
g. Sorgu Tarihi ile Temyiz İnceleme Tarihi Arasında Asli Zamanaşımı Süresinin Geçip Geçmediğine Dikkat Edilmiş midir?  69
6. Dava Zamanaşımı Nedeniyle Davanın Düşürülmesinin Etkisi (Sonuçları)  69
a. Yargılama Giderleri, Vekalet Ücreti  69
b. Şahsi Hak (Tazminat) İstemi  69
c. Zoralım  69
d. Suç Ortaklarına Sirayet  69
IV. DAVA ZAMANAŞIMINDA SORUNLAR  72
A. Zamanaşımı ile Ön Ödemenin Çatışması  72
B. Zamanaşımı ile Beraatın Çatışması  73
C. Zamanaşımı Süresi ile Sükutu Hak Süresinin Farklılığı  74
D. Yargıtay Ceza Genel Kurulunca Dava, Zamanaşımı Sebebiyle Düşürülebilir mi?  75
E. Aynı Fiilden Dolayı Değişen Suç Vasfına Göre mi Zamanaşımı Hesaplanmalıdır?  78
F. Zamanaşımı Nedeniyle Dava Düşürülünce Suç Konusu Eşyanın Zoralımına Karar Verilir mi?  78
G. Tutukluluğun Mahsubu ve Zamanaşımı  80
H. Suç Tarihine Göre Davanın Ortadan Kaldırılmasına veya Düşürülmesine Şeklinde mi Karar Verilmelidir?  80
İ. Dava Zamanaşımı ile Şikayetin Karşılaştırılması  80
J. Dava Zamanaşımı ve Uzlaşma İlişkisi  81
K. Zamanaşımına İlişkin Hükümlerin Zaman Bakımından Uygulanması Sorunu  81
L. Zamanaşımı ile 4616 s. Yasanın ilişkisi  82
V. ÖRNEKLİ DAVA ZAMANAŞIMI HESAPLAMALARI  82
A. 765 s. TCK Uygulaması Yönüyle  82
• Birden Çok Kesme Sebebinin Varlığı, Uzamış Zamanaşımı  82
• İki Kesme Sebebi Arasında Asli Zamanaşımı Süresinin Geçmesi  82
• En Son Kesme Nedeni İle Hüküm Tarihi Arasında Asli Zamanaşımı Süresinin Geçmesi  83
• Suç Tarihi ile İlk Kesme Sebebi Arasında Asli Zamanaşımı Süresinin Geçmesi  83
• Hüküm Tarihi ile Temyiz İnceleme Tarihi Arasında Asli Zamanaşımı Süresinin Geçmesi  84
• Bozma Tarihi ile Yeniden Hükmün Kurulduğu Tarih Arasında Asli Zamanaşımı Süresinin Geçmesi  84
• Suç Tarihi ile Temyiz İnceleme Tarihi Arasında Uzamış Zamanaşımı Süresinin Geçmesi  84
B. 765 ve 5237 s. TCK Lehe Uygulama Yönüyle  84
• Sanığın Yaşına Göre Zamanaşımı Hesabı ve Lehe Kanun Belirlemesi  84
• Suça Yönelik Düzenlemenin Lehe Olması ve Uzamış Zamanaşımı Süresinin Geçmesi  85
C. 5237 s. TCK Uygulaması Yönüyle  85
• Asli ve Uzamış (Kesintili) Zamanaşımı Süresinin Hangisi Lehe ise Davanın Bu Süreye Göre Düşürülmesi Gerektiği  85
VI. DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DURMASI  89
A. İlgili Yasa Madde/Fıkrası  89
• 5237 s. TCK m. 67/1  89
• 765 s. TCK m. 107  89
• 5271 s. CMK m. 231/8–son, 253/19, 21  90
B. Süreyi Durduran Sebepler  90
1. İzin  90
2. Karar  91
3. Bekletici Sorun Sayma  92
4. Kaçaklık Kararı Verilmesi  93
5. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasında Denetim Süresinde Dava Zamanaşımının Durması  94
6. Çek Kanununda Soruşturma ve Kovuşturma Zamanaşımının Durması  96
C. Durmanın Sonuçları  97
D. Zamanaşımını Kesme ile Durdurmanın Farkı  98
1. Şeriklere Etkisi  98
2. Yasada Belirlenmiş Olması  99
3. Süreye Etkisi  99
4. Uzamış Süre  99
5. Davaya Etkisi  100
E. Dava Zamanaşımın Durması ile İlgili Yargıtay Kararları (765 s. K. Uygulaması)  100
VII. 5237 s. TCK İLE İLGİLİ DAVA ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  109
VIII. 765 s. TCK İLE İLGİLİ DAVA ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  151
A. Dava Zamanaşımının Hesaplanması ile İlgili Kararlar  156
B. Dava Zamanaşımını Kesen Nedenler ile İlgili Yargıtay Kararları  159
C. Dava Zamanaşımını Kesmeyen Nedenler ile İlgili Yargıtay Kararları  161
İkinci Bölüm
CEZA ZAMANAŞIMI
I. CEZA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  165
A. İlgili Yasa Maddesi  165
• 5237 s. TCK m. 68  165
• 765 s. TCK m. 112  165
• 5326 s. Kabahatler Kanunu m. 21  166
B. Tanım  167
C. Ceza Zamanaşımı Hesaplaması  167
1. Genel Kural  167
2. 765 s. TCK m. 112; 5237 s. TCK m. 68/1 Düzenlemesi Karşılaştırılması  167
3. Ceza Zamanaşımı Süresinin Belirlenmesine İlişkin Esaslar  168
II. CEZA ZAMANAŞIMI BAŞLANGICI  169
A. İlgili Yasa Maddesi  169
• 5237 s. TCK m. 68/5  169
• 765 s. TCK m. 113  169
• 5326 s. Kabahatler Kanunu m. 21/4  169
B. Ceza Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı  169
1. Hükmün Kesinleşmesi  169
2. İnfazın Kesintiye Uğraması  171
III. CEZA ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ  172
A. İlgili Yasa Maddesi  172
• 5237 s. TCK m. 71  172
• 765 s. TCK m. 114  172
B. Ceza Zamanaşımının Kesen Nedenler  173
1. Hükmün İnfazına Yönelik Tebligat Yapılması  173
2. Hükümlünün İnfaz Amacıyla Yakalanması  173
3. İki Yıldan Fazla Hapis Cezasını Gerektiren Kasıtlı Bir Suç İşlenmesi  174
C. Kesilmenin Sonuçları  175
1. Azami Süre  175
2. Sirayet  175
IV. CEZA ZAMANAŞIMININ DURMASI  176
A. İlgili Yasa Maddesi  176
• 5320 s.K. m. 15  176
• 5275 s. CGTİHK m. 118/1  176
B. Durdurma Nedenleri  176
V. CEZA ZAMANAŞIMININ SONUÇLARI  177
A. Devletin İnfaz Yetkisi  177
B. Hükmün Hukuki Etkisi  177
C. Şahsi Haklar, Tazminat ve Yargılama Giderlerine  177
D. Hak Yoksunlukları  177
E. Müsaderede Ceza Zamanaşımı  177
F. Resen Uygulama  177
VI. CEZA ZAMANAŞIMINA UĞRAMAYAN CEZALAR  177
A. İlgili Yasa Maddesi  177
• 5237 s. TCK m. 68/3  177
• 765 s. TCK m. 118  178
B. Zamanaşımına Uğramayan Yurt Dışında İşlenmiş Suçlar ve Cezalar  178
VII. CEZA ZAMANAŞIMI VE HAK YOKSUNLUKLARI  179
A. İlgili Yasa Maddesi  179
• 5237 s. TCK m. 69  179
• Gerekçe  180
VIII. MÜSADERE ZAMANAŞIMI  180
A. İlgili Yasa Maddesi  180
• 5237 s. TCK m. 70  180
• Gerekçe  180
Üçüncü Bölüm
FİİLİN SUÇ OLUŞTURMASI HALİNDE
DAHA UZUN ZAMANAŞIMI SÜRESİ (TAZMİNAT DAVASI)
I. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARINDA  181
A. İlgili Yasa Maddesi  181
• BK m. 60  181
B. Anlatım  181
1. Genel Olarak  181
2. Suç Niteliği  182
3. Uzamış Zamanaşımının Kapsamı  183
4. Başlangıcı  184
5. Af Kanunlarının Etkisi  186
II. MOTORLU ARAÇ KAZALARINDA MADDİ TAZMİNAT İSTEMLERİNDE  187
A. İlgili Yasa Maddesi  187
• 2918 s. KTK m. 109  187
B. Hukuki Süre, Uzamış Zamanaşımına Etkisi  187
1. Hukuki Süre  187
2. Uzamış Ceza Zamanaşımına Etkisi  190
C. Uygulamalı Sorunlar ve Yanıtlar (Yargıtay Kararları Eşliğinde)  191
1. Sorun: Ceza davası sürerken, zamanaşımı dolsa da hukuk davası açılabilir mi?  191
2. Sorun: Ceza zamanaşımı işleten hakkında da uygulanacak mıdır?  192
3. Sorun: Maddi hasar ve bedeni yaralanma nedeniyle zamanaşımı süreleri farklı mıdır?  193
4. Sorun: Ek dava ceza zamanaşımı süresi içinde mi açılmalıdır?  195
5. Sorun: Ceza davasının açılmaması veya davanın ortadan kaldırılması, ceza zamanaşımının tazminat davasında uygulanmasını engel oluşturur mu?  198
6. Sorun: Trafik kazası nedeniyle suç oluşturan fiilden dolayı zorunlu mali sorumluluk sigortacısı aleyhine açılacak maddi tazminat davasında uzamış (ceza) zamanaşımı mı uygulanmalıdır?  198
7. Sorun: Sigorta tazminatını ödeyen sigortacının zarara sebebiyet veren aleyhinde açtığı davada zamanaşımı, sigorta ettirenin aynı şahıs hakkında açabileceği davanın zamanaşımına mı tabidir?  199
8. Sorun: Açıkça zamanaşımı definde bulunmadan, davanın uzun süre sonra açıldığından söz etmek zamanaşımı iradesini göstermek anlamına gelir mi?  200
9. Sorun: Haksız fiillerle ilgili olarak kaç türlü zamanaşımı öngörülmüştür? Asıl dava ile saklı tutulan miktar yönünden zamanaşımını keser mi?  205
10. Sorun: Zarar görenin tüzel kişi olması halinde zamanaşımı ne zaman işlemeye başlar?  207
11. Sorun: Karayolları taşıma sigortasında zamanaşımı süreleri ne kadardır?  209
12. Sorun: Küçüğün sebebiyet verdiği ölümlü trafik kazasında, küçüğün babasına karşı açılan tazminat davasında ceza zamanaşımı mı uygulanmalıdır?  209
13. Sorun: Suç oluşturan fiil nedeniyle açılacak manevi tazminat davasında ceza zamanaşımı mı uygulanmalıdır?  210
14. Sorun: Tam ya da eksik teselsülde zamanaşımının borçlulardan birine karşı kesilmesinde diğerine karşı da kesilmiş olur mu?  211
15. Sorun: Zamanaşımını ileri sürmeyene sirayet eder mi?  212
D. Tazminat Davalarında Zamanaşımı ile İlgili Yargıtay Hukuk Kararları  213
E. Hukuk Davalarında Zamanaşımı ile İlgili Yargıtay Hukuk Kararları  230
• Kambiyo senetlerinde zamanaşımı  231
• Satış vaadi sözleşmesinde zamanaşımı  236
• Ayıba karşı tekeffülde zamanaşımı  241
• Haksız eylemde ıslah tarihine göre zamanaşımı  245
• Hayvan idare edene karşı rücuan tazminat davasında zamanaşımı  248
• Ecrimisil davalarında zamanaşımı  248
• Mal rejiminden kaynaklanan davalarda zamanaşımı  250
• Eser sözleşmelerinde zamanaşımı  252
• İcra kefaletinde zamanaşımı  254
• Muris muvazaasında zamanaşımı  255
• SSK m.26 kaynaklanan rücu davalarında zamanaşımı  255
• Vekalet ilişkisinden kaynaklanan davalarda zamanaşımı  256
• Bina sahibinin sorumluluğunda zamanaşımı  257
Kaynakça  259
Yazarın Yayımlanmış Eserleri  261
Kavramlar Dizini  267
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Mehmet Emin Artuk ...
Kasım 2017
58.00 TL
Sepete Ekle
Berrin Akbulut
Kasım 2017
68.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Emin Artuk ...
Kasım 2017
43.50 TL
Sepete Ekle
Fikret Birdişli
Ekim 2017
19.90 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017