Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Kriz ve Stres Yönetimi
Ocak 2021 / 5. Baskı / 336 Syf.
Fiyatı: 47.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Her dönemde olduğu gibi, kriz dönemlerinde de başarı insana bağlıdır. Başarıya ulaşmak için, lidere ve liderin değişimi algılayabilecek ve yönetebilecek yeteneğe sahip olmasına ihtiyaç var. Liderin yapacağı iş bellidir; bağımsız, güçlü, vizyon sahibi ve profesyonel insanlarla yüksek performanslı kuruluşlar oluşturmak ve krizi önlemek. Krizin ortaya çıkardığı tehdidi fırsata dönüştürmekte, kriz yönetiminin bir gereğidir.

Kriz Yönetimi adlı çalışmamız, asıl görevi karar vermek olan yöneticilere, kriz dönemlerinde yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu eser, hızlı değişimin saldırısına karşı koymaya çalışan karar sahiplerini, daha donanımlı kılmak gibi bir amaçla ortaya çıktı. Kitap krizle başa çıkma konusunda bilgi ve beceri kazanmak isteyenlere yardımcı olması açısından kaynak teşkil etmektedir.

Konu Başlıkları
Krizin Tanımı ve Türleri
Krizin Özellikleri ve Kriz Analizi
Krizin Nedenleri
Kriz Süreci ve Sonuçları
Kriz ve Plan Dışı Değişimin Yönetimi
Kriz Döneminin Yönetimi ve Aşamaları
Kriz Döneminde İnsan Kaynakları Yönetimi
Kriz Sonrasının Yönetimi
Kriz Dönemlerinde Halkla İlişkiler ve İletişim
Kriz Ortamında Stres Yönetimi
Stres Faktörleri
Örgütsel Stres
Stresin Birey Üzerindeki Etkisi
Stresle Başa Çıkma
Stressiz Bir Yaşama Adanmış Yazılar
Barkod: 9789750265235
Yayın Tarihi: Ocak 2021
Baskı Sayısı:  5
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 336
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Beşinci Baskıya Önsöz  5
Giriş  15
Birinci Bölüm
KRİZ VE ÖZELLİKLERİ
1. KRİZ KAVRAMI  19
1.1. Krizin Tanımı  20
1.2. Kriz Analizi  23
1.3. Krizin Özellikleri  25
1.4. Kriz Süreci  28
1.4.1. Krizin Sürecinin Aşamaları  30
Kaynaklar  36
İkinci Bölüm
KRİZ TÜRLERİ
1. KRİZİN TÜRLERİ  39
1.1. Ham Madde, Ürün ve Servis Krizleri  40
1.2. Enerji Krizleri  41
1.3. Çalışanlardan Kaynaklanan Krizler  41
1.4. Doğal Afet ve Kaza Krizleri  41
1.5. Ekolojik Krizler  42
1.6. Rekabet Krizleri  42
1.7. Ekonomik Krizler  43
1.8. Siyasi Krizler  43
1.9. Salgın Hastalık Krizleri  44
1.9.1. Pandemik Krizlerin Kısa Tarihi  44
1.9.2. Pandemik Bir Kriz Kaynağı Olarak Korona Krizi  46
1.10. Sosyal Krizler  49
Kaynaklar  51
Üçüncü Bölüm
KRİZ NEDENLERİ
1. KRİZLERİN ÖRGÜT DIŞI NEDENLERİ  53
1.1. Doğal Felaketler  54
1.2. Genel Ekonomik Belirsizlikler  55
1.3. Teknolojik Gelişmeler ve Yenilikler  56
1.4. Sosyo–Kültürel Faktörler  57
1.5. Hukuksal ve Politik Düzenlemeler  57
1.6. Uluslararası İlişkiler  58
2. KRİZİN ÖRGÜTSEL NEDENLERİ  58
2.1. Krizin Örgüt İçi Nedenleri  60
2.1.1. Stratejik Açıklık ve Kriz  61
2.2. Örgütsel Yapı Faktörleri  62
2.3. Yönetimin Yetersizliği  63
2.4. Bilgi Toplama ve Değerlemede Yetersizlik  65
2.5. Örgütlerin Yaşam Evreleri  66
2.6. Örgüt Psikolojisi ile İlgili Sorunlar  67
2.7. Örgüt İklimi ile İlgili Sorunlar  68
2.8. Belirtileri Görememe  68
2.9. Yanlış Karar veya Kararsızlık  69
2.10. Harekete Geçmeme ve Reaktif Tutum  70
2.11. İç ve Dış Faktörlerin Etkileşimi  71
Kaynakça  73
Dördüncü Bölüm
KRİZİN ÖRGÜTSEL VE YÖNETSEL SONUÇLARI
1. KRİZİN SONUÇLARI  75
1.1. Krizinin Olumsuz Sonuçları  76
1.1.1. Kriz ve Örgütsel Bürokrasi  77
1.1.2. Kriz ve Örgütsel Merkezîleşme  77
1.1.3. Kararların Niteliğinin Bozulması  78
1.1.4. Örgütsel Çatışmanın Artması  79
1.1.5. Değişime Uyum Yeteneğinin Zayıflaması  82
1.1.6. Çabuk Karar Alma Zorunluluğu  82
1.1.7. Yönetimin Otoriterleşmesi  83
1.1.8. Zamanın Daralması ve Stres  84
1.1.9. Örgütsel İletişimin Bozulması  86
1.2. Krizin Olumlu Sonuçları  86
Kaynakça  88
Beşinci Bölüm
KRİZ ÖNCESİNİN YÖNETİMİ
1. KRİZ ÖNCESİNİN BELİRTİLERİ  91
1.1. Kriz Öncesi Yönetim Aşamaları  92
1.1.1. Krize Hazırlık  93
1.1.2. Erken Uyarı Sistemleri  97
1.1.3. Kriz Komitesi ve Görevleri  101
1.2. Kriz Senaryoları  103
1.3. Kriz Yönetim Planı Hazırlama  106
2. KRİZDEN KORUNMA  108
2.1. Krizden Korunma Stratejileri  109
2.2. Krizden Korunma Yöntemleri  110
2.2.1. Sürekli İç ve Dış Çevre Analizi  111
2.2.2. Ekonomik Çevre Faktörlerinin Analizi  111
2.2.3. Hukuki ve Politik Çevre Faktörlerinin Analizi  112
2.2.4. Teknolojik Çevre Faktörlerinin Analizi  113
3. Kriz ve Değişime Uyum Mekanizmaları  113
Kaynakça  115
Altıncı Bölüm
KRİZ DÖNEMİNİN YÖNETİMİ
1. Kriz Döneminde Yönetim  117
1.1. Örgütler ve Kriz Yönetimi  118
2. KRİZ YÖNETİMİ MODELLERİ  120
2.1. Mitraf ve Shfivastava'nın Soğan Modeli  120
2.2. Sülük Döngüsü Modeli  121
2.3. Mitroff ve Pearson'un Beş Aşamalı Modeli  121
2.4. McConky Modeli  121
2.5. Fink Kapsamlı Sorgulama Modeli  121
2.6. Küçük John'un altı aşamalı modeli  122
2.7. İki Parçalı Kriz Yönetimi Modeli  122
2.8. Burnett’in Kriz Sınıflandırma Matrisi  123
3. KRİZ YÖNETİMİ İÇİN SİSTEMATİK BİR ÇERÇEVE  123
4. KRİZDE STRATEJİK FARKLILIK  124
5. KRİZ YÖNETİMİ TÜRLERİ  125
6. KRİZ YÖNETİMİNİN AŞAMALARI  126
6.1. Kriz Yönetimi Stratejileri Geliştirme  127
6.2. Krizi Denetim Altına Alma  127
6.3. Krizin Olumlu Yanlarını Saptama  128
6.4. Kriz Yönetimi Programı Hazırlama  129
6.5. Kriz Yönetimi Planı  130
6.6. Stratejik Bilgi İşlem Sistemleri Kurmak  131
6.7. Karar Destek Sistemi Kurmak  133
7. KRİZ DÖNEMLERİNDE FİNANSAL SORUNLARIN YÖNETİMİ  136
8. KRİZİ ÇÖZME YAKLAŞIMI  138
9. KRİZDEN DERS ÇIKARMA  139
10. KRİZİN ÖRGÜTSEL YARARLARINI SAPTAMA  140
Kaynaklar  142
Yedinci Bölüm
KRİZ SONRASININ YÖNETİMİ
1. KRİZ SONRASININ YÖNETİMİ  145
1.1. Kriz Sonrası Rehabilitasyon  145
1.2. Örgüt Geliştirme  148
1.3. Misyon ve Vizyonu Gözden Geçirme  150
1.4. Örgütsel Yalınlaşma  151
1.5. Kriz ve Örgütsel Öğrenme  152
1.6. Kriz Sürecinin Değerlendirilmesi  154
1.7. Reorganizasyon ve Süreç Yenileme  156
1.8. Krize Karşı Sürekli İyileştirme  157
1.9. Yeni Bir Örgütsel İklim Yaratmak  158
1.10. Örgüt Kültürünü Yeniden Yapılandırmak  159
1.11. Yapısal Değişimi Gerçekleştirmek  160
1.12. Krize Yönetim Becerisi Geliştirmek  160
1.13. Duyguları Harekete Geçirmek  161
1.14. Yeni Bir İnsan Kaynakları Politikası Belirlemek  161
2. KRİZ SONRASI YÖNETİM TEKNİKLERİ  162
2.1. Stratejik Tahmin Yapma  162
2.2. Olasılık Plânlaması Hazırlamak  163
2.3. Senaryo Analizi Yapmak  165
Kaynaklar  167
Sekizinci Bölüm
KRİZDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
1. KRİZDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ  169
1.1. Kriz Yönetimi ve Yönetici  170
1.2. Krizin Çalışanlar Üzerindeki Etkileri  171
1.3. Kriz Dönemlerinde Örgütsel Davranış  173
1.4. Kriz Yönetimi ve İşgören Motivasyonu  174
1.5. Duyguları ve İnançları Harekete Geçirme  176
1.6. İnisiyatif Kullanımında Esneklik  177
1.7. Yetki Verme ve Görevlendirme  178
1.8. Krizde Fırsatların Yönetimi  181
1.9. Kriz Dönemlerinde Zaman Yönetimi  182
2. KRİZ LİDERLİĞİ  186
Kaynaklar  189
Dokuzuncu Bölüm
KRİZ DÖNEMLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM
1. KRİZ VE HALKLA İLİŞKİLER  191
1.1. Kriz Öncesi Halkla İlişkiler  192
1.2. Kriz Zamanı Halkla İlişkiler  194
1.3. Kriz Sonrası Halkla İlişkiler  194
2. KRİZ DÖNEMLERİNDE İLETİŞİM  195
2.1. Kriz Dönemlerinde İletişim  196
2.2. Kriz Yönetimi ve İletişim  198
2.3. Kriz Dönemlerinde Bilgi Teknolojisi Kullanımı  199
2.4. Sosyal Paydaşlarla Diyalogu Geliştirmek  200
Kaynaklar  202
Onuncu Bölüm
KRİZ ORTAMINDA STRES YÖNETİMİ
1. KRİZ ORTAMINDA STRES YÖNETİMİ  203
1.1. Stres Kavramının Tanımı ve Kapsamı  203
1.2. Stres ve Yönetim ile İlişkisi  206
1.3. Stres ve Kriz Arasındaki İlişki  208
2. STRES TÜRLERİ VE İLGİLİ KAVRAMLAR  209
3. STRESİN BELİRTİLERİ  211
3.1. Genel Uyum Sendromu  213
3.2. Stres Düzeyi ve Belirtileri Testi  215
Kaynakça  219
Onbirinci Bölüm
STRES FAKTÖRLERİ
1. STRESE NEDEN OLAN FAKTÖRLER  221
1.1. Stres ve Toplumsal Yapı İlişkisi  221
1.2. Strese Neden Olan Sosyo–Kültürel Faktörler  223
1.3. Genel Çevre ile İlgili Stres Faktörleri  226
2. BİREYİN KENDİSİ İLE İLGİLİ STRES FAKTÖRLERİ  228
2.1. Kişisel Stres Faktörleri  229
2.2. Kişilik ve Stres  233
2.3. Kişiliğin Stres ile İlişkisi  234
2.4. Stresle Başa Çıkmayı Zorlaştıran Kişilik Özellikleri  235
2.5. Strese Neden Olan Kişisel Tutum ve Davranışlar  239
Kaynakça  242
Onikinci Bölüm
ÖRGÜTSEL STRES
1. ÖRGÜTSEL STRES VE ÖRGÜTSEL STRESİN YÖNETİMİ  243
1.1. İşin Özelliklerinden Kaynaklanan Stres Faktörleri  246
1.2. Örgütsel Rolden Kaynaklanan Stres Faktörleri  248
1.3. Beşeri İlişkilerden Kaynaklanan Stres Faktörleri  249
1.4. Kariyer Geliştirmeden Kaynaklanan Stres Faktörleri  251
1.5. Örgütsel Yapı ve İklimden Kaynaklanan Stres Faktörleri  252
1.6. Örgütsel Kültüre İlişkin Stres Faktörleri  253
1.7. Örgütsel Stres Faktörü Olarak Mobbing  255
1.8. Örgütsel Stresin Diğer Kaynakları  258
2. STRESİN ÖRGÜT ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ  261
2.1. Verimlilik ve Performans Düşüklüğü  262
Kaynaklar  265
Onüçüncü Bölüm
STRESİN BİREY ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
1. STRESİN BİREY ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ  267
1.1. Stresin Fizyolojik Etkileri  268
1.2. Stresin Psikolojik Etkileri  269
1.3. Stresin Davranışsal Etkileri  270
1.4. Stres ve Hastalıklar  271
2. Stres, Yöneticiler ve Orta–Yaş Bunalımı  273
3. STRES VE YAŞLILIK  276
4. STRES VE KADINLAR  277
5. ÖLÇÜLÜ STRESİN YARARLARI VE OLUMLU STRES DÜZEYİ  281
Kaynaklar  284
Ondördüncü Bölüm
STRESLE BAŞA ÇIKMA
1. STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ  285
1.1. Stresle Başa Çıkmada Olumlu Yaklaşımlar  287
1.2. Gevşeme Seansları  291
1.3. Self–hipnoz Yöntemi  293
1.3. Yoga, Zen, Meditasyon  294
2. STRESİ AZALTMADA DESTEKLEYİCİ YOLLAR  294
3. STRESLE BAŞA ÇIKMADA UYGULANACAK DİĞER TEKNİKLER  297
4. STRESLE BAŞA ÇIKMADA OLUMSUZ STRATEJİLER  301
5. STRESLE BAŞA ÇIKMA VE SOSYAL DESTEK  302
6. STRESLE BAŞA ÇIKMADA SOSYAL DESTEĞİN ÖNEMİ  303
6.1. İş Ortamındaki Sosyal Desteğin Önemi  305
6.2.İş Dışı Alanda Sosyal Destek ve Stres  306
6.3. Stres ve Zaman Yönetimi  307
6.4. Stres ve Liderin Yaratıcı Gerilimi  310
6.5. Stresi Önlemede Bütüncül Bir Yaklaşım  311
7. KENDİNİ YÖNETMENİN VE ÖLÇÜLÜ OLMANIN ERDEMİ VE STRES  313
Kaynaklar  316
EKLER:
STRESSİZ BİR YAŞAMA ADANMIŞ YAZILAR
EK 1: Moral, Güven ve Stres: Bir Öykü, Bir Şiir  317
EK 2. Modern Zamanlarda Tüketmeye ve Tükenmeye Dair  320
EK 3. Dostluk, Sevgi ve Sadakat Üzerine  323
Genel Kaynaklar  325
Dizin  331
 


Ahmet Emre Aköz
Ocak 2021
29.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Yazıcı ...
Aralık 2020
30.00 TL
Sepete Ekle
Hamza Kahriman ...
Aralık 2020
25.00 TL
Sepete Ekle
Meryem Tekin Epik
Aralık 2020
40.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Beşinci Baskıya Önsöz  5
Giriş  15
Birinci Bölüm
KRİZ VE ÖZELLİKLERİ
1. KRİZ KAVRAMI  19
1.1. Krizin Tanımı  20
1.2. Kriz Analizi  23
1.3. Krizin Özellikleri  25
1.4. Kriz Süreci  28
1.4.1. Krizin Sürecinin Aşamaları  30
Kaynaklar  36
İkinci Bölüm
KRİZ TÜRLERİ
1. KRİZİN TÜRLERİ  39
1.1. Ham Madde, Ürün ve Servis Krizleri  40
1.2. Enerji Krizleri  41
1.3. Çalışanlardan Kaynaklanan Krizler  41
1.4. Doğal Afet ve Kaza Krizleri  41
1.5. Ekolojik Krizler  42
1.6. Rekabet Krizleri  42
1.7. Ekonomik Krizler  43
1.8. Siyasi Krizler  43
1.9. Salgın Hastalık Krizleri  44
1.9.1. Pandemik Krizlerin Kısa Tarihi  44
1.9.2. Pandemik Bir Kriz Kaynağı Olarak Korona Krizi  46
1.10. Sosyal Krizler  49
Kaynaklar  51
Üçüncü Bölüm
KRİZ NEDENLERİ
1. KRİZLERİN ÖRGÜT DIŞI NEDENLERİ  53
1.1. Doğal Felaketler  54
1.2. Genel Ekonomik Belirsizlikler  55
1.3. Teknolojik Gelişmeler ve Yenilikler  56
1.4. Sosyo–Kültürel Faktörler  57
1.5. Hukuksal ve Politik Düzenlemeler  57
1.6. Uluslararası İlişkiler  58
2. KRİZİN ÖRGÜTSEL NEDENLERİ  58
2.1. Krizin Örgüt İçi Nedenleri  60
2.1.1. Stratejik Açıklık ve Kriz  61
2.2. Örgütsel Yapı Faktörleri  62
2.3. Yönetimin Yetersizliği  63
2.4. Bilgi Toplama ve Değerlemede Yetersizlik  65
2.5. Örgütlerin Yaşam Evreleri  66
2.6. Örgüt Psikolojisi ile İlgili Sorunlar  67
2.7. Örgüt İklimi ile İlgili Sorunlar  68
2.8. Belirtileri Görememe  68
2.9. Yanlış Karar veya Kararsızlık  69
2.10. Harekete Geçmeme ve Reaktif Tutum  70
2.11. İç ve Dış Faktörlerin Etkileşimi  71
Kaynakça  73
Dördüncü Bölüm
KRİZİN ÖRGÜTSEL VE YÖNETSEL SONUÇLARI
1. KRİZİN SONUÇLARI  75
1.1. Krizinin Olumsuz Sonuçları  76
1.1.1. Kriz ve Örgütsel Bürokrasi  77
1.1.2. Kriz ve Örgütsel Merkezîleşme  77
1.1.3. Kararların Niteliğinin Bozulması  78
1.1.4. Örgütsel Çatışmanın Artması  79
1.1.5. Değişime Uyum Yeteneğinin Zayıflaması  82
1.1.6. Çabuk Karar Alma Zorunluluğu  82
1.1.7. Yönetimin Otoriterleşmesi  83
1.1.8. Zamanın Daralması ve Stres  84
1.1.9. Örgütsel İletişimin Bozulması  86
1.2. Krizin Olumlu Sonuçları  86
Kaynakça  88
Beşinci Bölüm
KRİZ ÖNCESİNİN YÖNETİMİ
1. KRİZ ÖNCESİNİN BELİRTİLERİ  91
1.1. Kriz Öncesi Yönetim Aşamaları  92
1.1.1. Krize Hazırlık  93
1.1.2. Erken Uyarı Sistemleri  97
1.1.3. Kriz Komitesi ve Görevleri  101
1.2. Kriz Senaryoları  103
1.3. Kriz Yönetim Planı Hazırlama  106
2. KRİZDEN KORUNMA  108
2.1. Krizden Korunma Stratejileri  109
2.2. Krizden Korunma Yöntemleri  110
2.2.1. Sürekli İç ve Dış Çevre Analizi  111
2.2.2. Ekonomik Çevre Faktörlerinin Analizi  111
2.2.3. Hukuki ve Politik Çevre Faktörlerinin Analizi  112
2.2.4. Teknolojik Çevre Faktörlerinin Analizi  113
3. Kriz ve Değişime Uyum Mekanizmaları  113
Kaynakça  115
Altıncı Bölüm
KRİZ DÖNEMİNİN YÖNETİMİ
1. Kriz Döneminde Yönetim  117
1.1. Örgütler ve Kriz Yönetimi  118
2. KRİZ YÖNETİMİ MODELLERİ  120
2.1. Mitraf ve Shfivastava'nın Soğan Modeli  120
2.2. Sülük Döngüsü Modeli  121
2.3. Mitroff ve Pearson'un Beş Aşamalı Modeli  121
2.4. McConky Modeli  121
2.5. Fink Kapsamlı Sorgulama Modeli  121
2.6. Küçük John'un altı aşamalı modeli  122
2.7. İki Parçalı Kriz Yönetimi Modeli  122
2.8. Burnett’in Kriz Sınıflandırma Matrisi  123
3. KRİZ YÖNETİMİ İÇİN SİSTEMATİK BİR ÇERÇEVE  123
4. KRİZDE STRATEJİK FARKLILIK  124
5. KRİZ YÖNETİMİ TÜRLERİ  125
6. KRİZ YÖNETİMİNİN AŞAMALARI  126
6.1. Kriz Yönetimi Stratejileri Geliştirme  127
6.2. Krizi Denetim Altına Alma  127
6.3. Krizin Olumlu Yanlarını Saptama  128
6.4. Kriz Yönetimi Programı Hazırlama  129
6.5. Kriz Yönetimi Planı  130
6.6. Stratejik Bilgi İşlem Sistemleri Kurmak  131
6.7. Karar Destek Sistemi Kurmak  133
7. KRİZ DÖNEMLERİNDE FİNANSAL SORUNLARIN YÖNETİMİ  136
8. KRİZİ ÇÖZME YAKLAŞIMI  138
9. KRİZDEN DERS ÇIKARMA  139
10. KRİZİN ÖRGÜTSEL YARARLARINI SAPTAMA  140
Kaynaklar  142
Yedinci Bölüm
KRİZ SONRASININ YÖNETİMİ
1. KRİZ SONRASININ YÖNETİMİ  145
1.1. Kriz Sonrası Rehabilitasyon  145
1.2. Örgüt Geliştirme  148
1.3. Misyon ve Vizyonu Gözden Geçirme  150
1.4. Örgütsel Yalınlaşma  151
1.5. Kriz ve Örgütsel Öğrenme  152
1.6. Kriz Sürecinin Değerlendirilmesi  154
1.7. Reorganizasyon ve Süreç Yenileme  156
1.8. Krize Karşı Sürekli İyileştirme  157
1.9. Yeni Bir Örgütsel İklim Yaratmak  158
1.10. Örgüt Kültürünü Yeniden Yapılandırmak  159
1.11. Yapısal Değişimi Gerçekleştirmek  160
1.12. Krize Yönetim Becerisi Geliştirmek  160
1.13. Duyguları Harekete Geçirmek  161
1.14. Yeni Bir İnsan Kaynakları Politikası Belirlemek  161
2. KRİZ SONRASI YÖNETİM TEKNİKLERİ  162
2.1. Stratejik Tahmin Yapma  162
2.2. Olasılık Plânlaması Hazırlamak  163
2.3. Senaryo Analizi Yapmak  165
Kaynaklar  167
Sekizinci Bölüm
KRİZDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
1. KRİZDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ  169
1.1. Kriz Yönetimi ve Yönetici  170
1.2. Krizin Çalışanlar Üzerindeki Etkileri  171
1.3. Kriz Dönemlerinde Örgütsel Davranış  173
1.4. Kriz Yönetimi ve İşgören Motivasyonu  174
1.5. Duyguları ve İnançları Harekete Geçirme  176
1.6. İnisiyatif Kullanımında Esneklik  177
1.7. Yetki Verme ve Görevlendirme  178
1.8. Krizde Fırsatların Yönetimi  181
1.9. Kriz Dönemlerinde Zaman Yönetimi  182
2. KRİZ LİDERLİĞİ  186
Kaynaklar  189
Dokuzuncu Bölüm
KRİZ DÖNEMLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM
1. KRİZ VE HALKLA İLİŞKİLER  191
1.1. Kriz Öncesi Halkla İlişkiler  192
1.2. Kriz Zamanı Halkla İlişkiler  194
1.3. Kriz Sonrası Halkla İlişkiler  194
2. KRİZ DÖNEMLERİNDE İLETİŞİM  195
2.1. Kriz Dönemlerinde İletişim  196
2.2. Kriz Yönetimi ve İletişim  198
2.3. Kriz Dönemlerinde Bilgi Teknolojisi Kullanımı  199
2.4. Sosyal Paydaşlarla Diyalogu Geliştirmek  200
Kaynaklar  202
Onuncu Bölüm
KRİZ ORTAMINDA STRES YÖNETİMİ
1. KRİZ ORTAMINDA STRES YÖNETİMİ  203
1.1. Stres Kavramının Tanımı ve Kapsamı  203
1.2. Stres ve Yönetim ile İlişkisi  206
1.3. Stres ve Kriz Arasındaki İlişki  208
2. STRES TÜRLERİ VE İLGİLİ KAVRAMLAR  209
3. STRESİN BELİRTİLERİ  211
3.1. Genel Uyum Sendromu  213
3.2. Stres Düzeyi ve Belirtileri Testi  215
Kaynakça  219
Onbirinci Bölüm
STRES FAKTÖRLERİ
1. STRESE NEDEN OLAN FAKTÖRLER  221
1.1. Stres ve Toplumsal Yapı İlişkisi  221
1.2. Strese Neden Olan Sosyo–Kültürel Faktörler  223
1.3. Genel Çevre ile İlgili Stres Faktörleri  226
2. BİREYİN KENDİSİ İLE İLGİLİ STRES FAKTÖRLERİ  228
2.1. Kişisel Stres Faktörleri  229
2.2. Kişilik ve Stres  233
2.3. Kişiliğin Stres ile İlişkisi  234
2.4. Stresle Başa Çıkmayı Zorlaştıran Kişilik Özellikleri  235
2.5. Strese Neden Olan Kişisel Tutum ve Davranışlar  239
Kaynakça  242
Onikinci Bölüm
ÖRGÜTSEL STRES
1. ÖRGÜTSEL STRES VE ÖRGÜTSEL STRESİN YÖNETİMİ  243
1.1. İşin Özelliklerinden Kaynaklanan Stres Faktörleri  246
1.2. Örgütsel Rolden Kaynaklanan Stres Faktörleri  248
1.3. Beşeri İlişkilerden Kaynaklanan Stres Faktörleri  249
1.4. Kariyer Geliştirmeden Kaynaklanan Stres Faktörleri  251
1.5. Örgütsel Yapı ve İklimden Kaynaklanan Stres Faktörleri  252
1.6. Örgütsel Kültüre İlişkin Stres Faktörleri  253
1.7. Örgütsel Stres Faktörü Olarak Mobbing  255
1.8. Örgütsel Stresin Diğer Kaynakları  258
2. STRESİN ÖRGÜT ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ  261
2.1. Verimlilik ve Performans Düşüklüğü  262
Kaynaklar  265
Onüçüncü Bölüm
STRESİN BİREY ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
1. STRESİN BİREY ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ  267
1.1. Stresin Fizyolojik Etkileri  268
1.2. Stresin Psikolojik Etkileri  269
1.3. Stresin Davranışsal Etkileri  270
1.4. Stres ve Hastalıklar  271
2. Stres, Yöneticiler ve Orta–Yaş Bunalımı  273
3. STRES VE YAŞLILIK  276
4. STRES VE KADINLAR  277
5. ÖLÇÜLÜ STRESİN YARARLARI VE OLUMLU STRES DÜZEYİ  281
Kaynaklar  284
Ondördüncü Bölüm
STRESLE BAŞA ÇIKMA
1. STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ  285
1.1. Stresle Başa Çıkmada Olumlu Yaklaşımlar  287
1.2. Gevşeme Seansları  291
1.3. Self–hipnoz Yöntemi  293
1.3. Yoga, Zen, Meditasyon  294
2. STRESİ AZALTMADA DESTEKLEYİCİ YOLLAR  294
3. STRESLE BAŞA ÇIKMADA UYGULANACAK DİĞER TEKNİKLER  297
4. STRESLE BAŞA ÇIKMADA OLUMSUZ STRATEJİLER  301
5. STRESLE BAŞA ÇIKMA VE SOSYAL DESTEK  302
6. STRESLE BAŞA ÇIKMADA SOSYAL DESTEĞİN ÖNEMİ  303
6.1. İş Ortamındaki Sosyal Desteğin Önemi  305
6.2.İş Dışı Alanda Sosyal Destek ve Stres  306
6.3. Stres ve Zaman Yönetimi  307
6.4. Stres ve Liderin Yaratıcı Gerilimi  310
6.5. Stresi Önlemede Bütüncül Bir Yaklaşım  311
7. KENDİNİ YÖNETMENİN VE ÖLÇÜLÜ OLMANIN ERDEMİ VE STRES  313
Kaynaklar  316
EKLER:
STRESSİZ BİR YAŞAMA ADANMIŞ YAZILAR
EK 1: Moral, Güven ve Stres: Bir Öykü, Bir Şiir  317
EK 2. Modern Zamanlarda Tüketmeye ve Tükenmeye Dair  320
EK 3. Dostluk, Sevgi ve Sadakat Üzerine  323
Genel Kaynaklar  325
Dizin  331
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021