Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Yaklaşım Dergisi Sayı: 276 Aralık 2015
Aralık 2015 / 1. Baskı / 334 Syf.
Fiyatı: 38.00 TL
2 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Aylık olarak düzenli bir şekilde yayınlanan derginin, bu ay ki sayısında yer alan makaleler şöyledir;

Konu Başlıkları
İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Gelir ve Maliyetlerin Türk Vergi Mevzuatı ve Türk Muhasebe Standartları (TMS) Açısından Karşılaştırılması ve Muhasebe Uygulaması (E–Yaklaşım), FATMA PAMUKÇU – ESRA AYŞE GÜMÜŞ
Tahakkuk (Ödemesi) 2015 Yıl Sonu İle 2016 Ocak Ay’ı İtibariyle Yapılan Ücretlere, Vergi Tarifesi ve İndirimlerin Uygulanması (E–Yaklaşım), RAMAZAN CENK
Vergi Dairesi Tarafından Mükellefin Bilgisi ve Rızası Dışında Mükellefin Vergi Borcuna Para Yatırılması Tahsil Zamanaşımını Keser mi? (E–Yaklaşım), MEHMET YÜCEL
Dönem Sonu Yaklaşırken; Ödenmeyen veya Geç Ödenen Sosyal Güvenlik Primlerinin Vergisel Muhasebesi Nasıl Olmalıdır? (E–Yaklaşım), MEHMET FİL – NİMET FİL
Götürü Gider Uygulamasında Dış Ticaret Teslim Şekillerine (FOB, CF ve CIF) Göre Hasılat Hesabı (E–Yaklaşım), ÖMER ALANLI – SEDAT İÇEL
Anonim Şirketlerde Sermaye Koyma Borcunu Yerine Getirmeyen Ortakların Transfer Fiyatlandırması Kurumu Karşısındaki Durumu (E–Yaklaşım), ADİL AYDIN
Şirketlere Lojman Olarak Kiraya Verilen Gayrimenkullerde İstisna Uygulaması (E–Yaklaşım), SABRİ OZAN
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Geçici 2. Maddesi Kapsamında Dernek ve Vakıflarda İktisadi İşletme Kargaşası (E–Yaklaşım), İBRAHİM HAK
İstisna Haddi Altında Kalan Arızi Serbest Meslek Kazançlarından Kesilen Vergilerin İadesi (E–Yaklaşım), FEDAİ AYDIN
Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasında Gider ve Maliyet Unsuru Olarak Dikkate Alınacak Harcamalar Nelerdir? (E–Yaklaşım), OSMAN DOĞAN – RIZKULLAH ÇETİN
Bağış ve Yardımların Vergisel Boyutu (E–Yaklaşım), METİN EREN – TUBA YAMAN – ÇAĞLAR GÜRBÜZ
Geçici 67 Geçince Ne Olacak? (E–Yaklaşım), MEHMET CİVAKLI – ABDÜLKADİR ÇALIŞ
Hatır Senetlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (E–Yaklaşım), AYDIN ŞAHİN
Ar–Ge İndiriminin Kurumlar Vergisi Kanunu İle Ar–Ge Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi (E–Yaklaşım), MUSTAFA ATİK
Elektronik Tebligat Uygulaması (E–Yaklaşım), ABDULLAH ARMAĞAN
Belli Bir Dönem Sonunda veya Belli Bir Ciro Aşıldığında Yapılan Iskontolar Hakkında Uygulamaya Yönelik Açıklamalar (E–Yaklaşım), M. UĞUR DÜLGER
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Vergi Usul Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartları Çerçevesinde Değerlendirilmesi ve Bir Uygulama (E–Yaklaşım), SELAHATTİN UÇUNOĞLU
Ar–Ge ve Yenilik Faaliyetlerinde Hibe ve Desteklerin Muhasebeleştirilmesi (E–Yaklaşım), GÜVEN AYYILDIZ
E–Tebligat 01.01.2016’da Başlıyor (E–Yaklaşım), YÜKSEL YAMAÇ – ERDEN GÜLBAHAR
Tahakkuk ve Kesinleşme Aynı Şey midir? (E–Yaklaşım), SULTAN TEKDAL
Sosyal Sigorta Verilerinin Paylaşım Usul ve Esasları Belirlendi (E–Yaklaşım), ERDOĞAN ÜVEDİ
Genel Sağlık Sigortalılarının Gelir Testine Başvurması ve Gelir Tespitinin Yapılmasında Esas Alınacak Aile Bireyleri (E–Yaklaşım), CELAL TOZAN
Ölen Memur Çocuktan Anne ve Babasının Ölüm Aylığı Alma Şartları (E–Yaklaşım), VAKKAS DEMİR
Mevsim–Kampanya İşçiliği ve Özel Durumları (E–Yaklaşım), HAMİT TİRYAKİ
Bağımsız Çalışanların Prime Esas Kazançları Nasıl Belirlenir ve Kurum’a Nasıl Bildirilir? (E–Yaklaşım), MEHMET KARAKOÇ
Kimlere Sigortalı Sayılmadığından İdari Para Cezası Uygulanmamaktadır? (E–Yaklaşım), KEMAL AKYOL
Çalışma Gücü Kaybı Nedeniyle Emeklilikte Sigortalılığa Göre Farklılıklar (E–Yaklaşım), AKIN ŞİMŞEK
Merak Edilen Tüm Noktalarıyla Aile Yardımı Ödeneği (E–Yaklaşım), ŞEVKET TEZEL
Prime Esas Kazanç Nasıl Belirlenir? (E–Yaklaşım), EDA AYÇA GÜLER
Zorunlu, İsteğe Bağlı ve Genel Sağlık Sigortalısı İle Hak Sahiplerinin Sağlık Yardımlardan Yararlanma Şartları Nelerdir? (E–Yaklaşım), MUZAFFER ŞEKEROĞLU
Yurt Dışı Borçlanması Yapanların Kıdem Tazminatı Alması Daha Kolay (E–Yaklaşım), CEMİL UZUN
6552 Sayılı Kanun Kapsamında Borçlarını Yapılandıran İşverenlerin Taksit Dışı Ödemelerinin Taksite Aktarılması ve Çok Zor Durum Halinin Tespiti (E–Yaklaşım), MUHAMMED ENİS YAN
Yer Altı Maden İşlerinde Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği (E–Yaklaşım), RAŞİT ULUBEY
İşyeri Tuvaletine İşyeri Müdürü Hakkında Edebe Aykırı Yazan İşçinin İş Sözleşmesi Haklı Nedenle Derhal Feshedilebilir (mi)? (E–Yaklaşım), CÜNEYT ÖZEN
Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Esasları (E–Yaklaşım), EROL GÜNER
4857 Sayılı Kanun Kapsamında İşveren Vekilleri Fazla Çalışma Ücreti Alabilir mi? (E–Yaklaşım), GÖKHAN BEDİR
Mazeretsiz İşe Gelmeyen İşçi İçin Yapılması Gerekenler (E–Yaklaşım), VEDAT İLKİ
İş Güvenliği Uzmanlarının Çalıştırılma Süreleri Artıyor (E–Yaklaşım), MEHMET UĞUR
İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarında Hedef Bazlı Performans Sisteminin Önemi (E–Yaklaşım), SEDAT ÇİMEN
Belediye Toptancı Hallerinde Satış, Kiralama ve Özelleştirilme Sorunu (E–Yaklaşım), SÜLEYMAN RUHİ AYDEMİR
Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Şirket Bölünmeleri–III (E–Yaklaşım), MUSTAFA ÖZKARA
İhale Yeterlilik Belgeleri İle İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinde Yer Alan İmzanın Farklılık Arzetmesi Durumu (E–Yaklaşım), SALİM DEMİREL
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler Işığında Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi ve Bu Kapsamdaki Eşyaya El Konulması (E–Yaklaşım), CEVDET BOZKURT
4–1–(a) Kapsamındaki Sigortalıların Hak Sahiplerine Borçlanma Yaparak 900 Günden Ölüm Aylığı Bağlanmasına, Anayasa Mahkemesi’nden Onay Çıkmadı (E–Yaklaşım), AHMET ALTINTAŞ
SGK’nın Bu Uygulamasına Dava Açan Memurlar SSK Koşullarında 1 Yıl Erken Emeklilik Hakkı Elde Edebiliyorlar (E–Yaklaşım), DERDA AKCAN
Adi Ortaklığın Sermaye Şirketine Dönüşmesi, NURİ DEĞER
Nakliye Esnasında Çalınan veya Kaybolan Mallarla İlgili Olarak Satıcının Kargo Firmasının ve Alıcının Vergisel Durumu, MEHMET MAÇ
Fatca’da Durum Tespit Yöntemlerinin Bireysel Hesaplara Uygulanması–II, TAHİR ERDEM
Özelge Taleplerinin Cevaplanmasında Süre: Ülke Uygulamaları ve Türkiye, HASAN AYKIN
Belediyelerin Faydalanabileceği Teşvik Uygulamaları–I, AHMET OZANSOY
Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi–I, İMDAT TÜRKAY
Tazminat Ödemelerinin Vergilendirilmesi–I, TAYFUN ŞAHİN
Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arz Eden Bazı Hususlar, MEHMET EMİN AKYOL
Etik Açıdan Transfer Fiyatlandırması, CEYHUN DENİZ
Tevsi Yatırımlarda İndirimli Kurumlar Vergisi, İSMAİL DOLMACI
Ödünç Sözleşmelerinin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu, İSMAİL BİNGÖL
Vergi Hukukunda Uzlaşma Müessesesinin Hukuki Sonuçları ve Yargı Kararlarının İrdelenmesi, MEHMET FATİH GÜR
Avukatlara Masraf Karşılığı Ödenen Bedellerin Vergi Kanunları Açısından Değerlendirilmesi, HANİFİ KARAHAN
İhraç Kayıtlı Teslimlerde KDV ve ÖTV’nin Tecili ve Terkini–II, TARIK SELCİK
İhracat İstisnası Bağlamında Gümrük Antrepoları, İLYAS MERİÇ
Adi Şirketlerin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu, NEVZAT ŞENSES
Geçici Vergide, Vergi Ziyaı ve Ceza Uygulamasına Farklı Bir Bakış, MUZAFFER KÜÇÜK
Riskli Yapıdaki Taşınmaz Maliklerin, Yeni Yapıda Sahip Oldukları Taşınmazlarının Satışında, Tapu Harcı İstisnasının Uygulanmasında İdarenin Görüşü ve Değerlendirmelerimiz, FERHAT FAHRAN
Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Ödeme Esasının Sınırı, SAKIP ŞEKER
İnternet Üzerinden Verilen Eğitimlerin Vergilendirilmesi, YILMAZ SEZER
VUK ve UFRS Kapsamında Gayrimenkullerde Değerleme Sorunu, RECEP ÇETİN
İdari İşlem Kavramı ve Tarh İşleminde Şekil Unsuru, MEHMET EZHAN DOĞRUSÖZ
Tasfiye Sürecinde Vergi Planlaması, CEM BARLAS ARSLAN
İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Kadın İşçilerin Hakları ve Korunması, MÜJDAT ŞAKAR – DUYGU ERKAN
Asgari ve Azami Süreli İş Sözleşmeleri, MÜSLİM DEMİR
Danışmanlık Hizmeti Verenlerin Sigortalılığı, SERDAR GÜNAY
Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığına İlişkin Getirilen Son Düzenleme, SÜLEYMAN TUNÇAY
Durdurulan Bağ–Kur Sigortalılık Sürelerinin Canlandırılması, MURAT GÖKTAŞ – MURAT ÖZDAMAR
Yeni Asgari Ücret Kime Kâr, Kime Zarar? CENGİZ BÜYÜKBİRER
Aralıklı Çalışmalarda Yıllık Ücretli İzin Hakkının Hesaplanması, UMUT TOPCU
İşyeri Hekiminin OSGB’den Hizmet Almak Gerekçesiyle İş Sözleşmesinin Feshi, EKREM TAŞBAŞI
İş Güvenliği Uzmanlarının 1 Ocak’tan İtibaren Çalışma Süreleri Artıyor, ARİF TEMİR
Günlük 11 Saati Aşan Çalışmalarda Haftalık Çalışma Süresi Dikkate Alınır mı? CUMHUR SİNAN ÖZDEMİR
Yeni İş Arama İzni ve Uygulanma Esasları, MURAT AYGAR
İşverenin Yapı İşlerinde Sağlığı ve Güvenlik Planı ve Sağlık ve Güvenlik Dosyası Hazırlama Yükümlülüğü, LÜTFİ ALPSOY – RECEP GÜNER
Ev Hizmetlerinde Ay İçinde Çalışma Gün Sayısı 10 Günden Az Olanların Sigortalılığı, NERGİS ŞİMŞEK
Fiili Hizmet Süresi Zammı Kapsamında Olunmayan Sürede İşin Riskine Maruz Kalan Sigortalılar, SEVGİ ÜVEDİ
Bağ–Kur (4–1–b) Kapsamında Özürlü Olarak Çalışan Sigortalıların Erken Emekli Olabilme Şartları, CENGİZ TÜRKCAN
İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgesi İle Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Bilgilerinin Uyuşmaması Halinde SGK’ca Yapılan İşlemler, ESRA CEYHUN
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarında Yükümlülükler ve Rücu İşlemleri, COŞKUN BİLGİN
SGK’dan Aylık veya Üç Aylık Maaş Alanların Vefatı Halinde Peşin Alınan Aylıklar İçin Borç Çıkartılır mı? SÜLEYMAN UZUNOĞLU
Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası İle İmtihanı, FAHRİ MAHİR DÜNDAR
Kısmi Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışan Sigortalılara İşsizlik Ödeneği Verilir mi? REŞAT MERTTİR
900 Günü Borçlanmak Suretiyle Tamamlayarak Aylık Almak İsteyenlere Anayasa Mahkemesi “Hayır!” Dedi, ERTUĞRUL GEZEN
Muvazaalı Boşananlara Anayasa Mahkemesi’nden Kötü Haber, MURAT ARAZ
Askerlik Borçlanması ve Yurt Dışı Borçlanması Yapacaklar Dikkat!.. 2016 Yılında Yüzde 30 Zam Var, SAMİ ÖNER
Anonim Şirketlerde Sermayenin Azaltılması ve Örtülü Sermaye Sayılan Borçlanmalar Üzerinden Alınan Faizlerin Durumu, UFUK ÜNLÜ
AVM’lerdeki Satış Mağazalarının Tescil ve İlanı Zorunlu mudur? SONER ALTAŞ
Şirket Ortaklarının Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararları Hakkında İptal Davası Açma Hakkı, MUSTAFA YAVUZ
Tasfiye Halindeki Sermaye Şirketlerinde Şirket Alacaklılarının Durumu, ÖZDEM SATICI TOPRAK
Anonim Şirket Nasıl Kurulur? ÖZKAN ARSLAN
Sermaye Şirketlerinin Tür Değiştirmesi Kapsamında Şirket Payının ve Haklarının Korunması, SALİH ÇALAL
İmar Hukukunda Yapı–II, ÖMER KÖROĞLU
Anayasa Mahkemesi’nin SSK Kapsamındaki Sigortalıların Haksahipleri İçin Verdiği Ölüm Sigortası Kararının İncelenmesi, MAHMUT ÇOLAK
Ödeme Emri Düzenlenip Mükellefe Tebliğ Edildikten Sonra Haciz Varakasına İstinaden İcra–İ İşleme Başlanılabilir. Haciz Varakasına Karşı Vergi Davası Açılamaz, NAZLI GAYE ALPASLAN
Barkod: 9781111165376
Yayın Tarihi: Aralık 2015
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 334
Yayınevi: Yaklaşım Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için İstanbul Şişli ve Ankara Strazburg Cad. Şubelerimiz Salı ve Perşembe günleri saat 9:00 – 17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.