Terazi Aylık Hukuk Dergisi Sayı:102 Şubat 2015 Mutlu Dinç

Terazi Aylık Hukuk Dergisi Sayı:102 Şubat 2015

Mutlu Dinç (Editör)

1. Baskı, 
Şubat 2015
Ürün Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
19x27
Sayfa:
188
Barkod:
1306980215021
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
39,50
Stoktan hemen gönderilir.
Ürün Açıklaması
Değerli Okurlarımız;
2015 yılının ikinci sayısında gündemi takip eden, kanun değişikliklerini işleyen ve sorunlu alanlara çözüm bulan birbirinden zengin makaleleri sizlere ulaştırmanın mutluluğunu yaşamaktayız.
Bu sayımızda; Uğur AYDIN’ın “Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi ve Türk Hukukunda Uygulaması”, Serhat BAYRAKTUTAN’ın “6352 Sayılı Kanun Uygulamasında Sair Düşünce ve Kanaat Açıklama Yöntemleriyle İşlenen Suç Kavramı ve Erteleme Kararına Karşı Başvurulacak Kanun Yolu”, Mehmet Serkan KILIÇ’ın “Elektronik Delillerin Hukuken Geçerliliği Açısından İlk Müdahalenin Önemine İlişkin Bir İnceleme” ve Umut YENİOCAK’ın “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Göre Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinin Şekli” adlı çalışmaları hakemli makaleler bölümünde yer almaktadır.
Bünyamin ESEN’in “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Gereğince Verilen İşin Durdurulması Kararına Yargısal İtiraz”, Fatih KARAMERCAN’ın “Basit Yargılama Usulünde Tanık Deliline Başvurulması”, Yasin SEZER ve Recep Emre KALKAN’ın “Türk Kamu Yönetiminde İstisnai Memurluk”, Mahmut ŞEN’in “Yargının Bağımsızlığı ve Hesap Verebilirliği İlişkisi”, İmdat TÜRKAY’ın “2014 Yılında Elde Edilen Ücret, Kira ve Menkul Kıymet Gelirlerinin Beyanı” ve Mustafa YAVUZ’un “Anonim ve Limited Şirketlerde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ve Yapılma Usulü” adlı çalışmalarını ise hakemsiz makaleler bölümünde detaylı olarak inceleyebilirsiniz.
Yorumlar & Görüşler adlı bölümümüzde; Ferhat YILDIRIM’ın “Avusturya Hukukunda Hukuk Uyuşmazlıkları Arabuluculuk Federal Kanunu” adlı çevirisinin ilginizi çekeceğine inanıyoruz. (Önsöz'den)
Ürün Konu Başlıkları
.
Uğur AYDIN: Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi ve Türk Hukukunda Uygulaması
.
Serhat BAYRAKTUTAN: 6352 Sayılı Kanun Uygulamasında Sair Düşünce ve Kanaat Açıklama Yöntemleriyle İşlenen Suç Kavramı ve Erteleme Kararına Karşı Başvurulacak Kanun Yolu
.
Mehmet Serkan KILIÇ: Elektronik Delillerin Hukuken Geçerliliği Açısından İlk Müdahalenin Önemine İlişkin Bir İnceleme
.
Yrd. Doç. Dr. Umut YENİOCAK: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Göre Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinin Şekli
.
Bünyamin ESEN: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Gereğince Verilen İşin Durdurulması Kararına Yargısal İtiraz
.
Fatih KARAMERCAN: Basit Yargılama Usulünde Tanık Deliline Başvurulması
.
Prof. Dr. Yasin SEZER ¦ Recep Emre KALKAN: Türk Kamu Yönetiminde İstisnai Memurluk
.
Mahmut ŞEN: Yargının Bağımsızlığı ve Hesap Verebilirliği İlişkisi
.
İmdat TÜRKAY: 2014 Yılında Elde Edilen Ücret, Kira ve Menkul Kıymet Gelirlerinin Beyanı
.
Mustafa YAVUZ: Anonim ve Limited Şirketlerde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ve Yapılma Usulü
.
Çev.: Öğr. Gör. Av. Ferhat YILDIRIM: Avusturya Hukukunda Hukuk Uyuşmazlıkları Arabuluculuk Federal Kanunu
.
Mehmet Akif TUTUMLU: Temyiz Aşamasında Adli Yardımdan Yararlanmanın Koşulları
.
Akif YILDIRIM: Bireysel Başvuru Konusu Yapılamayacak İşlemler, Kararlar ve Haklar
.
Rüknettin KUMKALE: Ortaklar Cari Hesabının Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından Değerlendirilmesi
.
Remzi ÖZMEN: Herkesin Standardı Kendinden ve Kendine…