Terazi Aylık Hukuk Dergisi Sayı:90 Şubat 2014 Mutlu Dinç

Terazi Aylık Hukuk Dergisi Sayı:90 Şubat 2014

Mutlu Dinç (Editör)

1. Baskı, 
Şubat 2014
Ürün Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
19x27
Sayfa:
172
Barkod:
1306980214024
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
34,50
Stoktan hemen gönderilir.
Ürün Açıklaması
Değerli yazarlarımız / değerli okurlarımız,
Gündemin hızla değiştiği bir süreç yaşıyoruz. Dergimizde gündemdeki konulara ilişkin makalelere yer vermeye çalışıyoruz. 2014 yılında siz okuyucularımızın bu hızlı değişimi daha rahat takip etmeniz için bazı aylarda dergimiz özel sayılar olarak yayınlanacak. Yılın ilk sayısını “Tüketici Hukuku” özel sayısı olarak gerçekleştirdik. Mart ayının konusu ise; İş Hukukuna ilişkin olacak. Bu sayımızda İş Hukukunun sıklıkla dava konusu olan alt işverenliğe ilişkin çalışmaları ve iş sözleşmelerinden kaynaklanan sorunlara çözüm üreten makaleleri inceleme imkânı bulacaksınız.
Bu ay, hakemli makale olarak, Ahmet Cemal Ruhi’nin “Türk Hukukunda Velayet ve Velayet ile İlgili Yabancı Mahkeme İlamlarının Tenfizi” başlıklı ve Ozan Muzaffer Köstü’nün “Ödeme Emirlerine Karşı Açılan Davalarda Borcun Olmadığı İtirazının Kapsamı” başlıklı çalışmalarına yer veriyoruz.
Ömer Tuğrul Zor’un “Ceza Hukuku İlkeleri Çerçevesinde Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklama Kararları” başlıklı ve Erkan Özdemir’in “Davet Usulüyle Yapılan İhalelerde Dikkat Edilecek Hususlar” başlıklı, Talih Uyar’ın “İcra ve İflâs Kanununun 79’uncu Maddesi Üzerine Bir İnceleme” başlıklı ve Halil Çığlı’nın “Sosyal Güvenlik Kurumuna Karşı İşlenen Dolandırıcılık Eylemleri” başlıklı çalışmaları, sayfalarımızda yer verdiğimiz makalelerden bazıları… (Önsöz’den)
Ürün Konu Başlıkları
.
Ahmet Cemal RUHİ: Türk Hukukunda Velayet ve Velayet ile İlgili Yabancı Mahkeme İlamlarının Tenfizi
.
Ozan Muzaffer KÖSTÜ: Ödeme Emirlerine Karşı Açılan Davalarda Borcun Olmadığı İtirazının Kapsamı
.
Halil ÇIĞLI: Sosyal Güvenlik Kurumuna Karşı İşlenen Dolandırıcılık Eylemleri
.
Talih UYAR: İcra ve İflâs Kanununun 79’uncu Maddesi Üzerine Bir İnceleme
.
İmdat TÜRKAY: Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançların Vergilendirilmesi
.
Soner ALTAŞ: Anonim Şirket Sermayesinin Azaltılmasında Şirket Aktifini Kim Tespit Edecek?
.
Erkan ÖZDEMİR: Davet Usulüyle Yapılan İhalelerde Dikkat Edilecek Hususlar
.
Ömer Tuğrul ZOR: Ceza Hukuku İlkeleri Çerçevesinde Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklama Kararları
.
Coşkun ÖZBUDAK: Hukuka Aykırı İşlemden Kaynaklı Maddi Tazminat Sorumluluğunun Belirlenmesinde İptal Kararının Gerekçesi
.
Fatih KARAMERCAN: Alacaklının İİK Madde 121 Kapsamında Açmış Olduğu Ortaklığın Giderilmesi Davasındaki Yargılama Giderleri İcra Dosya Borcuna Eklenir mi?
.
Hakim Mehmet Akif TUTUMLU: Ön İnceleme Aşaması ile İlgili Hatalı Uygulamalar
.
YMM. Rüknettin KUMKALE: Muhasebede Dönem Sonu İşlemleri
.
Remzi ÖZMEN: İki Şeyin Nasıl Yapıldığını Bilmiyoruz: Sosis ve Kanun
.
Yüksek Yargı Kararları
.
Hukuk Dünyasından Haberler
.
Hukuk Ajandası