Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Prof. Dr. Turhan Esener Armağanı I. İş Hukuku Uluslararası Kongresi
(15–16–17 Mayıs 2014)
Nisan 2016 / 1. Baskı / 495 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 139.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bu kitap Prof. Dr. Turhan Esener Armağanı’nın eki niteliğinde olup, 15-16 Mayıs 2014 tarihlerinde, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Türk-İş İşbirliği ile İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Prof. Dr. Turhan Esener İş Hukuku I. Uluslararası Kongresi’nde sunulan tebliğ metinleri, tebliğ çevirileri ve kongre kitabında yayımlanmak üzere gönderilen makaleler bu kitapta derlenmiştir.

Kongre Başkanlığını İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve CEHAMER Müdürü Prof. Dr. Dr. h.c. Bahri ÖZTÜRK’ün üstlenmiş olduğu, bireysel ve toplu iş hukukunun güncel konularının karşılaştırmalı hukuk çerçevesinde değerlendirildiği ve oturum başkanlıklarını, Prof. Dr. Sarper SÜZEK, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Ümran SAYIŞ, Prof. Dr. Savaş TAŞKENT, Prof. Dr. İlhan ULUSAN, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı Seracettin GÖKTAŞ, Yargıtay Birinci Başkan Vekili Mahmut BİLGEN, Prof. Dr. Fehim ÜÇIŞIK, ve Prof. Dr. Can TUNCAY’ın yapmış olduğu Prof. Dr. Turhan Esener İş Hukuku I. Uluslararası Kongresi’nde; Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU, Prof. Dr. Sarper SÜZEK, Prof. Dr. Antoine Lyon-CAEN, Prof. Dr. Ali GÜZEL, Prof. Dr. Gabriel AUBERT, Prof. Dr. Kübra DOĞAN YENİSEY, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi Bektaş KAR, Prof. Dr. Frank ROTTMANN, Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT, Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi Şahin ÇİL, Prof. Dr. Corinne SACHS-DURAND, Prof.Dr. Melda SUR, Prof. Dr. Dres. h.c. Rolf BİRK, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans-Heiner KÜHNE, Prof. Dr. Sebastian KREBBER ve Prof. Dr. E. Murat ENGİN sundukları tebliğlerle, Doç. Dr. Zeki OKUR, Yard. Doç. Dr. Ömer KORKMAZ, Yard. Doç. Dr. Yeliz BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU, Yard. Doç. Dr. Özdem ÖZAYDIN, Ar. Gör. Deniz UGAN ÇATALKAYA, Ar. Gör. Hande HEPER, Ar. Gör. Serkan SEYHAN tebliğ çevirileri ile Prof. Dr. Merih Kemal OMAĞ ve Dr. Ahmet E. KOTİL yayımlanmak üzere gönderdikleri makaleleri ile katkıda bulunmuşlardır.

Konu Başlıkları
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Çerçevesinde İşverenin İş Kazasından Doğan Hukuki Sorumluluğu, Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU
İş Kazaları Konusunda Devletin, İşverenlerin ve Sendikaların Yükümlülükleri, Prof. Dr. Sarper SÜZEK
Toplu İş Sözleşmesinin Yapılışında Denge ve Uygulanmasında İstikrar Arayışı Fransız Deneyimi Üzerine Bazı Düşünceler, Prof. Dr. Antoine Lyon–CAEN Çeviren: Deniz UGAN ÇATALKAYA
Türk İş Hukukunda Toplu İş Sözleşmesinde Denge ve Süreklilik, Prof. Dr. Ali GÜZEL
İşçinin Başka Bir Ülkede Geçici Olarak Çalışması Halinde Korunması, Prof. Dr. Gabriel AUBERT Çeviren : Ar. Gör. Serkan SEYHAN
Yeni Bir Tasarı Işığında Mesleki Faaliyet Olarak Geçici İş İlişkisi ve Geçici İş İlişkisi, Prof. Dr. Kübra DOĞAN YENİSEY
Yargıtay Uygulamasında Atipik İstihdam Sözleşmeleri ve Bu Kapsamda Geçici (Ödünç) İş İlişkisi, Bektaş KAR
İHAS’ın 11. maddesinde Düzenlenen Örgütlenme Özgürlüğünün Kapsamı ve Sınırlarına İlişkin İHAM İçtihadı ve Bu İçtihadın Ulusal Hukuka Etkisi, Prof. Dr. Frank ROTTMANN Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Ömer KORKMAZ
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11. maddesi ve Türk İş Hukuku’nun Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT
İşçilik Alacaklarında Belirsiz Alacak Davası, Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ
Yargıtay Uygulamasında Belirsiz Alacak Davası, Şahin ÇİL
Toplu İş Hukukuna İlişkin Uluslararası Çalışma Örgütü Normlarının Fransız İçtihadına Etkisi, Prof. Dr. Corinne SACHS–DURAND Çeviren: Ar. Gör. Hande HEPER
Toplu İş İlişkilerine Yön Veren İlkeler ve Grev Türleri, Prof.Dr. Melda SUR
İşyeri Düzeyinde Kolektif Çalışma Koşullarının Düzenlenmesi, Prof. Dr. Dres. h. c. Rolf BIRK Çeviren: Doç. Dr. Zeki OKUR
İş Hukukunda Cezai Yaptırımlarının Anlamı, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans–Heiner KÜHNE Çeviren: Yard. Doç. Dr. Özdem ÖZAYDIN
Sendikaların Toplu İş Sözleşme Yapma Ehliyeti İçin Aranan Şartlar, Prof. Dr. Sebastian KREBBER Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Yeliz BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU
6356 sayılı Yasa’nın Toplu İş Sözleşmesi Yetkisine İlişkin Hükümleri, Prof. Dr. E. Murat ENGİN
Gemi İpoteği ve Sigorta Tazminatı, Prof. Dr. Merih Kemal OMAĞ
Sosyal Politika, İlkeler ve Güvenlik, Dr. Ahmet E.KOTİL
Barkod: 9789750237539
Yayın Tarihi: Nisan 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 495
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
AÇILIŞ KONUŞMASI  11
Prof. Dr. Dr. h.c. Bahri ÖZTÜRK  13
Prof. Dr. Polat SOYER  15
Prof. Dr. Sıddıka Semahat DEMİR  17
Dr. Bahar AKINGÜÇ GÜNVER  21
Dr. Naci ÖNSAL  23
Tuğrul KUTADGOBİLİK  25
Mahmut BİLGEN  29
BİRİNCİ GÜN  
BİRİNCİ OTURUM  
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Çerçevesinde İşverenin İş Kazasından Doğan Hukuki Sorumluluğu  
Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU  35
İş Kazaları Konusunda Devletin, İşverenlerin ve Sendikaların Yükümlülükleri  
Prof. Dr. Sarper SÜZEK  71
İKİNCİ OTURUM  
Toplu İş Sözleşmesinin Yapılışında Denge ve Uygulanmasında İstikrar Arayışı Fransız Deneyimi Üzerine Bazı Düşünceler  
Prof. Dr. Antoine Lyon–CAEN Çeviren: Deniz UGAN ÇATALKAYA  81
Türk İş Hukukunda Toplu İş Sözleşmesinde Denge ve Süreklilik  
Prof. Dr. Ali GÜZEL  91
ÜÇÜNCÜ OTURUM  
İşçinin Başka Bir Ülkede Geçici Olarak Çalışması Halinde Korunması  
Prof. Dr. Gabriel AUBERT Çeviren : Ar. Gör. Serkan SEYHAN  127
Yeni Bir Tasarı Işığında Mesleki Faaliyet Olarak Geçici İş İlişkisi ve Geçici İş İlişkisi  
Prof. Dr. Kübra DOĞAN YENİSEY  133
Yargıtay Uygulamasında Atipik İstihdam Sözleşmeleri ve Bu Kapsamda Geçici (Ödünç) İş İlişkisi  
Bektaş KAR  173
DÖRDÜNCÜ OTURUM  
İHAS’ın 11. maddesinde Düzenlenen Örgütlenme Özgürlüğünün Kapsamı ve Sınırlarına İlişkin İHAM İçtihadı ve Bu İçtihadın Ulusal Hukuka Etkisi  
Prof. Dr. Frank ROTTMANN Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Ömer KORKMAZ  191
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11. maddesi ve Türk İş Hukuku’nun Değerlendirilmesi  
Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT  203
İKİNCİ GÜN  
BİRİNCİ OTURUM  
İşçilik Alacaklarında Belirsiz Alacak Davası  
Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ  223
Yargıtay Uygulamasında Belirsiz Alacak Davası  
Şahin ÇİL  239
İKİNCİ OTURUM  
Toplu İş Hukukuna İlişkin Uluslararası Çalışma Örgütü Normlarının Fransız İçtihadına Etkisi  
Prof. Dr. Corinne SACHS–DURAND Çeviren: Ar. Gör. Hande HEPER  259
Toplu İş İlişkilerine Yön Veren İlkeler ve Grev Türleri  
Prof.Dr. Melda SUR  269
ÜÇÜNCÜ OTURUM  
İşyeri Düzeyinde Kolektif Çalışma Koşullarının Düzenlenmesi  
Prof. Dr. Dres. h. c. Rolf BIRK Çeviren: Doç. Dr. Zeki OKUR  293
İş Hukukunda Cezai Yaptırımlarının Anlamı  305
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans–Heiner KÜHNE Çeviren: Yard. Doç. Dr. Özdem ÖZAYDIN  305
DÖRDÜNCÜ OTURUM  
Sendikaların Toplu İş Sözleşme Yapma Ehliyeti İçin Aranan Şartlar  
Prof. Dr. Sebastian KREBBER Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Yeliz BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU  313
6356 sayılı Yasa’nın Toplu İş Sözleşmesi Yetkisine İlişkin Hükümleri  
Prof. Dr. E. Murat ENGİN  333
YAYIMLANMASI İÇİN KONGRE KİTABINA  
GÖNDERİLEN MAKALELER  
Gemi İpoteği ve Sigorta Tazminatı  
Prof. Dr. Merih Kemal OMAĞ  351
Sosyal Politika, İlkeler ve Güvenlik  
Dr. Ahmet E.KOTİL  367
KONGRE KİTABINDA ÇEVİRİLERİNE YER VERİLEN TEBLİĞLERİN ÖZGÜN METİNLERİ  
Professeur émérite de l’Université de Paris Ouest Nanterre La Défense Directeur d’études à l’EHESS La convention collective en quête d’un équilibre dans sa formation et d’une stabilité dans son exécution Réflexions à partir de l’expérience française  
Prof. Dr. Antoine Lyon–CAEN  419
Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechts (EGMR) zu Umfang und Grenzen der Koalitionsfreiheit des Art. 11 EMRK in ihrer Auswirkung auf das nationale Recht  
Prof. Dr. Frank ROTTMANN  429
l'influence des conventions de l'OIT sur la jurisprudence française, dans le domaine des droits collectifs  
Prof. Dr. Corinne SACHS–DURAND  443
Die Regelung kollektiver Arbeitsbedingungen auf betrieblicher Ebene  
Prof. Dr. Dres. h.c. Rolf BIRK  455
Die Sinnhaftigkeit strafrechtlicher Sanktionen im Arbeitsrecht Universität Trier  
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans–Heiner KÜHNE  467
Voraussetzungen Der Tariffähigkeit Von Gewerkschaften  
Prof. Dr. Sebastian KREBBER  473
PROF. DR. TURHAN ESENER’İN TEŞEKKÜR KONUŞMASI  
Prof. Dr. Turhan ESENER  493
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
AÇILIŞ KONUŞMASI  11
Prof. Dr. Dr. h.c. Bahri ÖZTÜRK  13
Prof. Dr. Polat SOYER  15
Prof. Dr. Sıddıka Semahat DEMİR  17
Dr. Bahar AKINGÜÇ GÜNVER  21
Dr. Naci ÖNSAL  23
Tuğrul KUTADGOBİLİK  25
Mahmut BİLGEN  29
BİRİNCİ GÜN  
BİRİNCİ OTURUM  
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Çerçevesinde İşverenin İş Kazasından Doğan Hukuki Sorumluluğu  
Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU  35
İş Kazaları Konusunda Devletin, İşverenlerin ve Sendikaların Yükümlülükleri  
Prof. Dr. Sarper SÜZEK  71
İKİNCİ OTURUM  
Toplu İş Sözleşmesinin Yapılışında Denge ve Uygulanmasında İstikrar Arayışı Fransız Deneyimi Üzerine Bazı Düşünceler  
Prof. Dr. Antoine Lyon–CAEN Çeviren: Deniz UGAN ÇATALKAYA  81
Türk İş Hukukunda Toplu İş Sözleşmesinde Denge ve Süreklilik  
Prof. Dr. Ali GÜZEL  91
ÜÇÜNCÜ OTURUM  
İşçinin Başka Bir Ülkede Geçici Olarak Çalışması Halinde Korunması  
Prof. Dr. Gabriel AUBERT Çeviren : Ar. Gör. Serkan SEYHAN  127
Yeni Bir Tasarı Işığında Mesleki Faaliyet Olarak Geçici İş İlişkisi ve Geçici İş İlişkisi  
Prof. Dr. Kübra DOĞAN YENİSEY  133
Yargıtay Uygulamasında Atipik İstihdam Sözleşmeleri ve Bu Kapsamda Geçici (Ödünç) İş İlişkisi  
Bektaş KAR  173
DÖRDÜNCÜ OTURUM  
İHAS’ın 11. maddesinde Düzenlenen Örgütlenme Özgürlüğünün Kapsamı ve Sınırlarına İlişkin İHAM İçtihadı ve Bu İçtihadın Ulusal Hukuka Etkisi  
Prof. Dr. Frank ROTTMANN Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Ömer KORKMAZ  191
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11. maddesi ve Türk İş Hukuku’nun Değerlendirilmesi  
Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT  203
İKİNCİ GÜN  
BİRİNCİ OTURUM  
İşçilik Alacaklarında Belirsiz Alacak Davası  
Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ  223
Yargıtay Uygulamasında Belirsiz Alacak Davası  
Şahin ÇİL  239
İKİNCİ OTURUM  
Toplu İş Hukukuna İlişkin Uluslararası Çalışma Örgütü Normlarının Fransız İçtihadına Etkisi  
Prof. Dr. Corinne SACHS–DURAND Çeviren: Ar. Gör. Hande HEPER  259
Toplu İş İlişkilerine Yön Veren İlkeler ve Grev Türleri  
Prof.Dr. Melda SUR  269
ÜÇÜNCÜ OTURUM  
İşyeri Düzeyinde Kolektif Çalışma Koşullarının Düzenlenmesi  
Prof. Dr. Dres. h. c. Rolf BIRK Çeviren: Doç. Dr. Zeki OKUR  293
İş Hukukunda Cezai Yaptırımlarının Anlamı  305
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans–Heiner KÜHNE Çeviren: Yard. Doç. Dr. Özdem ÖZAYDIN  305
DÖRDÜNCÜ OTURUM  
Sendikaların Toplu İş Sözleşme Yapma Ehliyeti İçin Aranan Şartlar  
Prof. Dr. Sebastian KREBBER Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Yeliz BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU  313
6356 sayılı Yasa’nın Toplu İş Sözleşmesi Yetkisine İlişkin Hükümleri  
Prof. Dr. E. Murat ENGİN  333
YAYIMLANMASI İÇİN KONGRE KİTABINA  
GÖNDERİLEN MAKALELER  
Gemi İpoteği ve Sigorta Tazminatı  
Prof. Dr. Merih Kemal OMAĞ  351
Sosyal Politika, İlkeler ve Güvenlik  
Dr. Ahmet E.KOTİL  367
KONGRE KİTABINDA ÇEVİRİLERİNE YER VERİLEN TEBLİĞLERİN ÖZGÜN METİNLERİ  
Professeur émérite de l’Université de Paris Ouest Nanterre La Défense Directeur d’études à l’EHESS La convention collective en quête d’un équilibre dans sa formation et d’une stabilité dans son exécution Réflexions à partir de l’expérience française  
Prof. Dr. Antoine Lyon–CAEN  419
Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechts (EGMR) zu Umfang und Grenzen der Koalitionsfreiheit des Art. 11 EMRK in ihrer Auswirkung auf das nationale Recht  
Prof. Dr. Frank ROTTMANN  429
l'influence des conventions de l'OIT sur la jurisprudence française, dans le domaine des droits collectifs  
Prof. Dr. Corinne SACHS–DURAND  443
Die Regelung kollektiver Arbeitsbedingungen auf betrieblicher Ebene  
Prof. Dr. Dres. h.c. Rolf BIRK  455
Die Sinnhaftigkeit strafrechtlicher Sanktionen im Arbeitsrecht Universität Trier  
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans–Heiner KÜHNE  467
Voraussetzungen Der Tariffähigkeit Von Gewerkschaften  
Prof. Dr. Sebastian KREBBER  473
PROF. DR. TURHAN ESENER’İN TEŞEKKÜR KONUŞMASI  
Prof. Dr. Turhan ESENER  493
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020