Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Yaklaşım Dergisi Sayı: 283 Temmuz 2016
Temmuz 2016 / 1. Baskı / 318 Syf.
Fiyatı: 41.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Aylık olarak düzenli bir şekilde yayınlanan derginin, bu ay ki sayısında yer alan makaleler şöyledir;

Konu Başlıkları
Reklam Çekimi İçin Yabancı Bir Sporcu Adına Organizatör Firmalara Yapılacak Ödemelerin Vergilendirilmesi Esasları ve Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar, LEVENT BAŞAK
İkamet Sahipleri Tarafından Site Otoparklarının Kiraya Verilmesinin Vergilendirilmesi, EMRE AKIN –YUNUS SÜRMELİ
Özel Maliyet Bedeli Niteliğindeki İktisadi Kıymetlerin Gayrimenkul Sahibine Bedelsiz Devrinin Vergisel Yönden Değerlendirilmesi, ABDULLATİF KARABALIK, MUHAMMED BAYRAM
Önemli Günler Nedeniyle İşçilere Değişik Adlarla Yapılan Yardımların; Gelir, KDV, DV, Kıdem ve SGK Mevzuatları Karşısındaki Durumu, RAMAZAN CENK
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Çerçevesinde Tebliğ, FEHMİ EGE, ALİ AKPULAT
Vergi Uyuşmazlıklarında Tarhiyat Öncesi ve Tarhiyat Sonrası Uzlaşma, MURAT SARI – EROL CİHAN DERSİNLİOĞLU
Defter ve Belge İbraz Etmeyen Mükellefler Açısından Kesilecek Özel Usulsüzlük Cezası Uygulamasında Dikkate Alınacak Tarih, HALİS AKSU – HAKKI ALTAŞ
İntifa Hakkının Vergisel Sonuçları, SAMET ÜNÜR
Türkiye'den Örneklerle Otomatik Stabilizatör Olarak Vergiler, AYHAN KARAGÖZ
Zararlı Şirketler Bünyesinde Devir Yoluyla Birleşme, EMRAH KANDEMİR, MERAL BAKAR
İşyeri Olarak Kullanılan Konutun KDV İadesi Alınabilir (mi)? KEMAL AKMAZ
İç Denetimde Güvence ve Danışmanlık Hizmetleri, SERTAÇ İNCEKLİ
Çalışana Sağlanan Menfaatlerin Vergilendirilmesi, ZAFER ANADOLU
Doğum Yapan veya Evlat Edinen İşçilere Doğum veya Evlat Edinim Sonrası Sağlanan Haklara İlişkin Kavramların Yanlış Kullanımı, CELAL TOZAN
Kıdem Tazminatı ve İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanmanın Şartları, MAHMUT ÇOLAK
Aile Bakanlığı'ndan Muhtaç Asker ve Asker Çocuğunun Aylık Alma Şartları, VAKKAS DEMİR
5510 Sayılı Kanun'un 60–1–(G) Bendi Kapsamındaki Genel Sağlık Sigortalılarının Bir Kısım Prim Borçlarının Tahsilinden Vazgeçildi, FAZIL KARA
Yüksek Hakem Kurulunca Karara Bağlanan Toplu İş Sözleşmelerine İstinaden Ek Hizmet ve Primlerin SGK'ya Bildirimi, DAVUT ULUÖZ
Geçici Koruma Sağlanan Suriyeli Yabancıların Çalışma Esasları, CUMHUR SİNAN ÖZDEMİR
Özel Sektörde Bayram Tatilini 9 Güne Çıkarma Yolları, ABDURRAHMAN ÇALIK
Engellilerin Emeklilik Şartları, SEVGİ ÜVEDİ
Hizmet Borçlanmalarının Sigortalılık Süresi Başlangıcına Etkisi, ESRA CEYHUN
Hizmet Borçlanmaların Sigortalı ve Hak sahibine İade Edilme Durumundaki Farklılıklar, FAHRİ MAHİR DÜNDAR
6704 Sayılı Torba Yasayla Gelen Genel Sağlık Sigortası Borcu Bulunan Öğrencilerin, Borçlarının Silinmesinin Şartları, SÜLEYMAN UZUNOĞLU
Dava Açan Her Sigortalı Bağ–Kur Sigortalılık Başlangıcını 04.10.2000 Tarihinin Öncesine Götürebilir mi? S.MEHMET KELEŞ
Lise veya Üniversite Öğrenimi Gören Öğrencilerden Bu lları Bitirdikten Sonra 2 Yıl Daha Sağlık Yardımlarından Yararlanma Şartları Nelerdir? MUZAFFER ŞEKEROĞLU
İki Günlük Geçici İş Göremezlik Ödemeleri Kim Tarafından Ödenir? MEHMET DEMİRCİ
4–b Statüsündeki Sigortalıların Prim Ödeme Sorunu, ÖMER ŞEKERCİOĞLU
İşten Ayrıldıktan Sonra da Alınan Raporun Parası Alınabilir, CEMİL UZUN
Uzatılan Resmi Tatillerde Özel Sektör İşverenleri de Çalışanlarına İzin Vermek Zorunda mı? BÜNYAMİN ESEN
İşyerinin Bildirimi Yönünden İşverenin Yükümlülükleri Nelerdir? AYKUT ERKUŞ
Ücret Tediye Bordrolarına Uygulanacak İdari Para Cezalarında Üst Sınır Var mıdır? MEHMET KARAKOÇ
Sosyal Güvenlik Mevzuatı Açısından, Yapılan Son Kanuni Düzenleme Dahilinde Mali Tatil Kapsamında Olan ve Olmayan İşlemler AHMET ÖZCAN
Yaşlılık Aylığı Başlangıcı İle İlgili Bilinmesi Gerekenler, SAMİ ÖNER
4–a Kapsamında Çalışan Sigortalıların Prime Esas Kazancının Hesaplanması, MUHAMMED ENİS YAN
5510 Sayılı Kanun'a Tabi Olanlarda Ölüm Toptan Ödeme, VEDAT İLKİ
SGK İcra Ödeme Emriyle İlgili Bilinmesi Gerekli Hususlar–I, DERDA AKCAN
4857 Sayılı İş Kanunu'nun 14. Maddesinde 6715 Sayılı Kanunla Yapılmakta Olan Değişiklik Ne Getiriyor? RAŞİT ULUBEY
Resmi Tatil Günlerinde Çalışma, MEHMET UĞUR
Doğum İzni Sonrası Kısmi Süreli Çalışma ve Ücretlerin Bankaya Yatırılması İle İlgili Yapılan Düzenlemeler, AHMET AĞAR
Asıl İşveren ve Alt İşverenin Beraber Sorumlu Olduğu İş Sağlığı ve Güvenliğinin Yükümlülükleri, RECEP GÜNER – LÜTFİ ALPSOY
Başbakan Binali YILDIRIM'ın Kurduğu 65. Ak Parti Hükümeti ve Programı, SELAHATTİN TUNCER
İhale Yeterlik İle İhalelerden Yasaklama Kararlarına Etkisi Bakımından Şirket Bölünmeleri, CEVDET BOZKURT
Taşınır Mal Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliklerle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Taşınır İşlemlerine İlişkin Getirilen Yenilikler, MURAT TUNÇ
Kamu İhale Mevzuatı Çerçevesinde İş Ortaklığının Yasaklanmasının Üye Ortaklara Sirayeti, BAŞAK KARAKAN
Türk Vergi Hukukunda Pişmanlık ve Islah Müessesesi–I, İMDAT TÜRKAY
Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Aşamasında Çözümlenmesi, SEVİLCAN BİLGİN – ERHAN BAYAR
Teknoloji ve İhtisas Teknoloji Bölgelerinde KDV Uygulamaları–I, NURİ DEĞER
KDV Genel Uygulama Tebliği'nde Yapılan Düzenlemeler Kapsamında Transfer Fiyatlandırmasında İthalatta Ödenen KDV'nin İndirimi Sorununa Çözüm, TAHİR ERDEM
Engellilere Sağlanan İndirimli Bina Vergisi Oranı Uygulaması, AYŞE YİĞİT ŞAKAR
Mükellef Hizmetleri Alanında Gelişmeler, İLHAN KARAYILAN
Tarh Zamanaşımı Süresinin Defter ve Belge İbraz Süresi İle İlişkisi, HASAN AYKIN
Ayıplı Ürünlerin Servis Şirketleri Tarafından Geri Alınmasında Uyulması Gereken Belge Düzeni, TAYFUN ŞAHİN
İndirimli Kurumlar Vergisi Tebliğ Taslağı, MEHMET EMİN AKYOL
Özellik Taşıyan Bazı İhracat Teslimleri, LEVENT ÜNLÜ
Tam Mükellef Anonim Şirketlerin Yurt Dışı İştirak Hisselerini Elden Çıkarmasına İlişkin İstisna, İSMAİL DOLMACI
Vergi İncelemesi Sırasında Amme Alacağını Koruma Tedbirlerine Başvurulması Mecburi midir?, SADIK ÖKÇÜN
Spor Kulüplerinde Kurumlar Vergisi Muafiyeti, ALPER CİHAD DEMİR
Ticari Faaliyetin Yanında Zirai Faaliyette de Bulunan Bir Mükellef Tek Defter Tutabilir mi?, İSMAİL BİNGÖL
Gelir ve Kurumlar Vergisi Açısından Vakıflara Yapılan Bağış ve Yardımların Vergisel Avantajları, MEHMET FATİH GÜR
Artık İthalat Dolayısıyla Ödenen KDV Örtülü Kazanç Aktarımı Gerekçesiyle Reddedilemeyecek, FUAT USTA
Konutlarda Yaşanan "Net Alan" Karmaşası, YASİN ÖZYOLCU
Vadeli Mal veya Hizmet Alımlarından Kaynaklanan Borçlanmalarda Örtülü Sermaye Uygulaması, İLYAS MERİÇ
Anonim Şirket Ortaklarının Sermaye Taahhütlerini Yerine Getirmemeleri Durumunda TTK Uyarınca Hesaplanması Gereken Temettü Faizinin Vergisel Yönden Değerlendirilmesi, ALİ ZEKERİYA ÖZMEN
Yurt Dışı Sponsorluk ve İsim Hakkı Sponsorluk Harcaması, NEVZAT ŞENSES
Vadeli Çeklerde Reeskont, ALTAR ÖMER ARPACI
Bilançoda Sermayeye Eklenmesine Mevzuatın İzin Verdiği Fonların Bulunması Halinde, Yalnızca Nakdi Sermaye Taahhüdüne Dayanan Sermaye Artışının Kanun'a Aykırılığı ve Değerlendirmelerimiz (İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı TTK Md. 462), FERHAT FAHRAN
Kentsel Dönüşüm Projeleri Kapsamında Yapılan Kira Yardımlarının Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu, YILMAZ SEZER
Geçici İş İlişkisinde 6715 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler, MÜJDAT ŞAKAR
Gelir ve Aylıkların Birleşmesi, ERDOĞAN ÜVEDİ
İş Kazasının Bildirilmemesinin Sonuçları, SERDAR GÜNAY
Kamuda Çalıştığı İçin Aylığı Durdurulanların, Sonradan Ödediği Primlerin Emeklilikte Değerlendirilmesi, MURAT GÖKTAŞ – MURAT ÖZDAMAR
6645 Sayılı Kanun İle Getirilen Teşvik Uygulaması, FARUK YÜKSEL
İşçinin Sağlık Sorunları Sebebiyle İş Sözleşmesinin İşverence Haklı Nedenle Fesih Şartları, UMUT TOPCU
Emekli Olan Gazeteciye Kıdem Tazminatı Ödenir mi? EKREM TAŞBAŞI
Gece 7.5 Saatten Fazla Yapılan Çalışmaların Yargı Kararlarında Fazla Çalışma Olarak Değerlendirilmesi, ARİF TEMİR
Ücret ve Bu Nitelikteki Her Çeşit İstihkakın Bankalar Aracılığı İle Ödenmesi Zorunluluğu Genişletildi, CÜNEYT ÖZEN
Mesleki Eğitim Belgesi Mesleki Yeterlilik Belgesi Yerine Geçer mi? ABDURRAHMAN AKMAN
Psikolojik Taciz (Mobbing)'in Cezası Var mı? MUSTAFA KOÇ
Bakiye Süre Ücreti, UFUK YOLA
Sosyal Güvenlik Destek Primi Uygulamasının Kaldırılmasıyla SSK Kapsamında Yaşlılık Aylığı Almakta İken Bağ–Kur Kapsamında Çalışanların Durumlarında Ne Değişti? NERGİS ŞİMŞEK
2008–Ekim (Dahil) Sonrası İşe Giren Sigortalıların Emeklilik Aylığı Hesabı Nasıl Yapılır? CENGİZ TÜRKCAN
Sürekli İş Göremezlik Geliri Alan Kişilerin Sigortalılığı, REŞAT MERTTİR
İşverenler Ev Hizmetlerinde Çalıştırdıkları Sigortalılar İçin Prim Teşviklerinden Yararlanabilir mi? COŞKUN BİLGİN
Sosyal Güvenlik Kurumu'na Yapılacak Bildirimlerde 2016 Yılı Mali Tatil Uygulaması, GÖKHAN BEDİR
Son Değişiklikler Doğrultusunda Geçici İş İlişkisinin Esasları, ERTUĞRUL GEZEN
Kötüniyet Tazminatı Hangi Hallerde Ödenir? ARİF TÜRKER KIZILOVA
Son Düzenlemeler Işığında Ücretlerin Bankaya Yatırılma Zorunluluğu ve İş Kanunu'nda Değişen İPC Tutarları, SERDAR ADAY
Hangi Durumlarda Sigortalılık Süresi Durdurularak Bu Sürelere Ait Prim Borçları Silinmektedir? KEMAL AKYOL
Hakkındaki İddialara Karşı İşçinin Kendini Savunma Hakkı, MEHMET FATİH GELERİ
İşsiz Vatandaşlara Çifte Maaş İmkanı, MURAT ARAZ
Kamu Kurumları İle 50'den Az Çalışanı Olan ve Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yükümlülükleri 1 Temmuz 2016'da Yürürlükte, AKIN ŞİMŞEK
Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla İşçi Çalıştırma, HAMİT TİRYAKİ
Bakıma Muhtaç Çocuğu Bulunan Kadınların Erken Emekliliğinde Hak Düşürücü Noktalar, ŞEVKET TEZEL
Üst Düzey Yöneticinin Fazla Çalışma Ücreti, MUSTAFA BAYSAL
Türk Sağlık Sektöründe Yap–Kirala–Devret Projelerinin Muhasebeleştirilmesi, AYHAN SARISU
Anonim Şirketlerde Pay Sahibi Sermaye Koyma Borcunu Süresi İçinde Yerine Getirmezse, UFUK ÜNLÜ
Holding Şirketler Hangi Hallerde Genel Kanunî Yedek Akçe Ayırmaz? SONER ALTAŞ
Limited Şirket Müdürlerinin Ortaklara Eşit İşlem Yapma Yükümlülüğü, MUSTAFA YAVUZ
Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap veya Rehin Olarak Kabul Edeceği Durumlar, SALİH ÇALAL
Vergi Kaçakçılığı Suçlarında "Bilirkişilik" Uygulamasına İlişkin Kısa Bir Değerlendirme, MUSTAFA AKKAYA, İNCİ SOLAK AKMAN
Vergi Yargısında Yeni Dönem: İstinaf Mahkemeleri (Bölge İdare Mahkemeleri) Bu Ay Göreve Başlıyor, MEHMET YAŞİN
Geriye Doğru Prim Alacaklarından Dolayı Emekli Aylıklarına Haciz Konulup Konulamayacağının Kanunların Geriye Yürümezlik İlkesi Çerçevesinde Değerlendirilmesi, SÜLEYMAN TUNÇAY
Dava Konusu Edilmiş Bir Vergi İnceleme Raporunda Yer Alan Olaya İlişkin Başka Bir Vergi İncelemesi Yapılabilir mi? MEHMET FİL, NİMET FİL
Vergide Düzeltici Beyan, NAZLI GAYE ALPASLAN
Barkod: 9781111166120
Yayın Tarihi: Temmuz 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 318
Yayınevi: Yaklaşım Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020