Metaverse ve Spor Dr. Öğr. Üyesi Buğra Çağatay Savaş  - Kitap
1. Baskı, 
Şubat 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
169
Barkod:
9786256939530
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Metaverse, tam olarak tanımlanamasa da gerçek dünya ile sanal dünya arasında değişen yelpazede, sürekli gelişen teknoloji sayesinde, insan yaşamının her alanına girmeye başlamıştır. Eğitimden sağlığa, eğlenceden spora, ticaretten üretime kadar gerçekleşen değişimler artık herkes tarafından bilinçli ya da bilinçsiz kullanılmaya başlanmıştır. Bireysel ve kurumsal anlamda hayatı kolaylaştırmanın yanında yeni heyecanlar yaratması, geleneksel tercihlerin yerini almaya başlaması ve yaşattığı deneyimler sonucunda geniş kitlelerin yaşam biçimlerini ve kısa/uzun bir dönemde de tüm insanlığı değişime katılmaya zorunlu kılacaktır.
Sporun da bu değişimlerden etkilenmeye başladığı görülmektedir. Bu kitapta, Meteverse'ün çerçevesi çizilmeye çalışılmış, teknolojinin geldiği ve öngörülen değişiklikler ortaya konduktan sonra sporda yaşanan ve yaşanması muhtemel değişikliklere yer verilmiştir. Profesyonel ve amatör tüm sporcular ve spor paydaşlarına yeni bir ufuk kazandırılmaya çalışılmıştır. Bu kitapta Metaverse'e yönelik kapsayıcı bir perspektif sunularak örnekleminin çerçevesi geniş tutularak genel bir çerçevede tematik analiz yapılarak anlamlandırmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda Metaverse evreninde özellikle spora yönelik tartışmalara izin verecek bir ortam sağlanmaya çalışılmıştır.