Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre
Sigorta Hukuku
Kasım 2020 / 1. Baskı / 1744 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 330.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Kitapta her bir madde hakkında açıklamalara yer verilmiş ve ayrıca öğretideki değerlendirilmelerden de söz edilmiştir.

Bununla birlikte Yüksek Mahkeme'nin sigorta uygulamalarına ilişkin ilke ve açıklayıcı kararları dikkate alınmak suretiyle karar özetleriyle birlikte en son tarihli yeni kararlar ile önceki kararlara da tarih sırasıyla yer verilmiştir. Yüksek mahkeme kararlarının birden çok maddeye ilişkin kararı da, ilgili maddeler altında özet olarak açıklanmak suretiyle okuyucuya kolaylık sağlanmıştır.

Barkod: 9789750263859
Yayın Tarihi: Kasım 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1744
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  19
TÜRK TİCARET KANUNU
ALTINCI KİTAP
Sigorta Hukuku
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
MADDE 1401– A) Sigorta sözleşmesi  21
I – Temel kavramlar  21
1. Tanım  21
AÇIKLAMALAR  21
KARARLAR  26
MADDE 1402– 2. Karşılıklı sigorta  272
AÇIKLAMALAR  272
MADDE 1403– 3. Reasürans  273
AÇIKLAMALAR  273
KARARLAR  275
MADDE 1404– 4. Geçerli olmayan sigorta  278
AÇIKLAMALAR  278
MADDE 1405– II – Hükümler  279
1. Sözleşmenin yapılması sırasında susma  279
AÇIKLAMALAR  279
KARARLAR  281
MADDE 1406– 2. Temsil  282
a) Genel olarak  282
AÇIKLAMALAR  283
KARARLAR  284
MADDE 1407– b) Talimat bulunmaması  289
AÇIKLAMALAR  289
KARARLAR  290
MADDE 1408– 3. Sigorta menfaatinin yokluğu  290
AÇIKLAMALAR  291
KARARLAR  292
MADDE 1409– 4. Sigortanın kapsamı  295
AÇIKLAMALAR  295
KARARLAR  297
MADDE 1410– 5. Sigorta süresi  309
AÇIKLAMALAR  309
KARARLAR  310
MADDE 1411– 6. Sigorta dönemi  310
AÇIKLAMALAR  310
MADDE 1412– 7. Sigorta ettiren dışındakilerin bilgisi ve davranışı  311
AÇIKLAMALAR  311
MADDE 1413– 8. Fesih ve cayma  313
a) Olağanüstü durumlarda fesih  313
AÇIKLAMALAR  313
MADDE 1414– b) Sigorta priminin artırılmasında fesih  315
AÇIKLAMALAR  315
MADDE 1415– c) Kısmi fesih ve cayma  316
AÇIKLAMALAR  316
MADDE 1416– 9. Tebliğler ve bildirimler  317
AÇIKLAMALAR  318
MADDE 1417– 10. Olağanüstü durumlar  319
a) Tarafların aczi, takibin semeresiz kalması  319
AÇIKLAMALAR  319
MADDE 1418– b) Sigortacının iflası  323
AÇIKLAMALAR  324
MADDE 1419– 11. Prim iadesi  325
AÇIKLAMALAR  325
KARARLAR  326
MADDE 1420– 12. Zamanaşımı  329
AÇIKLAMALAR  329
KARARLAR  330
MADDE 1421– III – Tarafların borç ve yükümlülükleri  369
1. Sigortacının borç ve yükümlülükleri  369
a) Rizikoyu taşıma yükümlülüğü  369
aa) Genel olarak  369
AÇIKLAMALAR  370
KARARLAR  371
MADDE 1422– bb) İmkânsızlık  374
AÇIKLAMALAR  374
MADDE 1423– b) Aydınlatma yükümlülüğü  376
AÇIKLAMALAR  376
KARARLAR  380
MADDE 1424– c) Sigorta poliçesi verme yükümlülüğü  392
aa) Genel olarak  392
AÇIKLAMALAR  393
MADDE 1425– bb) İçerik  395
AÇIKLAMALAR  396
KARARLAR  400
MADDE 1426– d) Giderleri ödeme borcu  496
AÇIKLAMALAR  496
KARARLAR  498
MADDE 1427– e) Tazminat ödeme borcu  499
aa) Genel olarak  499
AÇIKLAMALAR  500
KARARLAR  503
MADDE 1428– bb) Kısmi tazminat ödemeleri  505
AÇIKLAMALAR  505
KARARLAR  506
MADDE 1429– cc) Rizikonun gerçekleşmesinde kusur  508
AÇIKLAMALAR  509
KARARLAR  510
MADDE 1430– 2. Sigorta ettirenin borç ve yükümlülükleri  515
a) Prim ödeme borcu  515
aa) Genel olarak  515
AÇIKLAMALAR  515
KARARLAR  518
MADDE 1431– bb) Ödeme zamanı  593
AÇIKLAMALAR  593
KARARLAR  596
MADDE 1432– cc) Ödeme yeri  606
AÇIKLAMALAR  606
MADDE 1433– dd) Primin indirilmesi  607
AÇIKLAMALAR  608
KARARLAR  609
MADDE 1434– ee) Temerrüt  609
AÇIKLAMALAR  610
KARARLAR  613
MADDE 1435– b) Beyan yükümlülüğü  619
aa) Sözleşmenin yapılmasında  619
aaa) Genel olarak  619
AÇIKLAMALAR  620
KARARLAR  623
MADDE 1436– bbb) Yazılı sorular  644
AÇIKLAMALAR  644
MADDE 1437– ccc) Bağlantı  646
AÇIKLAMALAR  646
MADDE 1438– ddd) Sigortacı tarafından gerçek durumun bilinmesi  647
AÇIKLAMALAR  647
KARARLAR  649
MADDE 1439– eee) Yaptırım  650
AÇIKLAMALAR  651
KARARLAR  653
MADDE 1440– fff) Caymanın şekli ve süresi  661
AÇIKLAMALAR  661
KARARLAR  663
MADDE 1441– ggg) Caymanın hükümleri  663
AÇIKLAMALAR  663
KARARLAR  664
MADDE 1442– hhh) Cayma hakkının düşmesi  664
AÇIKLAMALAR  665
KARARLAR  666
MADDE 1443– bb) Teklifin yapılması ile kabulü arasındaki değişiklikleri beyan yükümlülüğü  669
AÇIKLAMALAR  669
MADDE 1444– cc) Sözleşme süresi içinde  670
aaa) Genel olarak  670
AÇIKLAMALAR  671
MADDE 1445– bbb) Sigortacının hakları  672
AÇIKLAMALAR  673
KARARLAR  677
MADDE 1446– dd) Riziko gerçekleştiğinde  678
AÇIKLAMALAR  678
KARARLAR  681
MADDE 1447– c) Bilgi verme ve araştırma yapılmasına izin verme yükümlülüğü  691
AÇIKLAMALAR  691
MADDE 1448– d) Zararı önleme, azaltma ve sigortacının rücu haklarını koruma yükümlülüğü  693
AÇIKLAMALAR  693
KARARLAR  696
MADDE 1449– e) Sözleşmede öngörülen yükümlülüklerin ihlali  702
AÇIKLAMALAR  702
KARARLAR  705
MADDE 1450– B) Kanun hükümlerinin uygulama alanı  705
AÇIKLAMALAR  705
MADDE 1451– C) Sigorta sözleşmeleri hakkında uygulanacak hükümler  706
AÇIKLAMALAR  706
KARARLAR  707
MADDE 1452– D) Koruyucu hükümler  707
AÇIKLAMALAR  708
İKİNCİ KISIM
Sigorta Türlerine İlişkin Özel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Zarar Sigortaları
MADDE 1453– A) Mal sigortaları  710
I – Menfaat ve kapsam  710
1. Genel olarak  710
AÇIKLAMALAR  710
KARARLAR  713
MADDE 1454– 2. Başkası lehine sigorta  898
AÇIKLAMALAR  899
KARARLAR  902
MADDE 1455– 3. Müşterek menfaatlerin sigortası  911
AÇIKLAMALAR  912
KARARLAR  913
MADDE 1456– 4. Menfaat üzerinde sınırlamalar  913
a) Sınırlı ayni hak  913
AÇIKLAMALAR  914
KARARLAR  917
MADDE 1457– b) Haciz  935
AÇIKLAMALAR  935
MADDE 1458– II – Geçmişe etkili sigorta  936
AÇIKLAMALAR  937
KARARLAR  939
MADDE 1459– III – Tazminat ilkesi  944
1. Genel olarak  944
AÇIKLAMALAR  944
KARARLAR  945
MADDE 1460– 2. Sigorta değeri  953
AÇIKLAMALAR  954
KARARLAR  955
MADDE 1461– 3. Sigorta bedeli  957
AÇIKLAMALAR  957
KARARLAR  958
MADDE 1462– 4. Hükümleri  960
a) Eksik sigorta  960
AÇIKLAMALAR  960
KARARLAR  962
MADDE 1463– b) Aşkın sigorta  966
AÇIKLAMALAR  966
MADDE 1464– c) Takseli sigorta  968
AÇIKLAMALAR  969
KARARLAR  971
MADDE 1465– d) Birden çok sigorta  975
aa) Kural  975
AÇIKLAMALAR  975
KARARLAR  977
MADDE 1466– bb) Müşterek sigorta  977
AÇIKLAMALAR  978
KARARLAR  980
MADDE 1467– cc) Çifte sigorta  982
AÇIKLAMALAR  983
KARARLAR  985
MADDE 1468– dd) Kısmi sigorta  991
AÇIKLAMALAR  991
KARARLAR  992
MADDE 1469– e) Sigortacının sigortalanan menfaati inceleyebilmesi  993
AÇIKLAMALAR  993
MADDE 1470– IV – Sigorta edilen menfaatin sahibinin değişmesi  994
AÇIKLAMALAR  995
MADDE 1471– V – Zarar gören mal ve zararın gerçekleştiği yerde değişiklik yapmama  996
AÇIKLAMALAR  996
MADDE 1472– VI – Halefiyet  998
AÇIKLAMALAR  999
KARARLAR  1002
MADDE 1473– B) Sorumluluk sigortaları  1284
I – Genel hükümler  1284
1. Sözleşmenin konusu ve kapsamı  1284
AÇIKLAMALAR  1285
KARARLAR  1287
MADDE 1474– 2. Hukuki koruma  1396
AÇIKLAMALAR  1396
KARARLAR  1397
MADDE 1475– 3. Bildirim yükümlülüğü  1399
AÇIKLAMALAR  1400
KARARLAR  1402
MADDE 1476– 4. Sigortacının yardımları  1405
AÇIKLAMALAR  1406
MADDE 1477– 5. Kasten neden olma  1409
AÇIKLAMALAR  1409
KARARLAR  1410
MADDE 1478– 6. Doğrudan dava hakkı  1411
AÇIKLAMALAR  1411
KARARLAR  1413
MADDE 1479– 7. Sigortacının zarar görenden bilgi alma hakkı  1418
AÇIKLAMALAR  1419
KARARLAR  1420
MADDE 1480– 8. Takas  1420
AÇIKLAMALAR  1421
KARARLAR  1422
MADDE 1481– 9. Halefiyet  1422
AÇIKLAMALAR  1422
KARARLAR  1425
MADDE 1482– 10. Zamanaşımı  1445
AÇIKLAMALAR  1446
KARARLAR  1447
MADDE 1483– II – Zorunlu sorumluluk sigortaları  1452
1. Sözleşme yapma zorunluluğu  1452
AÇIKLAMALAR  1452
KARARLAR  1453
MADDE 1484– 2. Zarar görenle ilişkide ifa yükümlülüğü  1513
AÇIKLAMALAR  1514
MADDE 1485– III – Sorumluluk sigortalarına uygulanacak hükümler  1516
AÇIKLAMALAR  1516
MADDE 1486– C) Koruyucu hükümler  1517
AÇIKLAMALAR  1517
KARARLAR  1518
İKİNCİ BÖLÜM
Can Sigortaları
MADDE 1487– A) Hayat sigortası  1519
I – Tanım  1519
AÇIKLAMALAR  1519
KARARLAR  1522
MADDE 1488– II – Tontin  1544
AÇIKLAMALAR  1544
MADDE 1489– III – Sözleşmeden cayma  1545
AÇIKLAMALAR  1545
KARARLAR  1548
MADDE 1490– IV – Hayatı sigorta edilecek kişi  1551
AÇIKLAMALAR  1552
KARARLAR  1554
MADDE 1491– V – Sigorta değeri  1558
AÇIKLAMALAR  1558
KARARLAR  1561
MADDE 1492– VI – Doktor incelemesi  1561
AÇIKLAMALAR  1562
MADDE 1493– VII – Lehtar  1563
1. Atanması ve değiştirilmesi  1563
AÇIKLAMALAR  1563
KARARLAR  1567
MADDE 1494– 2. Lehtar atanmasına ilişkin yorum kuralı  1572
AÇIKLAMALAR  1572
MADDE 1495– VIII – Sigorta ettiren lehine hak  1574
AÇIKLAMALAR  1574
KARARLAR  1575
MADDE 1496– IX – Grup sigortaları  1576
AÇIKLAMALAR  1576
KARARLAR  1579
MADDE 1497– X – Beyanlar  1586
1. Yanlış yaş beyanı  1586
AÇIKLAMALAR  1586
MADDE 1498– 2. Sözleşmenin yapılması sırasındaki beyan yükümlülüğünün ihlali  1589
AÇIKLAMALAR  1589
KARARLAR  1592
MADDE 1499– 3. Sözleşmenin devamı sırasındaki beyan yükümlülüğünün ihlali  1597
AÇIKLAMALAR  1597
MADDE 1500– XI – Sigortadan ayrılma  1599
AÇIKLAMALAR  1600
KARARLAR  1602
MADDE 1501– XII – Ödünç verme  1608
AÇIKLAMALAR  1608
KARARLAR  1609
MADDE 1502– XIII – Prim ödenmesinden muaf sigorta  1610
AÇIKLAMALAR  1610
KARARLAR  1611
MADDE 1503– XIV – İntihar  1615
AÇIKLAMALAR  1615
KARARLAR  1617
MADDE 1504– XV – Sigorta ettiren veya lehtarın sigortalıyı öldürmesi  1621
AÇIKLAMALAR  1622
MADDE 1505– XVI – Lehtarın sigorta ettirenin yerine geçmesi  1623
AÇIKLAMALAR  1623
MADDE 1506– XVII – Sigortacının iflası  1626
AÇIKLAMALAR  1626
KARARLAR  1628
MADDE 1507– B) Kaza sigortası  1629
I – Genel olarak  1629
AÇIKLAMALAR  1630
KARARLAR  1631
MADDE 1508– II – Tedavi giderleri  1685
AÇIKLAMALAR  1685
KARARLAR  1686
MADDE 1509– III – Sigortalı  1690
AÇIKLAMALAR  1690
MADDE 1510– IV – Uygulanacak hükümler  1691
AÇIKLAMALAR  1691
MADDE 1511– C) Hastalık ve sağlık sigortası  1693
I – Sigortanın yaptırılması  1693
AÇIKLAMALAR  1693
KARARLAR  1695
MADDE 1512– II – Teminatlar  1713
1. Sigorta teminatı  1713
AÇIKLAMALAR  1713
KARARLAR  1717
MADDE 1513– 2. Sağlık sigortası teminatları  1719
AÇIKLAMALAR  1719
KARARLAR  1720
MADDE 1514– III – Sigorta değeri  1726
AÇIKLAMALAR  1726
MADDE 1515– IV – Hastalık sigortasında lehtar  1727
AÇIKLAMALAR  1727
MADDE 1516– V – Bekleme süresi  1729
AÇIKLAMALAR  1730
MADDE 1517– VI – Yeni doğan bebeğin ve evlat edinilenin sigorta kapsamında olması  1731
AÇIKLAMALAR  1731
MADDE 1518– VII – Bilgi isteme hakkı  1733
AÇIKLAMALAR  1733
MADDE 1519– VIII – Hastalık ve sağlık sigortasına uygulanacak diğer hükümler  1734
AÇIKLAMALAR  1735
KARARLAR  1736
MADDE 1520– IX – Koruyucu hükümler  1736
AÇIKLAMALAR  1737
KARARLAR  1738
Kaynakça  1739
Kavramlar Dizini  1741
 


Melisa Gülhan
Kasım 2020
50.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Özdamar ...
Ekim 2020
20.00 TL
Sepete Ekle
Mustafa Çeker
Eylül 2020
35.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  19
TÜRK TİCARET KANUNU
ALTINCI KİTAP
Sigorta Hukuku
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
MADDE 1401– A) Sigorta sözleşmesi  21
I – Temel kavramlar  21
1. Tanım  21
AÇIKLAMALAR  21
KARARLAR  26
MADDE 1402– 2. Karşılıklı sigorta  272
AÇIKLAMALAR  272
MADDE 1403– 3. Reasürans  273
AÇIKLAMALAR  273
KARARLAR  275
MADDE 1404– 4. Geçerli olmayan sigorta  278
AÇIKLAMALAR  278
MADDE 1405– II – Hükümler  279
1. Sözleşmenin yapılması sırasında susma  279
AÇIKLAMALAR  279
KARARLAR  281
MADDE 1406– 2. Temsil  282
a) Genel olarak  282
AÇIKLAMALAR  283
KARARLAR  284
MADDE 1407– b) Talimat bulunmaması  289
AÇIKLAMALAR  289
KARARLAR  290
MADDE 1408– 3. Sigorta menfaatinin yokluğu  290
AÇIKLAMALAR  291
KARARLAR  292
MADDE 1409– 4. Sigortanın kapsamı  295
AÇIKLAMALAR  295
KARARLAR  297
MADDE 1410– 5. Sigorta süresi  309
AÇIKLAMALAR  309
KARARLAR  310
MADDE 1411– 6. Sigorta dönemi  310
AÇIKLAMALAR  310
MADDE 1412– 7. Sigorta ettiren dışındakilerin bilgisi ve davranışı  311
AÇIKLAMALAR  311
MADDE 1413– 8. Fesih ve cayma  313
a) Olağanüstü durumlarda fesih  313
AÇIKLAMALAR  313
MADDE 1414– b) Sigorta priminin artırılmasında fesih  315
AÇIKLAMALAR  315
MADDE 1415– c) Kısmi fesih ve cayma  316
AÇIKLAMALAR  316
MADDE 1416– 9. Tebliğler ve bildirimler  317
AÇIKLAMALAR  318
MADDE 1417– 10. Olağanüstü durumlar  319
a) Tarafların aczi, takibin semeresiz kalması  319
AÇIKLAMALAR  319
MADDE 1418– b) Sigortacının iflası  323
AÇIKLAMALAR  324
MADDE 1419– 11. Prim iadesi  325
AÇIKLAMALAR  325
KARARLAR  326
MADDE 1420– 12. Zamanaşımı  329
AÇIKLAMALAR  329
KARARLAR  330
MADDE 1421– III – Tarafların borç ve yükümlülükleri  369
1. Sigortacının borç ve yükümlülükleri  369
a) Rizikoyu taşıma yükümlülüğü  369
aa) Genel olarak  369
AÇIKLAMALAR  370
KARARLAR  371
MADDE 1422– bb) İmkânsızlık  374
AÇIKLAMALAR  374
MADDE 1423– b) Aydınlatma yükümlülüğü  376
AÇIKLAMALAR  376
KARARLAR  380
MADDE 1424– c) Sigorta poliçesi verme yükümlülüğü  392
aa) Genel olarak  392
AÇIKLAMALAR  393
MADDE 1425– bb) İçerik  395
AÇIKLAMALAR  396
KARARLAR  400
MADDE 1426– d) Giderleri ödeme borcu  496
AÇIKLAMALAR  496
KARARLAR  498
MADDE 1427– e) Tazminat ödeme borcu  499
aa) Genel olarak  499
AÇIKLAMALAR  500
KARARLAR  503
MADDE 1428– bb) Kısmi tazminat ödemeleri  505
AÇIKLAMALAR  505
KARARLAR  506
MADDE 1429– cc) Rizikonun gerçekleşmesinde kusur  508
AÇIKLAMALAR  509
KARARLAR  510
MADDE 1430– 2. Sigorta ettirenin borç ve yükümlülükleri  515
a) Prim ödeme borcu  515
aa) Genel olarak  515
AÇIKLAMALAR  515
KARARLAR  518
MADDE 1431– bb) Ödeme zamanı  593
AÇIKLAMALAR  593
KARARLAR  596
MADDE 1432– cc) Ödeme yeri  606
AÇIKLAMALAR  606
MADDE 1433– dd) Primin indirilmesi  607
AÇIKLAMALAR  608
KARARLAR  609
MADDE 1434– ee) Temerrüt  609
AÇIKLAMALAR  610
KARARLAR  613
MADDE 1435– b) Beyan yükümlülüğü  619
aa) Sözleşmenin yapılmasında  619
aaa) Genel olarak  619
AÇIKLAMALAR  620
KARARLAR  623
MADDE 1436– bbb) Yazılı sorular  644
AÇIKLAMALAR  644
MADDE 1437– ccc) Bağlantı  646
AÇIKLAMALAR  646
MADDE 1438– ddd) Sigortacı tarafından gerçek durumun bilinmesi  647
AÇIKLAMALAR  647
KARARLAR  649
MADDE 1439– eee) Yaptırım  650
AÇIKLAMALAR  651
KARARLAR  653
MADDE 1440– fff) Caymanın şekli ve süresi  661
AÇIKLAMALAR  661
KARARLAR  663
MADDE 1441– ggg) Caymanın hükümleri  663
AÇIKLAMALAR  663
KARARLAR  664
MADDE 1442– hhh) Cayma hakkının düşmesi  664
AÇIKLAMALAR  665
KARARLAR  666
MADDE 1443– bb) Teklifin yapılması ile kabulü arasındaki değişiklikleri beyan yükümlülüğü  669
AÇIKLAMALAR  669
MADDE 1444– cc) Sözleşme süresi içinde  670
aaa) Genel olarak  670
AÇIKLAMALAR  671
MADDE 1445– bbb) Sigortacının hakları  672
AÇIKLAMALAR  673
KARARLAR  677
MADDE 1446– dd) Riziko gerçekleştiğinde  678
AÇIKLAMALAR  678
KARARLAR  681
MADDE 1447– c) Bilgi verme ve araştırma yapılmasına izin verme yükümlülüğü  691
AÇIKLAMALAR  691
MADDE 1448– d) Zararı önleme, azaltma ve sigortacının rücu haklarını koruma yükümlülüğü  693
AÇIKLAMALAR  693
KARARLAR  696
MADDE 1449– e) Sözleşmede öngörülen yükümlülüklerin ihlali  702
AÇIKLAMALAR  702
KARARLAR  705
MADDE 1450– B) Kanun hükümlerinin uygulama alanı  705
AÇIKLAMALAR  705
MADDE 1451– C) Sigorta sözleşmeleri hakkında uygulanacak hükümler  706
AÇIKLAMALAR  706
KARARLAR  707
MADDE 1452– D) Koruyucu hükümler  707
AÇIKLAMALAR  708
İKİNCİ KISIM
Sigorta Türlerine İlişkin Özel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Zarar Sigortaları
MADDE 1453– A) Mal sigortaları  710
I – Menfaat ve kapsam  710
1. Genel olarak  710
AÇIKLAMALAR  710
KARARLAR  713
MADDE 1454– 2. Başkası lehine sigorta  898
AÇIKLAMALAR  899
KARARLAR  902
MADDE 1455– 3. Müşterek menfaatlerin sigortası  911
AÇIKLAMALAR  912
KARARLAR  913
MADDE 1456– 4. Menfaat üzerinde sınırlamalar  913
a) Sınırlı ayni hak  913
AÇIKLAMALAR  914
KARARLAR  917
MADDE 1457– b) Haciz  935
AÇIKLAMALAR  935
MADDE 1458– II – Geçmişe etkili sigorta  936
AÇIKLAMALAR  937
KARARLAR  939
MADDE 1459– III – Tazminat ilkesi  944
1. Genel olarak  944
AÇIKLAMALAR  944
KARARLAR  945
MADDE 1460– 2. Sigorta değeri  953
AÇIKLAMALAR  954
KARARLAR  955
MADDE 1461– 3. Sigorta bedeli  957
AÇIKLAMALAR  957
KARARLAR  958
MADDE 1462– 4. Hükümleri  960
a) Eksik sigorta  960
AÇIKLAMALAR  960
KARARLAR  962
MADDE 1463– b) Aşkın sigorta  966
AÇIKLAMALAR  966
MADDE 1464– c) Takseli sigorta  968
AÇIKLAMALAR  969
KARARLAR  971
MADDE 1465– d) Birden çok sigorta  975
aa) Kural  975
AÇIKLAMALAR  975
KARARLAR  977
MADDE 1466– bb) Müşterek sigorta  977
AÇIKLAMALAR  978
KARARLAR  980
MADDE 1467– cc) Çifte sigorta  982
AÇIKLAMALAR  983
KARARLAR  985
MADDE 1468– dd) Kısmi sigorta  991
AÇIKLAMALAR  991
KARARLAR  992
MADDE 1469– e) Sigortacının sigortalanan menfaati inceleyebilmesi  993
AÇIKLAMALAR  993
MADDE 1470– IV – Sigorta edilen menfaatin sahibinin değişmesi  994
AÇIKLAMALAR  995
MADDE 1471– V – Zarar gören mal ve zararın gerçekleştiği yerde değişiklik yapmama  996
AÇIKLAMALAR  996
MADDE 1472– VI – Halefiyet  998
AÇIKLAMALAR  999
KARARLAR  1002
MADDE 1473– B) Sorumluluk sigortaları  1284
I – Genel hükümler  1284
1. Sözleşmenin konusu ve kapsamı  1284
AÇIKLAMALAR  1285
KARARLAR  1287
MADDE 1474– 2. Hukuki koruma  1396
AÇIKLAMALAR  1396
KARARLAR  1397
MADDE 1475– 3. Bildirim yükümlülüğü  1399
AÇIKLAMALAR  1400
KARARLAR  1402
MADDE 1476– 4. Sigortacının yardımları  1405
AÇIKLAMALAR  1406
MADDE 1477– 5. Kasten neden olma  1409
AÇIKLAMALAR  1409
KARARLAR  1410
MADDE 1478– 6. Doğrudan dava hakkı  1411
AÇIKLAMALAR  1411
KARARLAR  1413
MADDE 1479– 7. Sigortacının zarar görenden bilgi alma hakkı  1418
AÇIKLAMALAR  1419
KARARLAR  1420
MADDE 1480– 8. Takas  1420
AÇIKLAMALAR  1421
KARARLAR  1422
MADDE 1481– 9. Halefiyet  1422
AÇIKLAMALAR  1422
KARARLAR  1425
MADDE 1482– 10. Zamanaşımı  1445
AÇIKLAMALAR  1446
KARARLAR  1447
MADDE 1483– II – Zorunlu sorumluluk sigortaları  1452
1. Sözleşme yapma zorunluluğu  1452
AÇIKLAMALAR  1452
KARARLAR  1453
MADDE 1484– 2. Zarar görenle ilişkide ifa yükümlülüğü  1513
AÇIKLAMALAR  1514
MADDE 1485– III – Sorumluluk sigortalarına uygulanacak hükümler  1516
AÇIKLAMALAR  1516
MADDE 1486– C) Koruyucu hükümler  1517
AÇIKLAMALAR  1517
KARARLAR  1518
İKİNCİ BÖLÜM
Can Sigortaları
MADDE 1487– A) Hayat sigortası  1519
I – Tanım  1519
AÇIKLAMALAR  1519
KARARLAR  1522
MADDE 1488– II – Tontin  1544
AÇIKLAMALAR  1544
MADDE 1489– III – Sözleşmeden cayma  1545
AÇIKLAMALAR  1545
KARARLAR  1548
MADDE 1490– IV – Hayatı sigorta edilecek kişi  1551
AÇIKLAMALAR  1552
KARARLAR  1554
MADDE 1491– V – Sigorta değeri  1558
AÇIKLAMALAR  1558
KARARLAR  1561
MADDE 1492– VI – Doktor incelemesi  1561
AÇIKLAMALAR  1562
MADDE 1493– VII – Lehtar  1563
1. Atanması ve değiştirilmesi  1563
AÇIKLAMALAR  1563
KARARLAR  1567
MADDE 1494– 2. Lehtar atanmasına ilişkin yorum kuralı  1572
AÇIKLAMALAR  1572
MADDE 1495– VIII – Sigorta ettiren lehine hak  1574
AÇIKLAMALAR  1574
KARARLAR  1575
MADDE 1496– IX – Grup sigortaları  1576
AÇIKLAMALAR  1576
KARARLAR  1579
MADDE 1497– X – Beyanlar  1586
1. Yanlış yaş beyanı  1586
AÇIKLAMALAR  1586
MADDE 1498– 2. Sözleşmenin yapılması sırasındaki beyan yükümlülüğünün ihlali  1589
AÇIKLAMALAR  1589
KARARLAR  1592
MADDE 1499– 3. Sözleşmenin devamı sırasındaki beyan yükümlülüğünün ihlali  1597
AÇIKLAMALAR  1597
MADDE 1500– XI – Sigortadan ayrılma  1599
AÇIKLAMALAR  1600
KARARLAR  1602
MADDE 1501– XII – Ödünç verme  1608
AÇIKLAMALAR  1608
KARARLAR  1609
MADDE 1502– XIII – Prim ödenmesinden muaf sigorta  1610
AÇIKLAMALAR  1610
KARARLAR  1611
MADDE 1503– XIV – İntihar  1615
AÇIKLAMALAR  1615
KARARLAR  1617
MADDE 1504– XV – Sigorta ettiren veya lehtarın sigortalıyı öldürmesi  1621
AÇIKLAMALAR  1622
MADDE 1505– XVI – Lehtarın sigorta ettirenin yerine geçmesi  1623
AÇIKLAMALAR  1623
MADDE 1506– XVII – Sigortacının iflası  1626
AÇIKLAMALAR  1626
KARARLAR  1628
MADDE 1507– B) Kaza sigortası  1629
I – Genel olarak  1629
AÇIKLAMALAR  1630
KARARLAR  1631
MADDE 1508– II – Tedavi giderleri  1685
AÇIKLAMALAR  1685
KARARLAR  1686
MADDE 1509– III – Sigortalı  1690
AÇIKLAMALAR  1690
MADDE 1510– IV – Uygulanacak hükümler  1691
AÇIKLAMALAR  1691
MADDE 1511– C) Hastalık ve sağlık sigortası  1693
I – Sigortanın yaptırılması  1693
AÇIKLAMALAR  1693
KARARLAR  1695
MADDE 1512– II – Teminatlar  1713
1. Sigorta teminatı  1713
AÇIKLAMALAR  1713
KARARLAR  1717
MADDE 1513– 2. Sağlık sigortası teminatları  1719
AÇIKLAMALAR  1719
KARARLAR  1720
MADDE 1514– III – Sigorta değeri  1726
AÇIKLAMALAR  1726
MADDE 1515– IV – Hastalık sigortasında lehtar  1727
AÇIKLAMALAR  1727
MADDE 1516– V – Bekleme süresi  1729
AÇIKLAMALAR  1730
MADDE 1517– VI – Yeni doğan bebeğin ve evlat edinilenin sigorta kapsamında olması  1731
AÇIKLAMALAR  1731
MADDE 1518– VII – Bilgi isteme hakkı  1733
AÇIKLAMALAR  1733
MADDE 1519– VIII – Hastalık ve sağlık sigortasına uygulanacak diğer hükümler  1734
AÇIKLAMALAR  1735
KARARLAR  1736
MADDE 1520– IX – Koruyucu hükümler  1736
AÇIKLAMALAR  1737
KARARLAR  1738
Kaynakça  1739
Kavramlar Dizini  1741
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020