Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Temel Hukuk Dizisi
Tebligat Hukuku
Eylül 2019 / 2. Baskı / 224 Syf.
Fiyatı: 20.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 1. Kasım 2018 20.50 TL 13.90 TL (%33)Sepete Ekle
   

Hukuk Fakülteleri, İİBF'ler, MYO'lardaki hukuk dersleri ve meslek sınavlarına yönelik, özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz önünde bulundurularak hazırlanan Dizide, şematik ve öz anlatım, örnek soru-cevaplar ön planda tutularak öğrencinin dersi kolay kavraması amaçlanmıştır.

Dizinin "Tebligat Hukuku" ismiyle yayımlanan bu kitabında, tebligat hukuku dersine ilişkin temel bilgilere, yedi ünite altında yer verilerek, konular birçok yüksek mahkeme kararı ve şemalı anlatımlarla desteklenmiştir. Ünite sonlarına eklenen ünite özetleri ve çoktan seçmeli değerlendirme soruları yardımıyla konuların pekiştirilmesi ve meslek sınavlarına hazırlanan öğrencilere katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Barkod: 9789750257414
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 224
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  15
Birinci Ünite
TEBLİGAT İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
GİRİŞ  17
I. TEBLİGATIN TANIMI, UNSURLARI, HUKUKÎ NİTELİĞİ, ÖNEMİ VE İLGİLİ KAVRAMLAR  17
A. Tebligatın Tanımı  17
B. Tebligatın Unsurları  18
C. Tebligatın Hukukî Niteliği  19
D. Tebligatın Önemi  20
E. İlgili Kavramlar  21
1. Tefhim, Bildirim ve Tebellüğ  21
2. Asıl ve Muhatap  22
3. Adres  23
4. Tebliğ Evrakı, Tebliğ Mazbatası, Teslim Belgesi ve Haber Kâğıdı  23
II. TEBLİGAT HUKUKU İLE İLİŞKİLİ OLAN TEMEL USULÎ İLKELER  24
A. Adil Yargılanma Hakkı  24
B. Hukukî Dinlenilme Hakkı  25
C. Usul Ekonomisi İlkesi  27
III. TEBLİGAT HUKUKUNUN KAYNAKLARI  28
IV. TEBLİGAT ÇIKARMAYA YETKİLİ OLAN MERCİLER  29
V. TEBLİGAT ÜCRET VE MASRAFLARI  34
A. Genel Olarak  34
B. Tebliğ Evrakının Kaybı Halinde Masraflar  36
ÜNİTE ÖZETİ  38
ÜNİTE SORULARI  40
İkinci Ünite
TEBLİGATIN TÜRLERİ
GİRİŞ  43
I. TEBLİGATIN TÜRLERİ  43
A. Yapılış Şekline Göre Tebligat  44
1. Posta ve Telgraf Teşkilâtı Anonim Şirketi (PTT) Vasıtasıyla Tebligat  44
2. Memur Vasıtasıyla Tebligat  46
3. Doğrudan Tebligat  48
4. İlanen Tebligat  51
5. Elektronik Tebligat  56
a. Elektronik Tebligat Kavramı  56
b. Elektronik Tebligatın Unsurları  58
c. Elektronik Tebligatın Amacı  59
d. Elektronik Tebligat ile İlgili Mevzuat  61
e. Elektronik Tebligatın Uygulama Alanı  62
f. Elektronik Tebligatın Konusu  64
g. Elektronik Tebligatın Avantajları  64
h. Elektronik Tebligatın Türleri  68
ha. Genel Olarak  68
hb. İhtiyarî Elektronik Tebligat  68
hc. Zorunlu Elektronik Tebligat  69
i. Elektronik Tebligat Yapılabilecek Kişiler  71
j. Elektronik Tebligatın Yapılacağı Zaman  73
k. Elektronik Tebligat Adresi Almak İçin Başvuru ve Elektronik Tebligat Adresinin Oluşturulması ve Teslimi  73
l. Elektronik Tebligatın Aşamaları  75
m. Elektronik Tebligatın Yapılmış Sayıldığı Tarih  78
n. Elektronik Tebligatın Usulsüz Tebliği  79
o. Elektronik Tebligatın Hukukî Sonuçları  79
p. Elektronik Tebligat Adresinin Kullanıma Kapatılması  79
6. Uçak, Telgraf ve Diğer Vasıtalarla Tebligat  80
B. Konusuna Göre Tebligat  81
1. Kazaî Tebligat  81
2. Malî Tebligat  82
3. İdarî Tebligat  83
C. Tebligatı Çıkaran Kurum veya Kişilerin Niteliğine Göre Tebligat  84
1. Resmî Tebligat  84
2. Özel Tebligat  84
D. Yapıldığı Yere Göre Tebligat  85
1. Yurt İçi Tebligat  85
a. Yurt İçinde Bulunan Türk Vatandaşlarına Tebligat  85
b. Yurt İçinde Bulunan Yabancılara Tebligat  85
ba. Yabancının Kendisine Türkiye’de Tebligat Yapılabilecek Bir Kişi Olması  85
ba. Yabancının Kendisine Türkiye’de Tebligat Yapılamaması  85
2. Yurt İçinden Yurt Dışına Tebligat  86
a. Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarına Tebligat  87
b. Yurt Dışında Bulunan Türk Memurlarına ve Askerî Şahıslara Tebligat  89
c. Yurt Dışında Bulunan Yabancılara Tebligat  89
d. Yurt Dışında Yapılacak Tebligat Usulü  90
da. Genel Olarak  90
db. Tebliğ Evrakının Düzenlenmesi  90
dc. Tebliğ Evrakının Tercüme Ettirilmesi  91
dd. Süre Tayini  91
3. Yurt Dışından Yurt İçine Tebligat  92
ÜNİTE ÖZETİ  93
ÜNİTE SORULARI  96
Üçüncü Ünite
TEBLİGATIN AŞAMALARI VE USULSÜZ TEBLİGAT
GİRİŞ  101
I. TEBLİGATIN AŞAMALARI  101
A. Tebligatın Çıkarılması Talebi  101
B. Tebliğ Evrakının Hazırlanması  102
1. Tebliğ Evrakının Unsurları  102
a. Tebliğ Mazbatalı Zarf  102
b. Tebliğ Mazbatası  103
2. Tebliğ Evrakının Nüshaları  107
3. Davetiye Kavramı  107
C. Tebligatın Çıkarılması  109
D. Tebligatın Ulaşması  109
II. USULSÜZ TEBLİGAT  110
ÜNİTE ÖZETİ  115
ÜNİTE SORULARI  116
Dördüncü Ünite
TEBLİGATIN YAPILACAĞI ZAMAN, TEBLİGAT BAKIMINDAN UYULMASI GEREKEN SÜRELER VE TEBLİGATIN YAPILACAĞI YER
GİRİŞ  119
I. TEBLİGATIN YAPILACAĞI ZAMAN  119
II. SÜRELERİN HESAPLANMASI  121
III. TEBLİGATIN YAPILACAĞI YER  122
A. Bilinen Adrese Tebligat  122
B. Adres Kayıt Sistemine Tebligat  126
C. Adresten Başka Yerde Tebligat  130
D. Muhatabın Adres Değiştirmesi Halinde Tebligat  131
ÜNİTE ÖZETİ  134
ÜNİTE SORULARI  136
Beşinci Ünite
TEBLİGATIN YAPILACAĞI KİŞİLER
GİRİŞ  141
I. GERÇEK KİŞİLERE TEBLİGAT  141
A. Tebligatın Muhatabı  141
1. Kural: Tebligatın Muhataba Yapılması  142
2. Tebligatın Muhatabın İradî veya Kanunî Temsilcisine Yapılması  142
a. İradî Temsilciye (Vekile) Tebligat  142
aa. Kural: Vekile Tebligat Zorunluluğu  143
ab. Vekile Tebligat Zorunluluğunun İstisnaları (Tebligatın Asile Yapılması Gereken Haller)  147
b. Kanunî Temsilciye Tebligat  148
ba. Kural: Kanunî Temsilciye Tebligat  149
ac. Kanunî Temsilciye Yapılamayacak Tebligatlar  151
B. Muhatap Yerine Tebligat Yapılabilecek Kişiler  152
1. Askerî Şahıslara Tebligat  153
2. Aynı Konutta Oturan Kişiye veya Hizmetçiye Tebligat  154
3. Belli Bir Yerde veya Evde Meslek ve Sanat İcrası Halinde Tebligat  159
4. Otel, Hastane, Fabrika ve Okul Gibi Yerlerde Tebligat  161
5. Tutuklu ve Hükümlülere Tebligat  163
6. Bağımsız Bölüm Sahiplerine Tebligat  166
II. TÜZEL KİŞİLERE TEBLİGAT VE TİCARETHANELERE TEBLİGAT  167
A. Tüzel Kişilere Tebligat  167
B. Ticarethanelere Tebligat  170
III. TEBELLÜĞ EDECEK KİŞİNİN HASIM OLMAMASI KURALI  170
IV. MUHATABIN GEÇİCİ OLARAK BAŞKA YERE GİTMESİ HALİNDE TEBLİGAT  172
V. TEBLİĞ İMKÂNSIZLIĞI VE TEBELLÜĞDEN KAÇINMA  173
VI. MUHATABIN ADRESTE BULUNMAMASI, ÖLMESİ VEYA ADRESİNDEN SÜREKLİ OLARAK AYRILMASI HALİNDE YAPILACAK İŞLEM  181
ÜNİTE ÖZETİ  182
ÜNİTE SORULARI  184
Altıncı Ünite
TEBLİGAT SUÇ VE CEZALARI
GİRİŞ  189
I. KANUNU TATBİK İLE MÜKELLEF OLANLARIN DURUMU  189
II. YANLIŞ ADRES BİLDİRMEK  191
III. TEBLİĞ EVRAKININ MUHATABINA VERİLMEMESİ VE TEBLİGATI KABULDEN KAÇINMA  192
IV. YALAN BEYAN  194
V. TEBLİĞ EVRAKININ TALİKİ İLE İLGİLİ SUÇLAR  195
ÜNİTE ÖZETİ  197
ÜNİTE SORULARI  198
Yedinci Ünite
VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE TEBLİGAT
GİRİŞ  201
I. TEBLİĞ ESASLARI VE MUHATAPLAR  201
A. Tebliğ Esasları  201
B. Muhatap  202
II. POSTA İLE TEBLİĞ USULÜ  204
III. TEBLİĞİN İLAN YOLUYLA YAPILACAĞI HALLER  208
A. Tebliğin İlan Yoluyla Yapılmasının Şartları  208
B. İlanın Şekli  209
C. İlanın İçeriği  209
D. İlanın Sonuçları  210
IV. TEBLİGATA İLİŞKİN DİĞER BAZI DURUMLAR  211
A. Memur Vasıtasıyla Tebliğ  211
B. Elektronik Ortamda Tebliğ  212
C. Hatalı Tebliğler  213
V. USULSÜZ TEBLİGAT  214
VI. TEBLİĞ YERİNE GEÇEN MUAMELELER  214
ÜNİTE ÖZETİ  215
ÜNİTE SORULARI  216
Yararlanılan Kaynaklar  219
Kavramlar Dizini  221
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  15
Birinci Ünite
TEBLİGAT İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
GİRİŞ  17
I. TEBLİGATIN TANIMI, UNSURLARI, HUKUKÎ NİTELİĞİ, ÖNEMİ VE İLGİLİ KAVRAMLAR  17
A. Tebligatın Tanımı  17
B. Tebligatın Unsurları  18
C. Tebligatın Hukukî Niteliği  19
D. Tebligatın Önemi  20
E. İlgili Kavramlar  21
1. Tefhim, Bildirim ve Tebellüğ  21
2. Asıl ve Muhatap  22
3. Adres  23
4. Tebliğ Evrakı, Tebliğ Mazbatası, Teslim Belgesi ve Haber Kâğıdı  23
II. TEBLİGAT HUKUKU İLE İLİŞKİLİ OLAN TEMEL USULÎ İLKELER  24
A. Adil Yargılanma Hakkı  24
B. Hukukî Dinlenilme Hakkı  25
C. Usul Ekonomisi İlkesi  27
III. TEBLİGAT HUKUKUNUN KAYNAKLARI  28
IV. TEBLİGAT ÇIKARMAYA YETKİLİ OLAN MERCİLER  29
V. TEBLİGAT ÜCRET VE MASRAFLARI  34
A. Genel Olarak  34
B. Tebliğ Evrakının Kaybı Halinde Masraflar  36
ÜNİTE ÖZETİ  38
ÜNİTE SORULARI  40
İkinci Ünite
TEBLİGATIN TÜRLERİ
GİRİŞ  43
I. TEBLİGATIN TÜRLERİ  43
A. Yapılış Şekline Göre Tebligat  44
1. Posta ve Telgraf Teşkilâtı Anonim Şirketi (PTT) Vasıtasıyla Tebligat  44
2. Memur Vasıtasıyla Tebligat  46
3. Doğrudan Tebligat  48
4. İlanen Tebligat  51
5. Elektronik Tebligat  56
a. Elektronik Tebligat Kavramı  56
b. Elektronik Tebligatın Unsurları  58
c. Elektronik Tebligatın Amacı  59
d. Elektronik Tebligat ile İlgili Mevzuat  61
e. Elektronik Tebligatın Uygulama Alanı  62
f. Elektronik Tebligatın Konusu  64
g. Elektronik Tebligatın Avantajları  64
h. Elektronik Tebligatın Türleri  68
ha. Genel Olarak  68
hb. İhtiyarî Elektronik Tebligat  68
hc. Zorunlu Elektronik Tebligat  69
i. Elektronik Tebligat Yapılabilecek Kişiler  71
j. Elektronik Tebligatın Yapılacağı Zaman  73
k. Elektronik Tebligat Adresi Almak İçin Başvuru ve Elektronik Tebligat Adresinin Oluşturulması ve Teslimi  73
l. Elektronik Tebligatın Aşamaları  75
m. Elektronik Tebligatın Yapılmış Sayıldığı Tarih  78
n. Elektronik Tebligatın Usulsüz Tebliği  79
o. Elektronik Tebligatın Hukukî Sonuçları  79
p. Elektronik Tebligat Adresinin Kullanıma Kapatılması  79
6. Uçak, Telgraf ve Diğer Vasıtalarla Tebligat  80
B. Konusuna Göre Tebligat  81
1. Kazaî Tebligat  81
2. Malî Tebligat  82
3. İdarî Tebligat  83
C. Tebligatı Çıkaran Kurum veya Kişilerin Niteliğine Göre Tebligat  84
1. Resmî Tebligat  84
2. Özel Tebligat  84
D. Yapıldığı Yere Göre Tebligat  85
1. Yurt İçi Tebligat  85
a. Yurt İçinde Bulunan Türk Vatandaşlarına Tebligat  85
b. Yurt İçinde Bulunan Yabancılara Tebligat  85
ba. Yabancının Kendisine Türkiye’de Tebligat Yapılabilecek Bir Kişi Olması  85
ba. Yabancının Kendisine Türkiye’de Tebligat Yapılamaması  85
2. Yurt İçinden Yurt Dışına Tebligat  86
a. Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarına Tebligat  87
b. Yurt Dışında Bulunan Türk Memurlarına ve Askerî Şahıslara Tebligat  89
c. Yurt Dışında Bulunan Yabancılara Tebligat  89
d. Yurt Dışında Yapılacak Tebligat Usulü  90
da. Genel Olarak  90
db. Tebliğ Evrakının Düzenlenmesi  90
dc. Tebliğ Evrakının Tercüme Ettirilmesi  91
dd. Süre Tayini  91
3. Yurt Dışından Yurt İçine Tebligat  92
ÜNİTE ÖZETİ  93
ÜNİTE SORULARI  96
Üçüncü Ünite
TEBLİGATIN AŞAMALARI VE USULSÜZ TEBLİGAT
GİRİŞ  101
I. TEBLİGATIN AŞAMALARI  101
A. Tebligatın Çıkarılması Talebi  101
B. Tebliğ Evrakının Hazırlanması  102
1. Tebliğ Evrakının Unsurları  102
a. Tebliğ Mazbatalı Zarf  102
b. Tebliğ Mazbatası  103
2. Tebliğ Evrakının Nüshaları  107
3. Davetiye Kavramı  107
C. Tebligatın Çıkarılması  109
D. Tebligatın Ulaşması  109
II. USULSÜZ TEBLİGAT  110
ÜNİTE ÖZETİ  115
ÜNİTE SORULARI  116
Dördüncü Ünite
TEBLİGATIN YAPILACAĞI ZAMAN, TEBLİGAT BAKIMINDAN UYULMASI GEREKEN SÜRELER VE TEBLİGATIN YAPILACAĞI YER
GİRİŞ  119
I. TEBLİGATIN YAPILACAĞI ZAMAN  119
II. SÜRELERİN HESAPLANMASI  121
III. TEBLİGATIN YAPILACAĞI YER  122
A. Bilinen Adrese Tebligat  122
B. Adres Kayıt Sistemine Tebligat  126
C. Adresten Başka Yerde Tebligat  130
D. Muhatabın Adres Değiştirmesi Halinde Tebligat  131
ÜNİTE ÖZETİ  134
ÜNİTE SORULARI  136
Beşinci Ünite
TEBLİGATIN YAPILACAĞI KİŞİLER
GİRİŞ  141
I. GERÇEK KİŞİLERE TEBLİGAT  141
A. Tebligatın Muhatabı  141
1. Kural: Tebligatın Muhataba Yapılması  142
2. Tebligatın Muhatabın İradî veya Kanunî Temsilcisine Yapılması  142
a. İradî Temsilciye (Vekile) Tebligat  142
aa. Kural: Vekile Tebligat Zorunluluğu  143
ab. Vekile Tebligat Zorunluluğunun İstisnaları (Tebligatın Asile Yapılması Gereken Haller)  147
b. Kanunî Temsilciye Tebligat  148
ba. Kural: Kanunî Temsilciye Tebligat  149
ac. Kanunî Temsilciye Yapılamayacak Tebligatlar  151
B. Muhatap Yerine Tebligat Yapılabilecek Kişiler  152
1. Askerî Şahıslara Tebligat  153
2. Aynı Konutta Oturan Kişiye veya Hizmetçiye Tebligat  154
3. Belli Bir Yerde veya Evde Meslek ve Sanat İcrası Halinde Tebligat  159
4. Otel, Hastane, Fabrika ve Okul Gibi Yerlerde Tebligat  161
5. Tutuklu ve Hükümlülere Tebligat  163
6. Bağımsız Bölüm Sahiplerine Tebligat  166
II. TÜZEL KİŞİLERE TEBLİGAT VE TİCARETHANELERE TEBLİGAT  167
A. Tüzel Kişilere Tebligat  167
B. Ticarethanelere Tebligat  170
III. TEBELLÜĞ EDECEK KİŞİNİN HASIM OLMAMASI KURALI  170
IV. MUHATABIN GEÇİCİ OLARAK BAŞKA YERE GİTMESİ HALİNDE TEBLİGAT  172
V. TEBLİĞ İMKÂNSIZLIĞI VE TEBELLÜĞDEN KAÇINMA  173
VI. MUHATABIN ADRESTE BULUNMAMASI, ÖLMESİ VEYA ADRESİNDEN SÜREKLİ OLARAK AYRILMASI HALİNDE YAPILACAK İŞLEM  181
ÜNİTE ÖZETİ  182
ÜNİTE SORULARI  184
Altıncı Ünite
TEBLİGAT SUÇ VE CEZALARI
GİRİŞ  189
I. KANUNU TATBİK İLE MÜKELLEF OLANLARIN DURUMU  189
II. YANLIŞ ADRES BİLDİRMEK  191
III. TEBLİĞ EVRAKININ MUHATABINA VERİLMEMESİ VE TEBLİGATI KABULDEN KAÇINMA  192
IV. YALAN BEYAN  194
V. TEBLİĞ EVRAKININ TALİKİ İLE İLGİLİ SUÇLAR  195
ÜNİTE ÖZETİ  197
ÜNİTE SORULARI  198
Yedinci Ünite
VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE TEBLİGAT
GİRİŞ  201
I. TEBLİĞ ESASLARI VE MUHATAPLAR  201
A. Tebliğ Esasları  201
B. Muhatap  202
II. POSTA İLE TEBLİĞ USULÜ  204
III. TEBLİĞİN İLAN YOLUYLA YAPILACAĞI HALLER  208
A. Tebliğin İlan Yoluyla Yapılmasının Şartları  208
B. İlanın Şekli  209
C. İlanın İçeriği  209
D. İlanın Sonuçları  210
IV. TEBLİGATA İLİŞKİN DİĞER BAZI DURUMLAR  211
A. Memur Vasıtasıyla Tebliğ  211
B. Elektronik Ortamda Tebliğ  212
C. Hatalı Tebliğler  213
V. USULSÜZ TEBLİGAT  214
VI. TEBLİĞ YERİNE GEÇEN MUAMELELER  214
ÜNİTE ÖZETİ  215
ÜNİTE SORULARI  216
Yararlanılan Kaynaklar  219
Kavramlar Dizini  221
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için;
İstanbul Şişli Şubesi:
Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma 09:00-17:00
Strazburg Caddesi Şubesi:
Salı, Perşembe 9:00 – 17:00
arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.