Konkordato Komiserinin Kontrol Listesi Prof. Dr. Ali Cem Budak, Prof. Dr. Serdar Kale  - Kitap

Konkordato Komiserinin Kontrol Listesi

2. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
127
Barkod:
9786052647189
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
290,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Yeni konkordato hükümlerimizin yürürlüğe girdiği ve çokça uygulama bulduğu bu günlerde konkordato komiserleri bakımından da "hangi işin hangi sırayla yapılacağı", "hangi belgenin hangi şekilde düzenleneceği" gibi hususları alt alta sıralayan bir kontrol listesi konkordato komiserlerinin işini kolaylaştırmak, eksik ve hataların önüne geçmek bakımından yararlı olacaktır.
Bu düşünceyle, konkordato komiserinin görevlerini özetleyen kısa bir yazıdan sonra, komiserlerin bütün konkordato süreci boyunca yapacağı işleri gösteren bir kontrol listesini, ilgililerin ve özellikle konkordato komiserlerinin yararlanmasına sunuyoruz. Kontrol listesinin metni, kitabın en sonunda yer almaktadır.
Esasen konkordato komiserlerinin görevlerini belirleyen kanun hükümleri yanında bir de yönetmelik bulunmaktadır. "Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik" başlıklı bu düzenlemeye aşağıda "Yönetmelik" kısaltması kullanılarak atıf yapılmıştır.
Kitapçığın sonuna ayrıca İcra ve İflas Kanunu'nun Konkordato hakkındaki hükümleri, bu hükümlerin gerekçeleri, ilgili yönetmelikler ve konkordato gider avansı tarifesi ilave edilmiştir.
Aşağıda komiserin konkordato sürecindeki görevleri "geçici mühlet" ve "kesin mühlet" başlıkları altında özetlenmiş; bu özete bir kontrol listesi ve komiserlerin düzenleyecekleri belgeler için örnek olarak kullanılabilecek metinler eklenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Geçici Mühlet
.
Kesin Mühlet
.
İcra ve İflas Kanunu'nun Konkordato Hakkındaki Hükümleri ve Gerekçeleri
.
Konkordato Komiserinin Görev Kontrol Listesi
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
TAKDİM 
5
İÇİNDEKİLER 
7
I. GİRİŞ 
11
II. GEÇİCİ MÜHLET 
13
1. Geçici Konkordato Komiserinin Göreve Başlaması 
13
2. İlk Toplantı 
13
3. Kıymet Takdiri 
14
4. Başka Yerlerde Bulunan Malların Kıymetinin Takdiri 
15
5. Bilirkişi Görevlendirmesi 
16
6. Talimat Onayı 
17
7. Ön Rapor 
17
III. KESİN MÜHLET 
19
1. Rehinli Malların Kıymetlerini İçeren Raporların Rehinli Alacaklıya ve
Borçluya Gönderilmesi 
19
2. Alacaklıları Alacaklarını Bildirmeye Davet 
19
3. Alacak Kayıtlarının Yapılması 
21
4. Borçlunun Beyanının Alınması 
22
5. Çekişmeli Hale Gelen Alacakların, İlgili Alacaklıya Posta İle Bildirilmesi 
22
6. Çekişmeli Alacaklar Hakkında Karar Verilmesi 
23
7. Alacaklılar Kurulunun Oluşturulması 
23
8. Alacaklılar Toplanmasına ve Rehinli Alacaklılarla Yapılacak
Müzakerelere Hazırlık 
25
9. Alacaklılar Toplantısına Davet İlanı 
26
10. Alacaklılar Toplantısında ve Sonrasında Yapılacak İşlemler 
27
11. Komiserin Tasdik Hakkındaki Raporu Sunduktan Sonraki Görevi 
28
12. Konkordato Komiserinin Görüş Yazıları 
29
IV. İCRA VE İFLAS KANUNU’NUN KONKORDATO HAKKINDAKİ HÜKÜMLERİ
VE GEREKÇELERİ 
31
Onikinci Bap
Konkordato ile Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin
Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması
I. Adî Konkordato
 Konkordato talebi (md. 285) 
31
 Konkordato talebine eklenecek belgeler (md. 286) 
32
 Geçici mühlet (md. 287) 
35
 Geçici mühletin sonuçları, ilanı ve bildirimi (md. 288) 
36
 Kesin mühlet (md. 289) 
37
 Konkordato komiseri ve alacaklılar kurulu ile bunların görevleri (md. 290) 
39
 Borçlunun mali durumunun düzelmesi nedeniyle kesin mühletin
kaldırılması (md. 291) 
41
 Kesin mühlet içinde konkordato talebinin reddi ile
iflasın açılması (md. 292) 
41
 Kanun yolları (md. 293) 
42
 Kesin mühletin alacaklılar bakımından sonuçları (md. 294) 
43
 Kesin mühletin rehinli alacaklılar bakımından sonuçları (md. 295) 
45
 Kesin mühletin sözleşmeler bakımından sonuçları (md. 296) 
46
 Kesin mühletin borçlu bakımından sonuçları (md. 297) 
47
 Defter tutulması ve rehinli malların kıymetinin takdiri (md. 298) 
48
 (md. 298/a) 
49
 Alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet (md. 299) 
49
 Alacaklar hakkında borçlunun beyana daveti (md. 300) 
50
 Alacaklılar toplantısına davet (md. 301) 
50
 Alacaklılar toplantısı ve projenin kabulü için gerekli çoğunluk (md. 302) 
50
 Borçtan birlikte sorumlu olanlara karşı haklar (md. 303) 
52
 Konkordatonun mahkemede incelenmesi (md. 304) 
53
 Konkordatonun tasdiki şartları (md. 305) 
53
 Konkordatonun tasdiki kararı, kapsamı ve ilanı (md. 306) 
55
 Rehinli malların muhafaza ve satışı ile finansal kiralama konusu malların
iadesinin ertelenmesi (md. 307) 
55
 Konkordatonun tasdik edilmemesi ve borçlunun iflası (md. 308) 
57
 Kanun yolları (md. 308/a) 
58
 Çekişmeli alacaklar hakkında dava (md. 308/b) 
58
 Konkordatonun hükümleri (md. 308/c) 
59
 Konkordatonun sonuçlanmayan takiplere etkisi (md. 308/ç) 
60
 Konkordato haricinde yapılan vaatler (md. 308/d) 
61
 Konkordatonun kısmen feshi (md. 308/e) 
61
 Konkordatonun tamamen feshi (md. 308/f) 
61
 Konkordatoda harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri (md. 308/g) 
62
II. Rehinli Alacaklılarla Müzakere ve
Borçların Yapılandırılması
 Rehinli alacaklılarla müzakere şartları ve yapılandırmanın
hükümleri (md. 308/h) 
63
II. İflâstan Sonra Konkordato
 Şartları ve hükümleri (md. 309) 
65
V. İLGİLİ YÖNETMELİKLER VE TARİFE 
67
 KONKORDATO KOMİSERLİĞİ VE ALACAKLILAR KURULUNA DAİR
YÖNETMELİK 
67
 KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER HAKKINDA
YÖNETMELİK 
75
 KONKORDATO GİDER AVANSI TARİFESİ 
80
VI. EKLER 
83
1. KONKORDATO KOMİSER HEYETİ İLK TOPLANTI TUTANAĞI 
83
2. BORÇLU MALLARININ DEĞER TAKDİRİ İÇİN BİLİRKİŞİ GÖREVLENDİRME
YAZISI 
85
3. GEÇİCİ MÜHLET İÇİNDE HAZIRLANAN ÖN RAPOR 
87
4. REHİNLİ ALACAKLILARA KIYMET TAKDİRİ HAKKINDA GÖNDERİLEN YAZI 
90
5. ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET İLANI 
91
6. TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLEN
ÜST YAZI 
92
7. BASIN İLAN KURUMUNA GÖNDERİLEN ÜST YAZI 
93
8. BORÇLUNUN ALACAKLAR HAKKINDAKİ BEYANI 
94
9. ÇEKİŞMELİ ALACAKLARIN ALACAKLILARINA BİLDİRİMİ 
95
10. ÇEKİŞMELİ ALACAKLAR HAKKINDA KOMİSER HEYETİ GÖRÜŞÜ 
96
11. ALACAKLILAR KURULU ADAYLARI HAKKINDA MAHKEMEYE GÖRÜŞ
YAZISI 
104
12. ALACAKLILAR KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 
106
13. ALACAKLILAR TOPLANTISI DAVET İLANI 
107
14. KONKORDATONUN TASDİKİ HAKKINDA GEREKÇELİ RAPOR 
108
VII. KOMİSER HEYETİNCE HAZIRLANAN GÖRÜŞ YAZILARI ÖRNEKLERİ 
113
1. GEÇİCİ MÜHLETİN UZATILMASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞ YAZISI 
113
2. KESİN MÜHLETİN UZATILMASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞ YAZISI 
115
3. AŞIRI KÜLFETLİ SÖZLEŞMELERİN SONA ERDİRİLMESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ
YAZISI 
118
4. TAŞINMAZ SATIŞINA İLİŞKİN GÖRÜŞ YAZISI 
121
VIII. KONKORDATO KOMİSERİ GÖREV KONTROL LİSTESİ 
123