100 Başlıkta Soruşturma Evresi 8. Yargı Paketi Değişiklikleri İşlenmiştir. Cüneyd Altıparmak  - Kitap
100 Başlıkta

Soruşturma Evresi

8. Yargı Paketi Değişiklikleri İşlenmiştir.

15. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
378
Barkod:
9789750292248
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
495,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
14. baskı
Nisan 2022
495,00
325,00 (%34)
Kitabın Açıklaması
Kitap, gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 15. Baskısını yapmış olup, kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak adlandırılan son değişiklikleri de içermektedir. Bu çalışma; yayınlandığı tarihten itibaren binlerce hukukçuya kaynak kitap olmuş, bir çok Baronun "soruşturma evresi" konulu avukatlara verdiği eğitimlerde temel kaynak olmuştur. Kitabın en önemli özelliği yazarın, yıllar içerisinde okuduklarının, gördüklerinin, duyduklarının ve kendisine aktarılanları hukuki bilgi süzgecinden geçirerek, gerekli görülen yerlerde teorik hususlara da değinilmesidir.
Kitap, isminden de anlaşılacağı üzere ceza muhakemesinin ilk evresi olan "soruşturma" kısmını "avukat" odaklı ele alıp, 100 başlıkta toparlamıştır. Ele alınan başlıklar, en önemli, temel ve en çok karşılaşılan konulardır.
Kitapta yalın ve güncel bir anlatım dili seçilmiştir. Belirli başlıklarda Yargıtay'ın uygulamasına ilişkin kararlara özellikle yer verilmiştir. Kitabın içinde ayrıca anlatımı kolaylaştırmak için bazı tablo ve şemalar da bulunmaktadır.
8. yargı paketinin güncellemesini içeren kitap, bilgisini tazelemek ve yeni tutmak isteyen hukukçulara olduğu kadar, yeni mezun hukukçulara da hitap etmektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Soruşturma Evresine İlişkin Genel Kavramlar
.
Kolluk
.
Savcılık, Sulh Ceza Hakimi ve Avukat
.
Yakalama ve Gözaltı
.
İfade, Sorgu, Bilgi Alma ve Fezleke
.
Arama ve Elkoyma
.
İletişim Tespiti, Gizli Soruşturmacı, Teknik Araçlarla İzleme Konuları Hakkında Genel Bilgiler
.
Tutuklama ve Adli Kontrol Kararları
.
Gözlem Altına Alınma, Muayene, Keşif ve Otopsi
.
İddianame, İddianamenin Reddi ve Kavuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (Takipsizlik)
.
Soruşturma Evresi Sözlüğü
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
15. Baskıya Önsöz 
7
Kısaltmalar 
15
Giriş 
17
I. Bölüm
SORUŞTURMA EVRESİNE İLİŞKİN GENEL KAVRAMLAR
1. Genel Olarak Soruşturma Evresi 
21
2. Soruşturma Evresinin Başlaması ve Aşamaları 
22
3. Suçun Öğrenilmesi ve Şüphe Türleri 
24
4. Suç Duyurusu, İhbar, Şikâyet ve Suçüstü Hali (Pratik Bilgi) 
27
5. Kamu Görevlileri Açısından Soruşturma Evresi 
30
6. Şüphelinin Yaşlı, Akli Yetersizliğe Sahip Olması ve Tüzel Kişi Olması Durumunda Soruşturma Evresi 
38
7. Çocukların Soruşturması (PRATİK BİLGİ) 
39
8. Soruşturma Evresinde Hukuka Aykırı Delil Elde Edilmesi ve Sonuçları 
43
9. Soruşturma Evresinde Mağdur, Suçtan Zarar Gören ve Tanık Koruma 
61
9/a. Mağdur ve Suçtan Zarar Görenin Konumu 
61
9/b. Tanık ve Tanığın Korunması 
64
11. Soruşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar ve İhbar Olunan. 
76
12. Soruşturma Evresinde Yapılabilecek İtirazlar ve Usulü 
85
II. Bölüm
KOLLUK
13. Ülkemizdeki Kolluk Sistemi ve Çeşitleri 
91
14. İdari Kolluk Kavramı 
93
15. Adli Kolluk Kavramı ve İdari Kolluktan Farklı Yönleri 
93
16. Kolluk Birimlerinin Tasnifi 
94
17. Kolluk Biriminde Dikkat Edilmesi Gerekenler (Pratik Bilgi) 
102
18. Kolluk Birimlerinin Başlıca Adli İşlemleri ve Belgeleri 
107
19. Savcı ile Görüşme Tutanağı 
108
20. Yakalama Tutanağı 
109
21. Yakalama ve Gözaltına Alma Tutanağı, Şüpheli ve Sanık Hakları Formu 
110
22. Sağlık Kontrolü Raporu 
111
23. Kollukta Avukatın Evrak İnceleme Yetkisi 
115
24. Kolluğun Kabahatler Kanununu Uygulaması 
125
III. Bölüm
SAVCILIK, SULH CEZA HAKİMİ VE AVUKAT
26. Savcının Soruşturma Evrakları için Gizlilik Kararı Alması (Pratik Bilgi) 
137
27. Mülki İdari Amir ve Soruşturma Evresi 
138
28. Savcılık Aşamasında Uzlaşma 
141
29. Savcılık Aşamasında Önödeme 
146
30. Savcının Kabahatler Kanununu Uygulaması 
148
31. Soruşturma Evresinde Hâkimin Görevleri 
151
32. Sulh Ceza Hâkiminin Savcının Görevlerini Yapması 
152
34. Müdafilik Kurumuna Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Bakışı 
154
35. Soruşturma Sırasında Müdafiin İstenmesi ve Sayısı 
156
IV. Bölüm
YAKALAMA VE GÖZALTI
36. Yakalama ve Yakalamayı Yapmaya Yetkili Kimseler 
163
37. Yakalama Amacının Ortadan Kalkması (PRATİK BİLGİ) 
164
38. Yakalanan Kişi Hakkında Gözaltı Kararı 
167
39. Toplu Suçlarda Yakalama ve Gözaltı Süresi 
167
40. Yakalama ve Gözaltına Alma Kararına Karşı İtiraz 
167
41. Yakalamaya İtiraz Konusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler (Pratik Bilgi) 
169
42. Yakalanan veya Gözaltına Alınan Kimsenin Yakınlarına Haber Verilmesi 
170
43. Yakalama Tutanağının İçeriği 
171
44. Yakalama Emri ve Nedenleri 
172
V. Bölüm
İFADE, SORGU, BİLGİ ALMA VE FEZLEKE
45. İfade ve Sorgu Kavramı 
175
46. İfade Alma ve Sorguya Çekmede Uyulması Gereken Kurallar 
175
47. Hukuka Aykırı İfade ve Sonuçları 
176
48. İfade Esnasında Müdafiin Konumu 
177
49. Hukuka Aykırı İfade Karşısında Müdafiin Yapması Gerekenler (Pratik Bilgi) 
180
50. Bilgi Alma Kavramı (Pratik Bilgi) 
181
51. Bilgi Alma ve Tanıklık Arasındaki İlişki ve Sonuçları (Pratik Bilgi) 
181
52. Fezleke ve İçeriği 
184
VI. Bölüm
ARAMA VE ELKOYMA
53. Aramanın Çeşitleri 
189
54. Önleme Araması 
190
55. Önleme Aramasının Yapılabileceği Yerler 
190
56. Önleme Aramasının Önerilmesi 
191
57. Önleme Araması Kararı ve Yerine Getirilmesi 
192
58. Kaçakçılıkla Mücadele Kanun’undan Kaynaklı Özel Durum 
192
59. Özel Güvenlik Araması 
193
60. Dernek Aramaları 
193
61. Spor Müsabakaları ile İlgili Aramalar 
194
62. Adli Aramalarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (Pratik Bilgi) 
194
63. Gece Yapılacak Aramalar 
199
64. Adli Arama Kararı ve İçeriği 
199
65. Adli Arama Sonucunda Verilecek Belge ve İçeriği 
200
66. Arama Sonunda Elkoyma 
200
67. Elkonulan Evrakların İncelenmesi 
201
68. Eşya veya Kazancın Muhafaza Altına Alınması ve Bunlara Elkonulması 
201
70. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma 
201
71. Postada Elkoyma 
204
72. Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini 
205
73. Bilgisayarlarda Arama, Kopyalama ve Elkoyma 
207
74. Avukat Bürolarında Yapılacak Arama ve El Koyma 
208
75. Elkonulamayacak Mektuplar, Belgeler 
208
76. Elkonulan Eşyanın İadesi, Muhafazası veya Elden Çıkarılması 
209
77. Aramada Tesadüfen Delil Bulunması 
209
VII. Bölüm
İLETİŞİMİN TESPİTİ, GİZLİ SORUŞTURMACI,
TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME KONULARI HAKKINDA
GENEL BİLGİLER
78. İletişimin Denetlenmesi 
215
79. İletişimleri Denetlenemeyecek Kimseler 
220
80. İletişimin Denetlenmesi Kararında Bulunması Gerekenler 
221
81. İletişimin Tespiti Kararının Uygulanması 
221
82. İletişimin Denetlenmesi Kararının Kalkması 
224
83. Gizli Soruşturmacı 
224
84. Teknik Araçlarla İzleme 
226
VIII. Bölüm
TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL KARARLARI
85. Tutuklama Kavramı ve Nedeni 
229
86. Tutuklama Kararı Verilemeyecek Haller (Pratik Bilgi) 
230
87. Tutuklama Kararı ve Yol Tutuklaması (Pratik Bilgi) 
233
88. Tutuklama Kararının Geri Alınması ve Salıverilme Talebi 
238
89. Tutuklama Kararına İtiraz (Pratik Bilgi) 
239
90. Adli Kontrol 
243
91. Adlî Kontrol Kararı ve Kararın Kaldırılması 
245
IX. Bölüm
GÖZLEM ALTINA ALINMA, MUAYENE, KEŞİF VE OTOPSİ
92. Gözlem Altına Alınma 
249
93. Muayene, Vücuttan Örnek Alınması, Genetik İnceleme ve Fiziki Kimliğinin Tespiti 
249
94. Keşif, Yer Gösterme ve Olay Yeri İnceleme 
251
95. Adli Muayene, Otopsi ve Adli Tıp İncelemesi 
252
X. Bölüm
İDDİANAME, İDDİANAMENİN REDDİ VE KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR (TAKİPSİZLİK)
96. Kamu Davası Açma Görevi, Takdir Yetkisi ve Açılmasının Ertelenmesi 
261
97. Seri Muhakeme Usulü 
280
98. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (Takipsizlik Kararı) 
287
99. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair (Takipsizlik) Kararına İtiraz 
288
100. İddianamenin İadesi 
311
EK BÖLÜM 
315
EK 1. BÖLÜM 
317
Avukatın, Hâkim ve Savcılar ile Olan İlişkilerinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar 
317
EK 2. BÖLÜM 
321
Soruşturma Evresine İlişkin Bazı Genelge Özetleri 
321
• Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün “Adlî Kolluğun Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Soruşturmanın Gizliliği Hakkında Genelgesi” 
321
• Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün “Asker Kişiler Hakkındaki Soruşturma Hakkında Genelgesi” 
325
• Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün, “C. savcıları Tarafından Soruşturmalar Sırasında Basın ve Yayın Organlarına Bilgi Verilmemesi Hakkında Genelgesi” 
327
• Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün, “Soruşturmalarda İnsan Hakları İhlâllerine Yol Açılmaması Hakkında Genelgesi” 
328
• Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün “Yolsuzluk Olaylarına İlişkin Soruşturmalar ve Kovuşturmalar Hakkında Genelgesi” 
335
EK 3. BÖLÜM 
337
Dilekçe Örnekleri 
337
• Yakalama ve Gözaltına Alma İşlemine Karşı İtiraz Dilekçesi 
337
• Tutuklama Kararına İtiraz 
338
• Hukuka Aykırı İfadeye İlişkin Başvuru (Bildirim) Dilekçesi 
339
• Gözlem Altına Alma Kararına İtiraz Dilekçesi 
340
• Şüphelinin Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması Kararına İtiraz Dilekçesi 
341
• Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz Dilekçesi 
342
Soruşturma Evresine İlişkin Belge Örnekleri 
343
• İletişimin Dinlenmesi ve Kayda Alınmasına İlişkin Tutanak 
343
• Teknik Araçlarla İzleme Sonucu Elde Edilen Konuşmaların Çözümüne İlişkin Tutanak 
344
• Gizli Soruşturmacı Bilgilendirme Tutanağı 
345
• Yakalama ve Gözaltına Alma Tutanağı Şüpheli ve Sanık Hakları Formu 
346
• Sevk / Serbest Bırakma Tutanağı 
348
• İfade Tutanağı 
349
• İlgili Adlî Kolluk Birimi Uzlaşma Teklif Formu 
350
• Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaşma Teklif Formu 
352
• Uzlaştırma Raporu Örneği 
354
SORUŞTURMA EVRESİ SÖZLÜĞÜ 
357
Kaynakça 
369
Kavramlar Dizini 
373