Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Finansal Yönetim
Temel Teoriler ve Açıklamalı Örnekler
Ağustos 2018 / 2. Baskı / 384 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Eser, finans ve işletme öğrencilerinin temel derslerinden biri olan finansal yönetime hem teorik hem de güncel açıdan katkı sağlamaktadır. Lisans ve yüksek lisans seviyesindeki tüm öğrencilerin anlayabileceği sadelikte ve akıcılıkta hazırlanan eser, finans alanında çalışan öğretim üyeleri tarafından kaleme alınmıştır.

Finansal yönetim dersi, öğrencinin hem sayısal hem sözel yönünü güçlendirdiği için bu derste finans alanındaki teoriler ve matematiksel hesaplamalar bir aradadır. Finans yöneticisinin işletmelerdeki yeri, finansal kurumlar ve piyasalar, paranın zaman değeri, finansal analiz, finansman yöntemleri, değerleme, sermaye maliyeti, sermaye bütçelemesi, sermaye yapısı, kar dağıtım politikası, işletmenin başarısızlık konuları ile oldukça geniş yelpazede içeriği olan eser; öğrencilere, araştırmacılara ve finans sektörü çalışanlarına hitap etmektedir.

Konu Başlıkları
Finansal Yönetim ve İşlevleri, Doç. Dr. Tolga ULUSOY
Finansal Yönetim ve İşletmelerin Hukuki Yapıları, Dr. Öğr. Üye. Mehmet Mete KARADAĞ
Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Doç. Dr. Gonca ATICI
Finansal Piyasa Araçları, Doç. Dr. Şenol BABUŞÇU
Finansal Analiz, Doç. Dr. Aysel GÜNDOĞDU
Nakit Yönetimi, Dr. Öğr. Üye. Ayşenur TARAKÇIOĞLU ALTINAY
Paranın Zaman Değeri, Doç. Dr. Adalet HAZAR
Finansal Planlama ve Kontrol, Dr. Öğr. Üye. Hicabi ERSOY
Çalışma Sermayesi Yönetimi, Doç. Dr. Sibel YILMAZ TÜRKMEN
Alacak ve Stok Yönetimi, Dr. Ayşegül ÇİMEN
Yabancı Kaynak İle Finansman, Dr. Öğr. Üye. Bora SELÇUK
Özkaynak İle Finansman, Dr. Öğr. Üye. Yunus KILIÇ
Alternatif Finansman Yöntemleri, Doç. Dr. Volkan DAYAN
Tahvil ve Pay Değerlemesi, Dr. Öğr. Üye. Ayben KOY
Sermaye Maliyeti, Doç. Dr. Gülcan ÇAĞIL
Sermaye Bütçelemesi, Dr. Öğr. Üye. Emir OTLUOĞLU
Sermaye Yapısı, Dr. Mustafa Tevfik KARTAL
Kar Dağıtım Politikası, Dr. Mustafa Tevfik KARTAL
İşletme Değerinin Tespiti, Dr. Öğr. Üye. Şaban ÇELİK
Finansal Başarısızlık, Doç. Dr. Hüseyin SELİMLER
Barkod: 9789750249648
Yayın Tarihi: Ağustos 2018
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 384
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Şekiller, Tablolar ve Grafikler Listesi  17
BİRİNCİ BÖLÜM
FİNANSAL YÖNETİM VE İŞLEVLERİ
1.1. Finansal Yönetim ve Kapsamı  19
1.2. Finansal Yönetim İşlevleri ve İşletme Süreçleri İle İlişkisi  23
1.3. Finans Yöneticisinin Temel Amacı  25
1.4. Finans Yöneticisinin Karar Alanları  26
1.5. Finans Yöneticisinin Sorumlulukları  28
1.6. Değer Maksimizasyonu ve Temsil Maliyeti  29
1.7. Finansal Yönetimde Temel İlkeler  32
İKİNCİ BÖLÜM
FİNANSAL YÖNETİM VE İŞLETMELERİN HUKUKİ YAPILARI
2.1. İşletmelerin Hukuki Yapıları  33
2.1.1. Bireysel İşletmeler  34
2.1.2. Şirketler (Ortaklıklar)  34
2.1.2.1. Adi Ortaklık  35
2.1.2.2. Kollektif Şirket  36
2.1.2.3. Komandit Şirket (Adi Komandit Şirket)  38
2.1.3. Anonim Şirketler  38
2.1.4. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket  43
2.1.5. Limited Şirket  44
2.1.6. Kooperatif Şirket  45
2.1.7. Holding Şirket ve Şirketler Topluluğu Kavramları  46
Kaynakça  49
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR
3.1. Finansal Piyasanın Tanımı  51
3.2. Finansal Piyasanın İşlevleri  52
3.3. Finansal Piyasanın Türleri  53
3.3.1. Para Piyasaları – Sermaye Piyasaları  53
3.3.2. Spot Piyasalar – Vadeli Piyasalar  53
3.3.3. Birincil Piyasalar – İkincil Piyasalar  54
3.3.4. Organize (Örgütlü) Piyasalar – Tezgahüstü Piyasalar  54
3.4. Finansal Kurumlar  54
3.4.1. Türkiye’deki Finansal Kurumlar  55
3.4.1.1. Para Piyasası Kurumları  57
3.4.1.2. Sermaye Piyasası Kurumları  58
3.4.2. Türkiye’de Finansal Piyasaları Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar  60
3.4.2.1. Sermaye Piyasası Kurulu  60
3.4.2.2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)  60
3.4.2.3. Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonu (TMSF)  61
Kaynakça  63
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
FİNANSAL PİYASA ARAÇLARI
4.1. Finansal Araçlar ve Genel Özellikleri  65
4.2. Finansal Araçların Türleri  66
4.2.1. Para Piyasası Araçları  67
4.2.1.1. Mevduat  67
4.2.1.2. Mevduat Sertifikası  67
4.2.1.3. Bonolar  67
4.2.1.4. Repo ve Ters Repo İşlemleri  69
4.2.2. Sermaye Piyasası Araçları  70
4.2.2.1. Pay  70
4.2.2.2. Tahviller  74
4.2.2.3. Gelir Ortaklığı Senetleri  76
4.2.2.4. Gelire Endeksli Senetler  77
4.2.2.5. Varantlar  77
4.2.2.6. Gayrimenkul Sertifikaları  79
4.2.2.7. Varlığa ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler  79
4.2.2.8. İpotek Teminatlı ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler  80
4.2.2.9. Kira Sertifikaları  80
4.2.2.10. Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları  81
4.2.2.11. Türev Sözleşmeler  82
Kaynakça  87
BEŞİNCİ BÖLÜM
FİNANSAL ANALİZ
5.1. Finansal Analiz Tanımı  89
5.2. Finansal Analiz Türleri  90
5.3. Finansal Analizde Kullanılan Teknikler  90
5.3.1. Yüzde Yöntemi ile Analiz (Dikey Analiz)  90
5.3.2. Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz)  91
5.3.3. Eğilim Yüzdeleri Analizi (Trend Analizi)  91
5.3.4. Oran Analizi (Rasyo Analizi)  91
5.3.4.1. Likidite Oranları  92
5.3.4.2. Mali Yapı Oranları  94
5.3.4.3. Faaliyet Oranları  96
5.3.4.4. Karlılık Oranları  99
5.3.4.5. Piyasa Performans Oranları  100
Kaynakça  104
ALTINCI BÖLÜM
NAKİT YÖNETİMİ
6.1. Nakit Yönetimi Tanımı  107
6.2. İşletmelerde Nakit Yönetiminin Önemi  111
6.3. İşletmelerde Nakit Yönetimini Etkileyen Unsurlar  115
6.4. İşletmelerde Nakit Yönetimini Hesaplama Yöntemleri  118
6.4.1. Baumol Modeli  120
6.4.2. Miller – Orr Modeli  123
6.4.3. Stone Modeli  126
6.4.4. Beranek Modeli  129
Kaynakça  131
YEDİNCİ BÖLÜM
PARANIN ZAMAN DEĞERİ
7.1. Para – Zaman İlişkisi  133
7.2. Faiz Oranı  137
7.3. Faiz Oranını Etkileyen Unsurlar  137
7.4. Nominal ve Reel Faiz  138
7.5. Basit ve Bileşik Faiz  141
7.5.1. Basit Faiz  141
7.5.2. Bileşik Faiz  142
7.6. Bugünkü Değer – Gelecekteki Değer  144
7.7. Anüite Hesaplamaları  148
7.7.1. Anüitenin Bugünkü Değeri  148
7.7.2. Anüitenin Gelecekteki Değeri  150
7.7.3. Sonsuz Anüite (Devamlı Anüite)  150
Kaynakça  152
SEKİZİNCİ BÖLÜM
FİNANSAL PLANLAMA VE KONTROL
8.1. Finansal Planlama Kavramı  155
8.2. Finansal Planlamanın Amaçları  156
8.3. Finansal Planlamanın İşletmeler İçin Önemi  156
8.4. Finansal Planlamanın Türleri  157
8.4.1. Kısa Vadeli Finansal Planlama  158
8.4.2. Orta ve Uzun Vadeli Finansal Planlama  161
8.4.2.1. Geleneksel Planlama Yöntemleri  162
8.4.2.2. Modern Planlama Yöntemi – Regresyon Analizi ve Korelasyon Katsayısı  167
Kaynakça  174
DOKUZUNCU BÖLÜM
ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ
9.1. Çalışma Sermayesinin Tanımı ve Kapsamı  175
9.2. Çalışma Sermayesinin İşletmeler İçin Önemi  181
9.2.1. Çalışma Sermayesinin Finansmanı  183
9.3. Çalışma Sermayesini Etkileyen Faktörler  188
Kaynakça  191
ONUNCU BÖLÜM
ALACAK VE STOK YÖNETİMİ
10.1. Alacak Yönetimi ve Tanımı  193
10.1.1. Alacak Yönetiminin İşletme İçin Önemi  194
10.1.2. Alacak Politikasının Belirlenmesi  195
10.2. Stok Yönetimi  199
10.2.1. Stok Yönetimi Tanımı  199
10.2.2. Stok Yönetiminin İşletmeler İçin Önemi  200
10.2.3. Stok Tutmaya İlişkin Giderler  201
10.2.4. Optimal Stok Düzeyi  205
10.2.5. Stok Yönetim Politikaları  206
Kaynakça  212
ONBİRİNCİ BÖLÜM
YABANCI KAYNAK İLE FİNANSMAN
11.1. Yabancı Kaynağın Tanımı  213
11.2. Yabancı Kaynak İle Finansmanın Kapsamı, Maliyetleri ve Olumlu Yanları  213
11.3. Yabancı Kaynakla Finansmanın Maliyetleri  214
11.4. Yabancı Kaynakla Finansmanın Olumlu Yanları ve Vergi Avantajları  214
11.5. Ticari (Satıcı) Krediler  215
11.6. Repo (Geri Satınalma) Anlaşmaları  216
11.7. Menkul Kıymetleştirme  217
11.8. Banka Kredileri  217
11.8.1. Kredilendirme Süreci  217
11.8.2. Banka Kredi Sınıflandırmaları  218
11.8.3. İşletmelerin Sıklıkla Kullandıkları Banka Kredi Türleri  220
11.9. Finansman Bonoları  222
11.10. Tahviller  223
11.11. Uluslararası Finansal Piyasalardan Borçlanma  224
11.11.1. Europara (Euromoney) Piyasaları  224
11.11.2. Uluslararası Tahvil Piyasası  225
11.11.3. Sendikasyon Kredileri (Sendikalı Eurokrediler)  225
Kaynakça  226
ONİKİNCİ BÖLÜM
ÖZKAYNAK İLE FİNANSMAN
12.1. Özkaynak Kavramı  227
12.2. Özkaynağın İşlevleri ve Özellikleri  228
12.3. Özkaynak ile Finansman Yöntemi  229
12.3.1. Anonim Şirketler Haricindeki İşletmelerde Özkaynak ile Finansman  231
12.3.2. Anonim Şirketlerde Özkaynak ile Finansman  232
12.3.2.1. Hisse Senedi İhracı  233
12.3.2.2. Hisse Senedinin Satış Fiyatının Belirlenmesi  234
12.3.3. Risk Sermayesi  235
12.3.4. Melek Yatırımcılar  236
12.3.5. Otofinansman  238
12.3.5.1. Açık Otofinansman  238
12.3.5.2. Gizli Otofinansman  238
12.3.6. Özkaynak ile Finansmanın Değerlendirilmesi  238
12.3.6.1. Özkaynak ile Finansmanın Üstünlükleri  239
12.3.6.2. Özkaynak ile Finansmanın Sakıncaları  240
12.3.6.3. Özkaynak ile Finansmanda Vergi Etkisi  240
Kaynakça  243
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ
13.1. Leasing  245
13.1.1. Leasing Tanımı  245
13.1.2. Leasing İşlemine Konu Olan Varlıklar  246
13.1.3. Leasing İşleminin Tercih Edilmesindeki Nedenler  247
13.1.4. Leasing İşleminin Türleri  247
13.1.4.1. Faaliyet Kiralaması  247
13.1.4.2. Finansal Kiralama  248
13.1.4.3. Diğer Leasing Türleri  248
13.2. Faktoring  250
13.2.1. Faktoring Tanımı  250
13.2.2. Faktoring İşleminin Süreci  251
13.2.2.1. Yurt İçi Faktoring  251
13.2.2.2. Yurt Dışı Faktoring  252
13.2.3. Faktoring İşleminin İşletmeye Sağladığı Faydalar  253
13.2.4. Faktoring İşleminin Sakıncaları  253
13.2.5. Faktoring İşleminin Türleri  254
13.2.5.1. Yurt İçi Faktoring  254
13.2.5.1.1. Geri Dönülemez (Gayri Kabil–i Rücu) Faktoring  254
13.2.5.1.2. Geri Dönülebilir (Kabili Rücu) Faktoring  254
13.2.5.1.3. Vade Ödemeli Faktoring  254
13.2.5.1.4. Ön Ödemeli Faktoring  254
13.2.5.1.5. Fatura İskontolu Faktoring  255
13.2.5.1.6. Toptan Faktoring  255
13.2.5.1.7. Araclı Faktoring  255
13.2.5.2. Yurt Dışı Faktoring  255
13.2.5.2.1. İki Faktor’lu Faktoring  255
13.2.5.2.2. Tekli Dolaysız Faktoring  255
13.2.5.2.3. Dolaysız İhracat Faktoringi  256
13.2.5.2.4. Dolaysız İthalat Faktoringi  256
13.2.5.2.5. Karşılıklı Faktoring  256
13.3. Forfaiting  256
13.3.1. Forfaiting Tanımı  256
13.3.2. Forfaiting İşleminin Süreci  256
13.3.3. Forfaiting İşleminin İşletmeye Sağladığı Faydalar  257
13.3.4. Forfaiting İşleminin Sakıncaları  258
Kaynakça  259
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TAHVİL, HAZİNE BONOSU VE PAY DEĞERLEMESİ
14.1. Tahvil Değerlemesi  261
14.1.1. Tahvil Tanımı ve Özellikleri  261
14.1.2. Tahvil Faiz ve Getiri Hesaplaması  262
14.1.2.1. Kuponsuz Tahvil  262
14.1.2.2. Kuponlu Tahvil  263
14.1.2.3. Kırık Vadeli Tahvil  264
14.1.2.4. Değiştirilebilir Tahvil  265
14.1.2.5. Geri Çağrılabilir Tahvil  266
14.1.3. Tahvilin Değerini Etkileyen Faktörler  266
14.1.4. Vadeye Kadar Getiri Oranı  267
14.1.5. Tahvile Yatırımda Risk  268
14.2. Hazine Bonosu Değerlemesi  269
14.2.1. Hazine Bonosu Yıllık Efektif Faiz (Bileşik Faiz) Oranı  269
14.3. Pay Değerlemesi  271
14.3.1. Kar Paylarının İskonto Edilmesi  271
14.3.1.1. Kar Payları Sabit  272
14.3.1.2. Gordon Büyüme Modeli  272
14.3.1.3. Kar Payları Değişken Oranda Artmakta  273
Kaynakça  275
ONBEŞİNCİ BÖLÜM
SERMAYE MALİYETİ
15.1. Sermaye Maliyeti Tanımı  277
15.2. Sermaye Maliyetinin İşletmeler İçin Önemi  278
15.3. Yabancı Kaynakların Sermaye Maliyetini Hesaplama  279
15.4. Özkaynak Maliyetini Hesaplama Yöntemleri  280
15.5. İmtiyazlı (Ayrıcalıklı) Hisse Senedi Çıkarılması Yoluyla Sağlanan Fonların Maliyeti  281
15.6. Adi Hisse Senedi Çıkarılması Yoluyla Sağlanan Fonların Maliyeti  282
15.7. Dağıtılmayan Karların Sermaye Maliyetini Hesaplama  284
15.8. Amortismanların Maliyeti  286
15.9. Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti Hesaplama  287
Kaynakça  292
ONALTINCI BÖLÜM
SERMAYE BÜTÇELEMESİ
16.1. Sermaye Bütçelemesi Tanımı  293
16.2. Sermaye Bütçelemesinde Kullanılan Yöntemler  294
16.2.1. Geri Ödeme Süresi Yöntemi  295
16.2.2. Yatırım Karlılığı Yöntemi  298
16.2.3. Net Bugünkü Değer Yöntemi  299
16.2.4. İç Verim Oranı Yöntemi  302
16.2.5. Karlılık Endeksi Yöntemi  307
16.2.6. Düzeltilmiş İç Getiri Oranı Yöntemi  308
16.2.7. Yıllık Eşdeğer Yöntemi  310
16.2.8. Ekonomik Katma Değer Yöntemi  312
Kaynakça  314
ONYEDİNCİ BÖLÜM
SERMAYE YAPISI
17.1. Sermaye Yapısının Tanımı ve Sermayenin Bileşenleri  316
17.2. Borç ve Özkaynak Kullanımının Avantaj ve Dezavantajları  317
17.3. Sermaye Yapısını Açıklayan Yaklaşımlar  318
17.3.1. Modigliani–Miller Yaklaşımı  318
17.3.2. Dengeleme (Ödünleşme) Teorisi (Tradeoff Theory)  319
17.3.3. Bilgi Asimetrisi Teorisi (Information Asymmetry Theory)  320
17.3.4. Finansman Hiyerarşisi Teorisi (Pecking Order Theory)  320
17.3.5. Açıklama (İşaret) Teorisi (Signaling Theory)  321
17.3.6. Piyasa Zamanlaması Teorisi (Market Timing Theory)  321
17.4. Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler  322
17.5. Optimal Sermaye Yapısı  323
17.6. Sermaye Yapısının Önemi  325
Kaynakça  327
ONSEKİZİNCİ BÖLÜM
KAR DAĞITIM POLİTİKASI
18.1. Kar Dağıtım Kavramı  330
18.2. Kar Dağıtım Politikası  331
18.3. Kar Dağıtım Politikası Türleri  332
18.4. Kar Dağıtım (Ödeme) Şekilleri  333
18.5. Kar Dağıtım Mevzuatı  335
18.6. Kar Payı Alma Hakkını Sınırlandıran Durumlar  335
18.7. Optimal Kar Dağıtımının Belirlenmesi  337
18.8. Dağıtılacak Kar Payının Hesaplanması  338
18.9. Kar Dağıtımının Şirketin Finansal Yönetimi Açısından Önemi  339
Kaynakça  341
ONDOKUZUNCU BÖLÜM
İŞLETME DEĞERİNİN TESPİTİ
19.1. Değer ve Değerleme Kavramı  343
19.2. Değerlemenin Temel Yöntemi  347
19.2.1. İndirgenmiş Nakit Akışlarıyla Değerleme  352
19.2.1.1. İndirgenmiş Kâr Payları Yöntemi  353
19.2.1.2. Sıfır Büyüme Oranı Modeli  353
19.2.1.3. Sabit Büyüme Oranı Modeli  354
19.2.1.4. Sabit Olmayan (İki Aşamalı) Büyüme Oranı Modeli  354
19.2.2. Özkaynaklara Olan Serbest Nakit Akışları Yöntemi  354
19.2.3. Şirkete Olan Serbest Nakit Akışları Yöntemi  355
19.3. Göreceli Değerleme Yaklaşımı  356
19.3.1. Kazanç Çarpanları  356
19.3.1.1. Fiyat/Kazanç Oranı  357
19.3.1.2. (Fiyat/Kazanç Oranı) / Beklenen Büyüme (PEG) Oranı  357
19.3.1.3. Fiyat/Gelecekteki Kazanç Oranı  357
19.3.1.4. Şirket Değeri/FAVÖK(EBITDA) Oranı  357
19.3.2. Defter Değeri ve Yeniden Yerine Koyma Değeri Çarpanları  358
19.3.2.1. Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı  358
19.3.2.2. Yeniden Yerine Koyma (Tobin’s q) Oranı  358
19.3.3. Gelir Çarpanları  359
19.3.3.1. Fiyat/Satışlar Oranı  359
19.3.3.2. Şirket Değeri/Satışlar Oranı  359
19.4. Muhasebe Temelli Değerleme Yaklaşımı  359
19.4.1. Defter Değeri Yöntemi  359
19.4.2. Net Aktif Değer Yöntemi  360
19.4.3. Tasfiye Değer Yöntemi  360
19.5. Alternatif Şirket Değerleme Yöntemleri  361
19.5.1. Ekonomik Katma Değer (Economıc Value Added)  361
19.5.2. Koşullu Hak (Opsiyon) Değerleme Yaklaşımı  362
Kaynakça  364
YİRMİNCİ BÖLÜM
FİNANSAL BAŞARISIZLIK
20.1. İşletmelerde Finansal Başarısızlık Durumu  365
20.2. Finansal Başarısızlık Nedenleri  366
20.3. Finansal Başarısızlığı Tahmin Modelleri  368
20.3.1. Beaver Modeli  368
20.3.2. Altman Modeli  369
20.4. İşletme Borçlarının Yeniden Yapılandırılması ve Tahsili  369
20.4.1. Banka ve İşletme Arasında Yapılandırma Anlaşmaları  370
20.4.2. Yapılandırma Yaklaşımları ve Uygulamaları  371
20.4.2.1. Londra Yaklaşımı  373
20.4.2.2. İstanbul Yaklaşımı  373
20.4.2.3. Anadolu Yaklaşımı  375
20.4.3. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu  377
20.4.4. Varlık Yönetim Şirketleri  377
20.5. İşletmenin Finansal Başarısızlıkları ve Sonuçları  378
20.5.1. Konkordato  379
20.5.2. İflasın Ertelenmesi  379
20.5.3. Tasfiye  380
20.5.4. İflas  381
Kaynakça  382
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Şekiller, Tablolar ve Grafikler Listesi  17
BİRİNCİ BÖLÜM
FİNANSAL YÖNETİM VE İŞLEVLERİ
1.1. Finansal Yönetim ve Kapsamı  19
1.2. Finansal Yönetim İşlevleri ve İşletme Süreçleri İle İlişkisi  23
1.3. Finans Yöneticisinin Temel Amacı  25
1.4. Finans Yöneticisinin Karar Alanları  26
1.5. Finans Yöneticisinin Sorumlulukları  28
1.6. Değer Maksimizasyonu ve Temsil Maliyeti  29
1.7. Finansal Yönetimde Temel İlkeler  32
İKİNCİ BÖLÜM
FİNANSAL YÖNETİM VE İŞLETMELERİN HUKUKİ YAPILARI
2.1. İşletmelerin Hukuki Yapıları  33
2.1.1. Bireysel İşletmeler  34
2.1.2. Şirketler (Ortaklıklar)  34
2.1.2.1. Adi Ortaklık  35
2.1.2.2. Kollektif Şirket  36
2.1.2.3. Komandit Şirket (Adi Komandit Şirket)  38
2.1.3. Anonim Şirketler  38
2.1.4. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket  43
2.1.5. Limited Şirket  44
2.1.6. Kooperatif Şirket  45
2.1.7. Holding Şirket ve Şirketler Topluluğu Kavramları  46
Kaynakça  49
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR
3.1. Finansal Piyasanın Tanımı  51
3.2. Finansal Piyasanın İşlevleri  52
3.3. Finansal Piyasanın Türleri  53
3.3.1. Para Piyasaları – Sermaye Piyasaları  53
3.3.2. Spot Piyasalar – Vadeli Piyasalar  53
3.3.3. Birincil Piyasalar – İkincil Piyasalar  54
3.3.4. Organize (Örgütlü) Piyasalar – Tezgahüstü Piyasalar  54
3.4. Finansal Kurumlar  54
3.4.1. Türkiye’deki Finansal Kurumlar  55
3.4.1.1. Para Piyasası Kurumları  57
3.4.1.2. Sermaye Piyasası Kurumları  58
3.4.2. Türkiye’de Finansal Piyasaları Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar  60
3.4.2.1. Sermaye Piyasası Kurulu  60
3.4.2.2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)  60
3.4.2.3. Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonu (TMSF)  61
Kaynakça  63
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
FİNANSAL PİYASA ARAÇLARI
4.1. Finansal Araçlar ve Genel Özellikleri  65
4.2. Finansal Araçların Türleri  66
4.2.1. Para Piyasası Araçları  67
4.2.1.1. Mevduat  67
4.2.1.2. Mevduat Sertifikası  67
4.2.1.3. Bonolar  67
4.2.1.4. Repo ve Ters Repo İşlemleri  69
4.2.2. Sermaye Piyasası Araçları  70
4.2.2.1. Pay  70
4.2.2.2. Tahviller  74
4.2.2.3. Gelir Ortaklığı Senetleri  76
4.2.2.4. Gelire Endeksli Senetler  77
4.2.2.5. Varantlar  77
4.2.2.6. Gayrimenkul Sertifikaları  79
4.2.2.7. Varlığa ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler  79
4.2.2.8. İpotek Teminatlı ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler  80
4.2.2.9. Kira Sertifikaları  80
4.2.2.10. Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları  81
4.2.2.11. Türev Sözleşmeler  82
Kaynakça  87
BEŞİNCİ BÖLÜM
FİNANSAL ANALİZ
5.1. Finansal Analiz Tanımı  89
5.2. Finansal Analiz Türleri  90
5.3. Finansal Analizde Kullanılan Teknikler  90
5.3.1. Yüzde Yöntemi ile Analiz (Dikey Analiz)  90
5.3.2. Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz)  91
5.3.3. Eğilim Yüzdeleri Analizi (Trend Analizi)  91
5.3.4. Oran Analizi (Rasyo Analizi)  91
5.3.4.1. Likidite Oranları  92
5.3.4.2. Mali Yapı Oranları  94
5.3.4.3. Faaliyet Oranları  96
5.3.4.4. Karlılık Oranları  99
5.3.4.5. Piyasa Performans Oranları  100
Kaynakça  104
ALTINCI BÖLÜM
NAKİT YÖNETİMİ
6.1. Nakit Yönetimi Tanımı  107
6.2. İşletmelerde Nakit Yönetiminin Önemi  111
6.3. İşletmelerde Nakit Yönetimini Etkileyen Unsurlar  115
6.4. İşletmelerde Nakit Yönetimini Hesaplama Yöntemleri  118
6.4.1. Baumol Modeli  120
6.4.2. Miller – Orr Modeli  123
6.4.3. Stone Modeli  126
6.4.4. Beranek Modeli  129
Kaynakça  131
YEDİNCİ BÖLÜM
PARANIN ZAMAN DEĞERİ
7.1. Para – Zaman İlişkisi  133
7.2. Faiz Oranı  137
7.3. Faiz Oranını Etkileyen Unsurlar  137
7.4. Nominal ve Reel Faiz  138
7.5. Basit ve Bileşik Faiz  141
7.5.1. Basit Faiz  141
7.5.2. Bileşik Faiz  142
7.6. Bugünkü Değer – Gelecekteki Değer  144
7.7. Anüite Hesaplamaları  148
7.7.1. Anüitenin Bugünkü Değeri  148
7.7.2. Anüitenin Gelecekteki Değeri  150
7.7.3. Sonsuz Anüite (Devamlı Anüite)  150
Kaynakça  152
SEKİZİNCİ BÖLÜM
FİNANSAL PLANLAMA VE KONTROL
8.1. Finansal Planlama Kavramı  155
8.2. Finansal Planlamanın Amaçları  156
8.3. Finansal Planlamanın İşletmeler İçin Önemi  156
8.4. Finansal Planlamanın Türleri  157
8.4.1. Kısa Vadeli Finansal Planlama  158
8.4.2. Orta ve Uzun Vadeli Finansal Planlama  161
8.4.2.1. Geleneksel Planlama Yöntemleri  162
8.4.2.2. Modern Planlama Yöntemi – Regresyon Analizi ve Korelasyon Katsayısı  167
Kaynakça  174
DOKUZUNCU BÖLÜM
ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ
9.1. Çalışma Sermayesinin Tanımı ve Kapsamı  175
9.2. Çalışma Sermayesinin İşletmeler İçin Önemi  181
9.2.1. Çalışma Sermayesinin Finansmanı  183
9.3. Çalışma Sermayesini Etkileyen Faktörler  188
Kaynakça  191
ONUNCU BÖLÜM
ALACAK VE STOK YÖNETİMİ
10.1. Alacak Yönetimi ve Tanımı  193
10.1.1. Alacak Yönetiminin İşletme İçin Önemi  194
10.1.2. Alacak Politikasının Belirlenmesi  195
10.2. Stok Yönetimi  199
10.2.1. Stok Yönetimi Tanımı  199
10.2.2. Stok Yönetiminin İşletmeler İçin Önemi  200
10.2.3. Stok Tutmaya İlişkin Giderler  201
10.2.4. Optimal Stok Düzeyi  205
10.2.5. Stok Yönetim Politikaları  206
Kaynakça  212
ONBİRİNCİ BÖLÜM
YABANCI KAYNAK İLE FİNANSMAN
11.1. Yabancı Kaynağın Tanımı  213
11.2. Yabancı Kaynak İle Finansmanın Kapsamı, Maliyetleri ve Olumlu Yanları  213
11.3. Yabancı Kaynakla Finansmanın Maliyetleri  214
11.4. Yabancı Kaynakla Finansmanın Olumlu Yanları ve Vergi Avantajları  214
11.5. Ticari (Satıcı) Krediler  215
11.6. Repo (Geri Satınalma) Anlaşmaları  216
11.7. Menkul Kıymetleştirme  217
11.8. Banka Kredileri  217
11.8.1. Kredilendirme Süreci  217
11.8.2. Banka Kredi Sınıflandırmaları  218
11.8.3. İşletmelerin Sıklıkla Kullandıkları Banka Kredi Türleri  220
11.9. Finansman Bonoları  222
11.10. Tahviller  223
11.11. Uluslararası Finansal Piyasalardan Borçlanma  224
11.11.1. Europara (Euromoney) Piyasaları  224
11.11.2. Uluslararası Tahvil Piyasası  225
11.11.3. Sendikasyon Kredileri (Sendikalı Eurokrediler)  225
Kaynakça  226
ONİKİNCİ BÖLÜM
ÖZKAYNAK İLE FİNANSMAN
12.1. Özkaynak Kavramı  227
12.2. Özkaynağın İşlevleri ve Özellikleri  228
12.3. Özkaynak ile Finansman Yöntemi  229
12.3.1. Anonim Şirketler Haricindeki İşletmelerde Özkaynak ile Finansman  231
12.3.2. Anonim Şirketlerde Özkaynak ile Finansman  232
12.3.2.1. Hisse Senedi İhracı  233
12.3.2.2. Hisse Senedinin Satış Fiyatının Belirlenmesi  234
12.3.3. Risk Sermayesi  235
12.3.4. Melek Yatırımcılar  236
12.3.5. Otofinansman  238
12.3.5.1. Açık Otofinansman  238
12.3.5.2. Gizli Otofinansman  238
12.3.6. Özkaynak ile Finansmanın Değerlendirilmesi  238
12.3.6.1. Özkaynak ile Finansmanın Üstünlükleri  239
12.3.6.2. Özkaynak ile Finansmanın Sakıncaları  240
12.3.6.3. Özkaynak ile Finansmanda Vergi Etkisi  240
Kaynakça  243
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ
13.1. Leasing  245
13.1.1. Leasing Tanımı  245
13.1.2. Leasing İşlemine Konu Olan Varlıklar  246
13.1.3. Leasing İşleminin Tercih Edilmesindeki Nedenler  247
13.1.4. Leasing İşleminin Türleri  247
13.1.4.1. Faaliyet Kiralaması  247
13.1.4.2. Finansal Kiralama  248
13.1.4.3. Diğer Leasing Türleri  248
13.2. Faktoring  250
13.2.1. Faktoring Tanımı  250
13.2.2. Faktoring İşleminin Süreci  251
13.2.2.1. Yurt İçi Faktoring  251
13.2.2.2. Yurt Dışı Faktoring  252
13.2.3. Faktoring İşleminin İşletmeye Sağladığı Faydalar  253
13.2.4. Faktoring İşleminin Sakıncaları  253
13.2.5. Faktoring İşleminin Türleri  254
13.2.5.1. Yurt İçi Faktoring  254
13.2.5.1.1. Geri Dönülemez (Gayri Kabil–i Rücu) Faktoring  254
13.2.5.1.2. Geri Dönülebilir (Kabili Rücu) Faktoring  254
13.2.5.1.3. Vade Ödemeli Faktoring  254
13.2.5.1.4. Ön Ödemeli Faktoring  254
13.2.5.1.5. Fatura İskontolu Faktoring  255
13.2.5.1.6. Toptan Faktoring  255
13.2.5.1.7. Araclı Faktoring  255
13.2.5.2. Yurt Dışı Faktoring  255
13.2.5.2.1. İki Faktor’lu Faktoring  255
13.2.5.2.2. Tekli Dolaysız Faktoring  255
13.2.5.2.3. Dolaysız İhracat Faktoringi  256
13.2.5.2.4. Dolaysız İthalat Faktoringi  256
13.2.5.2.5. Karşılıklı Faktoring  256
13.3. Forfaiting  256
13.3.1. Forfaiting Tanımı  256
13.3.2. Forfaiting İşleminin Süreci  256
13.3.3. Forfaiting İşleminin İşletmeye Sağladığı Faydalar  257
13.3.4. Forfaiting İşleminin Sakıncaları  258
Kaynakça  259
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TAHVİL, HAZİNE BONOSU VE PAY DEĞERLEMESİ
14.1. Tahvil Değerlemesi  261
14.1.1. Tahvil Tanımı ve Özellikleri  261
14.1.2. Tahvil Faiz ve Getiri Hesaplaması  262
14.1.2.1. Kuponsuz Tahvil  262
14.1.2.2. Kuponlu Tahvil  263
14.1.2.3. Kırık Vadeli Tahvil  264
14.1.2.4. Değiştirilebilir Tahvil  265
14.1.2.5. Geri Çağrılabilir Tahvil  266
14.1.3. Tahvilin Değerini Etkileyen Faktörler  266
14.1.4. Vadeye Kadar Getiri Oranı  267
14.1.5. Tahvile Yatırımda Risk  268
14.2. Hazine Bonosu Değerlemesi  269
14.2.1. Hazine Bonosu Yıllık Efektif Faiz (Bileşik Faiz) Oranı  269
14.3. Pay Değerlemesi  271
14.3.1. Kar Paylarının İskonto Edilmesi  271
14.3.1.1. Kar Payları Sabit  272
14.3.1.2. Gordon Büyüme Modeli  272
14.3.1.3. Kar Payları Değişken Oranda Artmakta  273
Kaynakça  275
ONBEŞİNCİ BÖLÜM
SERMAYE MALİYETİ
15.1. Sermaye Maliyeti Tanımı  277
15.2. Sermaye Maliyetinin İşletmeler İçin Önemi  278
15.3. Yabancı Kaynakların Sermaye Maliyetini Hesaplama  279
15.4. Özkaynak Maliyetini Hesaplama Yöntemleri  280
15.5. İmtiyazlı (Ayrıcalıklı) Hisse Senedi Çıkarılması Yoluyla Sağlanan Fonların Maliyeti  281
15.6. Adi Hisse Senedi Çıkarılması Yoluyla Sağlanan Fonların Maliyeti  282
15.7. Dağıtılmayan Karların Sermaye Maliyetini Hesaplama  284
15.8. Amortismanların Maliyeti  286
15.9. Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti Hesaplama  287
Kaynakça  292
ONALTINCI BÖLÜM
SERMAYE BÜTÇELEMESİ
16.1. Sermaye Bütçelemesi Tanımı  293
16.2. Sermaye Bütçelemesinde Kullanılan Yöntemler  294
16.2.1. Geri Ödeme Süresi Yöntemi  295
16.2.2. Yatırım Karlılığı Yöntemi  298
16.2.3. Net Bugünkü Değer Yöntemi  299
16.2.4. İç Verim Oranı Yöntemi  302
16.2.5. Karlılık Endeksi Yöntemi  307
16.2.6. Düzeltilmiş İç Getiri Oranı Yöntemi  308
16.2.7. Yıllık Eşdeğer Yöntemi  310
16.2.8. Ekonomik Katma Değer Yöntemi  312
Kaynakça  314
ONYEDİNCİ BÖLÜM
SERMAYE YAPISI
17.1. Sermaye Yapısının Tanımı ve Sermayenin Bileşenleri  316
17.2. Borç ve Özkaynak Kullanımının Avantaj ve Dezavantajları  317
17.3. Sermaye Yapısını Açıklayan Yaklaşımlar  318
17.3.1. Modigliani–Miller Yaklaşımı  318
17.3.2. Dengeleme (Ödünleşme) Teorisi (Tradeoff Theory)  319
17.3.3. Bilgi Asimetrisi Teorisi (Information Asymmetry Theory)  320
17.3.4. Finansman Hiyerarşisi Teorisi (Pecking Order Theory)  320
17.3.5. Açıklama (İşaret) Teorisi (Signaling Theory)  321
17.3.6. Piyasa Zamanlaması Teorisi (Market Timing Theory)  321
17.4. Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler  322
17.5. Optimal Sermaye Yapısı  323
17.6. Sermaye Yapısının Önemi  325
Kaynakça  327
ONSEKİZİNCİ BÖLÜM
KAR DAĞITIM POLİTİKASI
18.1. Kar Dağıtım Kavramı  330
18.2. Kar Dağıtım Politikası  331
18.3. Kar Dağıtım Politikası Türleri  332
18.4. Kar Dağıtım (Ödeme) Şekilleri  333
18.5. Kar Dağıtım Mevzuatı  335
18.6. Kar Payı Alma Hakkını Sınırlandıran Durumlar  335
18.7. Optimal Kar Dağıtımının Belirlenmesi  337
18.8. Dağıtılacak Kar Payının Hesaplanması  338
18.9. Kar Dağıtımının Şirketin Finansal Yönetimi Açısından Önemi  339
Kaynakça  341
ONDOKUZUNCU BÖLÜM
İŞLETME DEĞERİNİN TESPİTİ
19.1. Değer ve Değerleme Kavramı  343
19.2. Değerlemenin Temel Yöntemi  347
19.2.1. İndirgenmiş Nakit Akışlarıyla Değerleme  352
19.2.1.1. İndirgenmiş Kâr Payları Yöntemi  353
19.2.1.2. Sıfır Büyüme Oranı Modeli  353
19.2.1.3. Sabit Büyüme Oranı Modeli  354
19.2.1.4. Sabit Olmayan (İki Aşamalı) Büyüme Oranı Modeli  354
19.2.2. Özkaynaklara Olan Serbest Nakit Akışları Yöntemi  354
19.2.3. Şirkete Olan Serbest Nakit Akışları Yöntemi  355
19.3. Göreceli Değerleme Yaklaşımı  356
19.3.1. Kazanç Çarpanları  356
19.3.1.1. Fiyat/Kazanç Oranı  357
19.3.1.2. (Fiyat/Kazanç Oranı) / Beklenen Büyüme (PEG) Oranı  357
19.3.1.3. Fiyat/Gelecekteki Kazanç Oranı  357
19.3.1.4. Şirket Değeri/FAVÖK(EBITDA) Oranı  357
19.3.2. Defter Değeri ve Yeniden Yerine Koyma Değeri Çarpanları  358
19.3.2.1. Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı  358
19.3.2.2. Yeniden Yerine Koyma (Tobin’s q) Oranı  358
19.3.3. Gelir Çarpanları  359
19.3.3.1. Fiyat/Satışlar Oranı  359
19.3.3.2. Şirket Değeri/Satışlar Oranı  359
19.4. Muhasebe Temelli Değerleme Yaklaşımı  359
19.4.1. Defter Değeri Yöntemi  359
19.4.2. Net Aktif Değer Yöntemi  360
19.4.3. Tasfiye Değer Yöntemi  360
19.5. Alternatif Şirket Değerleme Yöntemleri  361
19.5.1. Ekonomik Katma Değer (Economıc Value Added)  361
19.5.2. Koşullu Hak (Opsiyon) Değerleme Yaklaşımı  362
Kaynakça  364
YİRMİNCİ BÖLÜM
FİNANSAL BAŞARISIZLIK
20.1. İşletmelerde Finansal Başarısızlık Durumu  365
20.2. Finansal Başarısızlık Nedenleri  366
20.3. Finansal Başarısızlığı Tahmin Modelleri  368
20.3.1. Beaver Modeli  368
20.3.2. Altman Modeli  369
20.4. İşletme Borçlarının Yeniden Yapılandırılması ve Tahsili  369
20.4.1. Banka ve İşletme Arasında Yapılandırma Anlaşmaları  370
20.4.2. Yapılandırma Yaklaşımları ve Uygulamaları  371
20.4.2.1. Londra Yaklaşımı  373
20.4.2.2. İstanbul Yaklaşımı  373
20.4.2.3. Anadolu Yaklaşımı  375
20.4.3. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu  377
20.4.4. Varlık Yönetim Şirketleri  377
20.5. İşletmenin Finansal Başarısızlıkları ve Sonuçları  378
20.5.1. Konkordato  379
20.5.2. İflasın Ertelenmesi  379
20.5.3. Tasfiye  380
20.5.4. İflas  381
Kaynakça  382
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021