Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Sosyolojik Açıdan
Küreselleşme ve Ulus–Devlet
(Giddens, Bauman ve Habermas Örneği)
Temmuz 2017 / 1. Baskı / 251 Syf.
Fiyatı: 27.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Küreselleşme, son yıllarda değişik anlam ve nitelendirmelerle üzerinde en çok tartışılan kavramların başında gelmektedir. Küreselleşme olgusu, Dünya ölçeğinde ekonomik, politik, toplumsal ve kültürel alanlarda hızlı bir bütünleşme-benzeşme ve değişim-dönüşüm süreci başlatmış, özellikle ulus-devletin geleneksel yapısında yetki ve işlevleri açısından köklü değişiklik ve farklılaşmaya yol açmış bulunmaktadır. Küreselleşmeyle birlikte insan hakları, özgürlük, demokrasi, çevre korunması gibi temel değerler evrensel nitelik kazanırken, ulus-devlet de demokratikleşme, yerelleşme, saydamlık, katılım, güvenlik gibi konularda yeniden yapılanmaya zorlanmaktadır.

Bu çalışmada, ulus-devletin küreselleşmeden ne denli etkilendiği ve gelecekte alacağı durum konularında çağımızın önemli sosyologları Giddens, Bauman ve Habermas'ın düşüncelerine yer verilmiş bulunmaktadır. Buna göre her üç sosyolog da küreselleşmenin ulus-devletleri temelden etkilediği, yeni bir yapılanma ile karşı karşıya kalındığı görüşünde birleşmektedir. Bauman ve Habermes, küreselleşme karşısında eski gücünü yitiren ulus-devletin sonunun geleceği ve yerini yeni bir devlet düzenine bırakacağı görüşünde iken; Giddens, ulus-devletlerin yerini koruyacağı inancıyla yeniden yapılanması için "üçüncü yol" adı altında yeni bir devlet kuramı ortaya koymaya çalışmıştır. Öyle ya da böyle küreselleşme süreci, bizce de ulus-devletin sonunu getirmese bile, yeniden yapılanmasını kaçınılmaz kılacaktır.

Konu Başlıkları
Küreselleşme ve Oluşturduğu Yeni Dünya Düzeni
Küreselleşme Karşısında Ulus–Devlet
Küreselleşme Sürecinde Ulus–Devletin Değişen Toplumsal ve Kültürel Yapısı
Giddens, Bauman ve Habermas'ın Küreselleşme ve Ulus–Devlet Hakkındaki Görüşleri
Modernizm ve Postmodernizm, Modernlik ve Ulus Devlet, Modernliğin Küreselleşmesi
Ulus–Devlet ve Uluslararası İlişkilerin Küreselleşmeye Etkileri
Küreselleşme, Dünya Kapitalist Ekonomisi ve Ulus–Devlet İlişkisi
Küreselleşme ve Tüketim Toplumu, Yeni Mülksüzleştirme, Küresel Yasalar ve Güvenlik
Frankfurt Okulu Eleştirel Teori, Küreselleşme Sürecinde "Üçüncü Yol" Politikaları
Küreselleşme Karşısında Ulus Sonrası Birleşim ve Demokrasinin Geleceği
Barkod: 9789750243455
Yayın Tarihi: Temmuz 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 251
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
Giriş  13
Birinci Bölüm
KÜRESELLEŞME VE OLUŞTURDUĞU YENİDÜNYA DÜZENİ
1.1. Küreselleşme Kavramı  19
1.2. Küreselleşmenin Oluşum ve Gelişimi  21
1.3. Küreselleşmeye Yaklaşımlar  25
1.3.1. Aşırı Küreselleşmeciler (Hyperglobalist)  26
1.3.2. Küreselleşme Karşıtları (Kuşkucular)  27
1.3.3. Dönüşümcüler (Transformationalist)  29
1.4. Küreselleşmenin Oluşturduğu Yeni Ekonomik Düzen  30
1.5. Merkez–Çevre Ayrışması ve Küresel Eşitsizlik  38
1.6. Merkez’in Çevre Üzerindeki Etkileri  41
1.7. Ekonomide Küreselleşme ve Bölgeselleşme  43
1.8. Küresel İşgücü ve Küresel Ticaret  45
1.9. Küreselleşme ve Çok Uluslu Şirketler  49
İkinci Bölüm
KÜRESELLEŞME KARŞISINDA ULUS DEVLET
2.1. Ulus–Devlet Kavramı  51
2.2. Ulus–Devletin Doğuşu ve Gelişim Süreci  52
2.3. Ulus–Devlette Milliyetçilik Olgusu  54
2.4. Ulus–Devlette Yurttaşlık Olgusu  58
2.5. Küreselleşme Olgusu Karşısında Ulus–Devletin Durumu  60
2.6. Küreselleşme Sürecinde Ulus–Devletin Değişen Toplumsal ve Kültürel Yapısı  61
Üçüncü Bölüm
GIDDENS, BAUMAN VE HABERMAS’IN ULUS–DEVLET VE
KÜRESELLEŞME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
3.1. ANTHONY GIDDENS  65
3.1.1. Giddens’ın Kuramsal Yaklaşımı: Yapılaşma Teorisi  65
3.1.2. Modernlik Çözümlemesi  69
3.1.3. Modernlikte Zaman–Uzam  70
3.1.4. Modernlik ve Yerinden Çıkarma Düzeneği  71
3.1.5. Ulus–Devlet, Ulus ve Ulusçuluk  73
3.1.6. Mutlakıyetçi Devletten Ulus–Devlete Geçiş Dönemi  75
3.1.7. Modernlik ve Ulus Devlet  77
3.1.8. Modernliğin Küreselleşmesi  78
3.1.9. Küresel Devlet Sisteminde Ulus–Devletler  79
3.1.10. Ulus–Devlet ve Uluslararası İlişkilerin Küreselleşmeye Etkileri  80
3.1.11. Giddens’ın Ulus Devlet Sınıflandırması  82
3.1.11.1. Klasik Ulus–Devlet  84
3.1.11.2. Sömürgeleşmiş Ulus–Devlet  84
3.1.11.3. Sömürgeleşme Sonrası Ulus–Devletler  85
3.1.11.4. Modernleşen Ulus–Devletler  85
3.1.12. Küreselleşme, Dünya Kapitalist Ekonomisi ve Ulus–Devlet İlişkisi  85
3.1.13. Küreselleşme Sürecinde “Üçüncü Yol” Politikaları  87
3.1.14. Giddens ve Küresel Demokrasi  90
3.2. ZYGMUNT BAUMAN  97
3.2.1. Modernizm ve Postmodernizm  98
3.2.2. Bireyselleşmiş Toplum  101
3.2.3. Bauman’a Göre Küreselleşme ve Toplumsal Yapı  105
3.2.4. Yeni Mülksüzleştirme  107
3.2.5. Küreselleşme ve Tüketim Toplumu  112
3.2.6. Küresel Yasalar, Güvenlik ve Yerel Düzenler  116
3.3. JÜRGEN HABERMAS  123
3.3.1. Habermas’ın Kuramsal Yaklaşımı: Frankfurt Okulu Eleştirel Teori  124
3.3.2. Kamusal Alanın Yapısal Dönüşümü  127
3.3.3. Yüzyılın Değerlendirmesi  130
3.3.4. Habermas’ta Ulus–Devlet Kavramı  136
3.3.5. Ulusçuluk ve Cumhuriyetçilik  140
3.3.6. Ulus Devletin Ötesi mi?  141
3.3.7. Küreselleşme Karşısında Ulus Sonrası Birleşim ve Demokrasinin Geleceği  144
3.3.8. Habermas’ın Demokrasi Tanımı  146
Sonuç  155
Kaynaklar  171
Kavramlar Dizini  179
Yazarın Özgeçmişi  184
 


Ferat Kaya ...
Haziran 2020
16.00 TL
Sepete Ekle
H. Serdar Hoş
Haziran 2020
35.00 TL
Sepete Ekle
Bilal Sambur
Haziran 2020
38.00 TL
Sepete Ekle
Ali Rıza Büyükuslu
Mayıs 2020
27.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
Giriş  13
Birinci Bölüm
KÜRESELLEŞME VE OLUŞTURDUĞU YENİDÜNYA DÜZENİ
1.1. Küreselleşme Kavramı  19
1.2. Küreselleşmenin Oluşum ve Gelişimi  21
1.3. Küreselleşmeye Yaklaşımlar  25
1.3.1. Aşırı Küreselleşmeciler (Hyperglobalist)  26
1.3.2. Küreselleşme Karşıtları (Kuşkucular)  27
1.3.3. Dönüşümcüler (Transformationalist)  29
1.4. Küreselleşmenin Oluşturduğu Yeni Ekonomik Düzen  30
1.5. Merkez–Çevre Ayrışması ve Küresel Eşitsizlik  38
1.6. Merkez’in Çevre Üzerindeki Etkileri  41
1.7. Ekonomide Küreselleşme ve Bölgeselleşme  43
1.8. Küresel İşgücü ve Küresel Ticaret  45
1.9. Küreselleşme ve Çok Uluslu Şirketler  49
İkinci Bölüm
KÜRESELLEŞME KARŞISINDA ULUS DEVLET
2.1. Ulus–Devlet Kavramı  51
2.2. Ulus–Devletin Doğuşu ve Gelişim Süreci  52
2.3. Ulus–Devlette Milliyetçilik Olgusu  54
2.4. Ulus–Devlette Yurttaşlık Olgusu  58
2.5. Küreselleşme Olgusu Karşısında Ulus–Devletin Durumu  60
2.6. Küreselleşme Sürecinde Ulus–Devletin Değişen Toplumsal ve Kültürel Yapısı  61
Üçüncü Bölüm
GIDDENS, BAUMAN VE HABERMAS’IN ULUS–DEVLET VE
KÜRESELLEŞME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
3.1. ANTHONY GIDDENS  65
3.1.1. Giddens’ın Kuramsal Yaklaşımı: Yapılaşma Teorisi  65
3.1.2. Modernlik Çözümlemesi  69
3.1.3. Modernlikte Zaman–Uzam  70
3.1.4. Modernlik ve Yerinden Çıkarma Düzeneği  71
3.1.5. Ulus–Devlet, Ulus ve Ulusçuluk  73
3.1.6. Mutlakıyetçi Devletten Ulus–Devlete Geçiş Dönemi  75
3.1.7. Modernlik ve Ulus Devlet  77
3.1.8. Modernliğin Küreselleşmesi  78
3.1.9. Küresel Devlet Sisteminde Ulus–Devletler  79
3.1.10. Ulus–Devlet ve Uluslararası İlişkilerin Küreselleşmeye Etkileri  80
3.1.11. Giddens’ın Ulus Devlet Sınıflandırması  82
3.1.11.1. Klasik Ulus–Devlet  84
3.1.11.2. Sömürgeleşmiş Ulus–Devlet  84
3.1.11.3. Sömürgeleşme Sonrası Ulus–Devletler  85
3.1.11.4. Modernleşen Ulus–Devletler  85
3.1.12. Küreselleşme, Dünya Kapitalist Ekonomisi ve Ulus–Devlet İlişkisi  85
3.1.13. Küreselleşme Sürecinde “Üçüncü Yol” Politikaları  87
3.1.14. Giddens ve Küresel Demokrasi  90
3.2. ZYGMUNT BAUMAN  97
3.2.1. Modernizm ve Postmodernizm  98
3.2.2. Bireyselleşmiş Toplum  101
3.2.3. Bauman’a Göre Küreselleşme ve Toplumsal Yapı  105
3.2.4. Yeni Mülksüzleştirme  107
3.2.5. Küreselleşme ve Tüketim Toplumu  112
3.2.6. Küresel Yasalar, Güvenlik ve Yerel Düzenler  116
3.3. JÜRGEN HABERMAS  123
3.3.1. Habermas’ın Kuramsal Yaklaşımı: Frankfurt Okulu Eleştirel Teori  124
3.3.2. Kamusal Alanın Yapısal Dönüşümü  127
3.3.3. Yüzyılın Değerlendirmesi  130
3.3.4. Habermas’ta Ulus–Devlet Kavramı  136
3.3.5. Ulusçuluk ve Cumhuriyetçilik  140
3.3.6. Ulus Devletin Ötesi mi?  141
3.3.7. Küreselleşme Karşısında Ulus Sonrası Birleşim ve Demokrasinin Geleceği  144
3.3.8. Habermas’ın Demokrasi Tanımı  146
Sonuç  155
Kaynaklar  171
Kavramlar Dizini  179
Yazarın Özgeçmişi  184
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020