Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Bilgisayar Programlarının Fikri Hukukta Korunması
Haziran 2009 / 1. Baskı / 320 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Bilgisayar teknolojisinin ve buna bağlı olarak bilgisayar programlarının yaygın kullanımı, bu alanın istikrarlı ve güvenli bir biçimde hukuken korunması ihtiyacını doğurmuştur. Bu çalışmada bilgisayar programlarının fikri hukukta korunması tüm yönleriyle ele alınmış; AB hukuku, Uluslararası anlaşmalar ve ülkemizde bu konudaki yasalar karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bilgisayar Programlarının da eser niteliği taşıdığı ve bu nedenden dolayı doğan hakları ve bu hakların ihlali halinde uygulanacak yaptırımlar ayrıntılarıyla açıklanmıştır.

Konu Başlıkları
Temel Kavramlar, Bilgisayar Programlarının Hukukî Korunması ve Korumanın Tarihsel Gelişimi
Bilgisayar Programlarının Eser Niteliği İle Eser Sahipliğinden Doğan Haklar
Bilgisayar Programlarından Doğan Hakların Sınırlandırılması ve Hukuki İşlemlere Konu Olması
Bilgisayar Programlarından Doğan Hakların İhlali Halinde Uygulanacak Yaptırımlar ve Kanunlar İhtilafı
Barkod: 9789750210211
Yayın Tarihi: Haziran 2009
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 320
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
Giriş
§1. KONUNUN TAKDİMİ, SINIRLANDIRILMASI VE YÖNTEM  19
I. KONUNUN TAKDİMİ  19
II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI  23
III. YÖNTEM  24
Birinci Bölüm
TEMEL KAVRAMLAR, BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ
HUKUKÎ KORUNMASI VE KORUMANIN TARİHSEL GELİŞİMİ
§2. BİLGİSAYAR PROGRAMI KAVRAMI, UNSURLARI VE TÜRLERİ  25
I. BİLGİSAYAR PROGRAMI KAVRAMI  25
II. BİLGİSAYAR PROGRAMININ UNSURLARI  28
A. Genel Olarak  28
B. Program Akışı  29
C. Algoritmalar  30
D. Kaynak Kodu ve Nesne Kodu  31
E. Arayüzler  32
III. BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ TÜRLERİ  34
A. Genel Olarak  34
B. Sistem Programları  34
C. Çeviri Programları  36
D. Uygulama Programları  37
E. Mikroprogramlar (Mikrodkodlar)  38
IV. PROGRAMLAMA DİLLERİ  39
A. Genel Olarak  39
B. Programlama Dillerinin Türleri  39
1. Makine Dili  39
2. Düşük Seviyeli Programlama Dili  40
3. Yüksek Seviyeli Programlama Dilleri  40
C. Programlama Dillerinin Fikrî Hukuk’ta Korunması  41
§3. BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ HUKUKÎ KORUNMASI  44
I. FİKRÎ HUKUK KORUMASI  44
II. PATENT HUKUKU KORUMASI  46
III. HAKSIZ REKABET HUKUKU KORUMASI  51
IV. BORÇLAR HUKUKU KORUMASI  54
§4. BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ ULUSLARARASI HUKUKTA KORUNMASI  56
I. GENEL OLARAK  56
II. BERN SÖZLEŞMESİ  56
III. TİCARETLE BAĞLANTILI FİKRÎ MÜLKİYET HAKLARI ANLAŞMASI (TRIPs)  58
IV. WIPO TELİF HAKLARI SÖZLEŞMESİ  59
V. BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ HUKUKÎ KORUNMASINA İLİŞKİN AT DİREKTİFİ  60
§5. BAZI ÜLKELERDE VE TÜRK HUKUKUNDA FİKRÎ HUKUK KORUMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ  64
I. BAZI ÜLKELERDE TARİHSEL GELİŞİM  64
A. Genel Olarak  64
B. Amerikan Hukukunda  65
C. İngiliz Hukukunda  67
D. Alman Hukukunda  67
II. TÜRK HUKUKUNDA TARİHSEL GELİŞİM  69
İkinci Bölüm
BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ
ESER NİTELİĞİ İLE ESER SAHİPLİĞİNDEN DOĞAN HAKLAR
§6. BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ ESER NİTELİĞİNİN TAYİNİ  71
I. GENEL OLARAK FİKRÎ HUKUKTA ESER KAVRAMI  71
II. BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ ESER NİTELİĞİ  74
§7. KORUMANIN KONUSU VE KAPSAMI  77
I. GENEL OLARAK  77
II. KORUMA KAPSAMINDA YER ALAN UNSURLAR  79
A. Hazırlık Tasarımları  79
B. Program Akışı (Akış Şeması)  83
C. Kodlar  84
III. KORUMANIN KAPSAMI DIŞINDA KALAN UNSURLAR  85
A. Algoritmalar  85
B. Kullanıcı Arayüzleri  87
§8. BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA ESER SAHİPLİĞİ VE HAKLARI KULLANMAYA YETKİLİ SAYILAN KİŞİLER  92
I. GENEL OLARAK  92
II. BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA ESER SAHİPLİĞİ  94
A. Bir Şahıs Tarafından Geliştirilen Bilgisayar Programlarında  94
B. Birden Çok Şahıs Tarafından Geliştirilen Bilgisayar Programlarında  94
1. Genel Olarak  94
2. Bilgisayar Programlarında Müşterek Eser Sahipliği  95
3. Bilgisayar Programlarında İştirak Halinde Eser Sahipliği  97
III. HAKLARI KULLANMAYA YETKİLİ SAYILAN KİŞİLER  100
A. Genel Olarak  100
B. İşverenin Hak Sahipliği  101
C. Tüzel Kişilerin Hak Sahipliği  107
D. Bilgisayar Programlarında Yapımcı ve Yayımcılarının Durumu  109
IV. BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA ESER SAHİPLİĞİ HAKKINDA KARİNELER  110
A. Genel Olarak  110
B. Sahibinin Adı Belirtilen Bilgisayar Programlarında  110
C. Sahibinin Adı Belirtilmeyen Bilgisayar Programlarında  111
§9. BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA ESER SAHİBİNİN FİKRÎ HAKLARI  113
I. FİKRÎ HAK KAVRAMI VE TERMİNOLOJİ SORUNU  113
II. HAKLARIN TÜRLERİ  115
A. Manevî Haklar  115
1. Genel Olarak  115
2. Kamuya Sunma Hakkı  115
3. Eser Sahibi Olarak Tanıtılma Hakkı  117
4. Programda Değişiklik Yapılmasını Yasaklama Hakkı  119
B. Mali Haklar  121
1. Genel Olarak  121
2. İşleme Hakkı  122
a. Genel Olarak İşleme Eser ve Bilgisayar Programlarında İşleme  122
b. Bilgisayar Programlarında İşleme Hakkı  124
3. Çoğaltma Hakkı  126
a. Genel Olarak  126
b. Çoğaltma Kavramı  127
c. Çoğaltmanın Bilgisayar Programlarındaki Görünümü  128
d. Bilgisayar Programlarına Özgü Çoğaltma Halleri  129
da. Önbelleğe Kayıt  129
db. Bilgisayar Programının Ağa Bağlı Olarak Kullanılması  130
dc. Routing  131
dd. Bilgisayar Programının Sabit Diske Kopyalanması  133
de. Bilgisayar Programının Sabit Olmayan Diske Kopyalanması  133
df. Görüntüleme ve Çalıştırma  134
dg. Program Unsurlarının Kopyalanması Yoluyla Çoğaltma  135
4. Yayma Hakkı  137
5. Temsil Hakkı  140
a. Genel Olarak  140
b. Bilgisayar Programlarında Temsil Hakkı  141
6. Elektronik Yöntemlerle Kamuya İletim Hakkı  142
a. Genel Olarak  142
b. Bilgisayar Programlarının Elektronik Yöntemlerle Kamuya İletimi Hakkı  143
Üçüncü Bölüm
BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDAN
DOĞAN HAKLARIN SINIRLANDIRILMASI VE
HUKUKİ İŞLEMLERE KONU OLMASI
§10. BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA ESER SAHİPLİĞİNDEN DOĞAN HAKLARIN SINIRLANDIRILMASI  145
I. GENEL OLARAK  145
II. HAKLARIN SÜRE YÖNÜNDEN SINIRLANDIRILMASI  146
A. Genel Olarak  146
B. Malî Haklarda Koruma Süreleri  147
C. Manevî Haklarda Koruma Süreleri  150
D. Sürelerin Bilgisayar Programları Bakımından Uzunluğu Sorunu  151
III. HAKLARIN KAMUSAL MÜLÂHAZALARLA SINIRLANDIRILMASI  152
A. Genel Olarak  152
B. Kamu Düzeni Düşüncesiyle Hakların Sınırlandırılması  153
C. Kamu Yararı Düşüncesiyle Hakların Sınırlandırılması  155
IV. ÖZEL MENFAAT DÜŞÜNCESİYLE HAKLARIN SINIRLANDIRILMASI  157
A. Genel Olarak  157
B. Çoğaltma Hakkının Sınırlandırılması  157
1. Genel Olarak  157
2. Bilgisayar Programlarının Şahsen Kullanma Amacıyla Çoğaltılması  158
a. Genel Olarak Şahsen Kullanma Amacıyla Çoğaltma  158
b. Bilgisayar Programların Şahsen Kullanma Amacıyla Çoğaltılmasının Mümkün Olup Olmadığı  160
c. Görüşümüz  163
3. Bilgisayar Programını Kullanabilecek Kimselere Tanınan Özel Yetkilerle Çoğaltma Hakkının Sınırlandırılması  165
a. Genel Olarak Programı Kullanabilecek Kimseler  165
b. Bilgisayar Programını Kullanabilecek Kimselere Tanınan Özel Yetkiler  168
ba. Programı Normal Kullanma Yetkisi  168
bb. Amaca Uygun Kullanım İçin Çoğaltma  169
bc. Bir Adet Yedek Kopya Çıkarma Suretiyle Çoğaltma Yetkisi  172
bd. Araişlerliği Sağlamak Amacıyla Ayrıştırma Kapsamında Çoğaltma Yetkisi  176
C. İşleme Hakkının Sınırlandırılması  188
D. Yayma Hakkının Tükenme Prensibiyle Sınırlandırılması  189
E. Hataları Düzeltme Serbestisi Nedeniyle Programda Değişiklik Yapma Hakkının Sınırlandırılması  193
F. Program İşleyişinin Gözlemlenmesi, Tetkik Edilmesi ve Sınanması Serbestisi  195
§11. BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA HAKLARIN DEVİR VE İNTİKALİ  197
I. GENEL OLARAK  197
II. HAKLARIN MİRAS YOLUYLA İNTİKALİ  197
A. Manevî Hakların İntikali  197
B. Malî Hakların İntikali  199
III. MALÎ HAKLARIN HUKUKÎ İŞLEMLERE KONU OLMASI  200
A. Genel Olarak  200
B. Tasarruf İşlemleri  201
1. Tasarruf İşlemlerinin Türleri  201
a. Malî Hakların Devri  201
b. Malî Hakların Kullanma Yetkisinin Devri (Lisans Sözleşmesi)  202
2. Tasarruf İşlemlerinde İktisap Yolları  207
3. Tasarruf İşlemlerinde Cayma Hakkı  208
4. Hakkın Sahibine Geri Dönmesi ve Lisansın Son Bulması  210
C. Taahhüt İşlemleri  211
D. Haklara İlişkin Sözleşmelerde Şekil  213
E. Standart Bilgisayar Programlarının Devri  214
1. Genel Olarak  214
2. Standart Program Devir Sözleşmelerinin Hukukî Niteliği  216
Dördüncü Bölüm
BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDAN DOĞAN HAKLARIN
İHLÂLİ HALİNDE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR VE
KANUNLAR İHTİLÂFI
§12. FİKRÎ HAKLARIN İHLÂLİ  221
I. GENEL OLARAK  221
II. İHLÂLİN TESPİTİ  222
§13. HUKUK DAVALARI  226
I. TESPİT DAVASI  226
II. TECAVÜZÜN REF’İ DAVASI  227
A. Genel Olarak  227
B. Davanın Konusu  228
1. Manevî Haklara Tecavüz Halinde Davanın Konusu  228
a. Programı Kamuya Sunma Hakkının İhlâli  228
b. Ad Belirtme Hakkının İhlâli  229
c. Programda Değişiklik Yapılmasını Yasaklama Hakkının İhlâli  229
2. Malî Haklara Tecavüz Halinde Davanın Konusu  230
a. Malî Hakların İhlâli Halinde Talep Konusu  230
b. Çoğaltılan Program Nüshaların Satışa Sunulup Sunulmadığına Göre Talep Konusu  233
C. Davanın Tarafları  235
1. Davacı  235
a. Manevî Haklara Tecavüz Halinde  235
b. Malî Haklara Tecavüz Halinde  236
2. Davalı  238
a. Genel Olarak  238
b. Internet Servis Sağlayıcılarının Davalı Konumu  239
III. TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ (MEN’İ) DAVASI  241
IV. TAZMİNAT DAVALARI  243
A. Genel Olarak  243
B. Manevî Hakların İhlâli Halinde  243
C. Mâli Hakların İhlâli Halinde  247
D. Gerçek Olmayan Vekâletsiz İşgörmeden Kaynaklanan Talep  247
§14. CEZA DAVALARI  250
I. GENEL OLARAK  250
II. BİLGİSAYAR PROGRAMLARINA İLİŞKİN SUÇLAR  250
A. Malî ve Manevî Hakları İhlâl Suçları  250
B. Bilgisayar Programları Üzerindeki Dijital Hak Yönetimi Bilgilerinin Yok Edilmesi Suçu  253
C. Koruyucu Programları Etkisiz Kılmaya Yönelik Hazırlık Hareketleri  256
D. Internet Bilgi İçerik Sağlayıcıları Tarafından İşlenen Suçlar  257
III. FAİL  261
IV. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA  263
A. Şikâyet  263
B. Uzlaşma  267
§15. HUKUK VE CEZA DAVALARINDA MÜŞTEREK HÜKÜMLER  268
I. İHTİYATÎ TEDBİRLER VE GÜMRÜKLERDE GEÇİCİ EL KOYMA  268
II. HÜKMÜN İLÂNI  270
III. EL KOYMA, MÜSADERE VE İMHA  270
A. Genel Olarak Fikrî Hukukta Müsadere ve İmha  270
B. Bilgisayar Programlarında Müsadere ve İmha  273
IV. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  275
§16. BİLGİSAYAR PROGRAMLARI ÜZERİNDEKİ HAKLARDAN DOĞAN KANUNLAR İHTİLÂFI  276
I. GENEL OLARAK  276
II. BAĞLAMA KURALININ BELİRLENMESİNDE KARŞILAŞILABİLECEK OLASI İHTİLÂFLAR  278
III. BAĞLAMA KURALININ BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINACAK TEMEL ÖLÇÜTLER  278
IV. BAĞLAMA KURALININ TESPİTİ  280
A. Hakların Varlığı, Korunması ve Sona Ermesi Bakımından  280
B. Hakların İhlâli Bakımından  284
C. Hakların Sözleşmeye Konu Olması Bakımından  288
Sonuç  293
Kaynakça  301
Kavramlar Dizini  313
  

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
Giriş
§1. KONUNUN TAKDİMİ, SINIRLANDIRILMASI VE YÖNTEM  19
I. KONUNUN TAKDİMİ  19
II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI  23
III. YÖNTEM  24
Birinci Bölüm
TEMEL KAVRAMLAR, BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ
HUKUKÎ KORUNMASI VE KORUMANIN TARİHSEL GELİŞİMİ
§2. BİLGİSAYAR PROGRAMI KAVRAMI, UNSURLARI VE TÜRLERİ  25
I. BİLGİSAYAR PROGRAMI KAVRAMI  25
II. BİLGİSAYAR PROGRAMININ UNSURLARI  28
A. Genel Olarak  28
B. Program Akışı  29
C. Algoritmalar  30
D. Kaynak Kodu ve Nesne Kodu  31
E. Arayüzler  32
III. BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ TÜRLERİ  34
A. Genel Olarak  34
B. Sistem Programları  34
C. Çeviri Programları  36
D. Uygulama Programları  37
E. Mikroprogramlar (Mikrodkodlar)  38
IV. PROGRAMLAMA DİLLERİ  39
A. Genel Olarak  39
B. Programlama Dillerinin Türleri  39
1. Makine Dili  39
2. Düşük Seviyeli Programlama Dili  40
3. Yüksek Seviyeli Programlama Dilleri  40
C. Programlama Dillerinin Fikrî Hukuk’ta Korunması  41
§3. BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ HUKUKÎ KORUNMASI  44
I. FİKRÎ HUKUK KORUMASI  44
II. PATENT HUKUKU KORUMASI  46
III. HAKSIZ REKABET HUKUKU KORUMASI  51
IV. BORÇLAR HUKUKU KORUMASI  54
§4. BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ ULUSLARARASI HUKUKTA KORUNMASI  56
I. GENEL OLARAK  56
II. BERN SÖZLEŞMESİ  56
III. TİCARETLE BAĞLANTILI FİKRÎ MÜLKİYET HAKLARI ANLAŞMASI (TRIPs)  58
IV. WIPO TELİF HAKLARI SÖZLEŞMESİ  59
V. BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ HUKUKÎ KORUNMASINA İLİŞKİN AT DİREKTİFİ  60
§5. BAZI ÜLKELERDE VE TÜRK HUKUKUNDA FİKRÎ HUKUK KORUMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ  64
I. BAZI ÜLKELERDE TARİHSEL GELİŞİM  64
A. Genel Olarak  64
B. Amerikan Hukukunda  65
C. İngiliz Hukukunda  67
D. Alman Hukukunda  67
II. TÜRK HUKUKUNDA TARİHSEL GELİŞİM  69
İkinci Bölüm
BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ
ESER NİTELİĞİ İLE ESER SAHİPLİĞİNDEN DOĞAN HAKLAR
§6. BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ ESER NİTELİĞİNİN TAYİNİ  71
I. GENEL OLARAK FİKRÎ HUKUKTA ESER KAVRAMI  71
II. BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ ESER NİTELİĞİ  74
§7. KORUMANIN KONUSU VE KAPSAMI  77
I. GENEL OLARAK  77
II. KORUMA KAPSAMINDA YER ALAN UNSURLAR  79
A. Hazırlık Tasarımları  79
B. Program Akışı (Akış Şeması)  83
C. Kodlar  84
III. KORUMANIN KAPSAMI DIŞINDA KALAN UNSURLAR  85
A. Algoritmalar  85
B. Kullanıcı Arayüzleri  87
§8. BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA ESER SAHİPLİĞİ VE HAKLARI KULLANMAYA YETKİLİ SAYILAN KİŞİLER  92
I. GENEL OLARAK  92
II. BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA ESER SAHİPLİĞİ  94
A. Bir Şahıs Tarafından Geliştirilen Bilgisayar Programlarında  94
B. Birden Çok Şahıs Tarafından Geliştirilen Bilgisayar Programlarında  94
1. Genel Olarak  94
2. Bilgisayar Programlarında Müşterek Eser Sahipliği  95
3. Bilgisayar Programlarında İştirak Halinde Eser Sahipliği  97
III. HAKLARI KULLANMAYA YETKİLİ SAYILAN KİŞİLER  100
A. Genel Olarak  100
B. İşverenin Hak Sahipliği  101
C. Tüzel Kişilerin Hak Sahipliği  107
D. Bilgisayar Programlarında Yapımcı ve Yayımcılarının Durumu  109
IV. BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA ESER SAHİPLİĞİ HAKKINDA KARİNELER  110
A. Genel Olarak  110
B. Sahibinin Adı Belirtilen Bilgisayar Programlarında  110
C. Sahibinin Adı Belirtilmeyen Bilgisayar Programlarında  111
§9. BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA ESER SAHİBİNİN FİKRÎ HAKLARI  113
I. FİKRÎ HAK KAVRAMI VE TERMİNOLOJİ SORUNU  113
II. HAKLARIN TÜRLERİ  115
A. Manevî Haklar  115
1. Genel Olarak  115
2. Kamuya Sunma Hakkı  115
3. Eser Sahibi Olarak Tanıtılma Hakkı  117
4. Programda Değişiklik Yapılmasını Yasaklama Hakkı  119
B. Mali Haklar  121
1. Genel Olarak  121
2. İşleme Hakkı  122
a. Genel Olarak İşleme Eser ve Bilgisayar Programlarında İşleme  122
b. Bilgisayar Programlarında İşleme Hakkı  124
3. Çoğaltma Hakkı  126
a. Genel Olarak  126
b. Çoğaltma Kavramı  127
c. Çoğaltmanın Bilgisayar Programlarındaki Görünümü  128
d. Bilgisayar Programlarına Özgü Çoğaltma Halleri  129
da. Önbelleğe Kayıt  129
db. Bilgisayar Programının Ağa Bağlı Olarak Kullanılması  130
dc. Routing  131
dd. Bilgisayar Programının Sabit Diske Kopyalanması  133
de. Bilgisayar Programının Sabit Olmayan Diske Kopyalanması  133
df. Görüntüleme ve Çalıştırma  134
dg. Program Unsurlarının Kopyalanması Yoluyla Çoğaltma  135
4. Yayma Hakkı  137
5. Temsil Hakkı  140
a. Genel Olarak  140
b. Bilgisayar Programlarında Temsil Hakkı  141
6. Elektronik Yöntemlerle Kamuya İletim Hakkı  142
a. Genel Olarak  142
b. Bilgisayar Programlarının Elektronik Yöntemlerle Kamuya İletimi Hakkı  143
Üçüncü Bölüm
BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDAN
DOĞAN HAKLARIN SINIRLANDIRILMASI VE
HUKUKİ İŞLEMLERE KONU OLMASI
§10. BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA ESER SAHİPLİĞİNDEN DOĞAN HAKLARIN SINIRLANDIRILMASI  145
I. GENEL OLARAK  145
II. HAKLARIN SÜRE YÖNÜNDEN SINIRLANDIRILMASI  146
A. Genel Olarak  146
B. Malî Haklarda Koruma Süreleri  147
C. Manevî Haklarda Koruma Süreleri  150
D. Sürelerin Bilgisayar Programları Bakımından Uzunluğu Sorunu  151
III. HAKLARIN KAMUSAL MÜLÂHAZALARLA SINIRLANDIRILMASI  152
A. Genel Olarak  152
B. Kamu Düzeni Düşüncesiyle Hakların Sınırlandırılması  153
C. Kamu Yararı Düşüncesiyle Hakların Sınırlandırılması  155
IV. ÖZEL MENFAAT DÜŞÜNCESİYLE HAKLARIN SINIRLANDIRILMASI  157
A. Genel Olarak  157
B. Çoğaltma Hakkının Sınırlandırılması  157
1. Genel Olarak  157
2. Bilgisayar Programlarının Şahsen Kullanma Amacıyla Çoğaltılması  158
a. Genel Olarak Şahsen Kullanma Amacıyla Çoğaltma  158
b. Bilgisayar Programların Şahsen Kullanma Amacıyla Çoğaltılmasının Mümkün Olup Olmadığı  160
c. Görüşümüz  163
3. Bilgisayar Programını Kullanabilecek Kimselere Tanınan Özel Yetkilerle Çoğaltma Hakkının Sınırlandırılması  165
a. Genel Olarak Programı Kullanabilecek Kimseler  165
b. Bilgisayar Programını Kullanabilecek Kimselere Tanınan Özel Yetkiler  168
ba. Programı Normal Kullanma Yetkisi  168
bb. Amaca Uygun Kullanım İçin Çoğaltma  169
bc. Bir Adet Yedek Kopya Çıkarma Suretiyle Çoğaltma Yetkisi  172
bd. Araişlerliği Sağlamak Amacıyla Ayrıştırma Kapsamında Çoğaltma Yetkisi  176
C. İşleme Hakkının Sınırlandırılması  188
D. Yayma Hakkının Tükenme Prensibiyle Sınırlandırılması  189
E. Hataları Düzeltme Serbestisi Nedeniyle Programda Değişiklik Yapma Hakkının Sınırlandırılması  193
F. Program İşleyişinin Gözlemlenmesi, Tetkik Edilmesi ve Sınanması Serbestisi  195
§11. BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA HAKLARIN DEVİR VE İNTİKALİ  197
I. GENEL OLARAK  197
II. HAKLARIN MİRAS YOLUYLA İNTİKALİ  197
A. Manevî Hakların İntikali  197
B. Malî Hakların İntikali  199
III. MALÎ HAKLARIN HUKUKÎ İŞLEMLERE KONU OLMASI  200
A. Genel Olarak  200
B. Tasarruf İşlemleri  201
1. Tasarruf İşlemlerinin Türleri  201
a. Malî Hakların Devri  201
b. Malî Hakların Kullanma Yetkisinin Devri (Lisans Sözleşmesi)  202
2. Tasarruf İşlemlerinde İktisap Yolları  207
3. Tasarruf İşlemlerinde Cayma Hakkı  208
4. Hakkın Sahibine Geri Dönmesi ve Lisansın Son Bulması  210
C. Taahhüt İşlemleri  211
D. Haklara İlişkin Sözleşmelerde Şekil  213
E. Standart Bilgisayar Programlarının Devri  214
1. Genel Olarak  214
2. Standart Program Devir Sözleşmelerinin Hukukî Niteliği  216
Dördüncü Bölüm
BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDAN DOĞAN HAKLARIN
İHLÂLİ HALİNDE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR VE
KANUNLAR İHTİLÂFI
§12. FİKRÎ HAKLARIN İHLÂLİ  221
I. GENEL OLARAK  221
II. İHLÂLİN TESPİTİ  222
§13. HUKUK DAVALARI  226
I. TESPİT DAVASI  226
II. TECAVÜZÜN REF’İ DAVASI  227
A. Genel Olarak  227
B. Davanın Konusu  228
1. Manevî Haklara Tecavüz Halinde Davanın Konusu  228
a. Programı Kamuya Sunma Hakkının İhlâli  228
b. Ad Belirtme Hakkının İhlâli  229
c. Programda Değişiklik Yapılmasını Yasaklama Hakkının İhlâli  229
2. Malî Haklara Tecavüz Halinde Davanın Konusu  230
a. Malî Hakların İhlâli Halinde Talep Konusu  230
b. Çoğaltılan Program Nüshaların Satışa Sunulup Sunulmadığına Göre Talep Konusu  233
C. Davanın Tarafları  235
1. Davacı  235
a. Manevî Haklara Tecavüz Halinde  235
b. Malî Haklara Tecavüz Halinde  236
2. Davalı  238
a. Genel Olarak  238
b. Internet Servis Sağlayıcılarının Davalı Konumu  239
III. TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ (MEN’İ) DAVASI  241
IV. TAZMİNAT DAVALARI  243
A. Genel Olarak  243
B. Manevî Hakların İhlâli Halinde  243
C. Mâli Hakların İhlâli Halinde  247
D. Gerçek Olmayan Vekâletsiz İşgörmeden Kaynaklanan Talep  247
§14. CEZA DAVALARI  250
I. GENEL OLARAK  250
II. BİLGİSAYAR PROGRAMLARINA İLİŞKİN SUÇLAR  250
A. Malî ve Manevî Hakları İhlâl Suçları  250
B. Bilgisayar Programları Üzerindeki Dijital Hak Yönetimi Bilgilerinin Yok Edilmesi Suçu  253
C. Koruyucu Programları Etkisiz Kılmaya Yönelik Hazırlık Hareketleri  256
D. Internet Bilgi İçerik Sağlayıcıları Tarafından İşlenen Suçlar  257
III. FAİL  261
IV. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA  263
A. Şikâyet  263
B. Uzlaşma  267
§15. HUKUK VE CEZA DAVALARINDA MÜŞTEREK HÜKÜMLER  268
I. İHTİYATÎ TEDBİRLER VE GÜMRÜKLERDE GEÇİCİ EL KOYMA  268
II. HÜKMÜN İLÂNI  270
III. EL KOYMA, MÜSADERE VE İMHA  270
A. Genel Olarak Fikrî Hukukta Müsadere ve İmha  270
B. Bilgisayar Programlarında Müsadere ve İmha  273
IV. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  275
§16. BİLGİSAYAR PROGRAMLARI ÜZERİNDEKİ HAKLARDAN DOĞAN KANUNLAR İHTİLÂFI  276
I. GENEL OLARAK  276
II. BAĞLAMA KURALININ BELİRLENMESİNDE KARŞILAŞILABİLECEK OLASI İHTİLÂFLAR  278
III. BAĞLAMA KURALININ BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINACAK TEMEL ÖLÇÜTLER  278
IV. BAĞLAMA KURALININ TESPİTİ  280
A. Hakların Varlığı, Korunması ve Sona Ermesi Bakımından  280
B. Hakların İhlâli Bakımından  284
C. Hakların Sözleşmeye Konu Olması Bakımından  288
Sonuç  293
Kaynakça  301
Kavramlar Dizini  313
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019