Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu
Nisan 2018 / 1. Baskı / 320 Syf.
Fiyatı: 84.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Çevrenin ceza hukuku aracılığıyla korunmasına duyulan ihtiyacın bir sonucu olarak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile ilk defa suç haline getirilen İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU'nun incelendiği eserde; çevre ceza hukukuna ilişkin sorunlar, imar kirliliğine neden olma suçunun teorik alt yapısı, suç tipinin düzenlenişinden kaynaklı olarak ortaya çıkan sorunlar yargı kararları ve çeşitli ülke düzenlemeleri ışığında detaylı olarak incelenmiştir.

Eserde, konuya ilişkin mevcut yayınlardan farklı olarak ceza hukukuna ilişkin prensiplerin eksiksiz olarak verilmesine ihtimam gösterilmiştir. Bu yönüyle eser, hem teori hem de uygulama açısından önemli bir yer tutacaktır.

Konu Başlıkları
Çevre Kavramı
Çevre Hakkı
Çevrenin Ceza Hukukuyla Korunması
İdare Hukukuna Bağlılık Sorunu
İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu
Ruhsatsız Yapılaşma
İzinsiz Alt Yapı Hizmeti Verme
İzinsiz Sınai Faaliyet Yapma
Sit Alanlarında İnşai Faaliyet
Barkod: 9789750248207
Yayın Tarihi: Nisan 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 320
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Önsöz  11
Kısaltmalar  19
GİRİŞ  21
BİRİNCİ BÖLÜM
İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU İLE KORUNAN HUKUKİ DEĞER, ÇEVRE HAKKI, İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇUNUN TARİHÇESİ, ÇEŞİTLİ ÜLKE DÜZENLEMELERİNE GÖRE ÇEVRENİN KORUNMASI
1. Genel Olarak  25
1.1. Korunan Hukuki Değer Kavramı  30
1.2. Çevreye Karşı İşlenen Suçlarda Korunan Hukuki Değer  34
1.3. İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu ile Korunan Hukuki Değer  39
2. Çevre Hakkı  45
2.1. Çevre Hakkının Gelişimi ve Niteliği  47
3. Çevre Hakkının Mülkiyet Hakkı ve Konut Hakkı ile İlişkisi  57
3.1. Çevre Hakkının Mülkiyet Hakkı ile İlişkisi  57
3.2. Çevre Hakkının Konut Hakkı ile İlişkisi  62
4. İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunun Tarihçesi  64
5. Avrupa Birliği ve Çeşitli Ülke Düzenlemelerinde Çevrenin Ceza Hukukuyla Korunması  73
5.1. Avrupa Birliği Mevzuatı Çerçevesinde Çevrenin Korunması  73
5.2. İtalya  78
5.3. Almanya  88
5.4. Fransa  97
5.5. İspanya  104
5.6. Rusya  112
5.7. İngiltere  116
5.8. Amerika Birleşik Devletleri  125
İKİNCİ BÖLÜM
ÇEVRENİN CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI GEREKLİLİĞİ VE ÇEVRE CEZA HUKUKUNUN İDARE HUKUKUNA BAĞLILIĞI SORUNU
1. Genel Olarak  133
2. Çevrenin Korunmasında Ceza Hukukunun Fonksiyonu  136
2.1. Çevrenin Ceza Hukukuyla Korunmasının Ceza Hukukunun Amacıyla Olan İlişkisi  146
2.2. Ceza Hukuku Yaptırımları Dışında Kalan Yaptırımlarla Çevrenin Korunabilirliği  153
2.2.1. Çevrenin İdare Hukuku Vasıtasıyla Korunması  154
2.2.2. Çevrenin Medeni Hukuk Vasıtasıyla Korunması  160
2.3. İmar Düzeninin Ceza Hukuku ile Korunmasının Gerekliliği Sorunu  166
2.4. Değerlendirme  174
3. Çevre Ceza Hukukunun İdare Hukukuna Bağlılığı Sorunu  176
3.1. Genel Olarak  176
3.2. İdare Hukukuna Bağlılığın Gerekliliği  180
3.3. İdare Hukukuna Bağlılığın Türleri  185
3.3.1. İdare Hukuku Kavramlarına Bağlılık  186
3.3.2. İdare Hukuku Düzenlemelerine Bağlılık  187
3.3.3. İdari İşlemlere Bağlılık  189
4. İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunda Yürütme Organının Tasarrufları ve Kanunilik Sorunu  193
5. Değerlendirme  203
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇUNUN UNSURLARI, KUSURLULUĞU AZALTAN VEYA KALDIRAN SEBEPLER, ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ, SUÇUN UNSURLARI DIŞINDA KALAN HUSUSLAR
1. Genel Olarak  209
2. Suçun Maddi Unsurları  209
2.1. Suçun Konusu ve Benzer Kavramlar  210
2.1.1. İmar Kavramı ve İmar Planları  211
2.1.2. İmar Planlarında Değişiklik  217
2.1.3. Yapı Kavramı  222
2.1.4. Bina Kavramı  223
2.1.5. Şantiye Kavramı  229
2.1.6. Yapı Ruhsatı  230
2.1.7. Sınai Faaliyet  234
2.1.8. Yapı Kullanma İzni  238
2.2. Fail ve Mağdur  239
2.2.1. Fail  239
2.2.2. Mağdur  246
2.3. Fiil–Hareket  246
2.3.1. Yapı Ruhsatı Almaksızın ya da Ruhsata Aykırı Bina Yapma veyaYaptırma  246
2.3.2. Yapı Ruhsatı Olmadan Başlatılan Şantiyelere Elektrik Su ve Telefon Bağlanmasına Müsaade Etme  260
2.3.3. Yapı Kullanma İzni Alınmadan Yapılan Binalara Herhangi Bir Sınai Faaliyette Bulunmaya Müsaade Etme  264
2.3.4. Netice  267
3. Manevi Unsur  268
4. Hukuka Aykırılık Unsuru  269
5. Kusurluluğu Azaltan veya Kaldıran Nedenler  271
6. Suç ve Cezaya Etki Eden Nedenler (Suçun Nitelikli Halleri)  272
7. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  272
7.1. Teşebbüs  272
7.2. İştirak  275
7.3. İçtima  276
8. Unsurlar Dışında Kalan Husus Olarak Etkin Pişmanlık Hükmü  285
9. Muhakemeye İlişkin Kurallar (Soruşturma ve Kovuşturma Usulleri)  292
10. Zamanaşımı  293
11. İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunun Zaman Bakımından Uygulanması  293
12. Yaptırım  296
SONUÇ  297
Kaynakça  303
Kavram Dizini  319
 


Handan Yokuş Sevük
Ocak 2019
58.00 TL
Sepete Ekle
Hasan Elmalıca
Ocak 2019
73.90 TL
Sepete Ekle
Merve Nur Yılmaz
Ocak 2019
65.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Önsöz  11
Kısaltmalar  19
GİRİŞ  21
BİRİNCİ BÖLÜM
İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU İLE KORUNAN HUKUKİ DEĞER, ÇEVRE HAKKI, İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇUNUN TARİHÇESİ, ÇEŞİTLİ ÜLKE DÜZENLEMELERİNE GÖRE ÇEVRENİN KORUNMASI
1. Genel Olarak  25
1.1. Korunan Hukuki Değer Kavramı  30
1.2. Çevreye Karşı İşlenen Suçlarda Korunan Hukuki Değer  34
1.3. İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu ile Korunan Hukuki Değer  39
2. Çevre Hakkı  45
2.1. Çevre Hakkının Gelişimi ve Niteliği  47
3. Çevre Hakkının Mülkiyet Hakkı ve Konut Hakkı ile İlişkisi  57
3.1. Çevre Hakkının Mülkiyet Hakkı ile İlişkisi  57
3.2. Çevre Hakkının Konut Hakkı ile İlişkisi  62
4. İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunun Tarihçesi  64
5. Avrupa Birliği ve Çeşitli Ülke Düzenlemelerinde Çevrenin Ceza Hukukuyla Korunması  73
5.1. Avrupa Birliği Mevzuatı Çerçevesinde Çevrenin Korunması  73
5.2. İtalya  78
5.3. Almanya  88
5.4. Fransa  97
5.5. İspanya  104
5.6. Rusya  112
5.7. İngiltere  116
5.8. Amerika Birleşik Devletleri  125
İKİNCİ BÖLÜM
ÇEVRENİN CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI GEREKLİLİĞİ VE ÇEVRE CEZA HUKUKUNUN İDARE HUKUKUNA BAĞLILIĞI SORUNU
1. Genel Olarak  133
2. Çevrenin Korunmasında Ceza Hukukunun Fonksiyonu  136
2.1. Çevrenin Ceza Hukukuyla Korunmasının Ceza Hukukunun Amacıyla Olan İlişkisi  146
2.2. Ceza Hukuku Yaptırımları Dışında Kalan Yaptırımlarla Çevrenin Korunabilirliği  153
2.2.1. Çevrenin İdare Hukuku Vasıtasıyla Korunması  154
2.2.2. Çevrenin Medeni Hukuk Vasıtasıyla Korunması  160
2.3. İmar Düzeninin Ceza Hukuku ile Korunmasının Gerekliliği Sorunu  166
2.4. Değerlendirme  174
3. Çevre Ceza Hukukunun İdare Hukukuna Bağlılığı Sorunu  176
3.1. Genel Olarak  176
3.2. İdare Hukukuna Bağlılığın Gerekliliği  180
3.3. İdare Hukukuna Bağlılığın Türleri  185
3.3.1. İdare Hukuku Kavramlarına Bağlılık  186
3.3.2. İdare Hukuku Düzenlemelerine Bağlılık  187
3.3.3. İdari İşlemlere Bağlılık  189
4. İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunda Yürütme Organının Tasarrufları ve Kanunilik Sorunu  193
5. Değerlendirme  203
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇUNUN UNSURLARI, KUSURLULUĞU AZALTAN VEYA KALDIRAN SEBEPLER, ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ, SUÇUN UNSURLARI DIŞINDA KALAN HUSUSLAR
1. Genel Olarak  209
2. Suçun Maddi Unsurları  209
2.1. Suçun Konusu ve Benzer Kavramlar  210
2.1.1. İmar Kavramı ve İmar Planları  211
2.1.2. İmar Planlarında Değişiklik  217
2.1.3. Yapı Kavramı  222
2.1.4. Bina Kavramı  223
2.1.5. Şantiye Kavramı  229
2.1.6. Yapı Ruhsatı  230
2.1.7. Sınai Faaliyet  234
2.1.8. Yapı Kullanma İzni  238
2.2. Fail ve Mağdur  239
2.2.1. Fail  239
2.2.2. Mağdur  246
2.3. Fiil–Hareket  246
2.3.1. Yapı Ruhsatı Almaksızın ya da Ruhsata Aykırı Bina Yapma veyaYaptırma  246
2.3.2. Yapı Ruhsatı Olmadan Başlatılan Şantiyelere Elektrik Su ve Telefon Bağlanmasına Müsaade Etme  260
2.3.3. Yapı Kullanma İzni Alınmadan Yapılan Binalara Herhangi Bir Sınai Faaliyette Bulunmaya Müsaade Etme  264
2.3.4. Netice  267
3. Manevi Unsur  268
4. Hukuka Aykırılık Unsuru  269
5. Kusurluluğu Azaltan veya Kaldıran Nedenler  271
6. Suç ve Cezaya Etki Eden Nedenler (Suçun Nitelikli Halleri)  272
7. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  272
7.1. Teşebbüs  272
7.2. İştirak  275
7.3. İçtima  276
8. Unsurlar Dışında Kalan Husus Olarak Etkin Pişmanlık Hükmü  285
9. Muhakemeye İlişkin Kurallar (Soruşturma ve Kovuşturma Usulleri)  292
10. Zamanaşımı  293
11. İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunun Zaman Bakımından Uygulanması  293
12. Yaptırım  296
SONUÇ  297
Kaynakça  303
Kavram Dizini  319
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019