Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Bilgi Ekonomisi
Kripto Para Ekonomisi
Temmuz 2019 / 1. Baskı / 256 Syf.
Fiyatı: 27.50 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Bilgi ekonomisi, "üretimde, bilginin stratejik konuma geldiği, katma değer yaratmada bilginin öne çıktığı ekonomik paradigma"dır. Eski ekonomik düşünce ve zihniyeti ile yenidünyada ayakta kalmak mümkün değildir.

Kitapta, dünyanın radikal denecek bir değişim sürecine girdiğine dikkat çekilmektedir. İktisat biliminin de, bilgiyi, bilimi ve teknolojiyi esas alarak, sermaye yoğun bir yapıdan, bilgi yoğun bir yapıya doğru evrilmekte olduğunun altı çizilmektedir.

Dönüşüme ayak uyduramayanlar için yarın çok geç olabilir. Yeni gerçekler sizi korkutuyorsa "bilgi ekonomisi"ni mutlaka okumalısınız. Zira kitap, yeni ekonominin gerçeklerini ortaya koyarak bilgi temelli ekonomide ayakta kalmanın yollarını göstermektedir.

Konu Başlıkları
Ekonomik Evrim ve Sanayi Ekonomisinden Bilgi Ekonomisine Süreci
Bilgi Ekonomisinin Tanımı ve Özellikleri
Kripto Para ve Kripto Para Ekonomisi
Bilgi Ekonomisinde İşgücü
Bilgi Ekonomisinde Firma Yapısı ve Optimal Üretim Tesis Ölçeği
Bilgi Ekonomisinde Dışsallık
Bilgi Ekonomisinde Üretim Yatırım ve İstihdam
Bilgi Ekonomisinde Kamu Sektörü
Bölüm Bilgi Ekonomisi ve Türkiye
Bilgi Ekonomisi Performans Göstergeleri ve Türkiye
Bilgi Ekonomisine Geçiş Sürecinde Türkiye'nin Güçlü ve Zayıf Yönleri Fırsatlar ve Tehditler
Barkod: 9789750255441
Yayın Tarihi: Temmuz 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 256
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Önsöz  9
Şekiller ve Tablolar Listesi  17
Kısaltmalar  19
Giriş  21
BİRİNCİ BÖLÜM
EKONOMİK EVRİM VE SANAYİ EKONOMİSİNDEN
BİLGİ EKONOMİSİNE SÜRECİ
1. Ekonomik Evrim  27
1.1. İlkel Ekonomi  28
1.2. Tarım Ekonomisi  30
1.3. Sanayi Ekonomisi  31
1.4. Sanayi Ekonomisinden Bilgi Ekonomisine Geçişin Teknolojik Alt Yapısı  33
1.4.1. Bilgi Ekonomisinin Temel Aygıtlar: Bilgisayar ve İnternet  37
1.4.2. Blockchain Teknolojisi ve Temsili Paradan Kripto Paraya Dönüşüm Süreci  41
1.4.3. Kripto Para ve Bitcoin  45
İKİNCİ BÖLÜM
BİLGİ EKONOMİSİNİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
I. BİLGİ EKONOMİSİNİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ  53
1. Ortaya Çıkışı ve Tanım  53
2. Bilgi Ekonomisinin Önceki Ekonomilerden Farkları  56
3. Bilgi Ekonomisinin Temel Özellikleri  61
4. Bilgi Ekonomisinde Değer  69
5. Bilgi Ekonomisinde Üretim Faktörleri  72
5.1. Toprak  73
5.2. Sermaye  74
5.3. Emek  81
5.4. Teknik Bilgi  84
5.4.1 Bilgi  86
5.4.2. Teknoloji  89
6. Bilgi Ekonomisinde Üretim Fonksiyonu ve Büyüme  91
6.1. Üretim Fonksiyonu  91
6.2. Ekonomik Büyüme  96
6.2.1. Neoklasik Büyüme Modeli  97
6.2.2. İçsel Büyüme Modeli  100
6.2.3. Ekonomik Büyümeyi Tayin Eden Temel Faktörler  104
II. BİLGİ EKONOMİSİNDE İŞGÜCÜ  110
1. Sanayi İşçisi ve Nitelikleri  110
2. Bilgi İşçisi ve Nitelikleri  112
III. BİLGİ EKONOMİSİNDE FİRMA YAPISI VE OPTİMAL ÜRETİM TESİS ÖLÇEĞİ VE DIŞSALLIK  121
1. Bilgi Ekonomisinde Firma Ölçeği  121
2. Optimal Üretim Tesis Ölçeği  126
3. Bilgi Ekonomisinde Dışsallık  131
3.1. Pozitif Dışsal Ekonomiler  132
3.2. Negatif Dışsal Ekonomiler  133
IV. BİLGİ EKONOMİSİNDE ÜRETİM YATIRIM VE İSTİHDAM  134
1. Mal Üretiminden Hizmet Üretimine Geçiş  134
2. Bilgi Ekonomisinde Yatırımlar  139
3. Bilgi Ekonomisinde İstihdam  145
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BİLGİ EKONOMİSİNDE KAMU SEKTÖRÜ
I. DEVLET VE EKONOMİ  157
II. DEVLETİN YENİ ROLÜ  160
III. E–DEVLET  168
1. Tanım  168
2. E–Devlet Yapılanmasından Beklenen Yararlar  172
2.1. Kamuda Tasarruf Sağlanması  172
2.2. İhtiyaç Duyulan Bilgiye ve Belgeye Kolay Erişimin Sağlanması  173
2.3. Kamu Hizmetlerinde Verimliliğin Artırılması  174
2.4. Kamu Yönetiminde Etkinlik ve Saydamlığın Sağlanması  175
2.5. Bürokrasinin, Rüşvetin ve Yolsuzlukların Önlenmesi  176
2.6. Kamu Kurumları Arasında Eşgüdümün Sağlanması  177
3. E–Devletin Etkileşim Alanları  177
3.1. Elektronik Ortamda Vatandaş–Devlet Etkileşimleri  179
3.2. Elektronik Ortamda Firma–Devlet Etkileşimleri  180
3.3. Elektronik Ortamda Kamu Kurumları Arasındaki Etkileşimler  181
3.4. Elektronik Ortamda Devlet ve Çalışanları Arasındaki İlişkiler  182
IV. E–DEVLET YATIRIMLARI VE FİNANSMANI  182
V. E–DEVLET YATIRIMLARININ GERİ DÖNÜŞÜMÜ  184
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BİLGİ EKONOMİSİ VE TÜRKİYE
I. BİLGİ EKONOMİSİ İNDEKSİ  187
II. BİLGİ EKONOMİSİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE TÜRKİYE  196
1. Bilgi Üretimi Ar–Ge Faaliyetleri ve Ar–Ge’nin Finansmanı  199
2. Bilim ve Teknolojide İnsan Kaynağı  205
3. Bilgi Üretimi Bilimsel Yayınlar Patent ve Faydalı Modeller  208
3.1. Bilimsel Yayınlar  208
3.2. Patent ve Faydalı Modeller  209
4. Bilgi Yatırımları  212
5. Türkiye’de Bilgiye Erişim Düzeyi  217
5.1. Hanelerde Bilgiye Erişim  217
5.2. İş Dünyasında Bilgiye Erişim  218
6. Türkiye’de Bilgi Teknolojileri Sektörü ve Gelişimi  220
7. Gençliğin Bilime İlgisi Bakımından Türkiye  226
III. BİLGİ EKONOMİSİNE GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRKİYE’NİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ FIRSATLAR VE TEHDİTLER  228
Sonuç  233
Kaynakça  239
Kavram Dizini  249
Yazarın Özgeçmişi  251
 


Arif Özsağır
Mart 2016
27.50 TL
Sepete Ekle
Utku Altunöz
Eylül 2020
25.00 TL
Sepete Ekle
Filiz Erataş Sönmez ...
Eylül 2020
18.00 TL
Sepete Ekle
Ayşe Güneş
Eylül 2020
20.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Önsöz  9
Şekiller ve Tablolar Listesi  17
Kısaltmalar  19
Giriş  21
BİRİNCİ BÖLÜM
EKONOMİK EVRİM VE SANAYİ EKONOMİSİNDEN
BİLGİ EKONOMİSİNE SÜRECİ
1. Ekonomik Evrim  27
1.1. İlkel Ekonomi  28
1.2. Tarım Ekonomisi  30
1.3. Sanayi Ekonomisi  31
1.4. Sanayi Ekonomisinden Bilgi Ekonomisine Geçişin Teknolojik Alt Yapısı  33
1.4.1. Bilgi Ekonomisinin Temel Aygıtlar: Bilgisayar ve İnternet  37
1.4.2. Blockchain Teknolojisi ve Temsili Paradan Kripto Paraya Dönüşüm Süreci  41
1.4.3. Kripto Para ve Bitcoin  45
İKİNCİ BÖLÜM
BİLGİ EKONOMİSİNİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
I. BİLGİ EKONOMİSİNİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ  53
1. Ortaya Çıkışı ve Tanım  53
2. Bilgi Ekonomisinin Önceki Ekonomilerden Farkları  56
3. Bilgi Ekonomisinin Temel Özellikleri  61
4. Bilgi Ekonomisinde Değer  69
5. Bilgi Ekonomisinde Üretim Faktörleri  72
5.1. Toprak  73
5.2. Sermaye  74
5.3. Emek  81
5.4. Teknik Bilgi  84
5.4.1 Bilgi  86
5.4.2. Teknoloji  89
6. Bilgi Ekonomisinde Üretim Fonksiyonu ve Büyüme  91
6.1. Üretim Fonksiyonu  91
6.2. Ekonomik Büyüme  96
6.2.1. Neoklasik Büyüme Modeli  97
6.2.2. İçsel Büyüme Modeli  100
6.2.3. Ekonomik Büyümeyi Tayin Eden Temel Faktörler  104
II. BİLGİ EKONOMİSİNDE İŞGÜCÜ  110
1. Sanayi İşçisi ve Nitelikleri  110
2. Bilgi İşçisi ve Nitelikleri  112
III. BİLGİ EKONOMİSİNDE FİRMA YAPISI VE OPTİMAL ÜRETİM TESİS ÖLÇEĞİ VE DIŞSALLIK  121
1. Bilgi Ekonomisinde Firma Ölçeği  121
2. Optimal Üretim Tesis Ölçeği  126
3. Bilgi Ekonomisinde Dışsallık  131
3.1. Pozitif Dışsal Ekonomiler  132
3.2. Negatif Dışsal Ekonomiler  133
IV. BİLGİ EKONOMİSİNDE ÜRETİM YATIRIM VE İSTİHDAM  134
1. Mal Üretiminden Hizmet Üretimine Geçiş  134
2. Bilgi Ekonomisinde Yatırımlar  139
3. Bilgi Ekonomisinde İstihdam  145
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BİLGİ EKONOMİSİNDE KAMU SEKTÖRÜ
I. DEVLET VE EKONOMİ  157
II. DEVLETİN YENİ ROLÜ  160
III. E–DEVLET  168
1. Tanım  168
2. E–Devlet Yapılanmasından Beklenen Yararlar  172
2.1. Kamuda Tasarruf Sağlanması  172
2.2. İhtiyaç Duyulan Bilgiye ve Belgeye Kolay Erişimin Sağlanması  173
2.3. Kamu Hizmetlerinde Verimliliğin Artırılması  174
2.4. Kamu Yönetiminde Etkinlik ve Saydamlığın Sağlanması  175
2.5. Bürokrasinin, Rüşvetin ve Yolsuzlukların Önlenmesi  176
2.6. Kamu Kurumları Arasında Eşgüdümün Sağlanması  177
3. E–Devletin Etkileşim Alanları  177
3.1. Elektronik Ortamda Vatandaş–Devlet Etkileşimleri  179
3.2. Elektronik Ortamda Firma–Devlet Etkileşimleri  180
3.3. Elektronik Ortamda Kamu Kurumları Arasındaki Etkileşimler  181
3.4. Elektronik Ortamda Devlet ve Çalışanları Arasındaki İlişkiler  182
IV. E–DEVLET YATIRIMLARI VE FİNANSMANI  182
V. E–DEVLET YATIRIMLARININ GERİ DÖNÜŞÜMÜ  184
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BİLGİ EKONOMİSİ VE TÜRKİYE
I. BİLGİ EKONOMİSİ İNDEKSİ  187
II. BİLGİ EKONOMİSİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE TÜRKİYE  196
1. Bilgi Üretimi Ar–Ge Faaliyetleri ve Ar–Ge’nin Finansmanı  199
2. Bilim ve Teknolojide İnsan Kaynağı  205
3. Bilgi Üretimi Bilimsel Yayınlar Patent ve Faydalı Modeller  208
3.1. Bilimsel Yayınlar  208
3.2. Patent ve Faydalı Modeller  209
4. Bilgi Yatırımları  212
5. Türkiye’de Bilgiye Erişim Düzeyi  217
5.1. Hanelerde Bilgiye Erişim  217
5.2. İş Dünyasında Bilgiye Erişim  218
6. Türkiye’de Bilgi Teknolojileri Sektörü ve Gelişimi  220
7. Gençliğin Bilime İlgisi Bakımından Türkiye  226
III. BİLGİ EKONOMİSİNE GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRKİYE’NİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ FIRSATLAR VE TEHDİTLER  228
Sonuç  233
Kaynakça  239
Kavram Dizini  249
Yazarın Özgeçmişi  251
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020