Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Teori ve Uygulamada
Aval
Ekim 2019 / 1. Baskı / 192 Syf.
Fiyatı: 55.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bu çalışmada; kambiyo senetlerine özgü şahsi bir teminat türü olan avalın, Yargıtay kararları ışığında uygulamadaki sorun ve çözümleri birlikte değerlendirilmek suretiyle, hukuki niteliği, benzer kurumlarla karşılaştırılması, avalın maddi ve şekli şartları, aval verenin hak ve sorumlulukları, borcun sona erme sebepleri üç bölüm halinde incelenmiştir.

Kambiyo senetlerinden özellikle bono da sıkça başvurulan bir teminat türü olan aval kurumuna ilişkin olarak yapılan araştırmalar ve incelemelerde Yargıtay kararlarına ve farklı görüşlere yer verilmiş, bu görüşler yorumlanıp sonuçlar çıkartılmıştır.

Konu Başlıkları
Aval, Hukukî Niteliği ve Benzer Kavramlar
Avale İlişkin Şartlar
Aval Verenin Hak ve Sorumlulukları
Barkod: 9789750257780
Yayın Tarihi: Ekim 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 192
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
AVAL, HUKUKÎ NİTELİĞİ VE BENZER KAVRAMLAR
I. AVAL KAVRAMI  17
II. AVALİN HUKUKÎ NİTELİĞİ  20
III. AVAL VE BENZER KAVRAMLAR  23
A. Aval ve Kefalet Sözleşmesi  23
B. Aval ve Garanti Sözleşmesi  42
C. Aval ve Kredi Sigortası  47
D. Aval ve Müteselsil Borçluluk  49
E. Aval ve Borca Katılma  53
F. Aval ve Poliçede Kabul Beyanı  55
G. Aval ve Ciro  58
İkinci Bölüm
AVALE İLİŞKİN ŞARTLAR
I. ESASA İLİŞKİN ŞARTLAR  63
A. Kambiyo Senedinden Doğan Bir Borcun Bulunması  63
B. Avalde Ehliyet  63
1. Gerçek Kişilerin Ehliyeti  65
a. Tam Ehliyetliler  65
b. Sınırlı Ehliyetliler  66
c. Sınırlı Ehliyetsizler  68
d. Tam Ehliyetsizler  73
2. Tüzel Kişilerin Ehliyeti  73
II. ŞEKLE İLİŞKİN ŞARTLAR  77
A. Avalin Yeri  77
1. Poliçe Üzerinde Aval  78
a. Nüsha Üzerinde Aval  79
b. Suret Üzerinde Aval  80
2. Alonj Üzerinde Aval  82
B. Aval Beyanı  82
1. Aval Beyanının Bulunması  83
2. Aval Beyanının Bulunmaması  84
a. Poliçenin Ön Yüzünde Aval Beyanının Bulunmaması  84
b. Poliçenin Arka Yüzünde Aval Beyanının Bulunmaması  85
C. Avalin Kayıtsız Şartsız Olması  88
D. İmza  88
1. İmzanın Bulunduğu Yer  90
a. Poliçenin Ön Yüzündeki İmza  90
b. Poliçenin Arka Yüzündeki İmza  93
III. AVALDE KİŞİLER  94
A. Aval Verebilecek Kişiler  94
1. Genel Olarak  94
2. Avalde Temsil  96
a. Temsil  96
aa. Kanuni Temsil  97
bb. İradi Temsil  97
b. Gerçek Kişilerin Temsili  98
c. Tüzel Kişilerin Temsili  102
d. Temsil Yetkisinin Bulunmaması  107
B. Lehine Aval Verilebilecek Kişiler  110
1. Lehine Aval Verilebilecek Kişilerin Gösterilmiş Olmasına Göre  112
2. Lehine Aval Verilebilecek Kişilerin Gösterilmemiş Olmasına Göre  112
IV. AVAL VERİLEN MİKTAR  113
V. AVALİN ZAMANI  115
Üçüncü Bölüm
AVAL VERENİN HAK VE SORUMLULUKLARI
I. AVAL VERENİN HAKLARI  117
A. Poliçenin ve Teminatların Verilmesini İsteme Hakkı  117
B. Poliçeye Protestodan Muafiyet Kaydı Koyma Hakkı  118
C. Poliçeyi Kabul Edecek Şahsı Gösterebilme Hakkı  121
D. Müracaat Borçlularına Başvuru Hakkı  122
E. Aval Verene İhbar Yapılmaması Hâlinde Tazminat İsteme Hakkı  125
F. Sebepsiz Zenginleşme Davası Açma Hakkı  126
1. TTK’nın 732. Maddesi Uyarınca  126
2. TBK Hükümleri Uyarınca  129
G. Def’ileri İleri Sürme Hakkı  130
1. Def’iler  130
a. Mutlak Def’iler  133
aa. Senet Metninden Doğan Def’iler  134
bb. Senetteki Taahhüdün Hükümsüzlüğünden Doğan Def’iler  141
b. Şahsi Def’iler  147
aa. Lehine Aval Verilene Ait Şahsi Def’iler  150
bb. Aval Verenin Kendisine Ait Şahsi Def’iler  152
II. AVAL VERENİN SORUMLULUKLARI  153
A. Sorumluluğun Hukukî Niteliği  153
B. Sorumluluğun Doğmasının Koşulları  155
1. Poliçe Bedelinin Vadesinde Ödenmemesi  155
2. Poliçenin Kabul Edilmemesi  156
3. Başvuru  157
C. Sorumluluğun Kapsamı  160
D. Sorumluluğu Sona Erdiren Sebepler  161
1. Ödeme  161
2. İbra  165
3. Zamanaşımı  166
4. Müracaat Hakkının Kaybedilmesi  170
a. Poliçenin İbraz Edilmemesi  170
b. Poliçe İçin Protesto Çekilmemesi  171
c. Poliçenin Zıyaı ve İptali  173
Sonuç  179
Kaynakça  185
Kavramlar Dizini  191
 


Raziye Aksu Özkan
Şubat 2019
57.50 TL
Sepete Ekle
Ayberk Şeker
Nisan 2020
28.00 TL
Sepete Ekle
Ayşe Sumer
Mart 2020
45.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
AVAL, HUKUKÎ NİTELİĞİ VE BENZER KAVRAMLAR
I. AVAL KAVRAMI  17
II. AVALİN HUKUKÎ NİTELİĞİ  20
III. AVAL VE BENZER KAVRAMLAR  23
A. Aval ve Kefalet Sözleşmesi  23
B. Aval ve Garanti Sözleşmesi  42
C. Aval ve Kredi Sigortası  47
D. Aval ve Müteselsil Borçluluk  49
E. Aval ve Borca Katılma  53
F. Aval ve Poliçede Kabul Beyanı  55
G. Aval ve Ciro  58
İkinci Bölüm
AVALE İLİŞKİN ŞARTLAR
I. ESASA İLİŞKİN ŞARTLAR  63
A. Kambiyo Senedinden Doğan Bir Borcun Bulunması  63
B. Avalde Ehliyet  63
1. Gerçek Kişilerin Ehliyeti  65
a. Tam Ehliyetliler  65
b. Sınırlı Ehliyetliler  66
c. Sınırlı Ehliyetsizler  68
d. Tam Ehliyetsizler  73
2. Tüzel Kişilerin Ehliyeti  73
II. ŞEKLE İLİŞKİN ŞARTLAR  77
A. Avalin Yeri  77
1. Poliçe Üzerinde Aval  78
a. Nüsha Üzerinde Aval  79
b. Suret Üzerinde Aval  80
2. Alonj Üzerinde Aval  82
B. Aval Beyanı  82
1. Aval Beyanının Bulunması  83
2. Aval Beyanının Bulunmaması  84
a. Poliçenin Ön Yüzünde Aval Beyanının Bulunmaması  84
b. Poliçenin Arka Yüzünde Aval Beyanının Bulunmaması  85
C. Avalin Kayıtsız Şartsız Olması  88
D. İmza  88
1. İmzanın Bulunduğu Yer  90
a. Poliçenin Ön Yüzündeki İmza  90
b. Poliçenin Arka Yüzündeki İmza  93
III. AVALDE KİŞİLER  94
A. Aval Verebilecek Kişiler  94
1. Genel Olarak  94
2. Avalde Temsil  96
a. Temsil  96
aa. Kanuni Temsil  97
bb. İradi Temsil  97
b. Gerçek Kişilerin Temsili  98
c. Tüzel Kişilerin Temsili  102
d. Temsil Yetkisinin Bulunmaması  107
B. Lehine Aval Verilebilecek Kişiler  110
1. Lehine Aval Verilebilecek Kişilerin Gösterilmiş Olmasına Göre  112
2. Lehine Aval Verilebilecek Kişilerin Gösterilmemiş Olmasına Göre  112
IV. AVAL VERİLEN MİKTAR  113
V. AVALİN ZAMANI  115
Üçüncü Bölüm
AVAL VERENİN HAK VE SORUMLULUKLARI
I. AVAL VERENİN HAKLARI  117
A. Poliçenin ve Teminatların Verilmesini İsteme Hakkı  117
B. Poliçeye Protestodan Muafiyet Kaydı Koyma Hakkı  118
C. Poliçeyi Kabul Edecek Şahsı Gösterebilme Hakkı  121
D. Müracaat Borçlularına Başvuru Hakkı  122
E. Aval Verene İhbar Yapılmaması Hâlinde Tazminat İsteme Hakkı  125
F. Sebepsiz Zenginleşme Davası Açma Hakkı  126
1. TTK’nın 732. Maddesi Uyarınca  126
2. TBK Hükümleri Uyarınca  129
G. Def’ileri İleri Sürme Hakkı  130
1. Def’iler  130
a. Mutlak Def’iler  133
aa. Senet Metninden Doğan Def’iler  134
bb. Senetteki Taahhüdün Hükümsüzlüğünden Doğan Def’iler  141
b. Şahsi Def’iler  147
aa. Lehine Aval Verilene Ait Şahsi Def’iler  150
bb. Aval Verenin Kendisine Ait Şahsi Def’iler  152
II. AVAL VERENİN SORUMLULUKLARI  153
A. Sorumluluğun Hukukî Niteliği  153
B. Sorumluluğun Doğmasının Koşulları  155
1. Poliçe Bedelinin Vadesinde Ödenmemesi  155
2. Poliçenin Kabul Edilmemesi  156
3. Başvuru  157
C. Sorumluluğun Kapsamı  160
D. Sorumluluğu Sona Erdiren Sebepler  161
1. Ödeme  161
2. İbra  165
3. Zamanaşımı  166
4. Müracaat Hakkının Kaybedilmesi  170
a. Poliçenin İbraz Edilmemesi  170
b. Poliçe İçin Protesto Çekilmemesi  171
c. Poliçenin Zıyaı ve İptali  173
Sonuç  179
Kaynakça  185
Kavramlar Dizini  191
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020