Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Yeni İktisat Okulları ve İktisadi Düşünce
Ekim 2018 / 3. Baskı / 399 Syf.
Fiyatı: 51.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 2. Şubat2008 23.00 TL 14.90 TL (%36) Sepete Ekle
   

Piyasanın bir "görünmez el" tarafından nasıl "kendiliğinden oluşan düzen" ortaya çıkardığını açıklayan Adam Smith'e ve Milletlerin Zenginliği şaheserine hayranlık duyuyorum.

Avusturya iktisat okulunun "piyasa ekonomisi"nin niçin başarılı bir ekonomik düzen modeli olduğunu bize ikna edici biçimde anlattığını düşünüyorum.

Mülkiyet hakları ve işlem maliyetleri iktisadının ekonomi bilimine olan katkılarını pekala önemsiyorum.

Kamu tercihi okulunun geliştirdiği "devlet başarısızlığı teorisi"nin Leviathan'ın bir "zorunlu fena" olduğunu daha iyi anlamamıza imkan sağladığını düşünüyorum.

İradi-takdiri ve müdahaleci iktisat politikalarının ne derece yanlış ve tahripkar sonuçlar ortaya çıkardığını görmemize imkan sağlayan ve kurala dayalı iktisat politikaları öneren kurumsal iktisat ve anayasal politik iktisadı çok ama çok önemsiyorum.

Oyun teorisi iktisadının iktisat bilimine hoş ve eğlenceli bir boyut kattığını; analiz ve sorun çözme konularında zihinsel kapasite ve yeteneklerimizi geliştirdiğini düşünüyorum.
Hele hele psikoloji ve sinir-bilim alanındaki gelişmeleri iktisat bilimine taşıyan ve iktisat biliminin rasyonalite ve tam enformasyon gibi temel varsayımlarını yerle bir eden davranışsal iktisat okulu mensuplarının görkemli çalışmalarını göz kamaştırıcı buluyorum ve ayakta alkışlıyorum.

Konu Başlıkları
İktisadi Düşünceler ve İktisat Okulları
Ana–Akım İktisadi Düşünce: Keynezyen İktisat ve Eleştirisi
İktisadi Düşüncede Yeni Yaklaşımlar ve"Yeni" İktisat Okulları
Barkod: 9789750251252
Yayın Tarihi: Ekim 2018
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 399
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Birinci Bölüm
İKTİSADİ DÜŞÜNCELER VE İKTİSAT OKULLARI
İKTİSADİ DÜŞÜNCENİN
EVRİMİ VE İKTİSAT OKULLARININ DOĞUŞU VE GELİŞİMİ
EK: DOĞUŞUNDAN GÜNÜMÜZE BAŞLICA İKTİSAT OKULLARI  19
İKTİSAT OKULLARI
Her İktisat Teorisi ya da İktisadi Düşünce
“İktisat Okulu” Olarak Adlandırılabilir mi?
I. GİRİŞ  25
II. İKTİSAT OKULU: TANIM VE TEMEL KRİTERLER  25
III. İKTİSADİ DÜŞÜNCE VE İKTİSAT OKULU AYRIMI  28
IV. ANA–AKIM İKTİSAT, ORTODOKS İKTİSAT, HETERODOKS İKTİSAT  29
V. İKTİSAT OKULLARI ARASINDA KARŞILAŞTIRMA: KRİTERLER  32
VI. İKTİSAT BİLİMİNDE YAŞANAN DEĞİŞİMLER VE İKTİSAT OKULLARI  35
VII. SONUÇ  36
İkinci Bölüm
ANA–AKIM İKTİSADİ DÜŞÜNCE:
KEYNEZYEN İKTİSAT VE ELEŞTİRİSİ
KEYNEZYEN İKTİSAT (TALEP–YÖNLÜ İKTİSAT)
I. GİRİŞ  39
II. TALEP – YÖNLÜ İKTİSADIN TEORİK VE ANALİTİK ÇERÇEVESİ  39
III. “KEYNES” VE “KEYNEZYENLER” TARTIŞMALARI  42
IV. SONUÇ  44
Kaynaklar  45
KEYNEZYEN İKTİSAT OKULU’NUN ELEŞTİRİSİ
I. GİRİŞ  47
II. KEYNES’İN GÖRÜŞLERİ  48
III. KEYNES’İN YANILGILARI  51
IV. KEYNES’İN MÜRİTLERİ: KEYNEZYENLER VE FONKSİYONALİSTLER  55
V. KEYNES’İN ELÇİLERİ VE FONKSİYONEL MALİYENİN DOĞUŞU  56
VI. KEYNEZYENLER VE FONKSİYONALİSTLERİN YANLIŞLARI  59
VII. BUCHANAN’IN LORD KEYNES VE KEYNEZYENLERE ELEŞTİRİLERİ  65
VIII. SONUÇ  67
Kaynaklar  68
Üçüncü Bölüm İKTİSADİ DÜŞÜNCEDE
YENİ YAKLAŞIMLAR VE
“YENİ” İKTİSAT OKULLARI
ARZ–YÖNLÜ İKTİSAT
I. GİRİŞ  73
II. TANIM  73
III. TEMEL İLKELER  74
IV. TARİHSEL KÖKENLER  75
V. HALDUN–LAFFER ETKİSİ  78
VI. HL HİPOTEZİNİN BELİRSİZLİKLERİ  80
VII. ARZ–YÖNLÜ İKTİSAT TEORİSİNDE VERGİ İNDİRİMLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ  81
VIII. SONUÇ  86
Kaynaklar  89
AVUSTURYA İKTİSAT OKULU’NUN ÖĞRETİSİ:
AVUSTURYA İKTİSADI
I. GİRİŞ  91
II. AVUSTURYA İKTİSAT OKULU: DOĞUŞU VE BAŞLICA TEMSİLCİLERİ  91
III. METODOLOJİK İLKELER, VARSAYIMLAR VE TEMEL KAVRAMLAR  93
IV. SONUÇ  97
Kaynaklar  99
CHICAGO İKTİSAT OKULU’NUN ÖĞRETİSİ:
MONETARİZM VE RASYONEL BEKLENTİLER TEORİSİ
I. GİRİŞ  101
II. MONETARİZM  101
III. RASYONEL BEKLENTİLER TEORİSİ  114
IV. SONUÇ  117
Kaynaklar  118
VIRGINIA POLİTİK İKTİSAT OKULU’NUN ÖĞRETİSİ (I):
KAMU TERCİHİ İKTİSADI
I. GİRİŞ  121
II. KAMU TERCİHİ İKTİSADI: TANIMI VE KAPSAMI  121
III. KAMU TERCİHİ İKTİSADININ ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ  125
IV. KAMU TERCİHİ İKTİSADININ TEMEL VARSAYIMLARI  129
V. POZİTİF VE NORMATİF KAMU TERCİHİ AYIRIMI  131
VI. TEORİK KAMU TERCİHİ, AMPİRİK KAMU TERCİHİ VE DENEYSEL KAMU TERCİHİ AYIRIMI  144
VII. SONUÇ  147
Kaynaklar  148
VIRGINIA POLİTİK İKTİSAT OKULU’NUN ÖĞRETİSİ (II):
ANAYASAL POLİTİK İKTİSAT
I. GİRİŞ  151
II. ANAYASAL İKTİSAT KAVRAMININ ORTAYA ÇIKIŞI  151
III. ANAYASAL POLİTİK İKTİSAT’IN METODOLOJİK İLKELERİ  156
IV. GELENEKSEL (ORTODOKS) İKTİSAT VE ANAYASAL İKTİSAT  160
V. ANAYASAL POLİTİK İKTİSADIN TARİHSEL VE FELSEFİ TEMELLERİ  161
VI. ANAYASAL İKTİSAT VE HOMO ECONOMİCUS’UN FELSEFESİ  163
VII. FORMEL ANAYASAL KURALLAR VE İNFORMEL KURALLAR  166
VIII. ANAYASAL REFORMA DOĞRU: RAWLS VE HAYEK’İN NORMATİF YAKLAŞIMI  168
IX. SONUÇ  169
Kaynaklar  170
FREIBURG HUKUK VE İKTİSAT OKULU’NUN ÖĞRETİSİ:
EKONOMİK DÜZEN TEORİSİ VE EKONOMİK ANAYASA HUKUKU
I. GİRİŞ  173
II. FREIBURG OKULU VE ORDO LİBERALİZMİ  173
III. SOSYAL PİYASA EKONOMİSİ  181
IV. FREIBURG OKULU’NUN EKONOMİK DÜZEN TEORİSİ İLE SOSYAL PİYASA EKONOMİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ  188
V. FREIBURG OKULU’NUN EKONOMİK DÜZEN TEORİSİ VE EKONOMİK ANAYASA HUKUKU YAKLAŞIMININ ELEŞTİRİSİ  189
VI. SOSYAL PİYASA EKONOMİSİNİN ELEŞTİRİSİ  191
Kaynaklar  197
KURUMSAL İKTİSAT OKULU’NUN ÖĞRETİSİ (I):
ESKİ KURUMSAL İKTİSAT
I. GİRİŞ  199
II. ESKİ KURUMSAL İKTİSADIN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ  199
III. ESKİ KURUMSAL İKTİSADIN TEMEL ÖZELLİKLERİ  209
IV. SONUÇ  211
Kaynaklar  212
KURUMSAL İKTİSAT OKULU’NUN ÖĞRETİSİ (II):
YENİ KURUMSAL İKTİSAT
I. GİRİŞ  215
II. YENİ KURUMSAL İKTİSAT: DOĞUŞU VE TEMEL ÖZELLİKLERİ  215
III. ESKİ KURUMSAL İKTİSAT İLE YENİ KURUMSAL İKTİSAT: FARKLILIKLAR VE BENZERLİKLER  218
IV. BAZI TEMEL KAVRAMLAR  218
V. YENİ KURUMSAL İKTİSADA KATKIDA BULUNAN BAŞLICA DÜŞÜNÜRLER  219
VI. YENİ KURUMSAL İKTİSADA YÖNELİK ELEŞTİRİLER  232
VII. SONUÇ  234
Kaynaklar  235
EVRİMCİ KURUMSAL İKTİSAT
Tarihsel Temelleri ve Katkıda Bulunan Başlıca Düşünürler
I. GİRİŞ  237
II. EVRİMCİ KURUMSAL İKTİSAT: DOĞUŞU VE GELİŞİMİ  237
III. EVRİMCİ KURUMSAL İKTİSADA KATKIDA BULUNAN DÜŞÜNÜRLER  240
IV. SONUÇ  259
Kaynaklar  260
EVRİMSEL İKTİSAT, KURUMSAL İKTİSAT VE
EVRİMCİ KURUMSAL İKTİSAT
Sosyo–Ekonomik Değişimin Dinamik Süreçleri ve
İktisadi Kurumların Evrimsel Gelişimi
I. GİRİŞ  263
II. EVRİMSEL İKTİSAT'IN KAYNAĞI: BİYOLOJİK EVRİM TEORİSİ VE BİYOLOJİK İKTİSAT  263
III. EVRİM TEORİSİNİN İKTİSAT BİLİMİNE YANSIMALARI: EVRİMSEL İKTİSAT, KURUMSAL İKTİSAT VE EVRİMCİ KURUMSAL İKTİSAT  267
IV. EVRİMCİ KURUMSAL İKTİSAT: TEMEL KAVRAMLAR VE İLKELER  272
V. KURALLAR VE KURUMLARIN EVRİMSEL GELİŞİMİ  274
VI. SONUÇ  280
Kaynaklar  281
SOSYAL SERMAYE İKTİSADI VE KÜLTÜREL İKTİSAT
Milletlerin Zenginliğinin Doğasını ve
Nedenlerini Yeniden Düşünmek
I. GİRİŞ  285
II. MİLLETLERİN ZENGİNLİĞİNİN DOĞASI VE NEDENLERİ ÜZERİNE YENİDEN DÜŞÜNMEK  285
III. SOSYAL SERMAYE İKTİSADI  288
IV. KÜLTÜREL İKTİSAT: KÜLTÜR, KURUMLAR VE İKTİSADİ GELİŞME  295
V. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  297
Kaynaklar  300
MÜLKİYET HAKLARI İKTİSADI
Mülkiyet Yapısı ve İktisadi Performans Arasındaki İlişki
I. GİRİŞ  303
II. PİYASA EKONOMİSİ, EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLER VE MÜLKİYET HAKKI  303
III. MÜLKİYET HAKKI VE ÖZGÜRLÜĞÜ: TANIMI, KAPSAMI VE TÜRLERİ  304
IV. MÜLKİYET VE İKTİSADİ PERFORMANS  308
V. SONUÇ  317
Kaynaklar  318
İŞLEM MALİYETLERİ İKTİSADI
Ex Ante ve Ex Post Kümülatif İşlem Maliyetlerinin Bir Tahlili
I. GİRİŞ  321
II. İŞLEM MALİYETİ KAVRAMI  323
III. İŞLEM MALİYETLERİ İKTİSADI  324
IV. DEVLET MÜDAHALECİLİĞİ VE İŞLEM MALİYETLERİ  329
V. İŞLEM VERGİLERİ VE İŞLEM MALİYETLERİ  331
VI. BİR BAŞKA MALİYET: FIRSAT MALİYETİ  333
VII. SONUÇ  334
EK: NEKLASİK İKTİSAT TEORİSİ PERSPEKTİFİNDEN MALİYETLER  337
Kaynaklar  343
DAVRANIŞSAL İKTİSAT
İktisadi Davranış, Karar ve Seçimlerde
İrrasyonelite ve Sonuçları: Zihinsel Hata ve Yanılgılar
I. GİRİŞ  347
II. DAVRANIŞSAL İKTİSAT PERSPEKTİFİNDEN ZİHİNSEL HATA VE YANILGILAR  348
III. SONUÇ  363
Kaynaklar  366
OYUN TEORİSİ İKTİSADI
I. GİRİŞ  371
II. OYUN TEORİSİ’NİN TEMELLERİ  372
III. KAMU TERCİHİ TEORİSİ VE OYUN TEORİSİ  380
IV. KAMU TERCİHİ PERSPEKTİFİNDEN MUHTELİF KONULAR VE PROBLEMLERE YÖNELİK OYUN TEORİSİ ANALİZLERİ  383
V. SONUÇ  391
Kaynaklar  392
SONSÖZ  397
 


Mehmet Yiğit ...
Aralık 2020
24.00 TL
Sepete Ekle
Hamza Kahriman ...
Aralık 2020
25.00 TL
Sepete Ekle
Emine Kef ...
Aralık 2020
32.50 TL
Sepete Ekle
Tümay Ertek
Kasım 2020
69.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Birinci Bölüm
İKTİSADİ DÜŞÜNCELER VE İKTİSAT OKULLARI
İKTİSADİ DÜŞÜNCENİN
EVRİMİ VE İKTİSAT OKULLARININ DOĞUŞU VE GELİŞİMİ
EK: DOĞUŞUNDAN GÜNÜMÜZE BAŞLICA İKTİSAT OKULLARI  19
İKTİSAT OKULLARI
Her İktisat Teorisi ya da İktisadi Düşünce
“İktisat Okulu” Olarak Adlandırılabilir mi?
I. GİRİŞ  25
II. İKTİSAT OKULU: TANIM VE TEMEL KRİTERLER  25
III. İKTİSADİ DÜŞÜNCE VE İKTİSAT OKULU AYRIMI  28
IV. ANA–AKIM İKTİSAT, ORTODOKS İKTİSAT, HETERODOKS İKTİSAT  29
V. İKTİSAT OKULLARI ARASINDA KARŞILAŞTIRMA: KRİTERLER  32
VI. İKTİSAT BİLİMİNDE YAŞANAN DEĞİŞİMLER VE İKTİSAT OKULLARI  35
VII. SONUÇ  36
İkinci Bölüm
ANA–AKIM İKTİSADİ DÜŞÜNCE:
KEYNEZYEN İKTİSAT VE ELEŞTİRİSİ
KEYNEZYEN İKTİSAT (TALEP–YÖNLÜ İKTİSAT)
I. GİRİŞ  39
II. TALEP – YÖNLÜ İKTİSADIN TEORİK VE ANALİTİK ÇERÇEVESİ  39
III. “KEYNES” VE “KEYNEZYENLER” TARTIŞMALARI  42
IV. SONUÇ  44
Kaynaklar  45
KEYNEZYEN İKTİSAT OKULU’NUN ELEŞTİRİSİ
I. GİRİŞ  47
II. KEYNES’İN GÖRÜŞLERİ  48
III. KEYNES’İN YANILGILARI  51
IV. KEYNES’İN MÜRİTLERİ: KEYNEZYENLER VE FONKSİYONALİSTLER  55
V. KEYNES’İN ELÇİLERİ VE FONKSİYONEL MALİYENİN DOĞUŞU  56
VI. KEYNEZYENLER VE FONKSİYONALİSTLERİN YANLIŞLARI  59
VII. BUCHANAN’IN LORD KEYNES VE KEYNEZYENLERE ELEŞTİRİLERİ  65
VIII. SONUÇ  67
Kaynaklar  68
Üçüncü Bölüm İKTİSADİ DÜŞÜNCEDE
YENİ YAKLAŞIMLAR VE
“YENİ” İKTİSAT OKULLARI
ARZ–YÖNLÜ İKTİSAT
I. GİRİŞ  73
II. TANIM  73
III. TEMEL İLKELER  74
IV. TARİHSEL KÖKENLER  75
V. HALDUN–LAFFER ETKİSİ  78
VI. HL HİPOTEZİNİN BELİRSİZLİKLERİ  80
VII. ARZ–YÖNLÜ İKTİSAT TEORİSİNDE VERGİ İNDİRİMLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ  81
VIII. SONUÇ  86
Kaynaklar  89
AVUSTURYA İKTİSAT OKULU’NUN ÖĞRETİSİ:
AVUSTURYA İKTİSADI
I. GİRİŞ  91
II. AVUSTURYA İKTİSAT OKULU: DOĞUŞU VE BAŞLICA TEMSİLCİLERİ  91
III. METODOLOJİK İLKELER, VARSAYIMLAR VE TEMEL KAVRAMLAR  93
IV. SONUÇ  97
Kaynaklar  99
CHICAGO İKTİSAT OKULU’NUN ÖĞRETİSİ:
MONETARİZM VE RASYONEL BEKLENTİLER TEORİSİ
I. GİRİŞ  101
II. MONETARİZM  101
III. RASYONEL BEKLENTİLER TEORİSİ  114
IV. SONUÇ  117
Kaynaklar  118
VIRGINIA POLİTİK İKTİSAT OKULU’NUN ÖĞRETİSİ (I):
KAMU TERCİHİ İKTİSADI
I. GİRİŞ  121
II. KAMU TERCİHİ İKTİSADI: TANIMI VE KAPSAMI  121
III. KAMU TERCİHİ İKTİSADININ ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ  125
IV. KAMU TERCİHİ İKTİSADININ TEMEL VARSAYIMLARI  129
V. POZİTİF VE NORMATİF KAMU TERCİHİ AYIRIMI  131
VI. TEORİK KAMU TERCİHİ, AMPİRİK KAMU TERCİHİ VE DENEYSEL KAMU TERCİHİ AYIRIMI  144
VII. SONUÇ  147
Kaynaklar  148
VIRGINIA POLİTİK İKTİSAT OKULU’NUN ÖĞRETİSİ (II):
ANAYASAL POLİTİK İKTİSAT
I. GİRİŞ  151
II. ANAYASAL İKTİSAT KAVRAMININ ORTAYA ÇIKIŞI  151
III. ANAYASAL POLİTİK İKTİSAT’IN METODOLOJİK İLKELERİ  156
IV. GELENEKSEL (ORTODOKS) İKTİSAT VE ANAYASAL İKTİSAT  160
V. ANAYASAL POLİTİK İKTİSADIN TARİHSEL VE FELSEFİ TEMELLERİ  161
VI. ANAYASAL İKTİSAT VE HOMO ECONOMİCUS’UN FELSEFESİ  163
VII. FORMEL ANAYASAL KURALLAR VE İNFORMEL KURALLAR  166
VIII. ANAYASAL REFORMA DOĞRU: RAWLS VE HAYEK’İN NORMATİF YAKLAŞIMI  168
IX. SONUÇ  169
Kaynaklar  170
FREIBURG HUKUK VE İKTİSAT OKULU’NUN ÖĞRETİSİ:
EKONOMİK DÜZEN TEORİSİ VE EKONOMİK ANAYASA HUKUKU
I. GİRİŞ  173
II. FREIBURG OKULU VE ORDO LİBERALİZMİ  173
III. SOSYAL PİYASA EKONOMİSİ  181
IV. FREIBURG OKULU’NUN EKONOMİK DÜZEN TEORİSİ İLE SOSYAL PİYASA EKONOMİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ  188
V. FREIBURG OKULU’NUN EKONOMİK DÜZEN TEORİSİ VE EKONOMİK ANAYASA HUKUKU YAKLAŞIMININ ELEŞTİRİSİ  189
VI. SOSYAL PİYASA EKONOMİSİNİN ELEŞTİRİSİ  191
Kaynaklar  197
KURUMSAL İKTİSAT OKULU’NUN ÖĞRETİSİ (I):
ESKİ KURUMSAL İKTİSAT
I. GİRİŞ  199
II. ESKİ KURUMSAL İKTİSADIN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ  199
III. ESKİ KURUMSAL İKTİSADIN TEMEL ÖZELLİKLERİ  209
IV. SONUÇ  211
Kaynaklar  212
KURUMSAL İKTİSAT OKULU’NUN ÖĞRETİSİ (II):
YENİ KURUMSAL İKTİSAT
I. GİRİŞ  215
II. YENİ KURUMSAL İKTİSAT: DOĞUŞU VE TEMEL ÖZELLİKLERİ  215
III. ESKİ KURUMSAL İKTİSAT İLE YENİ KURUMSAL İKTİSAT: FARKLILIKLAR VE BENZERLİKLER  218
IV. BAZI TEMEL KAVRAMLAR  218
V. YENİ KURUMSAL İKTİSADA KATKIDA BULUNAN BAŞLICA DÜŞÜNÜRLER  219
VI. YENİ KURUMSAL İKTİSADA YÖNELİK ELEŞTİRİLER  232
VII. SONUÇ  234
Kaynaklar  235
EVRİMCİ KURUMSAL İKTİSAT
Tarihsel Temelleri ve Katkıda Bulunan Başlıca Düşünürler
I. GİRİŞ  237
II. EVRİMCİ KURUMSAL İKTİSAT: DOĞUŞU VE GELİŞİMİ  237
III. EVRİMCİ KURUMSAL İKTİSADA KATKIDA BULUNAN DÜŞÜNÜRLER  240
IV. SONUÇ  259
Kaynaklar  260
EVRİMSEL İKTİSAT, KURUMSAL İKTİSAT VE
EVRİMCİ KURUMSAL İKTİSAT
Sosyo–Ekonomik Değişimin Dinamik Süreçleri ve
İktisadi Kurumların Evrimsel Gelişimi
I. GİRİŞ  263
II. EVRİMSEL İKTİSAT'IN KAYNAĞI: BİYOLOJİK EVRİM TEORİSİ VE BİYOLOJİK İKTİSAT  263
III. EVRİM TEORİSİNİN İKTİSAT BİLİMİNE YANSIMALARI: EVRİMSEL İKTİSAT, KURUMSAL İKTİSAT VE EVRİMCİ KURUMSAL İKTİSAT  267
IV. EVRİMCİ KURUMSAL İKTİSAT: TEMEL KAVRAMLAR VE İLKELER  272
V. KURALLAR VE KURUMLARIN EVRİMSEL GELİŞİMİ  274
VI. SONUÇ  280
Kaynaklar  281
SOSYAL SERMAYE İKTİSADI VE KÜLTÜREL İKTİSAT
Milletlerin Zenginliğinin Doğasını ve
Nedenlerini Yeniden Düşünmek
I. GİRİŞ  285
II. MİLLETLERİN ZENGİNLİĞİNİN DOĞASI VE NEDENLERİ ÜZERİNE YENİDEN DÜŞÜNMEK  285
III. SOSYAL SERMAYE İKTİSADI  288
IV. KÜLTÜREL İKTİSAT: KÜLTÜR, KURUMLAR VE İKTİSADİ GELİŞME  295
V. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  297
Kaynaklar  300
MÜLKİYET HAKLARI İKTİSADI
Mülkiyet Yapısı ve İktisadi Performans Arasındaki İlişki
I. GİRİŞ  303
II. PİYASA EKONOMİSİ, EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLER VE MÜLKİYET HAKKI  303
III. MÜLKİYET HAKKI VE ÖZGÜRLÜĞÜ: TANIMI, KAPSAMI VE TÜRLERİ  304
IV. MÜLKİYET VE İKTİSADİ PERFORMANS  308
V. SONUÇ  317
Kaynaklar  318
İŞLEM MALİYETLERİ İKTİSADI
Ex Ante ve Ex Post Kümülatif İşlem Maliyetlerinin Bir Tahlili
I. GİRİŞ  321
II. İŞLEM MALİYETİ KAVRAMI  323
III. İŞLEM MALİYETLERİ İKTİSADI  324
IV. DEVLET MÜDAHALECİLİĞİ VE İŞLEM MALİYETLERİ  329
V. İŞLEM VERGİLERİ VE İŞLEM MALİYETLERİ  331
VI. BİR BAŞKA MALİYET: FIRSAT MALİYETİ  333
VII. SONUÇ  334
EK: NEKLASİK İKTİSAT TEORİSİ PERSPEKTİFİNDEN MALİYETLER  337
Kaynaklar  343
DAVRANIŞSAL İKTİSAT
İktisadi Davranış, Karar ve Seçimlerde
İrrasyonelite ve Sonuçları: Zihinsel Hata ve Yanılgılar
I. GİRİŞ  347
II. DAVRANIŞSAL İKTİSAT PERSPEKTİFİNDEN ZİHİNSEL HATA VE YANILGILAR  348
III. SONUÇ  363
Kaynaklar  366
OYUN TEORİSİ İKTİSADI
I. GİRİŞ  371
II. OYUN TEORİSİ’NİN TEMELLERİ  372
III. KAMU TERCİHİ TEORİSİ VE OYUN TEORİSİ  380
IV. KAMU TERCİHİ PERSPEKTİFİNDEN MUHTELİF KONULAR VE PROBLEMLERE YÖNELİK OYUN TEORİSİ ANALİZLERİ  383
V. SONUÇ  391
Kaynaklar  392
SONSÖZ  397
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021