Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Ceza Muhakemesi Hukuku
Ekim 2018 / 4. Baskı / 864 Syf.
Fiyatı: 90.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bu kitabın hedef kitlesi, ceza muhakemesi hukuku konusunda kendini geliştirmek isteyen başta hukuk olmak üzere, siyasal bilgiler, güvenlik bilimleri, iktisadi ve idari bilimler, iletişim, sosyoloji gibi sosyal bilimler alanlarının öğrencileri ile hakim, savcı, avukat, noter, polis, jandarma, müfettiş, denetçi, muhakkik gibi hukuk uygulayıcılarıdır. İlk bakışta sayılan bu kitleler birbirinden çok farklı görünse de, aslında "hukukla uğraşanlar" ortak paydası altında toplanmaktadırlar.

Hukuk düzeni tarafından suç adı verilen ve ceza yaptırımına bağlanan davranışların önlenmesi, soruşturulması, yargılanması ve cezalandırılması sürecinde uyulması gereken normların nelerden ibaret olduğu ve olması gerektiğine ilişkin insan aklı yoluyla erişilebilen hukuki kaideler bütünü bu kitapta inceleme konusu yapılmıştır.

Bu kitap, kurgulardan değil, olgulardan yola çıkılarak hazırlanmıştır. Suçu konu alan kurgusal eserlerin (kitap, sinema vs) toplumların "ilgi merkezi" olduğu ortada olan bir gerçektir. "Godfather" romanı, insanlık tarihinin en çok satan romanı unvanını kazanmıştır. Bu romanın beyaz perdeye aktarılmış hali de gişe rekorları kırmıştır. Kitabın içeriğinde yüzlerce örnek olaya yer verilmiş, olgular dünyasında kalınmaya özen gösterilerek, kurgular dünyasının cazibesine kapılmak şimdilik başka bir bahara bırakılmıştır.

Konu Başlıkları
Örgütlü – Örgütlü Olmayan Suç
Gerçek Kişi – Tüzel Kişi Suçları
Suç Muhakemesinin Aktörleri
Suçu Önleme Faaliyetleri
Soruşturma İşlemleri
Kovuşturma İşlemleri
Muhakeme Engelleri
Deliller (Beyan, Belge, Nesne, İz, Vücut Parçaları)
Hukuka Aykırı Elde Edilen Delillerin Akıbeti
İletişimin Takibi
Gizli Soruşturmacı
Kararların Denetimi
Yaptırımlar ve İnfaz
Barkod: 9789750251184
Yayın Tarihi: Ekim 2018
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 864
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Dördüncü Basıya Önsöz  7
Üçüncü Baskıya Önsöz  9
İkinci Baskıya Önsöz  11
Birinci Baskıya Önsöz  13
Kısaltmalar  41
BİRİNCİ BÖLÜM:
GİRİŞ
1.1. Hedef Kitle: Hukukla Uğraşanlar  47
1.2. Suç Muhakemesi Hukukunun Konusu  54
1.2.1. Suç  54
1.2.1.1. Şiddetle Onaylanmayan Hareket  54
1.2.1.2. Genel ve Özel Kanunlarda Belirtilmiş Hareket  59
1.2.1.3. Suç Olmaktan Çıkarma Akımı  64
1.2.1.4. Organize Suç, Organize Olmayan Suç  69
1.2.1.4.1. Organize Suç  69
1.2.1.4.1.1. Çıkar Amaçlı Organize Suç (Mafya)  73
1.2.1.4.1.2. Siyasi Amaçlı Organize Suç (Terör)  74
1.2.1.4.2. Organize Olmayan Suç  76
1.2.1.4.2.1. Tek Failli Suç  76
1.2.1.4.2.2. Çok Failli Suç  76
1.2.1.4.2.2.1. Zorunlu Çok Failli Suçlar  76
1.2.1.4.2.2.1.1 Yakınsama Suçları  76
1.2.1.4.2.2.1.2. Karşılaşma Suçları  77
1.2.1.4.2.2.2. İhtiyari Çok Failli Suçlar  77
1.2.1.4.2.3. Şerikli Suçlar  77
1.2.1.5. Tüzel Kişi Suçları, Gerçek Kişi Suçları  78
1.2.1.5.1. Tüzel Kişi Suçları  78
1.2.1.5.2. Gerçek Kişi Suçları  81
1.2.2. Muhakeme  83
1.2.3. Hukuk  83
1.2.4. Suç Muhakemesi Hukuku  86
1.3. Suç Muhakemesi Hukukunun Amacı  86
1.4. Suç Muhakemesinin Hukukunun Tarihsel Gelişim Süreci  88
1.4.1. Dünya’da Gelişim Süreci  89
1.4.1.1. Haddini Bildirme Anlayışının Hakim Olduğu Dönem  89
1.4.1.2. Sanığı Koruma Anlayışının Hakim Olduğu Dönem  90
1.4.1.3. Islah Etme Anlayışının Hakim Olduğu Dönem  91
1.4.1.4. Onarıcı Adalet Anlayışının Hâkim Olduğu Dönem  91
1.4.2. Ülkemizdeki Gelişim Süreci  94
1.4.2.1. İslamiyet’ten Önceki Dönem  94
1.4.2.2. İslamiyet’in Kabulünden Tanzimat’a Kadar Olan Dönem  94
1.4.2.3. Tanzimat’ın İlanından Sonraki Dönem  96
1.4.2.4. Cumhuriyet Dönemi  97
1.4.2.4.1. CMUK Dönemi  97
1.4.2.4.2. CMK Dönemi  99
1.5. Suç Muhakemesi Hukukunun Anayasal Düzenle İlişkisi  101
1.6. Suç Muhakemesi Hukukunun Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi  102
1.6.1. Kamu Hukuku  102
1.6.2. Medeni Muhakeme Hukuku  103
1.6.3. Maddi Suç ve Ceza Hukuku  104
1.6.4 Adli Tıp  104
1.6.5. İnfaz Hukuku  105
1.6.6. Uluslararası Hukuk  105
1.6.7. Özel Hukuk  105
1.7. Suç Muhakemesi Hukukunun Kaynakları  106
1.7.1. Doğrudan Kaynaklar  106
1.7.1.1. Anayasa  106
1.7.1.2. Kanunlar  107
1.7.1.3. Uluslararası Sözleşmeler  110
1.7.1.4. Parlamento Kararları  111
1.7.1.5. Yürütme Organının Tasarrufları  111
1.7.1.6. İçtihadı Birleştirme Kararları  112
1.7.1.7. Yabancı Kanun  113
1.7.2. Dolaylı Kaynaklar  113
1.7.2.1. Öğreti (İlmi İçtihatlar, Doktrin)  114
1.7.2.2. Mahkeme İçtihatları  115
1.7.2.3. Mukayeseli Hukuk  115
1.7.2.4. Örf ve Adet  116
1.8. Suç Muhakemesi Normlarının Yorumu  116
1.9. Konuların Akışı  117
İKİNCİ BÖLÜM:
TEMEL İLKELER
2.1. Eşitlik İlkesi  119
2.2. Şüpheden Sanığın Yararlanması İlkesi  122
2.3. Kamusallık İlkesi  125
2.4. Mecburîlik İlkesi  126
2.5. Davasız Yargılama Yapılamaması İlkesi  129
2.6. Maddi Gerçeğin Araştırılması İlkesi  132
2.7. Vasıtasızlık İlkesi  133
2.8. Saydamlık İlkesi  135
2.9. Muhakemenin Makul Sürede Sonuçlandırılması İlkesi  137
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
AKTÖRLER
3.1. İddia  139
3.1.1. Savcılık  139
3.1.1.1. Kavram ve Tarihçe  139
3.1.1.2. Konum  140
3.1.1.3. Teşkilat  141
3.1.1.3.1. İlk Derece Mahkemeleri Düzeyinde Başsavcılık  142
3.1.1.3.2. İstinaf Mahkemeleri Düzeyinde Başsavcılık  143
3.1.1.3.3. Yargıtay Düzeyinde Başsavcılık  143
3.1.1.3.4. Diğer Düzeylerde Başsavcılık  143
3.1.1.3.5. Başsavcılıkların İlişkisi  143
3.1.1.4. Savcılık Teşkilatının İç İşleyişi  144
3.1.1.4.1. Genel Olarak  144
3.1.1.4.2. Başsavcı Savcı İlişkisi  145
3.1.1.4.3. Başsavcılığın İç İşleyişi  146
3.1.1.4.3.1. Soruşturma Bürosu  146
3.1.1.4.3.2. Müracaat Bürosu  147
3.1.1.4.3.3. Önödeme – Kabahatler Bürosu  147
3.1.1.4.3.4. Uzlaştırma Bürosu  147
3.1.1.4.3.5. Kamu Görevlileri Bürosu  148
3.1.1.4.3.6. Terör ve Organize Suçlar Bürosu  148
3.1.1.4.3.7. Çek Suçları Bürosu  149
3.1.1.4.3.8. Çocuk Bürosu  149
3.1.1.4.3.9. Daimi Arama ve Zamanaşımı Bürosu  149
3.1.1.4.3.10. Basın Bürosu  149
3.1.1.4.3.11. İnfaz Bürosu  150
3.1.1.4.3.12. Yakalama Bürosu  151
3.1.1.4.3.13. İstinabe Bürosu  151
3.1.1.4.3.14. Emanet Bürosu  151
3.1.1.4.3.15. Esas Bürosu  152
3.1.1.4.3.16. Bakanlık Muhabere Bürosu  152
3.1.1.4.3.17. Genel Muhabere Bürosu  153
3.1.1.4.3.18. Bilgi Edinme Bürosu  153
3.1.1.5. Görev ve Yetkiler  153
3.1.1.5.1. Soruşturma Evresinde  153
3.1.1.5.2. Kovuşturma Evresinde  155
3.1.1.5.3. İnfaz Evresinde  157
3.1.1.5.4. Medeni Davalarda  157
3.1.1.6. Kalem Hizmetleri  157
3.1.2. Sulh Ceza Hakimliği  158
3.1.3. Kolluk  159
3.1.3.1. Genel Kolluk  160
3.1.3.1.1. Polis  161
3.1.3.1.1.1. Kavram ve Tarihçe  161
3.1.3.1.1.2. İdarî, Adlî ve Siyasî Polis  161
3.1.3.1.1.3. Hiyerarşik Yapı  162
3.1.3.1.1.4. Uzmanlaşma  163
3.1.3.1.2. Jandarma  164
3.1.3.1.3. Sahil Güvenlik  166
3.1.3.1.4. Gümrük Muhafaza  167
3.1.3.1.5. Çarşı ve Mahalle Bekçileri  167
3.1.3.2. Özel Kolluk  167
3.1.3.2.1. Köy Korucuları ve Köy Bekçileri  168
3.1.3.2.2. Kır Bekçileri ve Çiftçi Mallarını Koruma Kolluğu  169
3.1.3.2.3. Orman Muhafaza Memurları  169
3.1.3.2.4. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)  171
3.1.3.2.5. Özel Güvenlik  173
3.1.3.2.6. Diğer Güvenlik Kuruluşları  175
3.1.3.2.6.1. İnterpol  175
3.1.3.2.6.2. Europol  177
3.1.3.3. Kolluk Yetkisiyle Donatılanlar  177
3.1.3.3.1. TCDD personeli  177
3.1.3.3.2. Gemi Kaptanı  177
3.1.4. Savcı–Kolluk İlişkisi  178
3.1.5. Bireysel İddia  182
3.1.5.1. Mağdur ve Şikayetçi  182
3.1.5.2. Katılan (Müdâhil)  183
3.1.6. Vekil  187
3.2. Savunma  187
3.2.1. Şüpheli veya Sanık  187
3.2.1.1. Kavram  187
3.2.1.2. Haklar  188
3.2.1.3. Yükümlülükler  189
3.2.2. Şüpheli veya Sanığın Eşi veya Kan Hısımı  190
3.2.3. Şüpheli veya Sanığın Kanunî Temsilcisi  190
3.2.4. Malen Sorumlu  191
3.2.5. Müdâfii  192
3.2.5.1. Kavram  192
3.2.5.2. Talep ve Görevlendirme  192
3.2.5.3. Fonksiyonu  195
3.2.5.4. Müdâfiden Yararlanma Hakkının İhlalleri ve Sonuçları  196
3.2.5.5. Yetkileri  197
3.2.5.5.1. Dosyayı İnceleme Yetkisi  197
3.2.2.5.2. Suret Alma Yetkisi  199
3.2.5.5.3. Hazır Bulunma Yetkisi  199
3.2.5.5.4. Doğrudan Soru Sorma Yetkisi  200
3.2.5.5.5. Şüpheli ve Sanıkla Görüşme ve Yazışma Yetkisi  200
3.2.5.5.6. Tebligat Alma Yetkisi  201
3.2.5.5.7. Denetim Yoluna Başvurma Yetkisi  201
3.2.5.6. Ödevleri  201
3.2.5.6.1. Savunmayı Kurallarına Uygun Yapma Ödevi  201
3.2.5.6.2. Sır Saklama Ödevi  202
3.2.5.7. Ödevlerin İhlali  203
3.2.5.8. Savunma ve İddia Arasında Silahların Eşitliği  205
3.3. Yargılama  206
3.3.1. Hâkim  206
3.3.1.1. Hakimin Nitelikleri  206
3.3.1.1.1. Bağımsızlık  207
3.3.1.1.2. Tarafsızlık  209
3.3.1.1.3. Tarafsızlığı Sağlamanın Yolları  211
3.3.1.1.3.1. Hakimin Reddi  211
3.3.1.1.3.2. Hakimin Çekilmesi  213
3.3.2. Mahkeme  213
3.3.2.1. Sulh Ceza Mahkemesi Tecrübesi  215
3.3.2.2. Asliye Ceza Mahkemesi  216
3.3.2.3. Ağır Ceza Mahkemesi  216
3.3.2.4. Organize Suçlar Ağır Ceza Mahkemesi Tecrübesi  218
3.3.2.4.1. Devlet Güvenlik Mahkemesi Tecrübesi  219
3.3.2.4.2. Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri Tecrübesi  220
3.3.2.4.3. Özel Yetkili Bölge Ağır Ceza Mahkemeleri (Terör Mahkemeleri) Tecrübesi  221
3.3.2.5. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi  222
3.3.2.6. Çocuk Mahkemesi  222
3.3.2.7. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi  223
3.3.2.8. İcra Ceza Mahkemesi  224
3.3.2.9. Askeri Mahkeme Tecrübesi  225
3.3.2.10. İnfaz Mahkemesi (İnfaz Hakimliği)  226
3.3.2.11. Yüce Divan  228
3.3.2.12. Bölge Adliye Mahkemeleri (İstinaf Mahkemeleri)  232
3.3.2.13. Yargıtay  237
3.3.2.14. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi  238
3.3.2.14.1. Türk Hukukundaki Yeri  238
3.3.2.14.2. Yapısal Değişiklik  239
3.3.2.14.3. Yargı Bağımsızlığı  240
3.3.2.14.4. Ekonomik Bağımsızlık  242
3.3.2.14.5. Hakim Bağımsızlığı  242
3.3.2.14.6. İşleyişi  251
3.3.2.15. Uluslararası Ceza Mahkemesi  252
3.3.3. Mahkemeler Arasında İşbölümü  255
3.3.3.1. Yetki Açısından İşbölümü  255
3.3.3.2. Görev Açısından İşbölümü  259
3.3.3.3. Kişi Açısından İşbölümü  261
3.3.3.4. Muhakeme Aşaması Açısından İşbölümü  262
3.3.4. Uyuşmazlık Mahkemesi  262
3.3.5. Kalem  263
3.3.5.1. Yazı İşleri Müdürü  263
3.3.5.2. Zabıt Katibi  263
3.3.5.3. Mübaşir  264
3.3.6. UYAP  265
3.4. Diğerleri  267
3.4.1. Adalet Bakanlığı  267
3.4.2. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)  268
3.4.3. Vali ve Kaymakamlar  271
3.4.4. Tanık (Şahit)  271
3.4.4.1. Yükümlülükler  272
3.4.4.1.1. Hazır Bulunma  272
3.4.4.1.2. Yemin Etme  273
3.4.4.1.3. Beyanda Bulunma  274
3.4.4.1.4. Bildiklerini Doğru Söyleme  276
3.4.4.1.5. Yükümlülüklerin İhlali  276
3.4.4.2. Haklar  277
3.4.4.2.1. Haklarını Öğrenme  277
3.4.4.2.2. Tazminat ve Masraf Alma  277
3.4.4.2.3. Nezaketle Muamele Görme  278
3.4.4.2.4. Tehdit ve Tehlikelere Karşı Korunma  278
3.4.5. Bilirkişi  282
3.4.5.1. Kavram  282
3.4.5.2. Resmi Bilirkişiler  283
3.4.5.2.1 Adli Tıp Kurumu  283
3.4.5.2.2. Adli Tabipler  286
3.4.5.2.3. Yükseköğretim Kurumları  287
3.4.5.2.4. Yüksek Sağlık Kurulu  287
3.4.5.2.5. Merkez Bankası  288
3.4.5.2.6. Bilirkişi Listesinde Yer Alanlar  288
3.4.5.3. Başvurma Zorunluluğu  289
3.4.5.4. Başvurma Yasağı  291
3.4.5.5. Bilirkişi Görevlendirilmesi  291
3.4.5.6. Görevleri  292
3.4.5.6.1. Hazır Bulunma ve Bilirkişilik Yapma  292
3.4.5.6.2. Yemin Etme  292
3.4.5.6.3. Mühür Güvenliğini Sağlama  292
3.4.5.6.4. Görevlendiren Merciiyle İlişki İçinde Olma  292
3.4.5.6.5. İnceleme Yapma ve Sonuçları Bildirme  293
3.4.5.6.6. Yükümlülüklerin İhlali  293
3.4.5.7. Hakları  294
3.4.5.7.1. İlgili Kişilerin Bilgisine Başvurma  294
3.4.5.7.2. Çekinme  294
3.4.5.7.3. Ücret Alma  295
3.4.5.8. Ret ve Çekinme  295
3.4.6. Uzman (Tarafların Seçtiği Bilirkişi)  295
3.4.7. Uzlaştırmacı  296
3.4.8. Ceza İnfaz Kurumları  298
3.4.9. Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri  309
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
YAPI VE İŞLEYİŞ
4.1. Suçu Önleme  313
4.1.1. Devriye  316
4.1.2. Nokta Görevi  320
4.1.3. Koruma  323
4.1.4. Durdurma  323
4.1.4.1. Kavram  323
4.1.4.2. Karar Verilmesi  323
4.1.4.3. Makul Sebep  324
4.1.4.4. Keyfilik Yasağı  324
4.1.4.5. İcrası  324
4.1.5 Kimlik Sorma ve Kimlik Tespiti  325
4.1.6. Sıvazlama (Yoklama)  326
4.1.7. Parmak İzini ve Fotoğrafı Sisteme Kaydetme  326
4.1.8. Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS, MOBESE)  328
4.1.9. Önleme Araması  329
4.1.10. Denetim  331
4.1.11. Men Etme  332
4.1.11.1. Gürültü Yapmayı Men Etme  332
4.1.11.2. On Sekiz Yaşından Küçüklerin Girmesini Men Etme  333
4.1.11.3. Yayın Organlarına İzinsiz Abone Yapılmasını Men Etme  333
4.1.11.4. İzinsiz Yardım Toplanılmasını Men Etme  333
4.1.11.5. Genel Ahlaka Aykırı Davranışları Men Etme  334
4.1.11.6. Mülki Amirin Emri Üzerine Faaliyetten Men Etme  334
4.1.11.7. Kanunsuz Gösteri Yürüyüşünü Özendirenleri Men Etme  335
4.1.11.8. Bazı Kişilerin İkamet veya İşyerlerinden Ayrılmasını Men Etme  335
4.1.11.9. Düzeni Bozacak Şekilde Vasıta Kullananları Men Etme  335
4.1.12. Kapatma  335
4.1.12.1. İzinsiz Açılan Umuma Mahsus Yerleri Kapatma  335
4.1.12.2. Mülki Amirin Emri Üzerine Kapatma  336
4.1.13. Bilgi Toplama (İstihbarat)  336
4.1.14. Önleme Amaçlı Elektronik Takip  339
4.1.15. Önleme Yakalaması  343
4.1.16. Sınır Kapısından Geri Çevirme ve Sınır Dışı Etme  344
4.1.17. BM Güvenlik Konseyince Malvarlığının Dondurulması  346
4.1.18. İnternet Ortamına Erişimin Engellenmesi  351
4.2. Soruşturma  353
4.2.1. Kavram  353
4.2.2. Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığı  355
4.2.3. Soruşturmanın Başlaması: Suç Şüphesinin Ortaya Çıkışı  355
4.2.3.1. Şüphenin Çeşitleri  355
4.2.3.2. Şüphenin Ortaya Çıkış Yolları  356
4.2.3.2.1. Kendiliğinden Ortaya Çıkan Suç Şüphesi  357
4.2.3.2.2. Haber Almak Suretiyle Ortaya Çıkan Suç Şüphesi  357
4.2.3.2.2.1. Şikayet  357
4.2.3.2.2.2. İhbar  361
4.2.3.2.2.3. Talep (İstem)  365
4.2.3.2.2.4. Müracaat (Başvuru)  365
4.2.3.2.2.5. Mütalaa  366
4.2.3.2.2.6. Dokunulmazlığın Kaldırılması Kararı  366
4.2.4. Soruşturmanın Amacı  367
4.2.5. Soruşturmanın Evresinin Özellikleri  367
4.2.5.1. Yazılılık  367
4.2.5.2. Mahremlik  368
4.2.5.3. Dağınıklık  370
4.2.5.4. Kamusallık  370
4.2.5.5. Mecburilik  370
4.2.6. Soruşturma Evresi İşlemleri  371
4.2.7. Soruşturmanın Sona Ermesi  371
4.2.7.1. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı (Takipsizlik)  371
4.2.7.2. İddianamenin Kabulü  372
4.2.7.2.1. İddianame  372
4.2.7.2.2. Savcının Takdir Yetkisi  373
4.2.7.2.3. Mahkemenin Kararı  375
4.2.7.2.4. Ek İddianame  375
4.2.7.2.5. Savunmanın İddianameyi Nitelemesinin Sınırı  377
4.2.7.3. Önödeme  381
4.2.7.3.1. Kavram  381
4.2.7.3.2. Hukuki Niteliği  381
4.2.7.3.3. Kapsamı  382
4.2.7.3.3.1. Adli Para Cezası Gerektiren Suçlar  383
4.2.7.3.3.2. Üst Sınırı Altı Ay Hapis Cezası Gerektiren Suçlar  384
4.2.7.3.4. İrade Serbestliği  384
4.2.7.4. Uzlaştırma (Mediation)  384
4.2.7.4.1. Kavram  384
4.2.7.4.2. Kapsam  385
4.2.7.4.3. Hukuki Niteliği  386
4.2.7.4.4. Şartları  387
4.2.7.4.5. Uzlaşma Teklifi  387
4.2.7.4.6. Uzlaşma Müzakeresi  388
4.2.7.4.7. Uzlaşma Müzakeresi Sonucu  390
4.2.7.4.8. Uzlaşma Üzerine Verilen Karar  391
4.2.7.4.9. Ücret ve Masraflar  392
4.2.7.5. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi  392
4.2.7.6. Suçu ve Cezayı Üstlenme (Pleading Guilty), İtham Pazarlığı (Plea Bargaining)  393
4.3. Kovuşturma Evresi  394
4.3.1. Duruşma Hazırlığı  394
4.3.2. Duruşma  395
4.3.2.1. Kavram  395
4.3.2.2. Duruşmanın İdaresi ve Düzeni  396
4.3.2.3. Duruşma Katılımcıları  397
4.3.2.4. Duruşmanın Başlaması ve Yürüyüşü  398
4.3.2.5. Duruşmaya Hakim Olan İlkeler  399
4.3.2.5.1. Kesintisizlik  399
4.3.2.5.2. Sözlülük  400
4.3.2.5.3. Alenilik  400
4.3.2.5.4. Doğrudan Doğruyalık (Vasıtasızlık)  401
4.3.2.5.5. Maddi Gerçeğin Araştırılması  402
4.3.3. Sonuç Çıkarma (Hükme Ulaşılması)  402
4.3.3.1. Kavram  402
4.3.3.2. Hükmün Unsurları  403
4.3.3.3. Hükmün Çeşitleri  404
4.3.3.4. Hükmün Açıklanmasının Ertelenmesi  405
4.4. Muhakeme Engelleri  405
4.4.1. Şüpheli veya Sanığın Ölümü  406
4.4.2. Fiilin Suç Olmaktan Çıkarılması  406
4.4.3. Yaş Küçüklüğü  407
4.4.4. Akıl Hastalığı  407
4.4.5. Aynı Konuda Derdest Dava Bulunması  408
4.4.6. Aynı Konuda Kesin Hüküm Bulunması  408
4.4.7. Askere Alınma  409
4.4.8. Dava Zamanaşımı Süresinin Dolması  409
4.4.9. Dava Süresinin Geçirilmiş Olması  413
4.4.10. Şikayet Süresinin Geçirilmiş Olması veya Şikayetten Feragat  414
4.4.11. Af  416
4.4.12. İddianamenin İadesi  418
4.4.13. Diplomatik Dokunulmazlık  419
4.4.14. Yabancı Asker Dokunulmazlığı  421
4.4.15. İşkence Komitesi Üyeliği ve Uzmanlığı Dokunulmazlığı  421
4.4.16. Cumhurbaşkanı Dokunulmazlığı  422
4.4.17. Milletvekili Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı  423
4.4.18. Bakanlar ve Cumhurbaşkanı Yardımcılarının Dokunulmazlığı  424
4.4.19. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Dokunulmazlığı  424
4.4.19.1. Memur ve Diğer Kamu Görevlileri Kavramı  425
4.4.19.2. Görev Sebebiyle Suçun İşlenmiş Olması  427
4.4.19.3. Dokunulmazlığı Kaldırma Usulü ve Yetkili Âmir  427
4.4.19.4. Suçun Öğrenilmesi ve Ön İnceleme  429
4.4.19.5. Memur Dokunulmazlığı Gerekli midir?  431
4.5. Kararların Denetimi  431
4.6. Yaptırımlar ve Yaptırımların İnfazı  432
4.6.1. Cezalar  432
4.6.1.1. Hapis cezası  433
4.6.1.1.1. Süresiz Hapis Cezaları  433
4.6.1.1.1.1. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası  433
4.6.1.1.1.2. Müebbet Hapis Cezası  433
4.6.1.1.2. Süreli Hapis Cezası  434
4.6.1.1.2.1. Uzun Süreli Hapis Cezası  434
4.6.1.1.2.2. Kısa Süreli Hapis Cezası  434
4.6.1.2. Hapis Cezasının Ertelenmesi  436
4.6.1.3. Adli Para Cezası  439
4.6.2. Güvenlik tedbirleri  439
4.6.2.1. Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma  439
4.6.2.2. Meslek ve Sanatın İcrasının Yasaklanması  441
4.6.2.3. Sürücü Belgesinin Geri Alınması  441
4.6.2.4. Müsadere  442
4.6.2.4.1. Eşya müsaderesi  443
4.6.2.4.2. Kazanç müsaderesi  444
4.6.2.5. Özel Hukuk Tüzel Kişisinin İzninin İptali  444
4.6.2.6. Akıl Hastanesinde Tedavi Altına Alma  445
4.6.2.7. Kötü Alışkanlıklardan Kurtarma  445
4.6.2.8. Spor Müsabakalarını Seyirden Yasaklama  446
4.6.2.9. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri  447
4.6.3. İnfaz  448
4.6.3.1. Kavram  448
4.6.3.2. Adli Para Cezasının İnfazı  448
4.6.3.3. Hapis Cezası ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı  449
4.6.3.4. Şartlı Tahliye (Koşullu Salıverme)  451
4.6.4. Mahkumiyet Kaydı  454
BEŞİNCİ BÖLÜM:
DELİLLER
5.1. Kavram  457
5.2. Niteliği  458
5.3. Delil İhtiyacı  458
5.4. Delilin Kendisi, Kaynağı ve Muhtevası  459
5.5. Delil Sunma Yükümlülüğü  459
5.6. Delillerin Özellikleri  460
5.6.1. İlgililik  460
5.6.2. Faydalılık  462
5.6.3. Akılcılık  463
5.6.4. Gerçeklik  463
5.6.5. Müştereklik  463
5.6.6. Kanuna Uygun Elde Edilmiş Olmak  464
5.7. Delillerin Tasnifi  464
5.7.1. Doğrudan ve Dolaylı Delil  464
5.7.2. Tamamlayıcıya İhtiyaç Duyan ve Duymayan Delil  466
5.7.3. Beyan, Belge, Nesne, İz, Vücut Parçaları  471
5.7.3.1. Beyan Delili  471
5.7.3.1.1. Çeşitleri  472
5.7.3.1.1.1. Şüpheli veya Sanık Beyanı  472
5.7.3.1.1.1.1. İtiraf, İkrar  473
5.7.3.1.1.1.2. İnkar  474
5.7.3.1.1.1.3. Kısmi Kabul  475
5.7.3.1.1.1.4. Atfı Cürüm  475
5.7.3.1.1.2. Tanık Beyanı  475
5.7.3.1.1.3. Mağdur ve Şikayetçi Beyanları  477
5.7.3.1.1.4. Bilirkişi Mütalaası ve Uzman Görüşü  477
5.7.3.1.2. Beyanlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi  479
5.7.3.1.3. Yalan Beyan  479
5.7.3.1.3.1. Yalan Beyanın Tespiti  480
5.7.3.1.3.2. Yalan Beyanda Bulunma Suçu  488
5.7.3.2. Belge Delili  490
5.7.3.2.1. Çeşitleri  491
5.7.3.2.1.1 Yazılı Belge  491
5.7.3.2.1.1.1. İşlemin Yazılılık Niteliğinden Dolayı Kendiliğinden Oluşan Yazılı Belge  494
5.7.3.2.1.1.2. Tutanak Tutulması Suretiyle Oluşan Yazılı Belge  494
5.7.3.2.1.2. Ortam Tespit Eden Belge  495
5.7.3.2.1.3. Veri Tespit Eden Belge  496
5.7.3.2.2. Sahte Belge  498
5.7.3.3. Nesne  500
5.7.3.3.1. Silah  501
5.7.3.3.2. Mermi Çekirdeği  504
5.7.3.3.3. Yangın Artıkları  504
5.7.3.3.4. Uyarıcı ve Uyuşturucu Madde  504
5.7.3.3.5. Para veya Paraya Eşit Sayılan Değerler  505
5.7.3.3.6. Boya  508
5.7.3.3.7. Toprak  508
5.7.3.3.8. Cam  508
5.7.3.3.9. Toksik Madde  509
5.7.3.4. İz  509
5.7.3.4.1. Alet İzi  509
5.7.3.4.1.1. Baskı İzi  510
5.7.3.4.1.1.1. Ayak İzi  510
5.7.3.4.1.1.2. Tekerlek İzi  511
5.7.3.4.1.1.3. Kalem Bası İzi (Fulaj)  512
5.7.3.4.1.2. Paralel Çizgi İzi  512
5.7.3.4.2. Parmakizi  513
5.7.3.4.3. Avuçiçi İzi  517
5.7.3.5. Vücut Parçaları  518
5.7.3.6. Koku  519
5.7.3.7. Hayvansal (Böcek, Sinek) ve Bitkisel (Polen) Delil  524
5.8. Delillerin Muhafaza Altına Alınması ve İncelenmesi  524
5.8.1. Olay Yeri  524
5.8.1.1. Genel Olarak  524
5.8.1.2. Patlama Olayları  527
5.8.2. Suç Eşyasına Elkoyma  529
5.8.3. Muhafaza Yeri  530
5.8.4. Kayıt  532
5.8.5. Merciler Arasında Dolaşım  533
5.8.6. Örnek Alma  535
5.8.7. Delillerin İncelenmesi  537
5.8.7.1. Balistik İnceleme  538
5.8.7.2. Belge İncelemeleri  538
5.8.7.3. Biyolojik İncelemeler  539
5.8.7.4. İz İncelemeleri  539
5.8.7.5. Kimyasal İncelemeler  539
5.8.7.5. Ses, Görüntü ve Data İncelemeleri  540
5.8.8. İade veya Elden Çıkarma  543
5.8.8. İmha  545
5.9. Delilleri Korumaya Yönelik Yaptırımlar  546
5.9.1. Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu (TCK md. 281)  546
5.9.2. Suç Delillerini Bildirmeme Suçu (TCK md. 284/2)  547
5.10. Delillerin Ortaya Konulması  549
5.11. Delillerin Tartışılması  551
5.12. Delillerin Takdiri (Değerlendirilmesi)  552
5.13. Usulsüz Ulaşılan Delillerin Akıbeti  560
5.13.1. Mantıksal Çerçeve  561
5.13.1.1. Kesin Kabul Yaklaşımı  563
5.13.1.2. Kesin Ret Yaklaşımı  566
5.13.1.3. Esnek Yaklaşım  572
5.13.1.3.1. Elde Edilen Delilin Güvenilirliğini Usulsüzlüğün Zedelemesi  575
5.13.1.3.2. Usulsüz İşlemi Yapan Aktörün Saiki  576
5.13.1.3.3. Usulsüz Elde Edilen Dışında Başka Delilin Yokluğu  577
5.13.1.3.4. Usulsüzlüğün Bir Hakkın Özünü İhlal Etmesi  577
5.13.1.3.5. Soruşturma Konusu Suç ile Usulsüzlük Arasında Denge  578
5.13.1.3.6. Usulsüzlüğün Ülke İçinde Milli Aktörlerce Yapılması  579
5.13.1.4. İdeal Çözüm  580
5.13.2. Türkiye’de Durum  580
5.13.2.1. Sarkacın Aşırı Uçlardan Dengeye Yönelmesi  580
5.13.3. Usulsüz Ulaşılan Beyan Delilinin Akıbeti  586
5.13.3.1. Genel Olarak  586
5.13.3.2. Özgür İradeyi Ortadan Kaldıran Durumlar  587
5.13.3.2.1. İşkence  588
5.13.3.2.2. Kötü Davranma  590
5.13.3.2.3. İlaç Verme  591
5.13.3.2.4. Yorma  592
5.13.3.2.5. Aldatma  592
5.13.3.2.6. Kanuna Aykırı Bir Yarar Vaat Edilmesi  597
5.13.3.2.7. Tehdit  597
5.13.3.2.8. Bazı Araçlar Kullanma  598
5.13.3.2.8.1. Hipnoz  598
5.13.3.2.8.2. Yalan Tespit Makinası  598
5.13.3.3. İspat Yükü  604
5.13.3.4. Özel Norm – Genel Norm İlişkisi  604
5.13.3.5. Özgür İrade Testinin Kapsamı  604
5.13.4. Tesadüfen Elde Edilen Delillerin Akıbeti  606
5.13.5. Özel Kişiler Tarafından Usulsüz Elde Edilen Delillerin Akıbeti  608
5.13.6. Medeni Muhakemede Usulsüz Elde Edilen Delillerin Akıbeti  610
5.13.7. Usulsüz Ulaşılan Delillerin Uzak Etkisi  610
5.13.8. Usulsüz Ulaşılan Delillerin Dosyadan Çıkarılması  611
5.13.9. Usulsüz Delil Elde Edenlerin Cezai Sorumluluğu  611
ALTINCI BÖLÜM:
SORUŞTURMA EVRESİ İŞLEMLERİ
6.1. Giriş  613
6.2. İşlemlerin Ortak Özellikleri  614
6.2.1. Kanunilik  614
6.2.2. Geçicilik  614
6.2.3. Araç Oluş  614
6.2.4. Gecikmede Tehlike  614
6.2.5. Haklı Görünüş  615
6.2.6. Orantılılık  615
6.3. Hareket Özgürlüğünü Sınırlama  615
6.3.1. Durdurma  615
6.3.1.1. Kavram  615
6.3.1.2. Durdurmanın Şartları  616
6.3.1.3. Durdurma Kararı  616
6.3.1.4. Durdurmanın İcrası  616
6.3.1.5. Durdurmanın Sona Ermesi  617
6.3.2. Yakalama  618
6.3.2.1. Kavram  618
6.3.2.2. Vatandaş Yakalaması  619
6.3.2.3. Müzekkeresiz Yakalama  619
6.3.2.4. Müzekkereli Yakalama  619
6.3.2.5. Yakalanan Kişinin Hakları  620
6.3.2.6. Yakalamanın İcrası  621
6.3.2.7. Çocuklar Hakkında Yakalama  623
6.3.3. Gözaltı  623
6.3.3.1. Kavram  623
6.3.3.2. Gözaltı Süresi  624
6.3.3.3. Gözaltı İşlemleri  625
6.3.3.3.1. Sağlık Kontrolü  625
6.3.3.3.2. Yakınlarına Bildirim  626
6.3.3.3.3. Güvenlik Araması  627
6.3.3.3.4. Nezarete Alma  627
6.3.3.3.5. Nezarethanenin Nitelikleri  628
6.3.3.3.6. Nezarethanede Şüpheli ile Müdafi Görüşmesi  629
6.3.3.3.7. Gözaltı İşlemlerinin ve Nezarethanelerin Denetimi  629
6.3.3.3.8. Gözaltının Sona Ermesi  630
6.3.3.3.9. Tekrar Gözaltına Alma Yasağı  630
6.3.3.3.10. Hükümlü ve Tutukluların Yeniden Gözaltı Birimlerine Getirilmesi  631
6.3.4. Tutuklama  631
6.3.4.1. Kavram  631
6.3.4.2. Tutuklamanın Şartları  632
6.3.4.2.1. Tutuklama Yasağının Bulunmaması  632
6.3.4.2.2. Muhakeme İşleyişi Engellerinin Kaldırılması  633
6.3.4.2.3. Sanığa Teminat Belgesi Verilmemiş Olması  633
6.3.4.2.4. Mecbur Kalınması  633
6.3.4.2.5. Hakim veya Mahkeme Kararı  633
6.3.4.2.6. Kuvvetli Suç Şüphesi  634
6.3.4.2.7. Tutuklama Nedenlerinden Birinin Bulunması  634
6.3.4.3. Tutuklama Kararı  636
6.3.4.4. Tutuklama Kararına İtiraz  638
6.3.4.5. Tutuklama Süresi  639
6.3.4.6. Tutuklama Yeri  639
6.3.4.7. Tutuklunun Hakları  640
6.3.4.7. Tutuklunun Yükümlülükleri  641
6.3.4.8. Tutuklamanın Sona Ermesi  642
6.3.5. Adlî Kontrol  643
6.3.5.1. Kavram  643
6.3.5.2. Şartları  643
6.3.5.3. Adli Kontrol Kararı  643
6.3.5.4. Adli Kontrol Uygulanabilecek Suçlar  644
6.3.5.5. Adli Kontrol Yükümlülük Türleri  644
6.3.5.5.1. Sınırlı Sayıda Suçlarda Uygulanabilecek Yükümlülükler  645
6.3.5.5.2. Tüm Suçlarda Uygulanabilecek Yükümlülükler  645
6.3.5.5.2.1. Yurtdışına Çıkarmama  646
6.3.5.5.2.2. Güvence (Teminatlı Salıverme)  647
6.3.5.6. Adli Kontrolün Takibi  647
6.3.5.7. Adli Kontrolün Sona Ermesi  648
6.3.6. Müşahede (Gözlem) Altına Alma  648
6.3.7. Zorla Getirme (İhzar)  649
6.3.7.1. Kavram  649
6.3.7.2. Çeşitleri  650
6.3.7.3. Zorla Getirme Kararı  651
6.3.7.3. Zorla Getirme Nedenleri  652
6.3.7.4. Zorla Getirme Kararının İcrası  653
6.3.8. Spor Müsabakalarını Seyirden Yasaklama  654
6.4. Zor Kullanma  655
6.4.1. Kavram  655
6.4.2. Şartları  655
6.4.3. Çeşitleri  656
6.4.3.1. Bedeni Kuvvet Kullanımı  656
6.4.3.2. Maddi Güç Kullanımı  656
6.4.3.3. Silah Kullanımı  657
6.4.4. Zor Kullanmanın İcrası  657
6.4.5. Zor Kullanmada Sınırın Aşılması  660
6.5. Arama  661
6.5.1. Kavram  661
6.5.2. Arama İşleminin Niteliği  662
6.5.3. Aramanın Şartları  663
6.5.3.1. Haklı Sebep  663
6.5.3.2. Orantılılık  663
6.5.3.3. Yasal Temel  664
6.5.3.4. Hakim Kararı  664
6.5.4. Arama İşleminin Konusu  665
6.5.4.1. Kişiler  665
6.5.4.2. Mekanlar  667
6.5.5. Arama İşleminin İcrası  668
6.5.6. Arama İşleminde Hukuka Aykırılık  670
6.5.6.1. Ceza Hukuku Yaptırımları  670
6.5.6.2. Delil Hukuku Yaptırımları  671
6.5.6.3. Tazminat Hukuku Yaptırımları  671
6.6. Elkoyma  672
6.6.1. Kavram  672
6.6.2. Kapsam  672
6.6.3. Elkoyma Kararı  675
6.6.4. Elkoymanın İcrası  675
6.6.5. Elkonulan Eşyanın İadesi  677
6.6.6. Elkonulan Eşyanın Muhafazası veya Elden Çıkarılması  678
6.6.6. Tesadüfen Elde Edilen Delillere Elkoyma  679
6.7. Muhafaza Altına Alma  680
6.8. İfade Alma, Sorgulama, Bilgi Alma  680
6.8.1. Kavram  680
6.8.2. İfade ve Sorgunun İcrası  681
6.8.2.1. İfade ve Sorguya Elverişli Olma  681
6.8.2.2. Kimlik Tespiti  681
6.8.2.3. Hakların Bildirilmesi  681
6.8.2.3.1. Suçlamayı Öğrenme Hakkı  681
6.8.2.3.2. Susma Hakkı  682
6.8.2.3.3. Savunma Hakkı  682
6.8.2.3.4. Müdafiden Yararlanma Hakkı  682
6.8.2.3.5. Bildirim Yükümlülüğünün İhlali  683
6.8.2.4. Kişisel ve Ekonomik Durum Tespiti  683
6.8.2.5. Olayla İlgili Soru–Cevap  683
6.8.3. İfade ve Sorgunun Mekanı  684
6.8.4. İfade ve Sorgunun Zamanı  685
6.8.5. İfade ve Sorgunun Süresi  686
6.8.6. İfade ve Sorgunun Tespiti  686
6.8.7. Yasak İfade Alma ve Sorgu Yöntemleri  687
6.9. Yüzleştirme  688
6.10. Teşhis  689
6.10.1. Kavram  689
6.10.2. Teşhis Kararı  689
6.10.3. Şartları  689
6.10.4. İcrası  690
6.10.5. Müdafiin Katılımı  690
6.10.6. İşlemin Tespiti  691
6.11. Teftiş (Olay Yeri İnceleme)  691
6.12. Yer Gösterme  693
6.13. Tıbbi İşlemler  693
6.13.1. Vücut Muayenesi  694
6.13.2. Vücuttan Örnek Alma  696
6.13.3. Zor Kullanılarak Yakalanan veya Gözaltına Alınacak Kişilerin Sağlık Kontrolü  698
6.13.4. İşlemlerin İcrası  699
6.13.5. Rapor Tanzimi  703
6.13.6. Moleküler Genetik İncelemeler (DNA Analizi)  706
6.13.7. Ölü Muayenesi ve Otopsi  708
6.14. Elektronik Takip  713
6.14.1. Kavram  713
6.14.2. Kapsam  714
6.14.3. İşlemin Niteliği  714
6.14.4. Türleri  716
6.14.4.1. İletişimin Tespiti  716
6.14.4.2. İletişimin Dinlenmesi ve Kayda Alınması  718
6.14.4.3. Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi  722
6.14.4.4. Teknik Araçlarla İzleme (Ortam Dinleme ve Görüntüleme, Algılama)  722
6.14.4.5. Elektronik Veri Takibi  725
6.14.4.5.1. Kavram  725
6.14.4.5.2. Kapsam  726
6.14.4.5.3. Şartları  727
6.14.4.5.3.1. Kuvvetli Şüphe Bulunması  727
6.14.4.5.3.2. Başka Surette Delil Elde Etme İmkanı Bulunmaması  727
6.14.4.5.3.3. Şüphelinin kullandığı Cihazlarla Sınırlılık  727
6.14.4.5.3.4. Soruşturma Evresiyle Sınırlılık  728
6.14.4.5.3.4. Hakim Kararı  728
6.14.4.5.4. Donanıma veya Yazılıma Elkoyma  728
6.14.4.6. İnternet Ortamına Erişimin Engellenmesi  729
6.15. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi  731
6.15.1. Kavram  731
6.15.2. Kapsam  731
6.15.2. Şartlar  731
6.15.3. Talep ve Karar  732
6.15.4. Yetki ve Sorumlulukları  732
6.15.4. Elde Edilen Bilgilerin Kullanımı  733
6.16. Soruşturma İşlemleri Nedeniyle Tazminat  734
6.16.1. Kavram  734
6.16.2. Kapsam  735
6.16.3. Tazminat Talebinin Şartları  736
6.16.4. Talebin İncelenmesi ve Karar  737
6.16.5. Tazminatın Geri Alınması  740
6.16.6. Tazminatın İlgili Kişilere Rücu  740
YEDİNCİ BÖLÜM:
KOVUŞTURMA İŞLEMLERİ
7.1. Giriş  741
7.2. İşlemlerin Çeşitleri  741
7.2.1. Maddi Yapılarına Göre İşlemler  741
7.2.2. İşlemi Yapan Aktöre Göre İşlemler  742
7.3. İşlemlerin Unsurları  743
7.4. Süreler  743
7.5. İşlemlerin Tebliği  745
7.6. İşlemlerdeki Sakatlıkların Akıbeti  747
7.6.1. Yokluk  747
7.6.2. Butlan  748
7.6.3. Eski Hale Getirme  748
7.6.3.1. Kavram  748
7.6.3.2. Nedenleri  748
7.6.3.3. Talep ve Süre Şartı  749
7.6.3.4. İnceleme ve Karar  750
7.6.3.5. Eski Hale Getirme Kararının Etkisi  750
7.7. Duruşma Hazırlığı İşlemleri  750
7.7.1. Duruşma Gününün Belirlenmesi  751
7.7.2. İddianamenin Sanığa Tebliği  752
7.7.3. Duruşma Çağrı Kağıtlarının Çıkartılması  753
7.7.4. Delillerin Toplanması  753
7.7.5. Erken Dinleme  754
7.7.6. Erken Keşif ve Muayene  754
7.7.7. Erken Sorgu  755
7.7.8. Diğer İşlemler  755
7.8. Duruşma Devresi İşlemleri  756
7.8.1. Duruşmanın Açılması  756
7.8.2. İddianamenin Anlatılması  757
7.8.3. Sanığın Sorgusu  758
7.8.4. Tanığın Dinlenmesi  760
7.8.5. Bilirkişi veya Uzmanın Dinlenmesi  762
7.8.6. Keşif  763
7.8.6.1. Kavram  763
7.8.6.2. Keşfin Konusu  763
7.8.6.3. Keşfe Yetkili Olanlar  764
7.8.6.4. Keşfin İcrası  764
7.8.7. Delillerin Ortaya Konulması  764
7.8.8. Belgelerin Okunması  765
7.8.8.1. Duruşma Dışı Tanık Beyanları  765
7.8.8.2. Duruşma Dışı Sanık Beyanları  766
7.8.9. Kovuşturmanın Genişletilmesi (Tevsii Tahkikat)  767
7.8.10. Sanığa Ek Savunma Hakkı Verilmesi  767
7.8.11. Ara Kararların Verilmesi  768
7.8.12. Delillerin Tartışılması  768
7.8.13. Duruşma İşlemlerinin Tutanağa Bağlanması  769
7.8.14. Duruşmaya Son Verilmesi  771
7.9. Sonuç Çıkarma (Hükme Ulaşma)  771
7.9.1. Kavram  771
7.9.2. Hükmün Konusu  772
7.9.3. Müzakere  772
7.9.4. Oy Verme  773
7.9.5. Ulaşılabilecek Hükümler (Hükmün Çeşitleri)  773
7.9.5.1. Beraat Kararı  774
7.9.5.2. Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı  775
7.9.5.3. Mahkumiyet Kararı  775
7.9.5.4. Güvenlik Tedbiri Kararı  776
7.9.5.5. Davanın Reddi Kararı  776
7.9.5.6. Davanın Düşmesi Kararı  776
7.9.6. Hükmün Unsurları  777
7.9.6.1. Başlık  777
7.9.6.2. Sorun (Mesele/Olay)  777
7.9.6.3. Gerekçe  778
7.9.6.4. Sonuç  779
7.9.7. Hükmün Açıklanması veya Tebliği  779
7.9.8. İlamın Hazırlanması  781
7.10. Hükmün Açıklanmasının Ertelenmesi (Geri Bırakılması / İleri Bırakılması)  781
SEKİZİNCİ BÖLÜM:
KARARLARIN DENETİMİ
8.1. Giriş  787
8.2. Denetim Yollarına Başvurma Hakkı  788
8.3. Denetim Yollarına Başvurma Süreleri  789
8.4. Denetim Yollarına Başvurunun Şekli  789
8.5. Denetim Yollarına Başvuru Harcı  789
8.6. Denetim Yolları Başvurusunda Hata  790
8.7. Denetim Yoluna Başvurmanın Etkileri  790
8.8. Denetim Yolu Hakkından Vazgeçme veya Başvuruyu Geri Alma  791
8.9. Denetim Yollarının Çeşitleri  791
8.9.1. Olağan Denetim Yolları  791
8.9.1.1. İtiraz  791
8.9.1.2. İstinaf  793
8.9.1.3. Temyiz  796
8.9.1.3.1. Temyizin Konusu  796
8.9.1.3.2. Temyiz Nedenleri  797
8.9.1.3.3. Temyize Başvurulması ve Süre  798
8.9.1.3.4. Tebliğnamenin Tebliği  798
8.9.1.3.5. Temyiz İncelemesi  799
8.9.1.3.6. Temyiz İncelemesi Sonrası Yeniden Yapılan İşlemler  800
8.9.2. Olağanüstü Denetim Yolları  801
8.9.2.1. Yargılamanın Yenilenmesi  801
8.9.2.2. Yargıtay Başsavcısının İtirazı  804
8.9.2.3. Uygulama Birliği Sağlama Talebi  805
8.9.2.4. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru  807
8.9.2.4.1. Kavram  807
8.9.2.4.2. Niteliği  808
8.9.2.4.3. Kapsam  808
8.9.2.4.4. Başvuru Usulü  809
8.9.2.4.5. Başvurunun İncelenmesi  810
8.9.2.4.6. Başvuru Hakkında Karar Verilmesi  811
8.9.2.4.7. Kararların Tebliği  812
8.9.2.5. İHAM’a Bireysel Başvuru  812
8.9.2.5.1. Kavram  812
8.9.2.5.2. Kapsam  813
8.9.2.5.3. Şartları  813
8.9.2.5.4. Başvurunun İncelenmesi ve Sonuçlandırılması  815
8.9.2.5.5. İhlal Kararlarının Etkisi  816
8.9.2.6. Uluslararası Ceza Mahkemesine Başvuru  817
8.9.2.6.1. Kavram  817
8.9.2.6.2. Nitelikleri  818
8.9.2.6.3. Başvuru Yetkisi  818
8.9.2.6.4. Başvurunun Kapsamı  819
Kaynakça  821
Kavram Dizini  827
Yazar Hakkında  863
 


Prof. Dr. Vahit Bıçak
Avukat Prof. Dr. Vahit Bicak, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku öğretim üyesidir. Aynı zamanda, Ankara Barosu bünyesinde “serbest avukatlık” ve Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Siciline kayıtlı olarak “arabuluculuk” yapmaktadır.

Prof. Bıçak, 1990 yılından beri Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesinde "Ceza Hukuku", "Ceza Muhakemesi Hukuku" ve “İnsan Hakları” dersleri, Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde ise “Delil Hukuku”, “Adli Bilimlerde Delil ve Bilirkişilik”, “Uluslararası Güvenliği Tehdit Eden Suçlar” ve “Adliyeye Karşı Suçlar” dersleri vermektedir.

Prof. Bıçak, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu (1985–1989). Doktorasını, İngiltere'de, Nottingham Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 1996 yılında ceza hukuku alanında tamamladı. 1999 yılında “yardımcı doçent”, 2002 yılında “doçent” ve 2008 yılında “profesör” akademik unvanlarını aldı.

Prof. Bıçak, Dünyanın saygın üniversitelerinde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı, dersler verdi. Bunlardan bazıları; New York City Universitesi John Jay College of Criminal Justice Hukuk Bölümü (ABD, New York), Fordham Universitesi Hukuk Fakültesi (ABD New York), Lyon 3 (Jean Moulin) Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Fransa) dir.

Avrupa Birliği Erasmus Öğretim Elemanı Değişim Programı çerçevesinde Slovenya’nın Maribor Üniversitesi, Macaristan Polis Akademisi ve Çek Cumhuriyeti Polis Akademisi gibi birçok üniversitede dersler verdi.
Prof. Bıçak, ülkemizin birçok üniversitesinde de yarı zamanlı öğretim üyesi olarak lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri verdi. Bunlardan bazıları; Bilkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Atılım Üniversitesi ve Gazi Üniversitesidir.

Prof. Bıçak, 2002–2004 yılları arasında Başbakanlık bünyesinde faaliyet gösteren İnsan Hakları Danışma Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2003–2005 yıllarında iki yıl Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı görevini yürüttü. Aynı dönemde Reform İzleme Grubu’nun altı üyesinden (Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Avrupa Birliği Genel Sekreteri, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanı, İHDK Başkanı) biri olarak görev yaptı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (Strasbourg / Fransa) 1999 yılında "stajyer hukukçu" olarak çalıştı. Avrupa Konseyi Polis Etiği Sözleşmesi Taslağı hazırlamak üzere oluşturulan Avrupa Konseyi Polis Etiği Uzmanlar Komitesinde yer aldı.

Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı, P.A. Güvenlik Bilimleri Fakültesi Ceza Adaleti Bölüm Başkanlığı, P.A. Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Adli Bilimler ABD Başkanlığı ve PA Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

Hukuk alanında yayınlanmış Türkçe ve İngilizce 12 kitabı, çok sayıda makalesi bulunmakta olan Prof. Bıçak, çok sayıda ulusal ve uluslararası projenin tasarımını ve yürütücülüğünü yaptı.

Daha fazla bilgi için: www.vahitbicak.com.tr
Cumhur Şahin ...
Eylül 2019
49.00 TL
Sepete Ekle
Fahri Gökçen Taner
Mart 2019
115.00 TL
Sepete Ekle
Burcu Dönmez
Mart 2019
110.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Dördüncü Basıya Önsöz  7
Üçüncü Baskıya Önsöz  9
İkinci Baskıya Önsöz  11
Birinci Baskıya Önsöz  13
Kısaltmalar  41
BİRİNCİ BÖLÜM:
GİRİŞ
1.1. Hedef Kitle: Hukukla Uğraşanlar  47
1.2. Suç Muhakemesi Hukukunun Konusu  54
1.2.1. Suç  54
1.2.1.1. Şiddetle Onaylanmayan Hareket  54
1.2.1.2. Genel ve Özel Kanunlarda Belirtilmiş Hareket  59
1.2.1.3. Suç Olmaktan Çıkarma Akımı  64
1.2.1.4. Organize Suç, Organize Olmayan Suç  69
1.2.1.4.1. Organize Suç  69
1.2.1.4.1.1. Çıkar Amaçlı Organize Suç (Mafya)  73
1.2.1.4.1.2. Siyasi Amaçlı Organize Suç (Terör)  74
1.2.1.4.2. Organize Olmayan Suç  76
1.2.1.4.2.1. Tek Failli Suç  76
1.2.1.4.2.2. Çok Failli Suç  76
1.2.1.4.2.2.1. Zorunlu Çok Failli Suçlar  76
1.2.1.4.2.2.1.1 Yakınsama Suçları  76
1.2.1.4.2.2.1.2. Karşılaşma Suçları  77
1.2.1.4.2.2.2. İhtiyari Çok Failli Suçlar  77
1.2.1.4.2.3. Şerikli Suçlar  77
1.2.1.5. Tüzel Kişi Suçları, Gerçek Kişi Suçları  78
1.2.1.5.1. Tüzel Kişi Suçları  78
1.2.1.5.2. Gerçek Kişi Suçları  81
1.2.2. Muhakeme  83
1.2.3. Hukuk  83
1.2.4. Suç Muhakemesi Hukuku  86
1.3. Suç Muhakemesi Hukukunun Amacı  86
1.4. Suç Muhakemesinin Hukukunun Tarihsel Gelişim Süreci  88
1.4.1. Dünya’da Gelişim Süreci  89
1.4.1.1. Haddini Bildirme Anlayışının Hakim Olduğu Dönem  89
1.4.1.2. Sanığı Koruma Anlayışının Hakim Olduğu Dönem  90
1.4.1.3. Islah Etme Anlayışının Hakim Olduğu Dönem  91
1.4.1.4. Onarıcı Adalet Anlayışının Hâkim Olduğu Dönem  91
1.4.2. Ülkemizdeki Gelişim Süreci  94
1.4.2.1. İslamiyet’ten Önceki Dönem  94
1.4.2.2. İslamiyet’in Kabulünden Tanzimat’a Kadar Olan Dönem  94
1.4.2.3. Tanzimat’ın İlanından Sonraki Dönem  96
1.4.2.4. Cumhuriyet Dönemi  97
1.4.2.4.1. CMUK Dönemi  97
1.4.2.4.2. CMK Dönemi  99
1.5. Suç Muhakemesi Hukukunun Anayasal Düzenle İlişkisi  101
1.6. Suç Muhakemesi Hukukunun Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi  102
1.6.1. Kamu Hukuku  102
1.6.2. Medeni Muhakeme Hukuku  103
1.6.3. Maddi Suç ve Ceza Hukuku  104
1.6.4 Adli Tıp  104
1.6.5. İnfaz Hukuku  105
1.6.6. Uluslararası Hukuk  105
1.6.7. Özel Hukuk  105
1.7. Suç Muhakemesi Hukukunun Kaynakları  106
1.7.1. Doğrudan Kaynaklar  106
1.7.1.1. Anayasa  106
1.7.1.2. Kanunlar  107
1.7.1.3. Uluslararası Sözleşmeler  110
1.7.1.4. Parlamento Kararları  111
1.7.1.5. Yürütme Organının Tasarrufları  111
1.7.1.6. İçtihadı Birleştirme Kararları  112
1.7.1.7. Yabancı Kanun  113
1.7.2. Dolaylı Kaynaklar  113
1.7.2.1. Öğreti (İlmi İçtihatlar, Doktrin)  114
1.7.2.2. Mahkeme İçtihatları  115
1.7.2.3. Mukayeseli Hukuk  115
1.7.2.4. Örf ve Adet  116
1.8. Suç Muhakemesi Normlarının Yorumu  116
1.9. Konuların Akışı  117
İKİNCİ BÖLÜM:
TEMEL İLKELER
2.1. Eşitlik İlkesi  119
2.2. Şüpheden Sanığın Yararlanması İlkesi  122
2.3. Kamusallık İlkesi  125
2.4. Mecburîlik İlkesi  126
2.5. Davasız Yargılama Yapılamaması İlkesi  129
2.6. Maddi Gerçeğin Araştırılması İlkesi  132
2.7. Vasıtasızlık İlkesi  133
2.8. Saydamlık İlkesi  135
2.9. Muhakemenin Makul Sürede Sonuçlandırılması İlkesi  137
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
AKTÖRLER
3.1. İddia  139
3.1.1. Savcılık  139
3.1.1.1. Kavram ve Tarihçe  139
3.1.1.2. Konum  140
3.1.1.3. Teşkilat  141
3.1.1.3.1. İlk Derece Mahkemeleri Düzeyinde Başsavcılık  142
3.1.1.3.2. İstinaf Mahkemeleri Düzeyinde Başsavcılık  143
3.1.1.3.3. Yargıtay Düzeyinde Başsavcılık  143
3.1.1.3.4. Diğer Düzeylerde Başsavcılık  143
3.1.1.3.5. Başsavcılıkların İlişkisi  143
3.1.1.4. Savcılık Teşkilatının İç İşleyişi  144
3.1.1.4.1. Genel Olarak  144
3.1.1.4.2. Başsavcı Savcı İlişkisi  145
3.1.1.4.3. Başsavcılığın İç İşleyişi  146
3.1.1.4.3.1. Soruşturma Bürosu  146
3.1.1.4.3.2. Müracaat Bürosu  147
3.1.1.4.3.3. Önödeme – Kabahatler Bürosu  147
3.1.1.4.3.4. Uzlaştırma Bürosu  147
3.1.1.4.3.5. Kamu Görevlileri Bürosu  148
3.1.1.4.3.6. Terör ve Organize Suçlar Bürosu  148
3.1.1.4.3.7. Çek Suçları Bürosu  149
3.1.1.4.3.8. Çocuk Bürosu  149
3.1.1.4.3.9. Daimi Arama ve Zamanaşımı Bürosu  149
3.1.1.4.3.10. Basın Bürosu  149
3.1.1.4.3.11. İnfaz Bürosu  150
3.1.1.4.3.12. Yakalama Bürosu  151
3.1.1.4.3.13. İstinabe Bürosu  151
3.1.1.4.3.14. Emanet Bürosu  151
3.1.1.4.3.15. Esas Bürosu  152
3.1.1.4.3.16. Bakanlık Muhabere Bürosu  152
3.1.1.4.3.17. Genel Muhabere Bürosu  153
3.1.1.4.3.18. Bilgi Edinme Bürosu  153
3.1.1.5. Görev ve Yetkiler  153
3.1.1.5.1. Soruşturma Evresinde  153
3.1.1.5.2. Kovuşturma Evresinde  155
3.1.1.5.3. İnfaz Evresinde  157
3.1.1.5.4. Medeni Davalarda  157
3.1.1.6. Kalem Hizmetleri  157
3.1.2. Sulh Ceza Hakimliği  158
3.1.3. Kolluk  159
3.1.3.1. Genel Kolluk  160
3.1.3.1.1. Polis  161
3.1.3.1.1.1. Kavram ve Tarihçe  161
3.1.3.1.1.2. İdarî, Adlî ve Siyasî Polis  161
3.1.3.1.1.3. Hiyerarşik Yapı  162
3.1.3.1.1.4. Uzmanlaşma  163
3.1.3.1.2. Jandarma  164
3.1.3.1.3. Sahil Güvenlik  166
3.1.3.1.4. Gümrük Muhafaza  167
3.1.3.1.5. Çarşı ve Mahalle Bekçileri  167
3.1.3.2. Özel Kolluk  167
3.1.3.2.1. Köy Korucuları ve Köy Bekçileri  168
3.1.3.2.2. Kır Bekçileri ve Çiftçi Mallarını Koruma Kolluğu  169
3.1.3.2.3. Orman Muhafaza Memurları  169
3.1.3.2.4. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)  171
3.1.3.2.5. Özel Güvenlik  173
3.1.3.2.6. Diğer Güvenlik Kuruluşları  175
3.1.3.2.6.1. İnterpol  175
3.1.3.2.6.2. Europol  177
3.1.3.3. Kolluk Yetkisiyle Donatılanlar  177
3.1.3.3.1. TCDD personeli  177
3.1.3.3.2. Gemi Kaptanı  177
3.1.4. Savcı–Kolluk İlişkisi  178
3.1.5. Bireysel İddia  182
3.1.5.1. Mağdur ve Şikayetçi  182
3.1.5.2. Katılan (Müdâhil)  183
3.1.6. Vekil  187
3.2. Savunma  187
3.2.1. Şüpheli veya Sanık  187
3.2.1.1. Kavram  187
3.2.1.2. Haklar  188
3.2.1.3. Yükümlülükler  189
3.2.2. Şüpheli veya Sanığın Eşi veya Kan Hısımı  190
3.2.3. Şüpheli veya Sanığın Kanunî Temsilcisi  190
3.2.4. Malen Sorumlu  191
3.2.5. Müdâfii  192
3.2.5.1. Kavram  192
3.2.5.2. Talep ve Görevlendirme  192
3.2.5.3. Fonksiyonu  195
3.2.5.4. Müdâfiden Yararlanma Hakkının İhlalleri ve Sonuçları  196
3.2.5.5. Yetkileri  197
3.2.5.5.1. Dosyayı İnceleme Yetkisi  197
3.2.2.5.2. Suret Alma Yetkisi  199
3.2.5.5.3. Hazır Bulunma Yetkisi  199
3.2.5.5.4. Doğrudan Soru Sorma Yetkisi  200
3.2.5.5.5. Şüpheli ve Sanıkla Görüşme ve Yazışma Yetkisi  200
3.2.5.5.6. Tebligat Alma Yetkisi  201
3.2.5.5.7. Denetim Yoluna Başvurma Yetkisi  201
3.2.5.6. Ödevleri  201
3.2.5.6.1. Savunmayı Kurallarına Uygun Yapma Ödevi  201
3.2.5.6.2. Sır Saklama Ödevi  202
3.2.5.7. Ödevlerin İhlali  203
3.2.5.8. Savunma ve İddia Arasında Silahların Eşitliği  205
3.3. Yargılama  206
3.3.1. Hâkim  206
3.3.1.1. Hakimin Nitelikleri  206
3.3.1.1.1. Bağımsızlık  207
3.3.1.1.2. Tarafsızlık  209
3.3.1.1.3. Tarafsızlığı Sağlamanın Yolları  211
3.3.1.1.3.1. Hakimin Reddi  211
3.3.1.1.3.2. Hakimin Çekilmesi  213
3.3.2. Mahkeme  213
3.3.2.1. Sulh Ceza Mahkemesi Tecrübesi  215
3.3.2.2. Asliye Ceza Mahkemesi  216
3.3.2.3. Ağır Ceza Mahkemesi  216
3.3.2.4. Organize Suçlar Ağır Ceza Mahkemesi Tecrübesi  218
3.3.2.4.1. Devlet Güvenlik Mahkemesi Tecrübesi  219
3.3.2.4.2. Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri Tecrübesi  220
3.3.2.4.3. Özel Yetkili Bölge Ağır Ceza Mahkemeleri (Terör Mahkemeleri) Tecrübesi  221
3.3.2.5. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi  222
3.3.2.6. Çocuk Mahkemesi  222
3.3.2.7. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi  223
3.3.2.8. İcra Ceza Mahkemesi  224
3.3.2.9. Askeri Mahkeme Tecrübesi  225
3.3.2.10. İnfaz Mahkemesi (İnfaz Hakimliği)  226
3.3.2.11. Yüce Divan  228
3.3.2.12. Bölge Adliye Mahkemeleri (İstinaf Mahkemeleri)  232
3.3.2.13. Yargıtay  237
3.3.2.14. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi  238
3.3.2.14.1. Türk Hukukundaki Yeri  238
3.3.2.14.2. Yapısal Değişiklik  239
3.3.2.14.3. Yargı Bağımsızlığı  240
3.3.2.14.4. Ekonomik Bağımsızlık  242
3.3.2.14.5. Hakim Bağımsızlığı  242
3.3.2.14.6. İşleyişi  251
3.3.2.15. Uluslararası Ceza Mahkemesi  252
3.3.3. Mahkemeler Arasında İşbölümü  255
3.3.3.1. Yetki Açısından İşbölümü  255
3.3.3.2. Görev Açısından İşbölümü  259
3.3.3.3. Kişi Açısından İşbölümü  261
3.3.3.4. Muhakeme Aşaması Açısından İşbölümü  262
3.3.4. Uyuşmazlık Mahkemesi  262
3.3.5. Kalem  263
3.3.5.1. Yazı İşleri Müdürü  263
3.3.5.2. Zabıt Katibi  263
3.3.5.3. Mübaşir  264
3.3.6. UYAP  265
3.4. Diğerleri  267
3.4.1. Adalet Bakanlığı  267
3.4.2. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)  268
3.4.3. Vali ve Kaymakamlar  271
3.4.4. Tanık (Şahit)  271
3.4.4.1. Yükümlülükler  272
3.4.4.1.1. Hazır Bulunma  272
3.4.4.1.2. Yemin Etme  273
3.4.4.1.3. Beyanda Bulunma  274
3.4.4.1.4. Bildiklerini Doğru Söyleme  276
3.4.4.1.5. Yükümlülüklerin İhlali  276
3.4.4.2. Haklar  277
3.4.4.2.1. Haklarını Öğrenme  277
3.4.4.2.2. Tazminat ve Masraf Alma  277
3.4.4.2.3. Nezaketle Muamele Görme  278
3.4.4.2.4. Tehdit ve Tehlikelere Karşı Korunma  278
3.4.5. Bilirkişi  282
3.4.5.1. Kavram  282
3.4.5.2. Resmi Bilirkişiler  283
3.4.5.2.1 Adli Tıp Kurumu  283
3.4.5.2.2. Adli Tabipler  286
3.4.5.2.3. Yükseköğretim Kurumları  287
3.4.5.2.4. Yüksek Sağlık Kurulu  287
3.4.5.2.5. Merkez Bankası  288
3.4.5.2.6. Bilirkişi Listesinde Yer Alanlar  288
3.4.5.3. Başvurma Zorunluluğu  289
3.4.5.4. Başvurma Yasağı  291
3.4.5.5. Bilirkişi Görevlendirilmesi  291
3.4.5.6. Görevleri  292
3.4.5.6.1. Hazır Bulunma ve Bilirkişilik Yapma  292
3.4.5.6.2. Yemin Etme  292
3.4.5.6.3. Mühür Güvenliğini Sağlama  292
3.4.5.6.4. Görevlendiren Merciiyle İlişki İçinde Olma  292
3.4.5.6.5. İnceleme Yapma ve Sonuçları Bildirme  293
3.4.5.6.6. Yükümlülüklerin İhlali  293
3.4.5.7. Hakları  294
3.4.5.7.1. İlgili Kişilerin Bilgisine Başvurma  294
3.4.5.7.2. Çekinme  294
3.4.5.7.3. Ücret Alma  295
3.4.5.8. Ret ve Çekinme  295
3.4.6. Uzman (Tarafların Seçtiği Bilirkişi)  295
3.4.7. Uzlaştırmacı  296
3.4.8. Ceza İnfaz Kurumları  298
3.4.9. Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri  309
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
YAPI VE İŞLEYİŞ
4.1. Suçu Önleme  313
4.1.1. Devriye  316
4.1.2. Nokta Görevi  320
4.1.3. Koruma  323
4.1.4. Durdurma  323
4.1.4.1. Kavram  323
4.1.4.2. Karar Verilmesi  323
4.1.4.3. Makul Sebep  324
4.1.4.4. Keyfilik Yasağı  324
4.1.4.5. İcrası  324
4.1.5 Kimlik Sorma ve Kimlik Tespiti  325
4.1.6. Sıvazlama (Yoklama)  326
4.1.7. Parmak İzini ve Fotoğrafı Sisteme Kaydetme  326
4.1.8. Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS, MOBESE)  328
4.1.9. Önleme Araması  329
4.1.10. Denetim  331
4.1.11. Men Etme  332
4.1.11.1. Gürültü Yapmayı Men Etme  332
4.1.11.2. On Sekiz Yaşından Küçüklerin Girmesini Men Etme  333
4.1.11.3. Yayın Organlarına İzinsiz Abone Yapılmasını Men Etme  333
4.1.11.4. İzinsiz Yardım Toplanılmasını Men Etme  333
4.1.11.5. Genel Ahlaka Aykırı Davranışları Men Etme  334
4.1.11.6. Mülki Amirin Emri Üzerine Faaliyetten Men Etme  334
4.1.11.7. Kanunsuz Gösteri Yürüyüşünü Özendirenleri Men Etme  335
4.1.11.8. Bazı Kişilerin İkamet veya İşyerlerinden Ayrılmasını Men Etme  335
4.1.11.9. Düzeni Bozacak Şekilde Vasıta Kullananları Men Etme  335
4.1.12. Kapatma  335
4.1.12.1. İzinsiz Açılan Umuma Mahsus Yerleri Kapatma  335
4.1.12.2. Mülki Amirin Emri Üzerine Kapatma  336
4.1.13. Bilgi Toplama (İstihbarat)  336
4.1.14. Önleme Amaçlı Elektronik Takip  339
4.1.15. Önleme Yakalaması  343
4.1.16. Sınır Kapısından Geri Çevirme ve Sınır Dışı Etme  344
4.1.17. BM Güvenlik Konseyince Malvarlığının Dondurulması  346
4.1.18. İnternet Ortamına Erişimin Engellenmesi  351
4.2. Soruşturma  353
4.2.1. Kavram  353
4.2.2. Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığı  355
4.2.3. Soruşturmanın Başlaması: Suç Şüphesinin Ortaya Çıkışı  355
4.2.3.1. Şüphenin Çeşitleri  355
4.2.3.2. Şüphenin Ortaya Çıkış Yolları  356
4.2.3.2.1. Kendiliğinden Ortaya Çıkan Suç Şüphesi  357
4.2.3.2.2. Haber Almak Suretiyle Ortaya Çıkan Suç Şüphesi  357
4.2.3.2.2.1. Şikayet  357
4.2.3.2.2.2. İhbar  361
4.2.3.2.2.3. Talep (İstem)  365
4.2.3.2.2.4. Müracaat (Başvuru)  365
4.2.3.2.2.5. Mütalaa  366
4.2.3.2.2.6. Dokunulmazlığın Kaldırılması Kararı  366
4.2.4. Soruşturmanın Amacı  367
4.2.5. Soruşturmanın Evresinin Özellikleri  367
4.2.5.1. Yazılılık  367
4.2.5.2. Mahremlik  368
4.2.5.3. Dağınıklık  370
4.2.5.4. Kamusallık  370
4.2.5.5. Mecburilik  370
4.2.6. Soruşturma Evresi İşlemleri  371
4.2.7. Soruşturmanın Sona Ermesi  371
4.2.7.1. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı (Takipsizlik)  371
4.2.7.2. İddianamenin Kabulü  372
4.2.7.2.1. İddianame  372
4.2.7.2.2. Savcının Takdir Yetkisi  373
4.2.7.2.3. Mahkemenin Kararı  375
4.2.7.2.4. Ek İddianame  375
4.2.7.2.5. Savunmanın İddianameyi Nitelemesinin Sınırı  377
4.2.7.3. Önödeme  381
4.2.7.3.1. Kavram  381
4.2.7.3.2. Hukuki Niteliği  381
4.2.7.3.3. Kapsamı  382
4.2.7.3.3.1. Adli Para Cezası Gerektiren Suçlar  383
4.2.7.3.3.2. Üst Sınırı Altı Ay Hapis Cezası Gerektiren Suçlar  384
4.2.7.3.4. İrade Serbestliği  384
4.2.7.4. Uzlaştırma (Mediation)  384
4.2.7.4.1. Kavram  384
4.2.7.4.2. Kapsam  385
4.2.7.4.3. Hukuki Niteliği  386
4.2.7.4.4. Şartları  387
4.2.7.4.5. Uzlaşma Teklifi  387
4.2.7.4.6. Uzlaşma Müzakeresi  388
4.2.7.4.7. Uzlaşma Müzakeresi Sonucu  390
4.2.7.4.8. Uzlaşma Üzerine Verilen Karar  391
4.2.7.4.9. Ücret ve Masraflar  392
4.2.7.5. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi  392
4.2.7.6. Suçu ve Cezayı Üstlenme (Pleading Guilty), İtham Pazarlığı (Plea Bargaining)  393
4.3. Kovuşturma Evresi  394
4.3.1. Duruşma Hazırlığı  394
4.3.2. Duruşma  395
4.3.2.1. Kavram  395
4.3.2.2. Duruşmanın İdaresi ve Düzeni  396
4.3.2.3. Duruşma Katılımcıları  397
4.3.2.4. Duruşmanın Başlaması ve Yürüyüşü  398
4.3.2.5. Duruşmaya Hakim Olan İlkeler  399
4.3.2.5.1. Kesintisizlik  399
4.3.2.5.2. Sözlülük  400
4.3.2.5.3. Alenilik  400
4.3.2.5.4. Doğrudan Doğruyalık (Vasıtasızlık)  401
4.3.2.5.5. Maddi Gerçeğin Araştırılması  402
4.3.3. Sonuç Çıkarma (Hükme Ulaşılması)  402
4.3.3.1. Kavram  402
4.3.3.2. Hükmün Unsurları  403
4.3.3.3. Hükmün Çeşitleri  404
4.3.3.4. Hükmün Açıklanmasının Ertelenmesi  405
4.4. Muhakeme Engelleri  405
4.4.1. Şüpheli veya Sanığın Ölümü  406
4.4.2. Fiilin Suç Olmaktan Çıkarılması  406
4.4.3. Yaş Küçüklüğü  407
4.4.4. Akıl Hastalığı  407
4.4.5. Aynı Konuda Derdest Dava Bulunması  408
4.4.6. Aynı Konuda Kesin Hüküm Bulunması  408
4.4.7. Askere Alınma  409
4.4.8. Dava Zamanaşımı Süresinin Dolması  409
4.4.9. Dava Süresinin Geçirilmiş Olması  413
4.4.10. Şikayet Süresinin Geçirilmiş Olması veya Şikayetten Feragat  414
4.4.11. Af  416
4.4.12. İddianamenin İadesi  418
4.4.13. Diplomatik Dokunulmazlık  419
4.4.14. Yabancı Asker Dokunulmazlığı  421
4.4.15. İşkence Komitesi Üyeliği ve Uzmanlığı Dokunulmazlığı  421
4.4.16. Cumhurbaşkanı Dokunulmazlığı  422
4.4.17. Milletvekili Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı  423
4.4.18. Bakanlar ve Cumhurbaşkanı Yardımcılarının Dokunulmazlığı  424
4.4.19. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Dokunulmazlığı  424
4.4.19.1. Memur ve Diğer Kamu Görevlileri Kavramı  425
4.4.19.2. Görev Sebebiyle Suçun İşlenmiş Olması  427
4.4.19.3. Dokunulmazlığı Kaldırma Usulü ve Yetkili Âmir  427
4.4.19.4. Suçun Öğrenilmesi ve Ön İnceleme  429
4.4.19.5. Memur Dokunulmazlığı Gerekli midir?  431
4.5. Kararların Denetimi  431
4.6. Yaptırımlar ve Yaptırımların İnfazı  432
4.6.1. Cezalar  432
4.6.1.1. Hapis cezası  433
4.6.1.1.1. Süresiz Hapis Cezaları  433
4.6.1.1.1.1. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası  433
4.6.1.1.1.2. Müebbet Hapis Cezası  433
4.6.1.1.2. Süreli Hapis Cezası  434
4.6.1.1.2.1. Uzun Süreli Hapis Cezası  434
4.6.1.1.2.2. Kısa Süreli Hapis Cezası  434
4.6.1.2. Hapis Cezasının Ertelenmesi  436
4.6.1.3. Adli Para Cezası  439
4.6.2. Güvenlik tedbirleri  439
4.6.2.1. Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma  439
4.6.2.2. Meslek ve Sanatın İcrasının Yasaklanması  441
4.6.2.3. Sürücü Belgesinin Geri Alınması  441
4.6.2.4. Müsadere  442
4.6.2.4.1. Eşya müsaderesi  443
4.6.2.4.2. Kazanç müsaderesi  444
4.6.2.5. Özel Hukuk Tüzel Kişisinin İzninin İptali  444
4.6.2.6. Akıl Hastanesinde Tedavi Altına Alma  445
4.6.2.7. Kötü Alışkanlıklardan Kurtarma  445
4.6.2.8. Spor Müsabakalarını Seyirden Yasaklama  446
4.6.2.9. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri  447
4.6.3. İnfaz  448
4.6.3.1. Kavram  448
4.6.3.2. Adli Para Cezasının İnfazı  448
4.6.3.3. Hapis Cezası ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı  449
4.6.3.4. Şartlı Tahliye (Koşullu Salıverme)  451
4.6.4. Mahkumiyet Kaydı  454
BEŞİNCİ BÖLÜM:
DELİLLER
5.1. Kavram  457
5.2. Niteliği  458
5.3. Delil İhtiyacı  458
5.4. Delilin Kendisi, Kaynağı ve Muhtevası  459
5.5. Delil Sunma Yükümlülüğü  459
5.6. Delillerin Özellikleri  460
5.6.1. İlgililik  460
5.6.2. Faydalılık  462
5.6.3. Akılcılık  463
5.6.4. Gerçeklik  463
5.6.5. Müştereklik  463
5.6.6. Kanuna Uygun Elde Edilmiş Olmak  464
5.7. Delillerin Tasnifi  464
5.7.1. Doğrudan ve Dolaylı Delil  464
5.7.2. Tamamlayıcıya İhtiyaç Duyan ve Duymayan Delil  466
5.7.3. Beyan, Belge, Nesne, İz, Vücut Parçaları  471
5.7.3.1. Beyan Delili  471
5.7.3.1.1. Çeşitleri  472
5.7.3.1.1.1. Şüpheli veya Sanık Beyanı  472
5.7.3.1.1.1.1. İtiraf, İkrar  473
5.7.3.1.1.1.2. İnkar  474
5.7.3.1.1.1.3. Kısmi Kabul  475
5.7.3.1.1.1.4. Atfı Cürüm  475
5.7.3.1.1.2. Tanık Beyanı  475
5.7.3.1.1.3. Mağdur ve Şikayetçi Beyanları  477
5.7.3.1.1.4. Bilirkişi Mütalaası ve Uzman Görüşü  477
5.7.3.1.2. Beyanlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi  479
5.7.3.1.3. Yalan Beyan  479
5.7.3.1.3.1. Yalan Beyanın Tespiti  480
5.7.3.1.3.2. Yalan Beyanda Bulunma Suçu  488
5.7.3.2. Belge Delili  490
5.7.3.2.1. Çeşitleri  491
5.7.3.2.1.1 Yazılı Belge  491
5.7.3.2.1.1.1. İşlemin Yazılılık Niteliğinden Dolayı Kendiliğinden Oluşan Yazılı Belge  494
5.7.3.2.1.1.2. Tutanak Tutulması Suretiyle Oluşan Yazılı Belge  494
5.7.3.2.1.2. Ortam Tespit Eden Belge  495
5.7.3.2.1.3. Veri Tespit Eden Belge  496
5.7.3.2.2. Sahte Belge  498
5.7.3.3. Nesne  500
5.7.3.3.1. Silah  501
5.7.3.3.2. Mermi Çekirdeği  504
5.7.3.3.3. Yangın Artıkları  504
5.7.3.3.4. Uyarıcı ve Uyuşturucu Madde  504
5.7.3.3.5. Para veya Paraya Eşit Sayılan Değerler  505
5.7.3.3.6. Boya  508
5.7.3.3.7. Toprak  508
5.7.3.3.8. Cam  508
5.7.3.3.9. Toksik Madde  509
5.7.3.4. İz  509
5.7.3.4.1. Alet İzi  509
5.7.3.4.1.1. Baskı İzi  510
5.7.3.4.1.1.1. Ayak İzi  510
5.7.3.4.1.1.2. Tekerlek İzi  511
5.7.3.4.1.1.3. Kalem Bası İzi (Fulaj)  512
5.7.3.4.1.2. Paralel Çizgi İzi  512
5.7.3.4.2. Parmakizi  513
5.7.3.4.3. Avuçiçi İzi  517
5.7.3.5. Vücut Parçaları  518
5.7.3.6. Koku  519
5.7.3.7. Hayvansal (Böcek, Sinek) ve Bitkisel (Polen) Delil  524
5.8. Delillerin Muhafaza Altına Alınması ve İncelenmesi  524
5.8.1. Olay Yeri  524
5.8.1.1. Genel Olarak  524
5.8.1.2. Patlama Olayları  527
5.8.2. Suç Eşyasına Elkoyma  529
5.8.3. Muhafaza Yeri  530
5.8.4. Kayıt  532
5.8.5. Merciler Arasında Dolaşım  533
5.8.6. Örnek Alma  535
5.8.7. Delillerin İncelenmesi  537
5.8.7.1. Balistik İnceleme  538
5.8.7.2. Belge İncelemeleri  538
5.8.7.3. Biyolojik İncelemeler  539
5.8.7.4. İz İncelemeleri  539
5.8.7.5. Kimyasal İncelemeler  539
5.8.7.5. Ses, Görüntü ve Data İncelemeleri  540
5.8.8. İade veya Elden Çıkarma  543
5.8.8. İmha  545
5.9. Delilleri Korumaya Yönelik Yaptırımlar  546
5.9.1. Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu (TCK md. 281)  546
5.9.2. Suç Delillerini Bildirmeme Suçu (TCK md. 284/2)  547
5.10. Delillerin Ortaya Konulması  549
5.11. Delillerin Tartışılması  551
5.12. Delillerin Takdiri (Değerlendirilmesi)  552
5.13. Usulsüz Ulaşılan Delillerin Akıbeti  560
5.13.1. Mantıksal Çerçeve  561
5.13.1.1. Kesin Kabul Yaklaşımı  563
5.13.1.2. Kesin Ret Yaklaşımı  566
5.13.1.3. Esnek Yaklaşım  572
5.13.1.3.1. Elde Edilen Delilin Güvenilirliğini Usulsüzlüğün Zedelemesi  575
5.13.1.3.2. Usulsüz İşlemi Yapan Aktörün Saiki  576
5.13.1.3.3. Usulsüz Elde Edilen Dışında Başka Delilin Yokluğu  577
5.13.1.3.4. Usulsüzlüğün Bir Hakkın Özünü İhlal Etmesi  577
5.13.1.3.5. Soruşturma Konusu Suç ile Usulsüzlük Arasında Denge  578
5.13.1.3.6. Usulsüzlüğün Ülke İçinde Milli Aktörlerce Yapılması  579
5.13.1.4. İdeal Çözüm  580
5.13.2. Türkiye’de Durum  580
5.13.2.1. Sarkacın Aşırı Uçlardan Dengeye Yönelmesi  580
5.13.3. Usulsüz Ulaşılan Beyan Delilinin Akıbeti  586
5.13.3.1. Genel Olarak  586
5.13.3.2. Özgür İradeyi Ortadan Kaldıran Durumlar  587
5.13.3.2.1. İşkence  588
5.13.3.2.2. Kötü Davranma  590
5.13.3.2.3. İlaç Verme  591
5.13.3.2.4. Yorma  592
5.13.3.2.5. Aldatma  592
5.13.3.2.6. Kanuna Aykırı Bir Yarar Vaat Edilmesi  597
5.13.3.2.7. Tehdit  597
5.13.3.2.8. Bazı Araçlar Kullanma  598
5.13.3.2.8.1. Hipnoz  598
5.13.3.2.8.2. Yalan Tespit Makinası  598
5.13.3.3. İspat Yükü  604
5.13.3.4. Özel Norm – Genel Norm İlişkisi  604
5.13.3.5. Özgür İrade Testinin Kapsamı  604
5.13.4. Tesadüfen Elde Edilen Delillerin Akıbeti  606
5.13.5. Özel Kişiler Tarafından Usulsüz Elde Edilen Delillerin Akıbeti  608
5.13.6. Medeni Muhakemede Usulsüz Elde Edilen Delillerin Akıbeti  610
5.13.7. Usulsüz Ulaşılan Delillerin Uzak Etkisi  610
5.13.8. Usulsüz Ulaşılan Delillerin Dosyadan Çıkarılması  611
5.13.9. Usulsüz Delil Elde Edenlerin Cezai Sorumluluğu  611
ALTINCI BÖLÜM:
SORUŞTURMA EVRESİ İŞLEMLERİ
6.1. Giriş  613
6.2. İşlemlerin Ortak Özellikleri  614
6.2.1. Kanunilik  614
6.2.2. Geçicilik  614
6.2.3. Araç Oluş  614
6.2.4. Gecikmede Tehlike  614
6.2.5. Haklı Görünüş  615
6.2.6. Orantılılık  615
6.3. Hareket Özgürlüğünü Sınırlama  615
6.3.1. Durdurma  615
6.3.1.1. Kavram  615
6.3.1.2. Durdurmanın Şartları  616
6.3.1.3. Durdurma Kararı  616
6.3.1.4. Durdurmanın İcrası  616
6.3.1.5. Durdurmanın Sona Ermesi  617
6.3.2. Yakalama  618
6.3.2.1. Kavram  618
6.3.2.2. Vatandaş Yakalaması  619
6.3.2.3. Müzekkeresiz Yakalama  619
6.3.2.4. Müzekkereli Yakalama  619
6.3.2.5. Yakalanan Kişinin Hakları  620
6.3.2.6. Yakalamanın İcrası  621
6.3.2.7. Çocuklar Hakkında Yakalama  623
6.3.3. Gözaltı  623
6.3.3.1. Kavram  623
6.3.3.2. Gözaltı Süresi  624
6.3.3.3. Gözaltı İşlemleri  625
6.3.3.3.1. Sağlık Kontrolü  625
6.3.3.3.2. Yakınlarına Bildirim  626
6.3.3.3.3. Güvenlik Araması  627
6.3.3.3.4. Nezarete Alma  627
6.3.3.3.5. Nezarethanenin Nitelikleri  628
6.3.3.3.6. Nezarethanede Şüpheli ile Müdafi Görüşmesi  629
6.3.3.3.7. Gözaltı İşlemlerinin ve Nezarethanelerin Denetimi  629
6.3.3.3.8. Gözaltının Sona Ermesi  630
6.3.3.3.9. Tekrar Gözaltına Alma Yasağı  630
6.3.3.3.10. Hükümlü ve Tutukluların Yeniden Gözaltı Birimlerine Getirilmesi  631
6.3.4. Tutuklama  631
6.3.4.1. Kavram  631
6.3.4.2. Tutuklamanın Şartları  632
6.3.4.2.1. Tutuklama Yasağının Bulunmaması  632
6.3.4.2.2. Muhakeme İşleyişi Engellerinin Kaldırılması  633
6.3.4.2.3. Sanığa Teminat Belgesi Verilmemiş Olması  633
6.3.4.2.4. Mecbur Kalınması  633
6.3.4.2.5. Hakim veya Mahkeme Kararı  633
6.3.4.2.6. Kuvvetli Suç Şüphesi  634
6.3.4.2.7. Tutuklama Nedenlerinden Birinin Bulunması  634
6.3.4.3. Tutuklama Kararı  636
6.3.4.4. Tutuklama Kararına İtiraz  638
6.3.4.5. Tutuklama Süresi  639
6.3.4.6. Tutuklama Yeri  639
6.3.4.7. Tutuklunun Hakları  640
6.3.4.7. Tutuklunun Yükümlülükleri  641
6.3.4.8. Tutuklamanın Sona Ermesi  642
6.3.5. Adlî Kontrol  643
6.3.5.1. Kavram  643
6.3.5.2. Şartları  643
6.3.5.3. Adli Kontrol Kararı  643
6.3.5.4. Adli Kontrol Uygulanabilecek Suçlar  644
6.3.5.5. Adli Kontrol Yükümlülük Türleri  644
6.3.5.5.1. Sınırlı Sayıda Suçlarda Uygulanabilecek Yükümlülükler  645
6.3.5.5.2. Tüm Suçlarda Uygulanabilecek Yükümlülükler  645
6.3.5.5.2.1. Yurtdışına Çıkarmama  646
6.3.5.5.2.2. Güvence (Teminatlı Salıverme)  647
6.3.5.6. Adli Kontrolün Takibi  647
6.3.5.7. Adli Kontrolün Sona Ermesi  648
6.3.6. Müşahede (Gözlem) Altına Alma  648
6.3.7. Zorla Getirme (İhzar)  649
6.3.7.1. Kavram  649
6.3.7.2. Çeşitleri  650
6.3.7.3. Zorla Getirme Kararı  651
6.3.7.3. Zorla Getirme Nedenleri  652
6.3.7.4. Zorla Getirme Kararının İcrası  653
6.3.8. Spor Müsabakalarını Seyirden Yasaklama  654
6.4. Zor Kullanma  655
6.4.1. Kavram  655
6.4.2. Şartları  655
6.4.3. Çeşitleri  656
6.4.3.1. Bedeni Kuvvet Kullanımı  656
6.4.3.2. Maddi Güç Kullanımı  656
6.4.3.3. Silah Kullanımı  657
6.4.4. Zor Kullanmanın İcrası  657
6.4.5. Zor Kullanmada Sınırın Aşılması  660
6.5. Arama  661
6.5.1. Kavram  661
6.5.2. Arama İşleminin Niteliği  662
6.5.3. Aramanın Şartları  663
6.5.3.1. Haklı Sebep  663
6.5.3.2. Orantılılık  663
6.5.3.3. Yasal Temel  664
6.5.3.4. Hakim Kararı  664
6.5.4. Arama İşleminin Konusu  665
6.5.4.1. Kişiler  665
6.5.4.2. Mekanlar  667
6.5.5. Arama İşleminin İcrası  668
6.5.6. Arama İşleminde Hukuka Aykırılık  670
6.5.6.1. Ceza Hukuku Yaptırımları  670
6.5.6.2. Delil Hukuku Yaptırımları  671
6.5.6.3. Tazminat Hukuku Yaptırımları  671
6.6. Elkoyma  672
6.6.1. Kavram  672
6.6.2. Kapsam  672
6.6.3. Elkoyma Kararı  675
6.6.4. Elkoymanın İcrası  675
6.6.5. Elkonulan Eşyanın İadesi  677
6.6.6. Elkonulan Eşyanın Muhafazası veya Elden Çıkarılması  678
6.6.6. Tesadüfen Elde Edilen Delillere Elkoyma  679
6.7. Muhafaza Altına Alma  680
6.8. İfade Alma, Sorgulama, Bilgi Alma  680
6.8.1. Kavram  680
6.8.2. İfade ve Sorgunun İcrası  681
6.8.2.1. İfade ve Sorguya Elverişli Olma  681
6.8.2.2. Kimlik Tespiti  681
6.8.2.3. Hakların Bildirilmesi  681
6.8.2.3.1. Suçlamayı Öğrenme Hakkı  681
6.8.2.3.2. Susma Hakkı  682
6.8.2.3.3. Savunma Hakkı  682
6.8.2.3.4. Müdafiden Yararlanma Hakkı  682
6.8.2.3.5. Bildirim Yükümlülüğünün İhlali  683
6.8.2.4. Kişisel ve Ekonomik Durum Tespiti  683
6.8.2.5. Olayla İlgili Soru–Cevap  683
6.8.3. İfade ve Sorgunun Mekanı  684
6.8.4. İfade ve Sorgunun Zamanı  685
6.8.5. İfade ve Sorgunun Süresi  686
6.8.6. İfade ve Sorgunun Tespiti  686
6.8.7. Yasak İfade Alma ve Sorgu Yöntemleri  687
6.9. Yüzleştirme  688
6.10. Teşhis  689
6.10.1. Kavram  689
6.10.2. Teşhis Kararı  689
6.10.3. Şartları  689
6.10.4. İcrası  690
6.10.5. Müdafiin Katılımı  690
6.10.6. İşlemin Tespiti  691
6.11. Teftiş (Olay Yeri İnceleme)  691
6.12. Yer Gösterme  693
6.13. Tıbbi İşlemler  693
6.13.1. Vücut Muayenesi  694
6.13.2. Vücuttan Örnek Alma  696
6.13.3. Zor Kullanılarak Yakalanan veya Gözaltına Alınacak Kişilerin Sağlık Kontrolü  698
6.13.4. İşlemlerin İcrası  699
6.13.5. Rapor Tanzimi  703
6.13.6. Moleküler Genetik İncelemeler (DNA Analizi)  706
6.13.7. Ölü Muayenesi ve Otopsi  708
6.14. Elektronik Takip  713
6.14.1. Kavram  713
6.14.2. Kapsam  714
6.14.3. İşlemin Niteliği  714
6.14.4. Türleri  716
6.14.4.1. İletişimin Tespiti  716
6.14.4.2. İletişimin Dinlenmesi ve Kayda Alınması  718
6.14.4.3. Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi  722
6.14.4.4. Teknik Araçlarla İzleme (Ortam Dinleme ve Görüntüleme, Algılama)  722
6.14.4.5. Elektronik Veri Takibi  725
6.14.4.5.1. Kavram  725
6.14.4.5.2. Kapsam  726
6.14.4.5.3. Şartları  727
6.14.4.5.3.1. Kuvvetli Şüphe Bulunması  727
6.14.4.5.3.2. Başka Surette Delil Elde Etme İmkanı Bulunmaması  727
6.14.4.5.3.3. Şüphelinin kullandığı Cihazlarla Sınırlılık  727
6.14.4.5.3.4. Soruşturma Evresiyle Sınırlılık  728
6.14.4.5.3.4. Hakim Kararı  728
6.14.4.5.4. Donanıma veya Yazılıma Elkoyma  728
6.14.4.6. İnternet Ortamına Erişimin Engellenmesi  729
6.15. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi  731
6.15.1. Kavram  731
6.15.2. Kapsam  731
6.15.2. Şartlar  731
6.15.3. Talep ve Karar  732
6.15.4. Yetki ve Sorumlulukları  732
6.15.4. Elde Edilen Bilgilerin Kullanımı  733
6.16. Soruşturma İşlemleri Nedeniyle Tazminat  734
6.16.1. Kavram  734
6.16.2. Kapsam  735
6.16.3. Tazminat Talebinin Şartları  736
6.16.4. Talebin İncelenmesi ve Karar  737
6.16.5. Tazminatın Geri Alınması  740
6.16.6. Tazminatın İlgili Kişilere Rücu  740
YEDİNCİ BÖLÜM:
KOVUŞTURMA İŞLEMLERİ
7.1. Giriş  741
7.2. İşlemlerin Çeşitleri  741
7.2.1. Maddi Yapılarına Göre İşlemler  741
7.2.2. İşlemi Yapan Aktöre Göre İşlemler  742
7.3. İşlemlerin Unsurları  743
7.4. Süreler  743
7.5. İşlemlerin Tebliği  745
7.6. İşlemlerdeki Sakatlıkların Akıbeti  747
7.6.1. Yokluk  747
7.6.2. Butlan  748
7.6.3. Eski Hale Getirme  748
7.6.3.1. Kavram  748
7.6.3.2. Nedenleri  748
7.6.3.3. Talep ve Süre Şartı  749
7.6.3.4. İnceleme ve Karar  750
7.6.3.5. Eski Hale Getirme Kararının Etkisi  750
7.7. Duruşma Hazırlığı İşlemleri  750
7.7.1. Duruşma Gününün Belirlenmesi  751
7.7.2. İddianamenin Sanığa Tebliği  752
7.7.3. Duruşma Çağrı Kağıtlarının Çıkartılması  753
7.7.4. Delillerin Toplanması  753
7.7.5. Erken Dinleme  754
7.7.6. Erken Keşif ve Muayene  754
7.7.7. Erken Sorgu  755
7.7.8. Diğer İşlemler  755
7.8. Duruşma Devresi İşlemleri  756
7.8.1. Duruşmanın Açılması  756
7.8.2. İddianamenin Anlatılması  757
7.8.3. Sanığın Sorgusu  758
7.8.4. Tanığın Dinlenmesi  760
7.8.5. Bilirkişi veya Uzmanın Dinlenmesi  762
7.8.6. Keşif  763
7.8.6.1. Kavram  763
7.8.6.2. Keşfin Konusu  763
7.8.6.3. Keşfe Yetkili Olanlar  764
7.8.6.4. Keşfin İcrası  764
7.8.7. Delillerin Ortaya Konulması  764
7.8.8. Belgelerin Okunması  765
7.8.8.1. Duruşma Dışı Tanık Beyanları  765
7.8.8.2. Duruşma Dışı Sanık Beyanları  766
7.8.9. Kovuşturmanın Genişletilmesi (Tevsii Tahkikat)  767
7.8.10. Sanığa Ek Savunma Hakkı Verilmesi  767
7.8.11. Ara Kararların Verilmesi  768
7.8.12. Delillerin Tartışılması  768
7.8.13. Duruşma İşlemlerinin Tutanağa Bağlanması  769
7.8.14. Duruşmaya Son Verilmesi  771
7.9. Sonuç Çıkarma (Hükme Ulaşma)  771
7.9.1. Kavram  771
7.9.2. Hükmün Konusu  772
7.9.3. Müzakere  772
7.9.4. Oy Verme  773
7.9.5. Ulaşılabilecek Hükümler (Hükmün Çeşitleri)  773
7.9.5.1. Beraat Kararı  774
7.9.5.2. Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı  775
7.9.5.3. Mahkumiyet Kararı  775
7.9.5.4. Güvenlik Tedbiri Kararı  776
7.9.5.5. Davanın Reddi Kararı  776
7.9.5.6. Davanın Düşmesi Kararı  776
7.9.6. Hükmün Unsurları  777
7.9.6.1. Başlık  777
7.9.6.2. Sorun (Mesele/Olay)  777
7.9.6.3. Gerekçe  778
7.9.6.4. Sonuç  779
7.9.7. Hükmün Açıklanması veya Tebliği  779
7.9.8. İlamın Hazırlanması  781
7.10. Hükmün Açıklanmasının Ertelenmesi (Geri Bırakılması / İleri Bırakılması)  781
SEKİZİNCİ BÖLÜM:
KARARLARIN DENETİMİ
8.1. Giriş  787
8.2. Denetim Yollarına Başvurma Hakkı  788
8.3. Denetim Yollarına Başvurma Süreleri  789
8.4. Denetim Yollarına Başvurunun Şekli  789
8.5. Denetim Yollarına Başvuru Harcı  789
8.6. Denetim Yolları Başvurusunda Hata  790
8.7. Denetim Yoluna Başvurmanın Etkileri  790
8.8. Denetim Yolu Hakkından Vazgeçme veya Başvuruyu Geri Alma  791
8.9. Denetim Yollarının Çeşitleri  791
8.9.1. Olağan Denetim Yolları  791
8.9.1.1. İtiraz  791
8.9.1.2. İstinaf  793
8.9.1.3. Temyiz  796
8.9.1.3.1. Temyizin Konusu  796
8.9.1.3.2. Temyiz Nedenleri  797
8.9.1.3.3. Temyize Başvurulması ve Süre  798
8.9.1.3.4. Tebliğnamenin Tebliği  798
8.9.1.3.5. Temyiz İncelemesi  799
8.9.1.3.6. Temyiz İncelemesi Sonrası Yeniden Yapılan İşlemler  800
8.9.2. Olağanüstü Denetim Yolları  801
8.9.2.1. Yargılamanın Yenilenmesi  801
8.9.2.2. Yargıtay Başsavcısının İtirazı  804
8.9.2.3. Uygulama Birliği Sağlama Talebi  805
8.9.2.4. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru  807
8.9.2.4.1. Kavram  807
8.9.2.4.2. Niteliği  808
8.9.2.4.3. Kapsam  808
8.9.2.4.4. Başvuru Usulü  809
8.9.2.4.5. Başvurunun İncelenmesi  810
8.9.2.4.6. Başvuru Hakkında Karar Verilmesi  811
8.9.2.4.7. Kararların Tebliği  812
8.9.2.5. İHAM’a Bireysel Başvuru  812
8.9.2.5.1. Kavram  812
8.9.2.5.2. Kapsam  813
8.9.2.5.3. Şartları  813
8.9.2.5.4. Başvurunun İncelenmesi ve Sonuçlandırılması  815
8.9.2.5.5. İhlal Kararlarının Etkisi  816
8.9.2.6. Uluslararası Ceza Mahkemesine Başvuru  817
8.9.2.6.1. Kavram  817
8.9.2.6.2. Nitelikleri  818
8.9.2.6.3. Başvuru Yetkisi  818
8.9.2.6.4. Başvurunun Kapsamı  819
Kaynakça  821
Kavram Dizini  827
Yazar Hakkında  863
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019