Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Hastane İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi
Kavram – Teori – Uygulama
Kasım 2020 / 1. Baskı / 216 Syf.
Fiyatı: 30.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Kitap, üniversitelerde "Sağlık Yönetimi" Bölümlerinde lisans ve lisansüstü düzeyde okutulan "Sağlık İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi" dersine uygun olarak öğrencilerin anlayacağı şekilde bol örneklerle hazırlanmıştır. Konular bir bütün içinde ele alınmış, örnekler, konular arasında bağlantı kurulabilmesi için birbirinin devamı niteliğinde olacak şekilde geliştirilmiştir.

Eserde; hastane işletmelerindeki giderler ayrıntılı olarak ele alınarak, giderlerin gider yerleri itibariyle izlenmesi ve sunulan hizmet ve hasta maliyetlerinin maliyet muhasebesi çerçevesinde hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi üzerinde durulmuştur.

Kitapta, konu ile ilgilenen akademisyen, yönetici ve muhasebe meslek mensuplarının faydalanabileceği kapsamda bilgilere de yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Giderlerin Sınıflandırılması
İlk Madde ve Malzeme Giderleri
Personel Giderleri
Gider Yerleri – Gider Dağıtımı
Maliyet Hesaplama Sistemi
Safha – Sipariş Maliyet Yöntemi
Maliyet Hesaplarının İşleyişi
Barkod: 9789750264214
Yayın Tarihi: Kasım 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 216
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Tablolar Listesi  14
Giriş  15
Birinci Bölüm
HASTANE VE MALİYET MUHASEBESİ İLE İLGİLİ
TEMEL KAVRAMLAR
1.1. Hastanenin Tanımı  17
1.2. Hastanelerin Sınıflandırılması  18
1.3. Hastanelerde Verilen Hizmetlerin Sınıflandırılması  19
1.4. Maliyet Muhasebesinin İşletme Muhasebe Sistemindeki Yeri  20
1.5. Maliyet Muhasebesinin Tanımı ve Amaçları  22
1.6. Hastanelerde Maliyet Muhasebesinin Önemi  23
1.7. Hastanelerde Maliyetlere Etki Eden Faktörler  24
1.7.1. Kapasite Kullanımı  24
1.7.2. Hastane Büyüklüğü  25
1.7.3. Teknoloji  25
1.7.4. Hizmetin Kalitesi  25
1.8. Maliyet Muhasebesi İle İlgili Temel Kavramlar  26
1.8.1. Maliyet Kavramı  26
1.8.2. Gider Kavramı  27
1.8.3. Zarar Kavramı  28
1.8.4. Harcama Kavramı  29
İkinci Bölüm
HASTANE İŞLETMELERİNDE GİDERLERİN SINIFLANDIRILMASI
2.1. Giderlerin Çeşitlerine Göre Sınıflandırılması  31
2.2. Giderlerin Fonksiyonlarına Göre Sınıflandırılması  32
2.3. Giderlerin Ürünlere (Sunulan Hizmetlere) Yüklenmesine Göre Sınıflandırılması  35
2.4. Giderlerin Faaliyet Hacmiyle Olan İlişkisine Göre Sınıflandırılması  36
2.4.1. Sabit Giderler  36
2.4.2. Değişken Giderler  39
2.4.3. Yarı–Sabit Giderler  41
2.4.4. Yarı–Değişken Giderler  44
2.5. Giderlerin Fiili Olup Olmamasına Göre Sınıflandırılması  48
2.6. Giderlerin Gider Yerlerine Göre Sınıflandırılması  48
Üçüncü Bölüm
HASTANELERDE HİZMET ÜRETİM MALİYETİ UNSURLARI VE SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU
3.1. Hastanelerde Hizmet Üretim Maliyeti Unsurları  51
3.2. Üretilen Hizmet Maliyetinin Hesaplanması  52
3.3. Satışların Maliyeti Tablosunun Düzenlenmesi  53
Dördüncü Bölüm
HASTANE İŞLETMELERİNDE İLK MADDE VE
MALZEME GİDERLERİ
4.1. İlk Madde ve Malzeme Giderlerini Oluşturan Unsurlar  57
4.2. İlk Madde ve Malzeme Hareketleri  58
4.3. Hastanelerde Malzeme Yönetimi  60
4.4. İlk Madde ve Malzemelerin Alışta Değerlemesi  61
4.5. İlk Madde ve Malzeme Giderlerinin Mamul ve Hizmetle İlişkilendirilmesi Açısından Sınıflandırılması  64
4.6. Stok Kayıt (İzleme) Yöntemleri  65
4.7. Maliyet Bedelini Esas Alan Stok Değerleme Yöntemleri  66
4.7.1. Gerçek Parti Maliyeti (Özel Maliyet, Has Maliyet) Yöntemi  67
4.7.2. Hareketli Ağırlıklı (Tartılı) Ortalama Maliyet Yöntemi  68
4.7.3. İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) Yöntemi  69
4.7.4. Son Giren İlk Çıkar (LIFO) Yöntemi  70
Beşinci Bölüm
HASTANE İŞLETMELERİNDE PERSONEL GİDERLERİ
5.1. Hastanelerde Çalışan Personelin Sınıflandırılması  73
5.2. Personel Giderlerini Oluşturan Unsurlar  74
5.3. Personel Giderlerinin Direkt ve Endirekt Gider Olarak Ayrımı  76
5.4. Esas Ücretin Zaman Esasına Göre Belirlenmesi  76
5.5. Diğer Personel Ücret ve Giderleri Unsurlarının Belirlenmesi  77
Altıncı Bölüm
HASTANE İŞLETMELERİNDE DİĞER GİDERLER
6.1. Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler  87
6.2. Çeşitli Giderler  89
6.3. Vergi, Resim ve Harçlar  91
6.4. Amortisman ve Tükenme Payları  92
6.4.1. Kavramsal Açıklama  92
6.4.2. Amortisman Ayırma Yöntemleri  94
6.4.2.1. Normal Amortisman Yöntemi (Eşit Tutarlı Amortisman)  95
6.4.2.2. Azalan Bakiyeler Yöntemi  96
6.5. Finansman Giderleri  98
Yedinci Bölüm
HASTANE İŞLETMELERİNDE GİDER YERLERİ
(MALİYET MERKEZLERİ)
7.1. Hastanelerde Gider Yerlerinin (Maliyet Merkezlerinin) Belirlenmesi  101
7.2. Hastanelerde Gider Yerleri (Maliyet Merkezleri) Bölümlemesi  102
7.3. Gider Dağıtım Tablosunun Oluşturulması  109
Sekizinci Bölüm
HASTANE İŞLETMELERİNDE GİDER DAĞITIMI
8.1. Birinci Dağıtım  111
8.2. İkinci Dağıtım  118
8.2.1. İkinci Dağıtımda Kullanılacak Dağıtım Anahtarları  119
8.2.2. İkinci Dağıtımda Kullanılacak Gider Dağıtım Yöntemleri  120
8.2.2.1. Basit Dağıtım Yöntemi  121
8.2.2.2. Kademeli Dağıtım Yöntemi  126
8.3. Üçüncü Dağıtım  133
8.3.1. Kliniklerde Birim Maliyetlerin Hesaplanması  133
8.3.2. Polikliniklerde Birim Maliyetlerin Hesaplanması  133
8.3.3. Özel Hizmet Merkezlerinde Birim Maliyetlerin Hesaplanması  136
Dokuzuncu Bölüm
HASTANE İŞLETMELERİNDE MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMLERİ VE MALİYET HESAPLAMA SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI
9.1. Maliyetlerin Kapsamına Göre Maliyet Yöntemleri  160
9.1.1. Tam Maliyet Yöntemi  160
9.1.2. Değişken Maliyet Yöntemi  160
9.1.3. Normal Maliyet Yöntemi  160
9.1.4. Direkt Maliyet Yöntemi (Asal Maliyet)  161
9.2. Maliyetlerin Saptanma Zamanına Göre Maliyet Yöntemleri  164
9.2.1. Fiili Maliyet Yöntemi  164
9.2.2. Standart Maliyet Yöntemi  165
9.2.3. Tahmini Maliyet Yöntemi  168
9.3. Maliyetlerin Saptanma Şekline Göre Maliyet Yöntemleri  168
9.4. Giderlerin Dağıtımında Esas Alınan Baza Göre Maliyet Yöntemleri  169
9.4.1. Hacim Tabanlı Dağıtım Yöntemi  169
9.4.2. Faaliyet Tabanlı Dağıtım Yöntemi  170
Onuncu Bölüm
HASTANE İŞLETMELERİNDE SAFHA MALİYET YÖNTEMİ
10.1. Safha Maliyet Yöntemine İlişkin Genel Esaslar  171
10.2. Safha Maliyet Yöntemine İlişkin Örnek Uygulamalar  172
Onbirinci Bölüm
HASTANE İŞLETMELERİNDE SİPARİŞ MALİYET YÖNTEMİ
11.1. Sipariş Maliyet Yöntemine İlişkin Genel Esaslar  177
11.2. Sipariş Maliyet Yöntemine İlişkin Örnek Uygulamalar  179
Onikinci Bölüm
HASTANE İŞLETMELERİNDE MALİYET HESAPLARININ İŞLEYİŞİ
12.1. Hastane İşletmelerinde Tek Düzen Muhasebe Sistemine Göre Maliyet Hesaplarının İşleyişi  197
12.2. Hastane İşletmelerinde TMS 2 Stoklar Standardı’na Göre Hizmet Stok Maliyetleri  211
Kaynakça  213
 


Esra Gür
Aralık 2020
20.00 TL
Sepete Ekle
Semra Öncü ...
Kasım 2020
21.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Tablolar Listesi  14
Giriş  15
Birinci Bölüm
HASTANE VE MALİYET MUHASEBESİ İLE İLGİLİ
TEMEL KAVRAMLAR
1.1. Hastanenin Tanımı  17
1.2. Hastanelerin Sınıflandırılması  18
1.3. Hastanelerde Verilen Hizmetlerin Sınıflandırılması  19
1.4. Maliyet Muhasebesinin İşletme Muhasebe Sistemindeki Yeri  20
1.5. Maliyet Muhasebesinin Tanımı ve Amaçları  22
1.6. Hastanelerde Maliyet Muhasebesinin Önemi  23
1.7. Hastanelerde Maliyetlere Etki Eden Faktörler  24
1.7.1. Kapasite Kullanımı  24
1.7.2. Hastane Büyüklüğü  25
1.7.3. Teknoloji  25
1.7.4. Hizmetin Kalitesi  25
1.8. Maliyet Muhasebesi İle İlgili Temel Kavramlar  26
1.8.1. Maliyet Kavramı  26
1.8.2. Gider Kavramı  27
1.8.3. Zarar Kavramı  28
1.8.4. Harcama Kavramı  29
İkinci Bölüm
HASTANE İŞLETMELERİNDE GİDERLERİN SINIFLANDIRILMASI
2.1. Giderlerin Çeşitlerine Göre Sınıflandırılması  31
2.2. Giderlerin Fonksiyonlarına Göre Sınıflandırılması  32
2.3. Giderlerin Ürünlere (Sunulan Hizmetlere) Yüklenmesine Göre Sınıflandırılması  35
2.4. Giderlerin Faaliyet Hacmiyle Olan İlişkisine Göre Sınıflandırılması  36
2.4.1. Sabit Giderler  36
2.4.2. Değişken Giderler  39
2.4.3. Yarı–Sabit Giderler  41
2.4.4. Yarı–Değişken Giderler  44
2.5. Giderlerin Fiili Olup Olmamasına Göre Sınıflandırılması  48
2.6. Giderlerin Gider Yerlerine Göre Sınıflandırılması  48
Üçüncü Bölüm
HASTANELERDE HİZMET ÜRETİM MALİYETİ UNSURLARI VE SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU
3.1. Hastanelerde Hizmet Üretim Maliyeti Unsurları  51
3.2. Üretilen Hizmet Maliyetinin Hesaplanması  52
3.3. Satışların Maliyeti Tablosunun Düzenlenmesi  53
Dördüncü Bölüm
HASTANE İŞLETMELERİNDE İLK MADDE VE
MALZEME GİDERLERİ
4.1. İlk Madde ve Malzeme Giderlerini Oluşturan Unsurlar  57
4.2. İlk Madde ve Malzeme Hareketleri  58
4.3. Hastanelerde Malzeme Yönetimi  60
4.4. İlk Madde ve Malzemelerin Alışta Değerlemesi  61
4.5. İlk Madde ve Malzeme Giderlerinin Mamul ve Hizmetle İlişkilendirilmesi Açısından Sınıflandırılması  64
4.6. Stok Kayıt (İzleme) Yöntemleri  65
4.7. Maliyet Bedelini Esas Alan Stok Değerleme Yöntemleri  66
4.7.1. Gerçek Parti Maliyeti (Özel Maliyet, Has Maliyet) Yöntemi  67
4.7.2. Hareketli Ağırlıklı (Tartılı) Ortalama Maliyet Yöntemi  68
4.7.3. İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) Yöntemi  69
4.7.4. Son Giren İlk Çıkar (LIFO) Yöntemi  70
Beşinci Bölüm
HASTANE İŞLETMELERİNDE PERSONEL GİDERLERİ
5.1. Hastanelerde Çalışan Personelin Sınıflandırılması  73
5.2. Personel Giderlerini Oluşturan Unsurlar  74
5.3. Personel Giderlerinin Direkt ve Endirekt Gider Olarak Ayrımı  76
5.4. Esas Ücretin Zaman Esasına Göre Belirlenmesi  76
5.5. Diğer Personel Ücret ve Giderleri Unsurlarının Belirlenmesi  77
Altıncı Bölüm
HASTANE İŞLETMELERİNDE DİĞER GİDERLER
6.1. Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler  87
6.2. Çeşitli Giderler  89
6.3. Vergi, Resim ve Harçlar  91
6.4. Amortisman ve Tükenme Payları  92
6.4.1. Kavramsal Açıklama  92
6.4.2. Amortisman Ayırma Yöntemleri  94
6.4.2.1. Normal Amortisman Yöntemi (Eşit Tutarlı Amortisman)  95
6.4.2.2. Azalan Bakiyeler Yöntemi  96
6.5. Finansman Giderleri  98
Yedinci Bölüm
HASTANE İŞLETMELERİNDE GİDER YERLERİ
(MALİYET MERKEZLERİ)
7.1. Hastanelerde Gider Yerlerinin (Maliyet Merkezlerinin) Belirlenmesi  101
7.2. Hastanelerde Gider Yerleri (Maliyet Merkezleri) Bölümlemesi  102
7.3. Gider Dağıtım Tablosunun Oluşturulması  109
Sekizinci Bölüm
HASTANE İŞLETMELERİNDE GİDER DAĞITIMI
8.1. Birinci Dağıtım  111
8.2. İkinci Dağıtım  118
8.2.1. İkinci Dağıtımda Kullanılacak Dağıtım Anahtarları  119
8.2.2. İkinci Dağıtımda Kullanılacak Gider Dağıtım Yöntemleri  120
8.2.2.1. Basit Dağıtım Yöntemi  121
8.2.2.2. Kademeli Dağıtım Yöntemi  126
8.3. Üçüncü Dağıtım  133
8.3.1. Kliniklerde Birim Maliyetlerin Hesaplanması  133
8.3.2. Polikliniklerde Birim Maliyetlerin Hesaplanması  133
8.3.3. Özel Hizmet Merkezlerinde Birim Maliyetlerin Hesaplanması  136
Dokuzuncu Bölüm
HASTANE İŞLETMELERİNDE MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMLERİ VE MALİYET HESAPLAMA SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI
9.1. Maliyetlerin Kapsamına Göre Maliyet Yöntemleri  160
9.1.1. Tam Maliyet Yöntemi  160
9.1.2. Değişken Maliyet Yöntemi  160
9.1.3. Normal Maliyet Yöntemi  160
9.1.4. Direkt Maliyet Yöntemi (Asal Maliyet)  161
9.2. Maliyetlerin Saptanma Zamanına Göre Maliyet Yöntemleri  164
9.2.1. Fiili Maliyet Yöntemi  164
9.2.2. Standart Maliyet Yöntemi  165
9.2.3. Tahmini Maliyet Yöntemi  168
9.3. Maliyetlerin Saptanma Şekline Göre Maliyet Yöntemleri  168
9.4. Giderlerin Dağıtımında Esas Alınan Baza Göre Maliyet Yöntemleri  169
9.4.1. Hacim Tabanlı Dağıtım Yöntemi  169
9.4.2. Faaliyet Tabanlı Dağıtım Yöntemi  170
Onuncu Bölüm
HASTANE İŞLETMELERİNDE SAFHA MALİYET YÖNTEMİ
10.1. Safha Maliyet Yöntemine İlişkin Genel Esaslar  171
10.2. Safha Maliyet Yöntemine İlişkin Örnek Uygulamalar  172
Onbirinci Bölüm
HASTANE İŞLETMELERİNDE SİPARİŞ MALİYET YÖNTEMİ
11.1. Sipariş Maliyet Yöntemine İlişkin Genel Esaslar  177
11.2. Sipariş Maliyet Yöntemine İlişkin Örnek Uygulamalar  179
Onikinci Bölüm
HASTANE İŞLETMELERİNDE MALİYET HESAPLARININ İŞLEYİŞİ
12.1. Hastane İşletmelerinde Tek Düzen Muhasebe Sistemine Göre Maliyet Hesaplarının İşleyişi  197
12.2. Hastane İşletmelerinde TMS 2 Stoklar Standardı’na Göre Hizmet Stok Maliyetleri  211
Kaynakça  213
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021