İstanbul Ceza Hukuku ve Kriminoloji Arşivi Yayın No: 72 Cezalandırılabilirliğin Öne Alınmasının Bir Görünüş Biçimi Olarak Hazırlık Hareketlerinden Doğan Ceza Sorumluluğu Dr. Erdi Yetkin  - Kitap
İstanbul Ceza Hukuku ve Kriminoloji Arşivi Yayın No: 72

Cezalandırılabilirliğin Öne Alınmasının Bir Görünüş Biçimi Olarak Hazırlık Hareketlerinden Doğan Ceza Sorumluluğu

1. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
0
Barkod:
9786254327568
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
700,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Ceza hukuku bir dönüşüm ve aslında bir kriz içerisindedir. Önleyicilik düşüncesi ise bugün maddi ceza hukukuna yön veren bir eğilim haline gelmiştir. Bu koşullar altında maddi ceza hukukundaki dönüşümün en önemli görünüş biçimi ise cezalandırılabilirliğin öne alınması kavramı ve bu kavramın bir alt başlığı olarak da hazırlık hareketlerinden doğan ceza sorumluluğudur. Elinizdeki çalışmada cezalandırılabilirliğin öne alınması kavramı ve hazırlık hareketlerinden doğan ceza sorumluluğu, ceza hukukundaki dönüşüme de önemli ölçüde yer ayırarak politik iktisadi arka planı, sınırları, meşruluk kıstasları ve teorik esasları uyarınca yani her yönüyle ayrıntılı bir biçimde incelenmiştir. Çalışma kısaca şu şekilde betimlenebilir: Bu çalışmada mukayeseli hukuktaki sorunlu güncel gelişmelerden ziyadesiyle yararlanılarak ileri derece teknik ceza hukuku meseleleri, eleştirilen bir bakış açısıyla ve meselenin düşünsel temellerine hak ettiği önem ve ağırlık verilerek değerlendirilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Cezalandırılabilirliğin Öne Alınması ve Sınırları
.
Hazırlık Hareketlerinden Doğan Ceza Sorumluluğunun Esası ve Hazırlık Hareketlerinin Cezalandırılabilirliği
.
Hazırlık Hareketlerinin Cezalandırılmasında Haksızlık, Hazırlık İle Suçun Özel Görünüş Biçimleri Arasındaki İlişki ve Hazırlığın Cezalandırılmasında Özellik Arz Eden Meseleler
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER 
GİRİŞ 
BİRİNCİ BÖLÜM 
CEZALANDIRILABİLİRLİĞİN ÖNE ALINMASI VE SINIRLARI 
I. CEZALANDIRILABİLİRLİĞİN ÖNE ALINMASININ TOPLUMSAL VE POLİTİK ARKA PLANI 
A. Zaman ve Yer Kısıtından Bağımsız Daimi Tehdit – Tehlike Düşüncesi 
B. Uluslararasılaşma ve Avrupa Etkisi 
C. Ara Değerlendirme: Ceza Hukuku Sisteminde İç Uyumsuzluk 
II. CEZA HUKUKUNDAKİ DÖNÜŞÜM VE CEZALANDIRILABİLİRLİĞİN ÖNE ALINMASI İLE İLİŞKİSİ 
A. Sembolik Ceza Hukukunun Cezalandırılabilirliğin Öne Alınması ve Hazırlık Kaynaklı Ceza Sorumluluğu ile İlişkisi 
B. Ceza Hukukunun Niteliksel Dönüşümü: Ceza Hukukunda İkili Yapı 
III. CEZALANDIRILABİLİRLİĞİN ÖNE ALINMASI KAVRAMI 
A. Cezalandırılabilirliğin Öne Alınması Kavramının Unsurları 
B. Hukuk Tarihi Yönünden Ceza Hukukunun Öne Alınması Kavramının İncelenmesi 
C. Öne Alma Metotları 
D. Cezalandırılabilirliğin Öne Alınmasının Görünüş Biçimleri 
IV. CEZALANDIRILABİLİRLİĞİN ÖNE ALINMASININ SINIRLARI 
A. Genel Değerlendirme Ölçütü Olarak Anayasa Hükümleri 
B. Ölçülülük İlkesi ve Ceza Hukukunun Ultima Ratio Karakteri 
C. Kanunilik İlkesi 
D. Kusur İlkesi 
E. Özel Hayata Biçim Vermenin Çekirdek Alanına Müdahale Etmeme İlkesi 
İKİNCİ BÖLÜM 
HAZIRLIK HAREKETLERİNDEN DOĞAN CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASI VE HAZIRLIK HAREKLERİNİN CEZALANDIRILABİLİRLİĞİ 
I. HAZIRLIK HAREKETLERİNDEN DOĞAN CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASI 
A. Genel Olarak 
B. Ceza Hukukunda Hazırlık 
C. Cezalandırılabilir Hazırlık Hareketlerinin Kanuni Görünüş Biçimleri Uyarınca Sınıflandırılması 
D. Hazırlık Suçu Niteliğini Haiz Olma Bakımından Çeşitli Suç Kategorilerinin İncelenmesi 
II. HAZIRLIK HAREKETLERİNİN CEZALANDIRILABİLİRLİĞİ 
A. Hazırlık Hareketlerinin Cezasızlığına Dair Görüşler 
B. Hazırlık Hareketlerinin Cezalandırılmasına Dair Görüşler 
C. Görüşümüz: Devletin Cezalandırma Yetkisini Sınırlandırmak Amacıyla Kural Olarak Hazırlık Hareketlerinin Cezasızlığı ve Hukuk Düzenini Tersyüz Etmeksizin Tutma Olanağı Oluşturmak Amacıyla İstisnai Olarak Hazırlık Hareketlerinin Cezalandırılması 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
HAZIRLIK HAREKETLERİNİN CEZALANDIRILMASINDA HAKSIZLIK, HAZIRLIK İLE SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE HAZIRLIĞIN CEZALANDIRILMASINDA ÖZELLİK ARZ EDEN MESELELER 
I. HAZIRLIK HAREKETLERİNİN CEZALANDIRILMASINDA HAKSIZLIK 
A. Cezalandırılan Hazırlık Hareketlerinde Haksızlığın Objektif Yönü 
B. Cezalandırılan Hazırlık Hareketlerinde Haksızlığın Subjektif Yönü 
II. HAZIRLIK SUÇLARINDA SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
A. Hazırlık Kaynaklı Ceza Sorumluluğunda Teşebbüs Sorununun İzahı ve Meseleyi İncelemeye Dair Yöntemimiz 
B. Hazırlık Kaynaklı Ceza Sorumluluğunda Teşebbüs Sorununa İlişkin Görüşler 
C. Bir Değerlendirme Ölçeği Olarak Teşebbüs Suçlarına Teşebbüsün Cezalandırılabilirliği 
D. Hazırlık Kaynaklı Ceza Sorumluluğunda Teşebbüse İlişkin Değerlendirme 
E. Hazırlık Kaynaklı Ceza Sorumluluğunda İştirak 
F. Hazırlık Kaynaklı Ceza Sorumluluğunda İçtima 
III. HAZIRLIK KAYNAKLI CEZA SORUMLULUĞUNDA DENGELEME ARAÇLARI 
A. Etkin Pişmanlık 
B. Gönüllü Vazgeçme 
C. Objektif Cezalandırma Şartları Tesis Etme ve Hazırlık Suçlarında Özellikli Kayıtlar 
IV. HAZIRLIK HAREKETLERİNDEN DOĞAN CEZA SORUMLULUĞUNUN İSPATINDA ÖZELLİKLİ HALLER 
A. Ana Hatlarıyla Ceza Muhakemesi Hukukundaki Dönüşüm 
B. İstihbarat Faaliyetinin Hazırlık Kaynaklı Ceza Sorumluluğunun İspatındaki Özellikli Önemi 
V. TÜRK HUKUKUNDAN SEÇİLEN BAZI HÜKÜMLER ÖZELİNDE HAZIRLIK KAYNAKLI CEZA SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN UYGUNLUK TESTİ 
A. Türk Hukukuna Dair İnceleme İçin Bir Karşılaştırma Ölçeği Olarak Alman Hukukundaki Devlet Güvenliği Alanındaki Yeni Hazırlık Suçları Bağlamında Sorunlu Haller 
B. Türk Hukukundaki Cezalandırılan Hazırlık Hareketlerine İlişkin Sorunlu Haller 
SONUÇ