THEMIS – Türkiye'de Demokratikleşme ve İnsan Hakları Soru Kitabı Sezgi Aydoğan  - Kitap

THEMIS – Türkiye'de Demokratikleşme ve İnsan Hakları Soru Kitabı

2. Baskı, 
Mayıs 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
12x23
Sayfa:
264
Barkod:
9789750277665
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
165,00
İndirimli (%61):
65,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
1. baskı
Haziran 2021
155,00
25,00 (%84)
Kitabın Açıklaması
İnsan hakları alanında kaleme alınan soru kitabının 2. baskısı da gözden geçirilerek hazırlanmıştır. 2. baskı içerisinde daha önceki baskıda da yer verilen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 15. Protokol ile getirilen ve değişikliklerin bir kısmı 01.08.2021 tarihinde ve bir kısmı da özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde bireysel başvuru için öngörülen 6 aylık sürenin 4 aya indirilmesi olmak üzere 01.02.2022 tarihinde yürürlük kazanmıştır. Adı geçen protokole ilişkin değişiklikleri de içeren güncel sorular çalışmanın bu basısında tekrar gözden geçirilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İnsan Haklarının Tarihsel Gelişimi, Temel Hak ve Özgürlükler Hakkında Başlıca Düzenlemeler
.
Anayasalarımızla Temel Hak ve Özgürlüklerin Düzenlenişi
.
Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkin Ulusal Düzenlemeler Kişisel Verilerin Korunması
.
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Mevzuatı
.
Kamu Denetçiliği Kurumu Mevzuatı
.
Bilgi Edinme Hakkı Mevzuatı
.
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Mevzuat
.
İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları Mevzuatı
.
TBMM Nezdinde İnsan Haklarına İlişkin Oluşturulan Komisyonlar
.
Anayasa Mahkemesinin Yapısı ve Bireysel Başvuru
.
Diğer Hukuki Mevzuat
.
Uluslararası Sözleşmeler Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
.
Birleşmiş Milletler Sisteminde İnsan Hakları
.
Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü ve İnsan Hakları
.
Uluslararası Sözleşmeler Karma Test
Kitabın İçindekileri
2. Baskıya Ön Söz 
5
Kısaltmalar 
9
İNSAN HAKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ, TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER HAKKINDA BAŞLICA DÜZENLEMELER 
11
TEST – 1 
13
TEST – 2 
21
ANAYASALARIMIZLA TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN DÜZENLENİŞİ 
29
TEST – 3 
31
TEST – 4 
39
TEST – 5 
50
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE İLİŞKİN ULUSAL DÜZENLEMELER KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 
59
TEST – 1 
61
TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU MEVZUATI 
73
TEST – 2 
75
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU MEVZUATI 
85
TEST – 3 
87
BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI 
95
TEST – 4 
97
DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR MEVZUAT 
109
TEST – 5 
111
İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI MEVZUATI 
117
TEST – 6 
119
TBMM NEZDİNDE İNSAN HAKLARINA İLİŞKİN OLUŞTURULAN KOMİSYONLAR 
123
TEST – 7 
125
ANAYASA MAHKEMESİNİN YAPISI VE BİREYSEL BAŞVURU 
129
TEST – 1 
131
TEST – 2 
140
TEST – 3 
149
DİĞER HUKUKİ MEVZUAT 
157
KARMA TEST – 1 
159
ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ 
167
TEST – 1 
169
TEST – 2 
178
TEST – 3 
184
TEST – 4 
190
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİNDE İNSAN HAKLARI 
199
TEST – 1 
201
TEST – 2 
207
TEST – 3 
214
TEST – 4 
221
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ STATÜSÜ VE İNSAN HAKLARI 
229
TEST – 1 
231
ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER KARMA TEST 
237
TEST – 1 
239
TEST – 2 
247
TEST – 3 
254
Kaynakça 
263