Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Uygulamada
Çek Davaları
Şubat 2020 / 1. Baskı / 704 Syf.
Fiyatı: 145.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Çek davaları ve uyuşmazlıklarıyla, uygulamada yoğun bir biçimde karşılaşılmaktadır. Bu nedenle kitapta, uygulamada karşılaşılan çekten kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi kararları ile örnek belgeler ışığında incelenmiştir.

Çalışmada konulara; çek davalarında usul ve yargılama esasları ( görev -yetki - zamanaşımı - husumet), çekin yasal şartları ve sonuçlar, imzaya itiraz, menfi tespit ve istihkak davaları, istirdat ( iade) davaları, itirazın iptali davaları, çek tanziminde kısaltma, çekte bankanın sorumluluğu, çek iptali ve zayii davaları, karşılıksız çek ve cezai sonuçları olmak üzere 10 ayrı başlık altında yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Çek Davalarında Usul ve Yargılama Esasları (Görev –Yetki – Zamanaşımı – Husumet)
Çekin Yasal Şartları ve Sonuçları
İmzaya İtiraz
Menfi Tespit ve İstihkak Davaları
İstirdat (İade) Davaları
İtirazın İptali Davaları
Çek Tanziminde Kısaltma
Çekte Bankanın Sorumluluğu
Çek İptali ve Zayii Davaları
Karşılıksız Çek ve Cezai Sonuçları
Uygulama Örnekleri
Yargıtay Kararları
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları
Barkod: 9789750259203
Yayın Tarihi: Şubat 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 704
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
BİRİNCİ BÖLÜM:
GENEL BİLGİLER
I. ÇEKLE İLGİLİ DAVALARDA USUL VE YARGILAMA ESASLARI  17
A. Yasal Şartlar ve Sonuçları (Görev – Yetki – Zamanaşımı – Husumet)  17
1. Genel Bilgiler  17
a. Usul ve Yargılama  17
aa. Tahkikat  17
bb. Gerekçeli Kararın Yazılması  18
b. Görevli Mahkeme  23
c. Yetkili Mahkeme  24
c. Çekde Zamanaşımı  26
d. Husumet (Taraf) Ehliyeti  30
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  32
C. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  59
II. ÇEKİN YASAL ŞARTLARI – SONUÇLARI  89
A. Yasal Şartlar ve Sonuçları  89
1. Genel Bilgiler  89
a. Genel Tanım ve Kavramlar  89
b. Çek Bir Ödeme Vasıtasıdır  104
c. Sebepten Mücerretlik İlkesi  107
d. İhtiyati Haciz – İhtiyati Tedbir  107
e. Teminat Çeki  111
f. Geçersiz Çek  112
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  114
C. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  143
III. İMZAYA İTİRAZ  168
A. Yasal Şartlar ve Sonuçları  168
1. Genel Bilgiler  168
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  170
C. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  175
IV. MENFİ TESBİT – İSTİHAKAK DAVALARI  219
A. Yasal Şartları ve Sonuçları  219
1. Genel Bilgiler  219
a. Sebepsiz Zenginleşme  225
b. İstihkak Davaları  226
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  228
C. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  243
V. İSTİRDAT (İADE) DAVALARI  267
A. Yasal Şartları ve Sonuçları  267
1. Genel Bilgiler  267
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  274
C. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  294
VI. İTİRAZIN İPTALİ DAVALARI  324
A. Yasal Şartları ve Sonuçları  324
1. Genel Bigiler  324
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  326
C. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  341
VII. ÇEK TANZİMİNDE KISALTMA  352
A. Yasal Şartları ve Sonuçları  352
1. Genel Bilgiler  352
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  354
C. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  363
VII. ÇEKTE BANKANIN SORUMLULUĞU  390
A. Yasal Şartlar ve Sonuçları  390
1. Genel Bilgiler  390
a. Çek Yaprağı İçin Kabul Edilen Kanuni Sorumluluk  391
1. Yasal Düzenleme:  391
2. Hukuki Niteliği:  392
3. Çekler Bakımından Varılan Sonuç:  392
b. Basiret ve İtinayı Göstermemek  394
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  395
C. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  445
IX. ÇEK İPTALİ DAVALARI  452
A. Yasal Şartlar ve Sonuçları  452
1. Genel Bilgiler  452
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  458
C. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  475
X. KARŞILIKSIZ ÇEK DAVALARI – CEZAİ SONUÇLARI  516
A. Yasal Şartlar ve Sonuçları  516
1. Genel Bigiler  516
a. Ceza Sorumluluğu, Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı  517
b. Çekle İlgili Olarak “Karşılıksızdır” İşlemi  522
c. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun "itiraz" başlıklı 353. maddesi  522
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  525
C. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  547
XI. İCRA TAKİBİ – ÖRNEK. 10  559
A. İLK DERECE ADLİ YARGI MAHKEMELERİ KARARLARI  561
KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEME SUÇU  561
ÇEKLE İLGİLİ KARŞILIKSIZDIR İŞLEMİ YAPILMASINA SEBEBİYET VERME  565
İSTİHKAK  569
İTİRAZIN İPTALİ  571
BANKANIN SORUMLULUĞUNUN BULUNMADIĞI  574
ZAYİİ – BANKADAN ALACAK DAVASI  576
ÇEK ZAYİİ – MENFİ TESBİT  579
BANKAYA YAZILAN MÜZEKKERE ÖRNEĞİ  582
TENSİP ÖRNEĞİ – MENFİ TESPİT –ÇEK İPTALİ (KIYMETLİ EVRAKTAN KAYNAKLANAN)  583
DURUŞMA TUTANAĞI ÖRNEĞİ  586
DURUŞMA TUTANAĞI ÖRNEĞİ – İHTİYATİ TEDBİRİN KALDIRILMASI TALEBİ  589
KARAR DURUŞMASI ÖRNEĞİ  591
ÇEK BEDELİNİN ÖDENMESİ KARARI  593
İSTİRDAT  596
İTİRAZIN İPTALİ  599
TİCARİ SATIMDAN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ  603
ÇEK – İSTİRDAT VE MENFİ TESBİT DAVASININ REDDİ  605
ÇEK – FAKTORİNG ŞİRKETİNE BORÇLU OLUNMADIĞI  609
KISALTMA – DİRENME  613
DİRENME KARARI  615
B. BAM İNCELEMESİ – (İSTİNAF İTİRAZININ ESASTAN RET) – İlk Derece Kararları  618
İTİRAZIN İPTALİ  618
TAKİBİN İPTALİ, BORCA İTİRAZ  620
MENFİ TESPİT  622
TEMİNAT ÇEKİ  624
ÇEK – MENFİ TESBİT  627
ŞİKAYET – İCRA MUAMELESİ  631
C. Örnek Dilekçeler  634
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK  634
ŞÜPHELİNİN KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASI TALEBİ  636
ZAYI NEDENIYLE IHTIYATI TEDBIR TALEPLI ÇEK IPTALI.  637
TAKİBE İTİRAZLARIMIZIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMİ  639
DAVA DİLEKÇESİ III  640
TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMLİ VII  643
TAKİBE İTİRAZLARIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMLİ  644
ÇEK İPTALİ DAVASI DİLEKÇESİ  645
ÇEK İPTALİ VE ÖDEMENİN TEDBİREN İPTALİ DAVASI DİLEKÇESİ I  646
ZAYİ NEDENİ İLE ÇEK İPTALİ DAVASI DİLEKÇESİ II  648
TAKİBE İTİRAZLARIMIZIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMLİ  649
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK  650
ŞÜPHELİNİN KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASI TALEBİ  652
ÇEKE DAYALI MENFİ TESBİT DAVASI – CEVAP DİLEKÇESİ  653
KARŞILIKSIZ ÇIKAN ÇEKLERİN TİCARİ TEMERRÜT FAİZİ, TAKİP VE YARGILAMA GİDERLERİNİN HESAPLANMASI  656
TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İLE ÇEK TAAHHÜTNAMESİ  660
GENEL NADİ VE GAYRİNAKDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ – MÜTESELSİL KEFİL – İTİRAZIN İPTALİ  663
DAVACI BANKA İLE DAVALI BORÇLU ŞİRKET ARASINDA İMZA ALTINA ALINAN VE DİĞER DAVALILARIN KEFALETİNİN ALINDIĞI GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ – İTİRAZIN İPTALİ  668
BANKACILIK İŞLEMİ – MENFİ TESPİT – HATIR ÇEKİ (KIYMETLİ EVRAK)  675
EKLER
I. ÇEK KANUNU  683
Kavram Dizini  699
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
BİRİNCİ BÖLÜM:
GENEL BİLGİLER
I. ÇEKLE İLGİLİ DAVALARDA USUL VE YARGILAMA ESASLARI  17
A. Yasal Şartlar ve Sonuçları (Görev – Yetki – Zamanaşımı – Husumet)  17
1. Genel Bilgiler  17
a. Usul ve Yargılama  17
aa. Tahkikat  17
bb. Gerekçeli Kararın Yazılması  18
b. Görevli Mahkeme  23
c. Yetkili Mahkeme  24
c. Çekde Zamanaşımı  26
d. Husumet (Taraf) Ehliyeti  30
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  32
C. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  59
II. ÇEKİN YASAL ŞARTLARI – SONUÇLARI  89
A. Yasal Şartlar ve Sonuçları  89
1. Genel Bilgiler  89
a. Genel Tanım ve Kavramlar  89
b. Çek Bir Ödeme Vasıtasıdır  104
c. Sebepten Mücerretlik İlkesi  107
d. İhtiyati Haciz – İhtiyati Tedbir  107
e. Teminat Çeki  111
f. Geçersiz Çek  112
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  114
C. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  143
III. İMZAYA İTİRAZ  168
A. Yasal Şartlar ve Sonuçları  168
1. Genel Bilgiler  168
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  170
C. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  175
IV. MENFİ TESBİT – İSTİHAKAK DAVALARI  219
A. Yasal Şartları ve Sonuçları  219
1. Genel Bilgiler  219
a. Sebepsiz Zenginleşme  225
b. İstihkak Davaları  226
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  228
C. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  243
V. İSTİRDAT (İADE) DAVALARI  267
A. Yasal Şartları ve Sonuçları  267
1. Genel Bilgiler  267
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  274
C. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  294
VI. İTİRAZIN İPTALİ DAVALARI  324
A. Yasal Şartları ve Sonuçları  324
1. Genel Bigiler  324
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  326
C. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  341
VII. ÇEK TANZİMİNDE KISALTMA  352
A. Yasal Şartları ve Sonuçları  352
1. Genel Bilgiler  352
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  354
C. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  363
VII. ÇEKTE BANKANIN SORUMLULUĞU  390
A. Yasal Şartlar ve Sonuçları  390
1. Genel Bilgiler  390
a. Çek Yaprağı İçin Kabul Edilen Kanuni Sorumluluk  391
1. Yasal Düzenleme:  391
2. Hukuki Niteliği:  392
3. Çekler Bakımından Varılan Sonuç:  392
b. Basiret ve İtinayı Göstermemek  394
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  395
C. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  445
IX. ÇEK İPTALİ DAVALARI  452
A. Yasal Şartlar ve Sonuçları  452
1. Genel Bilgiler  452
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  458
C. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  475
X. KARŞILIKSIZ ÇEK DAVALARI – CEZAİ SONUÇLARI  516
A. Yasal Şartlar ve Sonuçları  516
1. Genel Bigiler  516
a. Ceza Sorumluluğu, Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı  517
b. Çekle İlgili Olarak “Karşılıksızdır” İşlemi  522
c. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun "itiraz" başlıklı 353. maddesi  522
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  525
C. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  547
XI. İCRA TAKİBİ – ÖRNEK. 10  559
A. İLK DERECE ADLİ YARGI MAHKEMELERİ KARARLARI  561
KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEME SUÇU  561
ÇEKLE İLGİLİ KARŞILIKSIZDIR İŞLEMİ YAPILMASINA SEBEBİYET VERME  565
İSTİHKAK  569
İTİRAZIN İPTALİ  571
BANKANIN SORUMLULUĞUNUN BULUNMADIĞI  574
ZAYİİ – BANKADAN ALACAK DAVASI  576
ÇEK ZAYİİ – MENFİ TESBİT  579
BANKAYA YAZILAN MÜZEKKERE ÖRNEĞİ  582
TENSİP ÖRNEĞİ – MENFİ TESPİT –ÇEK İPTALİ (KIYMETLİ EVRAKTAN KAYNAKLANAN)  583
DURUŞMA TUTANAĞI ÖRNEĞİ  586
DURUŞMA TUTANAĞI ÖRNEĞİ – İHTİYATİ TEDBİRİN KALDIRILMASI TALEBİ  589
KARAR DURUŞMASI ÖRNEĞİ  591
ÇEK BEDELİNİN ÖDENMESİ KARARI  593
İSTİRDAT  596
İTİRAZIN İPTALİ  599
TİCARİ SATIMDAN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ  603
ÇEK – İSTİRDAT VE MENFİ TESBİT DAVASININ REDDİ  605
ÇEK – FAKTORİNG ŞİRKETİNE BORÇLU OLUNMADIĞI  609
KISALTMA – DİRENME  613
DİRENME KARARI  615
B. BAM İNCELEMESİ – (İSTİNAF İTİRAZININ ESASTAN RET) – İlk Derece Kararları  618
İTİRAZIN İPTALİ  618
TAKİBİN İPTALİ, BORCA İTİRAZ  620
MENFİ TESPİT  622
TEMİNAT ÇEKİ  624
ÇEK – MENFİ TESBİT  627
ŞİKAYET – İCRA MUAMELESİ  631
C. Örnek Dilekçeler  634
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK  634
ŞÜPHELİNİN KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASI TALEBİ  636
ZAYI NEDENIYLE IHTIYATI TEDBIR TALEPLI ÇEK IPTALI.  637
TAKİBE İTİRAZLARIMIZIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMİ  639
DAVA DİLEKÇESİ III  640
TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMLİ VII  643
TAKİBE İTİRAZLARIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMLİ  644
ÇEK İPTALİ DAVASI DİLEKÇESİ  645
ÇEK İPTALİ VE ÖDEMENİN TEDBİREN İPTALİ DAVASI DİLEKÇESİ I  646
ZAYİ NEDENİ İLE ÇEK İPTALİ DAVASI DİLEKÇESİ II  648
TAKİBE İTİRAZLARIMIZIN SUNULMASI VE TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMLİ  649
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK  650
ŞÜPHELİNİN KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASI TALEBİ  652
ÇEKE DAYALI MENFİ TESBİT DAVASI – CEVAP DİLEKÇESİ  653
KARŞILIKSIZ ÇIKAN ÇEKLERİN TİCARİ TEMERRÜT FAİZİ, TAKİP VE YARGILAMA GİDERLERİNİN HESAPLANMASI  656
TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İLE ÇEK TAAHHÜTNAMESİ  660
GENEL NADİ VE GAYRİNAKDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ – MÜTESELSİL KEFİL – İTİRAZIN İPTALİ  663
DAVACI BANKA İLE DAVALI BORÇLU ŞİRKET ARASINDA İMZA ALTINA ALINAN VE DİĞER DAVALILARIN KEFALETİNİN ALINDIĞI GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ – İTİRAZIN İPTALİ  668
BANKACILIK İŞLEMİ – MENFİ TESPİT – HATIR ÇEKİ (KIYMETLİ EVRAK)  675
EKLER
I. ÇEK KANUNU  683
Kavram Dizini  699
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021