Kazanç Yönetimi ve Muhasebe Uygulamaları Prof. Dr. Suat Kara  - Kitap

Kazanç Yönetimi ve Muhasebe Uygulamaları

1. Baskı, 
Aralık 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
87
Barkod:
9786256637146
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
80,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu çalışmanın amacı, kazanç yönetimini, gelişimi, amaçları, teknikleri ve ölçülmesi kapsamında açıklamak, ülkemizde faaliyet gösteren şirketlerin kazanç yönetimi uygulamalarını ortaya koyabilecek modeller arasında karşılaştırma yapmaktır. Bu kapsamda, hisse senetleri BIST'te işlem gören şirketlerin kazanç yönetimi uygulamalarını tahmin etmek amacıyla karma ve tahakkuk modeller karşılaştırılmış ve elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Son olarak kazanç yönetiminin muhasebe uygulamalarına nasıl yansıtıldığı konusunda muhasebe kalemleri üzerinden örnek uygulamalara yer verilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kazanç Yönetimi
.
Kazanç Yönetiminin Ortaya Çıkarılmasına Yönelik Uygulama Çalışması
.
Kazanç Yönetimi Açısından Muhasebe Uygulamaları
.
Sonuç ve Öneriler
Kitabın İçindekileri
1. BÖLÜM 
KAZANÇ YÖNETİMİ 
1.1. Kazanç Yönetiminin Tanımı ve Gelişimi 
1.2. Kazanç Yönetiminin Amaçları 
1.3. Kazanç Yönetimi Teknikleri 
1.4. Kazanç Yönetiminin Ölçülmesi 
2. BÖLÜM 
KAZANÇ YÖNETİMİNİN ORTAYA ÇIKARILMASINA YÖNELİK UYGULAMA ÇALIŞMASI 
2.1. Araştırmanın Problemi 
2.2. Araştırmanın Amacı 
2.3. Araştırmanın Varsayımları ve Sınırlılıkları 
2.4. Araştırmanın Modeli ve Örneklemi 
2.5. Veri Toplama Teknikleri 
2.6. Verilerin Analizi 
2.7. Bulgular ve Yorumlar 
3. BÖLÜM 
KAZANÇ YÖNETİMİ AÇISINDAN MUHASEBE UYGULAMALARI 
3.1. Gelir Hareketleri İle İlgili Kazanç Yönetimi Uygulamaları 
3.2. Gider ve Karşılıklara İlişkin Kazanç Yönetimi Uygulamaları 
3.3. Varlık ve Yükümlülüklerin Muhasebeleştirilmesi Sürecinde Kazanç Yönetimi 
Uygulaması 
4. BÖLÜM 
SONUÇ VE ÖNERİLER