Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Anayasa Hukuku
Eylül 2017 / 11. Baskı / 400 Syf.
Fiyatı: 35.00 TL
İndirimli: 9.90 TL (%72)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 10. Mayıs2013 26.00 TL 9.90 TL (%62) Sepete Ekle
   

İlk yayınlandığı tarihten itibaren, gerek mesleki sınavlara hazırlananlar gerekse konuyu öz olarak ancak sorular eşliğinde öğretmek/öğrenmek isteyen kişilerce öncelikle tercih edilen "Başarı Grubu Müfettişlik Uzmanlık Sınavlarına Hazırlık Dizisi"nin birinci kitabı olan bu kitap, her yeni baskısında bir önceki baskısının üzerine ekleyerek ve de gerek kitabı kullanan akademisyenlerden gerekse kitapla sınavlara hazırlanan kişilerden gelen istek, öneri vs.. dikkate alınarak 11. baskısını yapmıştır.

Kitabın 11. baskısında, özellikle hâkimlik, kaymakamlık ve müfettişlik sınavlarında büyük önem taşıyan temel hak ve ödevlerin içerikleri ve özel sınırlama sebepleri, seçim formülleri, TBMM'nin ara seçimleriyle ilgili pratik çalışmalar, anayasa değişiklikleri, olağanüstü yönetim usulleri ile Anayasa Mahkemesinin başta Yüce Divan sıfatıyla gördüğü işler olmak üzere, iptal davası ve itiraz yolundan oluşan anayasa yargısı ve bireysel anayasa şikâyeti olarak da adlandırılan bireysel başvuru müessesesi gibi çok önemli konular sistematik ve ayrıntılı bir şekilde ele alınmış, 2010, 2011 ve 2017 yıllarında yapılan Anayasa değişiklikleri ile mevzuattaki diğer yeniliklerin güncel hali ilgili konulara gerekçeli ve izahlı bir şekilde işlenmiştir.

Kitapta ayrıca tüm sınavlara yönelik 250 adet nitelikli ve öğretici test sorusu ile müfettişlik sınavlarında sorulabilecek klasik sorulara da yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Anayasa Çeşitleri, Devlet Biçimleri, Hükümet Sistemleri
Türkiye'de Anayasal Hareketler
Yasama Yetkisi
Yürütme Yetkisi ve Görevi
Yargı Yetkisi
Seçim Sistemleri
Olağanüstü Yönetim Usulleri, Anayasanın Değiştirilmesi
1982 Anayasası'nda idareye İlişkin Düzenlemeler
1982 Anayasasında Yapılan Değişiklikler
Barkod: 9789750243981
Yayın Tarihi: Eylül 2017
Baskı Sayısı:  11
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 400
Yayınevi: Agon Bilgi Akademisi
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Onbirinci Baskıya Önsöz  7
Birinci Bölüm
ANAYASA, DEVLET, HÜKÜMET SİSTEMLERİ, DEMOKRASİ VE FAŞİZM
I. “ANAYASA” TERİMİ VE ANAYASA HUKUKU SİSTEMİ  19
A. Anayasanın Maksadı, Nitelikleri ve Üstünlüğü  19
B. Anayasa Çeşitleri  20
C. Anayasaların Yapılması ve Değiştirilmesi  20
II. “DEVLET” TERİMİ, DEVLETİN UNSURLARI VE DEVLET BİÇİMLERİ  21
A. Devlet, Devleti Oluşturan Öğeler ve Siyasal İktidar  21
B. Devlet Biçimleri  22
III. HÜKÜMET SİSTEMLERİ  24
A. Hükümet Sistemlerine Genel Bakış  24
B. Hükümet Sistemlerinin Tasnifi  24
1. Kuvvetler Birliği Sistemleri  25
a. Kuvvetlerin Yasamada Birleşmesi (Meclis Hükümeti Sistemi)  25
b. Kuvvetlerin Yürütmede Birleşmesi  26
ba. Mutlak Monarşi  26
bb. Diktatörlük  26
2. Kuvvetler Ayrılığı Sistemleri  27
a. Kuvvetlerin Sert Ayrılığı (Başkanlık Sistemi)  27
aa. Başkanlık Sisteminin Aslî Nitelikleri  27
ab. Başkanlık Sisteminin Talî Nitelikleri  27
ac. Yarı Başkanlık Sistemi  28
b. Kuvvetlerin Yumuşak Ayrılığı (Parlamenter Sistem)  28
IV. DEMOKRASİ VE FAŞİZM  30
A. Demokrasi ve Demokrasinin Vazgeçilmez Unsurları  30
B. Faşizm ve Faşizmin Nitelikleri  32
İkinci Bölüm
TÜRKİYE’DEKİ ANAYASAL HAREKETLER
I. OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİ ANAYASACILIK HAREKETLERİ  33
A. Osmanlı Devlet Yapısının Genel Nitelikleri  33
1. Monarşik Devlet Yapısı  33
2. Teokratik Devlet Yapısı  34
3. Osmanlı Tımar Sistemi (Feodalitesi)  34
B. Islahat Girişimleri ile Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri  34
1. Islahat Girişimleri ve Sened–i İttifak  34
2. Tanzimat Fermanı (1839) ve Islahat Fermanı (1856)  35
3. Meşrutiyet Dönemleri  36
a. Birinci Meşrutiyet Dönemi  36
aa. Devletin ve Anayasanın Temel Niteliklerine İlişkin Düzenlemeler  37
ab. Yasama Organının Temel Niteliklerine İlişkin Düzenlemeler  38
ac. Yürütme Organının Temel Niteliklerine İlişkin Düzenlemeler  39
ad. Yargı Organının Temel Niteliklerine İlişkin Düzenlemeler  39
b. İkinci Meşrutiyet Dönemi  39
ba. Devletin Temel Niteliklerine İlişkin Düzenlemeler  40
bb. Yasama Organının Temel Niteliklerine İlişkin Düzenlemeler  40
bc. Yürütme Organının Temel Niteliklerine İlişkin Düzenlemeler  41
bd. Yargı Organının Temel Niteliklerine İlişkin Düzenlemeler  41
II. ULUSAL KURTULUŞ MÜCADELESİ DÖNEMİ VE 1921 ANAYASASI  41
A. Tarihsel Gelişim  41
B. 1921 Anayasası (Teşkilat–ı Esasiye Kanunu)  42
III. CUMHURİYETİN İLANI VE 1924 ANAYASASI  44
A. Tarihsel Gelişim  44
B. 1924 Anayasası (Teşkilat–ı Esasiye Kanunu)  45
1. Devletin ve Anayasanın Temel Niteliklerine İlişkin Düzenlemeler  45
2. Yasama Organının Temel Niteliklerine İlişkin Düzenlemeler  46
3. Yürütme Organının Temel Niteliklerine İlişkin Düzenlemeler  47
4. Yargı Organının Temel Niteliklerine İlişkin Düzenlemeler  48
C. 1924 Anayasasında Yapılan Değişiklikler  49
D. 1924 Anayasasının Uygulandığı Süreç  49
1. 20 Nisan 1924 – 27 Mayıs 1960  49
2. 27 Mayıs 1960 – 25 Ekim 1961 (27 Mayıs ve Geçici Anayasal Süreç)  50
IV. 1961 ANAYASASI VE BU ANAYASANIN GETİRDİĞİ YENİLİKLER  51
A. 1961 Anayasası  51
1. Devletin ve Anayasanın Temel Niteliklerine İlişkin Düzenlemeler  51
2. Yasama Organının Temel Niteliklerine İlişkin Düzenlemeler  53
3. Yürütme Organının Temel Niteliklerine İlişkin Düzenlemeler  54
4. Yargı Organının Temel Niteliklerine İlişkin Düzenlemeler  55
B. 1961 Anayasasında Yapılan Değişiklikler  55
1. 20 Eylül 1971 Tarihli ve 1488 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler  56
2. 15 Mart 1973 Tarihli ve 1699 Sayılı Kanunla Yapılan Bazı Değişiklikler  58
V. 12 EYLÜL VE MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ SÜRECİ  58
VI. 1982 ANAYASASI VE BUNUN TEMEL İLKELERİ  60
A. 1961 ve 1982 Anayasalarının Hazırlık Aşamasının Karşılaştırılması  60
B. 1982 Anayasasının Temel Özellikleri  61
1. Geçiş Dönemi Anayasası  61
2. Kazuistik Anayasa Anlayışı (Düzenleyici Anayasa Anlayışı)  61
3. Sert (Katı) Anayasa Anlayışı  62
4. Yürütmenin Güçlendirilmesi Anlayışı  62
5. Siyasal Organların İşleyişini Hızlandıran Düzenleme Anlayışı ve Rasyonelleştirilmiş Parlamenter Sistem  63
6. Anayasa ile Siyaset İlişkisizliği  64
7. 1982 Anayasasında Yapılan Değişiklikler  65
C. 1982 Anayasasının Başlangıcında Belirtilen Temel İlkeler ve Genel Esaslar  66
1. Cumhuriyetçilik İlkesi  71
2. İnsan Haklarına Saygılı Devlet İlkesi  71
a. 1982 Anayasasında Temel Hak ve Hürriyetlerin Niteliği  72
b. 1982 Anayasasında Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması  72
ba. Türk Vatandaşlarının Temel Hak ve Hürriyetlerinin Sınırlandırılması  73
bb. Yabancıların Temel Hak ve Hürriyetlerinin Sınırlandırılması  78
c. 1982 Anayasasında Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanılamaması  79
d. 1982 Anayasasında Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılmasının Durdurulması  80
e. Temel Hak ve Hürriyetler  83
ea. Kişinin Hakları ve Ödevleri (Negatif Statü Hakları–Koruyucu Haklar)  84
eb. Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler (Pozitif Statü Hakları–İsteme Hakları)  90
ec. Siyasi Haklar ve Ödevler (Aktif Statü Hakları–Katılma Hakları)  94
3. Atatürk Milliyetçiliği İlkesi  97
4. Demokratik Devlet İlkesi  98
a. Seçim İlkeleri  98
aa. Serbestlik–Serbest Oy  98
ab. Eşit Oy  99
ac. Gizli Oy  99
ad. Tek Dereceli Seçim  100
ae. Genel Oy  100
af. Açık Sayım ve Döküm  101
ag. Seçimlerin Yargı Yönetimi ve Denetimi Altında Yapılması  101
b. Çok Partili Siyasal Sistem  101
c. Siyasi Partilerin Kapatılması, Devlet Yardımından Kısmen veya Tamamen Yoksun Bırakılması ve Siyasi Partilere İhtar Verilmesi  106
5. Laik Devlet İlkesi  111
a. Devletin Resmî Bir Dininin Bulunmaması  112
b. Devletin Tüm Dinlere Eşit Mesafede Olması  112
c. Din ve Devlet Kuruluşlarının Birbirinden Ayrı Olması  112
d. Devlet Yönetiminin ve Hukuk Kurallarının Din Kurallarından Müstakil Olması  112
6. Sosyal Devlet İlkesi  113
a. Kamulaştırma  114
b. Toprak Mülkiyeti  114
c. Devletleştirme ve Özelleştirme  114
d. Vergilendirme  115
7. Hukuk Devleti İlkesi  115
a. Temel Hak ve Hürriyetlerin Güvence Altına Alınmış Olması  116
b. Yasamanın Hukuk Kurallarına Bağlı Olması  116
c. Yürütmenin Hukuk Kurallarına Bağlı Olması  116
d. Kanunî Hâkim Güvencesi (Tabii Yargı Yolu) ve Yargıçlık Teminatının Bulunması  118
e. Devletin Hukukun Genel Kaidelerine Bağlı Olması  118
f. Yargının Hukuk Kurallarına Bağlı Olması  119
8. Üniter Devlet İlkesi  119
9. Eşitlik İlkesi  119
Üçüncü Bölüm
YASAMA YETKİSİ
I. YASAMA FONKSİYONU VE YASAMA İŞLEMLERİ  121
A. Yasama Fonksiyonu  121
B. Yasama İşlemleri  122
1. Parlamento Kararı (TBMM Kararı)  122
2. Kanun  125
a. Genel Olarak  125
b. Teklif, Görüşme, Kabul ve Yayımlama Esasları  127
c. Özel Yöntemlerle Yapılan Kanunlar  136
ca. Bütçe Kanunları  136
cb. Kesin Hesap Kanunları  137
II. YASAMA ORGANI  138
A. TBMM’nin Oluşumu ve Seçimleri  138
1. Seçimlerin Yenilenmesi  138
2. Seçimlerin Geriye Bırakılması ve Ara Seçimler  141
a. Seçimlerin Geriye Bırakılması (Sonraya Bırakılması)  141
b. TBMM’nin Ara Seçimleri  141
B. Milletvekili Seçilme Yeterliliği  146
C. Seçimlerin Genel Yönetimi ve Denetimi  152
D. Seçmen, Seçim İlkeleri ve Türkiye’deki Milletvekili Seçim Sistemi  154
1. Seçmen  154
2. Seçim İlkeleri  155
a. Serbestlik ve Mecburi Oy  155
b. Eşit Oy  156
c. Gizli Oy  156
d. Tek Dereceli Seçim  157
e. Genel Oy  157
f. Açık Sayım ve Döküm  158
g. Seçimlerin Yargı Yönetimi ve Denetimi Altında Yapılması  158
3. Türkiye’de Uygulanan Milletvekili Seçim Sistemi  158
a. Genel Olarak Seçim Sistemleri  158
b. Türkiye’de Uygulanan Seçim Sistemi, Seçim Barajı ve Seçim Çevreleri  164
E. TBMM Üyelerinin Hukuksal Durumu  167
1. Milletvekili Sıfatının Kazanılması  167
2. Milletvekilinin Göreve Başlaması  167
3. Milletvekilliği Sıfatı İle Bağdaşmayan Görev ve Hizmetler  168
4. Yasama Bağışıklıkları  170
a. Yasama Sorumsuzluğu (Mutlak Muafiyet–Teşrii Mesuliyetsizlik)  170
b. Yasama Dokunulmazlığı (Nispi Muafiyet–Teşrii Masuniyet)  172
5. TBMM Üyeliğinin Sona Ermesi  175
6. TBMM Üyeliğinin Düşürülmesi  176
a. İstifa  176
b. Milletvekilliği ile Bağdaşmayan Bir Görev veya Hizmeti Sürdürmekte Israr Etme  176
c. Devamsızlık Etme  176
7. TBMM Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emeklilik İşlemleri  177
F. TBMM’nin İç Düzen Esasları  177
1. TBMM’nin Toplanması, Tatil ve Ara Verme  178
2. Toplantı ve Karar Yeter Sayısı  179
3. Oylama Usulleri  181
4. Başkanlık Divanının Oluşumu  182
5. TBMM Komisyonları  185
a. İhtisas Komisyonları  185
b. Karma Komisyonlar  186
c. Özel Komisyonlar  187
d. Hazırlık Komisyonu  187
H. TBMM’nin Görev ve Yetkileri  187
1. Kanun Koymak, Değiştirmek ve Kaldırmak  188
2. Bakanlar Kurulu ve Bakanları Denetlemek  188
a. Soru  188
b. Genel Görüşme  189
c. Meclis Araştırması  189
d. Gensoru  189
e. Meclis Soruşturması  190
3. Milletlerarası Antlaşmaların Onaylanmasını Uygun Bulmak  192
4. Genel ve Özel Af İlan Etmek  193
5. TBMM’nin Diğer Görev ve Yetkileri  194
Dördüncü Bölüm
YÜRÜTME YETKİSİ VE GÖREVİ
I. YÜRÜTME FONKSİYONU VE YÜRÜTME İŞLEMLERİ  195
A. İdarenin Düzenleyici İşlemleri  195
1. Kanun Hükmünde Kararname  196
a. Olağan Dönemde Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler  197
aa. Genel Olarak  197
ab. Yetki Kanunu  197
ac. Kanun Hükmünde Kararnamelerin Konu Bakımından Sınırı  199
ad. Kanun Hükmünde Kararnamelerin İmzalanması, Yayımlanması ve TBMM Onayına Sunulması  199
ae. Kanun Hükmünde Kararnamelerin Yargısal Denetimi  200
b. Olağanüstü Hâl ve Sıkıyönetim Dönemlerinde Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler  201
2. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  203
3. Tüzük  204
4. Yönetmelik  204
5. İdarenin Diğer Düzenleyici İşlemleri (Adsız Düzenleyici İşlemler)  205
II. YÜRÜTME ORGANI  206
A. Cumhurbaşkanı  206
1. Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri  207
a. Yasama ile İlgili Olanlar  208
b. Yürütme ile İlgili Olanlar  208
c. Yargı ile İlgili Olanlar  210
2. Cumhurbaşkanının Siyasi, Hukuki ve Cezai Sorumluluğu  211
3. Devlet Denetleme Kurulu  212
4. Cumhurbaşkanlığı Görevinin Sona Ermesi  213
a. Görev Süresinin Dolması ve Yeniden Seçilememesi  213
b. Cumhurbaşkanlığı Makamının Boşalması  213
c. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Geriye Bırakılması  214
5. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği  214
B. Bakanlar Kurulu ve Başbakan  214
1. Bakanlar Kurulunun Görev ve Yetkileri  216
2. Bakanlar Kurulunun Sorumluluğu  217
3. Başbakan  218
4. Bakanlar  219
Beşinci Bölüm
OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM USULLERİ
I. OLAĞANÜSTÜ HÂL  221
A. Tabii Afet, Tehlikeli Salgın Hastalıklar ve Ağır Ekonomik Bunalım Sebebiyle Olağanüstü Hâl İlânı  221
B. Şiddet Olaylarının Yaygınlaşması ve Kamu Düzeninin Ciddî Şekilde Bozulması Sebebiyle Olağanüstü Hâl İlânı  222
II. SIKIYÖNETİM  223
Sıkıyönetim, Seferberlik ve Savaş Hali  223
Altıncı Bölüm
ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLMESİ
I. GENEL ÖZELLİKLERİ  227
A. Değişiklik Teklifi ve Teklifin Görüşülmesi  227
B. Değişiklik Teklifinin Kabulü  229
1. Değişiklik Teklifinin 3/5 Oranı ile Kabulü  230
2. Değişiklik Teklifinin 2/3 Oranı ile Kabulü  231
II. ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNDE ŞEKİL DENETİMİNİN KAPSAMI  233
III. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN KANUNLAR İLE GENEL KANUNLAR ARASINDAKİ FARKLAR  234
Yedinci Bölüm
YARGI YETKİSİ
I. YARGI FONKSİYONU  237
II. YÜKSEK MAHKEMELER  239
A. Yargıtay (Adli Yargı Düzeni)  239
B. Danıştay (İdari Yargı Düzeni)  241
C. Uyuşmazlık Mahkemesi (Uyuşmazlık Yargısı)  242
D. Askeri Yargıtay (Askeri Ceza Yargısı)  242
E. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (Askeri İdari Yargı Teşkilatı)  242
F. Anayasa Mahkemesi (Anayasa Yargısı)  242
III. KESİN KARAR VEREBİLEN ANCAK YÜKSEK MAHKEME OLMAYAN DİĞER MERCİLER  243
A. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK)  243
1. Gelişim Süreci  243
2. Oluşumu  243
3. Kurul Kararlarına Karşı Başvuru Yolları  245
B. Sayıştay (Hesap Yargısı)  246
1. Anayasal Konumu  246
2. Denetim Alanı  246
3. Görevleri  251
4. Hesap Yargılaması  251
5. Kanun Yollarına Başvurma  251
6. Başkan ve Üyelerinin Seçimi  253
C. Yüksek Seçim Kurulu (Seçim Yargısı)  253
IV. ANAYASA MAHKEMESİ VE ANAYASAYA AYKIRILIK İDDİASININ DENETİM ŞEKİLLERİ  253
A. Anayasa Mahkemesi  253
1. Gelişim Süreci ve Anayasal Konumu  253
2. 2017 Yılı Anayasa Değişikliklerinden Sonraki Durumu  254
a. Kuruluşu  254
b. Üyelerin Görev Süresi ve Üyeliğin Sona Ermesi  256
c. Teşkilatı, Çalışma ve Yargılama Usulü  257
4. Görev ve Yetkileri  259
a. Şekil Bakımından Açılan İptal Davalarını Karara Bağlamak  259
b. Esas Bakımından Açılan İptal Davalarını Karara Bağlamak  259
c. İtiraz Yolundaki Anayasaya Aykırılık İddialarını Karara Bağlamak  259
d. Bireysel Başvuruları Karara Bağlamak  259
da. Genel Olarak  259
db. Bireysel Başvuru Hakkı  260
dc. Bireysel Başvuru Hakkına Sahip Olanlar  261
dd. Bireysel Başvuru Usulü  261
de. Bireysel Başvuru İncelemesi Sonucunda Verilen Kararlar  262
e. Yüce Divan Sıfatıyla Yargılama Yapmak  263
f. Siyasi Partilerin Kapatılması ve Devlet Yardımından Mahrum Bırakılması Davaları ile İhtar Başvurularını Karara Bağlamak  263
g. Siyasi Partilerin Mali Denetimini Yapmak  264
h. Dokunulmazlığın Kaldırılması ve Milletvekilliğinin Düşürülmesi Kararlarını İncelemek  264
i. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanını ve Başkanvekilini Seçmek  265
j. Anayasa Mahkemesi Başkanını ve Başkanvekillerini Seçmek  265
B. Anayasaya Aykırılık İddiasının Denetim Türleri  265
1. Anayasa Yargısı  265
2. Anayasa Yargısında Ölçü Normlar Bloğu (Anayasallık Bloğu)  266
3. Anayasa Yargısı Dışında Kalan Normlar  267
a. Usulüne Göre Yürürlüğe Konulmuş Milletlerarası Antlaşmalar  267
b. İnkılap Kanunları  267
c. Olağanüstü Hâl ve Sıkıyönetim Kanun Hükmünde Kararnameleri  268
d. İstisnalar Dışındaki Parlamento Kararları  268
4. İptal Davası (Soyut Norm Denetimi)  269
a. İptal Davasında İlk İnceleme Safhası  269
aa. Dava Açma Yetkisinin Bulunup Bulunmadığı  269
ab. Davanın Süresi İçinde Açılıp Açılmadığı  270
ac. Dava Konusu Normun Denetim Kapsamında Olup Olmadığı  271
b. İptal Davasında Esasın İncelenmesi Safhası  271
c. İptal Davasının Türleri  271
ca. Şekil Bakımından İptal Davası  271
caa. Kanunların ve TBMM İçtüzüğü’nün Şekil Bakımından Denetimi  272
cab. Anayasa Değişikliğine İlişkin Kanunların Şekil Bakımından Denetimi  273
cac. Kanun Hükmünde Kararnamelerin Şekil Bakımından Denetimi  275
cb. Esas (Öz) Bakımından İptal Davası  275
cba. Konu Yönünden Esas Denetimi  275
cbb. Sebep Yönünden Esas Denetimi  276
cbc. Amaç Yönünden Esas Denetimi  276
5. İtiraz Yolu (Somut Norm Denetimi)  277
a. İtiraz Yolunda İlk İnceleme Safhası  277
aa. Görülmekte Olan Bir “Dava” Olmalıdır  278
ab. Davaya Bakan Yer, Bir “Mahkeme” Olmalıdır  278
ac. Davaya Bakan Mahkeme, “Görevli Mahkeme” Olmalıdır  279
ad. Davada Uygulanacak Kural, “Hükme Esas Teşkil Etmelidir”  279
ae. Mahkeme, Kuralın Anayasaya Aykırılığını Kendiliğinden Görmeli veya Tarafların Aykırılık İddiasını Ciddî Bulmalıdır  280
af. Kurala Karşı Aykırılık İddiası Esastan Reddedilmişse 10 Yıl Geçmiş Olmalıdır  281
b. İtiraz Yolunun İşleyişi  281
6. İptal Davası ile İtiraz Yolunun Karşılaştırılması  282
C. Anayasa Mahkemesi Kararlarının Nitelikleri ve Etkileri  283
1. Tüm Kararları İçin Geçerli Olan Nitelikler ve Etkileri  284
a. Kararları Kesin ve Bağlayıcıdır  284
b. Kararlarının Gerekçeli Olması Gerekir  284
c. Kararları Uyuşmazlık Yargısının Konusu Yapılamaz  285
2. İptal Kararları İçin Geçerli Olan Nitelikler ve Etkileri  285
a. İptal Kararı, İptal İstemi Olmadan Verilemez  285
b. Mahkeme, Taleple Bağlıdır Ancak Gerekçeyle Bağlı Değildir  285
c. Mahkeme, Kanun Koyucu Gibi Hareketle İptal Kararı Veremez  286
d. İptal Kararları Gerekçesi Yazılmadan Açıklanamaz  286
e. İptal Kararı Gerekçeli Olarak Resmi Gazete’de Yayımlanınca İptal Edilen Norm Yürürlükten Kalkar  286
f. İptal Kararının Yürürlüğe Gireceği Tarih 1 Yılı Geçmemek Üzere Ertelenebilir  286
g. İptal Kararları Geriye Yürümez  287
h. İptal Kararları Herkes İçin Sonuç Doğurur  288
2. İçtihat Yoluyla Geliştirilen veya Tartışılan Bazı Müesseseler  288
a. İptal Davalarında Yürürlüğün Durdurulması Kararları  288
b. Aykırılık İddiasına Karşı Yorumlu Ret Kararları  289
c. Yokluk Yaptırımının Uygulanabilirliği Tartışması  290
Sekizinci Bölüm
İDAREYE İLİŞKİN HÜKÜMLER
I. ANAYASANIN ÜÇÜNCÜ KISMININ İKİNCİ BÖLÜMÜNDEKİ HÜKÜMLER  291
A. İdarenin Esasları (Md. 123, 124)  291
1. İdarenin Bütünlüğü ve Kamu Tüzel Kişiliği  291
2. Yönetmelikler  291
B. Yargı Yolu (Md. 125)  291
C. İdarenin Kuruluşu (Md. 126, 127)  292
1. Merkezi İdare  292
2. Mahalli İdareler  292
D. Kamu Hizmeti Görevlileriyle İlgili Hükümler (Md. 128, 129)  293
1. Genel ilkeler  293
2. Görev ve Sorumlulukları, Disiplin Kovuşturulmasında Güvence  294
E. Yükseköğretim Kurumları ve Üst Kuruluşları (Md. 130, 131, 132)  294
1. Yükseköğretim Kurumları  294
2. Yükseköğretim Üst Kuruluşları  295
3. Yükseköğretim Kurumlarından Özel Hükümlere Tabi Olanlar  296
F. Radyo ve Televizyon Kuruluşları ve Kamuyla İlişkili Haber Ajansları (Md. 133)  296
G. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (Md. 134)  297
H. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Md. 135)  297
İ. Diyanet İşleri Başkanlığı (Md. 136)  298
J. Kanunsuz Emir (Md. 137)  298
II. ANAYASANIN DİĞER KISIM VE BÖLÜMLERİNDE YER ALAN BAZI HÜKÜMLER  298
A. Toplu İş Sözleşmesi ve Toplu Sözleşme Hakkı (Md. 53)  298
B. Planlama, Ekonomik ve Sosyal Konsey (Md. 166)  299
C. Piyasaların Denetimi ve Dış Ticaretin Düzenlenmesi (Md. 167)  299
Dokuzuncu Bölüm
1982 ANAYASASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
I. 1987 DEĞİŞİKLİKLERİ  303
II. 1993 DEĞİŞİKLİĞİ  303
III. 1995 DEĞİŞİKLİKLERİ  303
IV. 1999–1 DEĞİŞİKLİĞİ  305
V. 1999–2 DEĞİŞİKLİKLERİ  305
VI. 2001–1 DEĞİŞİKLİKLERİ  305
VII. 2001–2 DEĞİŞİKLİĞİ  313
VIII. 2002 DEĞİŞİKLİKLERİ  314
IX. 2004 DEĞİŞİKLİKLERİ  314
X. 2005–1 DEĞİŞİKLİĞİ  316
XI. 2005–2 DEĞİŞİKLİKLERİ  317
XII. 2006 DEĞİŞİKLİĞİ  318
XIII. 2007–1 DEĞİŞİKLİĞİ  319
XIV. 2007–2 DEĞİŞİKLİKLERİ  319
XV. 2007–3 DEĞİŞİKLİKLERİ  321
XVI. 2008 DEĞİŞİKLİKLERİ  321
XVII. 2010 DEĞİŞİKLİKLERİ  322
XVIII. 2011 DEĞİŞİKLİĞİ  335
ÖRNEK TEST SORULARI  337
KURUM SINAVLARINDA SORULMUŞ ÖRNEK KLASİK SORULAR  395
Kaynakça  399
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Onbirinci Baskıya Önsöz  7
Birinci Bölüm
ANAYASA, DEVLET, HÜKÜMET SİSTEMLERİ, DEMOKRASİ VE FAŞİZM
I. “ANAYASA” TERİMİ VE ANAYASA HUKUKU SİSTEMİ  19
A. Anayasanın Maksadı, Nitelikleri ve Üstünlüğü  19
B. Anayasa Çeşitleri  20
C. Anayasaların Yapılması ve Değiştirilmesi  20
II. “DEVLET” TERİMİ, DEVLETİN UNSURLARI VE DEVLET BİÇİMLERİ  21
A. Devlet, Devleti Oluşturan Öğeler ve Siyasal İktidar  21
B. Devlet Biçimleri  22
III. HÜKÜMET SİSTEMLERİ  24
A. Hükümet Sistemlerine Genel Bakış  24
B. Hükümet Sistemlerinin Tasnifi  24
1. Kuvvetler Birliği Sistemleri  25
a. Kuvvetlerin Yasamada Birleşmesi (Meclis Hükümeti Sistemi)  25
b. Kuvvetlerin Yürütmede Birleşmesi  26
ba. Mutlak Monarşi  26
bb. Diktatörlük  26
2. Kuvvetler Ayrılığı Sistemleri  27
a. Kuvvetlerin Sert Ayrılığı (Başkanlık Sistemi)  27
aa. Başkanlık Sisteminin Aslî Nitelikleri  27
ab. Başkanlık Sisteminin Talî Nitelikleri  27
ac. Yarı Başkanlık Sistemi  28
b. Kuvvetlerin Yumuşak Ayrılığı (Parlamenter Sistem)  28
IV. DEMOKRASİ VE FAŞİZM  30
A. Demokrasi ve Demokrasinin Vazgeçilmez Unsurları  30
B. Faşizm ve Faşizmin Nitelikleri  32
İkinci Bölüm
TÜRKİYE’DEKİ ANAYASAL HAREKETLER
I. OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİ ANAYASACILIK HAREKETLERİ  33
A. Osmanlı Devlet Yapısının Genel Nitelikleri  33
1. Monarşik Devlet Yapısı  33
2. Teokratik Devlet Yapısı  34
3. Osmanlı Tımar Sistemi (Feodalitesi)  34
B. Islahat Girişimleri ile Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri  34
1. Islahat Girişimleri ve Sened–i İttifak  34
2. Tanzimat Fermanı (1839) ve Islahat Fermanı (1856)  35
3. Meşrutiyet Dönemleri  36
a. Birinci Meşrutiyet Dönemi  36
aa. Devletin ve Anayasanın Temel Niteliklerine İlişkin Düzenlemeler  37
ab. Yasama Organının Temel Niteliklerine İlişkin Düzenlemeler  38
ac. Yürütme Organının Temel Niteliklerine İlişkin Düzenlemeler  39
ad. Yargı Organının Temel Niteliklerine İlişkin Düzenlemeler  39
b. İkinci Meşrutiyet Dönemi  39
ba. Devletin Temel Niteliklerine İlişkin Düzenlemeler  40
bb. Yasama Organının Temel Niteliklerine İlişkin Düzenlemeler  40
bc. Yürütme Organının Temel Niteliklerine İlişkin Düzenlemeler  41
bd. Yargı Organının Temel Niteliklerine İlişkin Düzenlemeler  41
II. ULUSAL KURTULUŞ MÜCADELESİ DÖNEMİ VE 1921 ANAYASASI  41
A. Tarihsel Gelişim  41
B. 1921 Anayasası (Teşkilat–ı Esasiye Kanunu)  42
III. CUMHURİYETİN İLANI VE 1924 ANAYASASI  44
A. Tarihsel Gelişim  44
B. 1924 Anayasası (Teşkilat–ı Esasiye Kanunu)  45
1. Devletin ve Anayasanın Temel Niteliklerine İlişkin Düzenlemeler  45
2. Yasama Organının Temel Niteliklerine İlişkin Düzenlemeler  46
3. Yürütme Organının Temel Niteliklerine İlişkin Düzenlemeler  47
4. Yargı Organının Temel Niteliklerine İlişkin Düzenlemeler  48
C. 1924 Anayasasında Yapılan Değişiklikler  49
D. 1924 Anayasasının Uygulandığı Süreç  49
1. 20 Nisan 1924 – 27 Mayıs 1960  49
2. 27 Mayıs 1960 – 25 Ekim 1961 (27 Mayıs ve Geçici Anayasal Süreç)  50
IV. 1961 ANAYASASI VE BU ANAYASANIN GETİRDİĞİ YENİLİKLER  51
A. 1961 Anayasası  51
1. Devletin ve Anayasanın Temel Niteliklerine İlişkin Düzenlemeler  51
2. Yasama Organının Temel Niteliklerine İlişkin Düzenlemeler  53
3. Yürütme Organının Temel Niteliklerine İlişkin Düzenlemeler  54
4. Yargı Organının Temel Niteliklerine İlişkin Düzenlemeler  55
B. 1961 Anayasasında Yapılan Değişiklikler  55
1. 20 Eylül 1971 Tarihli ve 1488 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler  56
2. 15 Mart 1973 Tarihli ve 1699 Sayılı Kanunla Yapılan Bazı Değişiklikler  58
V. 12 EYLÜL VE MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ SÜRECİ  58
VI. 1982 ANAYASASI VE BUNUN TEMEL İLKELERİ  60
A. 1961 ve 1982 Anayasalarının Hazırlık Aşamasının Karşılaştırılması  60
B. 1982 Anayasasının Temel Özellikleri  61
1. Geçiş Dönemi Anayasası  61
2. Kazuistik Anayasa Anlayışı (Düzenleyici Anayasa Anlayışı)  61
3. Sert (Katı) Anayasa Anlayışı  62
4. Yürütmenin Güçlendirilmesi Anlayışı  62
5. Siyasal Organların İşleyişini Hızlandıran Düzenleme Anlayışı ve Rasyonelleştirilmiş Parlamenter Sistem  63
6. Anayasa ile Siyaset İlişkisizliği  64
7. 1982 Anayasasında Yapılan Değişiklikler  65
C. 1982 Anayasasının Başlangıcında Belirtilen Temel İlkeler ve Genel Esaslar  66
1. Cumhuriyetçilik İlkesi  71
2. İnsan Haklarına Saygılı Devlet İlkesi  71
a. 1982 Anayasasında Temel Hak ve Hürriyetlerin Niteliği  72
b. 1982 Anayasasında Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması  72
ba. Türk Vatandaşlarının Temel Hak ve Hürriyetlerinin Sınırlandırılması  73
bb. Yabancıların Temel Hak ve Hürriyetlerinin Sınırlandırılması  78
c. 1982 Anayasasında Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanılamaması  79
d. 1982 Anayasasında Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılmasının Durdurulması  80
e. Temel Hak ve Hürriyetler  83
ea. Kişinin Hakları ve Ödevleri (Negatif Statü Hakları–Koruyucu Haklar)  84
eb. Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler (Pozitif Statü Hakları–İsteme Hakları)  90
ec. Siyasi Haklar ve Ödevler (Aktif Statü Hakları–Katılma Hakları)  94
3. Atatürk Milliyetçiliği İlkesi  97
4. Demokratik Devlet İlkesi  98
a. Seçim İlkeleri  98
aa. Serbestlik–Serbest Oy  98
ab. Eşit Oy  99
ac. Gizli Oy  99
ad. Tek Dereceli Seçim  100
ae. Genel Oy  100
af. Açık Sayım ve Döküm  101
ag. Seçimlerin Yargı Yönetimi ve Denetimi Altında Yapılması  101
b. Çok Partili Siyasal Sistem  101
c. Siyasi Partilerin Kapatılması, Devlet Yardımından Kısmen veya Tamamen Yoksun Bırakılması ve Siyasi Partilere İhtar Verilmesi  106
5. Laik Devlet İlkesi  111
a. Devletin Resmî Bir Dininin Bulunmaması  112
b. Devletin Tüm Dinlere Eşit Mesafede Olması  112
c. Din ve Devlet Kuruluşlarının Birbirinden Ayrı Olması  112
d. Devlet Yönetiminin ve Hukuk Kurallarının Din Kurallarından Müstakil Olması  112
6. Sosyal Devlet İlkesi  113
a. Kamulaştırma  114
b. Toprak Mülkiyeti  114
c. Devletleştirme ve Özelleştirme  114
d. Vergilendirme  115
7. Hukuk Devleti İlkesi  115
a. Temel Hak ve Hürriyetlerin Güvence Altına Alınmış Olması  116
b. Yasamanın Hukuk Kurallarına Bağlı Olması  116
c. Yürütmenin Hukuk Kurallarına Bağlı Olması  116
d. Kanunî Hâkim Güvencesi (Tabii Yargı Yolu) ve Yargıçlık Teminatının Bulunması  118
e. Devletin Hukukun Genel Kaidelerine Bağlı Olması  118
f. Yargının Hukuk Kurallarına Bağlı Olması  119
8. Üniter Devlet İlkesi  119
9. Eşitlik İlkesi  119
Üçüncü Bölüm
YASAMA YETKİSİ
I. YASAMA FONKSİYONU VE YASAMA İŞLEMLERİ  121
A. Yasama Fonksiyonu  121
B. Yasama İşlemleri  122
1. Parlamento Kararı (TBMM Kararı)  122
2. Kanun  125
a. Genel Olarak  125
b. Teklif, Görüşme, Kabul ve Yayımlama Esasları  127
c. Özel Yöntemlerle Yapılan Kanunlar  136
ca. Bütçe Kanunları  136
cb. Kesin Hesap Kanunları  137
II. YASAMA ORGANI  138
A. TBMM’nin Oluşumu ve Seçimleri  138
1. Seçimlerin Yenilenmesi  138
2. Seçimlerin Geriye Bırakılması ve Ara Seçimler  141
a. Seçimlerin Geriye Bırakılması (Sonraya Bırakılması)  141
b. TBMM’nin Ara Seçimleri  141
B. Milletvekili Seçilme Yeterliliği  146
C. Seçimlerin Genel Yönetimi ve Denetimi  152
D. Seçmen, Seçim İlkeleri ve Türkiye’deki Milletvekili Seçim Sistemi  154
1. Seçmen  154
2. Seçim İlkeleri  155
a. Serbestlik ve Mecburi Oy  155
b. Eşit Oy  156
c. Gizli Oy  156
d. Tek Dereceli Seçim  157
e. Genel Oy  157
f. Açık Sayım ve Döküm  158
g. Seçimlerin Yargı Yönetimi ve Denetimi Altında Yapılması  158
3. Türkiye’de Uygulanan Milletvekili Seçim Sistemi  158
a. Genel Olarak Seçim Sistemleri  158
b. Türkiye’de Uygulanan Seçim Sistemi, Seçim Barajı ve Seçim Çevreleri  164
E. TBMM Üyelerinin Hukuksal Durumu  167
1. Milletvekili Sıfatının Kazanılması  167
2. Milletvekilinin Göreve Başlaması  167
3. Milletvekilliği Sıfatı İle Bağdaşmayan Görev ve Hizmetler  168
4. Yasama Bağışıklıkları  170
a. Yasama Sorumsuzluğu (Mutlak Muafiyet–Teşrii Mesuliyetsizlik)  170
b. Yasama Dokunulmazlığı (Nispi Muafiyet–Teşrii Masuniyet)  172
5. TBMM Üyeliğinin Sona Ermesi  175
6. TBMM Üyeliğinin Düşürülmesi  176
a. İstifa  176
b. Milletvekilliği ile Bağdaşmayan Bir Görev veya Hizmeti Sürdürmekte Israr Etme  176
c. Devamsızlık Etme  176
7. TBMM Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emeklilik İşlemleri  177
F. TBMM’nin İç Düzen Esasları  177
1. TBMM’nin Toplanması, Tatil ve Ara Verme  178
2. Toplantı ve Karar Yeter Sayısı  179
3. Oylama Usulleri  181
4. Başkanlık Divanının Oluşumu  182
5. TBMM Komisyonları  185
a. İhtisas Komisyonları  185
b. Karma Komisyonlar  186
c. Özel Komisyonlar  187
d. Hazırlık Komisyonu  187
H. TBMM’nin Görev ve Yetkileri  187
1. Kanun Koymak, Değiştirmek ve Kaldırmak  188
2. Bakanlar Kurulu ve Bakanları Denetlemek  188
a. Soru  188
b. Genel Görüşme  189
c. Meclis Araştırması  189
d. Gensoru  189
e. Meclis Soruşturması  190
3. Milletlerarası Antlaşmaların Onaylanmasını Uygun Bulmak  192
4. Genel ve Özel Af İlan Etmek  193
5. TBMM’nin Diğer Görev ve Yetkileri  194
Dördüncü Bölüm
YÜRÜTME YETKİSİ VE GÖREVİ
I. YÜRÜTME FONKSİYONU VE YÜRÜTME İŞLEMLERİ  195
A. İdarenin Düzenleyici İşlemleri  195
1. Kanun Hükmünde Kararname  196
a. Olağan Dönemde Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler  197
aa. Genel Olarak  197
ab. Yetki Kanunu  197
ac. Kanun Hükmünde Kararnamelerin Konu Bakımından Sınırı  199
ad. Kanun Hükmünde Kararnamelerin İmzalanması, Yayımlanması ve TBMM Onayına Sunulması  199
ae. Kanun Hükmünde Kararnamelerin Yargısal Denetimi  200
b. Olağanüstü Hâl ve Sıkıyönetim Dönemlerinde Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler  201
2. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  203
3. Tüzük  204
4. Yönetmelik  204
5. İdarenin Diğer Düzenleyici İşlemleri (Adsız Düzenleyici İşlemler)  205
II. YÜRÜTME ORGANI  206
A. Cumhurbaşkanı  206
1. Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri  207
a. Yasama ile İlgili Olanlar  208
b. Yürütme ile İlgili Olanlar  208
c. Yargı ile İlgili Olanlar  210
2. Cumhurbaşkanının Siyasi, Hukuki ve Cezai Sorumluluğu  211
3. Devlet Denetleme Kurulu  212
4. Cumhurbaşkanlığı Görevinin Sona Ermesi  213
a. Görev Süresinin Dolması ve Yeniden Seçilememesi  213
b. Cumhurbaşkanlığı Makamının Boşalması  213
c. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Geriye Bırakılması  214
5. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği  214
B. Bakanlar Kurulu ve Başbakan  214
1. Bakanlar Kurulunun Görev ve Yetkileri  216
2. Bakanlar Kurulunun Sorumluluğu  217
3. Başbakan  218
4. Bakanlar  219
Beşinci Bölüm
OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM USULLERİ
I. OLAĞANÜSTÜ HÂL  221
A. Tabii Afet, Tehlikeli Salgın Hastalıklar ve Ağır Ekonomik Bunalım Sebebiyle Olağanüstü Hâl İlânı  221
B. Şiddet Olaylarının Yaygınlaşması ve Kamu Düzeninin Ciddî Şekilde Bozulması Sebebiyle Olağanüstü Hâl İlânı  222
II. SIKIYÖNETİM  223
Sıkıyönetim, Seferberlik ve Savaş Hali  223
Altıncı Bölüm
ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLMESİ
I. GENEL ÖZELLİKLERİ  227
A. Değişiklik Teklifi ve Teklifin Görüşülmesi  227
B. Değişiklik Teklifinin Kabulü  229
1. Değişiklik Teklifinin 3/5 Oranı ile Kabulü  230
2. Değişiklik Teklifinin 2/3 Oranı ile Kabulü  231
II. ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNDE ŞEKİL DENETİMİNİN KAPSAMI  233
III. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN KANUNLAR İLE GENEL KANUNLAR ARASINDAKİ FARKLAR  234
Yedinci Bölüm
YARGI YETKİSİ
I. YARGI FONKSİYONU  237
II. YÜKSEK MAHKEMELER  239
A. Yargıtay (Adli Yargı Düzeni)  239
B. Danıştay (İdari Yargı Düzeni)  241
C. Uyuşmazlık Mahkemesi (Uyuşmazlık Yargısı)  242
D. Askeri Yargıtay (Askeri Ceza Yargısı)  242
E. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (Askeri İdari Yargı Teşkilatı)  242
F. Anayasa Mahkemesi (Anayasa Yargısı)  242
III. KESİN KARAR VEREBİLEN ANCAK YÜKSEK MAHKEME OLMAYAN DİĞER MERCİLER  243
A. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK)  243
1. Gelişim Süreci  243
2. Oluşumu  243
3. Kurul Kararlarına Karşı Başvuru Yolları  245
B. Sayıştay (Hesap Yargısı)  246
1. Anayasal Konumu  246
2. Denetim Alanı  246
3. Görevleri  251
4. Hesap Yargılaması  251
5. Kanun Yollarına Başvurma  251
6. Başkan ve Üyelerinin Seçimi  253
C. Yüksek Seçim Kurulu (Seçim Yargısı)  253
IV. ANAYASA MAHKEMESİ VE ANAYASAYA AYKIRILIK İDDİASININ DENETİM ŞEKİLLERİ  253
A. Anayasa Mahkemesi  253
1. Gelişim Süreci ve Anayasal Konumu  253
2. 2017 Yılı Anayasa Değişikliklerinden Sonraki Durumu  254
a. Kuruluşu  254
b. Üyelerin Görev Süresi ve Üyeliğin Sona Ermesi  256
c. Teşkilatı, Çalışma ve Yargılama Usulü  257
4. Görev ve Yetkileri  259
a. Şekil Bakımından Açılan İptal Davalarını Karara Bağlamak  259
b. Esas Bakımından Açılan İptal Davalarını Karara Bağlamak  259
c. İtiraz Yolundaki Anayasaya Aykırılık İddialarını Karara Bağlamak  259
d. Bireysel Başvuruları Karara Bağlamak  259
da. Genel Olarak  259
db. Bireysel Başvuru Hakkı  260
dc. Bireysel Başvuru Hakkına Sahip Olanlar  261
dd. Bireysel Başvuru Usulü  261
de. Bireysel Başvuru İncelemesi Sonucunda Verilen Kararlar  262
e. Yüce Divan Sıfatıyla Yargılama Yapmak  263
f. Siyasi Partilerin Kapatılması ve Devlet Yardımından Mahrum Bırakılması Davaları ile İhtar Başvurularını Karara Bağlamak  263
g. Siyasi Partilerin Mali Denetimini Yapmak  264
h. Dokunulmazlığın Kaldırılması ve Milletvekilliğinin Düşürülmesi Kararlarını İncelemek  264
i. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanını ve Başkanvekilini Seçmek  265
j. Anayasa Mahkemesi Başkanını ve Başkanvekillerini Seçmek  265
B. Anayasaya Aykırılık İddiasının Denetim Türleri  265
1. Anayasa Yargısı  265
2. Anayasa Yargısında Ölçü Normlar Bloğu (Anayasallık Bloğu)  266
3. Anayasa Yargısı Dışında Kalan Normlar  267
a. Usulüne Göre Yürürlüğe Konulmuş Milletlerarası Antlaşmalar  267
b. İnkılap Kanunları  267
c. Olağanüstü Hâl ve Sıkıyönetim Kanun Hükmünde Kararnameleri  268
d. İstisnalar Dışındaki Parlamento Kararları  268
4. İptal Davası (Soyut Norm Denetimi)  269
a. İptal Davasında İlk İnceleme Safhası  269
aa. Dava Açma Yetkisinin Bulunup Bulunmadığı  269
ab. Davanın Süresi İçinde Açılıp Açılmadığı  270
ac. Dava Konusu Normun Denetim Kapsamında Olup Olmadığı  271
b. İptal Davasında Esasın İncelenmesi Safhası  271
c. İptal Davasının Türleri  271
ca. Şekil Bakımından İptal Davası  271
caa. Kanunların ve TBMM İçtüzüğü’nün Şekil Bakımından Denetimi  272
cab. Anayasa Değişikliğine İlişkin Kanunların Şekil Bakımından Denetimi  273
cac. Kanun Hükmünde Kararnamelerin Şekil Bakımından Denetimi  275
cb. Esas (Öz) Bakımından İptal Davası  275
cba. Konu Yönünden Esas Denetimi  275
cbb. Sebep Yönünden Esas Denetimi  276
cbc. Amaç Yönünden Esas Denetimi  276
5. İtiraz Yolu (Somut Norm Denetimi)  277
a. İtiraz Yolunda İlk İnceleme Safhası  277
aa. Görülmekte Olan Bir “Dava” Olmalıdır  278
ab. Davaya Bakan Yer, Bir “Mahkeme” Olmalıdır  278
ac. Davaya Bakan Mahkeme, “Görevli Mahkeme” Olmalıdır  279
ad. Davada Uygulanacak Kural, “Hükme Esas Teşkil Etmelidir”  279
ae. Mahkeme, Kuralın Anayasaya Aykırılığını Kendiliğinden Görmeli veya Tarafların Aykırılık İddiasını Ciddî Bulmalıdır  280
af. Kurala Karşı Aykırılık İddiası Esastan Reddedilmişse 10 Yıl Geçmiş Olmalıdır  281
b. İtiraz Yolunun İşleyişi  281
6. İptal Davası ile İtiraz Yolunun Karşılaştırılması  282
C. Anayasa Mahkemesi Kararlarının Nitelikleri ve Etkileri  283
1. Tüm Kararları İçin Geçerli Olan Nitelikler ve Etkileri  284
a. Kararları Kesin ve Bağlayıcıdır  284
b. Kararlarının Gerekçeli Olması Gerekir  284
c. Kararları Uyuşmazlık Yargısının Konusu Yapılamaz  285
2. İptal Kararları İçin Geçerli Olan Nitelikler ve Etkileri  285
a. İptal Kararı, İptal İstemi Olmadan Verilemez  285
b. Mahkeme, Taleple Bağlıdır Ancak Gerekçeyle Bağlı Değildir  285
c. Mahkeme, Kanun Koyucu Gibi Hareketle İptal Kararı Veremez  286
d. İptal Kararları Gerekçesi Yazılmadan Açıklanamaz  286
e. İptal Kararı Gerekçeli Olarak Resmi Gazete’de Yayımlanınca İptal Edilen Norm Yürürlükten Kalkar  286
f. İptal Kararının Yürürlüğe Gireceği Tarih 1 Yılı Geçmemek Üzere Ertelenebilir  286
g. İptal Kararları Geriye Yürümez  287
h. İptal Kararları Herkes İçin Sonuç Doğurur  288
2. İçtihat Yoluyla Geliştirilen veya Tartışılan Bazı Müesseseler  288
a. İptal Davalarında Yürürlüğün Durdurulması Kararları  288
b. Aykırılık İddiasına Karşı Yorumlu Ret Kararları  289
c. Yokluk Yaptırımının Uygulanabilirliği Tartışması  290
Sekizinci Bölüm
İDAREYE İLİŞKİN HÜKÜMLER
I. ANAYASANIN ÜÇÜNCÜ KISMININ İKİNCİ BÖLÜMÜNDEKİ HÜKÜMLER  291
A. İdarenin Esasları (Md. 123, 124)  291
1. İdarenin Bütünlüğü ve Kamu Tüzel Kişiliği  291
2. Yönetmelikler  291
B. Yargı Yolu (Md. 125)  291
C. İdarenin Kuruluşu (Md. 126, 127)  292
1. Merkezi İdare  292
2. Mahalli İdareler  292
D. Kamu Hizmeti Görevlileriyle İlgili Hükümler (Md. 128, 129)  293
1. Genel ilkeler  293
2. Görev ve Sorumlulukları, Disiplin Kovuşturulmasında Güvence  294
E. Yükseköğretim Kurumları ve Üst Kuruluşları (Md. 130, 131, 132)  294
1. Yükseköğretim Kurumları  294
2. Yükseköğretim Üst Kuruluşları  295
3. Yükseköğretim Kurumlarından Özel Hükümlere Tabi Olanlar  296
F. Radyo ve Televizyon Kuruluşları ve Kamuyla İlişkili Haber Ajansları (Md. 133)  296
G. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (Md. 134)  297
H. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Md. 135)  297
İ. Diyanet İşleri Başkanlığı (Md. 136)  298
J. Kanunsuz Emir (Md. 137)  298
II. ANAYASANIN DİĞER KISIM VE BÖLÜMLERİNDE YER ALAN BAZI HÜKÜMLER  298
A. Toplu İş Sözleşmesi ve Toplu Sözleşme Hakkı (Md. 53)  298
B. Planlama, Ekonomik ve Sosyal Konsey (Md. 166)  299
C. Piyasaların Denetimi ve Dış Ticaretin Düzenlenmesi (Md. 167)  299
Dokuzuncu Bölüm
1982 ANAYASASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
I. 1987 DEĞİŞİKLİKLERİ  303
II. 1993 DEĞİŞİKLİĞİ  303
III. 1995 DEĞİŞİKLİKLERİ  303
IV. 1999–1 DEĞİŞİKLİĞİ  305
V. 1999–2 DEĞİŞİKLİKLERİ  305
VI. 2001–1 DEĞİŞİKLİKLERİ  305
VII. 2001–2 DEĞİŞİKLİĞİ  313
VIII. 2002 DEĞİŞİKLİKLERİ  314
IX. 2004 DEĞİŞİKLİKLERİ  314
X. 2005–1 DEĞİŞİKLİĞİ  316
XI. 2005–2 DEĞİŞİKLİKLERİ  317
XII. 2006 DEĞİŞİKLİĞİ  318
XIII. 2007–1 DEĞİŞİKLİĞİ  319
XIV. 2007–2 DEĞİŞİKLİKLERİ  319
XV. 2007–3 DEĞİŞİKLİKLERİ  321
XVI. 2008 DEĞİŞİKLİKLERİ  321
XVII. 2010 DEĞİŞİKLİKLERİ  322
XVIII. 2011 DEĞİŞİKLİĞİ  335
ÖRNEK TEST SORULARI  337
KURUM SINAVLARINDA SORULMUŞ ÖRNEK KLASİK SORULAR  395
Kaynakça  399
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021