Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki
Usulsüz Halka Arz ve İzinsiz Faaliyette Bulunma Suçları
Ekim 2020 / 1. Baskı / 168 Syf.
Fiyatı: 50.00 TL
Temin süresi en geç 4 gündür.
 
Sepete Ekle
   

Mülga 2499 sayılı Ser.PK'nın 47/A-4.maddesinde bir arada düzenlenen, "Usulsüz Halka Arz Suçu" ve "İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyetinde Bulunma Suçu", 6362 sayılı Ser.PK'nın 109. maddesi ile olarak iki ayrı suç şeklinde düzenlenmiştir. Bu suçlar arasında usulsüz halka arz suçu iki şekilde gerçekleştirilebilir. Bunlardan ilki SPK'ca onaylı izahname yayınlanmadan sermaye piyasası araçlarının halka arzı, diğeri ise SPK'dan ihraç belgesi almaksızın sermaye piyasası araçlarının satışı şeklinde olmaktadır. Diğer bir suç ise izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunma suçudur. Bu suç ise izinsiz olarak herhangi bir şekilde sermaye piyasası faaliyetinin gerçekleştirilmesidir. Bu faaliyetler sermaye piyasasındaki, SPK'nın iznine tabii kuruluşlardan birini izinsiz kurup faaliyet gösterme şeklinde olabileceği gibi izinsiz işlemlerde bulunmak şeklinde de olabilir.

Çalışmamızda bu iki suç ve çeşitli suçlarla ilişkisi de incelenmiş ancak bunun yanında Ser.PK'nın 109. maddesinin düzenlemesi de eleştiri konusu yapılmıştır. Çalışmamızın hem teorik hem de pratik olarak hukuki çalışmalara yardımcı olmasını ümit etmekteyiz.

Konu Başlıkları
Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Suçlarının Tanımı, Tarihçesi, Usulsüz Halka Arz ve İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyeti Suçuna İlişkin Temel Bilgiler
Usulsüz Halka Arz Suçunun Unsurları, Yaptırımı ve Benzer Suçlarla İlişkisi (Ser.Pk M.109–1)
İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyeti Suçunun Unsurları, Yaptırımı ve Benzer Suçlarla İlişkisi (Ser.Pk M.109–2)
Barkod: 9789750262104
Yayın Tarihi: Ekim 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 168
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
GİRİŞ  13
BİRİNCİ BÖLÜM
SERMAYE PİYASALARI VE SERMAYE PİYASASI SUÇLARININ TANIMI, TARİHÇESİ, USULSÜZ HALKA ARZ VE İZİNSİZ SERMAYE PİYASASI FAALİYETİ SUÇUNA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER
I. SERMAYE PİYASASI KAVRAMI VE SERMAYE PİYASASININ İŞLEVLERİ  17
II. SERMAYE PİYASASI SUÇLARI KAVRAMI VE BENZER SUÇLARLA İLİŞKİSİ  19
A. Genel Olarak  19
B. Beyaz Yaka Suçlarıyla İlişkisi  19
C. Ekonomik Suçlarla İlişkisi  20
D. Mali Suçlarla İlişkisi  21
E. Bankacılık Suçlarıyla İlişkisi  22
III. SERMAYE PİYASALARININ VE SERMAYE PİYASASI SUÇLARININ TARİHİ GELİŞİMİ  22
A. Dünya’da Tarihi Gelişimi  22
B. Türkiye’de Tarihi Gelişimi  26
IV. USULSÜZ HALKA ARZ VE İZİNSİZ SERMAYE PİYASASI FAALİYETİ SUÇUNA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER  29
A. Ülkemizde Sermaye Piyasası Suçları İçinde Usulsüz Halka Arz ve İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyeti Suçlarının Yeri  29
B. Usulsüz Halka Arz ve İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyeti Suçlarının Çeşitli Ülkelerde Ele Alınış Biçimi  30
1. ABD  30
2. Avrupa Birliği  31
3. Almanya  34
4. Avusturya  35
5. Birleşik Krallık  37
6. Fransa  37
7. İtalya  39
C. Ülkemizde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Usulsüz Halka Arz ve İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyetine İlişkin Bu Kurula Verilen Yetkiler  39
1. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Hukuki Niteliği  39
2. Kurulun Bu Suçlar İçin Alabileceği İdari Tedbirler  43
a. Genel Olarak  43
b. Usulsüz Halka Arza İlişkin İdari Tedbirler  45
c. İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyetine İlişkin İdari Tedbirler  46
3. Kurulun Gerçekleşen Suçlar Açısından Yazılı Başvuruda Bulunma Şartı ve Hukuki Niteliği  47
İKİNCİ BÖLÜM
USULSÜZ HALKA ARZ SUÇUNUN UNSURLARI, YAPTIRIMI VE
BENZER SUÇLARLA İLİŞKİSİ (SER.PK M.109/1)
I. GENEL BİLGİ  51
II. SUÇUN UNSURLARI  53
A. Suçla Korunan Hukuki Değer  53
B. Suçta Tipikliğin Maddi Unsurları  55
1. Suçun Faili ve Mağduru  55
a. Fail  55
aa. İhraççılar  57
aaa. Halka Açık Ortaklıklar  58
aab. Yatırım Fonları  58
aac. Diğer İhraççı Kurumlar  61
bb. Yatırım Kuruluşları ve Aracı Kurumlar  62
b. Mağdur  64
ba. Sermaye Piyasası Kurumu (SPK)  65
bb. Yatırımcılar (Fon Arz Edenler)  66
2. Suça Konu Eşya: Sermaye Piyasası Araçları  68
a. Genel Bilgi  68
b. Suça Konu Sermaye Piyasası Araç Türleri  69
ba. Menkul Kıymetler  69
bb. Diğer Sermaye Piyasası Araçları  73
c. Sermaye Piyasası Araçlarının Borsada İşlem Gören veya Halka Açık İşlem Görmesi Gereken Kuruluş ve Fonlara Aidiyeti Sorunu  75
3. Suça Konu Fiil (Hareket, Nedensellik Bağı, Netice)  77
a. Hareket  77
aa. Bir Halka Arz veya Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı Faaliyetinin Olması  79
bb. Söz konusu Hareketlerin İzahname Yayınlanmadan veya Onaylı İhraç Belgesi Olmadan Yapılması  81
bba. İzahname ve İhraç Belgesi  81
bbaa. Genel Bilgi  81
bbab. İzahname ve İhraç Belgelerinin Onay ve Yayınlanması Usulü  82
bbb. Halka Arz ve Sermaye Piyasası Araçlarının İhracının Sermaye Piyasalarına Yönelik Yapılması  84
bbba. Sermaye Piyasası Türleri  84
bbbb. Türkiye’de İşlemlerin Yapıldığı Organize Sermaye Piyasası: Borsa İstanbul A.Ş  86
bbc. Onaylı İzahname Yayınlanmadan, Onaylı İhraç Belgesi Olmadan Söz Konusu Hareketlerin Yapılması  91
b. Netice  93
c. Nedensellik Bağı  94
4. Suça Etki Eden Nedenler  95
C. Suçta Tipikliğin Manevi Unsurları  95
D. Suçta Hukuka Aykırılık Unsuru  96
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  97
A. Teşebbüs  97
B. İştirak  99
C. İçtima  100
IV. SUÇUN YAPTIRIMI  105
A. Görevli ve Yetkili Mahkeme  105
B. Uygulanacak Cezai Yaptırım  106
V. BU SUÇUN BENZER SUÇLARLA İLİŞKİSİ  109
A. Halktan Para Toplama Suçu ile İlişkisi (TTK m.552, m.562/5–11)  109
B. İzinsiz Yardım Toplama Kabahati ile İlişkisi (2860 sayılı Kanun m.29)  112
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İZİNSİZ SERMAYE PİYASASI FAALİYETİ SUÇUNUN UNSURLARI, YAPTIRIMI VE BENZER SUÇLARLA İLİŞKİSİ (SER.PK M.109/2)
I. GENEL BİLGİ  113
II. SUÇUN UNSURLARI  114
A. Suçla Korunan Hukuki Değer  114
B. Suçta Tipikliğin Maddi Unsurları  114
1. Suçun Faili ve Mağduru  114
a. Fail  114
b. Mağdur  115
2. Suça Konu Eşya  116
3. Suça Konu Fiil  116
a. Hareket  116
aa. Suça Konu Harekete İlişkin Şartlar  116
aaa. Bir Faaliyetin Mevcut Olması  116
aab. Faaliyetin Sermaye Piyasasına İlişkin Olması  120
aac. Faaliyetin İzinsiz Olarak Yapılması  123
bb. Bazı Örnek Hareketler  125
bba. İzinsiz Aracı Kurum Faaliyetleri  125
bbb. İzinsiz Portföy Yöneticiliği  127
bbc. İzinsiz Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti  128
bbd. İzinsiz Foreks (Kaldıraç İşlemleri) Faaliyetinde Bulunulması  134
bbe. İzinsiz Kitlesel Fonlama Platformu Faaliyetinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Kapsayacak Şekilde Yapılması  135
b. Netice  137
c. Nedensellik Bağı  138
4. Suça Etki Eden Nedenler  138
C. Suçta Tipikliğin Manevi Unsurları  138
D. Suçta Hukuka Aykırılık Unsuru  139
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  139
A. Teşebbüs  139
B. İştirak  140
C. İçtima  141
IV. SUÇUN YAPTIRIMI  141
V. BU SUÇUN BENZER SUÇLARLA İLİŞKİSİ  143
A. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’ndaki İzinsiz Faaliyette Bulunma Suçu ile İlişkisi (BETYSK m.23/1)  143
B. Bankalar Kanunu’ndaki İzinsiz Bankacılık Faaliyeti Suçu ile İlişkisi (Bank K.m.150)  146
C. Usulsüz Halka Arz Suçu ile İlişkisi  150
Sonuç  151
Kaynakça  157
Kavram Dizini  165
 


Murat Balcı ...
Ocak 2021
85.00 TL
Sepete Ekle
M. Esra Atukalp
Eylül 2020
27.50 TL
Sepete Ekle
Sedat Coşkun
Temmuz 2020
29.00 TL
İndirimli: 26.97 TL (%7)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
GİRİŞ  13
BİRİNCİ BÖLÜM
SERMAYE PİYASALARI VE SERMAYE PİYASASI SUÇLARININ TANIMI, TARİHÇESİ, USULSÜZ HALKA ARZ VE İZİNSİZ SERMAYE PİYASASI FAALİYETİ SUÇUNA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER
I. SERMAYE PİYASASI KAVRAMI VE SERMAYE PİYASASININ İŞLEVLERİ  17
II. SERMAYE PİYASASI SUÇLARI KAVRAMI VE BENZER SUÇLARLA İLİŞKİSİ  19
A. Genel Olarak  19
B. Beyaz Yaka Suçlarıyla İlişkisi  19
C. Ekonomik Suçlarla İlişkisi  20
D. Mali Suçlarla İlişkisi  21
E. Bankacılık Suçlarıyla İlişkisi  22
III. SERMAYE PİYASALARININ VE SERMAYE PİYASASI SUÇLARININ TARİHİ GELİŞİMİ  22
A. Dünya’da Tarihi Gelişimi  22
B. Türkiye’de Tarihi Gelişimi  26
IV. USULSÜZ HALKA ARZ VE İZİNSİZ SERMAYE PİYASASI FAALİYETİ SUÇUNA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER  29
A. Ülkemizde Sermaye Piyasası Suçları İçinde Usulsüz Halka Arz ve İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyeti Suçlarının Yeri  29
B. Usulsüz Halka Arz ve İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyeti Suçlarının Çeşitli Ülkelerde Ele Alınış Biçimi  30
1. ABD  30
2. Avrupa Birliği  31
3. Almanya  34
4. Avusturya  35
5. Birleşik Krallık  37
6. Fransa  37
7. İtalya  39
C. Ülkemizde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Usulsüz Halka Arz ve İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyetine İlişkin Bu Kurula Verilen Yetkiler  39
1. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Hukuki Niteliği  39
2. Kurulun Bu Suçlar İçin Alabileceği İdari Tedbirler  43
a. Genel Olarak  43
b. Usulsüz Halka Arza İlişkin İdari Tedbirler  45
c. İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyetine İlişkin İdari Tedbirler  46
3. Kurulun Gerçekleşen Suçlar Açısından Yazılı Başvuruda Bulunma Şartı ve Hukuki Niteliği  47
İKİNCİ BÖLÜM
USULSÜZ HALKA ARZ SUÇUNUN UNSURLARI, YAPTIRIMI VE
BENZER SUÇLARLA İLİŞKİSİ (SER.PK M.109/1)
I. GENEL BİLGİ  51
II. SUÇUN UNSURLARI  53
A. Suçla Korunan Hukuki Değer  53
B. Suçta Tipikliğin Maddi Unsurları  55
1. Suçun Faili ve Mağduru  55
a. Fail  55
aa. İhraççılar  57
aaa. Halka Açık Ortaklıklar  58
aab. Yatırım Fonları  58
aac. Diğer İhraççı Kurumlar  61
bb. Yatırım Kuruluşları ve Aracı Kurumlar  62
b. Mağdur  64
ba. Sermaye Piyasası Kurumu (SPK)  65
bb. Yatırımcılar (Fon Arz Edenler)  66
2. Suça Konu Eşya: Sermaye Piyasası Araçları  68
a. Genel Bilgi  68
b. Suça Konu Sermaye Piyasası Araç Türleri  69
ba. Menkul Kıymetler  69
bb. Diğer Sermaye Piyasası Araçları  73
c. Sermaye Piyasası Araçlarının Borsada İşlem Gören veya Halka Açık İşlem Görmesi Gereken Kuruluş ve Fonlara Aidiyeti Sorunu  75
3. Suça Konu Fiil (Hareket, Nedensellik Bağı, Netice)  77
a. Hareket  77
aa. Bir Halka Arz veya Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı Faaliyetinin Olması  79
bb. Söz konusu Hareketlerin İzahname Yayınlanmadan veya Onaylı İhraç Belgesi Olmadan Yapılması  81
bba. İzahname ve İhraç Belgesi  81
bbaa. Genel Bilgi  81
bbab. İzahname ve İhraç Belgelerinin Onay ve Yayınlanması Usulü  82
bbb. Halka Arz ve Sermaye Piyasası Araçlarının İhracının Sermaye Piyasalarına Yönelik Yapılması  84
bbba. Sermaye Piyasası Türleri  84
bbbb. Türkiye’de İşlemlerin Yapıldığı Organize Sermaye Piyasası: Borsa İstanbul A.Ş  86
bbc. Onaylı İzahname Yayınlanmadan, Onaylı İhraç Belgesi Olmadan Söz Konusu Hareketlerin Yapılması  91
b. Netice  93
c. Nedensellik Bağı  94
4. Suça Etki Eden Nedenler  95
C. Suçta Tipikliğin Manevi Unsurları  95
D. Suçta Hukuka Aykırılık Unsuru  96
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  97
A. Teşebbüs  97
B. İştirak  99
C. İçtima  100
IV. SUÇUN YAPTIRIMI  105
A. Görevli ve Yetkili Mahkeme  105
B. Uygulanacak Cezai Yaptırım  106
V. BU SUÇUN BENZER SUÇLARLA İLİŞKİSİ  109
A. Halktan Para Toplama Suçu ile İlişkisi (TTK m.552, m.562/5–11)  109
B. İzinsiz Yardım Toplama Kabahati ile İlişkisi (2860 sayılı Kanun m.29)  112
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İZİNSİZ SERMAYE PİYASASI FAALİYETİ SUÇUNUN UNSURLARI, YAPTIRIMI VE BENZER SUÇLARLA İLİŞKİSİ (SER.PK M.109/2)
I. GENEL BİLGİ  113
II. SUÇUN UNSURLARI  114
A. Suçla Korunan Hukuki Değer  114
B. Suçta Tipikliğin Maddi Unsurları  114
1. Suçun Faili ve Mağduru  114
a. Fail  114
b. Mağdur  115
2. Suça Konu Eşya  116
3. Suça Konu Fiil  116
a. Hareket  116
aa. Suça Konu Harekete İlişkin Şartlar  116
aaa. Bir Faaliyetin Mevcut Olması  116
aab. Faaliyetin Sermaye Piyasasına İlişkin Olması  120
aac. Faaliyetin İzinsiz Olarak Yapılması  123
bb. Bazı Örnek Hareketler  125
bba. İzinsiz Aracı Kurum Faaliyetleri  125
bbb. İzinsiz Portföy Yöneticiliği  127
bbc. İzinsiz Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti  128
bbd. İzinsiz Foreks (Kaldıraç İşlemleri) Faaliyetinde Bulunulması  134
bbe. İzinsiz Kitlesel Fonlama Platformu Faaliyetinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Kapsayacak Şekilde Yapılması  135
b. Netice  137
c. Nedensellik Bağı  138
4. Suça Etki Eden Nedenler  138
C. Suçta Tipikliğin Manevi Unsurları  138
D. Suçta Hukuka Aykırılık Unsuru  139
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  139
A. Teşebbüs  139
B. İştirak  140
C. İçtima  141
IV. SUÇUN YAPTIRIMI  141
V. BU SUÇUN BENZER SUÇLARLA İLİŞKİSİ  143
A. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’ndaki İzinsiz Faaliyette Bulunma Suçu ile İlişkisi (BETYSK m.23/1)  143
B. Bankalar Kanunu’ndaki İzinsiz Bankacılık Faaliyeti Suçu ile İlişkisi (Bank K.m.150)  146
C. Usulsüz Halka Arz Suçu ile İlişkisi  150
Sonuç  151
Kaynakça  157
Kavram Dizini  165
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021