Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
E–Ticaret Hukuku
Tüketici Hukukundaki Uygulamaları
Ekim 2018 / 2. Baskı / 424 Syf. / Ciltli

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Bilişim sistemlerini temel alarak ticareti sanal ortama taşıyan e-ticaret tüketim, ticaret, pazaryeri gibi birçok alanda köklü değişikliklere neden olmuştur. Tüm hayat alanının hukukla ilintili olduğu günümüz toplumlarında hukukun bu değişimden etkilenmemesi mümkün değildir. Nitekim günümüzde temel hukuk alanlarının yanında yeni iletişim kanallarına, bilgi ekonomisine ve bilişim sistemlerindeki gelişime uygun yeni özel hukuk alanları oluşmaya başlamıştır. E-Ticaret Hukuku, bu "yeni" alanın gelişime açık önemli hukuk dallarından bir tanesidir.

Elinizdeki çalışmada; hukuk uğraşısının pozitif bilimsel uğraşılardan ayırt edici belirgin özelliğinin, onun buyrukları ve yasakları ile kural koyucu, olması gerekeni amaçlamasıyla normatif ve deney dışı değer yargılarına dayanmasıyla dogmatik bir uğraş olması hususunu göz ardı etmeden uzun, zorlu bir çalışma sürecini hukukçu pratiği ve uygulama örnekleriyle birleştirip gelişime açık yeni bir özel hukuk alanı olan E-Ticaret Hukuku'nun kapsamına ilişkin bir model oluşturulmuştur.

Konu Başlıkları
E–Ticaret ve Hukuk
Tüketici Hukuku ve E–Ticaret
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ve E–Ticaret
E–Ticarette Mesafeli Sözleşme ve Tedarik Sözleşmeleri
Reklam, Ticari Reklam ve E–Ticaret
E–sözleşmeler
E– Ticaretin Teknolojik ve Hukuki Altyapısı
İnternet Hukuku ve E–Ticaret
Elektronik Haberleşme Kanunu'nun E–Ticarete Etkisi
Elektronik İmza ve E–Ticaret
E–Ticarette Banka ve Kredi Kartlarının Uygulaması
E–Ticarete İlişkin AB Yönergeleri
Fikri Mülkiyet Hakları ve E–Ticaret
E–Ticarette Marka ve Patent Hakları
E–Ticarette Haksız Rekabet
Rekabet İhlalleri ve E–Ticaret
E–Ticaretin Vergisel Boyutu
Barkod: 9789750251375
Yayın Tarihi: Ekim 2018
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 424
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Baskıya Önsöz  9
Önsöz  11
Kısaltmalar  31
1. Bölüm
E–TİCARET VE HUKUK
GİRİŞ  35
1. GENEL OLARAK  35
2. E–TİCARETİN HIZLA YAYGINLAŞMASININ TEMEL DİNAMİKLERİ  38
2.1. Genel Olarak  38
2.3. Teknolojik Gelişim  39
2.4. İnternetin Yaygınlaşması  40
2.5. Bilgi Ekonomisinin Oluşması  44
2.6. Kolay Ulaşılabilirlik, Uygun Fiyat ve Kesintisiz Hizmet Sunması  45
2.7. E–Ticaretin Tüketim Toplumu İmgelerine Cevap Vermesi  46
3. E–TİCARET VE HUKUK İLİŞKİSİ  49
3.1. Genel Olarak  49
3.2. Bilgi Ekonomisi ve Hukuk  50
3.3. Dünyada E–Ticaret ve E–Ticaretin Hukuki Boyutu  51
3.4. Türkiye’de E–Ticaret ve E–Ticaretin Hukuki Boyutu  53
3.5. Yeni Bir Hukuk Alanı Olarak E–Ticaret Hukuku ve Niteliği  55
4. E–TİCARETİN TEKNOLOJİK VE HUKUKİ ALTYAPISI  57
4.1. E–Ticaretin Teknolojik Alt Yapısı  57
4.2. E–Ticaretin Hukuki Alt Yapısı  58
4.2.1. 6563 Sayılı ETDHK’nın Yürürlüğe Girmesi  59
4.2.1.1. E–Ticaret Kanununun Amacı  61
4.2.1.2. E–Ticaret Kanununun Kapsamı  62
4.2.2. Elektronik Ticaret Hukukunun Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi  62
4.3. E–Ticaret ve E–Pazarlama Kavramlarının Hukuki Boyutu  63
4.3.1. Genel Olarak  63
4.3.2. Mal  64
4.3.3. Hizmet  65
4.3.4. Fiyat  66
4.3.5. E–ticaret Tutundurma Faaliyetleri  68
4.3.5.1. Genel Olarak  68
4.3.5.2. Reklam  68
4.3.5.3. Ticari İletiler  71
4.3.5.4. Ticari Uygulamalar  72
5. ELEKTRONİK TİCARET MODELLERİ  73
5.1. Genel Olarak  73
5.2. B2B – İşletmeler Arası E–ticaret Modeli  73
5.3. B2C – İşletme ile Tüketici Arasında  73
5.4. C2C – Tüketici ile Tüketici Arasında  74
5.5. B2G – İşletme ile Devlet Arasında  75
5.6. G2C – Devlet ile Tüketici Arasında  75
6. E– TİCARETTE ÖDEME SİSTEMLERİ  76
6.1. Genel Olarak  76
6.2. Elektronik Para  77
6.2.1. Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun Uyarınca E–Para ve Ödeme Hizmetleri  78
6.2.2. Elektronik Para Kuruluşları ve Elektronik Paranın İhracı  80
6.3. Bitcoin ve Benzeri Dijital Para Sistemleri  81
6.4. Elektronik Çek  83
6.5. Kredi Kartları ve Sanal Kartlar  83
6.6. E–Ticarette Kapıda Ödeme  85
7. ELEKTRONİK TİCARETTE GÜVENLİK VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR  86
7.1. Genel Olarak  86
7.2. Şifreleme  87
7.3. Elektronik İmza  88
7.3.1. Genel Olarak  88
7.3.2. E–Sertifika Hizmet Sağlayıcısının Yükümlülükleri  90
7.3.3. E–Sertifika Hizmet Sağlayıcısının Hukuki Sorumluluğu  90
8. E–TİCARETE İLİŞKİN AB YÖNERGELERİ  91
8.1. Genel Olarak  91
8.2. AB’nin 2000/31 Sayılı Elektronik Ticaret Yönergesi  91
8.2.1. Genel Olarak  91
8.2.2. AB’nin 2000/31 Sayılı Yönergesinin E–Ticarete İlişkin Üye Devletlere Getirdiği Yükümlülükler  93
8.3. Mesafeli Sözleşmelere İlişkin 97/7EC Sayılı AB Yönergesi ve Tüketici Haklarına İlişkin 2011/83/EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönergesi  95
8.4. Elektronik İletişimde Mahremiyetin Korunmasına İlişkin 2002/58 Sayılı AB Yönergesi  96
8.5. AB’nin 2000/46/EC Sayılı Elektronik Para Kuruluşların Kurulmasına, Faaliyete Geçmesine ve Koruyucu Denetimine İlişkin Konsey Yönergesi  97
8.6. 2016/679 Sayılı Genel Veri Koruma Tüzüğü  98
8.6.1. Genel Olarak  98
8.6.2. Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün Getirdiği Temel Yenilikler  100
2. Bölüm
E–TİCARET HUKUKU
1. E–TİCARETİN DÜZENLENİŞİ  103
1.1. Genel Olarak  103
1.2. E–Ticaret Kanununda Düzenlenmiş Temel Kavramlar  105
1.2.1. Genel Olarak  105
1.2.2. E–Ticaret  106
1.2.3. Ticari İletişim  106
1.2.4. Ticari Elektronik İleti  107
1.2.5. Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcı  107
1.2.6. Elektronik İleti Alıcısı  108
1.3. Ticari İletişime İlişkin Esaslar  109
1.4. E–Ticarette Hizmet Sağlayıcısının Bilgi Verme Yükümlülüğü  109
1.5. E–Ticarette Aracı Hizmet Sağlayıcısının Yükümlülükleri  113
1.6. E–Ticarette Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Hizmet Sağlayıcının İşlem Rehberi Yükümlülüğü  115
1.7. E–Ticarette Siparişe İlişkin Esaslar  116
1.8. Alıcılara Elektronik İleti Gönderebilme Şartları  118
1.8.1. Genel Olarak  118
1.8.2. Elektronik İleti Gönderebilmek İçin Onay Alınması Usulü  120
1.8.3. Ticari Elektronik İletilerin İçeriği  123
1.8.4. Onay Gerektirmeyen Durumlar  125
1.8.5. Alıcının Elektronik İletiyi Reddetme Hakkı ve Bildirim Yöntemi  126
1.9. E–Ticaret Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması  127
1.10. İspat Yükü ve Kayıtları Saklama Süresi  128
1.11. Şikayet Şikayetin Sonuçlandırılması ve Denetim  129
1.11.1. Şikayet  129
1.11.2. Denetim  130
1.12. Cezai Müeyyideler ve İdari Yaptırımın Uygulanması  131
1.13. İdari Yaptırıma Karşı Kanun Yolu  133
2. İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUNUN E–TİCARETE ETKİLERİ  135
2.1. Genel Olarak  135
2.1.1. İçerik Sağlayıcılarının Yükümlülükleri  138
2.1.2. Yer Sağlayıcılarının Yükümlülükleri  139
2.1.3. Erişim Sağlayıcılarının Yükümlülükleri  140
2.1.4. Toplu Kullanım Sağlayıcılarının Yükümlülükleri  141
2.2. İnternet Ortamında Yapılan Yayınlar ve Erişimin Engellenmesi  143
2.2.1. Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hallerde İçeriğin Çıkarılması veya Erişimin Engellenmesi  147
2.2.2. İçeriğin Yayından Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi  148
2.2.3. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Eden İçeriğe Erişimin Engellenmesi  148
3. ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU’NUN E–TİCARETE ETKİSİ  150
3.1. Genel Olarak  150
3.2. E–Ticarette Alan Adı ve Önemi  152
4. ELEKTRONİK İMZA KANUNUNUN E–TİCARETE ETKİSİ  155
4.1. Genel Olarak  155
4.2. Elektronik İmzanın Geçerliliği ve İspat Gücü  156
5. BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU HÜKÜMLERİNİN E–TİCARETE ETKİLERİ  158
6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE E–TİCARET  159
6.1. Kişisel Verilerin Korunmasının Kısa Tarihçesi  159
6.2. Temel Kavramlar  165
6.2.1. Kişisel Veri  165
6.2.2. Veri Süjesi/İlgili Kişi  166
6.2.3. Kişisel Verilerin İşlenmesi  166
6.2.4. Veri Sorumlusu  167
6.2.5. Veri İşleyen  167
6.2.6. Özel Nitelikli Kişisel Veri  168
6.2.7. Açık Rıza  169
6.2.8. Veri Kayıt Sistemi  170
6.2.9. Anonim Hale Getirme  170
6.3. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Temel İlkeler  171
6.3.1. Genel Olarak  171
6.3.2. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Olma  171
6.3.3. Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma  172
6.3.4. Belirli Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşleme  172
6.3.5. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı Sınırlı ve Ölçülü Olma  173
6.3.6. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme  173
6.3.7. Veri İşlemenin Açık Rıza Alımı ile Gerçekleştirilebilmesi  174
6.4. Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri  176
6.4.1. Aydınlatma Yükümlülüğü  176
6.4.2. Kişisel Verileri İmha Etme veya Anonimleştirme Yükümlülüğü  177
6.4.3. Veri Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü  179
6.4.4. Veri Sahibine Etkin Başvuru İmkanının Sunulması Yükümlülüğü  180
6.4.5. Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğü  181
6.4.6. Veri Sorumlusunun Bildirim Yükümlülüğü  183
6.5. Kişisel Verilerin Aktarılması  184
6.5.1. Yurt İçinde Aktarma  184
6.5.2. Yurt Dışına Aktarma  186
6.6. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması  186
6.7. Veri Sorumluları Siciline Kayıt  188
6.8. Kişisel Verilerin Korunmasında Suçlar ve Kabahatler  188
7. E–TİCARETTE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI  192
7.1. Genel Olarak  192
7.2. Bir Fikri Yansımanın Eser Sayılmasının Koşulları  194
7.2.1. FSEK Kapsamında Eser Sayılmanın Şekli Şartı  194
7.2.2. FSEK Kapsamında Eser Sayılmanın Sübjektif Şartı  195
7.2.2. FSEK Kapsamında Eser Sayılmanın Objektif Şartı  195
7.3. E–Ticaret Programlarının ve Veri Tabanlarının Fikri Mülkiyet Kapsamında Korunması  196
8. E–TİCARETTE MARKALAŞMA VE MARKA VE PATENT HAKKININ KORUNMASI  198
8.1. E–Ticarette Markalaşma ve Marka Hakkı  198
8.1.1. Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler ve Mutlak Ret Nedenleri  201
8.1.2. Marka Başvuruları Tescil ve Hakkın Yayımlanması  203
8.1.3. E–Ticarette Markaya Konu Edilecek Hususlar ve Marka Hakkı İhlalleri  204
8.2. E–Ticarette Patent Hakları  204
8.3. E–Ticaret Sitelerinde Gerçekleşen Telif Hakkı İhlallerine Uygulanacak Hukuk  206
9. E–TİCARETTE REKABET İHLALLERİ VE HAKSIZ REKABET  209
9.1. Genel Olarak  209
9.2. E–Ticarette Haksız Rekabet  211
9.3. E–Ticarette Rekabet İhlalleri  215
9.3.1. Genel Olarak  215
9.3.2. E–Ticarette İlgili Pazar Tanımı  216
9.3.2.1. İlgili Ürün Pazarı  216
9.3.2.2. İlgili Coğrafi Pazar  217
9.3.3. E–Ticarette Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar  218
9.3.4. E–Ticarette Yatay İşbirliği Anlaşmaları  222
9.3.5. E–Ticarette Rekabeti Bozucu Dikey Anlaşmalar  223
9.3.6. Muafiyetler ve Uygulanacak İdari Yaptırımlar  224
10. E–TİCARETİN VERGİSEL BOYUTU  227
10.1. Genel Olarak  227
10.2. E–Ticarette Vergilendirilme İlkeleri  228
10.3. E–Ticaretin Vergi Hukukumuza Etkisi  231
3. Bölüm
E–TİCARET SÖZLEŞMELERİ
1. GENEL OLARAK  233
1.1. Bir Tarafa ve İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmeler  238
1.2. Elektronik Sözleşmelerde Şekil  241
1.3. Elektronik Sözleşmelerde İspat  241
1.4. Elektronik Ortamında Kurulan Sözleşme Türleri  243
1.4.1. Mal Satımına Yönelik Sözleşmeler  243
1.4.2. Dijital Ürün Satımına Yönelik Sözleşmeler  244
1.4.3. Hizmet Sunumuna Yönelik Sözleşmeler  244
1.4.4. Bilgi Teminine Yönelik Sözleşmeler  244
2. E–TİCARETTE TÜKETİCİ HUKUKU SÖZLEŞMELERİ  245
2.1. Genel Olarak  245
2.2. E–ticaret Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şart Olarak Nitelendirilebilecek Hususlar  247
2.2.1. Haksız Şartların Değerlendirilmesi  251
2.2.2. Haksız Şartların Sözleşmeye Etkisi  251
2.2.3. Haksız Şartların Denetimi  252
3. MESAFELİ SÖZLEŞMELER  254
3.1. Genel Olarak  254
3.2. Mesafeli Sözleşmelerde Ön Bilgilendirme Yükümlülüğü  258
3.3. Mesafeli Sözleşmelerde Ön Bilgilendirme Yöntemi  259
3.4. Ön Bilgilerin Teyidi ve Yükümlülükler  260
3.5. Mesafeli Sözleşmelerin İfası ve Teslimat  260
3.6. Mesafeli Sözleşmelerde Cayma Hakkı  261
3.6.1. Cayma Hakkının Kullanılmasının Sonuçları ve Tüketicinin Yükümlülükleri  262
3.6.2. Satıcı veya Sağlayıcının Yükümlülükleri  263
3.6.3. Cayma Hakkının Kapsamı Dışında Tutulan İşlemler  263
4. FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER  265
4.1. Genel Olarak  265
4.2. Finansal Hizmetlere İlişkin Sözleşmelerde Ön Bilgilendirme ve Yöntemi  267
4.3. Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmenin Düzenlenmesi ve Tüketiciye Sunulması  268
4.4. Finansal Hizmetlere Cayma Hakkının Kullanımı ve Tarafların Yükümlülükleri  269
4.4.1. Cayma Hakkının Kullanımı  270
4.4.2. Finansal Hizmet Sağlayıcısının Yükümlülükleri  271
4.4.3. Tüketicinin Yükümlülükleri  271
5. DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ  272
5.1. Genel Olarak  272
5.2. Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Sözleşmelerinde Ön Bilgilendirme  274
5.3. Sözleşmenin Şekli ve İçeriği  275
5.4. Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Sözleşmelerinde Cayma Hakkı ve Hakkın Kullanılması  275
6. PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ  278
6.1. Genel Olarak  278
6.2. Paket Tur Sözleşmelerinde Bilgilendirme Yükümlülüğü  279
6.3. Sözleşme İçeriğinin Değiştirilmesi ve Paket Turun İptali  280
7. ABONELİK SÖZLEŞMELERİ  283
7.1. Genel Olarak  283
7.2. Abonelik Sözleşmelerinin Zorunlu İçeriği  285
7.3. Abonelik Sözleşmelerinde Sağlayıcının Yükümlülükleri  289
8. E–TİCARET TEDARİK SÖZLEŞMELERİNİN BORÇLAR KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  290
8.1. Genel Olarak  290
8.2. E–Ticaret Sözleşmelerinde Genel İşlem Koşulu  291
8.2.1. Sözleşmedeki Genel İşlem Koşullarının Yazılmamış Sayılması  293
8.2.2. Genel İşlem Koşullarının Yorumlanması  294
8.2.3. Genel İşlem Koşullarında İçerik Denetimi  294
9. E–TİCARET TEDARİK SÖZLEŞMELERİNİN TİCARET KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  296
4. Bölüm
E–TİCARETTE TÜKETİCİ HUKUKU UYGULAMALARI
1. GENEL OLARAK  299
1.1. Ülkemizde Tüketici Haklarının Gelişim Süreci  301
1.1.1. 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Yürürlüğe Girmesi  302
1.1.2. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Yürürlüğe Girmesi  303
1.2. Tüketici Kanununda Düzenlenmiş Temel Kavramlar  303
1.2.1. Tüketici  303
1.2.2. Tüketici İşlemi  304
1.2.3. İthalatçı, Satıcı ve Sağlayıcı  307
1.2.4. Kalıcı Veri Saklayıcısı  308
1.2.5. Üretici  308
1.3. Tüketiciyi Korumanın Amacı ve Kapsamı  308
1.4. Tüketicinin Korunmasına İlişkin Temel İlkeler  309
1.5. Tüketici Sözleşmelerdeki Haksız Şartlar  310
2. E–TİCARETTE ALINAN MALIN AYIPLI ÇIKMASI HALİNDE TÜKETİCİNİN HAKLARI  312
2.1. Genel Olarak  312
2.2. Ayıp Türleri  316
2.2.1. Maddi Ayıp  317
2.2.2. Hukuki Ayıp  318
2.2.3. Ekonomik Ayıp  319
2.3. Ayıplı Maldan Doğan Sorumluluk  320
2.4. Ayıplı Mala İlişkin İspat Yükü  321
2.5. Ayıplı Maldan Kaynaklı Tüketicinin Seçimlik Hakları  323
2.6. Ayıplı Maldan Doğan Sorumlulukta Zamanaşımı  327
3. E–TİCARETTE ALINAN HİZMETİN AYIPLI ÇIKMASI HALİNDE TÜKETİCİNİN HAKLARI  328
3.1. Genel Olarak  328
3.2. Ayıplı Hizmetten Kaynaklı Sorumluluk  331
3.3. Ayıplı Hizmet Hâlinde Tüketicinin Seçimlik Hakları  332
3.4. Ayıplı Hizmette Zamanaşımı  333
4. E–TİCARETTE TİCARİ REKLAMLAR VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR  334
4.1. Ticari Reklamlar  334
4.1.1. Ticari Reklamlarda Temel İlkeler ve Örtülü Reklam Yasağı  334
4.1.2. Reklamlarda Doğruluk ve Dürüstlük  335
4.1.3. Karşılaştırmalı Reklamlar  337
4.2. Ticari Reklamların Denetimi  338
4.2.1. Ticari Reklamların İdare Tarafından Denetlenmesi  339
4.2.2. Ticari Reklamların Özdenetimi  341
4.2.3 Ticari Reklamların Yargısal Denetimi  342
4.3. Haksız Ticari Uygulama Yasağı  342
4.3.1. Genel Olarak  342
4.3.2. Aldatıcı Eylemler  344
4.3.3. Aldatıcı İhmaller  344
4.3.4. Saldırgan Ticari Uygulamalar  345
5. E–TİCARETTE FİYAT ETİKETİNDE UYULMASI GEREKEN HUKUK KURALLARI  346
5.1. Genel Olarak  346
5.2. E–ticarette Satışa Sunulan Mallarda Etiket Bulunma Zorunluluğu  347
5.3. Etiket, Tarife ve Fiyat Listelerinin Biçim ve Kapsamı  348
6. TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU  351
7. GARANTİ SORUMLULUĞU  351
7.1. Genel Olarak  351
7.2. Garanti Belgesi  352
7.3. Garanti Belgesinin Sağladığı Haklar  355
7.3.1. Garanti Belgesinin İçeriği  356
7.3.2. Garanti Belgesi Verme Yükümlülüğüne Uymamanın Sonuçları  357
7.4. İhtiyari Garanti Taahhüdü  357
7.4.1. İhtiyari Garanti Taahhüdünün Kapsamı  359
7.4.2. İhtiyari Garanti Taahhüdünün Süresi  359
7.5. Garantiye İlişkin Uygulamadan Örnekler ve Malın El Değiştirmesinin Garantiye Etkisi  361
7.5.1. Malın El Değiştirmesinin Garantiye Etkisi  361
7.5.2. Fiş ve Faturanın Garanti Belgesi Yerine Geçip Geçmeyeceği  361
7.5.3. Zorunlu Garanti Kapsamındaki Bir Malın Garanti Belgesini Vermeden Satış Yapılması  362
7.5.4. Garanti Süresi İçinde Sık Sık Arızalanan Maldan Doğan Tüketicinin Seçimlik Hakları  363
8. SATIŞ SONRASI HİZMETLER  364
9. TÜKETİCİ KURUM VE KURULUŞLARI  366
9.1. Tüketici Konseyi  366
9.1.1. Genel Olarak  366
9.1.2. Tüketici Konseyinin Görevleri  366
9.2. Reklam Konseyi  367
9.2.1. Genel Olarak  367
9.2.2. Reklam Konseyinin Görevleri  368
9.3. Tüketici Hakem Heyeti  369
9.3.1. Genel Olarak  369
9.3.2. Tüketici Hakem Heyetlerinin Kuruluşu  371
9.3.3. Tüketici Hakem Heyetlerinin Görev ve Yetki Alanı  372
9.3.4. Tüketici Hakem Heyetlerinin Başvuru  375
9.3.5. Tüketici Hakem Heyetlerinin Çalışma Şekli  376
9.3.6. Tüketici Hakem Heyetlerinin İnceleme Şekli  377
9.3.7. Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının Niteliği ve Kapsamı  379
9.3.8. Tüketici Hakem Heyeti Kararlarına İtiraz  379
10. TÜKETİCİ MAHKEMELERİ  381
10.1. Genel Olarak  381
10.2. Yetkili Tüketici Mahkemesi  383
10.3. Tüketici Mahkemelerinin Görev Alanı  383
10.3.1. Tüketici Mahkemelerinin Tüketici Hakem Heyetleri Yönünden Görev Alanı  384
10.3.2. Tüketici Mahkemelerinin Görev Alanına Giren Hususlar  385
10.4. Tüketici Mahkemelerinin Niteliği  389
10.5. Tüketici Mahkemelerinde Yargılama Usulü  389
10.5.1. Genel Olarak  389
10.5.2. Basit Yargılamada Delillerin İkamesi  390
10.5.3. Basit Yargılamada Ön İnceleme ve Tahkikat  390
Küçük E–Ticaret ve E–Ticaret Hukuku Sözlüğü  393
Kaynakça  411
Kavramlar Dizini  419
 


Mehmet Bedii Kaya
Haziran 2020
35.00 TL
Sepete Ekle
Lütfi Koray Yitmen ...
Şubat 2020
88.00 TL
İndirimli: 69.90 TL (%20)
Sepete Ekle
İmdat Türkay
Ocak 2020
60.00 TL
Sepete Ekle





 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Baskıya Önsöz  9
Önsöz  11
Kısaltmalar  31
1. Bölüm
E–TİCARET VE HUKUK
GİRİŞ  35
1. GENEL OLARAK  35
2. E–TİCARETİN HIZLA YAYGINLAŞMASININ TEMEL DİNAMİKLERİ  38
2.1. Genel Olarak  38
2.3. Teknolojik Gelişim  39
2.4. İnternetin Yaygınlaşması  40
2.5. Bilgi Ekonomisinin Oluşması  44
2.6. Kolay Ulaşılabilirlik, Uygun Fiyat ve Kesintisiz Hizmet Sunması  45
2.7. E–Ticaretin Tüketim Toplumu İmgelerine Cevap Vermesi  46
3. E–TİCARET VE HUKUK İLİŞKİSİ  49
3.1. Genel Olarak  49
3.2. Bilgi Ekonomisi ve Hukuk  50
3.3. Dünyada E–Ticaret ve E–Ticaretin Hukuki Boyutu  51
3.4. Türkiye’de E–Ticaret ve E–Ticaretin Hukuki Boyutu  53
3.5. Yeni Bir Hukuk Alanı Olarak E–Ticaret Hukuku ve Niteliği  55
4. E–TİCARETİN TEKNOLOJİK VE HUKUKİ ALTYAPISI  57
4.1. E–Ticaretin Teknolojik Alt Yapısı  57
4.2. E–Ticaretin Hukuki Alt Yapısı  58
4.2.1. 6563 Sayılı ETDHK’nın Yürürlüğe Girmesi  59
4.2.1.1. E–Ticaret Kanununun Amacı  61
4.2.1.2. E–Ticaret Kanununun Kapsamı  62
4.2.2. Elektronik Ticaret Hukukunun Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi  62
4.3. E–Ticaret ve E–Pazarlama Kavramlarının Hukuki Boyutu  63
4.3.1. Genel Olarak  63
4.3.2. Mal  64
4.3.3. Hizmet  65
4.3.4. Fiyat  66
4.3.5. E–ticaret Tutundurma Faaliyetleri  68
4.3.5.1. Genel Olarak  68
4.3.5.2. Reklam  68
4.3.5.3. Ticari İletiler  71
4.3.5.4. Ticari Uygulamalar  72
5. ELEKTRONİK TİCARET MODELLERİ  73
5.1. Genel Olarak  73
5.2. B2B – İşletmeler Arası E–ticaret Modeli  73
5.3. B2C – İşletme ile Tüketici Arasında  73
5.4. C2C – Tüketici ile Tüketici Arasında  74
5.5. B2G – İşletme ile Devlet Arasında  75
5.6. G2C – Devlet ile Tüketici Arasında  75
6. E– TİCARETTE ÖDEME SİSTEMLERİ  76
6.1. Genel Olarak  76
6.2. Elektronik Para  77
6.2.1. Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun Uyarınca E–Para ve Ödeme Hizmetleri  78
6.2.2. Elektronik Para Kuruluşları ve Elektronik Paranın İhracı  80
6.3. Bitcoin ve Benzeri Dijital Para Sistemleri  81
6.4. Elektronik Çek  83
6.5. Kredi Kartları ve Sanal Kartlar  83
6.6. E–Ticarette Kapıda Ödeme  85
7. ELEKTRONİK TİCARETTE GÜVENLİK VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR  86
7.1. Genel Olarak  86
7.2. Şifreleme  87
7.3. Elektronik İmza  88
7.3.1. Genel Olarak  88
7.3.2. E–Sertifika Hizmet Sağlayıcısının Yükümlülükleri  90
7.3.3. E–Sertifika Hizmet Sağlayıcısının Hukuki Sorumluluğu  90
8. E–TİCARETE İLİŞKİN AB YÖNERGELERİ  91
8.1. Genel Olarak  91
8.2. AB’nin 2000/31 Sayılı Elektronik Ticaret Yönergesi  91
8.2.1. Genel Olarak  91
8.2.2. AB’nin 2000/31 Sayılı Yönergesinin E–Ticarete İlişkin Üye Devletlere Getirdiği Yükümlülükler  93
8.3. Mesafeli Sözleşmelere İlişkin 97/7EC Sayılı AB Yönergesi ve Tüketici Haklarına İlişkin 2011/83/EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönergesi  95
8.4. Elektronik İletişimde Mahremiyetin Korunmasına İlişkin 2002/58 Sayılı AB Yönergesi  96
8.5. AB’nin 2000/46/EC Sayılı Elektronik Para Kuruluşların Kurulmasına, Faaliyete Geçmesine ve Koruyucu Denetimine İlişkin Konsey Yönergesi  97
8.6. 2016/679 Sayılı Genel Veri Koruma Tüzüğü  98
8.6.1. Genel Olarak  98
8.6.2. Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün Getirdiği Temel Yenilikler  100
2. Bölüm
E–TİCARET HUKUKU
1. E–TİCARETİN DÜZENLENİŞİ  103
1.1. Genel Olarak  103
1.2. E–Ticaret Kanununda Düzenlenmiş Temel Kavramlar  105
1.2.1. Genel Olarak  105
1.2.2. E–Ticaret  106
1.2.3. Ticari İletişim  106
1.2.4. Ticari Elektronik İleti  107
1.2.5. Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcı  107
1.2.6. Elektronik İleti Alıcısı  108
1.3. Ticari İletişime İlişkin Esaslar  109
1.4. E–Ticarette Hizmet Sağlayıcısının Bilgi Verme Yükümlülüğü  109
1.5. E–Ticarette Aracı Hizmet Sağlayıcısının Yükümlülükleri  113
1.6. E–Ticarette Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Hizmet Sağlayıcının İşlem Rehberi Yükümlülüğü  115
1.7. E–Ticarette Siparişe İlişkin Esaslar  116
1.8. Alıcılara Elektronik İleti Gönderebilme Şartları  118
1.8.1. Genel Olarak  118
1.8.2. Elektronik İleti Gönderebilmek İçin Onay Alınması Usulü  120
1.8.3. Ticari Elektronik İletilerin İçeriği  123
1.8.4. Onay Gerektirmeyen Durumlar  125
1.8.5. Alıcının Elektronik İletiyi Reddetme Hakkı ve Bildirim Yöntemi  126
1.9. E–Ticaret Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması  127
1.10. İspat Yükü ve Kayıtları Saklama Süresi  128
1.11. Şikayet Şikayetin Sonuçlandırılması ve Denetim  129
1.11.1. Şikayet  129
1.11.2. Denetim  130
1.12. Cezai Müeyyideler ve İdari Yaptırımın Uygulanması  131
1.13. İdari Yaptırıma Karşı Kanun Yolu  133
2. İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUNUN E–TİCARETE ETKİLERİ  135
2.1. Genel Olarak  135
2.1.1. İçerik Sağlayıcılarının Yükümlülükleri  138
2.1.2. Yer Sağlayıcılarının Yükümlülükleri  139
2.1.3. Erişim Sağlayıcılarının Yükümlülükleri  140
2.1.4. Toplu Kullanım Sağlayıcılarının Yükümlülükleri  141
2.2. İnternet Ortamında Yapılan Yayınlar ve Erişimin Engellenmesi  143
2.2.1. Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hallerde İçeriğin Çıkarılması veya Erişimin Engellenmesi  147
2.2.2. İçeriğin Yayından Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi  148
2.2.3. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Eden İçeriğe Erişimin Engellenmesi  148
3. ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU’NUN E–TİCARETE ETKİSİ  150
3.1. Genel Olarak  150
3.2. E–Ticarette Alan Adı ve Önemi  152
4. ELEKTRONİK İMZA KANUNUNUN E–TİCARETE ETKİSİ  155
4.1. Genel Olarak  155
4.2. Elektronik İmzanın Geçerliliği ve İspat Gücü  156
5. BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU HÜKÜMLERİNİN E–TİCARETE ETKİLERİ  158
6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE E–TİCARET  159
6.1. Kişisel Verilerin Korunmasının Kısa Tarihçesi  159
6.2. Temel Kavramlar  165
6.2.1. Kişisel Veri  165
6.2.2. Veri Süjesi/İlgili Kişi  166
6.2.3. Kişisel Verilerin İşlenmesi  166
6.2.4. Veri Sorumlusu  167
6.2.5. Veri İşleyen  167
6.2.6. Özel Nitelikli Kişisel Veri  168
6.2.7. Açık Rıza  169
6.2.8. Veri Kayıt Sistemi  170
6.2.9. Anonim Hale Getirme  170
6.3. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Temel İlkeler  171
6.3.1. Genel Olarak  171
6.3.2. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Olma  171
6.3.3. Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma  172
6.3.4. Belirli Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşleme  172
6.3.5. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı Sınırlı ve Ölçülü Olma  173
6.3.6. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme  173
6.3.7. Veri İşlemenin Açık Rıza Alımı ile Gerçekleştirilebilmesi  174
6.4. Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri  176
6.4.1. Aydınlatma Yükümlülüğü  176
6.4.2. Kişisel Verileri İmha Etme veya Anonimleştirme Yükümlülüğü  177
6.4.3. Veri Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü  179
6.4.4. Veri Sahibine Etkin Başvuru İmkanının Sunulması Yükümlülüğü  180
6.4.5. Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğü  181
6.4.6. Veri Sorumlusunun Bildirim Yükümlülüğü  183
6.5. Kişisel Verilerin Aktarılması  184
6.5.1. Yurt İçinde Aktarma  184
6.5.2. Yurt Dışına Aktarma  186
6.6. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması  186
6.7. Veri Sorumluları Siciline Kayıt  188
6.8. Kişisel Verilerin Korunmasında Suçlar ve Kabahatler  188
7. E–TİCARETTE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI  192
7.1. Genel Olarak  192
7.2. Bir Fikri Yansımanın Eser Sayılmasının Koşulları  194
7.2.1. FSEK Kapsamında Eser Sayılmanın Şekli Şartı  194
7.2.2. FSEK Kapsamında Eser Sayılmanın Sübjektif Şartı  195
7.2.2. FSEK Kapsamında Eser Sayılmanın Objektif Şartı  195
7.3. E–Ticaret Programlarının ve Veri Tabanlarının Fikri Mülkiyet Kapsamında Korunması  196
8. E–TİCARETTE MARKALAŞMA VE MARKA VE PATENT HAKKININ KORUNMASI  198
8.1. E–Ticarette Markalaşma ve Marka Hakkı  198
8.1.1. Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler ve Mutlak Ret Nedenleri  201
8.1.2. Marka Başvuruları Tescil ve Hakkın Yayımlanması  203
8.1.3. E–Ticarette Markaya Konu Edilecek Hususlar ve Marka Hakkı İhlalleri  204
8.2. E–Ticarette Patent Hakları  204
8.3. E–Ticaret Sitelerinde Gerçekleşen Telif Hakkı İhlallerine Uygulanacak Hukuk  206
9. E–TİCARETTE REKABET İHLALLERİ VE HAKSIZ REKABET  209
9.1. Genel Olarak  209
9.2. E–Ticarette Haksız Rekabet  211
9.3. E–Ticarette Rekabet İhlalleri  215
9.3.1. Genel Olarak  215
9.3.2. E–Ticarette İlgili Pazar Tanımı  216
9.3.2.1. İlgili Ürün Pazarı  216
9.3.2.2. İlgili Coğrafi Pazar  217
9.3.3. E–Ticarette Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar  218
9.3.4. E–Ticarette Yatay İşbirliği Anlaşmaları  222
9.3.5. E–Ticarette Rekabeti Bozucu Dikey Anlaşmalar  223
9.3.6. Muafiyetler ve Uygulanacak İdari Yaptırımlar  224
10. E–TİCARETİN VERGİSEL BOYUTU  227
10.1. Genel Olarak  227
10.2. E–Ticarette Vergilendirilme İlkeleri  228
10.3. E–Ticaretin Vergi Hukukumuza Etkisi  231
3. Bölüm
E–TİCARET SÖZLEŞMELERİ
1. GENEL OLARAK  233
1.1. Bir Tarafa ve İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmeler  238
1.2. Elektronik Sözleşmelerde Şekil  241
1.3. Elektronik Sözleşmelerde İspat  241
1.4. Elektronik Ortamında Kurulan Sözleşme Türleri  243
1.4.1. Mal Satımına Yönelik Sözleşmeler  243
1.4.2. Dijital Ürün Satımına Yönelik Sözleşmeler  244
1.4.3. Hizmet Sunumuna Yönelik Sözleşmeler  244
1.4.4. Bilgi Teminine Yönelik Sözleşmeler  244
2. E–TİCARETTE TÜKETİCİ HUKUKU SÖZLEŞMELERİ  245
2.1. Genel Olarak  245
2.2. E–ticaret Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şart Olarak Nitelendirilebilecek Hususlar  247
2.2.1. Haksız Şartların Değerlendirilmesi  251
2.2.2. Haksız Şartların Sözleşmeye Etkisi  251
2.2.3. Haksız Şartların Denetimi  252
3. MESAFELİ SÖZLEŞMELER  254
3.1. Genel Olarak  254
3.2. Mesafeli Sözleşmelerde Ön Bilgilendirme Yükümlülüğü  258
3.3. Mesafeli Sözleşmelerde Ön Bilgilendirme Yöntemi  259
3.4. Ön Bilgilerin Teyidi ve Yükümlülükler  260
3.5. Mesafeli Sözleşmelerin İfası ve Teslimat  260
3.6. Mesafeli Sözleşmelerde Cayma Hakkı  261
3.6.1. Cayma Hakkının Kullanılmasının Sonuçları ve Tüketicinin Yükümlülükleri  262
3.6.2. Satıcı veya Sağlayıcının Yükümlülükleri  263
3.6.3. Cayma Hakkının Kapsamı Dışında Tutulan İşlemler  263
4. FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER  265
4.1. Genel Olarak  265
4.2. Finansal Hizmetlere İlişkin Sözleşmelerde Ön Bilgilendirme ve Yöntemi  267
4.3. Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmenin Düzenlenmesi ve Tüketiciye Sunulması  268
4.4. Finansal Hizmetlere Cayma Hakkının Kullanımı ve Tarafların Yükümlülükleri  269
4.4.1. Cayma Hakkının Kullanımı  270
4.4.2. Finansal Hizmet Sağlayıcısının Yükümlülükleri  271
4.4.3. Tüketicinin Yükümlülükleri  271
5. DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ  272
5.1. Genel Olarak  272
5.2. Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Sözleşmelerinde Ön Bilgilendirme  274
5.3. Sözleşmenin Şekli ve İçeriği  275
5.4. Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Sözleşmelerinde Cayma Hakkı ve Hakkın Kullanılması  275
6. PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ  278
6.1. Genel Olarak  278
6.2. Paket Tur Sözleşmelerinde Bilgilendirme Yükümlülüğü  279
6.3. Sözleşme İçeriğinin Değiştirilmesi ve Paket Turun İptali  280
7. ABONELİK SÖZLEŞMELERİ  283
7.1. Genel Olarak  283
7.2. Abonelik Sözleşmelerinin Zorunlu İçeriği  285
7.3. Abonelik Sözleşmelerinde Sağlayıcının Yükümlülükleri  289
8. E–TİCARET TEDARİK SÖZLEŞMELERİNİN BORÇLAR KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  290
8.1. Genel Olarak  290
8.2. E–Ticaret Sözleşmelerinde Genel İşlem Koşulu  291
8.2.1. Sözleşmedeki Genel İşlem Koşullarının Yazılmamış Sayılması  293
8.2.2. Genel İşlem Koşullarının Yorumlanması  294
8.2.3. Genel İşlem Koşullarında İçerik Denetimi  294
9. E–TİCARET TEDARİK SÖZLEŞMELERİNİN TİCARET KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  296
4. Bölüm
E–TİCARETTE TÜKETİCİ HUKUKU UYGULAMALARI
1. GENEL OLARAK  299
1.1. Ülkemizde Tüketici Haklarının Gelişim Süreci  301
1.1.1. 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Yürürlüğe Girmesi  302
1.1.2. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Yürürlüğe Girmesi  303
1.2. Tüketici Kanununda Düzenlenmiş Temel Kavramlar  303
1.2.1. Tüketici  303
1.2.2. Tüketici İşlemi  304
1.2.3. İthalatçı, Satıcı ve Sağlayıcı  307
1.2.4. Kalıcı Veri Saklayıcısı  308
1.2.5. Üretici  308
1.3. Tüketiciyi Korumanın Amacı ve Kapsamı  308
1.4. Tüketicinin Korunmasına İlişkin Temel İlkeler  309
1.5. Tüketici Sözleşmelerdeki Haksız Şartlar  310
2. E–TİCARETTE ALINAN MALIN AYIPLI ÇIKMASI HALİNDE TÜKETİCİNİN HAKLARI  312
2.1. Genel Olarak  312
2.2. Ayıp Türleri  316
2.2.1. Maddi Ayıp  317
2.2.2. Hukuki Ayıp  318
2.2.3. Ekonomik Ayıp  319
2.3. Ayıplı Maldan Doğan Sorumluluk  320
2.4. Ayıplı Mala İlişkin İspat Yükü  321
2.5. Ayıplı Maldan Kaynaklı Tüketicinin Seçimlik Hakları  323
2.6. Ayıplı Maldan Doğan Sorumlulukta Zamanaşımı  327
3. E–TİCARETTE ALINAN HİZMETİN AYIPLI ÇIKMASI HALİNDE TÜKETİCİNİN HAKLARI  328
3.1. Genel Olarak  328
3.2. Ayıplı Hizmetten Kaynaklı Sorumluluk  331
3.3. Ayıplı Hizmet Hâlinde Tüketicinin Seçimlik Hakları  332
3.4. Ayıplı Hizmette Zamanaşımı  333
4. E–TİCARETTE TİCARİ REKLAMLAR VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR  334
4.1. Ticari Reklamlar  334
4.1.1. Ticari Reklamlarda Temel İlkeler ve Örtülü Reklam Yasağı  334
4.1.2. Reklamlarda Doğruluk ve Dürüstlük  335
4.1.3. Karşılaştırmalı Reklamlar  337
4.2. Ticari Reklamların Denetimi  338
4.2.1. Ticari Reklamların İdare Tarafından Denetlenmesi  339
4.2.2. Ticari Reklamların Özdenetimi  341
4.2.3 Ticari Reklamların Yargısal Denetimi  342
4.3. Haksız Ticari Uygulama Yasağı  342
4.3.1. Genel Olarak  342
4.3.2. Aldatıcı Eylemler  344
4.3.3. Aldatıcı İhmaller  344
4.3.4. Saldırgan Ticari Uygulamalar  345
5. E–TİCARETTE FİYAT ETİKETİNDE UYULMASI GEREKEN HUKUK KURALLARI  346
5.1. Genel Olarak  346
5.2. E–ticarette Satışa Sunulan Mallarda Etiket Bulunma Zorunluluğu  347
5.3. Etiket, Tarife ve Fiyat Listelerinin Biçim ve Kapsamı  348
6. TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU  351
7. GARANTİ SORUMLULUĞU  351
7.1. Genel Olarak  351
7.2. Garanti Belgesi  352
7.3. Garanti Belgesinin Sağladığı Haklar  355
7.3.1. Garanti Belgesinin İçeriği  356
7.3.2. Garanti Belgesi Verme Yükümlülüğüne Uymamanın Sonuçları  357
7.4. İhtiyari Garanti Taahhüdü  357
7.4.1. İhtiyari Garanti Taahhüdünün Kapsamı  359
7.4.2. İhtiyari Garanti Taahhüdünün Süresi  359
7.5. Garantiye İlişkin Uygulamadan Örnekler ve Malın El Değiştirmesinin Garantiye Etkisi  361
7.5.1. Malın El Değiştirmesinin Garantiye Etkisi  361
7.5.2. Fiş ve Faturanın Garanti Belgesi Yerine Geçip Geçmeyeceği  361
7.5.3. Zorunlu Garanti Kapsamındaki Bir Malın Garanti Belgesini Vermeden Satış Yapılması  362
7.5.4. Garanti Süresi İçinde Sık Sık Arızalanan Maldan Doğan Tüketicinin Seçimlik Hakları  363
8. SATIŞ SONRASI HİZMETLER  364
9. TÜKETİCİ KURUM VE KURULUŞLARI  366
9.1. Tüketici Konseyi  366
9.1.1. Genel Olarak  366
9.1.2. Tüketici Konseyinin Görevleri  366
9.2. Reklam Konseyi  367
9.2.1. Genel Olarak  367
9.2.2. Reklam Konseyinin Görevleri  368
9.3. Tüketici Hakem Heyeti  369
9.3.1. Genel Olarak  369
9.3.2. Tüketici Hakem Heyetlerinin Kuruluşu  371
9.3.3. Tüketici Hakem Heyetlerinin Görev ve Yetki Alanı  372
9.3.4. Tüketici Hakem Heyetlerinin Başvuru  375
9.3.5. Tüketici Hakem Heyetlerinin Çalışma Şekli  376
9.3.6. Tüketici Hakem Heyetlerinin İnceleme Şekli  377
9.3.7. Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının Niteliği ve Kapsamı  379
9.3.8. Tüketici Hakem Heyeti Kararlarına İtiraz  379
10. TÜKETİCİ MAHKEMELERİ  381
10.1. Genel Olarak  381
10.2. Yetkili Tüketici Mahkemesi  383
10.3. Tüketici Mahkemelerinin Görev Alanı  383
10.3.1. Tüketici Mahkemelerinin Tüketici Hakem Heyetleri Yönünden Görev Alanı  384
10.3.2. Tüketici Mahkemelerinin Görev Alanına Giren Hususlar  385
10.4. Tüketici Mahkemelerinin Niteliği  389
10.5. Tüketici Mahkemelerinde Yargılama Usulü  389
10.5.1. Genel Olarak  389
10.5.2. Basit Yargılamada Delillerin İkamesi  390
10.5.3. Basit Yargılamada Ön İnceleme ve Tahkikat  390
Küçük E–Ticaret ve E–Ticaret Hukuku Sözlüğü  393
Kaynakça  411
Kavramlar Dizini  419
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020